CAPTAȚIA STATULUI, STATUL SUBTERAN

În raportul său din noiembrie 2018[1] , Comisia Europeană  a îndemnat instituțiile-cheie din România să își demonstreze angajamentul ferm față de independența sistemului judiciar și lupta împotriva corupției, care sunt pietre de temelie indispensabile, și să acționeze pentru a restabili capacitatea garanțiilor naționale și a sistemului de control și echilibru de a interveni atunci când există riscul unui regres.

 În timp, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au susținut acest punct de vedere. Parlamentul European a emis o rezoluție în care invocă necesitatea cooperării și riscurile la 1 În urma În Concluziile sale din decembrie 2018, Consiliul a solicitat în mod expres României să pună în aplicare recomandările suplimentare[2] .

 Raportul M.C.V.  al anului 2019 face un bilanț al evoluției situației din luna noiembrie 2018 până în prezent. În această perioadă, Comisia a fost nevoită să își expună în mai multe rânduri preocupările legate de respectarea statului de drept și mai ales de reversibilitatea progreselor înregistrate în anii precedenți. O bună parte din această perioadă, autoritățile române s-au arătat puțin sau deloc dispuse să pună în aplicare recomandările suplimentare incluse în raportul din noiembrie 2018 sau recomandările formulate de Comisia de la Veneția și de Grupul de state împotriva corupției din cadrul Consiliului Europei[3].

Eforturile celor care au încercat să inverseze tendința de involuție, printre care s-au numărat nu numai politicieni, ci și organizații ale societății civile și magistrați, au fost menite eșecului[4].

În absența unor instituții puternice, inclusiv a unei justiții independente, câștigarea unor alegeri, de exemplu, poate fi văzută ca o oportunitate de patronaj și de corupție[5].

Din interiorul sistemului, putem aprecia că eforturile luptei anticorupție au fost relativ constante, lucru evidențiat de jurisprudență, apreciind pozitiv – dacă ni se permite – munca desfășurată de colectivul instituției specializate. Ceea ce va trebui să remarcăm în cele ce urmează este influența politicului, cu cele mai variate interese[6], asupra participanților la jocul justiției, cu mijloace mai mult sau mai puțin legale.

ILUZIA OMULUI MEMULȚUMIT

Nu cu mulți ani în urmă, “Midnight in  Paris”,  cel de-al cincilea film din cariera lui Woody Allen,   a deschis Festivalul de Film de la Cannes.

Intrând discret în altă dimensiune. filmul intersectează realitatea cu ficțiunea Cine iubește cinematograful înțelege perfect unde bate Woody Allen. Ficțiunea e de multe ori mai reala decât realitatea sau, în orice caz, preferabila ei. Pentru un artist,   granița dintre cele doua zone e oricum destul de friabila.  se exprima prin filtrul orizontului nostru de așteptare. în  ultima instanță, sunt niște proiecții ale personajului principal, niște produse ale imaginației lui/noastre[7].  Visul lui Woody Allen naște o comedie  despre un tânăr îndrăgostit de Paris și despre iluzia generală că, dacă ne schimbăm viața, schimbarea va fi cu siguranță în bine.  “Midnight in  Paris” este o evadare din prezent,

Mesajul induce ideea că omul,   prin definiție,   a fost, este, și va fi mereu nemulțumit. Indiferent în  ce secol s-a născut , mereu i se va părea mai frumos, secolul precedent lui. Așa ca, concluzia pe care ar trebui sa o tragem de aici este că trebuie sa ne bucuram de secolul în  care ne aflam, sa ne bucuram de avantajele existente …iar restul va veni de la sine. 

 Pendularea periodică între prezent și trecut îi permite lui Woody Allen să compare spiritul liber și înflăcărat al vremurilor trecute cu pragmatismul și snobismul vremurilor contemporane, stabilindu-și puncte de reper solide în lumea modernă. Unii ar vrea să se confrunte cu epoca interbelică,  privită ca cei mai frumoși ani. Întotdeauna trecutul merită trăit. Dar nu oricum!

Vorbind despre Libertatea de a alege, promovată astăzi de doctrina liberală, Patriarhul Kirill al Moscovei și al Întregii Rusii, a spus în octombrie 2017,   la ședința solemnă a Sinodului BOR: Astăzi păcatul devine normă, pentru că în societatea de consum se pierde noțiunea de legătură între libertate și responsabilitate[8].

CAPTURAREA, CAPTAȚIA STATULUI

România nu este o țară coruptă! România este o țară jefuită! România este o țară prădată!

Octavian Paler

“Fenomenul corupției este considerat a fi una dintre cele mai grave amenințări cu privire la instituțiile statului de drept, democrație, drepturile omului, echitatea și justiția socială, cu efecte negative asupra activității autorităților și instituțiilor publice și asupra funcționării economiei de piață. Corupția se constituie într-un obstacol al dezvoltării economice a statului și compromite stabilitatea instituțiilor democratice și fundamentul moral al societății. În consecință, în ultima perioadă, politica penală declarată a statului a fost aceea de a intensifica eforturile în scopul adoptării unor acte normative în materia combaterii corupției, care, printre altele, să prevadă incriminarea coordonată a tuturor infracțiunilor de corupție la toate nivelurile autorităților și instituțiilor statului. “[1] 

Corupția constituie o amenințare pentru democrație, pentru supremația dreptului, echității sociale și a justiției, erodând principiile unei administrații eficiente, subminând economia de piață și punând în pericol stabilitatea instituțiilor statale.

Corupția poate fi privită și ca fiind „ o problemă de securitate națională”,  însă „nu este deloc exclus ca principiile de înfăptuire a justiției să fi fost sacrificate,  într-o societate în care unii magistrați încalcă cu bună-știință obligațiile impuse de lege”[2]

Marin Mrčela, președintele GRECO, a declarat că “nicio țară nu este imună la corupție. Toate tarile, indiferent de poziția lor pe indexul de percepție, sunt obligate să ia măsuri concrete pentru a preveni și combate corupția”. “Corupția are consecințe devastatoare pentru drepturile omului, pentru democrație și statul de drept. Statele membre au făcut progrese pentru a adopta măsuri prin care să prevină și să combată corupția, însă multe altele rămân de făcut. Recomandările GRECO nu sunt opționale. Guvernele, parlamentarii și alte autorități naționale trebuie să își arate angajamentul în lupta împotriva corupției prin implementarea deplină a recomandărilor GRECO”, a declarat Thorbjørn Jagland, secretarul general la Consiliul Europei[3].

Corupția de mare amploare (sau consumul resurselor în detrimentul unor altor grupuri) este văzută de J. Goldstone drept prădarea statului[4], simptom al unui stat eșuat.   

Percepția este aceea că fenomenul corupției în România a ajuns în cea mai gravă formă, cunoscută în literatura de specialitate drept „capturarea, captația statului”. Este vorba despre instituții care funcționează în favoarea unor grupuri de interese care au legătură cu politicul, afacerile (prin lipsa concurenței) și media. Grupări oligarhice manipulează elaborarea politicilor , ajungând până la a modela noile reguli ale jocului social în propriul avantaj substanțial[5].

În orice regim, chiar și în cel totalitar, grupurile informale sunt organizate pentru a proteja interese și afaceri. Complicitatea dintre unele grupuri politice și de afaceri este cheia succesului economic în societățile în tranziție. Acolo unde societatea civilă este relativ slabă, iar statul, captiv al grupurilor oligarhice, este lipsit de autoritate – chiar dacă formal controlează resursele -, politica nu mai asigură tuturor aceleași mijloace de influență, ci avantajează grupurile de putere economică[6].  „Întregul stat e captiv ( și asta nu doar din epoca Dragnea-Dăncilă) politizării,  incompetenței,  disprețului față de oameni,  lipsei de conștiință”[7] (subl. ns. –D. C. ).

Problema corupției este ontologică. Interacțiunea dintre oameni se bazează pe afecțiune și interese, asta nu este o problemă și nu devine corupție decât atunci când se încalcă niște reguli care încearcă să transforme un conglomerat de haite de oameni într-o societate civilizată, în care cooperarea să fie mai extinsă decât cea de nivel de trib și de proximitate[8]

Pentru a asigura o monitorizare eficientă a fenomenului la nivelul întregii țări, trebuie să realizăm o abordare complexă multifactorială, utilizând în acest scop capacitatea și competențele tuturor structurilor de stat cu atribuții în prevenirea și combaterea corupției.

Dar să nu uităm că avem un stat supradimensionat,   cu puternice legături oneroase între politic și economic[9],  în care rațiunea de a exista a birocrației nu constă în realizarea serviciului public,  ci obținerea de profit excedentar.  Respectarea legii nu va putea fi impusă de o singură structură judiciară, dinamica luptei anticorupție trebuie să vizeze componenta acțională, operativă și nu numai aspectele de ordin teoretic evaluativ . Corupția constituie o amenințare pentru democrație, pentru supremația dreptului, echității sociale și a justiției.

Grupurile de putere, clientelele politice, sunt produsul acestor ani de tranziție care controlează oligarhic resursele și reprezintă tot atâtea grupuri de presiune. În orice regim, chiar și în cel totalitar, grupurile informale sunt organizate pentru a proteja interese și afaceri. Complicitatea dintre unele grupuri politice și de afaceri este cheia succesului economic în societățile în tranziție.

Grupurile de interese ,  denumite și grupuri  de susținere ,  grupuri de acțiune (în diferite grade de structurare și moduri de organizare)  sunt organizații care caută să influențeze,  să modifice politicile guvernelor,  (ar putea îmbunătăți și influența elaborarea cadrului legislativ: legea educației, legea salarizării,  făcând lobby pe politici de mediu,  advocacy etc.  )   dar nu caută să guverneze și,   prin aceasta,  distingem,  în esență,    între partidele politice (pe care le pot susține) și grupurile de susținere[10]. Sistemul legislativ devine interesat atunci când se pune problema controlului sursei de finanțare,  pe sub  care se pot strecura interese ilegitime. 

În Legea de modificare a O. G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și  fundații ,  după art. 48 se introduce un nou art. 481,  potrivit căruia asociații și  fundațiile și federațiile au obligația de a publica,  până la data de 31 iulie,  respectiv până la data de 31 ianuarie,  în Monitorul Oficial Partea a IV-a,  declarația de venituri și cheltuieli pentru semestrul precedent.

Între timp,  Ordonanța nr. 18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice și pentru completarea unor acte normative,  publicată în M.Of. 755 din 31  august 2018,  dispune ca,  după articolul 11 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, ( M. Of. nr. 129 din 25 mai 1994, cu modificările și completările ulterioare), se introduce un nou articol, art.  111, cu următorul cuprins: “Art. 111.– Controlul modului de respectare a utilizării mijloacelor financiare și a bunurilor materiale primite de beneficiarii sponsorizărilor și mecenatelor, în scopul pentru care au fost transferate prin actele prevăzute la art. 1, se efectuează de către Ministerul Finanțelor Publice prin aparatul de inspecție economico-financiară, așa cum este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012.”

Potrivit art. II  al ordonanței, controlul modului de respectare a utilizării fondurilor primite de beneficiarii sumelor redirecționate în baza titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în scopul pentru care au fost înființați sau funcționează, se efectuează de către Ministerul Finanțelor Publice prin aparatul de inspecție economico- financiară, așa cum este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012.

În art. III  se spune că după art.  48 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații[11], se introduce un nou articol, art.  481, cu următorul cuprins: Art. 481. – Controlul privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul general consolidat al statului în condițiile prezentei ordonanțe se efectuează de către Ministerul Finanțelor Publice prin aparatul de inspecție economico-financiară, așa cum este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012.”

Corporatismul a apărut ca sistem ideologic de reprezentare a grupurilor de interese și de influențare în procesul de elaborare a politicilor,  susținându-se necesitatea existenței unui model autoritar/totalitar de luare a deciziei. 

Analiza corporatismului societal, a neocorporatismului, se concentrează asupra capacității grupurilor de a influența politicile publice de la nivelul societății înspre nivelul guvernamental,  în care se integrează. Elaborarea de jos în sus a politicilor reprezintă o modalitate de control a structurii politice guvernamentale de către grupuri sociale[12],   substituindu-se unui proces democratic deschis,  în monopol al reprezentării sociale,  de interes public general.  

Acolo unde societatea civilă este relativ slabă, iar statul, captiv al grupurilor oligarhice, este lipsit de autoritate – chiar dacă formal controlează resursele -, politica nu mai asigură tuturor aceleași mijloace de influență, ci avantajează grupurile de putere economică [13] . Grupurile de putere, clientelele politice, sunt produsul acestor ani de tranziție care controlează oligarhic resursele și reprezintă tot atâtea grupuri de presiune. 

 Complicitatea dintre unele grupuri politice și de afaceri este cheia succesului economic în societățile în tranziție. Acolo unde societatea civilă este relativ slabă, iar statul, captiv al grupurilor oligarhice, este lipsit de autoritate – chiar dacă formal controlează resursele -, politica nu mai asigură tuturor aceleași mijloace de influență, ci avantajează grupurile de putere economică1 . Iar când statul este capturat, simplele articole din legi nu sunt de ajuns, pentru că pur și simplu statul nu funcționează pentru a le aplica nediscriminatoriu1 . Întreprinderile folosesc traficul de influență pentru a bloca orice reformă care ar risca să le elimine avantajele. Captația statului devine nu numai un simptom, dar în același timp și cauză fundamentală a unei guvernări proaste.

 Iar când statul este capturat, simplele articole din legi nu sunt de ajuns, pentru că pur Iar când statul este capturat, simplele articole din legi nu sunt de ajuns, pentru că pur și simplu statul nu funcționează pentru a le aplica nediscriminatoriu[14].   Experiența românească din ultimul deceniu demonstrează că majoritatea acțiunilor anticorupție s-au concretizat, în principal, în măsuri de combatere, punitive, al căror efect nu a fost nici pe departe cel scontat, după cum se arată în Programul național de prevenire a corupției elaborat de Guvernul României[15] .

Corupția, în sens larg, ca și corupția penală, în special, ține de abuzul de putere și de incorectitudinea în luarea unei decizii la nivel public.

În esență, corupția reprezintă utilizarea abuzivă a puterii publice[16] în scopul obținerii, pentru sine ori pentru altul, a unui câștig necuvenit implicând:

–     abuzul de putere în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

–    anomia;

–    frauda (înșelăciunea și prejudicierea unei alte persoane sau entități);

–    utilizarea fondurilor ilicite în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale;

–    favoritismul;

–    instituirea unui mecanism arbitrar de exercitare a puterii în domeniul privatizării sau al achizițiilor publice;

–     conflictul de interese (prin angajarea în tranzacții sau dobândirea unei poziții ori a unui interes comercial care nu este compatibil cu rolul și îndatoririle oficiale).

Ceea ce percepem noi sunt doar  condițiile de manifestare ale fenomenului, și nu cauza însăși.

Dezbaterile despre corupție orientează eforturile către rolul central al statului în sancționarea actelor de corupție[17].

Dar, puniția, oricât de utilă este doar o componentă a sistemului antifraudă întrucât nepedepsirea transformă fapta într-una acceptată – nu legitimă, dar social acceptată (ca preț).

Asprimea sancțiunii nu a dus niciodată la eliminarea sau restrângerea fenomenului infracțional, oricât de vast ar fi aparatul represiv.

În loc să ne îndreptăm spre cauze, disimulăm , mai mult sau mai puțin conștient, prin discurs.

Majoritatea oamenilor care privesc factorii de decizie prin obiectivul mass-mediei au tendința să caute cine este bun și cine este rău,  în loc să caute care sunt grupurile de interese și puterile implicate[18]

Există pericolul de a ocoli obiectivul real al acțiunii, în combaterea adversarului, în promovarea unor grupuri de interese.

O falsă țintă este concentrarea politică a acțiunilor, deplasându-le de la corupători la corupți. Procurorul devine astfel, un instrument al corupătorului în conflictul său cu funcționarul corupt care nu i – a dat satisfacție. Slaba posibilitate a probării faptei penale îndeamnă pe cel comod în utilizarea autodenunțului – cel mai imoral act cu care, legal, procurorul operează (și o portiță prin care se poate strecura corupția înspre justiție).

Pentru noi, de esența fenomenului nu este elementul periferic, așa cum îl definim noi, ci starea și nivelul de dezvoltare socială.

S-a afirmat că toate societățile post – comuniste au trebuit să accepte corupția ca fiind cel puțin tolerată, dacă nu chiar legitimă,  cel mai răspândit sistem fiind al statului captură. Exemplele date erau ale privatizării Skodei sau Sidex, (s-ar mai putea adăuga Bancorex s.a.). Se ajungea astfel la a statua asupra unui fenomen inexorabil al corupție ca mecanism esențial și indispensabil al privatizării. Se ajungea astfel a decreta caracterul obligatoriu, justificat, al corupției în societatea românească, pentru că, vezi Doamne, orice societate este nevoită să-l accepte ca pe un dat.

Prăbușirea Bancorex nu a fost sin­gu­lară, perioada 1992-1999 fiind de altfel o etapă de devalizare a băncilor ro­mânești, aflate în cea mai mare parte în proprietatea statului. Înțe­le­gerile din­tre politicieni, conducătorii de bănci, șefii companiilor de stat și nou-formata clasă de capitaliști au avut ca efect pe lân­gă dezastrul Bancorex, și alte gă­uri pentru stat prin Banca Agri­colă, Dacia Felix, Bankcoop, Banca Inter­națională a Reli­giilor, Banca Ro­mâno-Turcă, Banca Ro­mâ­nă de Scont, Ban­ca de Investiții și Dez­voltare, cele două din urmă controlate de omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu.

Prăbușirea Bancorex a lăsat în urmă o pagubă de peste 2 miliarde de dolari, adică circa 6% din PIB-ul României la acea vreme și a dus sistemul bancar în prag de colaps. Vinovații nu au fost găsiți nici măcar în ziua de astăzi, la aproape 20 de ani de la faliment, iar factura Bancorex este plătită de noi toți printr-o infrastructură deficitară din toate punctele de vedere.

Recuperarea creanțelor trenează de două decenii, sumele recuperate până acum fiind derizorii. Statul ar fi trebuit să recupereze circa 1,1 miliarde de dolari de la 647 de firme care au luat credite de la Bancorex și pe care nu le-au mai rambursat niciodată.

De altfel, creditele garantate de cele mai multe ori cu garanții fictive sau cu o valoare mult peste cea reală acordate în mod preferențial au fost cauza principală a prăbușirii Bancorex. Peste 5.000 de persoane cu conexiuni politice au beneficiat de credite prefe­ren­țiale de la Bancorex în valoare totală de circa 70 milioane de dolari[19] .  

Deși din punct de vedere legal nu a intrat în faliment, Bancorex este aso­ciată cu falimentul, în condițiile în care creditele sale neperformante – găurile rele- au fost preluate de Auto­rita­tea de Valorificare a Activelor Ban­care, în timp ce activele sănă­toase au fost transferate B. C. R. , încă în pro­prietatea statului, la finalul anului 1999.

Eroarea de raționament constă în aceea că o analiză științifică trebuie să plece de la regimul legal al proprietății.

Mai înainte de a privatiza trebuia să restituim in integrum proprietatea. Mai întâi trebuia restabilit dreptul de proprietate, nu redistribuit.

PRIVAREA DE UN DREPT DE PROPRIETATE

Curtea Europeană a Drepturilor Omului reamintește că art. 6 § 1 din Convenție garantează oricărei persoane dreptul ca o instanță să se pronunțe asupra oricărei contestații referitoare la drepturile și obligațiile sale cu caracter civil. Articolul consfințește astfel „dreptul la o instanță“, cu privire la care dreptul de acces, și anume dreptul de a sesiza instanța în materie civilă, nu constituie decât unul dintre aspecte.

Din practica națională reiese că, la data evenimentelor, autoritățile competente își încălcau în mod repetat obligația ce le revenea de a răspunde la cererile de restituire sau de despăgubire în termenul legal de 60 de zile. Problema sistemică ce a împiedicat funcționarea procedurii instituite prin Legea nr. 10/2001 le-a pus pe persoanele interesate în imposibilitatea de a supune deciziile administrative controlului jurisdicțional prevăzut de lege.

  În ceea ce privește posibilitatea de a sancționa întârzierea autorităților administrative în analizarea cererilor, Curtea observă că, prin decizia din data de 19 martie 2007, Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție au hotărât ca, în lipsa unui răspuns din partea autorităților administrative în termenul legal, instanțele să fie abilitate să statueze în locul lor asupra fondului cererilor și să dispună, dacă este cazul, restituirea bunurilor. Acest recurs a devenit efectiv la data de 12 noiembrie 2007, la data publicării sale în Monitorul Oficial (Faimblat,  § 42).

În lumina considerentelor de mai sus, Curtea concluzionează că, înainte ca recursul introdus prin decizia din 19 martie 2007 a Secțiilor Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție să devină efectiv, doamnele Atanasiu și Poenaru s-au aflat în imposibilitatea de a solicita în fața instanțelor interne restituirea apartamentului în litigiu (§121 ).

  Curtea admite că, în contextul complex și sensibil din punct de vedere social, însoțit de consecințele economice serioase ale tranziției României către un regim democratic și ale reparației nedreptăților trecutului, este posibil ca implementarea cadrului legislativ să fi întâmpinat dificultăți și să fi înregistrat întârzieri[1].

  Cu toate acestea, lipsa de răspuns al autorităților administrative la cererile de restituire introduse în temeiul legilor nr. 112/1995 și nr. 10/2001, la care se adaugă lipsa, în perioada  a unei căi de atac, le-a făcut pe doamnele Atanasiu și Poenaru să sufere o sarcină disproporționată, aducând astfel atingere substanței înseși a dreptului lor de acces la o instanță.

   Rezultă că a avut loc încălcarea art. 6 § 1 din Convenție în ceea ce le privește pe doamnele Atanasiu și Poenaru (§124 ).

   Curtea reamintește că un reclamant nu poate pretinde o încălcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 decât în măsura în care hotărârile pe care le critică se referă la „bunurile“ sale în sensul acestei prevederi. Noțiunea „bunuri“ poate cuprinde atât „bunuri actuale“, cât și valori patrimoniale, inclusiv creanțe, în baza cărora un reclamant poate pretinde că are cel puțin o „speranță legitimă“ de a obține beneficiul efectiv al unui drept de proprietate[2].

  Curtea reamintește, de asemenea, că art. 1 din Protocolul nr. 1 nu poate fi interpretat în sensul că ar impune statelor contractante o obligație generală de a restitui bunurile ce le-au fost transferate înainte să ratifice Convenția (Jantner   c   Slovaciei, nr. 39.050/97, § 34, 4 martie 2003).

  În schimb, atunci când un stat contractant, după ce a ratificat Convenția, inclusiv Protocolul nr. 1, adoptă o legislație care prevede restituirea totală sau parțială a bunurilor confiscate într-un regim anterior, se poate considera că acea legislație generează un nou drept de proprietate apărat de art. 1 din Protocolul nr. 1 în beneficiul persoanelor care întrunesc condițiile de restituire[3].

  Dacă interesul patrimonial în cauză este de ordinul creanței, el nu poate fi considerat o „valoare patrimonială“ decât dacă are o bază suficientă în dreptul intern, de exemplu atunci când este confirmat printr-o jurisprudență bine stabilită a instanțelor (Kopecký,   § 52).

  Curții îi este suficient să constate, ținând cont de sensul autonom al noțiunii „bunuri“ și de criteriile reținute în jurisprudența Curții, că existența unui „bun actual“ în patrimoniul unei persoane este în afara oricărui dubiu dacă, printr-o hotărâre definitivă și executorie, instanțele i-au recunoscut acesteia calitatea de proprietar și dacă în dispozitivul hotărârii ele au dispus în mod expres restituirea bunului. În acest context, refuzul administrației de a se conforma acestei hotărâri constituie o ingerință în dreptul la respectarea bunurilor, care ține de prima frază a primului alineat al art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție ( v , mutatis mutandis, Păduraru §§ 65 și 75).

  Curtea constată că, de la intrarea în vigoare a legilor nr. 1/2000 și nr. 10/2001 și mai ales a Legii nr. 247/2005, dreptul intern prevede un mecanism care trebuie să conducă fie la restituirea bunului, fie la acordarea unei despăgubiri.

  Prin urmare, Curtea apreciază că transformarea într-o „valoare patrimonială“, în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1, a interesului patrimonial ce rezultă din simpla constatare a ilegalității naționalizării este condiționată de întrunirea de către partea interesată a cerințelor legale în cadrul procedurilor prevăzute de legile de reparație și de epuizarea căilor de atac prevăzute de aceste legi.

  În speță, Curtea observă că nicio instanță sau autoritate administrativă internă nu le-a recunoscut doamnelor Atanasiu și Poenaru în mod definitiv un drept de a li se restitui apartamentul în litigiu. Hotărârile invocate de reclamante ,   deși toate constată că naționalizarea întregului imobil a fost ilegală, nu constituie un titlu executoriu pentru restituirea acestui apartament.

  Rezultă că acest apartament nu reprezintă un „bun actual“ în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1, de care reclamantele s-ar putea prevala.

  Totuși, dacă constatarea judiciară a naționalizării abuzive a imobilului nu atrage după sine în mod automat un drept de restituire a bunului, Curtea observă că ea dă dreptul la o despăgubire din moment ce din hotărârile instanțelor interne ce au dobândit autoritate de lucru judecat reiese că condițiile legale impuse pentru a beneficia de măsurile de reparație, și anume naționalizarea ilegală a bunului și dovada calității de moștenitor a fostului proprietar, erau întrunite. Curtea acordă importanță și faptului că Primăria București refuză încă să se conformeze deciziei irevocabile a Înaltei Curți de Casație și Justiție din data de 18 aprilie 2005, fără a oferi o justificare valabilă.

  Prin urmare, trebuie concluzionat că, în ciuda faptului că primăria nu a emis până în prezent o decizie, reclamantele sunt cel puțin beneficiarele unui drept de a fi despăgubite. Având în vedere hotărârile judecătorești interne, care reprezintă, în sensul hotărârilor anterioare ale Curții, „o jurisprudență bine stabilită a instanțelor“, această creanță constituie un „interes patrimonial“ suficient de bine stabilit în dreptul intern și care ține de noțiunea „bun“ la care se referă art. 1 din Protocolul nr. 1 ( v , mutatis mutandis, Kopecký,  § 52).

  Curtea Europeană a Drepturilor Omului  consideră necesar să reamintească în primul rând principiile care se desprind din jurisprudența sa în materie.

  Privarea de un drept de proprietate[4] sau de un alt drept real constituie, în principiu, un act instantaneu și nu creează o situație continuă de „privare de drept“ [Malhous   c   Republicii Cehe (dec.) [MC], nr. 33.071/96, CEDO 2000-XII].

  Așa cum art. 1 din Protocolul nr. 1 nu garantează un drept de a dobândi bunuri, el nu le impune statelor contractante nicio restricție cu privire la libertatea lor de a stabili domeniul de aplicare a legilor pe care le pot adopta în materie de restituire a bunurilor și de a alege condițiile în care acceptă să restituie drepturile de proprietate persoanelor deposedate[5] .

  În schimb, art. 1 din Protocolul nr. 1 cere ca ingerința autorității publice în exercitarea dreptului la respectarea bunurilor să fie legală (Fostul rege al Greciei și alții   c   Greciei [MC], nr. 25.701/94, § 79, CEDO 2000-XII, și Iatridis   c   Greciei [MC], nr. 31.107/96, § 58, CEDO 1999-II). Principiul legalității presupune și existența unor norme de drept intern suficient de accesibile, precise și previzibile în aplicarea lor (Beyeler   c   Italiei [MC], nr. 33.202/96, §§ 109-110, CEDO 2000-I).

  În plus, orice ingerință în exercitarea unui drept sau a unei libertăți recunoscute de Convenție trebuie să urmărească un scop legitim. De asemenea, în cauzele care presupun o obligație pozitivă, trebuie să existe o justificare legitimă pentru inacțiunea statului. Principiul „justului echilibru“, inerent însuși art. 1 din Protocolul nr. 1, presupune existența unui interes general al comunității. Datorită unei cunoașteri directe a societății lor și a nevoilor acesteia, autoritățile naționale sunt, în principiu, mai bine plasate decât judecătorul internațional pentru a determina ceea ce este de „utilitate publică“. În mecanismul de protecție instituit de Convenție, acestora le revine, așadar, obligația de a se pronunța primele asupra existenței unei probleme de interes general ce justifică măsuri aplicabile în domeniul exercitării dreptului de proprietate, inclusiv măsuri ce presupun privări și restituiri de bunuri. Prin urmare, ele se bucură aici de o anumită marjă de apreciere, ca în alte domenii asupra cărora se extind garanțiile Convenției. În plus, noțiunea „utilitate publică“ este amplă prin natura sa. În mod special, decizia de a adopta legi referitoare la privarea de proprietate sau care prevăd o despăgubire din fonduri publice pentru bunuri expropriate presupune, de obicei, analiza unor chestiuni politice, economice și sociale. Considerând că este normal ca legislatorul să dispună de o largă marjă în politica sa economică și socială, Curtea a declarat că respectă modul în care acesta concepe imperativele „utilității publice“, cu excepția cazului în care judecata sa se dovedește a fi vădit lipsită de temei rezonabil (James și alții   c   Regatului Unit, 21 februarie 1986, § 46, seria A nr. 98, Fostul rege al Greciei și alții,  § 87, și Broniowski,  § 149).

  Atât atingerea adusă respectării bunurilor, cât și abținerea de la acțiune trebuie să păstreze un just echilibru între cerințele interesului general al comunității și imperativele apărării drepturilor fundamentale ale individului. În mod special, trebuie să existe un raport rezonabil de proporționalitate între mijloacele utilizate și scopul urmărit prin orice măsură aplicată de stat, inclusiv măsurile care privează o persoană de proprietatea sa. În fiecare cauză ce presupune pretinsa încălcare a acestei prevederi, Curtea trebuie să verifice dacă, din cauza acțiunii sau inacțiunii statului, persoana în cauză a fost nevoită să suporte o sarcină disproporționată și excesivă (Sporrong și Lönnroth   c   Suediei, 23 septembrie 1982, § 73, seria A nr. 52).

  Pentru a aprecia conformitatea conduitei statului cu art. 1 din Protocolul nr. 1, Curtea trebuie să se dedice unei analize globale a diferitelor interese în cauză, ținând cont că scopul Convenției este să protejeze drepturi „concrete și efective“. Ea trebuie să meargă dincolo de aparențe și să cerceteze realitatea situației litigioase. Această apreciere poate să se refere nu numai la modalitățile de despăgubire aplicabile – dacă situația este similară cu o privare de libertate – ci și la conduita părților, inclusiv la mijloacele utilizate de stat și la punerea lor în aplicare. În acest sens, trebuie subliniat că incertitudinea – fie ea legislativă, administrativă sau legată de practicile aplicate de autorități – este un factor ce trebuie luat în considerare pentru a aprecia conduita statului. Într-adevăr, atunci când în cauză este o chestiune de interes general, puterile publice sunt obligate să reacționeze în timp util, în mod corect și cu cea mai mare coerență[6]  În cauzele referitoare la măsuri de reparație într-un context de reformă politică și economică,  Curtea a stabilit că principiile menționate mai sus sunt valabile, de asemenea, în situația unor modificări fundamentale ale sistemului unei țări, precum cele pe care le reprezintă tranziția de la un regim totalitar la o formă democratică de guvernare și reforma structurii politice, juridice și economice a statului, fenomene ce conduc inevitabil la adoptarea unor legi economice și sociale pe scară largă (Broniowski,  § 149).

   În materie de restituire de proprietăți, o legislație de mare anvergură, mai ales dacă execută un program de reformă economică și socială, nu poate asigura o dreptate completă în fața varietății de situații în care se află numeroasele persoane în cauză. Este în primul rând obligația autorităților interne, în special a Parlamentului, de a cântări avantajele și dezavantajele inerente diferitelor soluții dintre care să se poată alege, știut fiind faptul că este vorba de o alegere politică[7]  .

  Curtea a recunoscut deja că punerea în balanță a drepturilor în cauză și a câștigurilor și pierderilor diferitelor persoane afectate de procesul de transformare a economiei și a sistemului juridic al statului constituie un exercițiu de o dificultate deosebită.

   În aceste circumstanțe, autoritățile naționale trebuie să beneficieze de o largă marjă de apreciere, nu numai pentru a alege măsurile care să reglementeze raporturile de proprietate din țară, ci și pentru a avea la dispoziție timpul necesar pentru punerea lor în aplicare.

  Totuși, această marjă, oricât de mare ar fi ea, nu este nelimitată, iar exercitarea puterii discreționare a statului, chiar și în cadrul celei mai complexe reforme a statului, nu poate determina consecințe incompatibile cu normele stabilite prin Convenție (Broniowski,  § 182).

  Conform art. 1 din Protocolul nr. 1, statul are dreptul de a expropria bunuri – inclusiv orice drepturi la despăgubire consfințite de lege – și de a reduce, chiar foarte mult, nivelul despăgubirilor prin mijloace legislative. Ceea ce prevede art. 1 din Protocolul nr. 1 este ca valoarea despăgubirii acordate pentru o privare de proprietate operată de stat să fie „în mod rezonabil în raport“ cu valoarea bunului. O lipsă totală de despăgubire nu poate fi considerată ca fiind compatibilă cu art. 1 din Protocolul nr. 1 decât în cazuri excepționale (Broniowski,  § 186).

   Articolul 1 din Protocolul nr. 1 nu garantează un drept la o compensație integrală în orice circumstanțe, o compensație numai parțială nefăcând privarea de proprietate nelegitimă eo ipso în toate cazurile. În mod special, niște obiective legitime „de utilitate publică“, precum cele care urmăresc măsuri de reformă economică sau de dreptate socială pot milita pentru o rambursare mai mică decât valoarea de piață integrală[8]  Astfel, Curtea a admis în mod explicit în cauzele Broniowski și Wolkenberg că reforma radicală a sistemului politic și economic din Polonia, precum și situația finanțelor sale puteau să justifice limitări draconice la despăgubirea repatriaților de dincolo de Bug [Broniowski,  § 183, și Wolkenberg și alții  c   Poloniei (dec.), nr. 50.003/99, § 63, CEDO 2007-XIV].

  În plus, din jurisprudența sa reiese clar că, în situația în care Curtea a putut să considere că legile de restituire puse în aplicare pentru a atenua consecințele încălcărilor masive ale drepturilor de proprietate, cauzate, de exemplu, de regimurile comuniste, urmăreau un scop legitim, aceasta a considerat totuși necesar să facă în așa fel încât atenuarea încălcărilor din trecut să nu creeze noi nedreptăți disproporționate (v, de exemplu, Pincová și Pinc  c   Republicii Cehe, nr. 36.548/97, § 58, CEDO 2002-VIII).

  Curtea observă în primul rând că, punând în aplicare o legislație specială de restituire și de despăgubire, statul român a optat – spre deosebire de alte state care au suferit o schimbare similară de regim politic în 1989  – pentru principiul despăgubirii integrale pentru privările de proprietate care au avut loc în perioada regimului comunist. Astfel, pentru privări de proprietate suferite acum circa 60 de ani, cum este cazul reclamantelor, legislația română prevede, în lipsa unei posibilități de restituire, acordarea unei despăgubiri într-un cuantum egal cu valoarea de piață pe care bunul naționalizat ar avea-o astăzi.

  Curtea face trimitere la jurisprudența referitoare la încălcările dreptului la respectarea bunurilor persoanelor îndreptățite să primească o reparație pentru imobilele a căror restituire nu mai este posibilă (v, în special, Străin  ; Matache și alții  c   României, nr. 38.113/02, 19 octombrie 2006; Viașu,  și Katz).

  Curtea reamintește în mod special faptul că, în cauza Viașu (hotărârea  §§ 59-60), a apreciat că o decizie administrativă a autorității locale competente prin care i se recunoaște părții interesate un drept la reparație este suficientă pentru a crea un „interes patrimonial“ apărat de art. 1 din Protocolul nr. 1 și că, prin urmare, neexecutarea unei astfel de decizii constituie o ingerință în sensul primei fraze din primul alineat al acestui articol[9].

  De asemenea, neexecutarea unei decizii administrative care recunoaște dreptul la o despăgubire într-un cuantum pe care aceasta îl stabilește reprezintă o ingerință în sensul primei fraze din primul alineat al acestui articol (Elias  c   României, nr. 32.800/02, § 21, 12 mai 2009).

  Cu atât mai mult, neexecutarea unei hotărâri judecătorești ce recunoaște un drept la despăgubire, chiar dacă suma nu a fost stabilită, constituie o ingerință în dreptul de proprietate în sensul primei fraze din primul alineat al art. 1 din Protocolul nr. 1 (Deneș și alții  c   României, nr. 25.862/03, §§ 46-47, 3 martie 2009).

   Curtea a ajuns la constatarea încălcării dreptului de proprietate al reclamantului în Cauza Viașu, ținând cont de ineficiența sistemului de restituire și în special de întârzierea înregistrată în procedura de plată a despăgubirii.

  În mod special, Curtea a constatat că părților interesate nu le era oferită nicio garanție în ceea ce privește durata sau rezultatul procedurii în fața Comisiei Centrale. Ea a observat în plus că Fondul „Proprietatea“ nu funcționează într-o manieră care să permită acordarea efectivă a unei despăgubiri tuturor beneficiarilor legilor de reparație care aleseseră să primească acțiuni ( v , printre altele, Viașu, §§ 71-72, și Matache și alții, § 42). Astfel, această inacțiune a statului nu era justificată în mod legitim prin urmărirea unui scop de interes public, în conformitate cu principiile enunțate   mai sus.

  În speță, Curtea observă în ceea ce le privește pe doamnele Atanasiu și Poenaru că, în ciuda faptului că ele au obținut, prin mai multe hotărâri judecătorești rămase definitive , o constatare a ilegalității privării lor de proprietate și că, prin decizia rămasă definitivă din data de 18 aprilie 2005, autoritatea administrativă locală a fost obligată să pronunțe o decizie asupra cererii lor, aceste hotărâri nu au fost puse în executare nici până astăzi.

  Curtea mai observă, în ceea ce o privește pe doamna Solon, că în ciuda faptului că a obținut, la data de 30 martie 2006, o hotărâre judecătorească definitivă ce stabilea cuantumul despăgubirii și că, ulterior, la data de 24 martie 2009, o decizie administrativă a confirmat acest drept, aceste decizii nu au fost încă executate.

  Guvernul invocă în principal numărul mare de cereri de despăgubire similare celor introduse de reclamante, lucru care a condus la îngreunarea procedurilor administrative, la prelungirea termenelor de soluționare și de plată, precum și la o sarcină bugetară importantă.

  Curtea se vede, așadar, confruntată cu cauze dificile, ce relevă o complexitate politică, istorică și faptică ținând de o problemă ce ar fi trebuit să fie rezolvată de toate autoritățile care au răspunderea deplină de a găsi o soluție adecvată. Această realitate trebuie să ghideze Curtea în interpretarea și în aplicarea Convenției, care nu trebuie să fie nici rigide, nici opace față de circumstanțele faptice concrete.

   Motivele de ordin faptic avansate de Guvern nu pot fi puse la îndoială. Totuși, Curtea apreciază că aceste constatări nu au fost în mod suficient însoțite de măsuri legislative și administrative capabile să ofere tuturor părților interesate în procesul de restituire o soluție coerentă, previzibilă și proporțională cu scopurile de interes public urmărite.

  În ceea ce privește planul de acțiune prezentat de Guvern, Curtea observă că nu a fost trimis Comitetului Miniștrilor decât la începutul anului 2010. Deși acesta propune câteva soluții interesate, acestea nu sunt însoțite încă de un calendar de adoptare .

  Referitor la recentele progrese înregistrate în ceea ce privește Fondul „Proprietatea“, invocate de Guvern, Curtea observă că, la ora actuală, din cei peste 68.000 de creditori înregistrați la Comisia Centrală numai circa 3.500 au beneficiat de transformarea creanței în acțiuni la acest fond, a căror tranzacționare nu este încă posibilă pe piața bursieră.

  După ce a analizat în lumina principiilor enunțate în jurisprudența sa toate elementele aflate în posesia sa, Curtea consideră că Guvernul nu a expus niciun fapt sau argument care să poată justifica inefectivitatea dreptului reclamantelor la despăgubire.

  Curtea apreciază că, în speță, faptul că reclamantele nu au primit încă o despăgubire și nu au nicio garanție cu privire la data la care o vor putea primi le-a impus o sarcină disproporționată și excesivă, incompatibilă cu dreptul la respectarea bunurilor lor, garantat de art. 1 din Protocolul nr. 1.

  Prin urmare, în speță a avut loc încălcarea acestei prevederi. 

  Curtea reamintește că, în conformitate cu art. 46, înaltele părți contractante se angajează să se conformeze hotărârilor definitive pronunțate de Curte în litigiile în care ele sunt parte, Comitetul Miniștrilor fiind însărcinat să supravegheze executarea acestor hotărâri. De aici rezultă, în special, că, atunci când Curtea constată o încălcare, statul pârât are obligația juridică nu numai de a le plăti părților interesate sumele alocate ca reparație echitabilă de art. 41, dar și să aleagă, sub controlul Comitetului Miniștrilor, măsurile generale și/sau, dacă este cazul, individuale, ce trebuie integrate în ordinea sa juridică internă pentru a pune capăt încălcării constatate de Curte și pentru a-i înlătura pe cât posibil consecințele.

  Statul pârât rămâne liber, sub controlul Comitetului Miniștrilor, să aleagă mijloacele prin care să îndeplinească obligația sa juridică în privința art. 46 din Convenție, în măsura în care aceste mijloace sunt compatibile cu concluziile cuprinse în hotărârea Curții[10]  .

   Hotărând că o anumită cauză trebuie tratată conform „procedurii hotărârii-pilot“, Curtea caută să faciliteze repararea cea mai rapidă și cea mai efectivă posibilă a unei disfuncționalități ce afectează protecția dreptului convențional în cauză în ordinea juridică internă. Unul dintre factorii luați în considerare de Curte atunci când a conceput și a implementat această procedură este amenințarea tot mai mare pe care o reprezintă pentru sistemul Convenției numărul mare de cauze repetitive, dintre care unele rezultă din aceeași problemă structurală sau sistemică.

  Procedura hotărârii-pilot are, înainte de toate, scopul de a ajuta statele contractante să își îndeplinească rolul ce le revine în sistemul Convenției, rezolvând acest tip de probleme la nivel național, recunoscându-le astfel persoanelor în cauză drepturile și libertățile definite în Convenție, așa cum prevede art. 1, oferindu-le un remediu mai rapid, ușurând în același timp sarcina Curții[11]  .

  Procedura hotărârii-pilot presupune că aprecierea de către Curte a situației denunțate într-o astfel de cauză să se extindă în mod necesar dincolo de interesele reclamantului despre care este vorba. Ea îi impune Curții să identifice, pe cât posibil, cauzele problemei structurale și să analizeze cauza din perspectiva măsurilor generale ce trebuie luate în interesul celorlalte persoane eventual afectate[12]  .

  Curtea observă că, spre deosebire de cauzele Broniowski și Hutten-Czapska,   în care deficiențele din ordinea juridică internă au fost identificate pentru prima dată, Curtea se pronunță în cauzele de față după mai multe hotărâri în care a constatat deja încălcarea art. 6 § 1 din Convenție și art. 1 din Protocolul nr. 1 din cauza deficiențelor sistemului român de despăgubire sau de restituire[13]

   Curtea constată că din cauzele de față rezultă că ineficiența mecanismului de despăgubire sau de restituire continuă să fie o problemă recurentă și pe scară largă în România. Această situație persistă în ciuda adoptării hotărârilor Viașu, Faimblat și Katz,   în care Curtea i-a indicat Guvernului că se impun măsuri generale pentru a permite realizarea efectivă și rapidă a dreptului la restituire.

  După adoptarea acestor hotărâri, numărul constatărilor de încălcare a Convenției din acest punct de vedere a crescut neîncetat și pe rolul Curții se află alte câteva sute de cereri similare. Ele ar putea da naștere pe viitor unor noi hotărâri care constată încălcarea Convenției. Acesta nu este numai un factor agravant în ceea ce privește răspunderea statului față de Convenție din cauza unei situații trecute sau actuale, ci și o amenințare pentru eficiența viitoare a dispozitivului de control implementat de Convenție[14] .

  Față ce această situație, Curtea apreciază că prezentele cauze se pretează la aplicarea procedurii hotărârii- pilot, așa cum este definită în hotărârile Broniowski, Hutten-Czapska, precum și în hotărârile Bourdov (nr. 2),  §§ 129-130, Yuriy Nikolayevich Ivanov,  § 81, și Olaru și alții,  § 59.

  Hotărârile deja pronunțate permit identificarea anumitor cauze ale disfuncționalităților din legislația și din practica administrativă care, adăugate la dificultățile expuse de Guvern, au afectat și pot încă să afecteze în viitor un număr mare de persoane .

  Printre aceste cauze, cea mai importantă pare să fie extinderea treptată a aplicării legilor de reparație aproape asupra tuturor bunurilor imobile naționalizate, la care se adaugă lipsa unei plafonări a despăgubirilor.

  Complexitatea prevederilor legislative și schimbările ce le-au fost aduse s-au tradus printr-o practică judiciară neconstantă și au generat o incertitudine juridică generală în ceea ce privește interpretarea noțiunilor esențiale referitoare la drepturile foștilor proprietari, ale statului și ale terților dobânditori ai bunurilor imobile naționalizate (Păduraru,  §§ 94 și următoarele).

  Curtea observă că, în fața multitudinii procedurilor de restituire, autoritățile interne au reacționat prin adoptarea Legii nr. 247/2005 care a stabilit o procedură administrativă de despăgubire comună tuturor bunurilor imobile revendicate.

  Această unificare, care merge în direcția bună prin faptul că implementează proceduri simplificate, ar fi eficientă dacă autoritățile competente, și în special Comisia Centrală, ar fi dotate cu mijloace umane și materiale corespunzătoare nivelului sarcinilor ce trebuie îndeplinite.

  În acest sens, Curtea ia notă de faptul că, fiind confruntată încă de la înființarea sa cu un volum important de lucru, Comisia Centrală a examinat dosarele în ordine aleatorie. Deși criteriul de examinare a fost modificat, în luna mai 2010, dintr-un total de 68.355 de dosare înregistrate la Comisie, numai în 21.260 dintre ele s-au emis decizii de acordare a unui „titlu de despăgubire“ și mai puțin de 4.000 de plăți au fost efectuate .

   Lipsa unor termene pentru analizarea dosarelor de către Comisia Centrală constituie un alt punct slab al mecanismului intern de despăgubire, care a fost deja identificat de Curte în hotărârea Faimblat   și a fost recunoscut de Înalta Curte de Casație și Justiție. Aceasta din urmă a criticat lipsa de diligență a Comisiei Centrale și a obligat-o pe aceasta să analizeze dosarele într-un „termen rezonabil“ .

  Totuși, în lipsa unui termen legal constrângător, Curtea apreciază că obligația riscă să fie teoretică și iluzorie și că dreptul de acces la o instanță pentru a denunța întârzierea acumulată în fața Comisiei Centrale amenință să fie golit de conținutul său.

 În fine, Curtea ia notă de sarcina foarte importantă pe care legislația în materie de bunuri imobile naționalizate o impune bugetului de stat și referitor la care Guvernul recunoaște că este dificil de suportat. Cu toate acestea, Curtea este surprinsă de lentoarea cu care înaintează procedura de cotare la bursă a Fondului „Proprietatea“, deși această cotare a fost prevăzută încă din anul 2005, iar lansarea tranzacțiilor ar fi de natură să orienteze o parte din beneficiarii „titlurilor de despăgubire“ spre piața bursieră, ceea ce ar scădea presiunea bugetară.

  Având în vedere acumularea de disfuncționalități ale mecanismului de restituire sau de despăgubire, ce persistă după adoptarea hotărârilor Viașu, Faimblat și Katz, Curtea apreciază că este imperativ ca statul să ia de urgență măsuri cu caracter general, care să poată conduce la realizarea efectivă a dreptului la restituire sau la despăgubire, păstrând un just echilibru între diferitele interese în cauză.

  În ceea ce privește măsurile destinate garantării eficienței mecanismului stabilit prin Convenție, Curtea atrage atenția asupra Rezoluției Res(2004)3 și a Recomandării Rec(2004)6 ale Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei, adoptate la data de 12 mai 2004 .

 Deși, în principiu, nu îi revine Curții să definească remediile adecvate pentru ca statul pârât să se poată achita de obligațiile sale decurgând din art. 46 din Convenție, pentru a acorda sprijinul pe care îl solicită statul pârât, ea trebuie să sugereze, cu titlu pur orientativ, tipul de măsuri pe care statul român le-ar putea lua pentru a pune capăt situației structurale constatate.

  Așa cum a arătat deja Curtea în Hotărârea Viașu  statul pârât trebuie, înainte de toate, să înlăture orice obstacol din calea exercitării efective a dreptului numeroaselor persoane afectate de situația considerată de Curte a fi contrară Convenției, așa cum este cazul reclamantelor, sau, în caz contrar, să ofere un remediu adecvat[15] .

  Statul pârât trebuie, așadar, să garanteze prin măsuri legale și administrative adecvate respectarea dreptului de proprietate al tuturor persoanelor aflate într-o situație similară celei a reclamantelor, ținând cont de principiile enunțate în jurisprudența Curții cu privire la aplicarea art. 1 din Protocolul nr. 1  . Aceste obiective ar putea fi atinse, de exemplu, prin modificarea mecanismului de restituire actual, cu privire la care Curtea a constatat anumite lipsuri, și prin implementarea urgentă a unor proceduri simplificate și eficiente, întemeiate pe măsuri legislative și pe o practică judiciară și administrativă coerentă, care să poată menține un just echilibru între diferitele interese în cauză (Viașu,  § 83).

  Punerea în balanță a drepturilor în cauză și a câștigurilor și pierderilor diferitelor persoane afectate de procesul de transformare a economiei și a sistemului juridic al statului constituie un exercițiu de o dificultate deosebită, presupunând intervenția diverselor autorități interne. Prin urmare, Curtea apreciază că statului pârât trebuie să i se lase o marjă largă de apreciere pentru a alege măsurile destinate să garanteze respectarea drepturilor patrimoniale sau să reglementeze raporturile de proprietate din țară și pentru punerea lor în aplicare .

  Curtea ia act cu interes de propunerea avansată de Guvern în planul său de acțiune ce vizează stabilirea unor termene constrângătoare pentru toate etapele administrative. O astfel de măsură, cu condiția să fie realistă și dublată de un control jurisdicțional efectiv, ar putea avea un impact pozitiv asupra eficienței mecanismului de despăgubire.

   În același timp, Curtea apreciază că alte exemple de bune practici și de măsuri de modificare legislativă, ce respectă principiile impuse de Convenție și de protocoalele sale, oferite de alte state semnatare ale Convenției, ar putea constitui o sursă de inspirație pentru guvernul pârât (v,   în special,   cauzele Broniowski și Wolkenberg). Astfel, refacerea totală a legislației, care să conducă la reguli de procedură clare și simplificate, ar face sistemul de despăgubire mai previzibil în aplicarea sa, spre deosebire de sistemul actual, ale cărui prevederi sunt dispersate în mai multe legi, ordonanțe și hotărâri. Plafonarea despăgubirilor și eșalonarea lor pe o perioadă mai lungă ar putea să reprezinte, de asemenea, măsuri capabile să păstreze un just echilibru între interesele foștilor proprietari și interesul general al colectivității.

  Ținând cont de numărul mare de persoane vizate și de consecințele importante ale unui astfel de dispozitiv, al cărui impact asupra întregii țări este considerabil, autoritățile naționale rămân suverane pentru a alege, sub controlul Comitetului Miniștrilor, măsurile generale ce trebuie integrate în ordinea juridică internă pentru a pune capăt încălcărilor constatate de Curte.

  Curtea reamintește că procedura hotărârii-pilot are menirea de a permite ca remediul cel mai rapid posibil să fie oferit la nivel național tuturor persoanelor afectate de problema structurală identificată prin hotărârea-pilot. Astfel, în hotărârea- pilot se poate decide amânarea tuturor cererilor similare în esență pentru perioada de timp necesară punerii în aplicare a măsurilor cu caracter general menite să rezolve respectiva problemă structurală[16] .

  În acest sens, Curtea a considerat necesar, în unele dintre hotărârile sale pilot anterioare, să adopte o abordare diferențiată în funcție de momentul introducerii cererilor în fața sa, și anume după sau înainte de pronunțarea acestor hotărâri [Bourdov (nr. 2),  §§ 143-146, și Olaru și alții,  § 60].

  Pentru prima categorie, Curtea a apreciat că reclamanții ar putea fi invitați să formuleze capetele de cerere, în primul rând, în fața autorităților naționale. În ceea ce privește a doua categorie, aceasta a considerat că ar fi nedrept să li se ceară reclamanților să sesizeze din nou autoritățile naționale cu capetele de cerere respective, ținând cont de faptul că sufereau deja de mai mulți ani consecințele încălcării drepturilor lor garantate prin Convenție.

  În toate cazurile, analiza cauzelor similare a fost amânată, în așteptarea punerii în aplicare a măsurilor cu caracter general, pentru un an[17] .

  Având în vedere numărul foarte mare de cereri îndreptate împotriva României, referitoare la același tip de contencios, Curtea hotărăște să suspende pentru o perioadă de 18 luni, începând de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, analiza tuturor cererilor rezultate din aceeași problematică generală, în așteptarea adoptării de către autoritățile române a unor măsuri capabile să ofere un remediu adecvat tuturor persoanelor afectate de legile de reparație.

  Decizia de suspendare nu afectează posibilitatea Curții de a declara inadmisibilă orice cauză de acest tip sau de a lua act de o soluționare amiabilă la care vor fi ajuns eventual părțile, în aplicarea art. 37 sau art. 39 din Convenție [18][19].

Pe lista celor mai bogați oameni din România și pe listele similare din alte state foste comuniste[20],   majoritatea sunt oameni cu conexiuni în fostul regim comunist, conexiuni fie de partid, fie de servicii secrete. La începutul anilor 90, când piața s-a deschis, ei au avut puterea, informațiile, legăturile pentru a pune mâna pe capitalul de stat. „Acești oameni […] au preluat pur și simplu acea proprietate de stat și, în plus, au obținut foarte ușor credite din bănci de stat, controlate de colegi de-ai lor de partid.”  

Captura statului apare,  în cazul nostru,   într-o etapă ulterioară privatizării (drept premisă), viciind sistemul.

O concluzie valoroasă a unei asemenea abordări constă totuși în recunoașterea caracterului ilegitim al sistemului corupt. Această deducție este umbrită totuși de justificarea caracterului inexorabil al corupției post–comuniste. Credem că este un fals fatalism, dacă nu se transformă într-un mesaj politic.

Piața însăși ar trebui să rezolve conflictul, chiar dacă sistemul rămâne viciat ab initio. În principiu, dreptul de decizie trecând din mâinile comenzii politice, prin descentralizare, în mâna invizibilă a pieței ar trebui să fie soluția ideală.

Cu prilejul Zilei Internaționale a Anticorupției, la 9 decembrie 2018,  Președintele României, Klaus Iohannis, a spus,  în mesajul său: “Corupția este o boală care macină democrația și ține captivi milioane de oameni în sărăcie. Un NU hotărât corupției trebuie să devină dintr-un slogan, un mod de a fi!”[21].

Asistăm însă la o perpetuare a unui mecanism corupător. Un exemplu este, în această etapă ulterioară de evoluție, acordarea la nivel normativ a ajutoarelor, creditelor nerambursabile, a subvențiilor, fără a legifera mai întâi un criteriu obiectiv, universal valabil, în care fiecare agent economic, indiferent forma capitalului, să aibă o poziție de plecare egală. Astfel, criteriul concurențial al pieței fiind ocolit, ilegimitatea sistemului juridic poate naște corupția. Acesta este actualul stadiu al evoluției societății românești.

În consecință, fără definirea corupției ca fenomen social, orice demers al procurorului, al justiției în genere, este sortit a fi derizoriu prin limitarea sa la, cel mult, corupția mică și mijlocie.

Banca Mondială estimează la peste 1000 de miliarde de dolari (adică 3% din PIB-ul mondial) suma anuală la care se ridică mita, în statele dezvoltate și în cele în curs de dezvoltare[22]

In luna octombrie 2016, Organizația Internațională de Standardizare (ISO) a lansat primul standard internațional pentru Sisteme de Management Anticorupție care își propune să ajute organizațiile să lupte contra acestui risc în cadrul activităților lor, “ISO 37001:2016 – Sisteme de management anticorupție. Cerințe și recomandări de implementare”.

„Corupția este un risc economic important în numeroase state și sectoare. În multe cazuri, se consideră că ea „facilitează afacerile”. O conștientizare a pagubelor provocate de această practică pentru țări, organizații și indivizi pledează în favoarea unei  acțiuni eficace pentru a stârpi acest fenomen”.[23]

Principalele cauze care determină și facilitează actele de corupție în România sunt lipsa de voință politică, slăbiciunea instituțiilor statului, birocrația excesivă, dar și tradiția noastră, ușor ajungând să cuprindă întreaga societate[24]

EVOLUȚIA REGLEMENTĂRII CONCESIUNILOR ÎN ROMÂNIA

            Prin termenul public, se înțelege tot ceea ce privește autoritățile publice, instituțiile publice, instituțiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publică, serviciile de interes public, precum și bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt desemnate, nominalizate, arătate ca fiind de interes public.

            Aceasta înseamnă că activitățile civile sau comerciale nu reprezintă o activitate de interes public decât în măsura în care activitatea societăților comerciale este declarată potrivit legii ca interesând un interes public, întrucât prin definiție, societățile comerciale nu sunt persoane juridice de interes public.

Serviciul public este entitatea stabilită și controlată de stat ori de instituția publică-locală destinată să satisfacă un interes public. Mijloacele financiare vin din patrimoniul administrației publice [1] ,în timp ce funcționarea unui serviciu public  are loc în  regim privat. 

În principiu, toate bunurile destinate folosinței publice fac parte din domeniul public[2]  , dar stabilirea regimului juridic al fiecărui  bun urmează să se facă avându-se în vedere natura și destinația acestuia[3]  . 

  Interesul public implică afectarea bunului la un serviciu public sau la orice activitate care satisface nevoile comunității fără a presupune accesul nemijlocit al acestora la utilizarea bunului conform destinației menționate.

 Potrivit art. 135, alin. 5 din Constituția României,  bunurile proprietate publică ce aparțin statului (bogățiile subsolului, căile de comunicație, marea teritoriala etc.) pot fi concesionate, închiriate sau date în administrare regiilor autonome, în condițiile legii. 

Concesiunea publică este o formă contractuală de exercitare a dreptului de proprietate publică[4].

Concesionarea se face în baza unui contract prin care o persoană, numita concedent, transmite pentru o perioadă determinată, de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, numita concesionar, care acționează pe riscul și pe răspunderea sa, dreptul  și  obligația de exploatare a unui bun, a unei activități sau a unui serviciu public, în schimbul unei redevențe[5]  

Doctrina românească , în special de după 1866 , manifestă rezerve în ceea ce privește reglementarea acestei instituții[6] .

Articolul 537 din Codul civil dispune că uzufructuarul se folosește asemenea întocmai ca proprietarul de minele, pietrăriile și nisipurile ce sunt în explotațiune la deschiderea dreptului de uzufruct.  Dacă însă se atinge de o explotațiune, care nu s-ar putea face fără o concesiune, uzufructuarul nu se va putea bucura de ea fără a dobândi mai întâiu învoirea guvernului.

            Potrivit articolului 1414 ,  se consideră ca o locațiune orice concesiune temporară a unui imobil drept o prestațiune anuală, ori sub ce titlu ar fi făcută.

               O asemenea concesiune nu trece către cesionar nici o proprietate, chiar când s-ar fi stipulat contrariul ( ceea ce va fi fără nici un efect ). Articolul 1414 , fără echivalent  în Codul civil francez, își are sorgintea în Codul Calimach , respectiv, în Codul Caragea

            Codul comercial, modificat și completat  prin Legea nr. 99/1999,  O.U.G. nr. 138/2000, O.U.G. nr. 290/2000, O.U.G. nr. 59/2001,  are o reglementare fundamentală despre asociațiunea în participațiune (art.  251-256). 

              Asociațiunea în participațiune are loc atunci când un comerciant sau o societate comerciala acorda uneia sau mai multor persoane ori societăți o participațiune e în beneficiile și pierderile uneia sau mai multor operațiuni, sau chiar asupra întregului comerț  (art.   251).  Ea poate sa aibă loc asemenea și pentru operațiunile comerciale făcute de către necomercianți (potrivit distincției dintre acte obiective sau subiective).

                Asociațiunea în participațiune nu constituie, în privința celor de al treilea, o ființă juridică distinctă de persoana interesaților, fiind deci scutită de formalitățile stabilite pentru societăți, dar  trebuie sa fie probată prin act scris, convențiunile parților determinând forma, întinderea și condițiunile asociațiunei.   Participanții nu au nici un drept de proprietate asupra lucrurilor puse în asociațiune, chiar daca au fost procurate de dânșii, și nici cei de al treilea nu au nici un drept și nu se obligă decât către acela cu care au contractat.     Cu toate acestea, întrucât privește raporturile lor între dânșii, asociații pot să stipuleze ca lucrurile ce au adus să li se restituie în natura, având dreptul, în caz când restituțiunea nu s-ar putea face, la reparațiunea daunelor suferite. Afara de aceste cazuri, drepturile asociaților se mărginesc în a li se da cont de lucrurile ce au pus în asociațiune și de beneficii și pierderi (art.  254).  După cum vom vedea, instituția revine astăzi în actualitate (Legea nr. 45 din 20 martie 2009). 

Instituția concesiunii este complexă și are multiple implicații, atât în plan politico-statal, cât și social, fiind definită drept o ocupare temporară a domeniului public, o operațiune de înstrăinare, caracterizată prin faptul ca este revocabila , răscumpărabila și nu este perpetua.

În doctrina românească actuală , Antonie Iorgovan[7]  arată că prin contractul de concesiune, o parte – cedentul – transmite altei parți – concesionarul – spre administrare rentabilă , pe un termen determinat, în schimbul unei redevențe, o activitate economica, un serviciu public, o subunitate productivă sau un teren proprietate de stat. Concesionarea serviciilor publice reprezintă un mod prin care administrația armonizează interesul general al comunității locale cu interesul particular al operatorului serviciului public, persoana privată.

              În perioada interbelică, sediul principal al materiei concesionarii l-a constituit Legea pentru organizarea și administrarea pe baze comerciale a întreprinderilor și avuțiilor publice , precum și Legea contabilității publice. Potrivit primului act normativ, art. 1, toate întreprinderile , instituțiile, exploatările și așezămintele publice (sau serviciile din care sunt compuse) care nu au atribuții exclusiv administrative, precum și toate bunurile și drepturile care fac parte din domeniul public sau privat al statului, unitarilor administrative-teritoriale sau din domeniul oricăror altor instituții de utilitate publica, aflate sub controlul acestora, se vor organiza în una din următoarele forme: arendare sau închiriere; concesiune; regie publica sau regie mixta; regie comerciala; regie cooperativa; o combinație între aceste sisteme.

                Conform aceleiași legi, durata concesiunii pentru bunurile domeniului public nu putea fi mai mare de 30 de ani, iar pentru bunurile aparținând domeniului privat al statului, unitarilor administrativ-teritoriale sau instituțiilor aflate sub controlul acestora, durata concesiunii era de 50 de ani ( art. 25  lit. c).

           Pierre Delvolvé[8]  definește concesiunea ca fiind “ o convenție prin care o persoană publică însărcinează cu prestarea unui serviciu public o întreprindere privată care asigură finanțarea lucrărilor, exploatarea lor și care este remunerată din redevențele percepute .  ”

           Gilles Lebreton[9]   consideră concesiunea serviciului public un act administrativ prin care o persoană publică, numită concedent încredințează unei persoană privată, numită concesionar , gestiunea serviciului public pe riscul său , recunoscându-i dreptul de a percepe redevența de la beneficiarii serviciului.

  Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunii[10] și Regulamentul privind organizarea licitațiilor pentru achiziții publice de bunuri și servicii [11]. Au conturat conceptual contractul de concesiune, stipulând ca operațiunea de concesionare se face în baza unui contract prin care o persoana, numita concedent, transmite pentru o perioada determinata, de cel mult 49 de ani, unei alte persoane numita concesionar, care acționează pe riscul și pe răspunderea sa, dreptul și obligația de exploatare a , unui bun, a unei activități sau a unui serviciu public, în schimbul unei redevențe.

În prezent,  dreptul comun în materie de concesiuni îl constituie Ordonanță de urgență nr. 54 din 28 iunie 2006,privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică[12].

Există însă și alte acte normative ce conțin reglementari referitoare la concesionarea bunurilor proprietate publică, astfel, potrivit art. 12 din Legea nr. 219/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia, bunurile pot fi concesionate, iar art. 125 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 dispune ca bunurile care fac parte din domeniul public sau privat de interes local sau județean pot fi concesionate. De asemenea, sunt și alte reglementari speciale, privind concesionarea unor bunuri, activități economice ori servicii publice, conținute de Legea nr.  50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele masuri pentru realizarea locuințelor, Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere , O.G. nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public – privat, Legea petrolului nr. 238/2004 , Legea gazelor nr. 351/2004 etc.

Casația a avut a se pronunța  asupra influenței evoluției legislative în materia contractului de concesiune .   Într-o cauză[13], la data încheierii contractului de concesiune de către părți Legea nr. 219/1998 în varianta  în vigoare de la acea dată, permitea părților de a insera în contractul lor o clauză compromisorie, ceea ce semnifica o abilitare legală pentru entitatea  administrației publice locale de a recurge la arbitrajul privat comercial.

Evoluția legislativă în materia  contractului de concesiune, calificarea sa ca un contract administrativ supus jurisdicției contenciosului administrativ și abrogarea expresă a Legii nr. 219/1998 prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 intrată în vigoare la 30 iunie 2006, impun concluzia că, la  data sesizării tribunalului arbitral  cu cererea de arbitrare – 6 iulie 2006 – (după intrarea în vigoare a Legii nr. 554/2004 și a O.U.G. nr. 34/2006) clauza compromisorie devenise inoperantă, nemaiexistând fundamentul legal pentru ca entitatea administrației publice locale să recurgă la o justiție privată.

            Arbitrabilitatea fiind condiție esențială de  valabilitate a clauzei  compromisorii ,  o chestiune de  ordine publică, legea nouă care statuează și reglementează asemenea materie sub aspectul competenței, excluzând jurisdicția privată, se aplică  tuturor cauzelor ivite după intrarea ei în vigoare, în acest sens fiind și dispozițiile  tranzitorii evocate în cuprinsul acestor considerente cu mențiunea că pentru drepturile pe care părțile le pot avea după natura contractului convenit (altele decât cele referitoare la ordinea publică și legile de competență) se aplică legea în vigoare sub imperiul căreia s-a încheiat contractul.

Prin hotărârea nr. 10 pronunțată la data de 27 decembrie 2006 de Curtea de Arbitraj Comercial  din cadrul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, tribunalul arbitral învestit cu  soluționarea cererii de arbitrare formulată de reclamanta SC R.L.C. SA în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului, a admis în parte cererea reclamantei și a obligat pârâtul să plătească  reclamantei suma reprezentând contravaloare rate lunare pentru reabilitare, modernizare și extindere SIP, sumă datorată în baza obligațiilor asumate de părți prin contract. Pârâtul a mai fost obligat  și la plata de majorări, calculate la facturile  neachitate.       Totodată, prin aceiași hotărâre, tribunalul arbitral a respins cererea reclamantei de  acordare a daunelor egale cu dobânzile bancare plătite de aceasta pentru creditul contractat în vederea executării contractului, precum și  cererea reconvențională formulată de  pârâta cu privire la rezilierea contractului , ca netimbrată, dispunând restituirea ei.

            Împotriva acestei hotărâri, Consiliul Local al Municipiului a formulat acțiune în anulare, solicitând  desființarea ei pentru motivele prevăzute de  art. 364 lit. a),  b) și i ) C.   pr.   civ. ,  susținând că litigiul nu era susceptibil de soluționare pe calea arbitrajului, convenția arbitrală fiind  nulă și inoperantă.

            Prin sentința nr. 85 din data de 23 mai 2007  Curtea de Apel Ploiești – Secția comercială de  contencios administrativ și fiscal a respins  ca nefondată acțiunea în anulare formulată de Consiliul Local al Municipiului.

         Examinând motivele de anulare invocate, Curtea de apel  apreciază că nu sunt îndeplinite condițiile  prevăzute de art. 64 lit. a), b) și i) C. pr. civ.  , litigiul ivit între părți fiind unul patrimonial, soluționat corect și legal de Tribunalul arbitral în baza clauzei compromisorii înserată în contract ,  clauză   validă și operantă.

            Reclamanta a declarat în termen legal, recurs împotriva sentinței  pronunțate de Curtea de Apel Ploiești solicitând modificarea  hotărârii, în sensul admiterii acțiunii în anulare arbitrală formulată și desființării hotărârii Tribunalului arbitral cu trimiterea cauzei la Curtea de Apel Ploiești pentru soluționarea în fond a  litigiului.

            Recursul a fost apreciat ca fiind fondat, preliminar examinării criticilor de nelegalitate  invocate, Curtea  apreciind   cu privire la  obiectul contractului dedus judecății, dispozițiile  legale aplicabile și modificările succesive pe  care acestea le conțin, aspecte peremptorii în opinia Curții, în soluționarea prezentului recurs.

             Obiectul contractului încheiat la data de 15  august 2005 între reclamantă Consiliul Local  al Municipiului l-a  constituit concesionarea serviciului de iluminat public (SIP) din municipiu, constând în  activități de operare propriu-zisă gestiune, administrare, exploatare, întreținere, precum  și finanțare și realizare a investițiilor  din infrastructura aferentă serviciului de iluminat public, durata contractului fiind de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii  pentru o perioadă egală cu cel mult  jumătate din durata sa inițială.

            Potrivit mențiunilor din preambulul contractului, acesta era supus, din punct  de vedere al regimului juridic, reglementărilor cuprinse în Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor . 

              Articolul 30 alin.  (2) din Legea nr. 219 /1998, astfel cum a fost modificat prin art. IV pct. 13  din Legea nr. 528/2004, în vigoare la  data semnării contractului, prevedea posibilitatea  părților  de a stipula în contract, o  clauză compromisorie pentru soluționarea  eventualelor litigii izvorâte din executarea  contractului de concesiune, atribuind  competența de soluționare a litigiilor  instanțelor arbitrale . 

              Legea  nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările și completările  ulterioare, precum și actele normative emise  în aplicarea acesteia au fost abrogate expres  prin Ordonanța de urgență nr. 34/2006 , care a intrat în vigoare la data de 30 iunie 2006 , cu excepțiile prevăzute la art. 307 (2)  din cuprinsul său.

            Conform art. 3 din secțiunea a 2-a din ordonanță, contractul de concesiune de  servicii este definit ca fiind  contractul care are aceleași caracteristici cu contractul de servicii cu deosebirea că în contra partidă  serviciilor prestate concesionarul primește din partea autorității contractante dreptul de a exploata serviciile sau acest drept  însoțit de plata unei sume de bani.

            Cu privire la soluționarea litigiilor apărute după încheierea contractului, – art. 286 Secțiunea a 9-a – din ordonanță stabilește competența numai în  favoarea instanței de judecată potrivit  Legii nr. 554/2004 a contenciosului  administrativ, cu modificările ulterioare.

              Mai trebuie precizat, cu referire la dispozițiile Legii nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ   și care a intrat în vigoare la 5 ianuarie 2005, că potrivit  art. 2 lit. c din lege, sunt  asimilate  actelor administrative, în sensul legii, și contractele încheiate de autoritățile publice care au ca obiect executarea  lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor  publice, achiziții publice, competența de  soluționare a litigiilor legate de aplicarea  și executarea contractului administrativ  aparținând instanței de contencios  administrativ  (art. 8 alin. 2  din lege).

              În sfârșit , se arată în hotărâre, potrivit dispozițiilor tranzitorii cuprinse în art. 27 din  Legea nr. 554/2004, cauzele aflate pe rolul  instanțelor la data intrării în vigoare a legii vor continua să se judece  potrivit legii aplicabile în momentul sesizării instanței; în același sens,  art. 97 din Ordonanța de Urgență nr. 34/2006,  Capitolul XI – Dispoziții tranzitorii finale – prevede că  în măsura în care ordonanța de urgență nu dispune  altfel, sunt aplicabile dispozițiile dreptului comun.

            În acest sens,  Curtea amintește dispozițiile art. 725 alin. 1 C.   pr.   civ.   cuprinsă în Cartea VII și care constituie dreptul comun în materia conflictelor în timp a legilor de procedură consacrând principiul aplicării imediate a legii noi de procedură.

            Normele tranzitorii cuprinse în Legea nr. 554/2004 și O.U.G. nr. 34/2006 nu contravin celor statuate de art. 725 alin. 2 Cod procedură civilă conform căruia numai procesele în curs de judecată la data schimbării competenței instanței legale învestite vor continua să  fie judecate de acele instanțe, și prin urmare își găsesc deplina aplicare în cauză.

            După noi, în cauză nu am fi aplicat principiul legii noi de procedură, dând preeminență legii datei contractului,  cauza antamând probleme de fond, și abia mai apoi,  de procedură. 

Prezentăm, în continuare, evoluția instituției.  Legea nr. 15 din  7 august 1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale[14]  stabilea că prin hotărâre a guvernului, la propunerea ministrului de stat pentru industrie și comerț, activități economice, servicii publice, unități de producție ale unor regii autonome și terenuri proprietate de stat pot face obiectul unor concesiuni (art. 25).

         Inițial, legea dispune că examinarea și acceptarea ofertelor prezentate la licitație se efectuează de către Agenția Națională pentru Privatizare.     Concesiunea se acordă numai pe bază de licitație publică și cu condiția ca prin concesionare să se asigure statului un venit fix anual, cel puțin egal cu media beneficiilor nete realizate prin exploatarea, în ultimii 5 ani, a obiectului concesiunii, ori a unor obiecte similare. (textul a fost abrogat  prin   articolul 42 din Legea nr. 219/1998  ). 

Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia[15]  arată că dreptul de proprietate publică încetează  dacă bunul a pierit ori a fost trecut în domeniul privat.

        Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, dacă prin Constituție sau prin lege nu se dispune altfel ( art. 10). 

 Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile, nu pot fi înstrăinate; ele pot fi date numai în administrare, concesionate sau închiriate, în condițiile legii;      nu pot fi supuse executării silite și asupra lor nu se pot constitui garanții reale;      nu pot fi dobândite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de bună-credință asupra bunurilor mobile.

    Actele juridice încheiate cu încălcarea   regimului juridic al bunurilor din domeniul public sunt lovite de nulitate absolută (art. 11). 

 Bunurile din domeniul public pot fi date, după caz, în administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autorităților administrației publice centrale și locale, a altor instituții publice de interes național, județean sau local.

    Darea în administrare se realizează, după caz, prin hotărâre a Guvernului sau a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local.

    Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească bunul și să dispună de acesta, în condițiile actului prin care i-a fost dat bunul în administrare. Dreptul de administrare va putea fi revocat numai dacă titularul său nu-și exercită drepturile și nu-și execută obligațiile născute din actul de transmitere.

 În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanță titularul acestui drept va sta în nume propriu. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are obligația să arate instanței cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă. Titularul dreptului de administrare răspunde, în condițiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligații. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligații poate atrage revocarea dreptului de administrare.

 Referitor la proprietatea publică și la regimul juridic al acesteia,  considerăm că se impune cu necesitate ca terminologia utilizată în Legea nr. 213/1998, cu modificările și completările ulterioare,  să fie conformă cu prevederile art. 136 din Constituția României, revizuită, având în vedere diversitatea opiniilor doctrinare exprimate în legătură cu această problemă (domeniu public – proprietate publică, domeniu privat – proprietate privată). Problema a apărut în contextul în care s-a încercat ca, printr-un artificiu juridic, unele bunuri aparținând statului sau unităților administrativ – teritoriale să intre în circuitul civil, apărând astfel domeniul privat al statului, bunurile care îl formează având același caracter juridice cu bunurile aflate în proprietate privată.

Deoarece actuala reglementare lasă loc unei largi interpretări și deschide calea unor abuzuri, apreciem că este necesară definirea modului în care se face declararea de uz sau interes public al unor bunuri.

Trebuie menționat că, potrivit art. 44 alin. (3) din Constituția revizuită, „nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire”, iar potrivit art. 5 din Legea nr. 33/1994, „utilitatea publică se declară pentru lucrări de interes național sau de interes local.”

În același timp, în considerarea unor scopuri limitativ enumerate de Legea nr. 132/1997, cu modificările și completările ulterioare, „rechiziția de bunuri și prestările de servicii reprezintă măsura cu caracter excepțional prin care organele autorității publice împuternicite prin lege, obligă agenții economici, instituțiile publice, precum și alte persoane juridice și fizice la cedarea temporară a unor bunuri mobile sau imobile” (art. 1).

Așa fiind, declararea de uz sau interes public a unor bunuri ar părea a fi o a treia modalitate de limitare a exercițiului dreptului de proprietate privată (dar este, în sine, tot o expropriere), ceea ce nu este exact. Această modalitate are un caracter total și definitiv, cu deosebirea că nu este prevăzută în mod expres modalitatea de despăgubire față de proprietar. În același timp, lipsesc și prevederi clare privind posibilitatea proprietarului de a se opune trecerii bunului său în proprietate publică, în timp ce exproprierea are loc prin intervenția instanței judecătorești, iar nu ope legis.

De aceea, considerăm necesar să se prevadă criteriile în baza cărora urmează a se face declararea de uz sau interes public a unor bunuri; totodată, legea proprietății publice trebuie să fie modificată în sensul dispunerii ca declararea de uz sau interes public a unui bun să se facă pe cale judecătorească, iar despăgubirea să fie realizată la prețul pieței din momentul introducerii acțiunii în fața instanței.

În ceea privește posibilitatea trecerii unor bunuri din patrimoniul unor societăți comerciale la care statul sau o unitate administrativ – teritorială este acționar în domeniul public, suntem de părere că actuala formulare este de natură să creeze unele confuzii în aplicarea sa, deoarece nu se precizează:

– modalitatea juridică concretă prin care se va face trecerea în domeniul public a respectivelor bunuri;

– dacă acordul adunării generale a asociaților este prealabil sau nu;

– dacă statul sau unitatea administrativ – teritorială are calitatea de acționar unic sau majoritar.

Considerăm oportun ca transmiterea în administrare și aprobarea închirierii unui bun proprietate publică să se facă în același timp, printr-un singur act de decizie, astfel încât punerea în valoare a bunului în cauză să se poată face mult mai eficient, ori ca această transmitere să se facă prin intermediul unui act de decizie de nivel inferior.

Având în vedere faptul că Guvernul reprezintă autoritatea executivă, el nu poate efectua decât acte de administrare asupra domeniului public. Luând în considerare acest aspect, toate actele de dispoziție, incluzând aici darea în administrare, acordarea de ajutoare de stat, fonduri nerambursabile, transferuri de proprietăți, primirea de donații cu sarcini, trecerea bunurilor din domeniul public în domeniul privat (intrând astfel în circuitul civil), nu pot fi efectuate decât în condițiile legii organice care reglementează proprietatea publică. Prevederea legală conform căreia „hotărârea de trecere a bunurilor din domeniul public în domeniul privat poate fi atacată, în condițiile legii, la instanța de contencios administrativ competentă în a cărei rază teritorială se află bunul” devine inaplicabilă, în condițiile în care statul rămâne titularul dreptului real asupra bunului respectiv. Pentru același motiv, un guvern nu poate avea competența de a primi donații cu sarcină.

Menționăm aici faptul că dispozițiile art. 73 alin. (3) lit. m) din Constituție acordă numai Parlamentului dreptul de a stabili regimul juridic general al proprietății. În acest sens, legea care reglementează regimul juridic al proprietății publice trebuie să stabilească criteriile în baza cărora un bun aparține proprietății publice, precum și condițiile în care bunul își pierde aceste caracteristici; în lipsa unor asemenea reglementări, orice acte de dispoziție asupra bunurilor din domeniul public sunt de competența strictă a Parlamentului, cu atât mai mult cu cât bunurile proprietate publică sunt inalienabile. Un bun aparținând domeniului public nu poate pur și simplu, printr-o hotărâre de Guvern , să iasă din domeniul public și să treacă în domeniul privat, în acest caz nemaiexistând nici o justificare pentru care bunul intrase anterior în proprietatea publică. Este necesară cel puțin o motivare, urmată de o licitație/atribuire după criterii concurențiale. Ceea ce vrem să subliniem ține de esența și de caracterele juridice ale dreptului de proprietate publică, iar o exercitare abuzivă a uneia dintre modalitățile specifice de exercitare a acestui drept (darea în administrare, închirierea, concesionarea, darea în folosință gratuită) ar subjuga interesul public unor interese contrare principiului supremației statului de drept.

Legea nr. 213/1998, cu modificările și completările ulterioare, trebuie, în mod necesar, să fie completată cu prevederi care să nu lase loc de abuzuri și să consfințească regimul juridic al proprietății publice reglementat de Constituție.

În ceea ce privește evaluarea bunurilor proprietate publică, se impune respectarea standardelor internaționale de contabilitate:

– determinarea valorii de utilitate poate fi necesară doar în efectuarea operațiunilor patrimoniale;

– pot fi utilizate, în acest scop, valoarea nominală, valoarea de intrare, ca valori contabile;

– trebuie ca, inițial, să fie stabilită valoarea de piață (de către un auditor exterior deținătorului bunului, un evaluator autorizat, în formularea din anul 2003), iar abia după această operațiune se poate trece bunul din domeniul public în domeniul privat sau poate fi dat în administrare, concesionat ori închiriat.

În ceea ce privește inventarierea bunurilor care sunt proprietate publică, suntem de părere că este necesar să se urmeze o procedură unitară, indiferent de titularul dreptului de proprietate.

Potrivit actualei reglementări se înțelege că bunurile proprietate publică a statului au acest regim juridic prin simplul efect al întocmirii inventarului, în timp ce pentru bunurile proprietate publică locală confirmarea acestui regim juridic urmează a se face prin hotărâre a Guvernului (art. 20 și 21 din lege).

Lipsa unui statut clar al proprietății a favorizat extinderea corupției într-o perioadă în care România se afla în plin proces de tranziție, în loc de restabilirea dreptului de proprietate având loc o redistribuire a avuției naționale, ceea ce a determinat, în cele din urmă, și condamnarea României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în numeroase cauze intentate de persoane fizice române cărora le-a fost încălcat dreptul la respectarea bunurilor prevăzut în Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Potrivit art. 1 – Protecția proprietății- din primul protocol adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994 (articol amendat conform Protocolului nr. 11), orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale și nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică și în condițiile prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional.

De exemplu, în cauza Porțeanu  c  României[16]  Curtea Europeană a Drepturilor Omului – S.  a II-a, a hotărât că statul român trebuie să restituie reclamantei imobilului în cauză; în lipsa unei asemenea restituiri, statul trebuie să plătească reclamantei, în termen de 3 luni, 60.000 € cu titlu de prejudiciu material, plus orice sumă putând fi datorată cu titlu de impozit, convertită în lei la cursul aplicabil la data plății; începând de la data expirării termenului menționat până la momentul efectuării plății, această sumă va fi majorată cu o dobândă simplă de întârziere egală cu dobânda minimă pentru împrumut practicată de Banca Centrală Europeană, valabilă în această perioadă, la aceasta adăugându-se o majorare de 3 puncte procentuale.

Condamnări similare au fost pronunțate prin Hotărârile nr. 3/2005, în cauza Iacob  c   României, nr. 26/2005, în cauza Costin  c  României, nr. 21/2005, în cauza Străin ș.a.  c  României etc. etc.

Modul în care s-a încercat a se rezolva problema privatizării și a statutului proprietății a creat spații pentru cei care doreau să obțină, prin acest proces, cele mai diferite avantaje personale[17] 

            Se impune identificarea celor mai potrivite modalități pentru ca terminologia utilizată în Legea nr. 213/1998 să fie conformă cu prevederile art. 136 din Constituția României, având în vedere diversitatea opiniilor doctrinare exprimate în legătură cu această problemă (domeniu public – proprietate publică, domeniu privat – proprietate privată). Problema a apărut în contextul în care s-a încercat ca, printr-un artificiu juridic, unele bunuri aparținând statului sau unităților administrativ – teritoriale să intre în circuitul civil, apărând astfel domeniul privat al statului, bunurile care îl formează având aceleași caractere juridice cu cele aflate în proprietatea privată.

  Sugerăm definirea modului în care se face declararea de uz sau interes public a unor bunuri, deoarece actuala reglementare lasă loc unei largi interpretări și deschide calea unor abuzuri.

Trebuie menționat că, potrivit art. 44 alin. (3) din Constituția revizuită, “nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire”, iar potrivit art. 5 din Legea nr. 33/1994 “utilitatea publică se declară pentru lucrări de interes național sau de interes local.”

În același timp, în considerarea unor scopuri limitativ enumerate de Legea nr. 132/1997, “rechiziția de bunuri și prestările de servicii reprezintă măsura excepțională prin care organele autorității publice împuternicite prin lege, obligă agenții economici, instituțiile publice, precum și alte persoane juridice și fizice la cedarea temporară a unor bunuri mobile sau imobile” (art. 1).

Prin urmare, potrivit acestor două acte normative și în conformitate cu dispozițiile constituționale, în prezent statul poate restrânge exercițiul dreptului de proprietate privată în două moduri:

 • pe calea exproprierii, restrângerea fiind totală și definitivă;
 • pe calea rechiziției, restrângerea fiind parțială și temporară, devenind totală și definitivă doar prin excepție și numai pentru bunuri consumptibile și perisabile.

Așa fiind, declararea de uz sau interes public a unor bunuri ar părea a fi o a treia modalitate de limitare a exercițiului dreptului de proprietate privată (dar este, în sine, tot o expropriere), ceea ce nu este exact. Această modalitate are un caracter total și definitiv, cu deosebirea că nu este prevăzută în mod expres modalitatea de despăgubire față de proprietar. În același timp, lipsesc și prevederi clare privind posibilitatea proprietarului de a se opune trecerii bunului său în proprietate publică, în timp ce exproprierea are loc prin intervenția instanței judecătorești, iar nu ope legis.

În considerarea celor expuse, considerăm necesar ca în textul legii să se prevadă criteriile în baza cărora urmează a se face declararea de uz sau interes public a unor bunuri; totodată, propunem ca legea să fie modificată în sensul dispunerii ca declararea de uz sau interes public să se facă pe cale judecătorească, iar despăgubirea să fie realizată la prețul pieței din momentul introducerii acțiunii în fața instanței.

  Având în vedere faptul că Guvernul reprezintă autoritatea executivă, el nu poate efectua decât acte de administrare asupra domeniului public. Luând în considerare acest aspect, toate actele de dispoziție, incluzând aici darea în administrare, acordarea de ajutoare de stat, fonduri nerambursabile, transferuri de proprietăți, primirea de donații cu sarcini, trecerea bunurilor din domeniul public în domeniul privat (intrând astfel în circuitul civil), nu pot fi efectuate decât în condițiile legii organice care reglementează proprietatea publică. Prevederea conform căreia „hotărârea de trecere a bunurilor din domeniul public în domeniul privat poate fi atacată, în condițiile legii, la instanța de contencios administrativ competentă în a cărei rază teritorială se află bunul” devine inaplicabilă, în condițiile în care statul rămâne titularul dreptului real asupra bunului respectiv.

Menționăm aici faptul că dispozițiile art. 73 alin. (3) lit. m) din Constituție acordă numai Parlamentului dreptul de a stabili regimul juridic general al proprietății. În acest sens, legea care reglementează regimul juridic al proprietății publice trebuie să stabilească criteriile în baza cărora un bun aparține proprietății publice, precum și condițiile în care bunul își pierde aceste caracteristici; în lipsa unor asemenea reglementări, orice acte de dispoziție asupra bunurilor din domeniul public sunt de competența strictă a Parlamentului, cu atât mai mult cu cât bunurile proprietate publică sunt inalienabile. Un bun aparținând domeniului public nu poate pur și simplu, printr-o hotărâre de Guvern, să iasă din domeniul public și să intre în domeniul privat, în acest caz nemaiexistând nici o justificare pentru care bunul intrase anterior în proprietatea publică. Este necesară cel puțin o motivare, urmată de o licitație. Ceea ce vrem să subliniem ține de esența și de caracterele juridice ale dreptului de proprietate publică, iar o exercitare abuzivă a unuia dintre modalitățile specifice de exercitare a acestui drept (darea în administrare, închirierea, concesionarea, darea în folosință gratuită), ar subjuga interesul public unor interese contrare principiului supremației statului de drept.

Legea nr. 213/1998 trebuie, în mod necesar, să fie completată cu prevederi care să nu lase loc de abuzuri și să consfințească regimul juridic al proprietății publice reglementat de Constituție.   

  În ceea ce privește evaluarea bunurilor proprietate publică, apreciem că se impune respectarea standardelor internaționale de contabilitate:

– determinarea valorii de utilitate poate fi necesară doar în efectuarea operațiunilor patrimoniale;

– pot fi utilizate, în acest scop, valoarea nominală, valoarea de intrare, ca valori contabile;

– trebuie ca, inițial, să fie stabilită valoarea de piață (de către un auditor exterior deținătorului bunului, un evaluator autorizat, în formularea din anul 2003), iar abia după această operațiune se poate trece bunul din domeniul public în domeniul privat, sau poate fi dat în administrare, concesionat ori închiriat.

Legea nr. 219/1998 a concesiunii[18], conturează conceptual de concesiune stipulând că operațiunea de concesionare se face în baza unui contract prin care o persoană, numită concedent, transmite pentru o perioada determinată, de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, numită concesionar, care acționează pe riscul și pe răspunderea sa, dreptul și obligația de exploatare a unui bun, a unei activități sau a unui serviciu public, în schimbul unei redevențe.

Legea dispunea că avea loc un contract în baza căruia o persoană, numită concedent, transmite pentru o perioadă determinată, de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, numită concesionar, care acționează pe riscul și pe răspunderea sa, dreptul și obligația de exploatare a unui bun, a unei activități sau a unui serviciu public, în schimbul unei redevențe.

Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condițiile legii, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate.

            Printre altele, pot face obiectul unei concesiuni bunurile, activitățile sau serviciile publice din   domeniile:

            Nu pot face obiectul concesiunii bunurile, activitățile sau serviciile publice în privința cărora nu există autorități de reglementare, ale căror avize sunt obligatorii în ceea ce privește prețurile sau tarifele practicate de concesionari (art. 2).

            Guvernul, consiliile județene sau locale pot aproba prin hotărâre concesionarea altor bunuri, activități sau servicii aparținând proprietății private a statului, care nu sunt prevăzute la art. 2.

Forma finală  a textului, înainte de abrogare,  reglementa  și organiza atribuirii concesiunii de activități, servicii și bunuri, după cum urmează:

   – activități și servicii publice de interes național sau local, în schimbul unei redevențe;

   – alte servicii, în schimbul unei remunerații;

   – bunuri proprietate publică ori privată a statului, județului, orașului sau comunei, în schimbul unei redevențe, cu excepția concesiunii de lucrări, așa cum este ea reglementată de Ordonanța Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat,[19]

             Atribuirea concesiunii de activități și servicii publice de interes național și local și de bunuri prevăzute la art. 1 lit. a) și c) se face în baza unui contract prin care o persoană, denumită concedent, transmite pentru o perioadă determinată, de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, denumită concesionar, care acționează pe riscul și pe răspunderea sa, dreptul și obligația de exploatare sau de efectuare a unei activități ori a unui serviciu public de interes național sau local ori a unui bun în schimbul unei redevențe.

            Atribuirea concesiunii de servicii prevăzute la art. 1 lit. b) se face în baza unui contract prin care o autoritate publică, denumită concedent, transmite pentru o perioadă determinată, de cel mult 49 de ani, unui investitor privat, denumit concesionar, care acționează pe riscul și pe răspunderea sa, dreptul și obligația de a presta servicii în numele său, remunerarea pentru serviciile prestate constând fie din sumele obținute din dreptul de exploatare a serviciilor, fie din acest drept însoțit, în completare, de remunerație (art. 11, introdus prin art. IV pct. 2 din Legea nr. 528/2004).

 Principiile care stau la baza selectării ofertanților și a încheierii contractelor de concesiune sunt:

   – transparența, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune;

   – tratamentul egal pentru toți ofertanții, însemnând că toate criteriile de selecție și de atribuire a contractului de concesiune se aplică într-o manieră nediscriminatorie;

   – proporționalitatea, respectiv ca orice măsură cerută de către autoritatea publică să fie necesară și corespunzătoare naturii contractului;

   – nediscriminarea, respectiv acceptarea de către autoritatea publică a serviciilor oferite de candidații de altă naționalitate, în condițiile prevăzute în acordurile și convențiile la care România este parte;

   – libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca orice candidat, indiferent de naționalitate, să aibă dreptul de a deveni concesionar în condițiile legii, ale convențiilor și acordurilor internaționale la care România este parte (art. 12,introdus prin art. IV pct. 2 din Legea nr. 528/2004.).

            Nu pot face obiectul concesiunii bunurile, activitățile sau serviciile publice în privința cărora nu există autorități de reglementare, ale căror avize sunt obligatorii în ceea ce privește prețurile sau tarifele practicate de concesionari.

             Prevederile Legii nr. 219/1998 nu se aplică contractelor de proiectare, finanțare, construcție, exploatare, întreținere și transfer pentru orice bun public care se încheie potrivit procedurilor prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 16/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările și completările ulterioare (art. 2).

            Guvernul, consiliile județene sau locale pot aproba prin hotărâre concesionarea altor bunuri, activități sau servicii aparținând proprietății private a statului, care nu sunt prevăzute la art. 2 (art. 3).

              Contractele de concesiune încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei legi își păstrează valabilitatea.

             Până la privatizarea companiilor naționale ori a societăților naționale sau a societăților comerciale înființate prin reorganizarea regiilor autonome, acestora li se pot concesiona prin atribuire directă bunuri aparținând proprietății publice sau private a statului, aferente domeniului de activitate, pentru realizarea de noi infrastructuri publice.

             La privatizarea companiilor naționale ori a societăților naționale sau a societăților comerciale înființate prin reorganizarea regiilor autonome, investitorii privați trebuie selecționați pe baza unei proceduri competitive, așa cum este definită în prezenta lege (  art. 40, modificat prin art. IV pct. 14 din Legea nr. 528/2004 ).

Legea nr. 528/2004 din 25noiembrie 2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum și a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor[20] are ca obiect reglementarea proiectării, finanțării, construcției, exploatării, întreținerii și transferului oricărui bun public pe baza parteneriatului public-privat pentru concesiunea de lucrări.

            Contractul de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări este un contract având ca obiect execuția sau, după caz, atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, așa cum sunt acestea cuprinse în clasificările statistice oficiale, ori execuția prin orice mijloace a oricărei combinații a acestor lucrări de construcții, care corespunde cerințelor autorității contractante și care conduce la un rezultat menit să îndeplinească, prin el însuși, o funcție tehnico-economică. În contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primește dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor, în totalitate sau în parte, drept la care se poate adăuga, după caz, plata unei sume (art. 11). 

     Publicitatea nu este obligatorie dacă contractul de concesiune de lucrări îndeplinește condițiile prevăzute de art. 11 alin. (1) lit. a) și d) și de art. 12 lit. a) – f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările ulterioare.

Investitorii care s-au grupat în vederea obținerii contractului de concesiune de lucrări sau investitorii afiliați nu sunt considerați terți. Investitorul afiliat este investitorul asupra căruia concesionarul poate exercita o influență determinantă, direct ori indirect, sau investitorul care poate exercita o influență determinantă asupra concesionarului, sau orice investitor care, la fel ca și concesionarul, este influențați determinant de către un alt investitor ca urmare a participației deținute de acesta din urmă în cadrul lor. Influența determinantă a unui investitor asupra altuia este prezumată atunci când, direct sau indirect, acesta:

    a) deține majoritatea capitalului social al investitorului controlat;

    b) controlează majoritatea voturilor aferente acțiunilor emise de investitorul controlat;

    c) are capacitatea de a desemna mai mult de jumătate din personalul de administrare, de management și de control al investitorului controlat.

            Potrivit art. IV din Legea nr. 528/2004 , Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor se modifică și se completează amintindu-se faptul că serviciile publice sunt acele servicii, altele decât cele care constituie monopol de stat, stabilite prin legi speciale, și pot fi servicii publice de interes național sau servicii publice de interes local (art. 11).

              Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru elaborarea și promovarea unei noi legislații în domeniul achizițiilor publice, în contextul angajamentelor asumate de România în cadrul capitolului 1 “Libera circulație a mărfurilor” și al recomandărilor Comisiei Europene,     Guvernul României  a adoptat   Ordonanță de urgență nr. 34  din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii[21] .

 Ordonanța de urgență reglementează procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică, a contractului de concesiune de lucrări publice și a contractului de concesiune de servicii, precum și modalitățile de soluționare a contestațiilor formulate împotriva actelor emise în legătură cu aceste proceduri, scopul   ei constituindu-l:  promovarea concurenței între operatorii economici;  garantarea tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici;  asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție publică; asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autoritățile contractante.

            Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică sunt:   nediscriminarea;  tratamentul egal;  recunoașterea reciprocă;  transparența;  proporționalitatea;  eficiența utilizării fondurilor publice;  asumarea răspunderii.

            Prin contract de concesiune de lucrări publice  se înțelege contractul care are aceleași caracteristici ca și contractul de lucrări, cu deosebirea că în contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primește din partea autorității contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor pe o perioadă determinată sau acest drept însoțit de plata unei sume de bani prestabilite;

            Contractul de concesiune de servicii este contractul care are aceleași caracteristici ca și contractul de servicii, cu deosebirea că în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, primește din partea autorității contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată sau acest drept însoțit de plata unei sume de bani prestabilite;

               Ordonanța de urgență nu se aplică în cazul în care contractul de concesiune:

   a) este atribuit într-una dintre situațiile prevăzute la art. 12-14;

   b) se atribuie de către o autoritate contractantă ce desfășoară între activitățile sale una sau mai multe dintre activitățile relevante prevăzute la art. 232-241, în cazul în care contractul de concesiune are ca obiect efectuarea respectivelor activități; sau

   c) are ca scop concesionarea bunurilor publice, dar numai în cazul în care, prin obiectul respectivului contract, autoritatea contractantă nu urmărește dobândirea execuției unei lucrări sau a unui serviciu, fapt care ar încadra contractul respectiv fie în categoria contractelor de achiziție publică, fie în categoria contractelor de concesiune a căror atribuire este reglementată de prezenta ordonanță de urgență (art. 220).

    Ea nu se aplică atunci când este necesară achiziționarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiționale care nu au fost incluse în contractul de concesiune inițial, dar care datorită unor circumstanțe neprevăzute au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiții:

   a) atribuirea să fie făcută contractantului inițial;

   b) lucrările sau serviciile suplimentare/adiționale nu pot fi, din punct de vedere tehnic și economic, separate de contractul inițial fără apariția unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deși separabile de contractul inițial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;

   c) valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări și servicii suplimentare/adiționale nu depășește 50% din valoarea contractului inițial.

             Prin contract sectorial se înțelege contractul de achiziție publică care se atribuie în scopul efectuării unei activități relevante în sectoarele de utilitate publică, domeniu de aplicare fiind apă;  energie;  transport;  poștă (art. 229).

            Potrivit  art. 241 , modificat prin O.U.G. nr. 94/2007,  se consideră activități relevante și acele activități care presupun exploatarea unui areal geografic în scopul  prospectării sau extracției de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alți combustibili solizi sau al  punerii la dispoziția transportatorilor care operează pe căi aeriene, maritime sau fluviale a aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de rețea de transport.

            Ca excepții specifice , ordonanța de urgență nu se aplică pentru contractele sectoriale care sunt atribuite cu scopul de a se achiziționa:

   – produse care urmează să fie revândute sau închiriate unor terțe părți, în condițiile în care autoritatea contractantă nu beneficiază de un drept special sau exclusiv în acest sens, iar alte persoane au și ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare în aceleași condiții ca și autoritatea contractantă;

   – produse, servicii sau lucrări destinate efectuării unor activități relevante într-un stat terț Uniunii Europene, în condițiile în care în efectuarea respectivelor activități nu intervine utilizarea fizică a unei rețele sau a unui areal geografic din Comunitatea Europeană.

         Contractele în curs de executare și procedurile de atribuire în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se definitivează pe baza prevederilor legale în vigoare la data inițierii acestora (art. 298).

            Referitor la exercitarea controlului și soluționarea litigiilor privind concesionarea , articolul  64 din Ordonanța de urgență nr. 54/2006,  modificat prin pct. 10 din Legea nr. 22/2007 arată că persoana care consideră că un contract a fost calificat drept contract de concesiune de bunuri proprietate publică, cu nerespectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, poate solicita punctul de vedere al Autorității Naționale pentru Achizițiilor Publice.

              Legea nr. 290/2002 a fost abrogată prin art.  56 din Legea nr. 45 /2009 ,   cu excepția prevederilor art. 7 alin. (1) și ale art. 8 alin. (3).

Legea nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu- Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009 amintește că academia este forul național de consacrare academică și de coordonare a activității de cercetare științifică în domeniile agriculturii, silviculturii, acvaculturii, medicinei veterinare, industriei alimentare, dezvoltării rurale și protecției mediului. Ea  este continuatoarea și unicul succesor în drepturi al Institutului de Cercetări Agronomice al României, al Institutului Național Zootehnic, al Academiei de Agricultură a României și al Institutului Central de Cercetări Agricole, reorganizate în structura actuală a ASAS. Este instituție autonomă, de drept public, cu personalitate juridică, de consacrare științifică și de cercetare în domeniile fundamentale și aplicative ale agriculturii și ale ramurilor componente ale acesteia. 

              Suprafețele de teren agricol prevăzute în anexele la lege sunt bunuri proprietate publică a statului, iar clădirile și întregul inventar sunt bunuri proprietate publică și privată a statului, după caz, și se dau în administrarea instituțiilor și unităților de cercetare-dezvoltare de drept public care le dețin în prezent și a celor care se reorganizează și care desfășoară activitatea de cercetare-dezvoltare, pe toată durata existenței acestora și a păstrării obiectului de activitate.

 Terenurile date în administrarea instituțiilor și unităților de cercetare-dezvoltare de drept public sunt inalienabile, insesizabile, imprescriptibile și nu pot fi scoase din proprietatea publică și din administrarea unităților de cercetare-dezvoltare din agricultură și silvicultură decât prin lege, exceptând terenurile cu destinație agricolă retrocedate ASAS, conform prevederilor Legii nr. 247/2005  (art. 6 alin.  3). 

 Terenurile și clădirile aflate în administrarea/proprietatea unităților și instituțiilor de drept public de cercetare-dezvoltare și în proprietatea ASAS se înscriu în cărțile funciare sau în cărțile de publicitate imobiliară, după caz, cu scutirea de la plata taxelor pentru aceste servicii.

   Terenurile date în administrarea instituțiilor publice, destinate activității de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexele la prezenta lege, nu pot face obiectul niciunei compensări ca rezultat al solicitărilor de reconstituire a dreptului de proprietate, exceptând terenurile prevăzute la art. 6 alin. (3).

            Parteneriatul public-privat din domeniul agricol și silvic din unitățile de cercetare-dezvoltare și din unitățile de învățământ agricol și silvic  este reglementat în    capitolul VI al legii, art.  45-47.   

            Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare, precum și instituțiile de învățământ agricol și silvic își pot realiza obiectivele de investiții specifice și valorificarea rezultatelor cercetării acestora, în condițiile reglementate de Codul comercial cu privire la asocierea în participațiune și de Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, pe terenurile pe care le au în administrare, potrivit legii.

            Asocierea în participațiune se realizează între unitatea și instituția de cercetare-dezvoltare sau instituția de învățământ și companii naționale, societăți comerciale, societăți agricole, asociații profesionale sau grupuri de producători agricoli, din țară sau străinătate.

            Scoaterea terenurilor din circuitul agricol și silvic pentru realizarea de lucrări de investiții, în condițiile arătate mai sus este scutită de taxe și impozite.

            Terenurile aflate în administrarea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și cele aflate în administrarea universităților de științe agricole și silvice, de medicină veterinară și a celor cu profil silvic rămân în continuare în administrarea acestora.

             Drepturile și obligațiile unităților de cercetare-dezvoltare, precum și ale societăților comerciale care se reorganizează în condițiile prezentei legi trec asupra instituțiilor nou-înființate (art. 49).

                

 După două sute de ani, utilitatea codului civil napoleonian nu poate fi tăgăduită.  Cauza rezidă în faptul că,  principial, soluțiile sale răspund necesității societății bazate pe economia de piață.  Mai mult ca oricând, era nevoie,  poate, mai întâi, de un nou cod comercial, iar nu civil. 

 Proiectul  Codului civil concluzionează:   proprietatea este publică sau privată (art. 569). 

             Sunt enumerate ca drepturi reale:  dreptul de proprietate ; dreptul de superficie; dreptul de uzufruct;  dreptul de uz; dreptul de abitație; dreptul de servitute; dreptul de administrare; dreptul de concesiune; dreptul de folosință; drepturile reale de garanție; lăsându-se loc și pentru alte drepturi cărora legea le recunoaște acest caracter (art. 568 din proiect). 

             Sunt obiect al proprietății private toate bunurile de uz sau de interes privat aparținând persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat sau de drept public, inclusiv bunurile care alcătuiesc domeniul privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale.

                 Bunurile statului și ale unităților administrativ-teritoriale care, prin natura lor sau prin declarația legii, sunt de uz sau de interes public formează obiectul proprietății publice, însă numai dacă au fost legal dobândite de către acestea.

           Dacă prin lege nu se prevede altfel, dispozițiile aplicabile dreptului de proprietate privată se aplică și dreptului de proprietate publică, însă numai în măsura în care sunt compatibile cu acesta din urmă  (art. 571 din proiect). 

           Drepturile reale corespunzătoare proprietății publice sunt dreptul de administrare, dreptul de concesiune și dreptul de folosință cu titlu gratuit (art. 881). 

           Concesionarul are dreptul și, în același timp, obligația de exploatare a bunului, în schimbul unei redevențe și pentru o durată determinată, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege și a contractului de concesiune (art. 886). 

          Concesionarul poate efectua orice acte materiale sau juridice necesare pentru a asigura exploatarea bunului. Cu toate acestea, sub sancțiunea nulității absolute, concesionarul nu poate înstrăina și nici greva bunul dat în concesiune sau, după caz, bunurile destinate sau rezultate din realizarea concesiunii și care trebuie, potrivit legii sau actului constitutiv, să fie predate concedentului la încetarea, din orice motive, a concesiunii.

           Fructele, precum și, în limitele prevăzute de lege și în actul de constituire, productele bunului concesionat revin concesionarului.

             În toate cazurile, exercitarea dreptului de concesiune este supusă controlului din partea concedentului, în condițiile legii și ale contractului de concesiune (art. 887) , apărarea în justiție a dreptului de concesiune revenind concesionarului (art. 888 alin.  (1) din proiect).    

Revăzând cele de mai sus, concluzia noastră este că,  cu toată fluctuația existentă în legislația de domeniu, a fost  și este în continuare posibilă o formă contractuală de exercitare a dreptului de proprietate publică. 

Având în vedere:

– publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu nr. 390, 391, 392 și 393 din data de 23 mai 2016, a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, acte normative care abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte;

– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, prevederi care conțin referiri la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

– transpunerea Directivei 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității și de modificare a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE, efectuată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012;

– obligația aplicării prevederilor Regulamentului (UE) 2017/2.367 al Comisiei din 18 decembrie 2017, de modificare a Directivei 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice;

– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările și completările ulterioare;

– necesitatea asigurării aplicării efective a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.195/2012, în condițiile intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare;

– necesitatea clarificării unor aspecte privind achizițiile în domeniul apărării care se realizează prin invocarea art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

– punctul (16) §  2 din preambulul la Directiva 2009/81/CE, în care este precizat faptul că definirea intereselor esențiale de securitate intră în responsabilitatea exclusivă a statelor membre;

– importanța strategică majoră a acestor achiziții, dar și necesitatea strictei interpretări și aplicări a prevederilor art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, fapt de natură să impună aprobarea acestor achiziții prin hotărâre a Guvernului;

– necesitatea asigurării predictibilității și ritmicității necesare pentru finanțarea unor programe majore de achiziții care implică protecția intereselor esențiale de securitate ale României;

– iminenta inițiere în perioada imediat următoare a unor achiziții majore, care se circumscriu intereselor esențiale de securitate ale țării,

întrucât, în anumite situații, achizițiile cu valoarea egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 100.000.000 euro au ca obiect achiziții strategice urgente și produse complexe, cu ciclu lung de fabricație de peste 2 ani, este necesară reglementarea expresă a faptului că autoritatea contractantă nu va iniția procedura de atribuire aferentă în cazul în care Parlamentul, prin comisiile de apărare, ordine publică și siguranță națională, respinge în termenul prevăzut de lege solicitarea de a aproba inițierea respectivei proceduri.

În considerarea faptului că aspectele menționate vizează interesul național în atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității și constituie situații de urgență a căror reglementare nu poate fi amânată, în condițiile în care țara noastră se găsește în prezent într-un mediu de securitate caracterizat de evoluții complexe și amenințări convenționale și neconvenționale care impun întărirea capabilităților operaționale naționale în regim de urgență,

 Guvernul României a adoptat  Ordonanța de urgență nr. 55 din 28 iunie 2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității

Ca atare, articolul 1, alineatul (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, M. Of. nr. 932 din 29 decembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, se modifică și se completează după cum urmează:

 “(2) În domeniul specific al securității nonmilitare, prezenta ordonanță de urgență se aplică achizițiilor care au caracteristici similare cu cele ale achizițiilor din domeniul apărării și care prezintă un caracter la fel de sensibil. Aceste condiții pot fi îndeplinite în special în domeniile în care forțele militare și cele nonmilitare îndeplinesc aceleași misiuni și/sau în cazul în care obiectivul achizițiilor este de a proteja securitatea Uniunii Europene și/sau a statului român în interiorul ori în afara granițelor acestuia împotriva unor amenințări grave provenite de la entități nonmilitare și/sau neguvernamentale. Acest domeniu poate include, spre exemplu, protecția frontierelor, activități de poliție și misiuni de gestionare a crizelor, precum și protecția infrastructurilor critice în sectoare de utilitate publică, în condițiile legii.”[22]

Având în vedere necesitatea îndeplinirii prevederilor din Programul de guvernare 2018-2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2018 privind acordarea încrederii Guvernului, cu privire la obiectivele de creștere economică și de consolidare a sustenabilității fiscal-bugetare prin majorarea semnificativă a investițiilor,

ținând cont de angajamentul de a se demara proiecte de investiții publice cu impact semnificativ în economie și de a stimula investițiile private,

în conformitate cu Programul de guvernare, perioada 2018-2020 va fi una în care se va pune accent pe creșterea investițiilor, atât cele finanțate din buget sau prin accelerarea absorbției de fonduri europene, cât și prin stimularea investițiilor private. Consolidarea macroeconomică se va putea realiza printr-o combinație de politici fiscal-bugetar-monetare astfel încât, pe fondul păstrării echilibrelor macroeconomice, să se poată obține creșterea nivelul de bunăstare.

Având în vedere faptul că stimularea investițiilor private se propune a se realiza prin două modalități intersectoriale și cu implicarea activă a statului, respectiv prin amplificarea proiectelor în parteneriat public privat și prin ajutoare de stat acordate de Guvern, care pot afecta echilibrele bugetare dacă nu sunt implementate foarte rapid, pentru a deveni vizibile efectele macroeconomice și bugetare de runda a doua,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, Guvernul României adoptă Ordonanță de Urgență nr. 39 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat[23] ,  care reglementează încheierea, derularea și încetarea parteneriatului public-privat.

 Parteneriatul public-privat are ca obiect realizarea sau, după caz, reabilitarea și/sau extinderea unui bun sau a unor bunuri care vor aparține patrimoniului partenerului public și/sau operarea unui serviciu public, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

Ea  se aplică de către partenerul public pentru implementarea unui proiect, în cazul în care studiul de fundamentare a proiectului demonstrează, pe lângă elementele principale prevăzute la art. 19, faptul că mai mult de jumătate din veniturile care urmează să fie obținute de către societatea de proiect din utilizarea bunului/bunurilor sau operarea serviciului public ce formează obiectul proiectului provin din plăți efectuate de către partenerul public sau de către alte entități publice în beneficiul partenerului public.

Mecanismul parteneriatului public-privat este caracterizat de următoarele elemente principale:

a)cooperarea dintre partenerul public și partenerul privat, în vederea implementării unui proiect public;

b)durata relativ lungă de derulare a raporturilor contractuale, de peste 5 ani, care să permită partenerului privat recuperarea investiției și realizarea unui profit rezonabil;

c)finanțarea proiectului, în principal din fonduri private și, după caz, prin punerea în comun a fondurilor private cu fonduri publice;

d)atingerea scopului urmărit de partenerul public și partenerul privat;

e)distribuirea riscurilor între partenerul public și partenerul privat, în funcție de capacitatea fiecărei părți contractante de a evalua, gestiona și controla un anumit risc.

Potrivit art. 4,   alin. (1)Formele de parteneriat public-privat sunt următoarele:

a)parteneriatul public-privat contractual – parteneriatul public-privat realizat în temeiul unui contract încheiat între partenerul public, partenerul privat și o societate nouă al cărei capital social este deținut integral de partenerul privat care va acționa ca societate de proiect;

b)parteneriatul public-privat instituțional – parteneriatul public-privat realizat în temeiul unui contract încheiat între partenerul public și partenerul privat, prin care se constituie de către partenerul public și partenerul privat o societate nouă, care va acționa ca societate de proiect și care, ulterior înregistrării în registrul societăților, dobândește calitatea de parte la contractul de parteneriat public-privat respectiv.

Având în vedere:

– importanța deosebită a fondurilor structurale în ansamblul economiei naționale, precum și efectele negative asupra potențialului de dezvoltare a economiei naționale generate de un nivel redus al absorbției fondurilor structurale,

– Acordul de parteneriat cu România pentru perioada de programare financiară 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2014) 5.515 din 6 august 2014, denumit în continuare Acordul de parteneriat, stabilește condiționalitățile orizontale ex-ante care trebuie îndeplinite de Guvernul României în legătură cu utilizarea fondurilor structurale aferente perioadei de programare financiară 2014-2020, fonduri structurale în valoare de aproximativ 43 miliarde de euro;

– importanța domeniului achizițiilor publice, reflectată în condiționalitățile ex-ante stabilite prin Acordul de parteneriat, precum și faptul că una dintre aceste condiționalități vizează înființarea unei unități de achiziții centralizate prin intermediul căreia autoritățile contractante care acționează la nivel central achiziționează anumite categorii de produse și servicii;

– înființarea unei unități de achiziții centralizate prin intermediul căreia autoritățile contractante care acționează la nivel central achiziționează anumite categorii de produse și servicii este prevăzută ca direcție de acțiune în Strategia națională în domeniul achizițiilor publice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice;

– înființarea unității de achiziții centralizate era prevăzută a fi realizată până la data de 31 decembrie 2016, precum și solicitările Comisiei Europene privind înființarea și operaționalizarea unității de achiziții centralizate, pentru acest aspect fiind necesară adoptarea unor măsuri de ordin legislativ;

– prevederile art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

– prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument european de vecinătate, Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014 al Comisiei din 18 august 2014 de stabilire a unor dispoziții specifice privind punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument european de vecinătate, precum și prevederile Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA II);

– absorbția fondurilor structurale conform Acordului de parteneriat, în valoare de aproximativ 43 de miliarde de euro, reprezintă un interes public prioritar, dată fiind importanța acestora în ansamblul economiei naționale și efectele absorbției fondurilor structurale asupra potențialului de dezvoltare a economiei naționale;

– nerespectarea prevederilor Acordului de parteneriat, prin neîndeplinirea condiționalităților ex-ante prevăzute în cuprinsul său, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea și implementarea Strategiei naționale de achiziții publice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015, poate conduce la afectarea finanțării din fonduri structurale în cadrul programelor europene finanțate din fonduri europene alocate în exercițiul financiar 2014-2020 a unor proiecte de interes public și la corecții financiare, fiind astfel afectată în mod semnificativ îndeplinirea obiectivelor de absorbție a fondurilor structurale, cu impact deosebit asupra dezvoltării economiei naționale;

ținând cont de faptul că, în prezent, contrar prevederilor Acordului de parteneriat, nu este înființată o unitate de achiziții centralizate prin intermediul căreia autoritățile contractante care acționează la nivel central achiziționează anumite categorii de produse și servicii, situație care poate duce la consecințele menționate, prezentând astfel caracter de situație extraordinară și care, pentru a evita o atingere gravă și iminentă a interesului public legat de absorbția fondurilor structurale, trebuie soluționată în cel mai scurt timp posibil prin emiterea în condiții de urgență a actului normativ primar necesar pentru înființarea unității de achiziții centralizate,

în considerarea faptului că aspectele menționate vizează interesul general public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, Guvernul României adoptă Ordonanță de Urgență nr. 46 din 31 mai 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate,  ca unitate de achiziții centralizate în sensul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. bbb) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 Oficiul este instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, finanțată integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice.

Având în vedere:

– necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecționarea și flexibilizarea sistemului achizițiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecința cea mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiții majore, cu impact social și economic la nivel național sau local;

– perioada lungă pe care o presupune procedura parlamentară, precum și faptul că legile pentru care se aduc modificările din prezenta ordonanță de urgență au fost adoptate în procedură de urgență, iar în procesul de adoptare au fost introduse o serie de elemente noi care necesită o corelare urgentă a anumitor prevederi cu textul actului normativ în ansamblu, situație constatată din aplicarea practică a acestora;

– importanța deosebită a fondurilor structurale în ansamblul economiei naționale, precum și efectele negative asupra potențialului de dezvoltare a economiei naționale generate de un nivel redus al absorbției fondurilor structurale;

– faptul că Acordul de parteneriat al României pentru perioada de programare financiară 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2014) 5.515 din 6 august 2014, stabilește condiționalitățile orizontale ex-ante care trebuie îndeplinite de Guvernul României în legătură cu utilizarea, în special prin efectuarea de achiziții publice, a fondurilor structurale aferente perioadei de programare financiară 2014-2020, fonduri structurale în valoare de aproximativ 43 miliarde de euro;

– prevederile art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilirea unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

– faptul că absorbția fondurilor structurale conform Acordului de parteneriat, în valoare de aproximativ 43 de miliarde de euro, reprezintă un interes public prioritar, dată fiind importanța acestora în ansamblul economiei naționale și efectele absorbției fondurilor structurale asupra potențialului de dezvoltare a economiei naționale;

– faptul că nerespectarea prevederilor Acordului de parteneriat, prin neîndeplinirea condiționalităților ex-ante prevăzute în cuprinsul său, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea și implementarea Strategiei naționale de achiziții publice, prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice, poate conduce la afectarea finanțării din fonduri structurale în cadrul programelor europene finanțate din fonduri europene alocate în exercițiul financiar 2014-2020 a unor proiecte de interes public și la corecții financiare, fiind astfel afectată în mod semnificativ îndeplinirea obiectivelor de absorbție a fondurilor structurale, cu impact deosebit asupra dezvoltării economiei naționale,

în considerarea faptului că aspectele sus-menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență a căror reglementare nu poate fi amânată,

Guvernul României adoptă Ordonanța de Urgență nr. 45 din 24 mai 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice ,  cum ar fi Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, M. Of. nr. 390 din 23 mai 2016

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecționarea și flexibilizarea sistemului achizițiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecința cea mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiții majore, cu impact social și economic la nivel național sau local, ținând cont de faptul că începând cu 1 februarie 2017 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost crescut, fapt ce are un impact semnificativ în derularea contractelor de achiziție publică/sectorială, existând riscul neducerii la îndeplinire a contractelor semnate și reluarea procedurii de atribuire, luând în considerare perioada lungă pe care o presupune procedura parlamentară, precum și faptul că legile pentru care se aduc modificările din prezenta ordonanță de urgență au fost adoptate în procedură de urgență, iar în procesul de adoptare au fost introduse o serie de elemente noi care necesită o corelare urgentă a anumitor prevederi cu textul actului normativ în ansamblu, situație constatată din aplicarea practică a acestora, în considerarea faptului că aspectele sus-menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență a căror reglementare nu poate fi amânată, Guvernul României adoptă Ordonanța de Urgență nr. 107 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice,  cum ar fi Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, M. Of. nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează 

 Ordonanța de urgență nr. 98 din 14 decembrie 2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii reglementează modul de realizare a controlului ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii și, respectiv, a modificărilor acestor contracte/acorduri-cadru.

Având în vedere:

– că absorbția fondurilor structurale conform Acordului de parteneriat, în valoare de aproximativ 43 de miliarde de euro, reprezintă un interes public prioritar, dată fiind importanța acestora în ansamblul economiei naționale și efectele absorbției fondurilor structurale asupra potențialului de dezvoltare a economiei naționale;

– faptul că Acordul de parteneriat al României pentru perioada de programare financiară 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2014) 5.515 din 6 august 2014, stabilește condiționalitățile orizontale ex ante care trebuie îndeplinite de Guvernul României în legătură cu utilizarea fondurilor structurale aferente perioadei de programare financiară 2014-2020;

– importanța domeniului achizițiilor publice, reflectată în condiționalitățile ex ante stabilite prin Acordul de parteneriat, precum și faptul că una dintre aceste condiționalități vizează reforma controlului ex ante;

– că reforma controlului ex ante era prevăzută a fi realizată până la data de 31 decembrie 2016, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 901/2015privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice în perioada 2015-2020, și ținând cont de observațiile Comisiei Europene referitoare la neîndeplinirea condiționalităților ex ante în acest sens, așa cum rezultă din scrisoare acesteia nr. Ares (2017)3866477-02/08/2017;

– faptul că, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (5) și art. 142 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, nefinalizarea unor acțiuni menite să ducă la îndeplinirea unei condiționalități ex ante constituie un motiv de suspendare a plăților pentru unele priorități ale programelor în cauză care sunt afectate;

– că orice întârziere în adoptarea cadrului legal aferent reformei controlului ex ante, cu efect în neîndeplinirea condiționalităților ex ante, conduce la apariția riscului de dezangajare a unor sume importante din fondurile structurale și de investiții alocate României prin Acordul de parteneriat și, implicit, pierderea acestei surse de finanțare, deoarece sumele respective se realocă țărilor membre UE, având în vedere prevederile Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;

– faptul că necesitatea implementării acestei reforme, pentru a evita consecințele menționate în paragrafele anterioare, are caracter de situație extraordinară, fiind menită a conduce la evitarea unei atingeri grave și iminente a interesului public legat de absorbția fondurilor structurale,

este necesară emiterea în condiții de urgență a actului normativ primar necesar pentru reformarea funcției de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice.

Ordonanța de Urgență nr. 58 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice[1] are în vedere Dosarul EU Pilot 6107/14/MARK, prin care Comisia Europeană semnalează neconformitatea dispozițiilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile europene în domeniul achizițiilor publice, respectiv Directiva 2004/18/CE și Directiva 2004/17/CE, considerând ca aceste dispoziții creează o discriminare pozitivă, în favoarea I.M.M.-urilor, fiind astfel afectate atât principiile liberei circulații a mărfurilor și al libertății de a presta servicii, principii prevăzute de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cât și principiile tratamentului egal și al nediscriminării prevăzute de art. 2 din Directiva 2004/18/CE, modificarea indirectă a Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 204/2012, în sensul eliminării obligației aplicării dispozițiilor legislației privind achizițiile publice, în cazul atribuirii contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice prevăzuse la art. 1 din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care se aduce atingere prevederilor art. 26 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, încălcându-se astfel respectarea prevederilor directivelor 2004/18/CE și 2004/17/CE, publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390, 391, 392 și 393 din 23 mai 2016 a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a Legii nr. 99/2016privind achizițiile sectoriale, a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și a Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, acte normative care abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, și care sunt în vigoare din data de 26 mai 2016, faptul că nerespectarea prevederilor Acordului de parteneriat încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană la 6 august 2014, în ceea ce privește dezvoltarea și implementarea Strategiei naționale de achiziții publice, prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice, va conduce la afectarea finanțării din fonduri structurale a unor proiecte de interes public și la corecții financiare, printre altele,  alineatul (2) al articolului 16 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, M. Of. nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor[2]  reglementează remediile, căile de atac și procedura de soluționare a acestora, pe cale administrativ-jurisdicțională sau judiciară, în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune, precum și organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Ea se aplică și cererilor având ca obiect acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum și celor privind executarea, anularea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor.

Scopul legii îl constituie asigurarea, la nivel național, a unor mecanisme și proceduri efective, rapide și eficiente de sesizare și remediere a neregulilor, care să garanteze respectarea dispozițiilor legale privind atribuirea contractelor.

Legea nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [3] reglementează modul de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii, regimul juridic aplicabil acestor contracte, precum și anumite aspecte specifice în legătură cu executarea acestora.

  Scopul prezentei legi îl constituie:

a) promovarea concurenței între operatorii economici;

b) utilizarea resurselor în condiții de eficiență, economicitate și eficacitate;

c) asigurarea integrității procedurii de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii;

d) asigurarea cadrului legal pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii[4].

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii sunt:

a) nediscriminarea;

b) tratamentul egal;

c) recunoașterea reciprocă;

d) transparența;

e) proporționalitatea;

f) asumarea răspunderii.

Legea nu aduce atingere responsabilității autorităților centrale, județene și locale de a decide cel mai bun mod de a administra executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor, pentru a asigura un nivel ridicat al calității, siguranței și accesibilității, egalitatea de tratament și promovarea accesului universal la serviciile publice, precum și a drepturilor utilizatorilor cu privire la acestea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Ea nu se aplică serviciilor de interes general fără caracter economic.

 Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale[5]  reglementează modul de realizare de către entitățile contractante a achizițiilor sectoriale, procedurile de atribuire a contractelor sectoriale și de organizare a concursurilor de soluții, instrumentele și tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor sectoriale, precum și anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor sectoriale.

 Domeniul de aplicare a prezentei legi nu include serviciile de interes general fără caracter economic.

 Dar chintesența materiei se află în  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – versiune actualizată la 4 iunie 2018  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice[6] pe care am analizat-o cu un alt prilej[7]

În urma administrării unui vast ansamblu probator a rezultat că faptele comise de inculpatul L.G. prin promisiunea dării sumei de 50.000 euro și oferirea efectivă a 20.000 euro inculpatului C.S.G., arhitect șef în cadrul Primăriei municipiului B. , în schimbul exercitării influenței acestuia asupra secretarului municipiului B,   P.N.O. fapte prevăzute de art. 61 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen.; constând în darea prin intermediul inculpatului C.S.G. a unor bijuterii din aur în valoare de 11.287 RON către P.N.O. și în promisiunea dării sumei de 100.000 euro către același funcționar public; de a da, prin intermediul învinuitului A.A.C., suma de 700 euro învinuitului G.C., pentru ca acesta, în virtutea atribuțiilor de serviciu deținute în calitate de șef al Serviciului juridic contencios din cadrul Primăriei municipiului B și membru în comisia de analiză a notificărilor depuse în baza Legii nr. 10/2001 să soluționeze, notificarea formulată la Legea nr. 10/2001 de F.C.1, F.C. și F.V., pe lângă ceilalți funcționari competenți, cu prioritate și prin acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent, constând în compensare cu terenuri aflate în poziții centrale din municipiul B. , în condițiile art. 1 alin. (2) și (3) din Legea nr. 10/2001, faptele fiind săvârșite în stare de recidivă post executorie și de art. 255 alin. (1) C. pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

  Fapta comisă de inculpatul C.S.G. constând în ajutorul dat inculpatului L.G. prin preluarea de la acesta a unor bijuterii de aur în valoare de 11.287 RON și darea lor către secretarul municipiului B, P.N.O., întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la dare de mită, faptă fiind prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

  Fapta comisă de inculpata G.N., constând în promisiunea dării sumei de 200.000 euro secretarului municipiului B,   P.N.O. în scopul soluționării notificării formulate de F.C., F.V. și F.C.1, în sensul celor mai sus arătate, promisiune repetată ulterior față de acest funcționar în schimbul neatacării cu recurs a dispozițiilor de restituire și în promisiunea dării sumei de 1.000.000 euro către același funcționar public, în scopul soluționării cu celeritate și în sensul dispunerii restituirii în natură ori prin compensare cu alte terenuri a notificărilor formulate de A.E. și A.C., precum și în scopul ca P.N.O. să blocheze comunicarea dispozițiilor de restituire către notificatori astfel încât să permită inculpatei controlul asupra vânzării ulterioare a imobilelor restituite și specularea unor profituri personale întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de infracțiuni de dare de mită prevăzută de art. 255 alin. (1) C. pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

  Fapta inculpatului S.R. constând în promisiunea dării sumei de un milion de euro lui P.N.O., secretarul municipiului B. , în scopul soluționării cu celeritate și în sensul dispunerii restituirii în natură ori prin compensare cu alte terenuri a notificărilor formulate de A.E. și A.C., precum și în scopul ca P.N.O. să blocheze comunicarea dispozițiilor de restituire către notificatori astfel încât să permită inculpatului controlul asupra vânzării ulterioare a imobilelor restituite și specularea unor profituri personale, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de dare de mită prevăzută de art. 255 alin. (1) C. pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, săvârșită în coautorat cu G.N.

  Fapta inculpatului A.A.C. constând în ajutorul dat inculpatului L.G. prin remiterea către inculpatul G.C. a sumei de 700 euro în numele inculpatului, în scopul mai sus arătat, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la dare de mită, prevăzute   de art. 26 C. pen. raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000

Verificând materialul probator administrat în cauză prin prisma apărărilor formulate de inculpatul C.S.G., Înalta Curte de Casație și Justiție constată că este nefondată susținerea inculpatului că faptei îi lipsește latura subiectivă și că a fost comisă o eroare gravă de fapt.

Pentru a constitui caz de casare, eroarea de fapt trebuie să fie gravă, adică pe de o parte să fi influențat asupra soluției cauzei iar pe de altă parte să fie vădită, neîndoielnică.

Eroarea gravă de fapt nu privește dreptul de apreciere a probelor ci discordanța între cele reținute de instanță și conținutul real al probelor prin ignorarea unor aspecte evidente, care au avut drept consecință pronunțarea altei soluții decât cea pe care materialul probator o susține.

Este greu de crezut că arhitectul șef al unui municipiu poate avea, printre alte preocupări și activități de comercializare a unor bijuterii ce aparțin tocmai unei persoane care era interesată în rezolvarea unor probleme foarte importante în cadrul Primăriei B. , ori rezultă din probele dosarului, că tocmai inculpatul C.S.G. i-a făcut intrarea acestuia la denunțător, aspect recunoscut chiar din inculpatul C.S.G.

Rezultă indubitabil că inculpatul A.A.C. a remis către denunțătorul G.C., șef al Serviciului juridic contencios din cadrul Primăriei B. , suma de 700 euro pentru ca acesta să asigure soluționarea notificării familiei F. conform intereselor inculpatului L.G.

Reține Înalta Curte că atât inculpatul C.S.G. cât și inculpatul A.A.C. nu pot da o explicație credibilă relațiilor cu inculpatul L.G., relații care, prin prisma funcțiilor importante pe care le dețineau în cadrul Primăriei mun. B. , nici nu trebuiau să existe decât din punct de vedere strict profesional.

Din probele dosarului rezultă mai presus de orice dubiu că inculpatul L.G. se face vinovat de comiterea infracțiunilor de dare de mită în formă continuată prevăzute de art. 255 alin. (1) C. pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea  art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen. și cumpărare de influență prevăzute de art. 61 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea  art. 37 lit. b) C. pen., constând în aceea că inculpatul a încercat să cumpere bunăvoința unor factori de decizie din cadrul Primăriei mun. B.  prin oferirea unor sume de bani și bijuterii din aur prin intermediul inculpaților C.S.G. și A.A.C.

Din probele administrate în cauză rezultă că inculpatul L.G. a încercat să-și rezolve toate problemele legate de notificarea formulată în baza Legii nr. 10/2001 de F.C.1, F.C. și F.V., el împreună cu soția sa dobândind drepturile asupra imobilelor situate în B.  ,   în baza contractului de cesiune de drepturi litigioase încheiat cu cedenții sus-menționați, numai prin coruperea funcționarilor din cadrul primăriei astfel încât toate apărările formulate de inculpatul L.G. în sensul că a fost constrâns să de acele sume de bani și bijuterii nu au suport în materialul probator administrat în cauză.

Împrejurarea că interceptarea convorbirilor telefonice s-a desfășurat înainte de începerea urmăririi penale nu poate conduce la concluzia că acestea sunt nelegale întrucât legiuitorul nu condiționează emiterea autorizației de interceptare de începerea urmăririi penale așa cum o face în cazul percheziției (art. 100 C. pr. pen.).

Declarațiile denunțătorului, înregistrarea convorbirilor video și audio, declarațiile inculpaților sunt probe evidente de vinovăție care au stat la baza stabilirii situației factuale în sensul că inculpata G.N. a promis darea sumei de 200.000 euro secretarului mun. B.  – P.N.O. în scopul soluționării favorabile a notificării formulate de F.C., F.V. și F.C.1 și în promisiunea dării sumei de 1.000.000 euro către același funcționar public în scopul soluționării cu celeritate și a dispunerii restituirii în natură ori prin compensare cu alte terenuri a notificărilor formulate de A.E. și A.C. precum și în scopul ca P.N.O. să blocheze comunicarea dispozițiilor de restituire către notificatori astfel încât să permită inculpatei controlul asupra valorificării ulterioare a imobilelor restituite și specularea unor profituri personale.

Situația de fapt reținută în sarcina acestui inculpat rezultă cu prisosință din conținutul probelor administrate în cauză și constă în aceea că inculpatul S.R. a promis suma de 1.000.000 euro lui P.N.O. în scopul soluționării cu celeritate a cererilor de restituire în natură ori prin compensare cu alte terenuri formulată de A.E. și A.C. precum și în scopul ca P.N.O. să blocheze comunicarea dispozițiilor de restituire pentru a putea controla vânzarea ulterioară în scopul obținerii unui avantaj material.

Față de toate argumentele prezentate, apreciază Înalta Curte că soluția dispusă de instanța de fond în privința inculpatului S.R. este legală și temeinică, în deplină concordanță cu probele administrate în cauză, atitudinea manifestată de inculpat, de nerecunoaștere a faptei fiind doar o încercare a acestuia de a fi absolvit de răspundere penală.

Criticile formulate deopotrivă de parchet și inculpați din perspectiva cazului de casare prevăzute de art. 3859 pct. 14 C. pr. pen. nu sunt întemeiate.

Înalta Curte apreciază că pedepsele aplicate inculpaților C.S.G. și A.A.C. au fost bine individualizate atât sub aspectul cuantumului cât și a modalității de executare astfel încât nu se impune nici înăsprirea regimului sancționator conform solicitării Parchetului și nici stabilirea unor pedepse mai blânde conform solicitării inculpaților[8].

Prin Ordinul Prefectului nr. 146 din 24 iulie 2001 a fost trecută în proprietatea privată a municipiului   B. , la categoria izlaz, suprafața de 33 ha arabil, care anterior se afla în administrarea SC S.B.Z. SA   B. , în baza art. 44 din Legea nr. 18/1991, iar prin procesul verbal nr. 15625 din 19 noiembrie 2001 s-a procedat la punerea în aplicare a ordinului prefectului.

Deși în Ordinul Prefectului se menționa că terenul era în administrarea SC S.B.Z. SA   B. , în procesul verbal de predare primire a terenului este menționat că predarea s-a făcut de către Stațiunea de Cercetare și Producție Legumicolă (SCPL) la data de 19 noiembrie 2001. Acest proces verbal a fost avizat de primarul municipiului   B. , B.C., de directorul general al O.J.C.G.C.   B. , V.S., și de S.E. din partea Filialei   B.  a ADS.

Faptul că predarea s-a făcut de către SCPL   B.  și nu de SC S.B.Z. SA se explică conform adresei nr. 676 din 09 mai 2007 a O.C.P.I.   B.  prin aceea în perioada ce a trecut de la emiterea Ordinului Prefectului până la predarea efectivă terenul fusese dat în administrarea S.C.P.L.   B. , întrucât ADS – ul care din data de 27 august 2001 devenise acționar la S.C. S.B.Z. S.A., nu putea administra legal acest teren. De altfel, în procesul verbal s-a menționat că terenul este cel din schița anexată cu suprafața ce se face obiectul ordinului prefectului 146/2001 .

Petenții susțin că Ordinul Prefectului este nelegal întrucât a schimbat în mod nereal încadrarea categoriei de teren, în aceea de pășuni și izlazuri, amplasamentul terenului este incert, iar în condițiile în care o parte din acesta a fost folosit pentru cultivarea legumelor și producerea semințelor, nici nu putea face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, conform art. 35 alin. (2) din Legea nr. 18/1991.

Petenții au atacat în instanță Ordinul Prefectului nr. 146/2001, acțiunea acestora fiind respinsă ca lipsită de interes prin sentința nr. 8565 din 19 septembrie 2008 a Judecătoriei Brașov, rămasă definitivă prin decizia nr. 491/R din 6 mai 2009 a Tribunalului Brașov.

În anii 2002,2004 și 2005, SC C.H.M. SRL București, SC E.X.P. SRL   B.  și SC C. SA   B.  au solicitat Consiliului local al municipiului   B.  suprafețe de teren în vederea încheierii unor contracte de asociere în participațiune cu municipalitatea.

Proiectele au fost aprobate, s-au încheiat contracte de asociere în participațiune și, pentru primele două societăți comerciale, s-au încheiat și contractele de vânzare-cumpărare.

Proiectul propus de SC C. SA   B.  a fost aprobat de consiliul local prin vot secret, adoptat cu majoritate absolută de voturi, fiind emisă HCL nr. 87 din 28 aprilie 2005.

Acest act a fost atacat de Instituția Prefectului invocându-se nelegalitatea sa, dar acțiunea a fost respinsă în primă instanță prin sentința nr. 232 din 27 iunie 2005 a Tribunalului Buzău, S.  comercială și de contencios administrativ, sentința devenind irevocabilă prin neapelare. După finalizarea acțiunii a fost încheiat contractul de asociere în participațiune 16064/5113 din 05 octombrie 2005.

Prin HCL 213 din 28 decembrie 2006 a fost completat acest contract în sensul mandatarii primarului municipiului   B. , B.C. de a vinde terenurile aferente locuințelor contractate, la un preț de 16 Euro/mp stabilit prin raport de evaluare. Această HCL s-a adoptat pentru a facilita obținerea de credite de către persoanele fizice sau juridice care au perfectat contracte de construire. Ulterior, s-a început construcția locuințelor, din care s-au finalizat 90 iar alte 90 sunt în curs de finalizare.

Ulterior, primarul municipiului   B.  a încheiat ante-contractul nr. 6730 din 13 octombrie 2006 cu SC C. S.A., în vederea achiziționării unei case în cartierul construit ca urmare a contractului de asociere în participațiune.

Toate cele trei contracte de asociere în participațiune/vânzare-cumpărare au ca obiect suprafețele de teren ce au trecut în proprietatea privată a municipiului   B.  prin Ordinul Prefectului anterior menționat.

După prezentarea și examinarea cererilor formulate de petenți în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, Parchetul a concluzionat că în cauză nu se poate stabili că la emiterea Ordinului nr. 146/2001 de către fostul prefect al județului   B. , precum și cu ocazia punerii în executare a acestui ordin, respectiv cu ocazia predării terenurilor către municipiul   B. , au fost comise ilegalități, iar cererile depuse de petenți în vederea reconstituirii dreptului de proprietate se aflau înregistrate la Comisia Locală Mărăcineni de Aplicare a Legilor Fondului Funciar, fără a exista vreo dovadă că s-a urmărit încadrarea suprafețelor de teren în altă categorie, în scopul de a evita retrocedarea acestora.

În consecință, în cauză s-a dispus neînceperea urmării penale față de făptuitorii I.V., B.C., V.S., S.E., D.G. sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 248 C. pen. raportat la art. 2481 C. pen. în temeiul art. 10 lit. d) C. pr. pen. întrucât lipsește latura obiectivă și subiectivă a infracțiunii.

În ceea ce privește subevaluarea de către primarul municipiului   B. , B.C., prin proiectele de hotărâri de consiliu local pe care le – a inițiat, a terenurilor care au făcut obiectul contractelor de asociere în participațiune încheiate între municipiul   B.  și firmele SC C.H.M. SRL, SC C. S.A. și SC E.X.P. SRL, raportat la prețurile practicate pe piață comunicate de Camera Notarilor Publici pentru categoria de teren arabil intravilan din perioada respectivă nu se poate aprecia ca acestea au fost subevaluate. Astfel prețul/mp de teren arabil intravilan în august 2004 era de 13,l RON/mp, iar terenul vândut către SC E.X.P. S.R.L. la data de 15 iunie 2004 a avut un preț de 13,165 RON/mp; prețul/mp de teren arabil intravilan în iulie 2005 era de 18 RON/mp, iar terenul vândut către SC C.H.M. SRL în noiembrie 2005 a avut un preț de 85,503 RON/mp.

În ceea ce privește prețul de vânzare al terenurilor ce au făcut obiectul contractului de asociere în participațiune cu SC C. S.A. acestea au fost stabilite prin raport de evaluare la un preț mediu de 16 EURO/mp, respectiv 56,1 RON/mp la nivelul lunii septembrie 2005, conform HCL nr. 213 din 28 decembrie 2006, dar terenurile au fost vândute pe parcursul construirii locuințelor, respectiv în perioada anilor 2007 – 2009, prețul stabilit pentru vânzarea terenurilor către persoanele fizice/juridice care au achiziționat locuințele având în vedere și scopul social urmărit al contractului respectiv construirea de locuințe pentru tineri.

Având în vedere cele expuse mai sus, în cauză s-a dispus neînceperea urmăririi penale față de numitul B.C. și membrii Consiliilor locale   B.  din perioada 2002 – 2004, 2004 – 2006 sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 10 lit. a) din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare în temeiul art. 10 lit. d) C. pr. pen. întrucât lipsește latura obiectivă a infracțiunii.

În ceea ce privește contractul de asociere în participațiune cu SC C. S.A. s-a solicitat efectuarea de cercetări față de B.C. și sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare constând în aceea că acesta a fost direct interesat în cauză, întrucât a beneficiat de o locuință în cartierul construit ca urmare a contractului de asociere în participațiune.

Prin înscrisul nr. 2420 din 17 mai 2006, numitul B.C. și – a exprimat opțiunea de a încheia un contract de prestări servicii cu SC C. S.A. având ca obiect construirea unei locuințe, iar ulterior a semnat cu această firmă ante – contractul de vânzare cumpărare nr. 4477 din 09 august 2006 având ca obiect construirea unei locuințe în valoare de 114.235 EURO.

Este adevărat că în momentul inițierii proiectului HCL 213 din 28 decembrie 2006, de către primarul municipiului   B. , având ca obiect mandatarea primarului municipiului   B. , de a vinde terenurile aferente locuințelor contractate, la un preț de 16 Euro/mp stabilit prin raport de evaluare, acesta era direct interesat în cauză, dar având în vedere faptul că hotărârea a fost aprobată prin votul Consiliului Local și că nu există o prevedere legală care să oblige autoritățile locale la reevaluarea terenurilor pe parcursul punerii în executare a unor hotărâri de consiliu local, în cauză s-a dispus neînceperea urmăririi penale față de numitul B.C. sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 10 lit. d) C. pr. pen., întrucât lipsește latura obiectivă a infracțiunii, respectiv nu au fost stabilite încălcări ale atribuțiilor de serviciu cu ocazia inițierii proiectului de hotărâre de consiliu local.

Prin completarea din data de 3 noiembrie 2008 la plângerea formulată inițial, petenții au solicitat și efectuarea de cercetări privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului situat în extravilanul municipiul   B. , teren ce a făcut obiectul contractelor de asociere în participațiune și ulterior vânzare cumpărare încheiate între municipiul   B.  și SC E.X.P. SRL, prin avizul comun nr. 17/2004 emis de Ministerul Agriculturii Alimentației și Pădurilor, Ministerul Administrației și Internelor și Oficiul Național de Cadastru și Geodezie.

Cu ocazia verificărilor efectuate în cauză nu au fost evidențiate nereguli cu privire la emiterea acestui aviz, dar mențiunea din plângere cu privire la categoria de teren este greșită, terenul fiind arabil intravilan, nu extravilan cum se precizează în plângere.

În ceea ce privește refuzul autorităților de a reconstitui dreptul de proprietate pe vechiul amplasament, se constată faptul că deși au existat mai multe hotărâri ale Comisiilor Județene, acestea nu au fost atacate și, mai mult decât atât, până în anul 2006, când au fost depuse rapoartele de expertiză extrajudiciară, petenții nu au făcut dovada vechiului amplasament. Este adevărat că vechiul amplasament al terenului pentru care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate petenții, conform rapoartelor de expertiză extrajudiciară depuse la dosar se află parțial pe terenul ce a format obiectul Ordinului Prefectului nr. 146/2001, dar la momentul emiterii ordinului prefectului, cât și la data semnării contractelor de asociere în participațiune și ulterior a contractelor de vânzare cumpărare, nu se cunoștea acest fapt, în cauză neputându-se stabili o legătură de cauzalitate între hotărârile Comisiei județene de stabilire a drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor prin acordarea de despăgubiri și hotărârile Consiliului local   B.  privind valorificarea terenurilor solicitate de petenți, întrucât la acea dată amplasamentul terenurilor nu era cert, iar petenții nu au formulat notificări pentru aceste terenuri, mai mult decât atât, în cererile formulate petenții menționau faptul că terenurile fuseseră situate pe raza comunei M. , ceea ce a condus la trimiterea cererilor către Comisia locală M.

Comisia locală   B.  nu era competentă să se pronunțe asupra cererilor formulate de petenți, întrucât terenurile erau situate pe raza a două localități.

Ulterior, petenții au formulat acțiuni încercând să sisteze construcția de locuințe pe terenul ce a făcut obiectul asocierii în participațiune cu SC C. S.A., dar aceste acțiuni au fost respinse.

Având în vedere cele expuse mai sus, în cauza s-a dispus neînceperea urmăririi penale față de C.I. primar al comunei Mărăcineni și membrii Comisiilor locale Mărăcineni de stabilire a drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor, a membrilor Comisiei județene de stabilire a drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor precum și a numiților: B.C., P.C., D.G., C.V. și a celorlalți membrii ai Comisiei locale de stabilire a drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor   B. , sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 246 C. pen. raportat la art. 2481 C. pen., în temeiul art. 10 lit. d) C. pr. pen.

Plângerea penală a fost formulată și împotriva lui D.T.; întrucât singura referire la acesta este funcția deținută anterior, aceea de fost președinte al C.A.P.   B. , fără a se specifica în mod concret pentru ce fapte se formulează plângerea, în cauză s-a considerat că nu se poate pronunța o soluție față de această persoană.

Prin sesizarea din 27 septembrie 2007, formulată de A.P., acesta a solicitat efectuarea de cercetări față de D.D., consilier județean și D.C., privind modul în care aceștia au achiziționat 30 ha teren pădure pe raza municipiului   B. , din care 10,33 ha revendicate de petent, de la numitele K.A., B.A. și B.E.M.

Verificările efectuate în cauză au condus la constatarea că atât punerea în posesie cu aceste terenuri, cât și emiterea avizelor de mediu și a ordinelor privind scoaterea definitivă a terenurilor din circuitul civil s-au făcut în urma unor hotărâri judecătorești.

Făptuitorul D.D. nu a făcut parte din Comisia județeană de fond funciar și în cauză nu există dovezi că s-au exercitat presiuni pentru emiterea actelor administrative arătate mai sus.

Pentru aceste motive, s-a dispus neînceperea urmăririi penale față de D.D. sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 2481 C. pen. și față de D.C. sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 26 raportat la art. 2481 C. pen., în temeiul art. 10 lit. a) C. pr. pen.

Soluția de netrimitere în judecată dată de procuror a fost menținută în urma verificării ei, potrivit dispozițiilor art. 278 C. pr. pen., de către procurorul șef adjunct al Secției de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție din cadrul Direcției Naționale Anticorupție care, prin rezoluția nr. 235/II/2/2009 din 30 iulie 2009 a respins ca neîntemeiată plângerea formulată de petenții P.A. și L.R.D.

Împotriva rezoluției de neîncepere a urmăririi penale nr. 25/P/2007 din 26 iunie 2009 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, în termen legal, au formulat plângere la instanță, în conformitate cu dispozițiile art. 2781 C. pr. pen. , persoanele vătămate P.A. și L.R.D., prin mandatar T.D.

Criticile de nelegalitate și netemeinicie formulate de petiționari, atât prin memoriile depuse, cât și prin concluziile apărătorilor aleși, au fost arătate în practicaua și expozitivul hotărârii.

Înalta Curte constată că plângerea petiționarilor este întemeiată.

Invocarea de către procuror a cazurilor de împiedicare a punerii în mișcare a acțiunii penale prevăzute de art. 10 lit. a) și d) C. pr. pen. s-a făcut prematur, mai înainte de a se fi efectuat toate verificările necesare dispunerii unei soluții de neîncepere a urmăririi penale.

Pentru soluționarea prezentei cauze trebuie să se urmărească succesiunea în timp a celor trei legi ale reconstituirii ( Legea nr. 18/1991, Legea nr. 1/2000 și Legea nr. 247/2005) și să se stabilească sub imperiul căreia dintre ele au solicitat petenții reconstituirea, având în vedere că primul act normativ stabilea că de regulă reconstituirea se face pe fostele amplasamente, în timp de următoarele două stabileau că reconstituirea dreptului asupra terenurilor situate în intravilan se face pe fostele amplasamente.

Premisa esențială de la care decurge soluția în cauză este stabilirea fără echivoc a faptului dacă petenții au indicat de la început, în cererile lor, și au dovedit pe bază de acte amplasamente ale terenurilor solicitate, la ce dată și sub imperiul cărei legi de reconstituire și în fața cărei comisii locale de fond funciar.

Totodată, trebuie stabilit dacă a fost indicată vreodată vreo nulitate din partea Prefecturii ori a primarilor din cele două localități unde s-a făcut reconstituirea, potrivit dispozițiilor art. III din Legea nr. 190/1997.

Cercetările ce se vor efectua trebuie să stabilească dacă și ce terenuri deținea Agenția Domeniilor Statului pe amplasamentele invocate de petenți. Această situație este necesar a se stabili pentru a se verifica ipoteza potrivit căreia Comisia locală de fond funciar al cărei președinte este primarul a știut care sunt amplasamentele petenților (indicate și dovedite cu acte în susținerea lor), dar a preferat, cu știință, să treacă solicitările acestora pe Anexa de despăgubiri sau pe Anexa de atribuire în natură de la Agenția Domeniilor Statului; În acest caz, există reaua – credință a celor care i – au pus în posesie pe petenți pe alte amplasamente care aparțineau fie unității administrativ – teritoriale, fie statului, urmând a se stabili vinovăția reprezentanților administrației publice locale (comisii locale și județene de fond funciar).

În legătură cu Ordinul Prefectului nr. 146 din 24 iulie 2001, este necesar să se verifice – pe localitățile în care s-a solicitat reconstituirea dreptului de către petenți – a modului în care au fost reconstituite izlazurile comunale la nivelul anului 1991 și în perioada următoare.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară al județului   B.  trebuie să comunice de unde provin suprafețele reconstituite ca izlaz comunal.

Pentru a se stabili buna sau reaua – credință a reprezentanților autorității publice – ca element constitutiv esențial al infracțiunilor de serviciu cercetate – trebuie să se verifice dacă, chiar și în situația existenței Ordinului Prefectului și a reconstituirii suprafeței de izlaz pe o localitate, probându-se însă existența amplasamentelor terenurilor petenților în cadrul acestui izlaz, s-a solicitat de către aceștia sau de către primar, Consiliului local, să diminueze suprafața de izlaz și să reconstituie dreptul cetățenilor în fizic; știut fiind că există o practică a autorităților administrației publice locale de a diminua suprafețe de islaz prin hotărâri ale Consiliului local pentru ca terenurile să fie vândute, concesionate sau închiriate unor investitori, cu atât mai mult se poate face același lucru pentru foștii proprietari.

În consecință, trebuie verificat și dacă, la nivelul localităților în discuție s-a diminuat izlazul pentru a se face concesiuni, vânzări, etc, pentru că, în caz afirmativ, aceeași operațiune trebuia făcută și pentru petiționarii care au făcut dovada amplasamentelor terenurilor pe acest izlaz.

În legătură cu afirmația din rezoluția procurorului de neîncepere a urmăririi penale cu privire la neîndeplinirea elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 248 raportat la art. 2481 C. pen. în sensul că în cauză nu există vreo dovadă că s-ar fi urmărit încadrarea suprafețelor de teren în altă categorie, în scopul de a se evita retrocedarea acestora (f.7/13), trebuie arătat că în conformitate cu dispozițiile legale și pentru constatarea existenței unei încălcări a acestora, nu categoria terenurilor este importantă, ci verificarea și stabilirea împrejurării dacă în Ordinul Prefectului era cuprins și amplasamentul recunoscut de petenți.

De asemenea, în legătură cu afirmația din cuprinsul rezoluției   potrivit căreia Comisia locală a propus atribuirea suprafeței de teren de 24,66 ha în fizic din rezerva Agenției Domeniilor Statului sau din rezerva Comisiei județene de fond funciar, trebuie arătat faptul că o astfel de rezervă a Comisiei județene nu există și nu a existat vreodată.

Comisia județeană de fond funciar validează sau nu o propunere a comisiei locale în sensul trecerii petentului pe o anexă sau alta a legilor reconstituirii; ea nu deține terenuri, acestea fiind doar în rezerva statului, administrată de Agenția Domeniilor.

Prin urmare, o astfel de propunere de soluționare a cererii petenților este în afara realității și a dispozițiilor legale.

În legătură cu Hotărârile Consiliului local de asociere în participațiune și de vânzare-cumpărare a unor suprafețe de teren, trebuie verificat și stabilit dacă au fost trecute prin ședințele Consiliului local municipal și aprobate cu majoritatea calificată cerută de Legea nr. 215/2001.

În legătură cu HCL nr. 87 din 28 aprilie 2005, în rezoluția procurorului se reține că acest act a fost atacat de Instituția Prefectului în instanță, invocându-se nelegalitatea sa, dar acțiunea a fost respinsă în primă instanță, iar sentința nr. 232 din 27 iunie 2005 a Tribunalului Buzău, S.  comercială și de contencios administrativ, a devenit irevocabilă prin neapelare .

Înalta Curte constată necesar să se verifice de ce nu s-a exercitat calea de atac împotriva acestei Hotărâri a Consiliului local, cine este persoana care avea atribuții de serviciu în acest sens și care este motivul pentru care nu și le – a îndeplinit, dacă au existat influențe, ingerințe și din partea cui pentru a nu fi exercitat apelul.

Se va verifica dacă primarul B.C., reprezentanții SC C. SA   B. , alte persoane din Consiliul local municipal sau din Prefectură, în mod direct sau prin interpuși au acționat în sensul împiedicării exercitării căii de atac împotriva HCL nr. 87 din 28 aprilie 2005.

Vor fi verificate atribuțiile de serviciu ale primarului B.C., sub aspectul existenței unor incompatibilități/conflicte de interese, în dubla sa calitate de solicitant – beneficiar al prestărilor de serviciu din partea SC C.S. SA și de decident ori persoană mandatată pentru încheierea unor contracte de vânzare-cumpărare cu aceeași firmă.

Având în vedere că primarul nu votează în Consiliul local pentru adoptarea hotărârilor, se va verifica dacă el a influențat votul consilierilor în sensul aprobării vânzării terenului pentru construcția de locuințe pentru SC C.S. SA, dacă aceștia au cunoscut faptul că B.C. urma să fie beneficiarul unei locuințe construite de această firmă și și – au cenzurat manifestarea de voință în acord cu interesul acestuia.

Înalta Curte constată că verificările făcute în legătură cu D.D. și D.C. sunt incomplete, astfel că nu există niciun motiv pentru a se invoca inexistența faptei ca temei al soluției de neîncepere a urmăririi penale.

Cercetările ce se vor efectua trebuie să stabilească dacă, la nivelul Consiliului județean   B. , au existat informații în legătură cu interesul unor societăți comerciale (în speță SC D. SRL) pentru achiziționarea de terenuri în zona   B.  (dacă au existat cereri, solicitări/oferte de asociere în participațiune, prospecțiuni de posibilități/intenții, etc), dacă ele au făcut obiectul unor discuții, ședințe, informări în cadrul Consiliului, când anume, și dacă D.D., consilier județean, a avut cunoștință sau acces la ele.

Se va stabili în ce împrejurări D.D. a ajuns să fie împuternicit de B.E.M., K.A. și B.A. să le reprezinte interesele în legătură cu eliberarea titlurilor de proprietate ale sus – numiților, punerea în posesie și vânzarea terenurilor din comuna P  C , cine l-a recomandat/impus mandantelor și în care moment anume.

B.E.M.  arată că nu l-a cunoscut pe D.D. și nici nu l-a remunerat pe acesta pentru serviciile făcute.

Se impune a se stabili care a fost interesul mandatarului în acest scop și dacă acest interes a fost legat de încălcarea unora din atribuțiile sale de serviciu, în calitatea deținută de consilier județean.

În vederea stabilirii faptelor arătate în precedent, procurorul va ridica și va verifica înscrisurile necesare, va audia persoanele care pot oferi informațiile necesare stabilirii situației de fapt complete și conforme adevărului, va verifica atribuțiile de serviciu ale persoanelor cercetate și modul în care ele au fost ori nu îndeplinite și în ce scop.

Pentru aceste motive, Înalta Curte va admite plângerea petenților și, desființând rezoluția Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – S.  de Combatere a Infracțiunilor Conexe Infracțiunilor de Corupție nr. 25/P/2007 din 26 iunie 2009, va trimite cauza la procuror în vederea începerii urmării penale în cauză[1].

  S-a apreciat că țara noastră este foarte serios afectată de corupție, problema devenind endemică, sistemică[2]. Prezentându-și concluziile, raportorul pentru România, Pierre Moscovici, a remarcat că Bucureștiul a făcut progrese substanțiale pe calea integrării europene și și-a exprimat încrederea că aceste progrese vor continua, astfel încât România să poată adera la UE în 2007. În același timp, a insistat asupra multelor probleme rămase în suspensie, care împiedică buna funcționare a societății românești: îngrădirea libertății presei și a libertății de exprimare, „corupția endemică”, insuficienta dezvoltare a administrației publice.

Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a prezentat la 13 martie 2019 raportul anual al Departamentului de Stat privind situația drepturilor omului în lume. Referitor la România, raportul constată corupția „endemică” a oficialităților.  Sistemul judiciar a luat măsuri pentru anchetarea și condamnarea oficialilor care au comis abuzuri, dar multe astfel de cazuri s-au încheiat cu achitări[3].

De altfel, corupția generalizată a fost invocată, ca un laitmotiv, de toți vorbitorii la dezbaterile de la Strasbourg, fie ei parlamentari europeni, fie reprezentanți ai Consiliului European sau ai Comisiei. Erik Meyer, din partea Stângii Unite, le-a amintit colegilor săi că „România are o îndelungată tradiție de guvernare nedemocratică și autoritară”[1].

Fenomenul corupției este cvasiinstituționalizat, astfel încât nu se poate combate pur și simplu, oricâte instituții noi s-ar înființa. De aceea, premisa de la care trebuie să se plece constă în obținerea unei stabilități economice, a consolidării unei economii funcționale de piață, în democratizarea întregii vieți sociale; mecanismul va funcționa prin influența asupra mediului în care se manifestă corupția.

Chiar dacă nu avem date statistice, criminologice, în acest sens, relația dintre creșterea reală a criminalității, violenței și sentimentul de insecuritate a publicului este evidentă. Chiar dacă propunerile bazate pe „știința” criminologilor s-ar dovedi departe de a fi un succes, concluzia noastră este, mai întâi de toate, că politizarea combaterii corupției poate constitui o eroare. Transformarea științei într-o slujnică potențială a subiectivismului face un deserviciu înseși premisei.

Fenomenul corupției este identificat ca reprezentând o problemă nu pe baza unor dovezi clare și directe care să poată atesta existența acestuia, ci pe baza cadrului juridic inadecvat, a anumitor deficiențe legislative care ar putea avea ca efect producerea actelor de corupție.

Una dintre principalele cauze ale prezenței și perpetuării corupției (în justiție) este lipsa unui cadru legislativ coerent și stabil, magistrații fiind confruntați cu un volum foarte mare de dosare în care sunt incidente prevederile mai multor legi, conținând dispoziții confuze și chiar contradictorii, neclare și fără rigoare juridică, ceea ce determina adoptarea unor soluții controversate, criticabile.

  Cine sunt corupții? În Europa Centrală și de Est, capitalismul este construit pe ruinele socialismului, de sus în jos, de către o parte a fostelor cadre comuniste. Aici, postcomunismul este un sistem de relații sociale instabile acționând în ultimă instanță în sensul introducerii mecanismelor pieței. Într-un astfel de sistem, cei care exercită autoritatea și puterea efectivă sunt alții decât proprietarii reali, inițiali.

Postcomunismul beneficiază de un nivel înalt de acumulări de capital realizate în perioada socialistă, noua clasă operând redistribuirea proprietății centralizate, neavând intenția restabilirii dreptului de proprietate, a restituirii proprietăților.

O parte substanțială a nomenclaturii politice a devenit proprietară prin încetinirea procesului de restituire a proprietăților sau a drepturilor de proprietate.

Prin decizia civilă nr. 1210 din 26 septembrie 2011 pronunțată de Tribunalul Suceava, S.  civilă, în Dosar nr. x/334/2010, definitivă și irevocabilă, a fost admis recursul declarat de petentul B. împotriva sentinței civile nr 1328 din 26 noiembrie 2010 a Judecătoriei Vatra Dornei, a fost modificată în totalitate sentința civilă anterior menționată, în sensul că a fost admisă acțiunea, anulată Hotărârea Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava nr. 425 din 21 iulie 2010 și s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea reclamantului cu privire la suprafața de 2.292,9 ha teren cu vegetație forestieră situat pe raza M. Broșteni, în suprafață de 1.520,2 ha și în suprafață de 772,7 ha. În considerentele deciziei pronunțate, instanța de recurs a apreciat că actul de proprietate invocat de reclamantul B., ca temei al reconstituirii dreptului de proprietate pentru suprafața de 2.300 ha teren cu vegetație forestieră situat pe raza M. Broșteni, jud. Suceava, respectiv Actul de donație din 13 aprilie 1037 autentificat de Tribunalul Ilfov – S.  Notariat, este valabil și îndeplinește toate condițiile de pertinență, verosimilitate, autenticitate și concludență prevăzute de art. 6 din Legea nr. 1/2000.

Cu privire la data introducerii cererii, aceeași instanță de control judiciar, a menținut cele stabilite de prima instanță, în sensul că cererea de reconstituire a dreptului de proprietate după autorul deposedat N. a fost formulată în termenul legal, respectiv la data de 30 noiembrie 2005, și că prin prezentarea cererii unei instituții publice, respectiv Primăria Broșteni și prin înregistrarea în Registrul special de aplicare a legilor fondului funciar Broșteni, sub nr. 116 din 30 noiembrie 2005, făcându-se pe înscris mențiune despre data prezentării, certificată ulterior de ștampilă, înscrisul a căpătat astfel dată certă, conform art. 1882 C. civ. Aceasta în condițiile în care atât Comisia Județeană Suceava pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, cât și RN K. SA, L. Suceava, în calitate de intimate în cauza respectivă, au invocat că cererea de reconstituire a dreptului de proprietate nu a fost depusă în termenul prevăzut de art. 33 din Legea nr. 1/2000, respectiv până la data de 30 noiembrie 2005 inclusiv.

În legătură cu acest teren cu vegetație forestieră se impune precizarea că făcea parte din I. Broșteni, ce în integralitatea sa a fost revendicat de P. prin Cererea din 30 septembrie 2005, prin care solicita „moșia, în nume propriu, ca dobânditor al drepturilor succesorale ale R. suprafața de 39.885,38 ha din care 34.000 ha sunt păduri”, cerere înregistrată din 10 octombrie 2005 la Primăria orașului Broșteni. Prin Hotărârea nr. 350 din 01 martie 2007 a Comisiei Județene Suceava pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a fost respinsă cererea P. prin care solicita „reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafața de 39.885,38 ha din care 34.000 ha sunt păduri, situată pe raza orașului Broșteni și pe raza comunei Crucea.

Cert în cauză este că înscrisul avut în atenție de instanța civilă – ce a avut ca finalitate obținerea deciziei civile mai sus menționate, respectiv Decizia nr. 1210/2011 – adică actul de proprietate invocat ca temei al reconstituirii dreptului de proprietate pentru suprafața de 2.300 ha teren cu vegetație forestieră situat pe raza M. Broșteni, jud. Suceava, intitulat Copie după Actul de donație din 13 aprilie 1937 autentificat de Tribunalul Ilfov – S.  Notariat, este un act ce nu reflectă realitatea, fiind vorba de un act plăsmuit.

Pe de altă parte, Înalta Curte reține și faptul că nu a existat o solicitare scrisă de reconstituire a dreptului de proprietate după autorul deposedat N. formulată în termenul legal, respectiv la data de 30 noiembrie 2005.

În susținerea faptului că actul de donație menționat, de care s-a uzitat pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului pădure în discuție, nu reflectă realitatea, facem trimitere la proba esențială ce demonstrează acest lucru, respectiv actul de donație în original ce se regăsește la Arhivele Naționale.

De altfel, una dintre apărările centrale ale apelantului inculpat A. a vizat lipsa de cunoaștere a caracterului fals al documentului respectiv, împrejurarea fiind prezumtiv confirmată de multitudinea de persoane, cu pregătire juridică sau fără, ce au avut acest act în posesie și care nu au sesizat că ar fi vorba despre un act fals, și prin urmare, și pentru inculpatul A. putea să creeze același caracter de autenticitate cum crea și pentru toate celelalte persoane – referire în acest sens făcând la membrii Comisiei locale de fond funciar, la funcționarii M. Broșteni, funcționarii Comisiei județene de fond funciar Suceava și L. Suceava.

Mai mult, a arătat că din dosarul de urmărire penală reiese faptul că angajații acestei din urmă instituții s-au prezentat la Arhivele Naționale și au studiat dosarul cauzei, existând documente depuse de aceștia în întâmpinarea formulată la Judecătoria Vatra Dornei și care poartă mențiunea Arhivelor Naționale, fiind imposibil de acceptat ca un jurist să meargă în Arhivele Naționale și să nu observe conținutul acestuia. A mai arătat că actul s-a aflat în posesia Regiei naționale a Pădurilor RN K. SA ce a dat un aviz urmare a solicitării în acest sens de L., afirmând că verificând actele din dosarul de reconstituire a dreptului de proprietate se constată că acesta corespunde realității și se poate proceda la validarea cererii. A mai învederat că actul s-a aflat și în posesia Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare Suceava, iar notarul public P.P. a realizat copii legalizate, Judecătoria Vatra Dornei în complet de un judecător a analizat acest aspect și a reținut că actul a fost întocmit cu încălcarea legilor de fond funciar, dar nu că acesta a fost fals. A pledat așadar în sensul că există o lipsă de intenție vădită, neavând convingerea că s-a cunoscut că actul este fals.

În acest context, pentru elucidarea chestiunilor de ordin material, în ceea ce privește caracterul autentic al actului de donație ce s-a aflat în posesia inculpatului și pe care l-a folosit în aceste proceduri, instanța de apel a întreprins demersuri proprii rezultând aspecte de necombătut, respectiv originalul actului, despre care s-a constatat că nu cuprinde corpul de pădure, acesta fiind înaintat spre vedere, prin reprezentant al Arhivelor Naționale, în cadrul cercetării judecătorești întreprinse în faza de apel – ședința de judecată din 3 noiembrie 2017.

Așadar, copia documentului, alături de copia procesului verbal de autentificare din 13 aprilie 1937 și a planului de situație a terenului situat în comuna Băneasa, jud. Ilfov, donat d-lui Col. N., au fost depuse la dosar, din lecturarea acestora se poate lesne observa că nu are în conținut inserată vreo mențiune cu privire la donația celor 2.300 ha pădure. După col. N. a existat un singur act de donație din 1937 și privea doar un teren din Băneasa.

După cum s-a menționat, apărarea centrală a inculpatului apelant A. este aceea că nu avea cunoștință că actul este fals, însă instanța de apel consideră că acesta a cunoscut că înscrisul respectiv, în care apare inclusă și parcela de teren pădure, nu conține date reale și ca atare nu reflecta realitatea.

Este real că instanța fondului își argumentează în principal punctul de vedere prin împrejurarea că susținerile inculpatului A. sunt contrazise de depozițiile inculpatului B., care a declarat expres că a predat inculpatului A. actul de donație din 1937 ce cuprindea doar terenul de la Băneasa.

Însă, aparte de declarațiile inculpatului B., date în cursul urmăririi penale în perioada martie-iunie 2012, din actele și lucrările dosarului rezultă cât se poate de evident că documentul în cauză a fost înmânat personal inculpatului A., la solicitările sale repetate, începând cu luna martie 2010, de către S. – Arhivele Naționale – Serviciul Arhive Naționale Istorice Centrale, astfel cum rezultă din adresa din 27 ianuarie 2014 și documentația aferentă în acest sens .

Iar pentru o prezentare cât se poate de concretă și dovedită a împrejurării că A. avea cunoștință că actul este fals, precum și că de acest aspect știa cu mult timp înainte de martie 2010, instanța de apel apreciază că se impune o analiză detaliată a faptului că nu a existat o solicitare scrisă de reconstituire a dreptului de proprietate după autorul deposedat N. formulată în termenul legal, respectiv la data de 30 noiembrie 2005.

Astfel, până în toamna anului 2009 nu a fost întreprins niciun demers concret prin care să fie revendicate suprafețe de teren, în numele inculpatului B., la Primăria orașului Broșteni, jud. Suceava, câtă vreme din „Situația privind analizarea cererilor depuse în baza Legii nr. 247/2005″, întocmită de inculpata C. – secretar al Primăriei orașului Broșteni și transmisă Instituției prefectului se atestă că la data de 13 ianuarie 2006 numărul total de cereri depuse la Comisia locală Broșteni este de 115, aspect reconfirmat ulterior și la data de 21 ianuarie 2010, termenul pentru depunerea cererilor prevăzute de Legea nr. 247/2005 și O.U.G. nr. 127/2005 expirase la 30 noiembrie 2005, astfel că nerespectarea acestui termen atrăgea de drept decăderea din dreptul de a uza de procedura administrativă prevăzută de lege, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, iar ultima întrunire a Comisiei locale de aplicare a legilor de fond funciar Broșteni avusese loc la data de 13 martie 2007, neexistând consemnate alte întruniri până în luna martie 2010, fiind greu de crezut că o atare cerere ce viza o suprafață mare de teren pădure, ca cea în discuție, nu ar fi fost adusă la cunoștința membrilor comisiei și supusă analizei acestora timp de aproximativ 5 ani de zile.

Prevalarea de către apelant, pentru a arăta că această cerere a fost depusă la termen, precizând că, în aceeași ședință de Comisie locală de Fond funciar, desfășurată în martie 2010, se mai iau în discuție și alte două cereri, cereri care nu sunt respinse ca tardive, deși nr. 117 și 118 sunt ulterioare cererii nr. 116, în contextul administrativ sus menționat, apare neavenită.

Așadar, susținerile inculpatului A. referitoare la faptul că nu a cunoscut că actul de donație nu reflectă realitatea și că cererea de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului pădure a fost depusă în termenul legal, nu pot fi avute în vedere, pentru argumentele expuse mai sus, iar referitor la varianta prezentată de acesta, relativ la anul în care l-a cunoscut pe inculpatul B., respectiv anul 2005, aceasta nu poate fi reținută fiind contrazisă – dincolo de declarațiile inculpatului B. date în calitate de învinuit în cursul urmăririi penale – din care reiese anul și contextul în care l-a cunoscut pe inculpatul A. – de notarul public U.U., care în declarațiile date în cauză, inclusiv în faza procesuală a apelului, confirmă cele relatate anterior, arătând că este cea care, motivat de faptul că B. dorea să vândă drepturile succesorale, a intermediat prin martorul Pavel Daniel întâlnirea dintre B. și A. în luna iunie 2006, depoziții ce sunt în deplină concordanță cu cele ale martorului Pavel Daniel și cu înscrisurile depuse ca punct de referință în acest sens, iar pe de altă parte cu declarația dată de A., în calitate de martor în Dosarul civil nr. x/334/2010 al Judecătoriei Vatra Dornei, în care prezintă o cu totul altă variantă sau, chiar de declarația acestui inculpat prezentată în fața instanței de apel.

Prin comparație, prevalarea de către apelant de declarațiile martorei D.D.D., ce a arătat că a transmis un folder cu documente în 2005, cât și pe declarațiile martorilor E.E.E., F.F.F., G.G.G., angajați în construcția imobilului pe care îl edifica în cursul anului 2005 A., supunând atenției instanței analiza pozelor făcute cu această ocazie, fiind un imobil în construcție care, cu certitudine, dat fiind procesul verbal de finalizare a lucrărilor și din contractul încheiat în ianuarie 2006, nu ar putea plasa acest moment al cunoașterii dintre ei – A. și B. – în vara anului 2006, neputând fi plasat decât în vara anului 2005 – apar simple supoziții.

Până și subiectiv, inculpatul apelant a arătat că l-a cunoscut pe B. în anul 2005, luna iulie, iar notificarea de la Broșteni a fost depusă la primărie, împreună fiind cu B., cu totul surprinzător, chiar la sfârșitul intervalului legal de depunere de asemenea cereri, adică în luna noiembrie 2005, în datele de 29 sau 30, deși revendicarea viza o suprafață imensă de pădure, de o valoare deosebită.

Totodată, Înalta Curte reține ca fiind relevant faptul că, deși prin Hotărârea nr. 350 din 1 martie 2007 a Comisiei Județene Suceava pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a fost respinsă cererea P. prin care solicita „reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafața de 39.885,38 ha din care 34.000 ha sunt păduri, situată pe raza orașului Broșteni și pe raza comunei Crucea, iar la primăria Broșteni avusese loc la data de 13 martie 2007 o ședință a Comisiei locale de fond funciar, nu a fost adus la cunoștința membrilor comisiei împrejurarea că ar mai exista și o altă cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, fiind greu de crezut că o atare cerere ce viza o suprafață mare de teren împădurit, dacă ar fi fost depusă în termen legal, în anul 2005, ar fi rămas în nelucrare pentru un interval de timp mai mult decât semnificativ, de 5 ani de zile.

Un alt aspect ce vine în sprijinul argumentației în sensul că inculpatul A. a cunoscut caracterul fictiv al acelei mențiuni privind pădurea, din actul de donație, este și faptul că inculpatul s-a aflat în posesia tuturor actelor ce-i fuseseră date de către B., inclusiv a acelor acte din care rezulta că generalul N., pretinsul autor de la care se obținuse pădurea, era doar un asociat cu 5% acțiuni la exploatarea forestieră Broșteni, alături de R. și, din nici un alt act ulterior, nu rezulta faptul că exploatarea respectivă fusese dizolvată iar activul împărțit în natură între acționari.

Prin urmare, toată starea de fapt reținută de prima instanță este corectă și va fi reținută ca atare și de instanța de apel.

Înalta Curte, ca instanță de apel va reține însă că rezolvarea juridică adoptată de prima instanță comportă discuții atât sub aspectul legalității cât și al temeiniciei după cum urmează:

Cu privire la inculpatul B. – existența unor acte medicale ce confirmă lipsa actuală a discernământului impunea achitarea în temeiul art. 16 alin. (1) lit. d) C. pr. pen. raportat la art. 28 C. pen. – existența iresponsabilității.

Chiar dacă expertiza medico-legală efectuată în cauză nu a putut statua în mod expres împrejurarea că, la data comiterii faptelor, inculpatul B. nu avea discernământul faptelor sale și al consecințelor lor, totuși în conformitate cu dispozițiile art. 99 alin. (2) C. pr. pen., în situația existenței unor acte medicale ce atestă preexistența bolii psihice a acestuia, dinainte de data comiterii faptelor, se impunea ca acest dubiu să profite inculpatului.

Ca atare, urmează a se admite apelul inculpatului B. împotriva sentința penală nr. 37 din 28 mai 2015, pronunțată de Curtea de Apel Suceava, S.   penală și pentru cauze cu minori, în Dosarul nr. x/39/2012, a se înlătura greșita condamnare a acestui inculpat și, în baza 396 alin. (5) C. pr. pen. raportat   la art. 16 alin. (1) lit. d) C. pr. pen. și art. 28 C. pen. a se dispune achitarea sa pentru comiterea infracțiunilor de:

– complicitate la înșelăciune, prevăzute de art. 48 C. pen. raportat   la art. 244 alin. (1), (2) C. pen. cu aplicarea art. 5 C. pen., prin recalificarea infracțiunii prevăzute de art. 26 C. pen. din 1969 raportat   la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. din 1969.

– fals în declarații, prevăzute de art. 326 C. pen. cu aplicare art. 5 C. pen., prin recalificarea infracțiunii prevăzute de art. 292 C. pen. din 1969.

Referitor la inculpatul A., Înalta Curte ca instanță de apel reține că faptele acestuia constând în aceea că, în perioada 2009-2011, în scopul dobândirii pentru sine, în mod injust, a unui teren cu vegetație forestieră în suprafață de 2300 ha situat pe raza M. Broșteni, județul Suceava, cu intenție, a determinat pe inculpații D. – primar și președinte al Comisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Broșteni și C. secretar al Primăriei orașului Broșteni și secretar al Comisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Broșteni (care aveau atribuții legale în aplicarea Legii nr. 247/2005) să înregistreze și să ia în discuție în cadrul ședinței Comisiei din 02 martie 2010 ca fiind depusă în termen, solicitarea de reconstituire a dreptului de proprietate pentru o suprafața de 2300 ha teren pe raza M. Broșteni, deși termenul de depunere pentru astfel de cereri, conform Legii nr. 247/2005 și O.U.G. nr. 127/2005, expirase la data de 30 noiembrie 2005; inculpații D. și C. și-au încălcat atribuțiile de serviciu și au atribuit numere fictive solicitărilor care astfel apar ca fiind depuse în termen având numerele de înregistrare din 30 noiembrie 2005 – în Registrul special de înregistrare a cererilor la legile fondului funciar și din 29 mai 2006 – în Registrul general de intrări/ieșiri al Primăriei orașului Broșteni, jud. Suceava, iar ulterior au luat în discuție cererea în cadrul ședinței comisiei din 02 martie 2010 și au înaintat-o Comisiei județene Suceava spre validare împreună cu Anexa 37; întrunesc, atât sub aspectul laturii obiective, cât și a celei subiective elementele constitutive ale infracțiunii de instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzute de art. 47 C. pen. raportat   la art. 297 alin. (1) C. pen. raportat   la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare.

Aparte de criticile în plan faptic invocate de apelantul inculpat A. – și care nu au putut fi reținute – în ceea ce privește nelegalitatea soluției fondului s-a susținut că sunt aplicabile, cu privire la fapta de instigare la abuz în serviciu, și dispozițiile Deciziei nr. 405/2016 a Curții Constituționale, întrucât una din condițiile instigării este de a se referi la fapta principală prevăzută de legea penală și comisă de funcționar; s-a considerat că instigarea la abuz în serviciu nu poate exista întrucât este fără dubiu faptul că pe tot parcursul urmării penale parchetul se referă, atunci când constată săvârșirea acestei fapte, la încălcarea unor atribuții de serviciu prevăzute într-o Hotărâre de Guvern, act inferior legii sau Ordonanțelor Guvernului și din această perspectivă, fapta nu poate fi reținută.

Totodată, a precizat că, a se invoca la momentul concluziilor finale din apel, prin notele scrise ale parchetului că, de fapt, nu ar fi vorba despre atribuții prevăzute într-o Hotărâre de Guvern, ci în Legea nr. 1/2000, nu poate fi primit, făcând trimitere în acest sens la Decizia nr. 474/A/2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin care, raportat la speța dedusă judecății în cauza respectivă, s-a reținut că, în conformitate cu dispozițiile art. 371 C. pen., judecata se mărginește la fapta și persoanele arătate în actul de sesizare; prin urmare, textul de lege nu permite modificarea acuzației, nici sub aspectul faptelor ce i se impută inculpatului și nici cu privire la descriere, pe parcursul derulării cauzei. Sub aspectul descrierii faptei inculpatului trimis în judecată pentru o infracțiune de abuz în serviciu – a arătat Înalta Curte de Casație și Justiție – că acuzația este completă numai în ipoteza în care în actul de sesizare se precizează atât acțiunea sau inacțiunea, cât și textul legal încălcat, precum și faptul că pe parcursul judecății nu se poate schimba acuzația sub nici unul din cele două elemente, întrucât s-ar aduce atingere dreptului la un proces echitabil.

În speță, este de reținut că la termenul de judecată din 19 martie 2013, în temeiul art. 300 C. pr. pen. din 1968, prima instanță a verificat regularitatea actului de sesizare și s-a pronunțat motivat asupra excepțiilor invocate în scris și susținute de inculpata E., relativ la neregularitatea actului de sesizare și efectuarea tuturor actelor de urmărire penală în Dosarul penal nr. x/P/2012, implicit și asupra rechizitoriului, constatând că celelalte aspecte învederate vizau fondul cauzei, precum și a celor invocate de inculpatul F., referitoare la nulitatea urmăririi penale în temeiul art. 197 alin. (2) raportat   la art. 322 alin. (1), (2) C. pr. pen. și neregularitatea actului de sesizare. Problematici juridice vizând neregularități ale actului de sesizare și legala notificare a acuzației penale adusă inculpaților nu pot fi constatate în cauză.

Totodată Înalta Curte constată că aspectele la care face referire Decizia nr. 474/A/2016 a Înaltei Curții de Casație și Justiție nu se regăsesc și în prezenta cauză deoarece, în speță, nu este vorba de o completare a stării de fapt cu acțiuni sau inacțiuni noi și trimiterea la textele de lege corespunzătoare ci de o precizare mai exactă a legislației primare încălcate, în raport de starea de fapt reținută, chestiune posibilă chiar și în faza de apel, în condițiile în care, este adevărat, rechizitoriul avusese în vedere numai legislația secundară emisă în baza celei primare.

Prin urmare inculpații au cunoscut încă de la început natura acuzațiilor ce li se aduc, care sunt faptele imputate și ce norme de legislație secundară au încălcat, precizarea procurorului fiind doar în sensul de a indica care este și norma primară în dezvoltarea căreia a intervenit norma secundară reținută a fi încălcată de către aceștia.

Ori, încălcarea unei norme secundare atrage de plano și încălcarea normei legislative primare dacă norma secundară este emisă doar în baza celei principale, așa cum este și cazul în speța de față.

Pe de altă parte, instanța de fond s-a aplecat cu minuțiozitate – cu trimiteri la conținutul actului de sesizare – asupra chestiunilor privind încălcarea de către funcționari a unor atribuții de serviciu prevăzute într-o lege și, din această perspectivă, hotărârea atacată este la adăpost de orice critici.

 În ceea ce privește celelalte fapte ale inculpatului A., Înalta Curte reține că acesta a prezentat și s-a folosit, în dovedirea dreptului invocat, atât la Comisia Locală de fond funciar Broșteni, cât și la Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Suceava, dar și la instanțele civile de înscrisul oficial, intitulat Copie (certificată) după „Actul de donație autentificat la Tribunalul Ilfov S.   notariat din 1937”, înscris despre care știa că nu reflectă realitatea, a prezentat înscrisul falsificat și expertului tehnic G. în luna decembrie 2009, fiind folosit de expert pentru întocmirea Raportului de expertiză din 11 decembrie 2009 și, totodată, a prezentat la data de 17 mai 2010 în vederea autentificării la B.N.P., P.P. din mun. Suceava un set de 27 documente, legalizate de notar conform încheierilor nr. 2180-2196, printre acestea fiind autentificate și Copia actului de donație contrafăcut împreună cu Procesul verbal din 1937.

Ulterior a depus toate documentele autentificate la dosarul aflat la Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Suceava – toate aceste fapte întrunesc așadar elementele infracțiunilor de uz de fals, în formă continuată, prevăzute de art. 323 C. pen. cu aplicarea  art. 35 alin. (1) C. pen.; participație improprie la fals intelectual, în formă continuată, prevăzute de art. 52 alin. (3) C. pen. raportat   la art. 321 C. pen. cu aplicarea  art. 35 alin. (1) C. pen., astfel cum au fost reținute și de instanța de fond.

Referitor la prezentarea înscrisului contrafăcut către expertul tehnic G., în luna decembrie 2009, și folosirea acestui înscris pentru întocmirea Raportului de expertiză din 11 decembrie 2009, raport ce a fost depus în original la Dosarul civil nr. x/334/2010 al Judecătoriei Vatra Dornei – constatată ca faptă de participație improprie la săvârșirea infracțiunii de fals intelectual – Înalta Curte nu a reținut susținerile apărării în sensul că, în speță, nu ar putea să existe infracțiunea respectivă, deoarece acest expert nu a fost desemnat de către o instanță sau un organ de urmărire penală, pentru a fi considerat expert judiciar și, astfel, în mod implicit funcționar public.

În conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (5) din Titlul XIII al Legii nr. 247/2005, expertizele extrajudiciare prezentate de părți în cadrul proceselor funciare au aceiași valoare probantă ca și expertizele ordonate de instanța de judecată, cu condiția să fie efectuate de un expert tehnic autorizat de Ministerul Justiției.

Prin urmare, însăși legea conferă rapoartelor de expertiză extrajudiciară în materie funciară caracterul unor înscrisuri oficiale, punându-le pe același plan cu expertizele judiciare, iar în speță se constată îndeplinirea celor două condiții prevăzute de lege în acest sens, respectiv. Întocmirea de către un expert autorizat de Ministerul Justiției și folosirea raportului în fața instanței în cadrul unui proces civil având ca obiect fond funciar.

De menționat însă că raportul întocmit de expert tehnic G. nu constată un aspect neadevărat, însă concluziile la care ajunge sunt false întrucât pleacă de la premisă falsă și anume faptul că actul de donație în care apare inserat trupul de pădure D-P în suprafață de 2.300 ha pădure ca fiind donat de R. lui N., ar fi unul real.

În ceea ce privește însă infracțiunea de înșelăciune – în sensul că inculpatul A. a obținut în urma acestor demersuri și manopere frauduloase o hotărâre judecătorească neconformă cu realitatea faptică și juridică, respectiv Decizia civilă nr. 1210 din 26 septembrie 2011 a Tribunalului Suceava, S.   civilă, nu se poate constata juridic faptul că o instanță de judecată a fost înșelată.

Instanța de apel face referiri la practica judiciară constantă în materie, care arată că obiectul juridic reglementat de lege pentru înșelăciune nu poate fi încălcat printr-o astfel de activitate concretă, judecătorii neputând suferi un prejudiciu prin săvârșirea faptei respective (cu titlu de exemplu, Decizia nr. 449/A/2015 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție sau, sentința penală nr. 51 din 24 februarie 2009 a Curții de Apel București).

Așadar, prezentarea mincinoasă a unor aspecte de fapt ori de drept în fața unei autorități judiciare iese din sfera acestor relații protejate prin incriminarea înșelăciunii, putând fi eventual proteguită în cadrul strict al unor infracțiuni contra înfăptuirii justiției, ceea ce nu s-a pus în discuție în cauză. Folosirea înscrisurilor falsificate în fața instanțelor este o activitate subsumată infracțiunii de fals sau uz de fals iar nu infracțiunii de înșelăciune.

În consecință, fapta nu este prevăzută de legea penală, neputând fi săvârșită cu privire la membrii completului de judecată, al cărui patrimoniu nu a fost afectat prin săvârșirea acestei fapte de pretinsă înșelăciune, astfel că, în baza art. 396 alin. (5) C. pr. pen. raportat   la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. pr. pen. instanța de apel urmează să achite pe inculpatul A. pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, prevăzute de art. 244 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicare art. 5 C. pen., prin recalificarea infracțiunii prevăzute de art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. din 1969.

Cu evidență, în același plan juridic fiind, în baza art. 396 alin. (5) C. pr. pen. raportat   la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. pr. pen. urmează a achita și pe inculpata E. pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune prevăzute de art. 48 C. pen. raportat   la art. 244 alin. (1) și (2) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen., prin recalificarea infracțiunii prevăzute de art. 26 C. pen. din 1969 raportat   la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. din 1969.

Pornind de la situația că există o hotărâre definitivă a Tribunalului Suceava, respectiv Decizia civilă nr. 1210 din 26 septembrie 2011, prin care s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate, de către inculpații apelanți s-a învederat și faptul că nu există o punere în posesie utilă și efectivă în favoarea inculpatului B.. S-a apreciat astfel că infracțiunea de abuz în serviciu este o infracțiune de rezultat, existența sa fiind determinată de paguba cauzată, ce trebuie să fie efectivă și concretă. În consecință, cu privire la infracțiunea de abuz în serviciu s-a solicitat achitarea în temeiul art. 396 alin. (5) C. pr. pen. raportat   la art. 16 alin. (1) lit. a) C. pr. pen., întrucât prin exercitarea activităților profesionale de către funcționari nu s-a cauzat niciun prejudiciu statului, în condițiile în care terenul forestier ce face obiectul cauzei nu a ieșit niciodată din administrarea L. Suceava, aceasta administrând, folosind și exploatând în permanență și în prezent, întreaga suprafață de pădure.

Or, instanța de apel reține că, atâta timp cât în urma manoperelor menționate s-a obținut rezultatul scontat – reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului de 2.292,9 ha cu vegetație forestieră în favoarea lui B., terenul făcând parte din I. Broșteni, infracțiunea de abuz în serviciu în forma „cauzării unei vătămări a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane” s-a consumat, statul român nemaifiind proprietar de drept al acestei suprafețe de teren – estimat teoretic la valoarea de 5.081.639 de euro (2.973.581 lei).

În ceea ce o privește pe inculpata C., faptele sale, descrise anterior, întrunesc, atât sub aspectul laturii obiective, cât și a celei subiective elementele constitutive ale infracțiunilor de: abuz în serviciu, prevăzute de art. 297 alin. (1) C. pen. raportat   la art. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 și fals intelectual, în formă continuată, prevăzute de art. 321 C. pen. cu aplicare art. 35 alin. (1) C. pen., ambele cu aplicare art. 5 și art. 38 alin. (1) C. pen., așa cum a statuat și prima instanță.

Deși inculpata C. s-a considerat nevinovată, acesta în realitate recunoaște că ea este cea care a înregistrat cererea 116 în registrul special, mai exact toate cererile de la nr. 108 la nr. 120 de pe pagina din registru sunt scrise de ea, aspect de altfel confirmat și de concluziile raportului de expertiză criminalistică nr. 190 din 14 noiembrie 2014 efectuat în cauză (conform cărora rezultă că mențiunile manuscris de pe prima pagină a cererii din 30 noiembrie 2005 și din cadrul înregistrărilor de la fila 42 a registrului Primăriei Broșteni au fost efectuate de către aceeași persoană).

Cu toate că inculpata V  a încercat să explice motivul pentru care cererea respectivă nu a fost discutată la nivelul Comisiei locale de fond funciar Broșteni, respectiv că fie s-a așteptat a se afla modul de soluționare la instanța civilă a cererii de retrocedare a terenului pădure formulată de P., fie dosarul nu era complet, acesta nu poate oferi nicio explicație de ce în intervalul decembrie 2007 – 2 martie 2010 nu a fost analizată acea cerere, ori de ce dosarul în cauză nu a fost completat.

În plus, după cum a arătat și organul de urmărire penală și instanța de fond, printr-o situație întocmită la începutul anului 2006 – „Situația privind analizarea cererilor depuse în baza Legii nr. 247/2005″ – transmisă Instituției prefectului și întocmită chiar de inculpată, se atestă că numărul maxim de cereri depuse la Comisia locală Broșteni este de 115.

În ceea ce privește faptele inculpatului D., raportat la starea de fapt și considerentele arătate anterior instanța de apel constată că acestea întrunesc atât sub aspectul laturii obiective, cât și a celei subiective elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu, prevăzute de art. 297 alin. (1) C. pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, astfel cum a statuat și instanța de fond.

Privitor la aspectele invocate în apărare de către inculpatul apelant D., relativ la faptul că nu ar fi cunoscut situația reală a cererilor formulate în baza Legii nr. 247/2005 pe numele inculpatului B., întrucât această atribuție de serviciu ar fi revenit secretarului de primărie, și că a aflat de existența cererii din 30 noiembrie 2005 cu prilejul redactării adresei din 07 iunie 2010 necunoscând că aceasta este identică ca și conținut cu cererea din 29 mai 2006, pe lângă faptul că sunt contrazise de probatoriul la care s-a făcut referire mai sus, demonstrează și faptul că în calitate de președinte al Comisiei de fond funciar și-a încălcat cu știință atribuțiile de serviciu dispunând punerea pe ordinea de zi, analizarea și validarea unui dosar inexistent în contextul în care la ședința din 02 martie 2010 au avut loc discuții contradictorii cu privire la existența cererii și data depunerii acesteia.

Referitor la faptele inculpatei E., s-a explicitat anterior că, în baza art. 396 alin. (5) C. pr. pen. raportat   la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. pr. pen. se impune achitarea pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune prevăzute de art. 48 C. pen. raportat   la art. 244 alin. (1) și (2) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen., prin recalificarea infracțiunii prevăzute de art. 26 C. pen. din 1969 raportat   la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. din 1969.

Cu privire la infracțiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată și falsul în declarații, inculpata apelantă a precizat că este adevărat că a depus mai multe cereri la Primăria Broșteni, însoțite de împuterniciri avocațiale, în baza contractului de asistență juridică din anul 2009, neformulând și nedepunând însă în numele lui B. nicio cerere în afara mandatului acordat și activităților specifice profesiei de avocat, orice demers efectuat fiind în baza mandatului acestuia. Privitor la actele prezentate de către inculpatul B., a arătat că era convinsă că sunt autentice, purtând ștampila Arhivelor Naționale, neintrând în atribuțiile avocatului să facă verificări personale cu privire la autenticitatea acestor înscrisuri. Având în vedere și faptul că au fost autentificate copii de pe aceste înscrisuri de către un notar, a arătat că mențiunea pe care a făcut-o pe o copie de pe același înscris pentru conformitate, nu poate pune în discuție săvârșirea cu intenție a infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Totodată inculpata a mai susținut și faptul că l-a cunoscut pe inculpatul B. în cursul anul 2005 și că, la solicitarea acestuia, a acceptat să redacteze anumite cereri pe care i le-a înmânat, dar nu a întocmit un contract de asistență juridică și nici nu știe ce a făcut inculpatul cu acele cereri.

Instanța de apel reține că, ceea ce se impută inculpatei este tocmai acest aspect – că a acceptat să redacteze în calitate de avocat cereri în numele inculpatului B., în baza împuternicirii avocațiale din 19 noiembrie 2009 (fie și în contextul în care toate ar fi nedatate, dar semnate și având impresiunea ștampilei SCA, O., respectiv cereri cu conținut identic, identificate ca fiind înregistrate la Primăria orașului Broșteni, din 30 noiembrie 2005 și din 29 mai 2006, precum și o altă cerere din 25 noiembrie 2009, cu conținut similar primelor două, singurele diferențe constând în mențiuni referitoare la o așa zisă revenire la cererea formulată de B. în baza Legii nr. 247/2005 fără însă a se indica vreun număr de înregistrare la Comisia locală de fond funciar Broșteni și fără a se menționa ca și înscris care face dovada calității persoanei îndreptățite la reconstituire Actul de donație din 1937.


[1] Raportul Pierre Moscovici.

 Raportul periodic a consemnat că fenomenul corupției este o problemă extinsă şi de sistem, care subminează justiția, economia şi încrederea populației în Guvern – http://abuzuri.hypermart.net/.

Rapoartele indică faptul că fenomenul corupției afectează mai multe nivele: mecanismele deciziei politice şi guvernamentale; administrația centrală și locală, în mod particular instituțiile din domeniul justiției şi controlului economic şi administrativ, ca și nivelul instituțional în general, în administrație, cu implicații asupra activităților economice și sociale. (Rapoartele OECD-2002, Raportul de țară al FMI/2002-254, Raportul Băncii Mondiale-Transition 2002, Raportul Economist Intelligence Unit, Raportul „Transparency International-2002”, Raportul Freedom House, Raportul Heritage Index of Economic Freedom 2003, Raportul de țară al Comisiei Europene pentru România, Raportul Parlamentului European, Raportul BERD- Transition Report 2002, Raportul GRECO, Rapoartele lunare de avertizare UNDP/SAR, Raportul Institutului Open Society pentru 2002, Financial Times/USAID-2002, Raportul Departamentului de Stat/US Trade Representative, Deutsche Bank Research-EU Enlargement Monitor 2002, Raportul „Climatul economic în România 2001”- sondaj efectuat de GTZ în rândul investitorilor germani, Raportul „Un climat investițional pentru aderarea la Uniunea Europeană”- elaborat de Consiliul Investitorilor Străini, Guvernul României, Combaterea Corupției În România, Măsuri pentru accelerarea aplicării strategiei naționale, Bucureşti, 12 decembrie 2002 etc.).


Înalta Curte constată că nu poate reține apărarea inculpatei în sensul că, într-adevăr, acele cereri ar fi fost redactate în anul 2005 întrucât, pe de o parte, este nejustificată redactarea unor cereri ca provenind din partea societății de avocatură SCA, O. fără să existe un contract de asistență juridică încheiat în acest sens iar pe de altă parte, în cuprinsul acelor cereri ca adresă a solicitantului a fost trecut domiciliul din orașul Sinaia, deși acesta, până la data de 11 martie 2008, figura cu domiciliul stabil în mun. București. Aceste aspecte îndreptățesc instanța de apel să considere că redactarea cererilor respective nu a avut loc la data pe care o pretinde inculpata și că, cel mai probabil, au fost făcute în cursul anului 2009, după încheierea contractului de asistență juridică din 2009.

Cu toate acestea, contrar concluziilor organului de urmărire penală și primei instanțe Înalta Curte constată că nu poate fi reținută infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată și că, fapta inculpatei nu este prevăzută de legea penală.

Astfel, pe de o parte conținutul unei cereri adresate unui organ administrativ ori jurisdicțional nu poate fi considerat niciodată ca fiind „fals” chiar dacă cele solicitate nu sunt întemeiate. O cerere este doar o cerere. Ea nu atestă și nici nu confirmă aspecte de fapt ori de drept ci doar face trimitere la ele, fiind sarcina organului respectiv (administrativ ori jurisdicțional) să verifice temeinicia sau nu a celor solicitate.

O cerere poate dobândi caracter fictiv numai dacă este plăsmuită în numele altei persoane ori dacă este antedatată. Ori, în speță, s-a constatat că toate acele cereri ce apar cu impresiunea societății de avocați SCA, O., la care s-au făcut referire mai sus, nu au fost datate de inculpata E.

Acele cereri au dobândit caracter fictiv nu prin existența lor materială ci prin antedatarea lor ca urmare a menționării unui număr de înregistrare, operațiune făcută de alte persoane și nu de inculpata E.

În consecință, în baza art. 396 alin. (5) C. pr. pen. raportat   la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. pr. pen. urmează a fi achitată inculpata E. și pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzute de art. 322 C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen., prin recalificarea infracțiunii prevăzute de art. 290 C. pen. din 1969.

Cu privire însă la adeverința din 2010, eliberată de societatea de avocați a inculpatei, la solicitarea inculpatului B., din care rezultă că cererea inițială a reconstituirii dreptului de proprietate a fost redactată în 2005, deja lucrurile se prezintă altfel. De această dată inculpata nu a redactat o simplă cerere ci a atestat o împrejurare necorespunzătoare adevărului, cunoscând faptul că adeverința respectivă va fi folosită în cadrul unui proces civil. Or, după cum s-a arătat anterior, inclusiv la detalierea faptelor comise de inculpatul A., respectiva cerere în niciun caz nu fusese întocmită în anul 2005.

În plus, inculpata susține, inclusiv în apel, că cererile înregistrate din 30 noiembrie 2005 și din 29 mai 2006 sunt redactate ulterior, în 2009-2010, dar nu poate oferi nici o explicație în legătură cu faptul că deși cele două înscrisuri poartă semnătura sa, în calitate de avocat, și impresiunea ștampilei Cabinet de avocat E., nu sunt datate.

Analizând considerentele Deciziei civile nr. 1210/2011 a Tribunalului Suceava, este de constatat că această adeverință a reprezentat o probă sau un considerent avut în vedere la respingerea excepției privind tardivitatea formulării cererii de reconstituire a dreptului de proprietate, astfel aceasta producând consecințe juridice.

Această faptă întrunește așadar, atât sub aspectul laturii obiective, cât și a celei subiective elementele constitutive ale infracțiunii de fals în declarații, prevăzute de art. 326 C. pen.

Privitor la faptele inculpatului F., astfel cum au fost descrise pe larg anterior, instanța de apel constată că starea de fapt este stabilită în baza probelor administrate iar încadrarea juridică este corect reținută.

Implicarea sa în demersurile întreprinse de inculpatul A. având ca obiectiv final obținerea dreptului de proprietate asupra terenului de 2.300 ha teren pădure reiese și din faptul că documentul având atribuit nr. de înregistrare din 30 noiembrie 2005 (cerere ce apare ca fiind formulată de inculpatul A. și prin care solicita Comisiei de fond funciar să fie înștiințat despre modul de soluționare a cererii de retrocedare formulată de numitul B. după autorul N. a suprafeței de 2300 ha teren cu vegetație forestieră situată pe raza com. B, datată 29 noiembrie 2005) pe care, la data de 28 martie 2012, inculpatul C.  l-a predat personal procurorului de caz, este identic cu cel găsit în memoria stick-ului USB – sigilat cu sigiliu Parchetului Național Anticorupție ridicat din biroul inculpatului F. (urmare a efectuării percheziției domiciliare la sediul Primăriei B).

Totodată și originalul cererii înregistrate din 30 noiembrie 2005 – cerere ce a declanșat toată această procedură de restituire – a fost găsită cu ocazia percheziției efectuate în anul 2012, în birul inculpatului F. deși, în mod normal, ar fi trebuie să se găsească la dosarul de fond funciar.

Analizând hotărârea atacată, Înalta Curte constată că, în raport de soluția de achitare în totalitate ce se impune a fi dată față de inculpatul B. și de achitare parțială a inculpatei E., susținerea B.B.B. de majorare a pedepselor este nejustificată.

Apelul B.B.B. este însă întemeiat cu privire la inculpatul D.

Astfel, pe de o parte, conform celor arătate mai sus, fără ajutorul esențial pe care acest inculpat, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, l-a dat inculpatului A., nu s-ar fi ajuns la această situație.

De aceea, fără a majora cuantumul pedepselor aplicate, în ceea ce privește regimul de individualizare a executării pedepsei, instanța de apel se va raporta la circumstanțele învederate în apelul procurorului vizând aceste chestiuni.

Astfel, sancțiunea se impune a fi cu executare efectivă, întrucât acesta, în calitate de primar al Primăriei Broșteni, a fost coordonatorul activității infracționale a celorlalți doi coinculpați, funcționari publici și, totodată, este importantă funcția deținută de inculpat la data săvârșirii faptei de abuz în serviciu, precum și suprafața foarte mare a terenului cu vegetație forestieră care a făcut obiectul acțiunilor ilicite ale inculpaților.

Ca atare, din punct de vedere procedural, se va admite apelul B.B.B., se vor înlătura dispozițiile privind suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului D., urmând ca acesta să execute pedeapsa principală rezultantă în regim de detenție.

În privința inculpatei C. instanța de apel consideră că se impune o reașezare a pedepselor aplicate acestei inculpate în sensul reducerii lor, ținând cont, pe de o parte, de contribuția mult mai mică în ansamblul faptelor infracționale iar pe de altă parte de vârsta înaintată a acestei.

Astfel, se vor reduce pedepsele aplicate inculpatei C. de la 3 ani închisoare la 2 (doi) ani și 8 luni închisoare pentru infracțiunea de art. 297 alin. (1) C. pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C. pen. și de la 1 an și 3 luni închisoare la 1 (un) an închisoare pentru infracțiunea prevăzute de art. 321 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) și art. 5 C. pen.

Referitor la inculpatul A., după efectuarea descontopirii și achitarea cu privire la infracțiunea de înșelăciune, instanța de apel va menține pedepsele aplicate de prima instanță, care sunt corect individualizate, urmând doar ca, în baza dispozițiilor  art. 38 alin. (1) și art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. și art. 5 C. pen., acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare la care se adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 1 (un) an închisoare, pedeapsa finală de executat fiind de 4 (patru) ani închisoare.

Față de inculpata E. instanța de apel urmează să stabilească pentru infracțiunea rămasă – de fals în declarații, prevăzute de art. 326 C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen. – o pedeapsă de 3 luni închisoare.

Considerând că scopul preventiv educativ al procesului penal va fi atins și fără o condamnare efectivă și constatând că sunt îndeplinite și toate celelalte condiții prevăzute de art. 83 C. pen., se va dispune amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

Referitor la inculpatul F., pedepsele aplicate acestuia sunt corect individualizate, atât sub aspectul cuantumului cât și al modalității de executare și nu se impune reformarea lor iar apelul inculpatului urmează a fi respins ca nefondat.

Sub aspectul laturii civile a cauzei, se constată că Statul Român, prin reprezentantul său legal, B.B.B., a formulat la data de 11 iulie 2012, cerere de constituire parte civilă, în temeiul art. 15 C. pr. pen. din 1969, solicitând în principal, în baza art. 14 alin. (3) lit. a) C. pr. pen. anterior, admiterea acțiunii civile în sensul restituirii bunului în natură și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii, prin revenirea bunului în proprietatea publică a statului și anularea actului juridic produs al infracțiunii (hotărârea judecătorească prin care bunul a fost scos din domeniul public al statului), iar în subsidiar, în baza art. 14 alin. (3) lit. b) C. pr. pen. anterior, în măsura în care la data soluționării acțiunii civile, repararea pagubei în natură nu este posibilă, obligarea persoanelor vinovate la plata sumei de 10.435.100 de euro, reprezentând contravaloarea bunului imobil și a masei lemnoase aferente acestuia, prejudiciu stabilit prin raportul de evaluare din 20 februarie 2012, întocmit în cursul urmăririi penale de ing. V.V. Totodată, partea civilă a solicitat instituirea unor măsuri asigurătorii, potrivit art. 163 și urm. C. pr. pen. anterior, în vederea reparării prejudiciului cauzat. Solicitările au fost reiterate în calea de atac a apelului promovată de această parte civilă . .

Înalta Curte ca instanță de apel își însușește pe deplin punctul de vedere al instanței de fond în sensul că restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii nu este posibilă în prezenta cauză, instanța penală nefiind competentă să desființeze o hotărâre civilă definitivă, partea interesată având la dispoziție căile extraordinare de atac stipulate de legea procesual civilă, respectiv revizuirea întemeiată pe dispozițiile  art. 509 alin. (1) pct. 3 C. pr.  civ.

În consecință, formula de rezolvare în această variantă a laturii civile de către prima instanță fiind una corectă, reiterarea solicitărilor de către partea civilă și în apel nu poate fi primită, fapt pentru care se va respinge, ca nefondat apelul, declarat de partea civilă Statul Român prin H.H.H. Suceava împotriva sentința penală nr. 37 din 28 mai 2015, pronunțată de Curtea de Apel Suceava, S.   penală și pentru cauze cu minori, în Dosarul nr. x/39/2012[1].

Capitaliști și întreprinzători sunt  mulți dintre  cei pe care presa îi numește baroni locali[2],  adică clienți sau membri ai PSD. Filozoful Mihai Șora susține că ”este limpede pentru orice om cinstit și destupat la minte că PSD nu funcționează ca un partid politic, ci ca un grup infracțional organizat (la centru și în teritoriu), un grup pus pe căpătuială, pe tâlhărirea unei țări întregi”[3].

 Avem în   primul deceniu de după  `89  „experiența socială a unei transformări utopice,  un fel de inginerie socială de construcție a capitalismului și economiei de piață”[4]

Experiența construirii capitalismului în aceste condiții dă naștere unui nou tip de capitalism „fără capitaliști“. Strategia privind tranziția de la socialism la capitalism adoptată de elitele tehnocrat-intelectuale este condusă de o așa-zisă intelligentia, care, fără a putea fi considerată o clasă socială de – sine – stătătoare, reunește burghezia economică (proprietarii bunurilor materiale) și burghezia culturală (proprietarii cunoștințelor și bunurilor culturale).

La capătul tranziției postcomuniste ne vom găsi într-o ordine economică și politică în care „foștii demnitari comuniști vor controla și privatiza resursele publice în beneficiul personal”[5]

În primii ani de postcomunism, elita managerial-tehnocrată a fostului stat socialist, ai cărei membri ocupaseră funcții manageriale de nivel mediu, a fost cea care a dat la o parte facțiunea birocratică a clasei conducătoare comuniste, fiind însă forțată să negocieze cu intelectualitatea mai mult sau mai puțin disidentă; pentru că nu pot guverna singuri, ei sunt nevoiți să atragă membrii noii elite formatoare de opinie. Lucrețiu Pătrășcanu prefera o maximă atribuită generalului Nicolae Rădescu: Cel ce vrea să facă politică trebuie să se deprindă să înghită în fiecare dimineață,  câte o șopârlă vie[6]

Tehnocrații și managerii aflați la conducerea societății creează relații de proprietate proprii pentru a menține controlul economic asupra proprietății.

Caracteristic acestui proces este și faptul că rolul capitalului cultural (educația, moravurile) este mai puțin important decât al capitalului economic (proprietatea deținută) sau decât al celui social (relațiile sociale).

Câștigătorii tranziției sunt indivizi de vârstă medie, educați, mai ales cu pregătire în domeniul ingineresc și economic. Dintre aceștia, marii învingători sunt membrii facțiunii tehnocrate a fostei elite birocratice comuniste, în special cei care fuseseră promovați în funcții în anii ‘80, când competența tehnică devenise prioritară în raport cu loialitatea față de vechea gardă comunistă[1].

Ei sunt managerii de bănci, managerii de fonduri de investiții, experții din asigurări, audit, bursă, experții care lucrează în agențiile financiare străine și internaționale, capabili să dea ceea ce s-a denumit ca „inginerii financiare”, lovituri la limita legii și folosind anomia.

Există interesul multiplicării relațiilor de proprietate, transferând datorii către stat, ascunzând datoriile, rostogolind capitalul sau sustrăgând venit prin firme căpușă („subcontractoare“)[2].

Încălcarea liberei concurențe (mergând până la stabilirea unor prețuri de monopol) și o redistribuție subterană a veniturilor sunt posibile în condițiile menținerii și utilizării vechilor relații pentru a fi protejate interesele proprii de constrângerile fiscului.

O epurare puternică ar presupune ca o altă elită să fie disponibilă. Or, în absența unei elite de înlocuire profesionalizată, comunitatea structurată, societatea civilă organizată este aceea care trebuie să se impună.

În faza următoare, contradicția fundamentală apare între elita postcomunistă și capitalul internațional, în încercările blocului național de a menține posturile de comandă din economie, pericolul pentru societate constând în fuziunea unor elemente autohtone cu criminalitatea transfrontalieră.

  Sursele corupției trebuie căutate la nivelul proprietății.

Decelăm trei sectoare importante, care privesc:

a) restabilirea dreptului de proprietate și restituirea proprietăților antebelice în natură sau prin despăgubire, dar în esență prin reconstituire,

b) utilizarea pârghiilor administrative pentru efectuarea de acte de acte de dispoziție asupra proprietății, redistribuirea avuției naționale prin procesul de privatizare,

c) repartizarea curentă a veniturilor publice către populație prin sistemul de impozitare/scutiri/eșalonări și ajutoare de stat sau sociale.

            Nu numai motivația este puternică, dar ocaziile abundă. La nivelul Parlamentului, fenomenul a fost perceput limitat; s-a arătat că aceste cauze instituționale ale corupției le găsim în structura și funcționarea instituțiilor statului. Este curios că, deși asistăm la o tendință evidentă de descentralizare pe termen mediu, ceea ce este un lucru bun, remarcăm însă și presiuni de concentrare și centralizare a deciziei, care încalcă principiul separației între cei care stabilesc regulile de joc și cei care   joacă, iar acest lucru se întâmplă, practic, în cazul aceleiași puteri în stat. Marea majoritate a ministerelor a devenit ceea ce era și înainte: veritabili agenți economici sau adevărate companii naționale. În subordinea, în coordonarea și sub autoritatea acestora sunt trecute liste întregi de societăți comerciale, companii naționale, regii autonome, agenții etc., cu finanțare încrucișată de la buget și extrabugetară și patronând achiziții, importuri, distribuție, producție, servicii de o anvergură pe măsura a ceea ce înseamnă comenzi de stat.

Fenomenul corupției a devenit în România interpartinic sau/și transpartinic, persoane din cadrul unui partid ce s-a aflat la putere, implicate în mari cazuri de corupție, sunt protejate de alte persoane cu demnități aflate la putere, protejându-se în mod reciproc[3].

A doua concluzie ar fi aceea că deși se clamează independența organismelor chemate să lupte împotriva corupției ele se află sub controlul total al unor puternice grupuri de interese.

De aici decurge a treia concluzie, respectiv aceea că autoritățile abilitate în combaterea corupției sunt, în realitate, dependente, și nicidecum independente de „puterea aflată la putere”, care în mod public clamează interesul, dar care în realitate nu este interesată în eradicarea și combaterea efectivă a acestui flagel, pentru că o astfel de finalitate ar lipsi-o de mari surse de venituri. Singurul interesat în întronarea adevărului, a dreptății și responsabilității sociale, în eradicarea corupției, este poporul român, principalul păgubit al cancerului numit corupție[4] .

Privatizarea în condițiile post-comuniste s-a făcut în situația unei democrații incipiente, în care autorii erau membrii vechii categorii sociale aflați la pârghiile instituțiilor de putere, față în față cu o categorie defavorizată a unor de vechi proprietari sau de descendenți ai acestora, abia strânși în forme organizatorice ale unor vechi partide istorice ce abia se remontau. Fiecare membru al categoriei vechilor proprietari   s-a văzut individual în fața aparatului de justiție nereformat. Era o luptă pur personală, în care era firesc să se manifeste o slăbiciune de voință, de care au profitat cumpărători veroși de drepturi – încă – litigioase.

Privatizările s-au făcut apoi invocându-se presiuni externe,  legate de intrarea în Uniunea Europeană și NATO. România s-a trezit, pe nesimțite, dezindustrializată[5].

Corupția a fost văzută ca un mecanism esențial și indispensabil al  privatizării post-comuniste în toate țările care au trecut de la economia centralizată de stat la cea de piață. În literatură este dat exemplul privatizării uzinelor Skoda achiziționate de către Volkswagen sau al Sidex de către Mittal; numai caracterul internațional al afacerii a împiedicat etichetarea acesteia  drept corupție. În general, tipul de influență politică și financiară internațională a fost un exemplu clasic de state capture – de corupție și nu privatizare prin piață [6].  S-a afirmat faptul ca fără  corupție,  economia nu poate funcționa. În acest fel se poate justifica orice furt de proprietate.

În lipsa unor reglementări vitale pentru legitimitatea procesului,  în țara noastră a avut loc privatizarea prin cleptocrație[7]

Corupția „vine din trecutul postbelic al României,  poate mai demult,  când această țară era socotită una din cele mai corupte din Europa,  din cauza insuficienței cadrului legislativ,  vulnerabilității elitelor conducătoare,  obișnuințelor fanariote”[8]

Corupția în forma state-capture nu reprezintă decât echivalentul în materie de capital social și relațional al corporației multinaționale în materie de capital financiar și tehnologic[9] ,   dar lupta anticorupție. . . s-a ferit încă de la început să interfereze cu interesele de afaceri și de acumulare de capital global. Se dă exemplu actorii locali ai unor Microsoft sau Bechtel[10]

Se afirmă că fenomenul corupției extinse reprezintă,  de fapt, un mit istoric care trebuie “demontat”[11]. Nivelul corupției din țara noastră este mai mare decât cel din țările scandinave, dar nu există nicio dovadă că state precum Italia sau Grecia, pentru a rămâne la nivelul Uniunii Europene, ar fi mai puțin corupte. Observația autorului este judicioasă atunci când subliniază faptul că nu atât oamenii sunt corupți, ci sistemul în care aceștia trăiesc. Corupția este un fenomen extins în România, dar este departe de a constitui o trăsătură excepțională a unui popor anume. În practică,  această luptă împotriva corupției a însemnat,   de fapt,   protejarea intereselor capitalului global în dauna relațiilor locale preexistente[12].

Prin procesul verbal din data de 20 noiembrie 2008, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea s-a sesizat din oficiu, în urma publicării unor articole publicate în mass-media, cu privire la existența unor indicii referitoare la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată, faptă prevăzută   de art. 248 C. pen. raportat la art. 2481 C. pen. cu referire la art. 13 alin. (12) din O.U.G. nr. 43/2002, prin care s-a cauzat un prejudiciu de peste un milion de euro.

La data de 01 aprilie 2009, reprezentanții Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA București au depus o plângere penală la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea, prin care s-a solicitat efectuarea de cercetări penale pentru identificarea persoanelor care se fac vinovate de înstrăinarea imobilelor aparținând companiei cu încălcarea prevederilor legale, stabilirea prejudiciului cauzat prin comiterea faptei, cu mențiunea de constituire de parte civilă împotriva tuturor persoanelor implicate.

Ulterior, prin adresa din 31 mai 2010, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA București s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 3.187.600 euro, reprezentând cuantumul prejudiciului cauzat prin vânzarea proprietăților companiei, fără respectarea prevederilor legale, precum și cu suma de 544.388 RON, reprezentând cuantumul redevenței achitate în avans de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA – Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj și rămasă nerecuperată.

Fapta inculpatului D.D.G.  care,   în calitatea lui de funcționar public și în exercitarea atribuțiilor de serviciu, prin îndeplinirea în mod defectuos a acestor sarcini, a cauzat o pagubă în patrimoniul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută de art. 13din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 C. pen. și art. 248C. pen., iar fapta inculpatei I.N.A. de a ajuta pe inculpat să valorifice ilegal activele imobiliare în cauză, fiind implicată în această procedură, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 C. pen. și art. 2481 C. pen. De asemenea, fapta inculpatului D.D.G. care a întocmit în fals hotărârea nr. 9 din data de 29 iulie 2008 a consiliului de administrație, cu prilejul întocmirii acesteia, trecând eronat în cuprinsul acesteia împrejurări necorespunzătoare adevărului și a folosit această hotărâre, punând-o la dispoziția comisiei de licitație, pentru a crea aparența legalității înstrăinării frauduloase a imobilelor, în vederea realizării scopului urmărit prin infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals intelectual, prevăzută de art. 289 C. pen. cu aplicarea art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000 și uz de fals, prevăzută de art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 17 lit. c) C. pen.

Din actele dosarului rezultă că, inculpatul D.D.G., în data de 22 mai 2007, a fost numit în funcția de director general adjunct al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA București, având în responsabilitate Direcția Generală de Proiecte, iar în data de 18 aprilie 2008, a fost numit director general și președinte al consiliului de administrație din cadrul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA București. În perioada 22 mai 2007 – 18 aprilie 2008, inculpatul D.D.G. a acționat ca președinte de fapt al consiliului de administrație, înlocuindu-l pe fostul director general G.M.

În perioada martie 2008 – iulie 2008, inculpatul D.D.G. a introdus în mod repetat pe ordinea de zi a ședințelor consiliului de administrație al companiei puncte referitoare la înstrăinarea unor active imobiliare din patrimoniul companiei, respectiv un teren situat în localitatea Oradea, patru case situate în localitatea Cluj-Napoca și un canton situat în localitatea Feleac, județul Cluj.

În luna octombrie 2007, inculpatul a participat la luarea unei decizii de efectuare a unei plăți de către companie către societatea comercială SC V. Budapesta – Sucursala Oradea, întocmind în acest sens „Lista obiectivelor de investiții finanțate de la bugetul de stat pe luna octombrie 2007” și „Nota de fundamentare privind plățile ce se vor efectua în luna octombrie 2007 – Investiții”, decizie materializată prin emiterea ordinului de plată din data de 31 octombrie 2007, iar în aceeași perioadă, în aceeași calitate, inculpatul a dispus efectuarea unui număr de trei plăți către societatea comercială SC V. Budapesta – Sucursala Oradea, emițând în acest sens ordinele de plată .

Or  simplu fapt că s-a complăcut într-o situație, ce teoretic ar fi trebuit să conducă declanșarea unor minime verificări nu înlătură răspunderea penală și nici nu poate fi admis neimplicarea acestuia în sensul arătat.

Față de toate aceste aspecte, și cu privire la această infracțiune, Înalta Curte apreciază ca neîntemeiate apărările, sens în care urmează a le respinge ca neîntemeiate.

Criticile formulate atât de apelanta parte civilă  C.N.A.D.N.R.   , apelanții inculpați pe latură civilă cât și de parchet vor fi analizate cumulate cu particularitățile specifice fiecărei critici.

Circumscris unui prim motiv de apel parchetul a apreciat că latura civilă a cauzei a fost soluționată în mod nelegal de prima instanță întrucât nu s-a dispus obligarea în mod solidar a inculpaților D.D.G. și I.N.A. la plata sumei de 544.388 RON și în strânsă legătură cu acesta a invocat un al doilea motiv de apel unde a arătat că acesta vizează greșita înlăturare în analiza probatoriului a raportului de constatare tehnico-științifică întocmit de specialistul din cadrul D.N.A. iar legat de acest aspect a susținut greșita reținere în cauză a raportului întocmit de doamna expert M.C., cu consecințe în latura civilă a cauzei, față de argumentele expuse în scris în motivele de apel, sens în care a apreciat că ar fi trebuit să fie avut în vedere în stabilirea prejudiciului raportul de constatare tehnico-științifică întocmit de Direcția Națională Anticorupție, analiza științifică având la bază comparabile ce țin de valorificarea unor terenuri în zonă.


Dincolo de aspectele legate de solicitarea de achitare a inculpaților cu consecința directă a înlăturării obligației de plată a despăgubirilor civile, aspect care în raport de argumentele arătate cu prilejul analizării vinovăției celor doi inculpați nu pot produce efecte, inculpații au mai învederat și faptul că instanța de fond a acordat mai mult decât s-a cerut, o așa zisă plus petita, care de asemenea din punctul de vedere al Înaltei Curți este nefondată.

Analiza criticilor formulate pe cuantumul despăgubirilor civile reliefează faptul că, pe de o parte, părțile se află în eroare cu privire la suma cu care partea civilă s-a constituit inițial parte civilă, pentru că soluționarea laturii civile trebuie analizată de la momentul constituirii de parte civilă și nu de la data la care s-a formulat apel și s-au depus la dosarul cauzei motivele de apel; ori sub acest aspect se constată, potrivit înscrisului inițial de constituire de parte civilă, aflat în dosarul de urmărire penală; că sumele inițiale solicitate și care ulterior în mod corect au fost cenzurate de către instanța fondului s-au circumscris unui prejudiciu estimat la 3.187.600 euro și 544.388,00 RON reprezentând prejudiciul suferit de companie prin vânzarea imobilelor fără aprobarea consiliului de administrație,   precum și taxa de redevență achitată de DRDP Cluj în mod ilegal.

Pornind de la această sumă cu care partea civilă  C.N.A.D.N.R.    s-a constituit parte civilă instanța fondului a cenzurat obligația de plată a inculpaților în urma administrării de probe tehnice, iar solicitarea părții civile depusă la dosarul cauzei cu titlu de apel și respective motive de apel, reprezintă pretențiile civile ale acesteia prin raportare la constituirea inițială de parte civilă în raport de ceea ce i s-a acordat și nicidecum o susținere a criticilor inculpatei I.N.A., în sensul că i s-a acordat mai mult decât s-a cerut.

Practic, suma solicitată de partea civilă  C.N.A.D.N.R.   , nu are valoarea unei prime solicitări de despăgubiri ci are valoarea unei solicitări suplimentare de despăgubiri, prin raportare la cât a solicitat inițial și cât i s-a acordat astfel că ne aflăm în prezența unor critici neîntemeiate, nesusținute și care nu pot fi valorificate în sensul celor solicitate de inculpată prin apărător.

Critica parchetului ce vizează greșita înlăturare în analiza probatoriului a raportului de constatare tehnico-științifică întocmit de specialistul din cadrul D.N.A. și strict legat de acest aspect greșita reținere în cauză a raportului întocmit de doamna expert M.C., cu consecințe în latura civilă a cauzei este în opinia Înaltei Curți, total neîntemeiată.

Este neechivoc că instanța fondului a dat valoarea cuvenită dispozițiilor procedural penale în materie care sunt de strictă și imediată aplicare și care prevăd că după intrarea în vigoare a noului C. pr. pen. conținutul dispozițiilor art. 172 alin. (12) C. pr. pen., nu lasă loc de interpretări, valoarea probatorie a unei expertize judiciare este superioară prin raportare la forța probantă a unui raport de constatare întocmit de un specialist, iar simpla contestare a raportului obligă organul judiciar să dispună efectuarea unei expertize.

În considerarea acestor obligații expres prevăzute de lege, ce nu lasă loc de interpretări, instanța fondului a valorizat eficient în virtutea respectării dreptului la un proces echitabil cererile părților, și în virtutea rolului său activ pe care și l-a exercitat pe deplin, a coroborat probele științifice administrate în cauză iar suma finală ce a generat obligația de plată a inculpaților este cea care se desprinde din întreaga economie a actelor dosarului, pentru că rolul judecătorului este de a corobora și interpreta probele în spiritul aflării adevărului, iar metoda de calcul folosită la stabilirea prejudiciului, este așa cum corect s-a stabilit rezultatul interpretării calculelor la care s-a ajuns atât prin expertiza judiciară dispusă în cauză cât și cea extrajudiciară depusă de inculpați, sens în care criticile formulate pe aceste considerente sunt nefondate.

Așadar, Înalta Curte apreciază că, expertiza care a fost dispusă în faza de cercetare judecătorească, are o forță probatorie deosebită și este din punct de vedere probator cea mai relevantă și în măsura să răspundă exigențelor soluționării corecte a laturii civile.

Apelul parchetului și al părții civile  C.N.A.D.N.R. este însă fondat sub aspectul modului nelegal la care inculpații au fost obligați să plătească despăgubirile civile către partea civilă, despăgubiri care așa cum s-a arătat au fost corect cuantificate.

În analiza modului folosit de către instanța de fond în momentul în care s-a disparat obligația de plată solidară a inculpaților se argumentează că excluderea inculpatei I.N.A. de la plata în solidar cu inculpatul D.D.G. a sumei datorată cu titlu de taxa de redevență survine urmare a faptului că inculpata I.N.A., a avut doar reprezentarea vânzării celor trei imobile, nu și a faptului că se transmite și dreptul de superficie asupra terenurilor aferente.

Înalta Curte, pe acest aspect apreciază că interpretarea instanței de fond este una nelegală prin raportare strictă la regulile care reglementează participația penală și a consecințelor clare care le generează această situație juridică pe planul răspunderii civile.

În planul răspunderii penale, regulile sunt acelea că, în caz de participație inculpații vor fi obligați în solidar la plata despăgubirilor civile, deoarece au comis fapta împreună.

În plan civil regulile sunt de asemenea clare și prevăd că, atunci când delictul sau cvasidelictul este imputabil mai multor persoane, acestea sunt ținute solidar pentru despăgubire. În raport cu prevederile art. 998 și art. 1003 C. civ., răspunderea civilă a celor doi inculpați este integrală și solidară, fiecare dintre ei putând fi urmărit de partea civilă pentru recuperarea întregii sume, iar nu a unor cote părți.

Înalta Curte apreciază că este cert și neechivoc  că inculpații D.D.G., I.N.A. au comis fapta în participație, sub forma autoratului și respectiv complicitate la autorat, iar consecința imediată este aceea că unitatea de faptă determină și solidaritatea în ceea ce privește repararea prejudiciului, din punct de vedere al laturii civile. Așa fiind, coinculpații urmează a fi obligați în solidar la plata sumei echivalând întreg prejudiciul și nu disparat cum greșit a dispus instanța de fond, astfel că apelul parchetului și al părții civile pentru argumentele expuse urmează a fi admis.

Analiza motivului de apel al parchetului ce vizează netemeinicia hotărârii și în latura penală a cauzei prin prisma reținerii în favoarea inculpaților a circumstanței atenuante prevăzută de art. 74 lit. a) vechiul C. pen., sens în care a solicitat doar înlăturarea acesteia și aceasta motivate de faptul că instanța nu a valorificat această circumstanță, pe care a reținut-o greșit, câtă vreme pedepsele aplicate sunt situate la limita minimă a textului de încriminare, este în opinia Înaltei Curți nefondat.

Înaintea analizării criteriilor ce au stat la baza individualizării pedepselor aplicate inculpaților, Înalta Curte, constată că parchetul s-a aflat în eroare în momentul în care a susținut faptul că reținerea în favoarea acestora a circumstanței atenuante prevăzute de art. 74 lit. a) vechiul C. pen. nu a produs nici un efect, întrucât pedepsele aplicate sunt situate la limita minimă a textului de încriminare și nu sub acest minim.

Inculpații au fost trimiși în judecată și condamnați printre altele, sau mai exact s-a reținut în sarcina acestora ca și infracțiune principală infracțiune de abuz în serviciu în formă calificată prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 C. pen. și art. 2481 C. pen. cu referire la inculpatul D.D.G. și complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu în formă calificată prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 C. pen. și art. 2481 C. pen. cu referire la inculpata I.N.A.

Analiza pedepselor corespunzător textelor de lege în baza cărora au fost condamnați inculpații reliefează că pentru aceste infracțiuni limita minimă a textului de încriminare pornește de la o pedeapsă cuantificată la 5 ani închisoare.

Așadar aplicarea circumstanțelor atenuante aplicate inculpaților au avut ca efect reducerea pedepselor sub această limită minimă a textului de incriminare și nu la limita sa așa cum se susține de parchet, astfel că ne aflăm în prezența unor pedepse legal individualizate prin aplicarea unui cuantum ce derivă din aplicarea corectă a regulilor și efectelor ce le generează aplicarea unor astfel de circumstanțe atenuante și nu se impune înlăturarea acestora.

Înalta Curte constată că circumstanța atenuantă prevăzută de art. 74 lit. a) C. pen. nu se mai regăsește în actuala reglementare, astfel că raportat la valoarea juridică a acesteia prin raportare la efectele sale reglementate de art. 76 C. pen., legea veche este legea mai favorabilă.

Înalta Curte  va admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea și de partea civilă C.N.A.D.N.R. S. A.  București împotriva sentinței penale nr. 26/PI din 30 ianuarie 2014 a Curții de Apel Oradea, S.   penală și pentru cauze cu minori.

Pentru aceste motive admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea și de partea civilă C.N.A.D.N.R.  S. A.  București împotriva sentinței penale nr. 26/PI din 30 ianuarie 2014 a Curții de Apel Oradea, S.   penală și pentru cauze cu minori.

În baza art. 19 și art. 397 C. pr. pen. admite în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă C.N.A.D.N.R.  S. A.  București și în consecință obligă în solidar inculpații D.D.G. și I.N.A. în favoarea acestei părți civile la plata sumelor de 364.644 euro în echivalent la cursul Băncii Naționale a României din data plății și 544.388 RON, reprezentând daune materiale în favoarea aceleiași părți civile[1].

În dosarul privind atribuirea nelegală a unor întinse suprafețe de teren intravilan, plajă și faleză,   alături de foști sau actuali angajați ai Primăriei C și ai Oficiului de Cadastru, mandatari și,  respectiv,  notari publici,  fostul primar R.  M.  a fost condamnat la 9 ani de închisoare prin contopirea pedepselor de  7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu,  în formă continuată,   și de 6 ani închisoare  pentru  constituirea unui grup infracțional organizat, , cărora li s-a adăugat un spor de doi ani. C.  B.  a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formă continuată, la 3 ani de închisoare pentru asociere pentru săvârșirea de infracțiuni,  precum și la confiscarea echivalentului în lei al sumei de 957.107 €. C. B.  fusese eliberat condiționat dintr-o pedeapsă de 6 ani și 4 luni de închisoare aplicată în anul   2014, de Curtea de Apel București.  Curtea de Apel București decisese,   în acel dosar,   achitarea   a 26 de inculpați[2]. Fostul președinte al Consiliului Județean C. ,  N. C.  a fost condamnat la 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formă continuată, cu un spor de un an.

Referitor la inversarea sarcinii probei, în cazul dispunerii confiscării, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reținut, în Hotărârea din 23 septembrie 2008, pronunțată în Cauza Grayson și Barnham c Regatului Unit, §46, că „nu era incompatibilă, în principiu sau în practică, cu noțiunea de proces echitabil prevăzut de art.6 din Convenție, plasarea în sarcina reclamanților, odată ce aceștia erau condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni grave de trafic de droguri, a dovedirii faptului că sursa banilor sau bunurilor arătate ca fiind deținute anterior condamnării era legitimă”. De asemenea, prin Decizia din 4 septembrie 2001, pronunțată în Cauza Riela și alții c Italiei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că confiscarea constituie o ingerință în dreptul de proprietate al reclamanților, care trebuie a fi considerată o reglementare a folosinței lucrurilor, și nu o privare de proprietate, că dispozițiile Convenției nu interzic prezumțiile de fapt și că reclamanților le-a fost oferită o ocazie adecvată de a-și susține cauza în fața autorităților competente, câtă vreme cauza a fost examinată de către trei instanțe, în urma unor proceduri contradictorii. În plus, instanțele sesizate au examinat faptele într-o modalitate obiectivă, fără să se bazeze pe o simplă bănuială, analizând situația financiară a reclamanților, pentru a concluziona că bunurile confiscate nu puteau fi cumpărate decât grație folosirii unor profituri ilicite. Astfel, ținând cont de marja de apreciere a statelor în ceea ce privește reglementarea folosinței bunurilor în conformitate cu interesul general, în speță în cadrul politicii penale vizând combaterea fenomenului mafiot, Curtea a considerat că ingerința în dreptul de proprietate privată, provocată prin dispunerea măsurii confiscării, nu a fost disproporționată în raport cu scopul vizat. Totodată, prin Hotărârea din 13 noiembrie 2007, pronunțată în Cauza Bocellari și Rizza c Italiei, § 40, Curtea a reținut că „acest gen de procedură urmărește aplicarea confiscării bunurilor și capitalurilor, fapt ce pune direct și substanțial în discuție situația patrimonială a justițiabilului. Raportat la o asemenea miză, nu s-ar putea afirma că acest control public nu este o condiție necesară pentru a garanta respectarea drepturilor celui interesat.”[3]

Profesorul american Michael Mandelbaum[4] definește “marea corupție”, drept folosirea ilegala a puterii statului de către cei care o dețin, transferând masiv, in interes personal, resursele tarii, pentru a se îmbogăți rapid. Ulterior, aceasta bogăție este transformata in baza de putere, , transformând o democrație într-o cleptocrație, membrii săi căutând, in primul rând, sa obțină avantaje personale – materiale, sociale, politice etc. -, pe seama celor in numele cărora guvernează[5] .

  “Marea corupție” din România reprezintă cazuri minore “ prin prejudicii în comparație cu corupția transnațională a marilor corporații. Doar că în România corupătorii,  mai ales cei mari,  nu au fost puși în lumină,  încă[6].

„Viziunea imperială asupra lumii ar putea fi iminentă.” Pe măsură ce înaintăm în secolul XXI,  naționalismul pierde rapid teren. Apariția unor probleme globale,  prin esența lor,  macină legitimitatea care le mai rămâne statelor-națiuni independente. Nici unul dintre acestea „nu poate să ducă o politică economică independentă sau chiar să-și conducă propriile  treburi interne în mod autonom,  fiind supuse mașinațiunilor pieței globale,   amestecului companiilor și organizațiilor nonguvernamentale”.  Statele sunt obligate să se conformeze standardelor globale de comportament financiar sau justiție[7].

Corupția,  drept patologie locală,   constituie o amenințare pentru democrație, pentru supremația dreptului, echității sociale și a justiției, erodând principiile unei administrații eficiente, subminând economia de piață și punând în pericol stabilitatea instituțiilor statale.

Percepția este aceea că fenomenul corupției în România a ajuns în cea mai gravă formă, cunoscută în literatura de specialitate drept „capturarea, captația statului”.

Este vorba despre instituții care funcționează în favoarea unor grupuri de interese care au legătură cu politicul, afacerile (prin lipsa concurenței) și media.

S-a dus vorba că, referindu-se la corupția și hoția din țara noastră, Ilia Ehrenburg, dar și Vîșinski, repetați de comandantul sovietic din Iași, ar fi spus: „Ăștia nu aparțin unei națiuni, ci unei profesii”[8].

Grupurile de putere,clientelele politice sunt produsul acestor ani de tranziție care controlează oligarhic resursele și reprezintă tot atâtea grupuri de presiune.

Percepția este aceea că fenomenul corupției în România a ajuns în cea mai gravă formă, cunoscută în literatura de specialitate drept „capturarea, captația statului”.

Este vorba despre instituții care funcționează în favoarea unor grupuri de interese care au legătură cu politicul, afacerile (prin lipsa concurenței) și media. Grupări oligarhice manipulează elaborarea politicilor, ajungând până la a modela noile reguli ale jocului social pentru

  Acolo unde societatea civilă este relativ slabă, iar statul, captiv al grupurilor oligarhice, este lipsit de autoritate – chiar dacă formal controlează resursele -, politica nu mai asigură tuturor aceleași mijloace de influență, ci avantajează grupurile de putere economică[9].

Când statul este capturat, simplele articole din legi nu sunt de ajuns, pentru că pur și simplu statul nu funcționează pentru a le aplica nediscriminatoriu[10]. Întreprinderile folosesc traficul de influență pentru a bloca orice reformă care ar risca să le elimine avantajele. Captația statului devine nu numai un simptom, ci și cauză fundamentală a unei Guvernări proaste[11].

Acum câțiva ani, însușirea de mogul era – dacă nu o meserie –, măcar un fel de omologare socială[12].


Puternice grupuri de presiune își unesc în prezent forțele pentru a împiedica activitatea legislativului de îndată ce acesta din urmă nu mai consideră că interesul general coincide cu cel al marilor interese private. Este vorba când despre lobby-urile agroalimentare care doresc îmblânzirea avertismentelor sanitare de luptă împotriva obezității când despre cadourile oferite generos de grupul Suez parlamentarilor francezi în speranța de a-i sensibiliza, când despre grupurile media care doresc o recoltă publicitară cât mai consistentă, cu ajutorul Parlamentului european[1].

Orice grup de interes  – grup social cu interese specifice – se poate transforma în grup de presiune în momentul când utilizează, în direcția executivului sau a parlamentului, presiunea pentru a face să triumfe aspirațiile și revendicările sale[2].

            Grupul de presiune caută să-si valorifice interesele în raport cu puterea politică.   Ele reprezintă un fenomen foarte extins, cu implicații în viața social-politică, întrucât sunt astfel organizate încât să-si sporească la maximum influenta asupra centrelor de decizie și sunt capabile să-și adapteze tactica la structura sistemului politic existent,  prin acțiunea de pressing și consecințele acesteia asupra procesului decizional[3]. Corupția  reprezintă forma ilicită de presiune pe care o pot folosi reprezentanții acestor grupuri de interes. Alături de șantaj, trafic de influență, corupția reprezintă forme oculte de presiune asupra oamenilor politici. Ea se referă la cointeresarea reprezentanților Puterii prin cererea de a le oferi informații despre o problemă sau alta [4].

Pericolul constă în apariția unei legislații diferențiale, în acordarea unor privilegii  , ca o practică curentă și, în mod obișnuit, acceptată. Activitatea intereselor de grup economic se vor transfera în procesul politic[5].  Vom reveni asupra acestei probleme!

În perioada tranziției,  „fostele elite comuniste (inclusiv lucrătorii din Securitate) au încercat (și mulți au și reușit) să-și transforme fostele resurse și poziții de putere în capital economic”[6]. „Au intrat în lumea afacerilor” ca „forță de elită”[7]. Vârfurile instituției „se pricopsiseră binișor”, „și-au putut vedea de afaceri” scrie Ion Cristoiu[8].

Premise exterioare actului de justiție. Captația statului. Privatizarea întreprinderilor de stat le-a permis elitelor deținătoare de informații privilegiate și de relații avantajoase să-și convertească drepturile de proprietate de facto limitate […] în drepturi de jure cu un grad mai mare de inalienabilitate”[9]. Se vorbește despre transformarea  pe căi prădalnice a nomenclaturiștilor în proprietari[10].  Procesul de privatizare a fost văzut deseori în presă ca o sursă de corupție la toate nivelurile. Modul în care s-a făcut privatizarea unor societăți a ridicat și continuă să ridice semne de întrebare. În această categorie intră privatizarea unor societăți precum Romtelecom, Petrom Oltchim , CFR Marfă [11]etc.

Cu toate acestea, în pofida nenumăratelor articole de presă, până în prezent nu există cazuri importante în care să se fi dovedit fraude comise de funcționarii statului însărcinați cu privatizarea[12].

Cel puțin se resimte “existența unor tensiuni din rândul companiilor de stat, care participă și ele la tranzacțiile de pe bursă”[13]. Problemele cele mai mari sunt în sfera “întârzierilor pe care le cauzează această situație și care vor avea efecte mai târziu. Este vorba aici de programul de privatizări și de calendarul de liberalizare a pieței, care afectează în mare măsură mediul privat” din sectorul energetic[14].

În loc de restabilire a dreptului de proprietate, după 1989, în România a avut loc o redistribuire a proprietății.

Teoretic, transferul proprietății în cadrul procesului de privatizare necesită formularea de către instituțiile publice implicate a unei propuneri de a contracta, reprezentând primul pas pentru formarea acordului de voință.

Corelat cu metodele de privatizare aplicate de entitățile cu rol în privatizare, analizarea caracterului ofertei de vânzare implică o abordare diferențiată. Incidentele create de conținutul și termenul ofertei de vânzare au condus la modificări continue a legislației în domeniu. Astfel, dacă într-o primă redactare a Ordonanței de urgență nr. 88/1997[15] inițierea procesului de vânzare acțiuni, prin oricare dintre metode, era realizată printr-o ofertă irevocabilă, valabilă cel puțin 30 de zile, dar nu mai mult de 180 de zile, ulterior normele de privatizare au suportat serioase nuanțări.

Problema care suscită, din punct de vedere juridic, un real interes este conținutul și caracterul ofertei de vânzare prin care entitățile mandatate de stat realizează transferul către economia privată a unor bunuri pe care le au în administrare[16].

Corupția și comportamentele prădalnice ale foștilor demnitari și ale membrilor clanurilor lor au avut „o evoluție galopantă,  iar regimul politic din România a prezentat tendințe semiautoritare”[17].

Pe parcursul anilor ’ 90,   au existat presiuni externe de schimbare (FMI,  alți parteneri externi și ai multinaționalelor) schimbări ce au avut un caracter superficial,  de formă sau -mai grav- au servit unor interese private (ale unor înalți funcționari publici,  lucrători din serviciile secrete,  politicieni autohtoni și companii străine )[18].

Tranziția în țările postcomuniste a determinat o redistribuire extrem de rapidă a veniturilor[19]. Ea a creat inegalități economice facilitate de  birocrați ce își asumă importante roluri politice. În fața unei economii corupte,  cleptocratice,  guvernele vor deveni din ce în ce mai slabe, urmate de rezultatul nefericit al jumătăților de măsură între controlul statului și piața liberală[20]

Arătăm , în continuare, o jurisprudență intens mediatizată[21], mai ales prin prisma deficiențelor procedurale des invocate .

În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) C. pr. pen.  admite apelurile formulate de apelantul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție și de către apelanții inculpații [. ..].

Desființează în parte sentința penală nr.  701/26.09.2013 pronunțată de Tribunalul București în dosarul cu nr. 25497/3/2012 și rejudecând:

1.În temeiul art. 386 alin. 1 C. pr. pen.  dispune schimbarea încadrării juridice a faptei reținute prin actul de sesizare al instanței în ceea ce îl privește pe inculpatul V. D. din infracțiunea de spălare a banilor prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr.  656/2002, modificată cu trimitere la art. 17 lit. e din Legea nr.  78/2000, cu referire la art. 10 alin. 1 lit. a) din Legea nr.  78/2000 cu aplicarea art. 41 alin 2 din C. pen.   din 1969 în infracțiunea de spălare a banilor prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b) și lit. c) din Legea nr.  656/2002, modificată cu aplicarea art. 35 alin 1 din C. pen.   și cu aplicarea art. 5 C.pen.

[. . .] În temeiul dispozițiilor art.  16 alin. 1 lit. f) raportat  la art. 17 alin. 2 și la art. 396 alin. 6 din C. pr. pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului V. D. pentru infracțiunea prevăzută de art. 13 din Legea nr.  78/2000 cu aplicarea art 41 alin 2 din C. pen.   din 1969, constatând împlinit termenul de prescripție specială prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. d) din C. pen.  .

În temeiul dispozițiilor art.  29 alin. 1 lit. b) și lit. c) din Legea nr.  656/2002, modificată, cu aplicarea art. 35 alin 1 din C. pen.   cu aplicarea art. 5 C.pen condamnă pe inculpatul V. D. la pedeapsa de 10 ani închisoare.

[. . . ] 4. În temeiul art. 386 alin. 1 C. pr. pen.  respinge ca nefondată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul M. G. prin apărător ales din infracțiunea prevăzută  de art. 26 C.pen. din 1969 raportat  la art. 10 alin. 1 lit. a) din Legea nr.  78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.pen. din 1969  și  art. 75 lit. a) din C.pen. din 1969  în infracțiunea prevăzută  de art. 26 C.pen. din 1969 raportat  la art. 10 alin. 1 lit. a) din Legea nr.  78/2000 și a art. 75 lit. a) din C.pen. din 1969

În temeiul dispozițiilor art  26 din C.pen. din 1969  raportat  la 10 alin 1 lit.  a)  din Legea nr.  78/2000 cu aplicarea art 41 alin 2 din C.pen. din 1969  și art 75 lit.  a)  din C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. ,   condamnă pe inculpatul M. G. , la pedeapsa de 8 ani închisoare.

[. . .] Definitivă.[22]

Analizând incidența dispozițiilor legii penale mai favorabile în privința fiecăruia dintre inculpați, Curtea conchide că,   în drept, fapta inculpatului V. D. care în perioada 31. 05. 2002-24. 11. 2003, la diferite intervale de timp  și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, și-a  folosit  influența  dată de calitatea sa președinte al  Partidului [. . . ] asupra inculpaților  M. G. , membru al aceluiași partid din anul 1991, director general  și  membru al  A.G.A.  și ulterior  al  C.A.  la  I.  SA     București,  S.   J,   administrator  al   SC”B”SA  București (firmă  din grupul  G  la  care    soția  sa  îndeplinea ,   la acea  dată,     funcția  de șef  al  departamentului  juridic)   în perioada 01.01.2002 – 28.01.2005, director  al Direcției Juridice din cadrul ADS în perioada  octombrie 2001-mai  2005, membru   AGA (unic)  al  I   SA     București   în perioada, noiembrie  2003,  secretar  executiv al  aceluiași partid și  vicepreședinte al  A.V.A.S.  din partea  acestei formațiuni  politice  începând  cu  data  de  14.09.2005  și  asupra inculpatului  P.  S.  , membru  al aceluiași partid   și  director general  executiv  al  G   SA  București   în scopul  de  a  facilita  adjudecarea  prin licitație  de  către  SC”G ”SA  București,   la  un  preț   mult  inferior față   de valoarea  comercială   reală  și  în condiții   discriminatorii, netransparente și  prin  subevaluarea cu  intenție  a  activelor și  a  titlurilor  de  participare    deținute de societate a   pachetului  de  acțiuni  deținut  de   Agenția  Domeniului  Statului la SC”I”SA București, întrunește atât sub aspect obiectiv,   cât și sub aspect subiectiv elementele constitutive ale infracțiunii  prevăzute  de art  13 din Lg 78/2000,  cu  aplicarea  art 41 alin 2 C.pen. din Codul penal din 1969.

Referitor la această infracțiune, Curtea constată că termenul de prescripție  specială prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. d) din C. pen.   calculat de la data finalizării activității infracționale, respectiv  de la data de 24.11.2003, s-a împlinit la data de 24.05.2011, motiv  pentru care , în temeiul dispozițiilor art 16 alin. 1 lit. f) raportat  la art. 17 alin. 2 și la art. 396 alin. 6 din C. pr. pen.  va înceta procesul penal pornit împotriva inculpatului V. D. pentru infracțiunea prevăzută de art. 13 din Legea nr.  78/2000 cu aplicarea art 41 alin 2 din C. pen.  , constatând împlinit termenul de prescripție specială prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. d) din C. pen.  .

Fapta inculpatului V. D. , constând în aceea  de  a  fi  dobândit  în   nume   propriu, în perioada  24.05.2004-14.02.2005, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale,  prin  două    operațiuni   succesive  de  majorare   a  capitalului social   al SC I SA București   și  o  operațiune de  cesiune de  acțiuni,    inițial 70,30213 %  iar  în final a crescut nivelul  participației  la  92,40955  %    din   acțiunile   acestui emitent și ulterior, le-a  donat  fiicelor sale în condițiile  în care cunoștea  că acestea  au  fost  obținute   de    SC G  SA  București   prin săvârșirea  de  către  reprezentanții  legali  ai societății, ai  A.D.S. și  ai   societății  comerciale vizate, a infracțiunii prevăzute  de art. 10  din Legea nr. 78/2000, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 29 alin. 1 lit. b) și lit. c) din Legea nr.  656/2002, modificată, cu aplicarea art. 35 alin 1 din C. pen.   cu aplicarea art. 5 C.pen.

În ceea ce îl privește pe inculpatul V.  D. , având în vedere limitele speciale ale infracțiunii pentru care se va dispune condamnarea inculpatului, astfel cum acestea erau anterior datei de 01.02.2014, care a adus odată cu ea Noul Cod Penal și modificarea Legii 656/2002, prin coborârea limitei de pedeapsă pentru infracțiunea de spălare a banilor de la 12 la 10 ani, dar și Legii nr 78/2000 prin abrogarea secțiunii  în  care erau prevăzute infracțiunile în legătură directă cu infracțiunile de corupție,, Curtea constată că lege penală mai favorabilă în cazul acestuia este noua reglementare penală.

Cu titlu prealabil, achiesând la situația de fapt reținută de prima instanță, în temeiul art. 386 alin. 1 C. pr. pen., Curtea va dispune schimbarea încadrării juridice a faptei reținute prin actul de sesizare al instanței în ceea ce îl privește pe inculpatul V. D. din infracțiunea de spălare a banilor prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr.  656/2002, modificată cu trimitere la art. 17 lit. e din Legea nr.  78/2000, cu referire la art. 10 alin. 1 lit. a) din Legea nr.  78/2000 cu aplicarea art. 41 alin 2 din C. pen.   din 1969 în infracțiunea de spălare a banilor prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b) și lit. c) din Legea nr.  656/2002, modificată cu aplicarea art. 35 alin 1 din C. pen.   și cu aplicarea art. 5 C.pen. Curtea ia act că inculpatul V. D. a disimulat originea bunurilor provenite din infracțiunea de stabilire, cu intenție, a unei valori diminuate față de valoarea comercială reală a bunurilor aparținând agenților economici la care statul este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite – faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 10 alin.1 lit. a) din Legea nr. 78/2000,  de către ceilalți inculpați trimiși în judecată în prezenta cauza.

  Disimularea a avut loc prin încheierea la data de 26 02 2004 a contractului  de împrumut cu dobândă între  inculpatul V. D.  și SCI SA în baza căruia inculpatul V. D. acordă împrumutatului ( SCI SA)  cu titlu de  împrumut cu  dobândă suma  de 17.000.000.000 lei în vederea  achitării de către împrumutat a  sumelor  sale restante  către bugetul de stat, termenul scadenței  fiind  la data de 30.04.2004, când SCI SA trebuia  să ramburseze  suma împrumutată la care  se  calculează o dobândă de 20% pe an.

 În contractul  respectiv  s-a inserat,  ca și clauză finală, că părțile sunt de acord ca în situația  în care împrumutatul nu va restitui întreaga sumă datorată la termen, în condițiile  art. 1 si 2 împrumutătorul să poată solicita  convertirea  creanței ( suma împrumutată plus dobânda acumulată) în acțiuni  prin  majorarea  capitalului  social al împrumutatului și să dobândească în nume  propriu titlurile  de participare ale SC I   SA București

Aceasta fapta întrunește si conținutul  constitutiv al celei de-a doua variante normative ale infracțiunii de spălare a banilor prevăzute de art 29 alin. 1 lit. b) din Legea nr 656/2002, potrivit cu care constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani  ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni: or, din analiza contractului de împrumut încheiat intre inculpatul V. D. si SC I  SA rezulta ca unicul scop al încheierii acestuia a fost disimularea obținerii bunurilor dobândite prin săvârșirea infracțiunii prevăzute de art 10 din Legea nr 78/2000 , Curtea raportând intenția inculpatului în lumina tuturor  circumstanțele de fapt obiective: pe lângă un termen scadent de doar doua luni unei societăți care pretinde ca nu are bani sa-si achite datoriile, Curtea mai observa ca împrumutul urma sa fie acordat în transe, la finalul contractului inculpatul urmând sa dobândească, prin majorarea capitalului social cu suma pretins a fi împrumutata în trei transe. Ultima  transa, când s-au virat cea mai mare parte din împrumutul solicitat figura  din 29 03 2004, conform raportului de expertiza contabila întocmit în cauza de către SC I  SA pentru stabilirea dobânzii cuvenite inculpatului la expirarea termenului de restituire a împrumutului.

Curtea are în vedere că în varianta normativă prevăzută de art. 29 alin 1 lit. b) din Legea nr 656/2002, obiectul material al infracțiunii de spălare a banilor îl constituie bunurile provenind din săvârșirea de infracțiuni, a căror proveniență, situare, dispoziție, circulație, proprietate sau drepturi este ascunsă disimulată de către spălătorul de bani, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni.

 În cazul variantei normative prevăzute la art. 29 alin. 1 lit. b), spălarea banilor are ca element material fie acțiunea de ascundere, fie acțiunea de disimulare a adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni.

Atât acțiunea de ascundere, cât și acțiunea de disimulare, vizează, în fapt, un ansamblu de fapte concrete prin care spălătorul de bani urmărește să confere o aparență de legalitate produsului infracțiunilor. Ascunderea sau disimularea în accepțiunile date mai sus se referă atât la bunul material, cât și la drepturile asupra bunului material provenit din infracțiunea principală.

Sintagma „adevăratei naturi” se opune naturii aparente a bunului și are sensul de apartenență reală licită sau ilicită a bunului în cauză la subiectul care a fost deposedat prin infracțiunea primară, adică o ascundere sau disimulare a bunului precum și a titlului care stă la baza adevăratei naturi a bunurilor respective.

Ascunderea adevăratei naturi sau a provenienței bunurilor presupune săvârșirea de acte de natură să denatureze proveniența reală și a drepturilor efective asupra bunului provenit din infracțiunea principală cărora să li se atribuie o identitate falsă aparent legitimă.Prin situare se înțelege denaturarea locului ocupat de bunul respectiv într-o anumită ordine, ierarhie, făcând să se creadă că ocupă un alt loc decât cel real. În ceea ce privește denaturarea dispoziției asupra bunurilor sau asupra naturii drepturilor privind bunurile respective, aceasta are loc ori de câte ori autorul infracțiunii principale ascunde caracterul real al dispoziției date intermediarului de a executa o anumită operațiune financiară lăsând să se creadă că această dispoziție se referea la o operațiune licită. Cu privire la „circulația” bunurilor, se arată că sfera acestei sintagme include actele de denaturare a adevăratei circulații a valorilor ori a drepturilor asupra bunurilor între parteneri la tranzacție, pretinzându-se că această circulație se referă la valori dobândite licit.


Urmărind  disimularea originii ilicite a proprietăților și fondurilor murdare, spălătorul de bani  D. V. a căutat, astfel să rupă filiera dintre delictul principal, care constituie sursa fondurilor și veniturile obținute din comiterea acestui delict, păstrând controlul permanent al fondurilor în scopul orientării acestora spre destinația dorită care îi va permite să profite într-o manieră cât mai discretă de beneficiile obținute și să le investească în afaceri profitabile.

Ca o consecință a acțiunilor de ascundere și disimulării, prin încheierea contractului de împrumut intre inculpatul D. V. si SC I SA, bunurile provenite din privatizarea ilegala a fostului Institut de Chimie Alimentara au apărut în materialitatea lor într-o altă lumină și cu o altă semnificație în patrimoniul inculpatului D. V. printr-o majorare de capital si o conversie a pretinsului împrumut acordat I în acțiuni, fără nicio legătură cu proveniența lor ilicită, reală.

Sub aspectul urmării imediate juridice, faptele inculpatului cu urmările lor naturale semnalate au  adus atingere relațiilor patrimoniale din sectorul financiar, bancar, de credit, etc. denaturând aceste relații prin infuzia de valori provenite din infracțiune.

Pe de altă parte, deși procesul spălării banilor are ca trăsături definitorii complexitatea, sofisticitatea, iar  datorită multitudinii de posibilități oferite de sistemul financiar, asistăm la un proces de evoluție a tehnicilor de spălare a banilor în paralel cu modernizarea sistemelor de prevenire a flagelului, nu mai puțin adevărat spălătorii de bani sunt cei care fixează nivelul de complexitate al operațiunilor de spălare: or, în cauza de fata, deși inculpatul le-a transmis fiicelor sale cu titlu gratuit o parte din bunurile dobândite prin privatizarea ilegala a fostului Chimie Alimentară, le-a interzis, totodată, acestora, sa dispună de aceste bunuri în timpul vieții fără acordul sau. Curtea nu a fost investita însă  cu acest act material al procesului de spălare a banilor.

În temeiul art. 386 alin. 1 C. pr. pen. , având în vedere că fapta inculpatului V.  D. , constând în aceea  de  a  fi  dobândit  în   nume   propriu, în perioada  24.05.2004-14.02.2005, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale,  prin  două    operațiuni   succesive  de  majorare   a  capitalului social   al SC”I”SA București   și  o  operațiune de  cesiune de  acțiuni,    inițial 70,30213 %  iar  în final a crescut nivelul  participației  la  92,40955  %    din   acțiunile   acestui emitent și ulterior, le-a  donat  fiicelor sale în condițiile  în care cunoștea  că acestea  au  fost  obținute   de    SC”G ”SA  București   prin săvârșirea  de  către  reprezentanții  legali  ai societății, ai  A.D.S. și  ai   societății  comerciale vizate, a infracțiunii prevăzute  de art. 10  din Legea nr. 78/2000, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare de bani, faptă prevăzută și pedepsită de art. 29 alin. 1 lit. b) și lit. c) din Legea nr.  656/2002, modificată, cu aplicarea art. 35 alin 1 din C. pen.   cu aplicarea art. 5 C.pen, Curtea va respinge ca nefondată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul V. D. prin apărător ales din infracțiunea de spălare a banilor prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr.  656/2002, modificată cu trimitere la art. 17 lit. e din Legea nr.  78/2000, cu referire la art. 10 alin. 1 lit. a) din Legea nr.  78/2000 cu aplicarea art. 41 alin 2 din C. pen.   din1969 în infracțiunea de tăinuire prevăzută de art. 270 C.pen.

Astfel, potrivit reglementărilor interne în materie, spălarea banilor este fapta persoanei care, cunoscând că un bun provine din săvârșirea de infracțiuni, îl schimbă sau îl transferă, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei. Constituie infracțiunea de spălare a banilor și ascunderea sau disimularea adevăratei proveniențe, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni, precum și dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni.

Împrejurarea că inculpatul a apelat la una din cele mai rudimentare tipologii de spălare a banilor, respectiv împrumutul nereturnat, consacrata poate de cel mai cunoscut spălător de bani din toate timpurile, Mayer Lanski, nu este de natura per se sa îl transforme în tăinuitor, deoarece pe parcursul săvârșirii acestor acte materiale a urmărit, în permanenta, realizarea obiectivelor procesului de spălare a banilor, în scopul optimizării posibilităților de utilizare a bunurilor  ilegal obținute în derularea unor viitoare afaceri profitabile. Or, nu toți criminalii financiari resimt nevoia să creeze scheme elaborate în scopul oferirii unei aparențe de legitimitate provenienței fondurilor infracționale

          Curtea precizează ca deși în doctrină se încearcă a se inocula teza inutilității incriminării spălării banilor, cu motivarea ca s-ar suprapune pe reglementari existente, iar Inițiatorul Noului Cod penal a încercat dezincriminarea auto-spălării, demonstrând o înțelegere precară a  distincției  dintre infracțiunea de spălare a banilor și infracțiunea de tăinuire, se cuvine a se reflecta asupra necesității  asumării obligațiilor ce incumbă statului român prin adoptarea reglementărilor internaționale la care am făcut referire mai sus, mai ales că România este monitorizată în vederea asigurării respectării standardelor internaționale în materie: avem în vedere, bineînțeles, Recomandările ale FATF, art. 3 din Convenția Națiunilor Unite de la Viena (1988) privind reprimarea traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope; art. 6 din Convenția Națiunilor unite împotriva criminalității organizate[1], art. 23 din Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției; art. 6 din Convenția Consiliului Europei de la Strasbourg din 08/11/1990 privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiuni; art. 9 din Convenția Consiliului Europei de la Varșovia din 16/05/2005 privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului.

De altfel, tocmai adoptarea cu ocazia celei de-a 4-a întâlniri a C198-COP, care a avut loc Strasbourg, 12-14 iunie 2012, a celui de-al doilea raport de evaluare a României al Conferinței Părților la Convenția Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului  (CETS 198)[25] a avut drept consecință eliminarea dispoziției din Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Codului penal și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale care prevedea  că art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, M. Of. nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, care fusese modificat, inter alia, prin introducerea unui alin.(2), care prevedea că fapta prevăzută în alin.(1) lit. c), respectiv dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni nu constituie infracțiune atunci când aceasta a fost săvârșită de către autor sau de către un participant la săvârșirea faptei prevăzute de legea penală din care provine bunul.

De altfel, si în doctrina s-a atras atenția ca nu trebuie pus semnul egalității între consecințele faptelor de spălare a banilor și a celor de tăinuire, iar elementele de distincție intre cele doua infracțiuni exista chiar si după intrarea în vigoare a Codului penal, chiar daca de lege lata infracțiunea de tăinuire a fost trecuta în sfera infracțiunilor contra înfăptuirii justiției si, în plus, s-a suprimat si cerința privind urmărirea obținerii unui profit, fapt ce putea conduce la concluzia ca infracțiunea de tăinuire se săvârșea doar cu intenție directa calificata prin scop.

Or, la incriminarea spălării banilor, s-a avut în vedere ca acest un flagel conduce la deteriorarea întregului sistem financiar-bancar și a sistemului economico-social în ansamblu, din cauza generării de efecte inflaționiste, prin afectarea nivelului ratei dobânzii și a ratei de schimb valutar; descurajează și îndepărtează investitorii cinstiți, datorită pierderii bunei reputații de către instituțiile implicate în scandaluri de spălare a banilor; în acest context, există riscul ca banii spălați să devină „motorul” economiei naționale, impunându-și propriile reguli de tip mafiot . Altfel spus, necesitatea combaterii spălării banilor cunoaște atât o motivație socială, derivând din imperativul combaterii efectelor crimei care tinde să se internaționalizeze și să afecteze relațiile normale dintre membrii comunităților naționale și nu numai, deteriorându-le si generând instabilitate, cât și o motivație economică rezultând din imperativul anihilării atacului pe care spălarea banilor îl exercită asupra principiilor funcționării economiei de piață si a integrității piețelor financiare, prin subminarea instituțiilor financiare si a întregului sistem financiar.

Astfel,  obiectul juridic generic al infracțiunii de spălarea banilor nu poate fi desprins de relațiile patrimoniale, deoarece, în esență, prin asemenea fapte sunt denaturate, subminate relațiile de proprietate asupra bunurilor.

Obiectul juridic special al infracțiunii de spălare a banilor îl constituie relațiile sociale patrimoniale pentru a căror normală desfășurare este necesar ca să nu fie disimulată originea ilegală a bunurilor provenite din infracțiuni în scopul împiedicării autorităților să identifice și asigurării infractorilor controlului asupra profiturilor ilegal obținute.

În raport cu acest concept și cu aceste caracterizări, infracțiunea de spălare a banilor face parte, sub raportul clasificării sale de grup, din categoria infracțiunilor patrimoniale.

În mod eronat se consideră de unii autori de studii și opinii de specialitate, cum sunt cele depuse la dosarul cauzei,  că dispozițialit. c) a art. 29 din Legea nr. 656/2002 se suprapune cu conținutul infracțiunii de tăinuire, deoarece distincția dintre două texte incriminatoare n-ar trebui să se facă exclusiv prin prisma elementului material al laturii obiective a infracțiunii.

Curtea precizează ca nici argumentul privind neparcurgerea întregului proces de spălare a banilor clasic fragmentat în cele trei faze ( plasare, startificare, integrare) în cazul variantei normative prevăzute de art 29 alin 1 lit. c) din Legea nr 656/2002 (dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni) nu subzista la o analiză mai aprofundată a procesului de spălare a banilor, în mod just arătând-se în doctrină că, în realitate, etapele nu pot fi privite izolat. De aceea, organul judiciar este chemat la o abordare sistematică a procesului de spălare. Evident, cele trei faze se pot repeta în cadrul procesului de spălare sau una dintre etape poate fi omisă: spre exemplu, nu exista etapa stratificării atunci când spălătorul de bani achiziționează bunuri de lux și nici de etapa integrării atunci când spălătorul schimbă produsul infracțional în acțiuni. În alte situații, realizarea unei etape din procesul de spălare este determinată de gradul de realizare al etapei precedente, astfel încât demarcațiile existente între diferitele faze dispar, de asemenea, în mod generalizat

            Pe cale de consecință, nu se poate accepta teza potrivit căreia distincția între spălarea banilor și tăinuire, nu se justifică, spălarea banilor reprezentând, în fapt, o variantă nouă a infracțiunii de tăinuire, suprapunându-se acesteia și dând naștere unui concurs de norme ce nu poate fi soluționat nici pe baza criteriului specialității, nici pe baza vreunui alt criteriu, prilejuindu-se instanțelor o alegere arbitrară a textului de incriminare și încălcându-se astfel dreptul fundamental la egalitate în fața legii.

Fiind o infracțiune de consecință, infracțiunea de spălare a banilor prezintă incontestabile asemănări cu infracțiunea de tăinuire, denumită în doctrina franceză „infracțiune paralelă și complementară” a acestei incriminări, apărând, din această calificare, o serie de consecințe juridice atunci când trebuie stabilit concursul de infracțiuni între spălarea banilor și infracțiunea predicat.

Și în doctrina franceză s-a discutat pe marginea interesului și a necesității incriminării spălării banilor raportat la infracțiunea de tăinuire existentă, avându-se în vedere că și această infracțiune este una subsecventă și generală, susținându-se uneori că acest text legal este periculos, impracticabil și, de asemenea, dăunător și absurd.

Servind unui interes juridic clar, incriminarea spălării banilor contribuie în mod evident la protecția pieței, însă obiectivul său prioritar rămâne garantarea unei eficacități sporite eforturilor autorităților administrative implicate în detectarea și confiscarea banilor proveniți din activități ilegale, precum și intensificarea colaborării între entitățile financiare raportoare.

Intenția transpunerii în Europa a acestei reglementări a apărut imediat. De altfel, în procesul incriminării în statele europene a spălării banilor s-au observat similitudini între descrierea infracțiunii de spălare a banilor prin Convenția de la Viena (1988) sau prin textele primei Directive a Uniunii Europene pentru prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor (1991) și reglementările nord-americane.

Cauzele care au determinat pe legiuitor să abandoneze atitudinea anterioară de dezinteres față de comportarea infractorilor în raport de bunurile obținute prin infracțiune și să incrimineze distinct actele de ascundere, de reciclare a valorilor obținute pe asemenea căi ilicite, chiar dacă sunt comise de însuși autorul infracțiunii și nu de un tăinuitor sau complice au fost multiple.

În primul rând, cantitățile uriașe de bunuri și valori care formează volumul global al circulației economice în societatea contemporană, atât cea legală, cât mai ales cea ilegală, ce oferă posibilitatea îmbogățirii pe căi ilicite, cu efort minim; însă, întrucât valorile ilicite nu pot fi puse în circulație în forma inițială, fără pericolul de a fi descoperită sursa lor, infractorii se preocupă să le transforme în valori curate susceptibile să circule ca orice valoare de proveniență legală.

Dacă nu ar proceda astfel, infractorii s-ar afla în situația fie de a fi grabnic descoperiți și trași la răspundere, fie s-ar vedea nevoiți să țină aceste bunuri ascunse pentru totdeauna, ceea ce ar face inutile eforturile lor de a le fi obținut. Și din partea economiei legale se produce o reacție de respingere a pătrunderii în circuitul economic a valorilor provenite din circuitul economic a valorilor provenite din infracțiuni, mai ales pentru dezechilibrul pe care îl provoacă pe piața monetară și valutară, denaturând tranzacțiile comerciale, financiare și bancare.

Astfel, proliferarea criminalității economico-financiare a impus sporirea permanentă a normelor de incriminare a unor fapte periculoase care subminează dezvoltarea afacerilor într-un climat sănătos: prin incriminarea faptelor de spălare a banilor legiuitorul a urmărit, în subsidiar, eradicarea criminalității gulerelor albe, cât și a criminalității organizate.

După intrarea în vigoare a noului Cod penal, în esență, elementele de asemănare privesc caracterul corelativ care nu știrbește  în vreun fel, însă,  autonomia celor două infracțiuni, sunt elementele de distincție între cele două incriminări: obiectul material – spălarea banilor poate avea drept obiect material si un imobil (obiectul material al infracțiunii prevăzute în art.29 din Legea nr.  656/2002 este reprezentat de valorile asupra cărora a fost îndreptată fapta incriminată (bani, bunuri, etc.), bunurile putând  fi corporale sau necorporale mobile sau imobile), precum si documente care atestă dreptul de proprietate asupra acestuia; în cazul tăinuirii, obiectul material este eminamente un bun mobil; subiectul activ, deoarece tăinuitorul nu poate fi niciodată autorul sau participantul la fapta prevăzută de legea penală din care provine bunul, obiectul juridic special;  o altă deosebire importantă între infracțiunea de tăinuire și cea de spălare  a banilor constă și în dispariția rezervei existente la regimul sancționator al infracțiunii de tăinuire „fără ca sancțiunea aplicată să poată depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea din care provine bunul tăinuit”.

Din coroborarea tuturor mijloace de probă administrate, Curtea a argumentat în mod judicios de ce a reținut că dobândirea   în nume propriu   a   titlurilor de participare ale SC”I. ”SA  București de către inculpatul V.  constituie infracțiunea de spălare a banilor si nu infracțiunea de tăinuire, distincția intre cele doua infracțiuni urmând să se facă prin prisma laturii subiective: astfel, dacă în cazul de tăinuire inculpatul urmărește sau acceptă să impieteze asupra înfăptuirii justiției, acordând ajutor altei persoane să tăinuiască bunul dobândit prin săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, în prezenta cauza obiectivul prioritar urmărit și atins de inculpatul D. V. a fost disimularea unor bunuri în scopul de a le introduce în circuitul civil după disimularea provenienței acestora.

 Or,  prin  încheierea unui contract în data de 26.02.2004, prin care inculpatul  V. D.  a împrumutat societatea  SC G  SA cu  suma de 17.000.000.000 ROL,  cu o dobândă anuală  de 20 %  și  termen  de rambursare  30.04.2004 , contract  în care  s-a menționat explicit  posibilitatea în caz de  nerambursare să  se  solicite conversia creanței  (împrumut + dobândă) în acțiuni   prin   majorarea capitalului social,   luând în calcul și termenul extrem de scurt al acestui împrumut, deși SC”G ”SA  București   dispunea de resursele financiare necesare pentru plata asumată  prin contractul de privatizare, datoriilor restante ale  societății  în valoare  totală  de     24.520.235.000 ROL astfel cum rezultă din înscrisurile ce atestă situația contabilă a acestei societăți.

            Cu privire la acest aspect, inculpatul V. , acționar majoritar și inculpatul P , director al G  SA au avut poziții procesuale diferite. Inculpatul V.  a arătat că a acordat acest împrumut în nume propriu pentru că G  avea alte obligații financiare și nu putea finanța, iar datoriile acesteia către stat erau scadente și era necesar a fi urgent plătite. Inculpatul P  a arătat că la acel moment G  SA nu se putea împrumuta și mai important pentru că acționarii minoritari nu ar fi fost de acord cu o mărire a capitalului social. Aceste susțineri sunt evident nesincere în condițiile în care G  avea la acel moment, așa cum s-a menționat anterior, un disponibil financiar și lichidități mai mult decât suficiente pentru a achita statului datoriile restante ale I. De asemenea, în condițiile în care inculpatul V.  era acționar majoritar la SC G  SA cu aproximativ 80% din acțiunile acestei societăți, Curtea consideră că opinia acționarilor minoritari ai societății nu putea fi determinantă în ipoteze în care cei doi inculpați ar fi considerat că acordarea acestui împrumut nu era o necesară.

       Împrumutul  nu a  fost rambursat  la termenul  stabilit, astfel încât    prin  Hotărârea  A.G.E.A.  a  SC”I.C.A.”SA  București    din data de 26.05.2004  s-a hotărât majorarea capitalului social cu suma de 17.287.149.000 lei prin  încorporarea  creanței pe care  inculpatul  V. D. o avea  asupra societății   și   emisiunea unui număr suplimentar de  5.762.383 acțiuni,  urmare   a operațiunii   de conversie   acesta  devenind  acționar majoritar  cu  o  cotă  de participare  la capitalul  social de 70,30213 % .

      Ulterior, prin contractul de cesiune de acțiuni din data de 04.10.2004  , SC”G ”SA  București   i-a cesionat inculpatului  V. D. , contra sumei de 2.400.000.000 lei, 800.000 din  acțiunile  deținute la SC”I.”SA București, operațiune prin care  nivelul participației   inculpatului  a  crescut la     80,06227 %.

Chiar daca inculpații V.  și P.  au arătat că această operațiune a survenit ca o consecință a nerestituirii împrumutului acordat SC G  SA de către inculpatul V.  conform contractului încheiat între părți, Curtea constată că există cel puțin două probleme care au existat cu această operațiune, prima fiind aceea că operațiunea nu era necesară datorită faptului că G  avea disponibilul financiar pentru a nu fi necesar acest împrumut, iar cea de a doua că prevederile art 10.1  din contractul de privatizare, interziceau  explicit, sub sancțiunea nulității absolute a actului de înstrăinare, cesionarea de către cumpărător a unui pachet mai mare de 10 acțiuni fără   acordul prealabil al A.D.S. acord care nu a existat conform actelor de la dosar și declarațiilor martorilor angajați ai ADS.

Or, din forma  și conținutul  contractului, rezultă  că inculpatul V. D. a urmărit dobândirea în nume propriu  a titlurilor  de participare ale SC I  SA București,  față de obligația asumată prin contractul de privatizare, de  plată a  datoriilor  restante de către  societate  către creditori  si efectuarea unor investiții, obligație care nu a fost respectată, contractul de împrumut fiind încheiat în condițiile  în care era previzibil că societatea  care avea  datorii  către diferiți furnizori, nu-l va putea  restitui la termenul stabilit și se va realiza clauza finală în sensul convertirii creanței în acțiuni în favoarea inculpatului V.

Astfel, condițiile în care a fost încheiat contractul  demonstrează că  prin acesta inculpatul a urmărit de fapt, în condițiile în care societatea era  falimentară și prin încălcarea prevederilor art. 10.1 din contractul de privatizare  care interziceau în mod  explicit, sub sancțiunea nulității  absolute a actului  de  înstrăinare, cesionarea de către  cumpărător a unui  pachet  mai mare  de 10 acțiuni , fără acordul  prealabil  al ADS, să devină  acționar majoritar  ca  urmare a  operațiune  de conversie a datoriei în acțiuni  cu o  cotă de participare la capitalul  social  de 70,30213% și să devină acționar majoritar.

  Ultimul pas efectuat de inculpatul V.  în colaborare cu ceilalți inculpați pentru dobândirea titlurilor  de  participare    ale    SC”I.”SA  București  s-a  făcut la data  de   14.02.2005   când, urmare  a   unei  operațiuni de  majorare  de  capital  în numerar   la  care  a  subscris,  cu  suma  de  40.000.000.000  ROL,  exclusiv  inculpatul  V. D. ,  acesta   și-a crescut   nivelul  participației  la  92,40955  % ,  participație  la  care  a  renunțat  în anul  2006 când, prin contractul  autentificat prin încheierea numărul  1498/06.06.2006, inculpatul  a  donat, în cote  egale, acțiunile  deținute  la  această  societate  fiicelor  sale V.   C.  .   și  V.  C. – M. . Cu privire la acest transfer cu titlu gratuit în favoarea fiicelor, instanța, ținând cont de limitele investirii, va dispune doar confiscarea produsului infracțiunii, nu si reținerea unei alte variante normative a infracțiunii de spălare a banilor.

Fapta inculpatului P. C. , constând în aceea că a aprobat, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în calitatea sa de președinte al Consiliului de Administrație al Agenției Domeniilor Statului, (a) declanșarea în ședința din data de 16.07.2003 fără mandat din partea statului român a procesului de privatizare al SC „Institutul  ” SA București, stabilind o valoare a pachetului de acțiuni de 94,5 ori mai mică față de valoarea comercială reală a acestuia – de doar 3.045.035.136 ROL (~ 82.220 €) deși valoarea comercială reală a pachetului de acțiuni era de 292.610.883.860 ( ~ 7.900.929 € )- n.n., iar ulterior (b) prin însușirea notei numărul 2805/07.11.2003 continuarea procedurii de privatizare ilegal începute în scopul de a facilita adjudecarea prin licitație a acestuia de către SC “G ” SA București cu doar 3.878.696.250 ROL (~ 104.730 € ) – un preț de 75,5 ori mai mic decât valoarea comercială reală a pachetului de acțiuni, în condiții discriminatorii și netransparente, conform celor precizate în rechizitoriu, modalitate prin care s-a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL (~ 7.796.198 € ) întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de stabilire, cu intenție, a unei valori diminuate față de valoarea comercială reală a bunurilor aparținând agenților economici la care statul este acționar comisă în cadrul acțiunii de privatizare în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite – faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 10 alin 1 lit.  a) din Legea nr.  78/2000 cu aplicarea  art. 35  alin 1 din C. pen.   și art. 77 lit.  a)  din C. pen.   și a art. 5 C.pen.

În ceea ce îl privește pe inculpat, având în vedere limitele speciale ale infracțiunii pentru care se va dispune condamnarea inculpatului, astfel cum acestea erau anterior datei de 01.02.2014, care a adus odată cu ea Noul Cod penal și modificarea Legii nr. 78/2000 și ulterior acestui moment, Curtea constată că lege penală mai favorabilă în cazul acestuia este noua reglementare penală.

Având în vedere ca inculpatul P. , a săvârșit, la diferite intervale de timp, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, mai multe acte materiale care întrunesc elementul constitutiv al infracțiunii prevăzute de art 10 alin 1 lit.  a)   din Legea nr 78/2000, așa cum a reținut Curtea în baza propriului examen analitic asupra situației de fapt, descrise pe larg în cuprinsul acestei decizii, Curtea, în temeiul art. 386 alin. 1 C. pr. pen. , va  respinge ca nefondată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul P. C.  prin apărător ales din infracțiunea prevăzută  de art. 10 alin. 1 lit. a) din Legea nr.  78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C. pen.   din 1969 și  art. 75 lit. a) din C. pen.   în infracțiunea prevăzută  de art. 10 alin. 1 lit. a) din Legea nr.  78/2000 și a art. 77 lit. a) din C. pen. 

Fapta inculpatului S ,    constând în aceea că, împreună cu alte persoane și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în calitatea sa de membru al A.G.A a SC „ ” SA București (I )   și, respectiv director al Direcției Juridice a Agenției Domeniilor Statului, (1) prin neefectuarea reevaluării elementelor patrimoniale, (2) confirmarea realității și actualității datelor cuprinse în dosarul de prezentare, (3) declanșarea ilegală a procesului de privatizare prin avizarea notei numărul 48061/16.07.2003 și ulterior, prin întocmirea notei numărul 2805/07.11.2003 (4) continuarea procedurii de privatizare ilegal începute – în scopul de a facilita adjudecarea prin licitație a pachetului de acțiuni deținut de A.D.S. de către SC “G ” SA București la un preț mult inferior (de 75,5 ori) față de valoarea comercială reală a acestuia și în condiții discriminatorii, netransparente și prin subevaluarea cu intenție, cu suma totală de 289.507.926.859 ROL, a terenurilor, construcțiilor imobilizărilor corporale și a titlurilor de participare deținute de societate, cauzând bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL (~ 7.796.198 € ) întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate față de valoarea comercială reală a bunurilor aparținând agenților economici la care statul este acționar comisă în cadrul acțiunii de privatizare în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 48 din C. pen.   raportat  la  art. 10 alin 1 lit. a) din Legea nr.  78/2000 cu aplicarea art.  35 alin 1 și art 77 lit.  a)  din C. pen.   și cu aplicarea art. 5 C.pen.

În ceea ce îl privește pe inculpat, având în vedere limitele speciale ale infracțiunii pentru care se va dispune condamnarea inculpatului, astfel cum acestea erau anterior datei de 01.02.2014, care a adus odată cu ea noul Cod Penal și modificarea Legii nr. 78/2000 și ulterior acestui moment, Curtea constată că lege penală mai favorabilă în cazul acestuia este noua reglementare penală.

Fapta inculpatului M. G. constând în aceea că a facilitat, împreună cu alte persoane și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în calitatea sa de director general și președinte al CA al SC „I ” SA București și respectiv, participant în nume propriu, cu ofertă trucată, la licitația organizată în anul 2003 de către A.D.S., prin neefectuarea reevaluării elementelor patrimoniale și confirmarea realității și actualității datelor cuprinse în dosarul de prezentare, bilanțul contabil pe anul 2002 și formularul de calcul a activului net contabil, adjudecarea pachetului de acțiuni de către SC “G ” SA București la un preț mult inferior (de 75,5 ori) față de valoarea comercială reală a acestuia și în condiții discriminatorii, netransparente și prin subevaluarea cu intenție, cu suma totala de 289.507.926.859 ROL, a terenurilor, construcțiilor imobilizărilor corporale și a titlurilor de participare deținute de societate, cauzând bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL (~ 7.796.198 €) întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate față de valoarea comercială reală a bunurilor aparținând agenților economici la care statul este acționar comisă în cadrul acțiunii de privatizare în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite – faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 26 C.pen. din 1969 raportat  la art. 10 alin 1 lit.  a)  din Legea nr.  78/2000 cu aplicarea  art. 35  alin 1 din C. pen.   și art. 77 lit.  a)  din C. pen.   și a art. 5 C.pen.

De asemenea, fapta inculpatului, constând în aceea că, împreună cu alte două persoane, în calitate de membru al Adunării Generale a Acționarilor la SC „I ” SA București, a aprobat ilegal în ședința din data de 17.02.2003, fără a avea mandat în acest sens din partea acționarului unic și în condiții dezavantajoase pentru societatea aflată în perspectiva privatizării, constituirea unui drept de superficie asupra unei suprafețe de 6.917,80 mp din terenul societății, în favoarea SC”G “SA București cauzând un prejudiciu în valoare de 566.921.960 ROL (17.260 USD) întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 248 Cod penal cu aplicarea art 75 lit.  a) Cod penal.

În temeiul dispozițiilor art 16 alin. 1 lit. f) raportat  la art. 17 alin. 2 și la art. 396 alin. 6 din C. pr. pen.  cu aplicarea art. 5 Cod penal,   Curtea va înceta procesul penal pornit împotriva inculpatului M. G. pentru infracțiunea prevăzută  de art 248 C.pen. din 1969  cu aplicarea art 75 lit.  a)  din C.pen. din 1969, constatând împlinit  termenul de prescripție specială prevăzut  de art 124 din C.pen. din 1969.

În temeiul dispozițiilor art. 16 alin. 1 lit. f) raportat  la art. 17 alin. 2 și la art. 396 alin. 6 din C. pr. pen.  cu aplicarea art. 5 Cod Penal,   Curtea va dispune încetarea procesul penal pornit împotriva inculpatului M. G. pentru infracțiunea prevăzută  de art.  290 alin. 1 din C.pen. din 1969 constatând împlinit termenul de prescripție specială prevăzut  de art. 124 C.pen. din 1969. În ceea ce îl privește pe inculpat, având în vedere limitele speciale ale infracțiunii pentru care se va dispune condamnarea inculpatului, astfel cum acestea erau anterior datei de 01.02.2014, care a adus odată cu ea noul Cod penal și modificarea Legii nr. 78/2000 și ulterior acestui moment, Curtea constată că lege penală mai favorabilă în cazul acestuia este vechea reglementare penală. Astfel, chiar dacă pentru infracțiunea complicitate la stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate față de valoarea comercială reală a bunurilor limitele de pedeapsa au scăzut după data de 01.02.2014, Curtea constată că pentru infracțiunea de abuz în serviciu în noua reglementare penală limite de pedeapsa sunt mult superioare vechii reglementări ceea ce ar atrage și un alt termen de prescripție specială a răspunderii penale care nu ar mai fi împlinit, ceea ce ar agrava situația inculpatului ca urmare a reținerii concursului de infracțiuni.

Având în vedere ca inculpatul M. G. , a săvârșit, la diferite intervale de timp, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, mai multe acte materiale care întrunesc elementul constitutiv al infracțiunii prevăzute de art 10 alin 1 lit.  a)   din Legea nr 78/2000, așa cum a reținut Curtea în baza propriului examen analitic asupra situației de fapt, descrise pe larg în cuprinsul acestei decizii, Curtea, în temeiul art. 386 alin. 1 C. pr. pen. , va  respinge ca nefondată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul M. G. prin apărător ales din infracțiunea prevăzută  de art. 10 alin. 1 lit. a) din Legea nr.  78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C. pen.   din 1969 și  art. 75 lit. a) din C. pen.   în infracțiunea prevăzută  de art. 10 alin. 1 lit. a) din Legea nr.  78/2000 și a art. 77 lit. a) C. pen. 

PROPRIETATE. ILEGALITATEA CONFISCĂRII  DE CĂTRE STAT 

 Ca și în cauzele Străin și alții, Preda și alții, reclamanții din Cauza Ana Ionescu[1] au obținut deciziile definitive recunoscându-se ilegalitatea confiscării proprietății de către stat și a proprietății legitime cu efect retroactiv asupra acestor proprietăți.  În prezent, solicitanții nu au reușit să recupereze posesia proprietăților sau să obțină despăgubiri pentru această privare (27),  mecanismul de compensare instituit de legislația internă nu a fost eficace. 
Guvernul a susținut că reclamanții ar fi trebuit să urmeze procedurile prevăzute în legile restituției, inclusiv Legea nr. 165/2013[2],  că reclamanții nu au epuizat căile de atac interne disponibile și / sau că nu pot pretinde că au o posesie în sensul articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, plângerile lor fiind, prin urmare, incompatibile rationae materiae.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului constată faptul că Legea nr. 165 / 2013 nu asigură un remediu eficient pentru acordarea măsurilor reparatorii pentru imobilele preluate abuziv de statul comunist[3].  

  Așa cum Curtea a statuat în mai multe rânduri, Curtea a impus României  o obligație legală de a pune capăt încălcării și de a repara consecințele acesteia, astfel încât să restabilească situația normală[4],  după atât de mult timp de la căderea comunismului.

   Curtea reiterează că, în cazul lui Preda și alții, a constatat că incapacitatea reclamanților de a-și recupera proprietățile în ciuda hotărârilor judecătorești definitive care le recunoșteau retroactiv drepturile de proprietate constituia o privare în sensul primului paragraf teza  a doua din Articolul 1 din Protocolul nr. 1 și că o astfel de privare, combinată cu o lipsă totală de despăgubire, a impus reclamanților o povară disproporționată și excesivă, încălcând dreptul lor la exercitarea pașnică a posesiunilor garantate de articolul 1 din Protocolul nr. 1[5] . 
Legea nr. 165/2013  nu a furnizat o cale de atac efectivă pentru situații similare celor din speță[6] ,  ceea  ce permite Curții să constate existența unei încălcări a articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție[7].
În continuare a examinat și a respins în repetate rânduri declarațiile Guvernului privind presupusa eficacitate a legilor de restituire, inclusiv Legea nr. 10/2001[8] și Legea nr. 165/2013, în cazurile în care există acte de drept valabile simultan[9].

În împrejurările speței, Curtea consideră că restituirea proprietăților în litigiu ar pune reclamanții, pe cât posibil, într-o situație echivalentă celei în care ar fi existat dacă nu ar fi fost încălcată Articolul 1 din Protocolul nr. 1 (§38 ).

  În absența unei astfel de restituiri de către statul pârât, Curtea consideră că statul pârât trebuie să plătească reclamanților, cu titlu de prejudiciu material, o sumă corespunzătoare valorii actuale a proprietăților lor[10] .

  În ceea ce privește suma solicitată pentru pierderile de profit sau beneficiile bunurilor reclamanților, Curtea respinge această afirmație. Acordarea unei sume de bani pe această bază ar fi un proces speculativ, dat fiind faptul că profitul obținut din deținerea proprietății depinde de mai mulți factori[11].

  Având în vedere informațiile pe care le deține cu privire la prețurile imobiliare de pe piața locală, inclusiv documentele prezentate de părți, precum și jurisprudența constantă în cauzele similare[12], Curtea consideră rezonabilă și echitabilă, în conformitate cu articolul 41, să acorde reclamanților sumele indicate (în tabelul anexat) cu privire la prejudiciul material.[13]

 Deși autoritățile române afirmau că Legea nr.165 din 2013 introduce termene stricte și realiste pentru toate etapele administrative, acestea „au lăsat să treacă toate termenele reglementate fără să-și îndeplinească obligațiile” Această hotărâre „reprezintă încă o dovadă că statul român nu înțelege să își respecte obligațiile rezultate din tratatele internaționale la care este parte .  Instituțiile care reprezintă statul în materia restituirii proprietăților sau acordării de despăgubiri fac orice este posibil pentru a întârzia momentul plății despăgubirilor sau a diminua cât mai mult cuantumul acestora”, arată Asociația pentru Proprietate Privată într-un comunicat[14].

            Cum s-a ajuns aici? Lipsa unui statut clar al proprietății a favorizat extinderea corupției într‑o perioadă în care România se afla în plin proces de tranziție[15]. O problemă majoră a fost redistribuirea „avuției naționale” și acumularea tâlhărească a acesteia. În loc de restabilirea dreptului de proprietate s-a produs o redistribuire a avuției naționale[16].

Această situație  a determinat, în cele din urmă, și condamnarea României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în numeroase cauze intentate de persoane fizice române cărora le‑a fost încălcat dreptul la respectarea bunurilor prevăzut în Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale[17].

Situația,  departe de a înceta,  se perpetuează. Un simplu exemplu: problema proprietății bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică de rit bizantin, biserică națională. Este  biserică arhiepiscopală majoră, cu autonomie și drepturi similare celor aferente patriarhiilor catolice orientale, conform canonului 151-154 din Codul Canoanelor Bisericilor Orientale. Prin decizia nr. 581/1999[18] Curtea Supremă de Justiție a respins recursul în anulare formulat de Procurorul General al României contra deciziei civile 833/1996 a Curții de Apel Craiova, ca nefondat.

În anul 2005, pentru a asigura practica unitară la nivelul tuturor instanțelor, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit în mod expres admisibilitatea cererilor de retrocedare, casând sentințele contrare adoptate de instanțele inferioare și trimițând spre rejudecare cauzele vizate, cu respectarea îndrumărilor date de Curte.Lipsa de progres în chestiunea restituirii bisericilor greco-catolice a fost menționată drept „o problemă semnificativă” în raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite privind libertatea religioasă, dat publicității în 28 iulie 2014[19].

PREMISE EXTERIOARE ACTULUI DE JUSTIȚIE. CAPTAȚIA STATULUI

   Onoarea a fost întotdeauna o chestiune de bună educație. (Iulian Fota[1])

 Procesul de privatizare a fost văzut deseori în presă ca o sursă de corupție la toate nivelurile. Modul în care s-a făcut privatizarea unor societăți a ridicat și continuă să ridice semne de întrebare. În această categorie intră privatizarea unor societăți precum Romtelecom, Sidex, Combinatul Siderurgic Reșița, IPRS Băneasa, Balneoclimaterica Sovata, Petrom etc.

În anul 2004, Direcția de Relații cu Ministerul Public și Combaterea Corupției din Ministerul Justiției, Asociația Prodemocrația și Institutul Național de Criminologie au elaborat un Raport preliminar de evaluare a integrității și rezistenței la corupție a sistemului judiciar (cu participarea a 3403 de judecători din totalul celor 3422)[2].

 În 2016, sondajele au continuat să sugereze o percepție publică puternică a independenței judiciare și a încrederii în sistemul judiciar. Însă, așa cum au arătat și rapoartele M.C.V.  anterioare, au existat și reacții la această tendință: atacuri venite din partea politicienilor și a mass-mediei și îndreptate împotriva magistraților și a instituțiilor judiciare[3]

În sinteză, demersul inițiat de Ministerul Justiției a avut ca punct de plecare existența unei percepții publice negative asupra justiției, precum și problemele specifice sesizate în cadrul negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană.

Pe de altă parte, populația percepe ca fiind una dintre adevăratele probleme pe care România o are acum, mult mediatizată corupție din justiție. În mod specific, există referiri la acea componentă a Justiției numită cercetarea penală[4]. S-a afirmat că procurorii „nu sunt acei justițiari care să-ți insufle sentimentul de încredere că ți se poate face dreptate încă din faza cercetării penale”, ei fiind doar niște subordonați (inclusiv procurorul general), „care iau poziția de drepți atunci când sună telefonul cu firul roșu, care dau SUP, NUP sau trimit în judecată după cum o cer interesele puternicilor care-i controlează”. Problemele sunt multe, și ele pleacă în primul rând de la personal: foarte mulți au fost, iar unii chiar mai sunt, afiliați serviciilor secrete, alții sunt șantajabili pentru trecutul lor nebulos profesional sau extraprofesional, unii sunt pur și simplu incompetenți, devenind procurori doar în scopuri foarte exact determinate, iar alții sunt pur și simplu corupți.

Metodele sunt multiple, „și nu s-au schimbat prea mult de perioada comunistă (numai că acum ne-am apropiat periculos de mult de Europa): cercetare abuzivă prin exercitarea de presiuni psihice și – încă – fizice asupra celor cercetați, utilizarea de amenințări și promisiuni pentru obținerea de declarații în sensul dorit de anchetă, provocarea de flagrante, audieri fără apărător, arestările de vineri seara (cine cunoaște Codul de procedură penală știe că este un abuz flagrant), influențarea și intimidarea instanțelor, a martorilor, de multe ori refuzul de a administra probe în apărare la dosarele de urmărire penală, arestări programate și regizate, plimbarea oamenilor șocați cu cătușe la mâini prin fața presei și, de ce nu, a familiei acestora, amenințări asupra familiilor inculpaților, martorilor etc. etc. etc.”

S-a ajuns până acolo încât s-a afirmat că dezastrul din justiție, în special din procuratură și din poliție, este atât de adânc și rădăcinile lui atât de vechi, încât are caracter de marasm, și nu doar corupția este de vină[5].

Un sistem judiciar demoralizat și prost plătit, lipsit de o independență reală, ușurează mult deturnarea, de către oameni corupți, a unei țări tocmai scăpate de sub tiranie[6]; după cum am arătat, deznodământul este cunoscut în literatura consacrată schimbărilor din orice astfel de societate[7] sub denumirea de „stat captiv”[8].

Puternice grupuri de presiune își unesc în prezent forțele pentru a împiedica activitatea legislativului de îndată ce acesta din urmă nu mai consideră că interesul general coincide cu cel al marilor interese private. Este vorba când despre lobby-urile agroalimentare care doresc îmblânzirea avertismentelor sanitare de luptă împotriva obezității când despre cadourile oferite generos de grupul Suez parlamentarilor francezi în speranța de a-i sensibiliza, când despre grupurile media care doresc o recoltă publicitară cât mai consistentă, cu ajutorul Parlamentului european[9].

Concluzia a fost formulată de un magistrat. Forma cea mai periculoasă a pervertirii unei democrații prin neaplicarea legilor este capturarea statului de către așa numitele elite prădătoare. Instituțiile și resursele statului sunt monopolizate de o elită politică și economică care le deturnează în folos propriu, iar interesul cetățeanului este neglijat. Acest fenomen se instalează ușor, profitând de ambiguitatea legislativă sau imaturitatea regimurilor democratice incipiente; odată instalat, fenomenul devine o plagă greu de combătut, pentru că antrenează în joc întreaga clasă politică ce trage foloase de pe urma situației. În acest joc extrem de profitabil, nimeni nu are interesul de a schimba ceva sau de a-i responsabiliza pe cei ce fac uz de poziția lor utilizând resursele statului în interes personal. Se creează o solidaritate transpartinică, dincolo de coloraturile politice, pentru că partidele funcționează drept cluburi de afaceri. Opoziția politică, al cărei rol este acela de a veghea respectarea regulilor de către putere, nu are nici ea interes să spargă regulile jocului, pentru ca aceste reguli o vor avantaja la rându-i atunci când va prelua puterea[10].

Adrian Năstase a analizat pe blogul său evenimentele recente petrecute în august 2018,  în Piața Victoriei. În lipsa unor crize sociale ori economice reale cauzele protestelor renăscute în 2018 trebuie căutată în altă parte. Este destul de clar faptul că stilul guvernării din ultimii doi ani a creat o stare de nervozitate sau de frustrare socială, iar unele persoane au dorit să-și manifeste neîncrederea față de coaliția de guvernământ prin participarea la proteste politice, în principalele orașe din România și, uneori, în alte orașe din Uniunea Europeană. Tot la fel de adevărat este că Dreapta politică încearcă să compenseze debilitatea forței lor parlamentare prin stimularea protestelor de stradă, pentru a crea impresia că este mai puternică decât este în realitate. Întotdeauna însă formele de protest ale unei minorități hiperactive și stigmatizarea unei comunități, precum cea a votanților, simpatizanților ori membrilor PSD, determină o „spirală a tăcerii” și creșterea coeziunii interne[11]. Instituțiile publice nu și-au degradat funcționarea într-un ritm atât de rapid încât să fie nevoie de o intervenție publică pentru salvarea lor miraculoasă de către populație.

“Nu pot, în spațiul unui articol de gazetă, să fac inventarul complet al piedicilor care constituie, laolaltă, handicapul unei Opoziții consolidate. Ar trebui vorbit și despre absența unor lideri mai substanțial profilați, charismatici, consecvenți, cu competențe și performanțe dovedite pe termen lung. Ar fi nevoie și de o politică de cadre mai severă, care să excludă umplutura oportunistă, mediocritatea, incultura politică. Partidele nu trebuie să abuzeze nici de omogenitate anonimă, dar nici de împestrițare bezmetică. Un rol important ar trebui să-l joace și presa, nu cu furii partizane, de stadion, ci cu exigența informării corecte, a comportamentului cuviincios, de natură să dea tonul corect oricărei dezbateri politice”[12].

Astăzi, partidele politice, care promiteau cea mai bună selecție a elitelor, par că nu mai pot realiza această aspirație[13].

Avem o clasă politică veche despre care știm că s-a perindat pe la putere regulat, reușind să facă alianțe care mai de care mai ciudate și mai nepotrivite. Clasa politică la care fac referire nu poate ieși din această logică, iar acești oameni refuză să vadă că România s-a schimbat, că tot contextul european și internațional e diferit și încearcă să păstreze un mod de a face politică în mod defectuos. Le convine captivitatea societății la propriile lor obiective. Sărăcia nu îi deranjează.Ba, dimpotrivă, îi avantajează. Liderul acestei clase politice învechite este PSD, care nu are nicio dorință și nici știința să scoată România din sărăcie” consideră Dacian Cioloș[14]. La replica, corectă, postată pe Facebook, a vicepreședintei PNL Raluca Turcan, am adăuga percepția publică contrară[15]: evoluția salariului minim pe economie a urcat de la 442 lei net ( 540 lei brut) în 2008, la 1162 lei net (1900 lei brut) în zece ani, cu perspectiva declarată de a ajunge la  2050 lei (1263 brut) în anul 2019[16].

Ministerul public,  ca ansamblu de atribuții,   este autoritatea publică chemată să sprijine activitatea de înfăptuire a justiției de către instanțele judecătorești, reprezentând, în activitatea judiciară, interesele generale ale societății și apărând ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor, în care scop, prin procurori constituiți în parchete sub autoritatea ministrului justiției, efectuează urmăriri penale și după caz, o supraveghează, conducând și controlând activitatea de cercetare penală a poliției și a altor organe, sesizează instanțele judecătorești pentru judecarea cauzelor penale, exercitând acțiunea civilă în cazurile prevăzute de lege, participă, în condițiile legii, la judecarea cauzelor de către instanțele judecătorești și supraveghează respectarea legii în activitatea de executare a hotărârilor judecătorești.

Noțiunea de minister public desemnează ansamblul ierarhizat  al agenților publici numiți procurori, împuterniciți să facă, în principal, acte cu caracter executiv privind descoperirea încălcărilor legii penale, sesizarea instanțelor și susținerea acuzației în fața acestora[17]. Activitatea Ministerului Public este organizată potrivit principiilor legalității, imparțialității și controlului ierarhic, fiind totodată independent în relațiile cu celelalte autorități publice, exercitându-și atribuțiile numai în temeiul legii și pentru asigurarea respectării acesteia.

Principiul controlului ierarhic reprezintă a treia regulă de bază ce guvernează funcționarea Ministerului Public.

După cum se știe, în cadrul puterilor în stat există mai multe autorități. Astfel, puterea executivă este încredințată Președintelui, Guvernului și administrației publice, după cum puterea judecătorească aparține instanțelor judecătorești, care o exercită cu sprijinul Ministerului Public și al Consiliului Superior al Magistraturii.

            Dacă toate aceste trei structuri organizatorice reprezintă autorități judecătorești, nu toate intră sub incidența exigențelor pe care principiul separației puterilor în stat le cere pentru definirea puterii judecătorești[18]  .

Activitatea Ministerului Public este prin natura ei o activitate executivă care sprijină instanțele judecătorești în activitatea de înfăptuire a justiției. În doctrină s-a arătat că, în concepția legiuitorului constituant, Ministerul Public a fost gândit ca un organ executiv de nuanțe și accente aparte, de natura Ministerului Public francez, numai că legiuitorul organic, cu privirile mereu în trecut, de a nu mai înfeuda activitatea procurorilor către organele administrative, a realizat un „compromis juridic” sui generis, de natură executivă și judecătorească totodată[19]  .Actele procurorului sunt acte efectuate  în ideea aplicării legii, sunt deci acte de execuție a legii, acte executive. Chiar și atunci când execută o dispoziție a judecătorului, procurorul execută o dispoziție a legii, desfășurând o activitate tipic executivă.

Constituanta a adoptat soluția constituirii procurorilor într-un corp executiv, sub denumirea de Ministerul Public, organizat sub autoritatea ministrului justiției, nu în cadrul Ministerului Justiției.

Subdiviziunile Ministerului Public sunt parchetele, organizate pe lângă instanțele judecătorești.

Aceasta înseamnă că spiritul Constituției este acela al întăririi poziției sale de independență față de alte autorități, dar al menținerii autorității specifice.

Ministrul justiției exercită controlul, prin procurori inspectori sau procurori delegați asupra activității procurorilor.

Ministerul Public își exercită atribuțiile prin procurori constituiți în parchete. Aceștia sunt subordonați conducătorului acelui parchet, iar acesta la rândul său, este subordonat conducătorului parchetului ierarhic superior din aceeași circumscripție teritorială.

Procurorul ierarhic superior putea să îndeplinească oricare dintre atribuțiile procurorilor în subordine și să suspende ori să infirme actele și dispozițiile acestora, dacă sunt contrare legii[20].  

 Ori de câte ori Codul de procedură penală sau alte legi speciale fac trimitere la  procurorul ierarhic superior  în cazul infracțiunilor de competenta Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, prin acesta se înțelege procurorul șef al secției, inclusiv în cazul soluțiilor dispuse anterior operaționalizării acesteia (art. 881 din Legea nr. 304,modificată prin Ordonanța de urgență nr. 7/2019 ).

Potrivit art. 69 din Legea nr.304/2004[21],  ministrul justiției, când consideră necesar,   din proprie inițiativă sau la cererea Consiliului Superior al Magistraturii, exercită controlul asupra procurorilor, prin procurori anume desemnați de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau, după caz, de procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, ori de ministrul justiției.

 Controlul constă în verificarea eficienței manageriale, a modului în care procurorii își îndeplinesc atribuțiile de serviciu și în care se desfășoară raporturile de serviciu cu justițiabilii și cu celelalte persoane implicate în lucrările de competența parchetelor. Controlul nu poate viza măsurile dispuse de procuror în cursul urmăririi penale și soluțiile adoptate.

Ministrul justiției poate să ceară procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau, după caz, procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție informări asupra activității parchetelor și să dea îndrumări scrise cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea și combaterea eficientă a criminalității.

Dispozițiile procurorului ierarhic superior date în conformitate cu legea, sunt obligatorii pentru procurorii în subordine[22]. Cu toate acestea, se dispunea în art. 32 alin. ultim al Legii nr. 92/1992, că procurorul este liber să prezinte în instanță concluziile pe care le consideră întemeiate potrivit legii, ținând seama de probele administrate în cauză.

Procurorul conduce și controlează activitatea de cercetare penală a poliției și a altor organe obligate să aducă la îndeplinire dispozițiile sale. Procurorul are oricând dreptul să ceară sprijin agenților forței publice, obligate să execute dispozițiile procurorului.

Ministerul Public efectuează urmărirea penală și, după caz, supravegherea acesteia; în exercitarea acestei atribuții procurorii conduc și controlează activitatea de cercetare penală a poliției și a altor organe, care sunt obligate să ducă la îndeplinire dispozițiile procurorului în condițiile legii.

            În îndeplinirea atribuțiilor pe care le au, procurorii se pot înlocui între ei în cadrul aceleiași unități de procuratură. Acest lucru este posibil datorită unui principiu mai vechi care, deși nu este menționat expres de lege, nici nu este infirmat cu nimic de reglementările actuale (adagiul indivizibilității parchetului[23]).

            Fixarea sarcinilor ce revin procurorilor se poate face direct prin lege sau prin delegație dată de procurorul șef nemijlocit și direct, pe baza principiului subordonării.

Conform art. 209 alin. (4), este competent să efectueze urmărirea penală și să exercite supravegherea procurorul de la parchetul corespunzător instanței care, potrivit legii, judecă în primă instanță cauza.

Procurorii nu pot invoca o poziție de independență, asemenea judecătorilor, din moment ce activitatea acestora se desfășoară sub control ierarhic și sub autoritatea ministrului justiției[24]

Ministerul Public face parte, potrivit Constituției, din «autoritatea judecătorească». Totuși, el reprezintă o magistratură specială, care nu îndeplinește atribuții de natură jurisdicțională. În sensul prevederilor art.131 alin.(1) din Constituție, procurorii își desfășoară activitatea «sub autoritatea ministrului justiției», organ esențialmente executiv, fiind, pe cale de consecință, ei înșiși agenți ai autorității executive [25] 

Parchetul nu constituie un organ  unic centralizat în stat, ci este organizat pe lângă instanțe, exercitându-și activitatea sub conducerea ministrului justiției  și sub controlul și judiciar al procurorului general,  în condițiile expres prevăzute de lege.

Competența procurorului este stabilită prin reguli de procedură[26], și nu administrative, întrucât delegarea de atribuții este reglementată judiciar exclusiv în art. 132 -135 C.pr.pen.

Procurorul este dominus ,  NU șeful unității sau unitatea de parchet[27].

Cu titlul de exemplu, ținem să  subliniem că organizarea și funcționarea instanțelor și a parchetelor este de natură strict administrativă, și nu judiciară[28]. Aceasta este reglementată la nivel de lege organică, potrivit art. 73 alin. (3) lit.  l) din Constituția  revizuită.

Atribuțiile șefului sunt limitativ prevăzute în procedură, și nu exemplificativ. Competența funcțională nu se poate delega altor persoane.

După 1989,   nimeni nu a susținut că procurorul ar fi o instanță, adică un organ cu atribuții jurisdicționale definitive. Au fost destui aceia care au apreciat că denominativul magistrat l-ar transforma automat într-un magistrat independent și imparțial. În sensul controlului ierarhic și  al subordonării ierarhice până la îndeplinirea oricărora dintre atribuții,  prin preluare ierarhică, s-a pronunțat V. Pătulea[29] . Autorul confundă funcția de control  cu  aceea de conducere.  Controlul ierarhic care se realizează în practică potrivit art. 28 din vechea lege, ar decurge din „ necesitatea subordonării ierarhice” la Carmen Silvia Paraschiv[30],  Un text similar găsim la A. Pintea[31]. Era o perioadă de tatonări, ale cărei efecte se văd astăzi. Puterea politică nu va ceda ușor. Este meritul judecătorilor,  care se ridică spre demnitate,  și mai puțin al procurorilor obedienți[32].

Procurorii, acționând în calitate de reprezentanți ai Ministerului Public, subordonați, mai întâi, procurorului general, apoi ministrului justiției, nu îndeplinesc condiția de independență în raport cu puterea executivă; or, independența față de executiv este inclusă printre garanțiile pe care le presupune noțiunea de „magistrat”, în sensul art.5 § 3 din Convenție[1] ; mai mult, această jurisprudență a Curții Europene a Drepturilor Omului a fost reflectată și în jurisprudența Curții Constituționale

            Prin Decizia nr. 646 din 29 noiembrie 2005, Curtea Constituțională  a constatat că prerogativele încredințate procurorului de către legiuitor, privind administrarea și aprecierea probelor în cursul urmăririi penale, reprezintă o expresie a rolului Ministerului Public stabilit de prevederile art. 131 din Constituție. Prin aceeași decizie, Curtea a statuat că, potrivit Legii fundamentale, Ministerul Public este o parte componentă a autorității judecătorești, și nu a puterii executive sau a administrației publice și că, în calitatea sa de reprezentant al intereselor generale ale societății și de apărător al ordinii de drept, al drepturilor și libertăților cetățenilor, Ministerului Public, prin procurori, îi revine sarcina ca în faza de urmărire penală să caute, să administreze și să aprecieze probele care servesc la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea persoanei care a săvârșit-o și la cunoașterea tuturor împrejurărilor pentru justa soluționare a cauzei.

    Analizând pretinsa încălcare prin art. 262 C.pr.pen. din 1968 a dispozițiilor constituționale referitoare la dreptul la apărare, Curtea a constatat că nu se poate susține că acestea aduc atingere art. 24 din Legea fundamentală, întrucât, în măsura în care partea interesată consideră că procurorul a pronunțat în mod discreționar una dintre soluțiile menționate în textul legal criticat, aceasta are posibilitatea, în cazul emiterii rechizitoriului, de a arăta judecătorului în ce constă nelegalitatea comisă, iar, în cazul dispunerii unei soluții de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, pe aceea de a formula, potrivit art. 278 și 2781 C. pr. pen. din 1968, plângere contra actelor procurorului la procurorul ierarhic superior ori la instanța de judecată, după caz[2]

  Consiliul Superior al Magistraturii are rolul  de garant al independenței „justiției” (art. 1 alin. 1 al Legii nr. 317/2004,  ), doar a independenței judecătorilor, deși acest organism colegial este constituit din judecători și procurori.

„Deși lipsit de o independență reală, procurorul este inclus într-un organ colegial, Consiliul Superior al Magistraturii, care are ca principală menire tocmai garantarea independenței justiției, ceea ce este un nonsens”[3].

Prin urmare, legiuitorul român a apreciat că independența justiției, adică a judecătorilor, este aceeași cu cea a procurorilor, din moment ce a înțeles să realizeze un organism comun, unit sub egida noțiunii de „magistratură”, respectiv Consiliul Superior al Magistraturii, în scopul de a o apăra.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat România, reținând că „în România, procurorii, acționând în calitate de reprezentanți ai Ministerului Public, subordonați, mai întâi, procurorului general, apoi ministrului justiției, nu îndeplinesc condiția de independență în raport cu puterea executivă (…) independența față de executiv fiind inclusă printre garanțiile pe care le presupune noțiunea de “magistrat” (Hotărârea Pantea  c  României,  §  238, idee exprimată anterior și în Hotărârea Vasilescu  c  României din 22 mai 1998, care, în  §  41, ne amintește că “tribunal”, potrivit  art. 6 alin. 1, adică instanță judecătorească în sens generic, este numai un organ care se bucură de plenitudine de jurisdicție, răspunzând unei serii de exigențe, precum independența față de executiv, ca și față de părțile în cauză).

“O astfel de constatare face de prisos orice analiză mai aprofundată, deoarece se afirmă în mod ritos de către instanța europeană că în România procurorul nu este magistrat, deoarece este subordonat executivului, motiv pentru care nu prezintă garanțiile de independență pentru a lua decizii și cu privire la judecători, în cadrul plenului  Consiliul Superior al Magistraturii”[4].

Deși ar putea exista o zonă de congruență a intereselor celor două categorii profesionale, rezultând din rolul procurorului de reprezentant al intereselor generale ale societății, a ordinii de drept, precum și a drepturilor și libertăților cetățenilor, acest considerent este insuficient pentru a înlătura argumentul lipsei de independență a acestuia față de executiv.

„Legislația națională nu a fost pusă de acord cu jurisprudența CEDO, iar Consiliul Superior al Magistraturii reflectă prin activitatea sa această inadvertență, neputând funcționa coerent și eficient, în absența unei baze legislative care să asigure întreaga gamă de garanții menită să aducă o independență reală pentru procurori, absolut necesară pentru includerea lor în noțiunea de „magistrat”, astfel cum este definită în jurisprudența Curtea Europeană a Drepturilor Omului”[5].

Într-o cauză,  Curtea Europeană a Drepturilor Omului observă că, la momentul petrecerii faptelor, procurorii militari erau ofițeri activi, făcând parte astfel din structura militară, întemeiată pe principiul subordonării ierarhice.  Or, această legătură de natură instituțională se traduce, în cauză, printr-o lipsă de independență și imparțialitate a procurorului militar în efectuarea anchetei [6].  Curtea apreciază că această anchetă nu ar putea fi considerată drept eficientă.

  O ingerință în dreptul reclamantului la respectarea corespondenței sale încalcă Convenția în cazul în care nu îndeplinește cerințele de la alin. (2) al art. 8.

  Curtea reamintește că, în hotărârile Petra c României[7] și Cotlet[8]  s-a pronunțat în sensul încălcării art. 8 din Convenție, dat fiind că reglementarea în materie nu prezenta calitățile necesare unei «legi» în sensul art. 8 alin. (2) din Convenție.

  Curtea conchide că ingerința în cauză nu era prevăzută de «lege și se pronunță în sensul încălcării art. 8 din Convenție.

Principiul separației puterilor este amintit expres în art. 1 (art. 1 alin. 2 după republicare – al Legii nr. 92/1992[9],). Forma (corectă, constituțională) a alin. 2 din art. 1 ar fi aceea că puterea judecătorească se exercită (numai) prin instanțele judecătorești (cf. art. 125 alin. 1 din Constituție, după care justiția se realizează prin Înalta Curte de Casație și Justiție și prin celelalte instanțe judecătorești stabilite de lege).

Autoritatea publică este instituția, iar puterile statului sunt funcții ale autorității.

Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 303 din 28 iunie 2004,   privind statutul judecătorilor și procurorilor[10],   Procurorii își desfășoară activitatea potrivit principiului legalității, al imparțialității și al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiției[11].

Politizarea este produsul  imixtiunii executivului în activitatea instituțiilor judiciare generate de „independența instituțională insuficientă a puterii judecătorești și de lipsa unei culturi bazate pe statul de drept”[1]. Dar lucrul acesta este o stare de fapt, și nu de drept; totul depinde de conjunctură și de nivelul culturii cetățenești,„Justiția este o responsabilitate a statului”[2], nu trebuie confundată cu acquis-ul comunitar pentru că statul este singurul care are putere să-și organizeze propriile instituții judiciare[3].

Comisia Europeană a sesizat România cu privire la această problemă și a cerut consolidarea garanțiilor de independență prevăzute în Constituție prin stabilirea rapoartelor dintre acestea și Consiliul Superior al Magistraturii[4].

.Independența cerută de Comisia Europeană cuprindea atât planul administrativ și instituțional cât și independența judecătorilor, aspect menționat anterior. Cadrul independenței judiciare are ca „obiectiv de bază asigurarea respectării dreptului la un proces echitabil și judecarea proceselor de către instanțe judecătorești în mod imparțial și independent de orice influențe extranee”. Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraților  menționează că „Judecătorii sunt independenți, se supun numai legii și trebuie să fie imparțiali și orice persoană, organizație, autoritate sau instituție este datoare să respecte independența judecătorilor” , iar Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii subliniază că acesta „este reprezentant al autorității judecătorești, este garantul independenței justiției, independent și se supune, în activitatea sa, numai legii”.[5]

Comisia Europeană atrage atenția asupra păstrării independentei și stabilității instituțiilor din domeniu.

Comisia Europeană afirmă că, deși unele progrese s-au făcut, România ar trebui să facă mai mult pentru funcționarea statului de drept.

Principalele puncte asupra cărora Comisia face observații:

– “Instrumentarea dosarelor pare sa dureze mult.”

Deși înțelege ca durata poate avea drept cauza necesitatea unei expertize financiare specifice, Comisia arata ca acest lucru creează “problema speciala a contractelor încheiate înainte de pronunțarea unei hotărâri judecătorești cu privire la infracțiune”.

“Exista, de asemenea, mari îndoieli cu privire la eficacitatea organelor de urmărire penală care gestionează aceste cazuri”, mai arată raportul[6].

In concluziile raportului, Comisia cere accelerarea “progreselor în ceea ce privește recomandările sale referitoare la reforma sistemului judiciar, la integritate și la lupta împotriva corupției”

Într-o scrisoare adresată conducerii Direcției Naționale Anticorupție, reprezentanții Grupului Statelor împotriva Corupției (GRECO) și ai Comitetului de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor (MONEYVAL) atrag atenția asupra unor recomandări anterioare, în sensul în care numirea judecătorilor și a procurorilor în funcții de conducere trebuie făcută pe baza unor criterii adecvate, clare și obiective, luând în considerare experiența și rezultatele obținute[7]lucru ce nu este ,  teoretic, negat de nicio voce politică. 

Tot în cadrul europenizării sistemului juridic românesc, tentativele de eliminare a corupției și de consfințire a independenței justiției s-au axat și asupra C.S.M. Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 prezentată de Guvern în august 2016 are potențialul de a deveni o politică eficace de prevenire a corupției dacă este pusă în aplicare în mod corespunzător și monitorizată pe teren.

Strategia Națională Anticorupție cere transparentizarea procesului de evaluare a magistraților și elaborarea și publicarea de către C.S.M. a unui raport anual privind activitatea proprie.[8]

În acest domeniu deosebit de delicat,Uniunea Social – Liberală își propune să acționeze, în perioada 2012-2016, pentru creșterea permanentă a calității actului de justiție în raporturile cu cetățenii și a independenței și imparțialității sale. USL va avea în vedere rezolvarea aspectelor deosebit de sensibile legate de găsirea și implementarea acelor mecanisme care să garanteze, în mod real, independența și imparțialitatea justiției, democratizarea acesteia ca parte integrantă a procesului de reabilitare și întărire a statului de drept în România și combaterea corupției.

Realizarea și apoi consolidarea pe baze reale și în raport cu nevoile cetățenilor aunui sistem judiciar independent, imparțial, credibil și eficient, pe principiile transparenței decizionale și a integrității în exercitarea funcțiilor publice reprezintă prioritățile USL pentru perioada 2012-2016.

Plecând de la radiografia stării societății românești, având în vedere Recomandarea 19/2000 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, precum și Declarația de la Bordeaux, din 2009, a Consiliului consultativ al procurorilor europeni, Uniunea Social – Liberală considera că trebuie făcuți următorii pași pentru reformarea Justiției, creșterea calității actului de justiție și recredibilizarea activității slujitorilor legii în fața cetățenilor: 1. Oprirea excesului de legiferare, a reglementării normative prin ordonanțe de urgențe, angajarea răspunderii și limitarea ilicitului penal doar la faptele antisociale ce prezintă un anumit grad de periculozitate.

2. Finanțarea autorității judecătorești potrivit exigenței unei funcționări utile și normale, scopului urmărit: o justiție de calitate, în slujba cetățeanului.

3. Unificarea practicii judiciare și creșterea rolului hotărârilor judecătorești în stabilitatea raporturilor juridice.

4. Modificarea legislației privind statutul magistraților astfel încât toate atribuțiile legate de numirea în funcție a judecătorilor și procurorilor și mai ales în funcțiile de conducere să rămână în sfera autorității judecătorești, cu excluderea factorului politic.

etc.

În acest domeniu, USL are în vedere:

 • consolidarea statutului de independență a puterii judecătorești prin crearea și consolidarea unui  corp profesionist de magistrați;
 • garantarea și asigurarea independenței depline și reale a Consiliului Superior al Magistraturii și întărirea rolului său în cariera magistraților;
 • creșterea rolului deontologiei profesionale a magistraților;
 • consolidarea instanțelor specializate (pentru minori și familie; comerciale; de muncă și asigurări sociale; administrativ – fiscale; proprietate intelectuală);
 • participarea judecătorilor și a procurorilor la luarea deciziilor care privesc organizarea și administrarea instanțelor judecătorești și a parchetelor, precum și la elaborarea bugetelor acestora;
 • interpretarea și aplicarea unitară a legii pe întreg teritoriul țării;
 • îmbunătățirea comunicării justiție și justițiabilii / societatea civilă;
 • consolidarea măsurilor specifice justiției pentru minori;
 • consolidarea sistemului de reintegrare socială și protecția victimelor;
 • realizarea unor condiții la standarde europene în penitenciare;
 • pregătirea permanentă a tuturor sectoarelor sistemului judiciar (magistrați, experți din autoritățile publice) în drept comunitar, participarea la toate structurile comunitare de resort ;
 • urmărirea permanentă a acquis-ului comunitar și implementarea acestuia în legislația internă;
 • monitorizarea permanentă a modului de îndeplinire a obligațiilor asumate la nivel european;

consacrarea și consolidarea rolului Ministerului Justiției, doar de administrator al justiției ca serviciu public (O justiție independentă pentru o Românie puternică – Consolidarea integrității și responsabilității sistemului de justiție ).

În iulie 2012, Comisia Europeană a prezentat un Raport al Comisiei  către  Parlamentul European și Consiliu privind progresele înregistrate de România  începând cu 2007 în cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare [9].

Referitor la independența sistemului judiciar în raport se exprimă una dintre preocupările majore privind  “ dovada clară a exercitării de presiuni asupra instituțiilor judiciare și a lipsei de respect pentru independența sistemului judiciar”.

Comisia a primit numeroase rapoarte privind acte de intimidare sau hărțuire comise împotriva unor persoane care lucrează în instituții judiciare și anticorupție importante, “inclusiv amenințări cu un caracter personal împotriva judecătorilor și a familiilor acestora și campanii mediatice de hărțuire”[10].

Comisia consideră că rezultatele obținute de România în materie de combatere a corupției la nivel înalt au reprezentat unul dintre cele mai importante progrese înregistrate în cadrul M.C.V. .

Comisia remarcă “necesitatea accelerării progreselor în ceea ce privește recomandările sale referitoare la reforma sistemului judiciar, la integritate și la lupta împotriva corupției”. Comisia va monitoriza îndeaproape progresele, în cadrul unui dialog constant cu autoritățile române, iar la sfârșitul anului 2013 va prezenta un raport cu privire la procesul de reformă[11].

În jurisprudența sa referitoare la noțiunea de “magistrat” , Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că în cazul magistratului abilitat de lege să exercite funcții judiciare nu este exclusă orice subordonare față de alți magistrați[1] Procurorul șef, procurorul ierarhic superior, procurorul superior comun, respectiv, conducătorul parchetului apar, ca entități cu valoare judiciară,   în procedura română în texte foarte strict determinate, cum ar fi art. 156, 53, 207, 369, 45 C.pr.pen. Nici un text de procedură nu dă dreptul șefului de a îndeplini, nemotivat, de a se substitui fără nici o justificare în oricare dintre atribuțiile procurorilor în subordine, căci subordonarea este de nivel administrativ, și nu judiciar.

Procurorul ierarhic superior poate să îndeplinească oricare dintre atribuțiile procurorilor în subordine și să suspende ori să infirme actele și dispozițiile acestora, dacă sunt contrare legii (art. 28 alin. 3), iar dispozițiile procurorului ierarhic superior, date în conformitate cu legea, sunt obligatorii pentru procurorii în subordine. Cu toate acestea, procurorul este liber să prezinte în instanță concluziile pe care le consideră întemeiate potrivit legii, ținând seama de probele administrate în cauză ( alin. final). Dispozițiile se referă la activitatea administrativă a instituției parchetului,  și nu  judiciară.

Dacă am admite repetarea sensului din legea  comunistă ar însemna o flagrantă contradicție cu Constituția, care vorbește doar de control. Apreciem că ori de câte ori șeful dorește să îndeplinească vreuna dintre atribuțiile procurorului,  trebuie să o facă motivat,  bazându-se doar pe un text expres din procedură,  invocarea art. 28 alin. 3 din Legea de organizare fiind nu numai insuficientă,  dar și abuzivă. Mai mult decât atât,  orice măsură care afectează poziția procurorului trebuie comunicată de îndată,  imediat și fără întârziere avocatului și părții.

Din punct de vedere judiciar,  procurorul nu are șef. Față de ordinul direct al legii, membrii ministerului public sunt datori să îl execute,  chiar dacă superiorul lor i-ar opri,  pentru  că   procurorul este organ independent ( de  orice alt organ executiv,  după cum arată  Curtea  Europeană a Drepturilor Omului [2]).

             Părerea noastră este că  opiniile divergente,  a amestecului executivului în activitatea de urmărire penală și cealaltă,  a independenței  parchetelor pleacă ambele de la neînțelegerea – voită sau nu – a poziției Constituției actuale asupra principiilor fundamentale: legalitate, imparțialitate și control ierarhic,  sub autoritatea ministrului justiției:

Nici un alt text decât cele de procedură nu limitează activitatea funcțională a procurorului față de alți agenți implicați în acest domeniu; limitele subordonării procurorului față de șeful parchetului sunt strict date de textele de lege; puterea  intervenției șefului ierarhic nu poate veni decât de la un text expres de lege; procurorul este singurul  stăpân,  este dominus al  acțiunii publice; intervenția șefului ierarhic trebuie întotdeauna motivată și comunicată în scris celorlalte părți;  într-un stat democratic,  poziția  procurorului este simetric egală cu aceea a avocatului, ambii având același rol,  de a apăra,  prin mijloace specifice fiecăruia,  legea în mod imparțial; funcția de control  este una administrativă  atunci când  se raportează la o subordonare ierarhică; controlul judiciar are alte caractere total distinct de controlul executiv,  exercitându-se de un organ jurisdicțional de reformare; organul de control este din afara sistemului parchetelor,  cu  mențiunile expres arătate în lege.

Dar discuțiile vor continua, direcționat în funcție de  interese.

 În consecință,  independența  este – și trebuie să fie –  a procurorului,  și nu  a unui parchet. Lupta pentru  o oarecare așa-zisă independență sau autonomie structurală (a vreunui parchet)  poate ascunde  și mentalitatea  unui procuror total obedient. Ministerul public este o noțiune funcțională,  nu structurată.

Din formularea clară a  textului constituțional nu rezultă un sens mai puțin rigid,  sub denumirea de control ierarhic ,  a principiului subordonării ierarhice,  întrucât acesta decurge din principiul legalității, iar limitările sale judiciare sunt tot la nivel – expres – de lege.

Nu este permis a se confunda funcția de conducere generală,  managerială  cu funcția de control administrativ ( care presupune verificarea, nu anularea,  substituirea agentului).

Nu este normal a confunda funcția administrativă cu funcția judiciară  ( controlul jurisdicțional reformează,  ca drept propriu).

Nu avem de ce amalgama problema naturii funcției, cu natura organului  (care poate dobândi abilități jurisdicționale, de exemplu, în cazul procurorului, conform art. 181 alin. final C. pen. ).

Referitor la cerințele de claritate, precizie și previzibilitate ale legii procesual penale, instanța de contencios constituțional a statuat, în mod repetat, în jurisprudența sa, obligația legiuitorului de a edicta norme clare, precise și previzibile. Astfel, prin Decizia nr. 553 din 16 iulie 2015[3], s-a reținut că, în contextul normativ al măsurii arestului preventiv, aceste cerințe influențează, în mod direct și nemijlocit, dreptul persoanei la un proces echitabil, privit ca o garanție, în acest caz, a libertății individuale. În acest sens, s-a reținut că standardul constituțional de protecție a libertății individuale impune ca limitarea acesteia să se realizeze într-un cadru normativ care, pe de o parte, să stabilească expres cazurile de limitare a acestei valori constituționale, iar, pe de altă parte, să prevadă într-un mod clar, precis și previzibil, aceste cazuri.

Apreciem că evoluția ulterioară a instituției procurorului,  fără  competența unei arestări prelungite, – dar cu valențe sporite asupra unei poliții judiciare întărite,  libere de încorsetări și subordonări de factură birocratică,- va duce la creșterea și dezvoltarea  importanței sale ca stăpân al acțiunii publice. Dar o subordonare a unor funcții,  atribuții nu poate exista decât tot față de alte funcții,  atribuții. Ar fi un nonsens o subordonare a unei „activități” față de   un „organ” sau invers.

Preeminența dreptului nu poate fi asigurată decât de către autorități care se bucură de autonomie și de independență și care sunt abilitate să aibă inițiative[4] .

Curtea Europeană a Drepturilor Omului apreciază că termenul “magistrat” nu se confundă cu “judecător”, deși acesta trebuie să posede anumite calități, adică să îndeplinească condițiile constituind tot atâtea garanții pentru persoana arestată:

– garanții de independență față de executiv și de părți ceea ce nu exclude orice subordonare față de alți judecători sau magistrați, cu condiția ca aceștia să se bucure de o independență analoagă;

– garanții de procedură, ceea ce implică obligația de a audia personal individul care îi este deferit;

– garanții de fond, ceea ce comportă obligația de a examina circumstanțele constituind argumente pentru sau contra detenției, de a se pronunța potrivit criteriilor juridice asupra existenței noțiunilor care o justifică și, în absența lor, de a dispune persoana în libertate[5] .

 În  consecință, Autoritatea publică este instituția, iar puterile statului sunt funcții ale autorității.

În privința sistemului judiciar se constată o oarecare îmbunătățire față de perioada anterioară. Ministerul Justiției  continuă însă să dispună de o influență semnificativă în ce privește numirile de magistrați și aceasta constituie o problemă care urmează să-și găsească rezolvarea. Sunt așadar necesare noi măsuri pentru îmbunătățirea sistemului judiciar din România.

Inamovibilitatea membrilor ministerului public este prima condițiune a independenței lor, iar această independență este cea mai de seamă chezășie pentru libertățile cetățenești și pentru realizarea unei justiții represive demne și serioase.

Puterea executivă, aproape pretutindeni a persistat și persistă în a-și conserva deschisă o portiță prin care să se strecoare continuu presiunea mâinii sale animată de motive și interese străine justiției. “Dependința  ministerului public de puterea executivă, iată portița!”[6]  .

UN MAGISTRAT, CHIAR DEPENDENT (PROCUROR) ESTE MAI BUN DECÂT UN FUNCȚIONAR ORDINAR DE A PUNE ÎN GARDĂ AUTORITATEA POLITICĂ, PRIN AUTORITATEA SA MORALĂ, CONTRA EVENTUALELOR EXCESE. Din păcate se pare că nu acesta a fost miezul dezbaterii provocate.

  Independența justiției trebuie să fie garantată de către stat și prevăzută în Constituția revizuită.   Este datoria tuturor instituțiilor, guvernamentale și a celorlalte, să respecte și să supravegheze independența justiției.

   Magistrații vor decide asupra chestiunilor aduse în fața lor în mod imparțial, pe baza analizei faptelor și în acord cu legea, fără nici o restricție și fără a fi obiectul influențelor, incitărilor, presiunilor, amenințărilor sau intervențiilor neobișnuite, directe sau indirecte, indiferent din partea cui ar veni sau pentru ce motiv[7].

            Europa judiciară este împărțită pe tema  independenței complete a parchetelor vis-à-vis de puterile legislative și executive, a urmăririi penale autonome .

L’Europe judiciaire est divisée sur cette question clé entre les systèmes juridiques qui défendent une totale indépendance du Ministère Public vis-à-vis des pouvoirs législatif et exécutif, et ceux dans lesquels le Ministère Public reste subordonné à l’un ou l’autre de ces pouvoirs tout en bénéficiant d’une marge d’autonomie plus ou moins grande[8].

Dans la mesure où cette question est de nature institutionnelle – elle concerne la répartition fondamentale des pouvoirs de l’Etat – et qu’elle est aujourd’hui au coeur de nombreuses réformes internes motivées soit par l’évolution du contexte historique, soit par les difficultés rencontrées dans les rapports entre justice et politique, l’idée même d’une harmonisation européenne autour d’un concept unique est apparue comme trop précoce.

Le Comité s’est ainsi efforcé, en analysant les deux types de systèmes en vigueur, à définir les conditions d’un équilibre afin d’éviter les excès de part et d’autre. Outre la détermination de règles communes à tout Ministère Public (cf. les recommandations n° 11 et 12), il s’est attaché à créer des “gardes-fou” qui concernent, plus spécifiquement, soit les systèmes où prime une certaine subordination (cf. recommandations n° 13 et 16), soit ceux qui favorisent l’indépendance (cf. recommandations n° 14 et 15).

 Les Etats doivent faire en sorte que les membres du Ministère Public soient en mesure de remplir leur mission sans ingérence injustifiée et sans risquer d’encourir, au-delà du raisonnable, une responsabilité civile, pénale ou autre. Toutefois, le Ministère Public doit rendre compte, périodiquement et publiquement, de l’ensemble de ses activités, en particulier de la mise en œuvre de ses priorités.

Deux conditions sont posées pour le bon fonctionnement de tout Ministère Public :

– d’une part, ses membres doivent bénéficier de l’indépendance ou de l’autonomie nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, et notamment pouvoir agir quels que soient les intérêts en cause, “sans ingérence injustifiée” (c’est-à-dire dans d’autres cas que ceux prévus par la loi) de la part de tout autre pouvoir, qu’il s’agisse de l’exécutif ou de législatif – et ceci concerne principalement les systèmes qui connaissent le régime de la subordination -, mais aussi du pouvoir économique ou du pouvoir politique localin. Cette protection est généralement assurée par la loi elle-même, l’ingérence injustifiée étant même parfois sanctionnée pénalement. Mais l’ingérence peut revêtir des formes plus insidieuses et provenir, par exemple, de ressources insuffisantes pour le Ministère Public, qui le rendrait dépendant de sources de financement non étatiques.

– d’autre part, și les membres du Ministère Public, compte-tenu des pouvoirs importants qui leur sont reconnus et des conséquences que leur exercice peut avoir pour les libertés individuelles, doivent pouvoir voir leur responsabilité être engagée en cas de faute personnelle, tant sur le plan disciplinaire, administratif, civil ou pénal, cette possibilité doit rester dans le domaine du raisonnable afin de ne pas entraver le bon fonctionnement du système ; le recours hiérarchique ou devant des commissions ad-hoc et la poursuite disciplinaire doivent être ainsi privilégiés, sauf à l’agent à répondre, bien entendu, comme n’importe quel autre citoyen, des infractions commises. Il est toutefois évident que la responsabilité est d’autant plus grande que le membre du Ministère Public bénéficie d’une totale indépendance.

Ces conditions vont de pair avec une exigence de transparence. Au-delà des décisions individuelles qui font l’objet de recommandations particulières, tout Ministère Public, puisqu’il agit au nom de la société, doit rendre compte de ses activités au plan local, régional, voire central s’il est organisé à ce niveau. Ce compte-rendu périodique s’adresse au public dans son ensemble – soit directement par l’intermédiaire des médias ou d’une publication, soit devant les assemblées élues ; il peut prendre la forme d’un rapport, de statistiques expliquant l’activité passée, les objectifs atteints, le cas échéant la façon dont la politique pénale a été mise en oeuvre par rapport aux pouvoirs d’opportunité dont il dispose, les fonds publics dépensés, et énonçant les priorités futures. Souvent déjà mis en oeuvre dans les systèmes où le Ministère Public bénéficie d’une large indépendance, un tel compte-rendu public présente aussi des avantages dans les autres systèmes, en permettant une meilleure lisibilité de l’action du Ministère Public.

             Le Ministère Public ne doit pas s’ingérer dans les compétences du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif.

Corollaire de la recommandation précédente, il s’agit de la reprise du principe bien connu de la séparation des pouvoirs.

En particulier, sauf lorsque la loi en dispose autrement, l’interprétation des textes normatifs ainsi que le contrôle de leur constitutionnalité ne relèvent pas du Ministère Public mais sont réservés aux juges. și le Ministère Public peut recommander des modifications législatives, ainsi que – dans certaines circonstances – délivrer des avis interprétatifs, il ne peut pas, de sa propre autorité, faire oeuvre d’interprétation de la loi[9].

Ordonanța de scoatere de sub urmărire penală dată de procuror   nu poate fi considerată ca punând capăt urmăririi penale împotriva reclamanților din moment ce ea nu constituia o decizie internă definitivă (vezi, a contrario, Loffler  c  Austriei, nr. 30.546/96, § 19 primul alineat în  fine, 3 octombrie 2000). În această privință trebuie constatat că parchetul avea, în baza art. 270  C. pr. pen., competența de a anula o ordonanță de scoatere de sub urmărire penală și de a redeschide urmărirea penală, fără să fie ținut de vreun termen.     Or, pentru procuror nu era vorba de o simplă posibilitate teoretică de a redeschide procedura ( v , a contrario, Withey  c  Regatului Unit (dec.), nr. 59.493/00, CEDO 2003-X). Parchetului îi era îngăduit să redeschidă urmărirea penală fără a fi obligat să solicite autorizația vreunei instanțe naționale, care să fie obligată să analizeze temeinicia cererii pentru a verifica, de exemplu, dacă redeschiderea cauzei nu era inechitabilă și dacă timpul scurs de la decizia de încetare a anchetei nu era excesiv (vezi, a contrario, Withey,). Curtea Europeană a Drepturilor Omului  nu poate ignora, în acest sens, faptul că procurorii români, acționând în calitate de magistrați ai Ministerului Public, nu îndeplinesc condiția de independență față de executiv[10]  .


    În plus, redeschiderea urmăririi penale a fost dispusă pe motiv că ancheta inițială nu fusese completă. Or, aceste carențe ale autorităților nu erau imputabile reclamanților și nu trebuie așadar să-i pună într-o situație defavorabilă.

    În sfârșit, Guvernul nu a demonstrat că reluarea urmăririi penale încheiate printr-o ordonanță a procurorului are un caracter excepțional (vezi, a contrario, Withey).

Curtea reamintește faptul că caracterul rezonabil al duratei unei proceduri se apreciază în funcție de circumstanțele cauzei și luând în considerare criteriile consacrate de jurisprudența Curții, în special complexitatea cauzei, comportamentul reclamantului și cel al autorităților competente (vezi, printre multe altele, Pelissier și Sassi  c  Franței [MC], nr. 25.444/94, § 67, CEDO 1999-II). De asemenea, Curtea reamintește că, în materie penală, dreptul de a fi judecat într-un termen rezonabil are ca obiect tocmai evitarea “ca o persoană inculpată să rămână prea mult în incertitudine cu privire la soarta sa” (Stogmuller  c  Austriei, Hotărârea din 10 noiembrie 1969, seria A nr. 9, p. 40, § 5).

După ce a analizat toate elementele ce i-au fost prezentate, Curtea consideră că Guvernul nu a expus niciun fapt și niciun argument care să poată duce la o concluzie diferită în cauza de față. Ținând cont de jurisprudența sa în materie, Curtea consideră că, în speță, durata procedurii litigioase este excesivă și nu corespunde cerinței unui “termen rezonabil”.

    Prin urmare, a avut loc încălcarea art. 6 alin. 1 din Convenție [1].

În consecință,

Autoritatea publică este instituția, iar puterile statului sunt funcții ale autorității.

 În privința sistemului judiciar se constată o oarecare îmbunătățire față de perioada anterioară. Ministerul Justiției continuă însă să dispună de o influență semnificativă în ce privește numirile de magistrați și aceasta constituie o problemă care urmează să-și găsească rezolvarea. Sunt așadar necesare noi măsuri pentru îmbunătățirea sistemului judiciar din România.

Inamovibilitatea membrilor ministerului public este prima condițiune a independenței lor, iar această independență este cea mai de seamă chezășie pentru libertățile cetățenești și pentru realizarea unei justiții represive demne și serioase.

Puterea executivă, aproape pretutindeni a persistat și persistă în a-și conserva deschisă o portiță prin care să se strecoare continuu presiunea mâinii sale animată de motive și interese străine justiției. Dependința ministerului public de puterea executivă, iată portița! spunea V. Dongoroz[2] 

Un magistrat este mai bun decât un funcționar pentru a pune în gardă autoritatea politică, prin autoritatea sa morală, contra eventualelor excese.

În prezent, coordonarea directă a activității desfășurate de Direcția Națională Anticorupție se realizează de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, potrivit Ordinului acestuia nr.  362 din 21 octombrie 2008. La aceeași dată și-a încetat aplicabilitatea Ordinul nr. 352 din 14 octombrie 2008[3].

Captația statului devine nu numai un simptom, ci și cauză fundamentală a unei Guvernări proaste[4].

Iar când statul este capturat, simplele articole din legi nu sunt de ajuns, pentru că pur și simplu statul nu funcționează pentru a le aplica nediscriminatoriu[5]. Întreprinderile folosesc traficul de influență pentru a bloca orice reformă care ar risca să le elimine avantajele. Captația statului devine nu numai un simptom, ci și cauză fundamentală a unei Guvernări proaste[6].

Puternice grupuri de presiune își unesc în prezent forțele pentru a împiedica activitatea legislativului de îndată ce acesta din urmă nu mai consideră că interesul general coincide cu cel al marilor interese private. Este vorba când despre lobby-urile agroalimentare care doresc îmblânzirea avertismentelor sanitare de luptă împotriva obezității când despre cadourile oferite generos de grupul Suez parlamentarilor francezi în speranța de a-i sensibiliza, când despre grupurile media care doresc o recoltă publicitară cât mai consistentă, cu ajutorul Parlamentului european[7].

Potrivit unui sondaj realizat pentru Eurobarometrul instituțiilor europene în 2017, „58% dintre polonezi apreciau că fenomenul corupției este unul generalizat și se manifesta inclusiv în rândul politicienilor și poliției”, detaliază raportul publicat de Grupul Statelor împotriva Corupției (GRECO), unul dintre organismele Consiliului Europei[8].

Premierul polonez Mateusz Morawiecki a apărat reforma justiției din țara sa într-un interviu pentru cotidianul francez „Le Figaro”, publicat la 11 februarie 2019. Morawiecki a vorbit despre ”eșecul monstruos al sistemului de justiție” din Polonia, eșec care a făcut necesară reforma la care a recurs partidul condus de Jaroslaw Kaczynski. Premierul a arătat că justiția poloneză este coruptă, din cauză că există încă judecători care au pe conștiință nedreptățile comise sub fostul regim comunist, judecători care au eliberat în mod sistematic persoane vinovate de crime în perioada comunistă. În plus, sistemul este cunoscut pentru ineficiența sa, a spus Morawiecki.

”Nimeni nu a fost pedepsit pentru crimele comise înainte de 1989 în Polonia”, a spus premierul. El a citat cazul Franței, în care toți magistrații asociați cu regimul de la Vichy au fost eliminați din sistem. A citat și cazul fostei Republici Democrate Germania, unde, după reunificare, au fost eliminați 70% dintre magistrați[9].

Precaritatea democrației autohtone este și rezultatul dezvoltării insuficiente a grupurilor de interese. Avem o democrație fragilă pentru că grupurile de interese, grupurile de presiune, partidele, organizațiile religioase, asociațiile profesionale, organizațiile pentru apărarea drepturilor omului (minoritari etnici, sexuali, orfani, femei, pensionari, handicapați), fundațiile civice, politice sau filantropice, sindicatele și alte forme voluntare de asociere din societatea civilă nu au fost capabile să se impună. Pentru S.R.I. [10] sau diferitele cotidiene[11], posturi de radio și televiziune, grupurile de interese sunt un fel de mafii care influențează și controlează politicul și politicienii. În realitate, în democrațiile consolidate, marile grupuri de interese și de presiune sunt atât de numeroase și își urmăresc interesele atât de eficient, încât este imposibil ca vreun grup de interese să fie mai puternic decât altul sau ca statul, partidele sau administrația să favorizeze vreunul fără ca toate celelalte să le sară în cap. De 15 ani, averi fabuloase au fost făcute în România datorită favorizării de către puterea politică a unor indivizi sau grupuri. în general, s-a mers pe clientelism politic, dar au existat afaceriști care n-au avut de pierdut indiferent cine era la putere. Situația a fost posibilă din cauza lipsei grupurilor de interese. În democrațiile consolidate, există grupuri de interese puternice în fiecare domeniu de activitate, de la produse agricole la petrol, de la pantofi sport la computere și autoturisme. În nici unul dintre aceste domenii nu este posibil ca un anumit producător să fie favorizat în dauna celorlalți. La fel, nu pot fi acordate facilități necondiționate unor ramuri productive – cum ar fi petrolul – fără ca grupurile de presiune ecologiste să inflameze opinia publică. Nu poți produce și vinde orice fel de arme ușoare fără ca organizațiile pacifiste militante să reacționeze dur. Nu poți afecta sistemul de pensii sau ajutoare sociale fără ca organizațiile pensionarilor (care pot avea milioane de membri) să nu-ți blocheze votul din Parlament sau să nu amenințe realegerea anumitor parlamentari. Cei mai mulți indivizi sau grupuri din România nu știu să își apere interesele. Mulți sunt nemulțumiți de ceea ce se întâmplă, dar sunt simpli cârcotași, fiind incapabili să se organizeze și să-si apere interesele. Deficitul de capital social vine din lipsa culturii politice participative. Prin contrast, exista indivizi și grupuri cu influență exagerată, cu acces privilegiat la vârful piramidei decizionale[12].

“Lumpendiaspora  noastră e cauza directă a votului populist și de extremă dreapta din mai multe țări europene și nu mulțumim suficient stângii liberale europene care apără taberele noastre din Paris sau Roma și se opun expulzării cetățenilor români fără mijloace reale de subzistență sau prinși în flagrant, în numele egalității europene. Peste ea e un strat cu ceva mai mult cheag, cu un venit minim în țara de reședință, care își face viața pe Facebook colportând orice, plătește zero taxe în țară și minime dincolo, dar vara dă peste cap orarul la ghișee prelungindu-și permisele de conducere sau pașapoartele, înainte de a pleca cu portbagajele pline de zacuscă la muncă în Occident.[13]

Faptul că manipularea ordinară de acestei mase jalnice, cert parte din identitatea noastră națională centenară, dar partea pe care aș prefera să o uităm, de către niște operatori ordinari din politică, servicii și mass media aferentă a putut atinge culmile pe care le vedem zilele astea e o consecință a unei realități asupra căreia avertizez de mult : prostirea sistematică a opiniei publice și izolarea deliberată a oricăror voci care îndeamnă la calm, rațiune, bună cuviință în relație cu adversarul politic și obiectivitate[14].

Articolul 13 din Legea nr.78/2000 prevede că fapta persoanei care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influența ori autoritatea sa în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.

Incriminarea este  doar o particularizare a faptei de trafic de influență , sancționată în art. 291  din Noul Cod penal sau  de cumpărare de influență incriminată în art.  292, întrucât pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârșită de către o persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public și care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani (art. 291 alin.  1).

      Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, unei persoane care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public, pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. (art. 292 alin.  1).

Prin funcționar public, subiect al infracțiunii de trafic de influență,  se înțelege, în sensul legii penale, persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație:

    a) exercită atribuții și responsabilități, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătorești;

    b) exercită o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de orice natură;

    c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuții legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia; de asemenea, este considerată funcționar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autoritățile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public ( art. 175 Noul Cod Penal ). 

Legiuitorul a încercat să acopere întreaga zonă a valorilor ocrotite public de orice natură ar fi ele.

Obiectul juridic special al infracțiunii de trafic de influență îl constituie relațiile sociale a căror formare și dezvoltare se întemeiază pe încrederea și prestigiul de care trebuie să se bucure orice funcționar și orice salariat care exercită o însărcinare în serviciul unei persoane juridice, cerințe pentru realizarea cărora este necesară înlăturarea oricărei suspiciuni care s-ar putea crea cu privire la activitatea acestora prin săvârșirea faptei prevăzute în art. 257 din vechiul cod penal .

În schimb, obiectul juridic special al infracțiunii de înșelăciune îl constituie relațiile sociale privind strict patrimoniul unor persoane (fizice sau juridice) relații care iau naștere și se desfășoară pe baza bunei-credințe a subiecților acestor raporturi, a încrederii ce și-o acordă reciproc între ei fără a implica în mod real poziția unor unități sau persoane juridice terțe (ca subiecte pasive subsidiare) de către ambii participanți sau cel puțin de către subiectul activ al inducerii în eroare.

În cazul infracțiunii de trafic de influență subiectul pasiv este persoana juridică, iar în subsidiar funcționarul determinat în a cărui atribuție de serviciu intră îndeplinirea unui act anumit sau un funcționar care poate fi determinat prin precizarea actului pentru a cărei îndeplinire urmează a se exercita influența: chiar dacă nu a fost indicat expres subiectul pasiv subsidiar este suficientă determinarea actului, a sferei de atribuții unui funcționar anume, singurul care are asemenea atribuții, și deci făcându-se posibilă indicarea (chiar imediată) a funcționarului.

Interesul cumpărătorului de trafic intră în conflict cu interesele sociale, “publice”; în lipsa unui interes real, legitim sau chiar nelegitim, fapta va constitui o înșelăciune sau, eventual, un șantaj, în funcție de manoperele folosite, respectiv de metodele folosite de autor în scopul obținerii folosului material injust[15].

Nu constituie infracțiunea de trafic influența afirmată de infractor asupra unor activități ce intră în sfera atribuțiilor legale ale altor organe[16], sau după ce funcționarul, în cadrul atribuțiilor sale legale, îndeplinise deja actul[17].

În asemenea situații, faptele pot constitui infracțiunea de înșelăciune, dacă cumpărătorul de trafic nu a avut cunoștință de neconcordanța dintre relatările traficantului și realitate, și deci a fost indus în eroare (și a suferit un prejudiciu)[18].

Ne apropiem astfel de elementul determinant de delimitare a celor două infracțiuni, și anume crearea unei stări de pericol pentru activitatea persoanei juridice în serviciul căreia se află subiectul pasiv subsidiar (vizat de traficant indicat nominal sau determinat implicit), stare de pericol ce constă în atingerea adusă prin expunerea reputației și corectitudinii anumitor funcționari și a unor persoane juridice determinate la neîncredere și suspiciuni[19].

Ori de câte ori se constată că o persoană care are influența sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar primește ori pretinde foloase sau acceptă promisiuni pentru a-l determina pe acel funcționar să facă ori să nu facă un act ce intră în atribuțiile sale de serviciu, vom fi în prezența cel puțin a unui trafic de influență.

Spunem, cel puțin, întrucât traficul influenței poate coexista cu alte infracțiuni, în concurs.

Astfel, în cazul în care traficantul cumpără favoarea unui funcționar pentru îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu, el se face vinovat și de infracțiunea de dare de mită[20], sau de infracțiunea de primire de foloase necuvenite (dacă funcționarul primește foloasele după ce a îndeplinit un act în virtutea funcției și la care era obligat, dar și după ce se săvârșise infracțiunea de trafic).

Dacă traficantul intervine efectiv pe lângă funcționar pentru a-l determina la o acțiune ilicită, ne aflăm în fața unui concurs între un trafic de influență și o instigare la infracțiunea de abuz în serviciu[21].

De asemenea, traficul de influență trebuie sancționat în concurs cu infracțiunea de înșelăciune dacă traficarea reprezintă un mijloc de amăgire pentru o inducere în eroare[22].

După cum arătam, infracțiunea aduce atingere unor  activități de interes public, fără a defini interesul decât prin trimitere la alte texte . 

    Prin termenul public se înțelege tot ce privește autoritățile publice, instituțiile publice sau alte persoane juridice care administrează sau exploatează bunurile proprietate publică (art. 176 Noul Cod Penal).

Credem că prin interes public, în sensul art. 176, ( fost art.  145) C. pen., se înțelege un drept recunoscut de lege reflectând o necesitate socială ce impune instituirea de activități de servicii de utilitate colectivă de către autoritățile publice prin mijloace de drept administrativ, în organizarea unor servicii la nivel statal, răspunzând unor nevoi comunitare, sau uzului public, în serviciul statului și al societății civile.

Considerăm referirea la instituții ca inutilă, aceste entități operând în regim de autorități publice, de autorități autonome ale administrației locale sau în regim de regii autonome sau de societăți comerciale[23].

În consecință, interesul public privește orice persoană juridică, altele decât societățile comerciale în relații civile sau comerciale.

Discuția are importanță dacă observăm că obiectul intervenției, interesul real al cumpărătorului influenței privește un funcționar, public sau privat[24].

Trebuie să interpretăm întotdeauna ca existând o singură accepție legală,  chiar dacă uneori se face trimitere la bunuri proprietate publică (art.  176) iar alteori la interes public (art.  175). Sensul penal urmărit de legiuitor constă în ocrotirea umor valori publice.  

Considerăm că soluția unei evidente necorelări între “ocrotirea interesului public” și “orice funcționar sau alt salariat” constă în ideea enunțată mai sus: nu orice intervenție, chiar remuneratorie, este ilicită. Discreditarea funcționarilor care acționează în interes public poate privi nu numai pe funcționarul unei autorități publice, ci și pe funcționarul unei societăți comerciale (care acționează întotdeauna ca un mandatar al patronului).

Este posibil ca un funcționar al unei persoane juridice de drept privat să fie subiectul unei traficări a funcției: este cazul actelor ce dobândesc regim de acte publice.

Astfel, actele comerciale întocmite în vederea impozitării, vămuirii, înaintate (sau care trebuie prezentate) unei autorități publice pot fi obiect al traficului funcției (de exemplu, prin falsificări)[25].

De asemenea, actele de dreptul muncii încheiate de funcționarul privat pot privi administrații publice, cum ar fi cele în domeniul protecției sociale, al asigurărilor sociale etc. (de exemplu, se trafichează întocmirea unui act de asistență, de fals de pensii, de alocații, de șomaj etc.).

Acesta este sensul larg al interesului public care trebuie să se aibă în vedere la corecta încadrare juridică a unor manopere frauduloase.

Prin art. 7 alin. (2) – pentru darea de mită – ,  prin art. 8 – pentru manageri,  directori, administratori,  cenzori sau alte persoane cu atribuții de control la orice agent economic în sens larg. De asemenea, trebuie să amintim și competența stabilită potrivit art. 13 din O. U. nr. 43/2002 (cf.  art. 3 din ordonanță).

Într-o speță s-a statuat că pentru existența infracțiunii de trafic de influență este necesară numai precizarea actului pentru a cărui îndeplinire urmează a se exercita influența făptuitorului iar, și nu, implicarea persoanei asupra căreia influența urmează a fi exercitată, așa cum se susține în motivele de recurs. Deci, prin determinarea actului este determinată, implicit, și persoana care îl va îndeplini, ca urmare a realei sau pretinsei influențe a făptuitorului, și anume funcționarul sau alt salariat în a cărui atribuție de serviciu intră îndeplinirea acelui act[26].

Într-o altă speță, instanța a statuat că, la înșelăciune, cel ce dă banii este de bună-credință, iar infracțiunea de trafic de influență se deosebește de cea de înșelăciune prin obiectul său juridic care este alcătuit (relații sociale) categoria acelora de serviciu sau în legătură cu serviciul, în timp ce înșelăciunea vizează, exclusiv patrimoniul. În cazul infracțiunii de înșelăciune persoana care dă banii sau bunurile este de bună-credință, fiind indusă în eroare de către autor, pe când în cazul traficului de influență cel care dă banii sau bunurile este de rea-credință și urmărește ca autorul să determine pe un funcționar să facă sau să nu facă un act ce intră în atribuțiile sale de serviciu[27].

Pentru existența infracțiunii de trafic de influență instanța supremă a statuat că nu este necesară nominalizarea funcționarului asupra căruia traficantul are influență, fiind suficient ca el să se refere la pretinsa sau reala influență ce o are asupra funcționarilor dintr-un serviciu în competența căruia intră rezolvarea solicitării traficului de influență[28].

Aceeași concluzie este exprimată de Înalta Curte și într-o altă speță, susținând că, pentru existența cerinței ca făptuitorul să invoce influența pe care o are asupra unui funcționar, nu este necesar ca el să precizeze numele și atribuția specifică a acestuia; pentru existența infracțiunii este suficientă indicarea funcției și autorității, respectiv a instituției având competența de a îndeplini un act în legătură cu atribuțiile de serviciu în discuție.

Primirea de bani, cu promisiunea de a influența ofițeri de poliție spre a se obține liberarea unui arestat sau pentru netrimiterea în judecată a învinuitului, satisface cerința prevăzută în fostul art. 257 C.pen., ca fapta să se refere la atribuțiile de serviciu ale funcționarului asupra căruia făptuitorul pretinde că are influență, deoarece polițistul, deși nu are atribuția de a revoca arestarea ori să soluționeze cauza, poate acționa în efectuarea cercetărilor în așa fel încât să determine luarea unei atare măsuri sau adoptarea unei anumite soluții de către procuror[29].


Într-o altă speță se susține că deosebirea între infracțiunile de trafic de influență și înșelăciune constă în aceea că persoana înșelată este de bună-credință, fiind indusă în eroare de către făptuitor, câtă vreme beneficiarul traficului de influență urmărește obținerea, cu rea-credință, a satisfacerii unui interes prin coruperea sau influențarea în alt mod a unui funcționar.

Această din urmă infracțiune subzistă și în cazul în care făptuitorul se prevalează de un nume fictiv al funcționarului asupra căruia pretinde a avea influență, fiind suficient să menționeze atribuțiile acestuia de natură a fi apte să rezolve interesele celui care solicită intervenția[1].

Instanța a statuat că modul concret în care a acționat inculpatul, ușurința cu care a indus în eroare pe partea vătămată, făcând-o să creadă tot timpul că are influență asupra judecătorului, dovedește abilitate în ceea ce prevede săvârșirea acestui gen de infracțiuni (înșelăciune). În același timp, instanța a ținut seama și de atitudinea nesinceră pe care recurentul a avut-o în timpul procesului penal, susținând că a primit banii pentru serviciile pe care le-a făcut părții vătămate (a dus-o la arhiva tribunalului și i-a prezentat diverși avocați) susținere care a fost contrazisă de probele administrate în cauză[2].

În consecință, în lumina celor de mai sus, chiar dacă pe fond procurorul a realizat o bună diferențiere între fapta penală de trafic de influență și cea de înșelăciune, fiind în prezența unei unice rezoluții infracționale, în continuare suntem nevoiți să analizăm care este soluția ce ar fi trebuit, în opinia noastră, să fi fost pronunțată.

La sfârșitul lunii august 2002, făptuitorul B.  A.  N. , agent de poliție, a pretins și a primit suma de 1500 euro de la reclamantul B.  I.  M.  pentru a-i înmatricula un autoturism VW Passat cu număr străin de înmatriculare care nu îndeplinea condițiile tehnice, fiind fără dotări Euro 3, pentru a putea fi înmatriculat.

Din plângerea reclamantului rezultă că făptuitorul s-a angajat în schimbul primirii sumei de bani să-i înmatriculeze autoturismul prin recarosare, iar la începutul lunii septembrie 2002, făptuitorul chiar i-a predat în acest sens actele de înmatriculare ale autoturismului, respectiv cartea de identitate, certificat de înmatriculare și tăblițe cu număr de înmatriculare respectiv. .

            După înmatricularea autoturismului în condițiile respective, reclamantul l-a înstrăinat unei cunoștințe, care în luna noiembrie 2002 a pierdut actele respective, cele care au fost procura te de făptuitor, iar când noul proprietar s-a prezentat la Biroul Poliției Rutiere pentru a declara pierderea sau dispariția lor, acestuia i s-a comunicat în mod oficial că autoturismul VW Passat cu  acel număr    nu figurează înmatriculat în România.

            Față de această situație, la data de 6.11.2002, numitul B.  I.  M.  a adresat o plângere penală Parchetului de pe lângă Curte a de Apel Timișoara prin care a solicitat cercetarea și tragerea la răspundere penală a agentului de poliție B.  A.  N.  pe motiv că l-a indus în eroare că îi va înmatricula autoturismul prin recarosare, iar în realitate i-a procurat acte de înmatriculare false, pricinuindu-i astfel o pagubă de 1.500 euro.

            Pentru a fi surprins în flagrant, organele de urmărire penală l-au sfătuit pe reclamant să-i ceară făptuitorului să-i restituie suma de bani sau să-i pretindă să­i facă rost de alte acte de înmatriculare pentru același autoturism, în cauză dispunându-se totodată și înregistrarea convorbirilor dintre cei doi în condiții legale, în temeiul art. 911, 915 din C.pr.pen.

            În urma efectuării acestor activități, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara și-a declinat competența de soluționare a cauzei în favoarea P.N.A.­ Serviciul teritorial Timișoara,  cu motivarea că   “în realitate este vorba de infracțiuni de corupție, deoarece agentul de poliție, când i s-a cerut să restituie suma de bani, a făcut referire în cadrul discuțiilor ce au fost purtate cu reclamantul, la un ofițer de poliție căruia i-ar fi dat o parte din suma de bani ce i­a fost remisă de reclamant, pentru înmatricularea autoturismului”.

            De precizat că referirea la un ofițer de poliție că ar fi primit bani pentru întocmirea actelor, apare într-o notă de redare a unei convorbiri dintre B. I.  M.  și B.  A.  N.  care a avut loc la data de 8.11.2000, deci ulterior momentului pretinderii și primirii sumei de bani.

  Reclamantul  B. I.  M.    susține că făptuitorul i-a pretins suma de bani pentru a-i înmatricula autoturismul prin recarosare fără ca acesta “să facă referire la vreun funcționar căruia ar fi urmat să-i dea o parte din suma de bani primită” – dându-i de înțeles astfel reclamantului că îi va face rost de o carte de identitate pentru autovehicul, un certificat de înmatriculare și nr. de înmatriculare, dar fără a preciza de la cine le procură.

Pe de altă parte,  făptuitorul B.  A.  N.    recunoaște   că a primit suma de bani de la reclamant pentru a-i procura acte pentru înmatricularea autoturismului acestuia, însă precizează că actele respective au fost făcute de un prieten de al său pe calculator, fiind false.

Din raportul de constatare tehnico-științifică   rezultă că   cărțile de identitate ale vehiculului și certificatele de înmatriculare sunt false, fiind realizate în totalitate cu ajutorul unei imprimante cu jet de cerneală.

  De menționat că făptuitorul    este agent de ordine II și conducător auto în  cadrul   Poliției Municipiului  , neavând astfel atribuții cu privire la înmatricularea autovehiculelor.

            În cauză s-a pus în discuție problema încadrării juridice a faptei comise de B.  A. N. , respectiv dacă  sunt elemente constitutive ale infracțiunii de trafic de influență prevăzute în fostul art. 257 C.pen., sau dacă fapta acestuia realizează doar conținutul infracțiunii de înșelăciune  prevăzute în fostul art. 215 C.pen.                       

            Discuția are importanță dacă observăm că obiectul intervenției, interesul real al cumpărătorului influenței privește un funcționar, public sau privat[3].

Funcționar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație:

    a) exercită atribuții și responsabilități, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătorești;

    b) exercită o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de orice natură;

    c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuții legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.

  De asemenea, este considerată funcționar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autoritățile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public (art. 175).

Considerăm că soluția unei evidente necorelări între “ocrotirea interesului public” și “orice funcționar sau alt salariat” constă în ideea enunțată mai sus: nu orice intervenție, chiar remuneratorie, este ilicită.

            Discreditarea funcționarilor care acționează în interes public poate privi nu numai pe funcționarul unei autorități publice, ci și pe funcționarul unei societăți comerciale (care acționează întotdeauna ca un mandatar al patronului).

            Este posibil ca un funcționar al unei persoane juridice de drept privat să fie subiectul unei traficări a funcției: este cazul actelor ce dobândesc regim de acte publice.

            Astfel, actele comerciale întocmite în vederea impozitării, vămuirii, înaintate (sau care trebuie prezentate) unei autorități publice pot fi obiect al traficului funcției (de exemplu, prin falsificări)[4].

            De asemenea, actele de dreptul muncii încheiate de funcționarul privat pot privi administrații publice, cum ar fi cele în domeniul protecției sociale, al asigurărilor sociale etc. (de exemplu, se trafichează întocmirea unui act fals de pensii, de alocații, de șomaj etc.).

            Acesta este sensul larg al interesului public care trebuie să se aibă în vedere la corecta încadrare juridică a unor manopere frauduloase.

            În consecință, părerea noastră este că traficul influenței în sistemul Codului penal privește un funcționar public sau orice salariat al unei persoane juridice, care exercită o însărcinare de serviciu de interes public.

    Prevederile  codului penal referitoare la incriminarea infracțiunilor de corupție se aplică în funcționarilor străini sau în legătură cu aceștia, dacă, prin tratatele internaționale la care România este parte, nu se dispune altfel:

    a) funcționarilor sau persoanelor care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane care exercită atribuții similare în cadrul unei organizații publice internaționale la care România este parte;

    b) membrilor adunărilor parlamentare ale organizațiilor internaționale la care România este parte;

    c)  funcționarilor sau persoanelor care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane care exercită atribuții similare, în cadrul Uniunii Europene;

    d) persoanelor care exercită funcții juridice în cadrul instanțelor internaționale a căror competență este acceptată de România, precum și funcționarilor de la grefele acestor instanțe;

    e) funcționarilor unui stat străin;

    f) membrilor adunărilor parlamentare sau administrative ale unui stat străin;

    g) juraților din cadrul unor instanțe străine (art. 294)

 În cazul în care înscrisul pe care îl folosește făptuitorul nu este fals , ci mincinos nu se poate reține infracțiunea de fals[5]. Nu trebuie să se confunde folosirea  de acte scrise mincinoase cu servirea de înscrisuri false.

              Pentru fapta de a fi circulat cu un autovehicul neînmatriculat, înscris în circulație sub un alt număr de înmatriculare și sub un alt număr de șasiu și motor, într-o speță,  inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute în art. 35 alin. 1 și 2 din Decretul nr.   328/1966, republicat, în concurs cu infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale prevăzută în art. 288 C.pen.

            În cele ce urmează înțelegem să ne oprim asupra infracțiunii de fals material. În doctrină s-a observat că falsificarea – prin montarea unei tăblițe cu un  alt număr – ca acțiune de alterare a adevărului nu este incriminată prin art. 35 alin. 2 din Decretul nr.  328/1966, deși această faptă prezintă asemănări cu acțiune a constitutivă a infracțiunii de fals material. S-a susținut că nu se poate reține falsul, întrucât nu s-a săvârșit. asupra unui înscris[6].După părerea autorului, prin legea specială s-a incriminat doar folosirea numărului fals de înmatriculare, adică uzul de fals.

              Întrebarea care se ridică este dacă numărul de șasiu sau de motor, precum și placa mineralogică (numărul de înmatriculare[7]) sunt înscrisuri în sensul dreptului penal .

            În semnificația cea mai largă, prin înscrisuri se înțelege orice semn material, vizibil și permanent care servește la transmiterea gândului[8]. În sens penal, însă, legiuitorul a incriminat doar falsificare a scrierii fonetice, adică a unor simboluri literale sau cifrice ce reprezintă o suită de semne atașate ideilor[9].

            Aceasta înseamnă că nu pot constitui obiect material sau produs al infracțiunilor de fals în înscrisuri – chiar dacă sunt susceptibile să exprime idei sau să reprezinte anumite fapte sau situații – desenele, fotografiile, răbojurile, urmele materiale etc.[10]

            Ori de câte ori înscrisul (pe hârtie, pânză, sticlă, tablă, plastic etc.) conține un element material constând din litere[11] sau cifre care reprezintă convențional o idee de sine stătătoare, ca atare, decurgând dintr-un ansamblu logic, el va reprezenta obiect material (sau produs) al unei infracțiuni de fals în înscrisuri.

            Dacă un număr fals în înmatriculare, prin normele metodologice de reglementare poartă sau va purta inscripția “I.G.P.”, el este un înscris oficial în sensul art. 288 raportat la art. 150 alin. 2 C. pen., ca înscris ce emană de la o instituție publică, fiind producător de efecte juridice (chiar și penale).

            Dacă plăcile mineralogice nu vor conține însemnul oficial, ele rămân, după părerea noastră, simple înscrisuri sub semnătură privată în sens larg, fără relevanță penală.

            În sens penal, ele nu constituie obiect material al unei infracțiuni de fals prevăzute în art. 290 C. pen. întrucât, deși emană de la o persoană particulară, deși sunt susceptibile de a produce efecte juridice (dreptul de a conduce pe căile publice), ele nu poartă o semnătură[12] manuscrisă.

            În cazul în care inculpatul se prezintă la înmatriculare cu o nouă poansonare (falsă), peste numărul de șasiu sau motor real, el săvârșește fals în declarații.

            Când atestarea mincinoasă provine din declarații false ale unor persoane prezente, participante la întocmirea de către funcționar a înscrisului, fapta nu este fals intelectual, ci fals în declarații.

            Dacă se referă în mod fals la o situație premisă inexistentă, nu falsă, atunci înscrisul nu este întocmit, ci plăsmuit, contrafăcut în întregime (deci ar fi fals material), ceea ce nu este cazul nostru[13].

            În consecință, dacă un conducător auto circulă cu un certificat de înmatriculare eliberat pentru un alt autovehicul, iar autovehiculul are falsificată poansonarea, va exista infracțiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat prevăzută în art. 35 alin. 1 din Decretul nr.  328/1966.

Astăzi,  infracțiunea depunere în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat  este prevăzută în art. 77 din O. U. nr. 195/2002[14].

Când conducerea poartă asupra unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare, apreciem că în cauză sunt întrunite condițiile ambelor infracțiuni, atât a celei prevăzute în alineatul 1, cât și a celei prevăzute în alineatul 2, în concurs ideal[15], dar nu vom avea fals material în înscrisuri oficiale, întrucât placa de identificare, deși este un înscris (nu un semn material), ea nu este un înscris oficial.

 În speță, poziția denunțătorului nu este aceea  a unei persoane de bună-credință.  Nici o persoană nu a fost indusă în eroare, B. I. M. știind foarte bine că,  legal ,  este imposibilă înmatricularea. Recarosarea dădea  un număr nou caroseriei, m nu motorului , automobilului.

După părerea noastră, fapta nu poate fi privită ca un trafic de influență întrucât agentul de poliție nu avea de ce să lase impresia unei influențe asupra nici unui funcționar, funcționar care oricum nu avea atare atribuții de serviciu și nici un fals intelectual  întrucât agentul de poliție nu avea atribuții de serviciu legate de RAR, nu era în exercițiul vreunor atribuții de serviciu .

Persoana care alcătuiește în întregime un înscris oficial se consideră de către Tribunalul Suprem că contraface în totalitate actul[16].

            Agentul de poliție se poate face vinovat de un abuz în serviciu, iar primul proprietar  de săvârșirea  infracțiunii de punere în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat . Se poate reține deci falsul material (și instigarea la fals) al unor înscrisuri oficiale și sub semnătură privată (placa mineralogică).

            Faptele nu sunt de competența procurorului Parchetului Național Anticorupție potrivit art. 13 alin. 2 lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 43/2002, cu modificările ulterioare dacă din probatoriu nu rezultă că a promis ( a amintit de) sprijinul altor persoane.

În ziua de 15 iunie 2016, Plenul Curții Constituționale  luat în dezbatere cauzele având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.246 C.pen.  din 1969, ale art.297 alin.(1) C.pen.  și ale art.132 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție[17].

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.246 alin.(1) C.pen.  din 1969 și ale art.297 alin.(1) C.pen.  sunt constituționale,  cu rezervă de interpretare,   în măsura în care prin sintagma „îndeplinește în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înțelege „îndeplinește  prin încălcarea legii”.

Curtea a reținut că sintagma „îndeplinește în mod defectuos” nu întrunește condițiile calitative impuse atât de Constituție, cât și de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, nefiind enunțată cu suficientă precizie pentru a permite cetățeanului să își adapteze conduita în funcție de aceasta, astfel încât acesta să fie capabil să prevadă, într-o măsură rezonabilă, față de circumstanțele speței, consecințele care ar putea rezulta dintr-o anumită faptă și să își corecteze conduita. Astfel, Curtea a reținut că defectuozitatea îndeplinirii unui act trebuie stabilită numai prin raportare la legea în domeniu.

Cât privește dispozițiile art.132 din Legea nr.78/2000, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a respins excepția de neconstituționalitate, ca neîntemeiată și a constatat că acestea sunt constituționale în raport de criticile formulate[18].

Media a notat imediat că decizia Curții Constituționalese va aplica direct în cazurile aflate la instanțe și parchete, aceasta în­semnând că activitatea lor va continua ne­stânjenită.

Pe blogul său,  I. Cristoiu spune că toată lumea a salutat Decizia, de bun simț, ca fiind un nou moment victorios din Războiul dus de forțele democratice împotriva  Statului  polițienesc român creat în ultimii ani sub pretextul Luptei împotriva corupției[19].

S-a făcut trimitere și la Comisia de la Veneția[20],  la simple opinii divergente de aplicare inadecvată a legii, asemenea prevederi penale generale fiind foarte problematice, lipsite de previzibilitatea și acuratețea juridică și vulnerabile la manevre politice abuzive. 

Interesat sau nu, s-a afirmat că acei care susțin menținerea în Codul penal a „abuzului în serviciu”, cel puțin în actuala sa formă, sunt caractere dictatoriale și abuzive, brutale și primitive. În acest domeniu,   extrema stângă și extrema dreaptă se ating. Cu mențiunea că de astă dată vântul bate din direcția neo-fascismului în ascensiune. Agitația doamnei Codruta Kovesi în susținerea actualei forme de incriminare a „abuzului în  serviciu” este cel puțin bizara, la prima vedere ea sugerând ca șefa D.N.A. are o agendă politică incompatibilă cu natura funcției pe care o deține. Cu alte cuvinte, intervenția sa are datele unui … abuz. Un abuz menit să îi procure foloase necuvenite cu caracter nepatrimonial, constând în  simpatia „licuricilor tutelari” ai României, interesați în  controlul liderilor politici naționali prin inculparea lor abuziva.[21]

Din 18 octombrie 2018,  art. 5 alin. (2) al Legii nr. 303/2004 a fost modificat prin Legea nr. 242/2018[22],  astfel:  „(2)Judecătorii și procurorii sunt obligați să se abțină de la orice activitate legată de actul de justiție în cazuri care presupun existența unui conflict între interesele lor și interesul public de înfăptuire a justiției sau de apărare a intereselor generale ale societății.”
            Textul anterior dispunea că „(2)Judecătorii și procurorii sunt obligați să se abțină de la orice activitate legată de actul de justiție în cazuri care presupun existența unui conflict între interesele lor și interesul public de înfăptuire a justiției sau de apărare a intereselor generale ale societății, cu excepția cazurilor în care conflictul de interese a fost adus la cunoștință, în scris, colegiului de conducere al instanței sau conducătorului parchetului și s-a considerat că existența conflictului de interese nu afectează îndeplinirea imparțială a atribuțiilor de serviciu.” Deci în orice situație magistrații trebuie să se abțină[23].

Dar  mai important este de subliniat formularea art. 9: (2)Judecătorii și procurorii sunt obligați ca în exercitarea atribuțiilor să se abțină de la exprimarea sau manifestarea, în orice mod, a convingerilor lor politice (text nemodificat).

În noua formulare, introdusă prin art. I, pct. 12 din Legea  nr. 242/2018 ,   (3)Judecătorii și procurorii sunt obligați ca, în exercitarea atribuțiilor, să se abțină de la manifestarea sau exprimarea defăimătoare, în orice mod, la adresa celorlalte puteri ale statului – legislativă și executivă. Cu alte cuvinte,  magistrații își pot exprima,  în orice mod, convingerile   politice . Ei nu pot defăima prin referire la celelalte două puteri,  în ansamblu. Prin defăimare se înțelege ,  generic,  afirmarea sau imputarea unor fapte determinate sau nu privitoare la sfera de activitate a unor instituții ( și până la O.N.G. -uri) ,  de natură a aduce atingere unei bune reputații,  indirect autorității acestora. Textul exclude „defăimarea”[24] particulară la adresa unei anume   persoane,  fie ea funcționând sau nu în legislativ sau  executiv. Considerăm textul inaplicabil în situația unui reprezentant al acestor puteri,  acționând în virtutea funcțiilor,  competentei sale sau în numele acestor puteri,  dacă făptuitorul cunoștea sau nu  această situație oficială. Avem una dintre primele dezincriminări postdecembristă,  rămânând ultrajul,  cu forma cea mai firavă a amenințării.

Punctul 18 din  Recomandarea CM/Rec(2010)12 a Consiliului Europei cu privire la judecători: independența, eficiența și responsabilitățile, se arată: „Dacă comentează deciziile judecătorești, executivul și legislativul trebuie să evite criticile care ar submina independența puterii judecătorești sau ar slăbi încrederea publicului în justiție.”

Magistrații sunt obligați ,   în exercitarea atribuțiilor,   să se abțină de la exprimarea sau manifestarea, în orice mod, a convingerilor lor politice,  ceea ce nu exclude posibilitatea adoptării unei atitudini sociale,  profesionale,  particulare sau publice ce poate fi interpretată într-un cod politic. Cum trebuie citit alineatul (1) al art. 9 din lege ,  potrivit căruia magistrații nu pot  „să desfășoare sau să participe la activități [citim noi, exclusiv] cu caracter politic”? Doar la  următorul alineat se referă  la perioada de „  exercitarea atribuțiilor”. Nu putem să interpretăm decât în sensul unor activități manifeste,  cu vădit caracter pronunțat politic,  exclusivist etc. Considerăm că este de datoria unui magistrat să ia atitudine civică,  manifestă.

Textul trebuie citit ca obligând la o conduită morală ireproșabilă (art.44 alin.31), întreaga viață  să nu afecteze o înaltă reputație profesională și morală. A nu lua o atitudine etică civică este mai rău decât a te retrage din cetate!

Articolul 4 din Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor prevede că (1) În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu judecătorii și procurorii nu trebuie să fie influențați de doctrine politice.

(2) Judecătorii și procurorii nu pot milita pentru aderarea altor persoane la o formațiune politică, nu pot participa la colectarea fondurilor pentru formațiunile politice și nu pot permite folosirea prestigiului sau a imaginii lor în astfel de scopuri.

(3) Judecătorii și procurorii nu pot să acorde nici un fel de sprijin unui candidat la o funcție publică cu caracter politic.

Exprimarea unor convingeri politice sau religioase de către magistrați poate afecta imaginea sistemului judiciar ca fiind independent și imparțial. Această limitare are în vedere și participarea la demonstrații publice care, prin asocierea judecătorului sau procurorului cu anumite vederi sau obiective politice, poate crea ulterior o percepție a acestuia ca având o atitudine părtinitoare, diminuând astfel autoritatea sa ca magistrat.

Magistratul trebuie să acorde atenție sporită situațiilor de tipul următor:
– întâlniri regulate (socializare) cu politicieni;

–legături de prietenie / relații apropiate cu politicieni;

– participarea la diverse evenimente (lansări de cărți din domeniul juridic / nunți / botezuri / petreceri) organizate de politicieni sau la care sunt prezenți politicieni;

– în cazul deținerii unor funcții administrative de orice natură (detașare la Ministerul Justiției, la alte ministere ori instituții altele decât sistemul judiciar), magistratul trebuie să fie întotdeauna conștient că independența sa poate fi afectată[25].

Judecătorii și procurorii sunt obligați să se abțină de la orice activitate legată de actul de justiție în cazuri care presupun existența unui conflict între interesele lor și interesul public de înfăptuire a justiției sau de apărare a intereselor generale ale societății, cu excepția cazurilor în care conflictul de interese a fost adus la cunoștință, în scris, colegiului de conducere al instanței sau conducătorului parchetului și s-a considerat că existența conflictului de interese nu afectează îndeplinirea imparțială a atribuțiilor de serviciu[26].

Referitor la libertatea de exprimare și de informare, în Raportul tehnic care însoțește   Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu[27]se arată că„În timp ce obligația generală de abținere este de înțeles, evidențierea unei protecții speciale față de alte puteri ale statului pune sub semnul întrebării capacitatea magistraților de a se exprima cu privire la anumite chestiuni și la modificările legislative care afectează funcționarea justiției. Acest lucru ar putea afecta chiar rolul C.S.M.  de apărare a judecătorilor și a procurorilor împotriva unor declarații publice din partea altor organisme ale statului, ceea ce poate prejudicia independența sistemului judiciar”.

 Protejarea vieții private trebuie pusă în balanță cu libertatea de exprimare garantată în art. 10 din Convenția europeană a drepturilor omului. Libertatea de exprimare reprezintă unul dintre fundamentele esențiale ale unei societăți democratice. în această societate, presa joacă un rol esențial: ea nu trebuie să depășească anumite limite, mai ales în ceea ce privește protejarea reputației și a drepturilor altor persoane; totuși, ea are obligația de a comunica informații și idei cu privire la chestiuni de interes general[28].


               Comisia de la Veneția, organism consultativ juridic european spune că măsura creșterii puterii ministrului justiției asupra sistemului judecătoresc ar putea să afecteze statul de drept; ea va lua măsuri “ acolo unde este necesar ” pentru a asigura compatibilitatea cu legile Uniunii Europene, afirmație ce reprezintă o amenințare voalată cu declanșarea mecanismului de infrigement. Riscul îl reprezintă ceea ce politologii numesc captura statului – monopolizarea guvernului de către actori corupți[29].

 Principalele solicitări ale Comisiei de la Veneția în ceea ce privește legile Justiției privesc: reconsiderarea sistemului de numire și demitere a procurorilor de rang înalt cu scopul de a asigura condițiile pentru o procedură neutră de numire / demitere prin menținerea în acest proces a președintelui României și a C.S.M. , cu scopul de a echilibra influența ministrului Justiției; abandonarea schemei de pensionare timpurie a magistraților. ; abrogarea sau definirea mai clară a prevederilor care permit procurorilor superiori ierarhic să invalideze, ca neîntemeiate, soluțiile date de procurori care fac dosare; reexaminarea prevederilor privind revocarea membrilor C.S.M. ; eliminarea restricțiilor propuse pentru limitarea libertății de expresie a judecătorilor și procurorilor; reconsiderarea înființării unei secții speciale pentru anchetarea magistraților. Recursul la procurori specializați, combinat cu măsuri eficiente de prevenție, este alternativa de dorit; completarea prevederilor privind răspunderea materială a magistraților prin statuarea expresă că, în absența relei credințe și/sau a gravei neglijențe, magistrații nu sunt răspunzători pentru pronunțarea unei soluții care a fost infirmata/modificată de instanța de control judiciar; amendarea mecanismului pentru acțiunea în regres de o așa maniera încât aceasta să aibă loc doar condiționat de prealabila stabilire a răspunderii magistratului in urma/în cadrul unei proceduri disciplinare[30].

Competența principală a Comisiei de la Veneția este de a oferi statelor membre solicitante consiliere legală, sub forma opiniilor legale/avizelor exprimate cu privire la proiecte de acte normative sau legislație aflată în vigoare, care este supusă revizuirii ; aceste opinii legale/avize pot fi valorificate în cadrul procesului de legiferare, în elaborarea sau modificarea actelor normative, iar nu în cadrul controlului de constituționalitate efectuat de Curtea Constituțională, care vizează exclusiv verificarea conformității cu Constituția României a dispozițiilor legale deja adoptate de autoritatea legiuitoare. Prin urmare, Plenul Curții Constituționale a constatat că, în analiza materiei supuse controlului de constituționalitate, punctul de vedere formulat de Comisia de la Veneția nu prezintă relevanță constituțională[31]

Curtea stabilește limita în care acest articol își menține caracterul constituțional.  S-a arătat că textul legii este acum mai clar, mai previzibil. Deoarece Curtea nu a declarat textul art. 297 ca neconstituțional, ci constituțional, consecința practică este că art. 297 C.pen.   nu va fi suspendat de drept de la data publicării deciziei Curții în Monitorul oficial, ci el rămâne în vigoare[32]; că norma de incriminare este impre­dictibilă. Predicti­bi­li­ta­tea este o condiție esențială pentru ca o normă de in­criminare să fie cons­ti­tu­țio­nală. Orice persoană tre­buie să poată înțelege care este conduita interzisă de lege care atrage răspunderea penală, cea mai gravă formă de răspundere în dreptul românesc[33].

Dar interpretarea consacrată acum și de decizia Curții Constituționale – cu rezervă de interpretare ,  am spune noi- nu face decât să reia ceea ce spuseseră deja ins­tanțele în cazurile de abuz în serviciu de­duse judecății și finalizate prin con­dam­nări,  deci nu îl face în sine nici mai mult,  nici mai puțin predictibil.

Un alt lucru important privind decizia Curții Constituționale  este că ea se aplică direct, fără a fi ne­voie de intervenția legiuitorului. Incri­mi­na­rea rămâne în vigoare cu explicitările Curții Constituționale. Este un fel de culpă asimilată și după răspundere civilă delictuală îi zice culpa levissima în  abstracto, adică poți să-ți încalci atribuțiile de serviciu într-un mod mult mai puțin nociv decât încălcarea legii”[1].

Apropiat, s-a arătat că “În doctrina contenciosului cons­ti­tu­țional este disputat acest me­canism de interpretare a normelor legale din perspectivă cons­ti­tu­țio­na­lă, acest mecanism nefiind echivalent cu acordarea atri­buției de legiferare curților constituționale”.   Ins­tanțele constituționale pot însă stabili că o normă este constituțională doar într-o anumită inter­pretare, toate celelalte posibile inter­pre­tări fiind incompatibile cu Constituția. Prin acest mecanism norma juridică este salvată, fără intervenția legiuitorului, în practică întâlnindu-se numeroase decizii de interpretare (Decizia 262/2016, Decizia 151/2016, Decizia 44/2016)[2]. Cineva trebuia să o facă!![3]

Apreciem că și fără atenționarea din partea Curții Constituționale, sensul incriminării era același,  privind încălcarea unui text expres de lege.

Decizia Curții Constituționale se va aplica direct în cazurile aflate la instanțe și parchete, aceasta în­semnând că activitatea lor va continua ne­stânjenită. În fiecare caz în parte va fi ana­lizată încălcarea legii prin care inculpații sunt acuzați că au generat o pagubă. În cvasitotalitatea marilor dosare care au ți­nut pagina întâi a ziarelor, procurorii au indicat exact care sunt normele legale în­călcate. Prin rechizitorii ei susțin că ne aflăm în fața unor grave încălcări ale legii, nu în fața unor simple erori administrative sau în fața unor abateri disciplinare. De altfel, și înainte de decizia Curții Constituționale se făcea o diferență între diversele forme de răs­pun­dere (penală, contravențională, discipli­nară și civilă) în funcție de norma încăl­cată și de forma de vinovăție identificată în acțiunea subiecților. Decizia Curții Constituționale nu mo­difică nimic substanțial în această ches­tiune[4].

  În art. 246 din Codul penal din 1969[5] era incriminat Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor  ca fiind fapta funcționarului public, care, în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu, cu știință, nu îndeplinește un act ori îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o vătămare intereselor legale ale unei persoane se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

  Pentru a săvârși infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzută de art. 246 C. pen., este necesar ca funcționarul să fi omis să îndeplinească un act ce intră în atribuțiile sale de serviciu  ori să-l îndeplinească în mod defectuos – în cadrul și în limitele atribuțiilor de serviciu.

    De asemenea, este necesar ca acțiunea sau inacțiunea care constituie elementul material al faptei și care a produs vătămări intereselor unor persoane, să fie săvârșite cu vinovăție, ceea ce înseamnă că făptuitorul care, cu voință, a efectuat acțiunea ori a rămas în pasivitate, și-a dat seama că acțiunea sau inacțiunea sa cauzează o vătămare, rezultat pe care l-a urmărit sau a acceptat producerea lui.

    În cazul infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzut în art. 248 C. pen. anterior, este necesar ca tulburarea adusă bunului mers al unui organ sau instituții de stat să fie una însemnată, de o anumită proporție sau și gravitate, adică o tulburare reală, efectivă, determinată și constatabilă, deoarece nu orice tulburare realizează conținutul infracțiunii. De asemenea, fiind o infracțiune de rezultat, se impune stabilirea unei legături de cauzalitate între fapta funcționarului public și rezultatul produs[6].

   Articolul 297 alin.(1) C.pen.  privește  Abuzul în serviciu,  într-o formulare asemănătoare, ca fiind   Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

Aceasta ne duce la concluzia că textele,  vechi sau noi,  au fost,  sunt și vor fi clare,  predictibile,   aplicabile și fără intervenția legislativă. Apreciem că doar interpretarea și aplicarea din ultimii ani a fost excesivă!!

Parlamentul Românieia adoptat la 15 septembrie 2004, Legea nr. 365 pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003, semnată de România la Merida la 9 decembrie 2003. Articolul 19 desemna Abuzul de funcții. Fiecare stat parte are în vedere să adopte măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc a fi necesare pentru a atribui caracterul de infracțiune, în cazul în care actele au fost săvârșite cu intenție, faptei unui agent public de a abuza de funcțiile sau de postul său, adică de a îndeplini ori de a se abține să îndeplinească, în exercițiul funcțiilor sale, un act cu încălcarea legii, cu scopul de a obține un folos necuvenit pentru sine sau pentru altă persoană sau entitate.

În sensul prezentei convenții , prin agent public se înțelege  orice persoană care deține un mandat legislativ, executiv, administrativ sau judiciar al unui stat parte, care a fost numită ori aleasă, cu titlu permanent sau temporar, care este remunerată ori neremunerată, și oricare ar fi nivelul său ierarhic; orice persoană care exercită o funcție publică, inclusiv pentru un organism public sau o întreprindere publică, ori care prestează un serviciu public, așa cum acești termeni sunt definiți în dreptul intern al statului parte și aplicați în domeniul pertinent al dreptului acestui stat; (iii) orice persoană definită ca “agent public” în dreptul intern al unui stat parte. Prin agent public se poate înțelege orice persoană care exercită o funcție publică sau care prestează un serviciu public, așa cum acești termeni sunt definiți în dreptul intern al statului parte și aplicați în domeniul pertinent al dreptului acestui stat.

    Prin lege penalăse înțelege orice dispoziție cu caracter penal cuprinsă în legi organice, ordonanțe de urgență sau alte acte normative care la data adoptării lor aveau putere de lege (art. 173 C. pen.). În schimb,  sintagma “ îndeplinește  prin încălcarea legii” face referire la sensul general dat noțiunii de lege,  primar sau secundar . Dar orice adăugare la norma de baza nu poate depăși înțelesul primar al textului esențial; acestea sunt date în executarea legilor, ordonanțelor sau a hotărârilor Guvernului și se emit în limitele și potrivit normelor care le ordonă. 


TRAFIC DE INFLUENȚĂ

Corupția, în sens larg, reprezintă folosirea abuzivă a puterii încredințate, în scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup[1].

Inculpatul A. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, în formă continuată, prevăzută   de art. 257 C. pen. (1969) raportat la art. 5, art. 6, art. 7 alin. (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea dispozițiilor art. 41 alin. (2) C. pen. (1969) și cu aplicarea art. 5 C. pen.

Instanța de apel a reținut în mod corect că, fapta inculpatului A., care în calitate de prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, cu gradul profesional de procuror de parchet de pe lângă Curte de Apel, în perioada 2007 – 2010, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a primit de la inculpatul B., administrator al SC F. SRL cu sediul în municipiul Rm. Vâlcea, în două rânduri, bunuri electronice și electrocasnice în valoare de 5.215,70 lei, care au fost facturate și plătite de această societate comercială, și, în patru rânduri, a primit de la același inculpat servicii constând în executarea unor lucrări (materiale și manopera aferentă) la imobilele proprietatea sa sau la imobilul proprietatea fiicei sale, numita S.S., în valoare totală de 11.288,53 lei, lucrări executate de SC F. SRL, fără să fie facturate și plătite, inculpatul A., având influență reală sau lăsând să se înțeleagă că are influentă asupra organelor politiei judiciare din cadrul Inspectoratului de Poliție județean Vâlcea, asupra procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, cât și a procurorilor de la parchetele arondate Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, pentru ca dosarele în care se efectuau cercetări față de inculpatul B. și față de salariați ai SC F. SRL, cât și dosarele formate ca urmare a plângerilor inculpatului B. sau a persoanelor apropiate acestuia, să primească soluții favorabile, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de influență, în formă continuată, faptă prevăzute      de art. 257 C. pen. pedepsită  raportat   la art. 5, art. 6 și art. 7 alin. (3) din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea  dispozițiilor  art. 41 alin. (2) C. pen. ant.

Astfel, potrivit doctrinei juridice, „Elementul material constă în acțiunea de traficare a influenței de către o persoană (care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar), acțiune care se poate realiza prin primirea sau pretinderea unei sume de bani sau a altor foloase, sau prin acceptarea promisiunii unor as fel de foloase, ori acceptarea de daruri pentru a determina pe acel funcționar să facă ori să nu facă un act ce intră în atribuțiile sale de serviciu . Pentru existența infracțiunii de trafic de influență nu interesează dacă intervenția pe lângă funcționar s-a produs sau nu, nici dacă prin intervenție (reală sau presupusă) se urmărește determinarea unei acțiuni licite . sau a unei acțiuni ilicite . ori determinarea unei inacțiuni licite sau a unei inacțiuni ilicite; dezaprobarea exprimată prin incriminarea faptei de trafic de influență privește scopul urmărit de infractor nu ca un rezultat, ci ca o caracterizare a acțiunii de traficare a influenței reale ori presupuse .

Pentru existența elementului material, și deci al infracțiunii de trafic de influență, nu este necesar ca, ulterior, acesta să fi fost urmat de executare, adică de satisfacerea pretenției sau de respectarea promisiunii .De asemenea, nu este necesar ca actul ce intră în atribuțiile funcționarului să fi fost ori nu efectuat; este suficient că s-au primit ori pretins foloase sau că s-au acceptat promisiuni de foloase în vederea determinării funcționarului. Este indiferent faptul că inițiativa aparține traficatului sau persoanei interesate ca influența să fie exercitată.

Ca atare, în raport cu toate considerentele anterioare, instanța de apel a constatat că, în cauză, atât din perspectiva laturii obiective, cat și a laturii subiective, sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de influență, în formă continuată, prevăzută de art. 257 C. pen. anterior  raportat   la art. 5, art. 6 și art. 7 alin. (3) din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea  dispozițiilor  art. 41 alin. (2) C. pen. ant.

Așadar, primirea repetată de către inculpatul prim-procuror A. a bunurilor, materialelor și manoperei aferente menționate în rechizitoriu, cu valori mari, a fost de natură a fi „interpretată” de inculpatul B. ca o veritabilă „promisiune” de influențare a funcționarilor publici aflați în coordonarea, subordonarea prim-procurorului A., în sensul art. 291 C. pen. actual; sub acest aspect, se apreciază că este neîntemeiată cererea apărării de a se constata că noua lege penală este mai favorabilă deoarece ar introduce o condiție în plus față de legea penală anterioară.

Indiferent dacă se examinează textele C. pen. anterior sau ale N.C.P., de esența traficului de influență este, în mod generic, o „promisiune” a vânzătorului de influență de influențare a funcționarului care urmează a îndeplini actul ce interesează cumpărătorul de influență .

Înalta Curte conchide că rolul instanței de casație nu este unul strict formal, de verificare a considerentelor deciziei penale, ci în baza demersului analitic, instanța de casație verifică, în drept, dacă situația de fapt, astfel cum a fost reținută de instanța de apel, corespunde infracțiunii pentru care s-a pronunțat hotărârea de condamnare.

În cadrul acestui demers, nu poate fi reevaluat materialul probator și să se stabilească o situație de fapt diferită de cea menționată în decizia penală, ci se verifică, exclusiv, dacă hotărârea atacată este conformă cu regulile de drept, iar, această verificare nu presupune o schimbare a situației de fapt.

Înalta Curte de Casație și Justiție respinge, ca nefondat, recursul în casație formulat de inculpatul A. împotriva Deciziei penale nr. 213/A din data de 09 iunie 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, S.   penală, pronunțată în Dosarul nr. x/42/2011[2].

FONDUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII

Instanța de fond a reținut, în ceea ce privește instigarea la infracțiunea de delapidare, în esență, că, din conținutul considerentelor Sentinței penale nr. 423 din 20.03.2007 a Tribunalului București, S.   a II-a penală, Deciziei penale nr. 164/18.06.2008 a Curții de Apel București și Deciziei penale nr. 2908 din 04.06.2009 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – S.   penală ,   reiese că prăbușirea Fondului Național de Investiții a fost cauzată nu de riscurile inerente la care sunt supuse fondurile deschise de investiții, ci de activitatea infracțională desfășurată de inculpații față de care s-a dispus condamnarea, printre care inculpatul N., martor în această cauză, condamnat definitiv pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și de delapidare.

Raportat la infracțiunea de delapidare, s-a reținut, prin hotărârea definitivă, că pagubele produse de condamnatul N. Fondului Național de Investiții au fost cauzate, pe de o parte, de subscrierea de unități de fond neachitate și, ulterior, răscumpărate, precum și de răscumpărarea de unități de fond (inclusiv a celor neachitate), la valori majorate artificial.

Instanța de fond a observat că  sumele de bani răscumpărate (urmare a săvârșirii infracțiunii de delapidare de către condamnatul N.) au fost utilizate de inculpat pentru achiziționarea de imobile, retrageri de numerar sau pentru activitățile curente ale societăților comerciale aflate în coordonarea acestora.

Instanța de fond a constatat că procurorul a prezentat, în rechizitoriu, aceleași elemente ale situației de fapt atât pentru infracțiunea de instigare la delapidare, cât și pentru infracțiunea de spălarea banilor în ceea ce privește convenția de creditare,   în baza căreia inculpatul urma să acorde S.C. “O.” S.A., cu titlu de împrumut, diferite sume de bani, pentru desfășurarea activității curente, iar creditul acordat de inculpat, în valoare de 91.850.381.683 lei vechi, provine, în realitate, nu din creditări succesive realizate în timp, ci dintr-o creditare având la bază manopere frauduloase realizate prin intermediul folosirii carnetului de investitor, ulterior, în vederea compensării acesteia, în patrimoniul inculpatului fiind transferate un număr de 15 imobile, deși această activitate infracțională nu este în concordanță cu ceea ce s-a reținut, ca situație de fapt, la momentul calificării de către procuror a încadrării juridice a faptei penale ca fiind instigare la delapidare.

Așadar, s-a observat că situația de fapt constituie componenta faptei penale reținută și calificată de instanță ca fiind infracțiunea de spălarea banilor provenind din infracțiunea de înșelăciune, neavând legătură cu instigarea la infracțiunea de delapidare.

 Instanța de fond a arătat că, pentru existența instigării, ca formă a participației penale, trebuie îndeplinite mai multe condiții, printre care efectuarea unor activități de determinare din partea instigatorului față de instigat, care presupun o operațiune de transplantare, de inoculare în conștiința instigatorului a hotărârii de a săvârși o faptă prevăzută de legea penală. Mijloacele instigatorului prin care se obține determinarea instigatului pot fi dintre cele mai diverse, de la rugăminți, îndrumări, promisiuni, oferiri de cadouri, până la constrângerea instigatului.

În plus, s-a reținut că, de esența determinării este situarea în timp a acestei activități, și anume anterior luării hotărârii de a săvârși fapta de către autor. Ca atare, instanța de fond a apreciat că este neîntemeiată susținerea procurorului, în sensul că acțiunea inculpatului de tăinuire a sumelor de bani delapidate de către condamnatul N. (după prăbușirea F.N.I. și până în luna aprilie 2003), și, ulterior, de favorizare a acestuia, deși cunoștea faptul că acesta a fost condamnat, se constituie în tot atâtea argumente în reținerea vinovăției inculpatului sub aspectul instigării la infracțiunea de delapidare.

Astfel, s-a constatat că împrejurarea, de necontestat, referitoare la faptul că sumele de bani delapidate de condamnatul N. au ajuns în conturile inculpatului, iar acesta, în încercarea de a le ascunde, disimula originea frauduloasă, de care avea cunoștință, prin multiple inginerii financiare care avut drept scop introducerea ilegală a dreptului produs al infracțiunii principale (comisă de condamnatul N.) într-un alt drept cu aspect legal, “spălându-se”, astfel, primul drept de caracterul său ilicit, se constituie în fapta de spălare a banilor provenind din infracțiunea principală de delapidare, neputând constitui argument în susținerea acțiunii de determinare, ca o condiție pentru reținerea instigării, iar, în ceea ce privește favorizarea condamnatului N. de către inculpat, a reținut, din fișa de cazier, că inculpatul a fost condamnat definitiv, într-o altă cauză, pentru comiterea acestei infracțiuni.

Mai mult, instanța de fond a reținut că, de esența determinării este situarea acesteia anterior adoptării rezoluției infracționale de către autor, ori, în această cauză, ambele acțiuni, de pretinsă tăinuire (în realitate, fiind vorba de spălare de bani) și de favorizare, sunt situate în timp ulterior momentului comiterii faptei penale de către autorul infracțiunii de delapidare, condamnatul N..

Referitor la activitatea de determinare a instigatului, cu excepția mandatului de reprezentare dat martorului N., pentru ca acesta să administreze banii inculpatului (1995), acuzarea nu a descris, nu a prezentat nicio altă activitate anterioară momentului luării hotărârii infracționale de către martorul N. și care să fi constituit mobilul luării acestei hotărâri de către autorul infracțiunii de delapidare.

În acord cu procurorul de caz, instanța a reținut că, din conținutul convorbirilor telefonice dintre inculpat și condamnatul N., în perioada anilor 2009-2010, coroborate cu celelalte probe, printre care rapoarte de expertiză contabilă, note de constatare întocmite de inspectori din cadrul Ministerului Finanțelor, declarațiile martorului N. și ale inculpatului, reiese că adevăratul beneficiar al sumelor de bani delapidate de condamnatul N. este inculpatul.

Procurorul a afirmat că aceste convorbiri telefonice atestă, în același timp, promisiunile inculpatului către martorul N., pe parcursul săvârșirii infracțiunii de delapidare, că-l va ajuta să se sustragă eventualelor cercetări penale și că va ascunde sumele obținute din fraudarea F.N.I. Dincolo de caracterul întemeiat sau neîntemeiat al acestei afirmații, bazată pe deducția și interpretarea conținutului convorbirilor telefonice de către procuror, instanța de fond a observat că respectivele convorbiri telefonice ar putea atesta promisiunile făcute de inculpat pe parcursul săvârșirii de către martorul N. a infracțiunii de delapidare, și nu anterior adoptării rezoluției infracționale de către autorul delapidării și fundamental în luarea acestei hotărâri. Or, instanța a subliniat că acuzarea trebuia să prezinte acțiunile de determinare, mijloacele prin care inculpatul a reușit să-l convingă pe martorul N. să săvârșească fapta penală (îndemnuri, rugăminți, promisiuni etc.), momentul punerii în practică, al realizării acțiunilor de determinare, care să fie situate în timp anterior adoptării hotărârii infracționale de către autorul infracțiunii de delapidare, ceea ce nu s-a realizat.

Martorii audiați nemijlocit de către instanța de judecată, precum și martorii audiați în cursul urmăririi penale nu au adus elemente de fapt de natură a crea posibilitatea reținerii activității de determinare, de instigare în sarcina inculpatului și plasării acestei activități într-un moment situat anterior adoptării deciziei infracționale de către autorul delapidării.

Ori, potrivit art. 103 alin. (2) C. pr. pen., condamnarea se dispune doar în situația în care instanța are convingerea că acuzația a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă, astfel că, în temeiul art. 396 alin. (1) și alin. (5) C. pr. pen., raportat la art. 16 lit. c) C. pr. pen., instanța de fond a dispus achitarea inculpatului, pentru lipsa de probe.

În ceea ce privește latura civilă, instanța de fond a reținut că valoarea prejudiciului produs urmare a comiterii infracțiunii de delapidare de către autorul N. a fost stabilit prin Sentința pen nr. 423/20.03.2007 a Tribunalului București, S.   a II-a pen, în Dosarul nr. x/2006, definitivă prin Decizia penală nr. 2.098 din 04.06.2009 al Înaltei Curte de Casație și Justiție, prin care inculpatul N. a fost condamnat inclusiv pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute  de art. 215, alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (5) din vechiul C. pen., cu aplicarea art. 41, alin. (2) din vechiul C. pen., comisă pe întreaga perioadă de funcționare a F.N.I., cu obligarea inculpatului N. în solidar cu ceilalți inculpați și cu părțile responsabile civilmente S.C. “O.” S.A., S.C. “U.” S.A., S.C. DD., Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și AVAS din cauza respectivă.

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel, printre alții, Ministerul Public și apelantul intimat inculpat A.

Prin decizia penală nr. 243/A din 21.02.2017 a Curții de Apel București, S.   I penală, pronunțată în dosarul nr. x/2012, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) C. pr. pen., a fost admis apelul formulat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București împotriva sentinței penale nr. 210/9.02.2015 a Tribunalului București, S.   I penală, din dosarul nr. x/2012, a fost desființată, în parte, sentința penală și, rejudecând pe fond:

În temeiul art. 396 alin. (6) C. pr. pen., raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C. pr. pen., cu aplicarea art. 154 alin. (1) lit. c) C. pen., raportat la art. 155 alin. (4) C. pen., s-a dispus încetarea procesului penal față de inculpatul A., pentru infracțiunea de instigare la delapidare cu consecințe deosebit de grave, prevăzute  de art. 47 C. pen., raportat la art. 295 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 308 alin. (1) și alin. (2) C. pen., art. 309 C. pen. și art. 5 C. pen., ca efect al intervenirii prescripției speciale a răspunderii penale.

În temeiul art. 29 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 656/2002, modificată prin Legea nr. 187/2012, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., art. 19 din Legea nr. 682/2002, modificat prin Legea nr. 187/2012, art. 79 alin. (3) C. pen. și art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa de 5 ani închisoare, la care, potrivit art. 36 alin. (1) C. pen., s-a adăugat sporul de 3 ani pentru comiterea infracțiunii de spălarea banilor, în formă continuată, astfel că, s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa de 8 ani închisoare.

A fost respinsă solicitarea Ministerului Public de contopire a pedepsei închisorii aplicată în această cauză cu pedeapsa de 1 an închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 126 din 03.02.2012 a Judecătoriei Sectorului 1 București, pronunțată în dosarul nr. x/2011, definitivă prin decizia penală nr. 1.289/R din 20.06.2012 a Curții de Apel București, S.   a II-a penală, și cu pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 671/F din 2.10.2012 a Tribunalului București, S.   a II-a penală, pronunțată în dosarul nr. x/2010, definitivă prin decizia penală nr. 264 din 24.01.2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

În temeiul art. 107 alin. (2) și alin. (3) C. pen., raportat la art. 112 alin. (1) lit. a) C. pen., precum și art. 33 alin. (1) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 112 alin. (1) lit. e) C. pen., s-a luat măsura de siguranță a confiscării speciale de la inculpat a sumelor de 137.403.630.106 lei vechi (5.529.321 dolari S.U.A.) și de 7.289.406 dolari S.U.A., în echivalentul în lei la cursul B.N.R.

Au fost menținute celelalte dispoziții ale sentinței penale.

S-a luat act că apelantul-intimat-inculpat este arestat în altă cauză.

Astfel, a reținut că termenul de prescripție specială a răspunderii penale este de 16 de ani, potrivit art. 154 alin. (1) lit. c) din noul C. pen., raportat la art. 155 alin. (4) din noul C. pen., care curge din luna martie 2000, după cum s-a reținut prin rechizitoriu, astfel că termenul de prescripție specială a răspunderii penale s-a împlinit în luna martie 2016.

Referitor la măsura de siguranță a confiscării speciale, s-au avut în vedere dispozițiile art. 107 alin. (2) și alin. (3) din noul C. pen., conform cărora măsurile de siguranță pot fi luate față de persoana care a comis o faptă prevăzută de legea penală și independent de aplicarea unei pedepse.

Ca atare, instanța de apel a dispus confiscarea specială de la inculpat nu numai a sumei de 7.289.406 dolari S.U.A., în echivalentul în lei la cursul B.N.R., supusă procesului de spălarea banilor, după cum a procedat instanța de fond, dar și a sumei de 137.403.630.106 lei vechi (5.529.321 dolari S.U.A.), reținută ca beneficiu nelegal în urma infracțiunii de delapidare, cu consecințe deosebit de grave, comisă, în forma autoratului, de condamnatul definitiv N.. Aceste sume urmează să fie actualizate, în procedura punerii în executare.

În vederea aducerii la îndeplinire a măsurii de siguranță a confiscării speciale, curtea de apel a menținut măsura sechestrului asigurător .

Fără a face confuzie între măsura de siguranță a confiscării speciale și măsurile asigurătorii, care constituie modalitatea și mijlocul procedural de a asigura executarea, printre altele, a măsurii asigurătorii, curtea de apel a constatat că, în mod greșit, instanța de fond a înlăturat din ordonanța procurorului din data de 04.09.2012, din Dosarul de urmărire penală nr. x/P/2012, o serie de imobile, pe motiv că nu s-a făcut dovada că au fost dobândite cu bani proveniți din comiterea infracțiunii de spălarea banilor de către inculpat. Astfel, s-a reținut că instanța de fond deși a validat circuitul financiar fraudulos reținut prin rechizitoriu, a scos de sub sechestrul asigurător imobilele respective.

Împotriva deciziei penale nr. 243/A din 21 februarie 2017 pronunțată de Curtea de Apel București, S.   I penală, în dosarul nr. x/2012, a declarat recurs în casație inculpatul A., respins, ca nefundat[3]

GRUPURILE DE PRESIUNE 

Grupurile de presiune sunt definite în literatură ca reprezentând acele grupuri sociale care printr-o   conduită specifică  își  promovează   interese proprii, în lupta pentru exercitarea puterii politice .

  Manifestarea unor puternice grupuri de presiune, capabile sa influențeze sau să determine politica în avantajul intereselor lor corporative sau personale constituie un fenomen  patologic, reprezentând o grava criza a statului.

In cadrul administrațiilor se pot forma grupări de înalți funcționari, care caută sa acapareze posturile de conducere și sa exercite presiuni asupra guvernului, jucând în realitate un rol public, intern sau străin ;  de asemenea,   pot fi mijloace de expresie (organe de presa) ale unor grupuri determinate,   disimulându-și dependenta, uneori, pentru a fi mai eficiente, pretinzându-se autonome  .

 Administrația în cauza, în loc sa servească tuturor, se preocupa mai întâi de propriile sale interese și de cele ale membrilor săi, blocând sau anulând reformele guvernamentale care o privesc. Grupul de presiune care se identifica cu aparatul de stat, simplifică accesul la centrul de decizie ce trebuie influențat . în acest caz, exista un gen de simbioza intre grupuri de interes și anumite segmente ale aparatului de stat, care utilizează accesul lor privilegiat la putere spre propriul profit.

Puterea politica supusa influentei grupurilor intra în relații cu aceste grupuri interzicând-le eventual, controlându-le uneori, asociindu-le acțiunii sale deseori.  Mijloacele folosite de grupurile de presiune pot fi corupția, grevele, manifestațiile, greva foamei etc. Studiile demonstrează că puterea corupe „mai ales pe cei care consideră că o merită”[1]

Prin reprezentarea intereselor organizate, grupurile se substituiau tradiționalei reprezentări, bazata pe sufragiul universal,  prin partide politice,  ele forțând obținerea un   alt echilibru societal,  o noua fază a democrației ,    conflictele de interese fiind inerente politicii, iar lupta pentru privilegii și control al resurselor este rezultatul acestei situații.

Grupurile informale ,   „canale majore de comunicare” sunt organizate pentru a proteja interese și afaceri. Complicitatea dintre unele grupuri politice și de afaceri este și cheia succesului lor economic.

Mentalitatea derivată din excesul de secrete poate fi utilizată pentru a ascunde „cel puțin erori”[2],  împiedicând evaluări cinstite sau detaliate a faptelor,  prin pervertirea informațiilor de care se bucură în scopuri partizane. Este greu de învinuit o asemenea mentalitate ce dă peste un mediu slab sau indiferent.  

 Acolo unde societatea civilă este relativ slabă, iar statul, captiv al grupurilor oligarhice, este lipsit de autoritate, chiar daca formal controlează ,  cât de cât,  resursele, politica nu mai asigura tuturor aceleași mijloace de influenta, ci avantajează grupurile de putere economica.

Adesea,   politica la București nu este decisă la Guvern, în Parlament, ci în interiorul acestei camarile politico-financiare, în folosul ei.  Caracterul mafiot al grupurilor de interese este dat de regulile după care funcționează și de mijloacele folosite pentru a-si atinge scopurile. Atunci când grupurile recurg la șantaj, amenințări și chiar crima, ele au un caracter mafiot. Atunci când grupurile sancționează “trădătorii”, impunând legea tăcerii de exemplu, ele au caracter mafiot[3].

Grupurile au finanțat campanii electorale și astfel si-au rezervat dreptul de a-si numi propriii miniștri. Traian Băsescu trimitea, destul de transparent, la grupurile de putere care controlează oligarhic resursele, iar nu la formele de asociere ale indivizilor în vederea atingerii unor obiective. Traian Băsescu a folosit termenul “grup de interese” în demonstrațiile sale mediatice prin care urmărește sa se repoziționeze, instituțional și politic, dezbaterea a fost lansata. Grupurile de interese au trecut, din zona rezervată teoriei, în prim-planul mass-media[4].

Afirmații nedocumentate din punct de vedere judiciar!

S-a afirmat că Traian Băsescu a creat un Stat Paralel prin cei doi oameni de casă la acea vreme (tandemul Coldea – Koveși), fără precedent în lumea civilizată. Rețeaua cuprinde acoperiți din justiție, mass media și politică – inclusiv premierul Tudose, cel care schimbă miniștri la îndemnul Bruxellului cu sprijinul D.N.A.[5]. Dealtfel, în paralel,  într-o interesantă analiză a serviciilor ruse se afirmă că „birocrația din serviciile de informații se crede mai presus de orice critică sau cerință a democrației”[6].

Continuând comparația/analogia,   în loc ca „prăbușirea Uniunii Sovietice să ducă la dezmembrarea organelor de securitate [sovietice],  peste un deceniu [după anii ’90],  acestea preluaseră controlul supra Federației Ruse”[7]. Un sociolog rus a remarcat formarea unei noi elite și  încorporarea statului de către serviciile de securitate[8].

Conflictele de interese sunt inerente politicii, iar lupta pentru privilegii și control al resurselor este rezultatul acestei situații.

 Înorice regim, chiar și în cel totalitar, grupurile informale sunt organizate pentru a proteja interese și afaceri. Complicitatea dintre unele grupuri politice și de afaceri este cheia succesului economic în societățile în tranziție. Acolo unde societatea civila este relativ slabă, iar statul, captiv al grupurilor oligarhice, este lipsit de autoritate, chiar daca formal controlează resursele, cum pare a fi cazul în România, politica nu mai asigura tuturor aceleași mijloace de influenta, ci avantajează grupurile de putere economica. Absenta economiei de piață libere și concurențiale și a pluralismului politic real favorizează oligarhizarea puterii. și dacă cuvântul “mafiot” are o conotație criminală, caracterul ocult al multor aranjamente politice și economice din cei 15 ani de tranziție trimite spre existenta unor astfel de grupuri informale. Abuzul de putere în interes privat sau de grup, chiar în absenta unei legislații clare, este ilegitim. El creează suspiciune generalizata și viciază mecanismele de autoreglare sociala[9].

. De regula, se constituie un grup, o camarilă, care face jocurile dincolo de ideologii. Se formează rețele de interese, o clientelă care adună “oamenii de încredere”. Adesea politica la București nu este decisă la Guvern, în Parlament, ci în interiorul acestei camarile politico-financiare și, evident, în folosul ei[10].

România a trecut de la un parlament „manipulat” de către conducerea unui singur partid, în regimul comunist, la un parlament „controlat”, „punctul slab al democrației românești”[11], de către un executiv puternic, prin intermediul partidelor. Potrivit arhitecturii constituționale românești, Parlamentul este „organul reprezentativ suprem” și „unica autoritate legiuitoare a țării”, iar „deputații și senatorii sunt în serviciul poporului”[12].

STAREA DE URGENȚĂ

Aștept ordonanțele Dumneavoastră!

Marin Preda[1]

Exercitarea drepturilor și libertăților recunoscute de CEDH trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine națională sau socială, apartenență la o minoritate națională, avere, naștere sau orice altă situație (art.  14 din Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale –  Interzicerea discriminării).

Articolul    93 al Constituției reglementează măsurile excepționale ce se pot lua în raport cu principiile dreptului internațional. (1)Președintele României instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgență în întreaga țară ori în unele unități administrativ-teritoriale și solicită Parlamentului încuviințarea măsurii adoptate, în cel mult 5 zile de la luarea acesteia. (2) Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în cel mult 48 de ore de la instituirea stării de asediu sau a stării de urgență și funcționează pe toată durata acestora.

Articolul 15 al CDEH reglementează derogarea în caz de stare de urgență.

În caz de război sau de alt pericol public ce amenință viată națiunii, orice stat membru poate lua masuri care deroga de la obligațiile prevăzute în CEDH, cu condiția existenței unei situații speciale socotită că ar impune acest lucru   și dacă aceste masuri  nu sunt in contradicție cu alte obligații care decurg din dreptul internațional (§1.).

Nu se permite nicio derogare de la articolul 2 al convenției , cu excepția cazului de deces rezultând din acte licite de război, și nici de la articolele 3, 4 §§1 și 7 (vizând dreptul la viată, interzicerea torturii, interzicerea sclaviei, respectiv principiul legalității incriminării . Orice stat ce exercita acest drept de derogare  informează pe deplin Consiliul Europei  prin Secretarul General cu privire la măsurile luate și la motivele care le-au determinat. El trebuie, de asemenea, să informeze Secretarul General al Consiliului Europei și asupra datei la care aceste măsuri au încetat a fi în vigoare și asupra dispozițiilor Convenției ce devin din nou deplin aplicabile (§3).

Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării (Art. 61 din Constituție – Rolul și structura monopolul legislativ al Parlamentului )

  Prevederile art. 61 alin. (1) teza a doua din Constituție conferă Parlamentului calitatea de unică autoritate legiuitoare a țării, iar în virtutea acestui monopol legislativ, Parlamentul este singura autoritate publică care adoptă legi.

Conceputul de “lege” se definește prin raportare la două criterii: cel formal sau organic și cel material. Potrivit primului criteriu, legea se caracterizează ca fiind un act al autorității legiuitoare, ea identificându-se prin organul chemat să o adopte și prin procedura ce trebuie respectată în acest scop. Această concluzie rezultă din coroborarea dispozițiilor art. 61 alin. (1) teza a doua din Constituție, cu prevederile art. 67, 76, 77 și 78, potrivit cărora Camera Deputaților și Senatul adoptă legi, care sunt supuse promulgării de către Președintele României și care intră în vigoare la trei zile după publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea 

 Criteriul material are în vedere conținutul reglementării, definindu-se în considerarea obiectului normei, respectiv a naturii relațiilor sociale reglementate, sub acest aspect Parlamentul având plenitudine de legiferare.[2]

Având în vedere persistența, în domeniul managementului prevenirii și gestionării situațiilor de urgență, a unui sistem instituțional parțial închegat, cu funcționare temporară și care se activează abia la momentul producerii situațiilor de urgență – incapabil să asigure un răspuns adecvat noilor provocări la adresa securității naționale, pentru a asigura instituirea, în cel mai scurt timp, a unui cadru legal modern și a unor mecanisme manageriale perfecționate, menite să asigure, în mod unitar și profesionist, apărarea vieții și sănătății populației, a mediului înconjurător, a valorilor materiale și culturale importante, pe timpul producerii unor situații de urgență, care să permită restabilirea rapidă a stării de normalitate, și ținând seama de necesitatea accelerării procesului de integrare a României în structurile europene și euroatlantice, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență   nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență[3].

Sistemul Național se organizează și funcționează pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, asigurarea și coordonarea resurselor umane, materiale, financiare și de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate.

Sistemul Național este organizat de autoritățile administrației publice și se compune dintr-o rețea de organisme, organe structuri abilitate în managementul situațiilor de urgență, constituite pe niveluri sau domenii de competență

Situația de urgență,   prin art. 2 din  O.U.G.nr.  21/2004, este definită ca fiind o stare de criză,  un  „eveniment excepțional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare și intensitate amenință viața și sănătatea populației, mediul înconjurător, valorile materiale și culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri și acțiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare și managementul unitar al forțelor și mijloacelor implicate”.[4]

Pe durata situațiilor de urgență se stabilesc și se întreprind acțiuni și măsuri,  activități cu caracter de execuție.  

Potrivit art. 4 din O.U.G. nr. 21/2004,  (1) Pe durata situațiilor de urgență sau a stărilor potențial generatoare de situații de urgență se întreprind, în condițiile legii, după caz, acțiuni și măsuri,  ca activități cu caracter ADMINISTRATIV. .  

Acțiunile și măsurile prevăzute la alin. (1), (2) și (3) se stabilesc în regulamente, planuri, programe sau în documente operative aprobate prin decizii, ordine ori dispoziții emise conform reglementărilor stricte în vigoare (alin. 4).

Într-o speță, reclamantul solicita anularea Hotărârii Consiliului Județean nr. 121 din 22 martie 2011. El preciza că managementul situațiilor de urgență  este un domeniu cu reglementări stricte si cu legislație specifică din care rezultă un ansamblu de  norme de drept cu caracter imperativ si care nu pot fi reglementate de către autoritățile publice locale sau județene prin acte administrative, cum este cazul de față. Prin hotărârea contestată s-a aprobat o Comisie de evaluare și analiză a riscului nuclear la nivelul județului  fără atribuții și fără regulament de funcționare.

Reclamantul susținea că actul administrativ contestat a fost adoptat cu încălcarea prevederilor legale în materie, întrucât are loc o substituire  organismelor înființate la nivelul județului si chiar la nivel național prin atribuțiile conferite iar persoanele nominalizate în această hotărâre  nu fac dovada că și-au dat acordul legal pentru a face parte dintr-un grup de inițiativă, respectiv nu fac dovada că sunt specialiști în evaluarea unei situații de urgență generală generată de un accident nuclear la nivelul județului 

Potrivit art. 22 din O.U.G. nr. 21/2004, intimatul-pârât Comitet Județean pentru Situații de Urgență  are următoarele atribuții principale în domeniul situațiilor de urgență: analizează și avizează planurile județene pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență; informează Consiliul Național _ și consiliul județean asupra activității desfășurate; pe durata situațiilor de urgență sau a stărilor potențial generatoare de situații de urgență se întreprind, în condițiile legii, după caz, acțiuni și măsuri : a) avertizarea populației, instituțiilor și agenților economici din zonele de pericol; b) declararea stării de alertă în cazul iminenței amenințării sau producerii situației de urgență; c) punerea în aplicare a măsurilor de prevenire și de protecție specifice tipurilor de risc și, după caz, hotărârea evacuării din zona afectată sau parțial afectată; d) intervenția operativă cu forțe și mijloace special constituite, în funcție de situație, pentru limitarea și înlăturarea efectelor negative; e) acordarea de ajutoare de urgență; f) instituirea regimului stării de urgență, în condițiile prevăzute de art. 93 din Constituția României; g) solicitarea sau acordarea de asistență internațională; h) acordarea de despăgubiri persoanelor juridice și fizice; i) alte măsuri prevăzute de lege[5].

Pe durata situațiilor de urgență sau a stărilor potențial generatoare de situații de urgență se întreprind, în condițiile legii, după caz, acțiuni și măsuri vizând limitări ale drepturilor  sau libertăți fundamentale referitoare, după caz, la libera circulație, inviolabilitatea domiciliului, interzicerea muncii forțate, dreptul de proprietate privată ori la protecția socială a muncii, aflate în strânsă relație de cauzalitate cu situația produsă și cu modalitățile specifice de gestionare a acesteia (Art. 4 alin. 1).

(3)Măsurile de restrângere a exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți prevăzute la alin. (2) trebuie să fie proporționale cu situațiile care le-au determinat și se aplică cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de lege (Art. 4 alin. 3)..

Acțiunile și măsurile prevăzute la alin. (1), (2) și (3) se stabilesc în regulamente, planuri, programe sau în documente operative aprobate prin decizii, ordine ori dispoziții emise conform reglementărilor în vigoare (Art. 4 alin.4).

În cauză, nu au fost luate astfel de măsuri ori întreprinse acțiuni în acest sens, respectiv nu există regulamente, planuri, programe sau documente operative aprobate prin decizii, ordine ori dispoziții prin care să se fi stabilit în sarcina sa îndepărtarea grindului de balast existent în zona malului drept cu depunerea volumului de balast pe malul stâng al MHC Caralița.

Odată ce prin lege organică s-a stabilit obligația celui care are în exploatare lucrări hidrotehnice de a întreține malurile, cuvetele si albiile în zonele amenajate, nicio entitate publică și nici utilizatorii nu pot conveni contrariul și nici măcar limita/modifica obligația așa cum este aceasta stabilită prin lege.

Aceasta obligație este stabilită de către legiuitor in sarcina societății H. SA in scopul prevenirii unor efecte negative asupra mediului înconjurător.

Prin urmare, obligația de a păstra în condiții bune albia minoră din zona afectată de lucrări hidrotehnice nu este condiționată de nicio justificare tehnică subiectivă.

Atâta timp cât cursul de apă, pe acel sector, este întreținut prin îndepărtarea depunerilor de aluviuni, orice situație potențial generatoare de situații de urgență, dispare sau se diminuează, acesta fiind și scopul pentru care legiuitorul a instituit o astfel de obligație[6].

Curtea Constituțională a analizat obiecțiile de neconstituționalitate invocate cu privire la legea menționată, stabilind,  prin decizia nr. 872 din 25 iunie 2010, că dispozițiile art. 1 – 8 și cele ale art. 10 – 17 din Legea privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar sunt constituționale.

În ceea ce privește critica ce vizează neconstituționalitatea diminuării cuantumului salariului personalului bugetar, Curtea Constituțională a constatat că aceasta este neîntemeiată 

Cu referire la critica de neconstituționalitate care vizează pretinsa încălcare a art. 41 din Constituție, instanța de contencios constituțional a reținut că, în jurisprudența sa, de exemplu prin Decizia nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008[7], a stabilit expressis verbis că dreptul la muncă este un drept complex care include și dreptul la salariu.

Astfel, salariul este o componentă a dreptului la muncă și reprezintă contraprestația angajatorului în raport cu munca prestată de către angajat în baza unor raporturi de muncă. Efectele raporturilor de muncă stabilite între angajat și angajator se concretizează în obligații de ambele părți, iar una dintre obligațiile esențiale ale angajatorului este plata salariului angajatului pentru munca prestată.

Întrucât dreptul la salariu este corolarul unui drept constituțional, și anume dreptul la muncă, s-a constatat că diminuarea sa se constituie într-o veritabilă restrângere a exercițiului dreptului la muncă. O atare măsură se poate realiza numai în condițiile strict și limitativ prevăzute de art. 53 din Constituție.

Pentru ca restrângerea menționată să poată fi justificată trebuie întrunite, în mod cumulativ, cerințele expres prevăzute de art. 53 din Constituție, și anume: să fie prevăzută prin lege; să se impună restrângerea sa; restrângerea să se circumscrie motivelor expres prevăzute de textul constituțional, și anume pentru: apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a drepturilor și a libertăților cetățenilor; desfășurarea instrucției penale; prevenirea consecințelor unei calamități naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav; să fie necesară într-o societate democratică; să fie proporțională cu situația care a determinat-o; să fie aplicată în mod nediscriminatoriu; să nu aducă atingere existenței dreptului sau a libertății.

Astfel, Curtea a reținut că diminuarea cu 25% a cuantumului salariului/indemnizației/soldei, ca un corolar al dreptului la muncă, este prevăzută prin legea criticată și se impune pentru reducerea cheltuielilor bugetare.

De asemenea, soluția legislativă cuprinsă în art. 1 din legea criticată a fost determinată de apărarea securității naționale, astfel cum rezultă din expunerea de motive a Guvernului. Este evident că securitatea națională nu implică numai securitatea militară, deci domeniul militar, ci are și o componentă socială și economică. Astfel, nu numai existența unei situații manu militari atrage aplicabilitatea noțiunii de “securitate națională” din textul art. 53, ci și alte aspecte din viața statului – precum cele economice, financiare, sociale – care ar putea afecta însăși ființa statului prin amploarea și gravitatea fenomenului.

În acest sens, prin Decizia nr. 1.414 din 4 noiembrie 2009[8], Curtea a statuat că situația de criză financiară mondială ar putea afecta, în lipsa unor măsuri adecvate, stabilitatea economică a țării și, implicit, securitatea națională.

De asemenea, Curtea[9] a analizat constituționalitatea O.U.G.  nr. 71/2009, care suspenda executarea unor hotărâri judecătorești și eșalona plata sumelor de bani rezultate din acestea, pornind tocmai de la premisa situației de criză economică avută în vedere prin Decizia nr. 1.414 din 4 noiembrie 2009.

În consecință, Curtea a trebuit să stabilească dacă se menține în continuare existența unei amenințări la adresa stabilității economice a țării, deci, implicit, la adresa securității naționale.

Astfel, Curtea Constituțională a constatat că în expunerea de motive a legii criticate se arată că, potrivit evaluării Comisiei Europene, “activitatea economică a României rămâne slabă și, contrar așteptărilor inițiale, cel mai probabil, creșterea economică s-a menținut negativă în primul trimestru al anului 2010. […] Până la sfârșitul anului 2010, se așteaptă ca inflația să scadă în continuare la aproximativ 3,75% datorită cererii interne slabe și implementării unei politici monetare prudente. Redresarea mai slabă a cererii interne a diminuat importurile, prognozându-se acum un deficit de cont curent de circa 5% din PIB pentru 2010, comparativ cu 5,5% inițial”.

S-a mai arătat că “din misiunea de evaluare efectuată de serviciile Comisiei împreună cu experții FMI și ai Băncii Mondiale în perioada 26 aprilie – 10 mai 2010, pentru a analiza progresele înregistrate în ceea ce privește condițiile specifice atașate tranșei a treia în valoare de 1,15 miliarde de euro în cadrul programului de asistență financiară, a rezultat faptul că, în condițiile politicilor curente, ținta de deficit fiscal pentru 2010, de 6,4% din PIB, nu va putea fi îndeplinită, din cauza unor deteriorări ale condițiilor economice, a unor dificultăți în colectarea veniturilor și derapajelor pe partea de cheltuieli. Guvernul României și-a asumat angajamentul de a lua măsuri compensatorii suplimentare ce trebuie adoptate și implementate înainte de eliberarea de către Comisie a celei de-a treia tranșe din împrumutul UE. […] De asemenea, se precizează faptul că, în cazul în care aceste acțiuni nu sunt implementate până în iunie 2010 sau nu conduc la consolidarea anticipată, vor fi implementate acțiuni suplimentare de majorare a veniturilor la buget, inclusiv măsuri de majorare a cotelor de impunere, pentru a se elimina orice diferență bugetară anticipată”.

În consecință, Curtea a constatat că această amenințare la adresa stabilității economice continuă să se mențină, astfel încât Guvernul este îndrituit să adopte măsuri corespunzătoare pentru combaterea acesteia. Una dintre aceste măsuri este reducerea cheltuielilor bugetare, măsură concretizată, printre altele, în diminuarea cuantumului salariilor/indemnizațiilor/soldelor cu 25%.

De asemenea, Curtea a observat că autorii obiecției pornesc de la o ipoteză greșită, și anume că pentru aplicarea restrângerii menționate ar fi trebuit declarată starea de urgență, asediu sau necesitate, instituții prevăzute la art. 93 din Constituție. Or, chiar dacă instituirea stării de urgență sau de asediu poate avea drept consecință restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți, sfera de aplicare a art. 53 nu se circumscrie numai situațiilor prevăzute de art. 93 din Constituție. În consecință, Curtea a constatat că, în situația de speță, art. 53 teza referitoare la securitatea națională este aplicabil și, în același timp, se constituie într-un temei pentru justificarea măsurilor preconizate.

Curtea a reținut că restrângerea prevăzută de legea criticată este necesară într-o societate democratică tocmai pentru menținerea democrației și salvgardarea ființei statului.

Cu privire la proporționalitatea situației care a determinat restrângerea, Curtea a constatat că există o legătură de proporționalitate între mijloacele utilizate (reducerea cu 25% a cuantumului salariului/indemnizației/soldei) și scopul legitim urmărit (reducerea cheltuielilor bugetare/reechilibrarea bugetului de stat) și că există un echilibru echitabil între cerințele de interes general ale colectivității și protecția drepturilor fundamentale ale individului.

Curtea a constatat totodată că măsura legislativă criticată este aplicată în mod nediscriminatoriu, în sensul că reducerea de 25% se aplică tuturor categoriilor de personal bugetar în același cuantum și mod.

Curtea a reținut că legea criticată nu aduce atingere substanței dreptului, din moment ce condițiile prevăzute la art. 53 din Constituție, analizate anterior, sunt respectate. Curtea Constituțională a observat, de asemenea, că măsura criticată are un caracter temporar, tocmai pentru a nu se afecta substanța dreptului constituțional protejat. Astfel, este evident că restrângerea exercițiului unui drept trebuie să dureze numai atât timp cât se menține amenințarea în considerarea căreia această măsură a fost edictată.

În acest sens, Curtea a constatat că măsura criticată are o durată limitată în timp, și anume până la data de 31 decembrie 2010. Cu privire la invocarea faptului că art. 17 alin. (2) din lege acordă o posibilitate nelimitată Guvernului sau Parlamentului de a aplica, după data de 31 decembrie 2010, diminuarea cu 25% a salariilor, Curtea a constatat că această critică nu este reală, întrucât astfel cum rezultă din textul de lege menționat, începând cu data de 1 ianuarie 2011 se revine la cuantumul salariilor/indemnizațiilor și soldelor de dinainte de adoptarea acestor măsuri de diminuare, în condițiile încadrării în politicile sociale și de personal, care, la rândul lor, trebuie să se încadreze în nivelul cheltuielilor bugetare. Astfel, în urma aplicării măsurilor criticate se va menține în plată același cuantum al salariilor/indemnizațiilor și al soldelor ca cel de dinaintea reducerilor operate prin legea criticată. Este o obligație de rezultat pe care și-o impune legiuitorul pentru că, în caz contrar, s-ar ajunge la încălcarea caracterului temporar al restrângerii exercițiului drepturilor; or, tocmai acest caracter temporar al restrângerii exercițiului drepturilor este de esența textului art. 53 din Constituție.

Ca urmare, față de aceste considerații ale instanței de contencios constituțional, s-a mai reținut că măsura diminuării salariilor reclamanților a fost adoptată tocmai ca urmare a aplicării unor prevederi ale căror dispoziții au fost constatate ca fiind constituționale printr-o decizie a Curții Constituționale.

Analizând și concordanța Legii nr. 118/2010 cu prevederile art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, tribunalul a arătat că orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică și în condițiile prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional.

Textul prevede că dispozițiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosința bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuții, sau a amenzilor.

Astfel fiind, rezultă că actul normativ în temeiul căruia au fost luate măsurile de diminuare a salariilor a fost adoptat din necesități de natura celor prevăzute de art. 1 alin. 2 din Primul protocol adițional, respectiv din considerente de interes general, arătate în lege și apreciate în consecință prin deciziile Curții Constituționale.

Statul se bucură de o largă marjă de apreciere pentru a determina oportunitatea politicilor sale în domeniul prestațiilor sociale. Curtea Europeană a constatat că nu este rolul său de a verifica în ce măsură existau soluții legislative mai adecvate pentru atingerea obiectivului de interes public urmărit, cu excepția situațiilor în care aprecierea autorităților este vădit lipsită de orice temei[10]  .

Tribunalul a apreciat totodată că o altă interpretare este de natură a lipsi de efecte juridice un act normativ aflat în vigoare la data adoptării măsurilor contestate.

S-a mai reținut faptul că în această cauză nu se poate aplica direct Convenția Europeană a Dreptului Omului, întrucât dreptul la un anumit cuantum a venitului de completare nu constituie un ,,bun” în accepțiunea art.1 din Protocolul nr.1[11].

Legea nr. 330 din 5 noiembrie 2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice reglementează stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului, începând cu data intrării în vigoare, în tot sau în parte, a acestei legi, drepturile salariale ale personalului la care actul normativ se referă sunt și rămân în mod exclusiv cele prevăzute de această lege. Ca urmare, salariile personalului bugetar se stabilesc prin lege, iar prin contractele individuale de muncă nu pot acorda drepturi mai mari decât cele menționate în legile de salarizare.

Ca urmare, nu se poate aprecia ca nelegală decizia contestată și măsura diminuării salariilor reclamanților luată de angajator, această măsură fiind adoptată tocmai pentru aplicarea unor dispoziții legale, iar angajatorul nu poate fi obligat la plata diferențelor salariale.

Având în vedere aceste considerente, s-a respins acțiunea astfel cum a fost formulată, ca fiind nefondată.

O ingerință în dreptul la respectarea bunurilor trebuie să păstreze un „echilibru just” între cerințele de interes general ale comunității și cele de protecție a drepturilor fundamentale ale individului. În mod special, trebuie să existe un raport rezonabil de proporționalitate între mijloacele folosite și scopul urmărit prin orice măsură de natură a priva o persoană de proprietatea sa. Curtea, controlând respectarea acestei cerințe, recunoaște statului o largă marjă de apreciere în a alege modalitățile de punere în aplicare și pentru a stabili dacă și consecințele lor sunt justificate de interesul public, de scopul realizării obiectivului legii în cauză. Curtea a amintit că a fost deja chemată să hotărască dacă o intervenție legislativă urmărind a reforma un sector al economiei din motive de justiție socială[12]  sau pentru a corecta erorile unei legi anterioare, în interes public[13]  respecta „echilibrul” între interesele concurente în temeiul articolului 1 din Protocolul nr. 1.

În lumina principiilor stabilite în jurisprudența sa, Curtea a observat că  măsurile criticate de reclamanți nu i-au determinat să suporte o sarcină disproporționată și excesivă, incompatibilă cu dreptul la respectarea bunurilor garantat de articolul 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție. Curtea a considerat că statul român  nu a depășit marja sa de apreciere și nu a rupt justul echilibru între cerințele de interes general ale colectivității și protecția drepturilor fundamentale ale individului. Plângerile au fost respinse, în temeiul art. 35 par. 3 și 4 din Convenție.

Soluția Curții Europene a Drepturilor Omului este deosebit de importantă pentru instanțele interne și este de natură să pună capăt controversei legate de respectarea drepturilor fundamentale ale omului în contextul reducerii cu 25% a salariilor, ca urmare a aplicării Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a confirmat interpretările succesive ale Curții Constituționale,  dar și pe acelea ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, într-un recurs în interesul legii. Astfel, începând cu decizia nr. 872 din 25 iunie 2010 și decizia nr. 874 din 25 iunie 2010, Curtea Constituțională a constatat că este neîntemeiată critica de neconstituționalitate a dispozițiilor legale privind diminuarea cuantumului salariului personalului bugetar.

Instanța urmează să respingă recursul declarat[14].

S-a mai susținut ca, recunoscând marja de apreciere a statelor in materia legislației sociale, CEDO a subliniat obligația autorităților publice de a menține un just echilibru intre interesul general si imperativele protecției drepturilor fundamentale ale persoanei, echilibru care nu este menționat ori de cate ori, prin diminuarea drepturilor patrimoniale, persoana trebuie sa suporte o sarcina excesivă si disproporționată. Într-o astfel de situație există o încălcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, determinată de încălcarea caracterului rezonabil si proporțional al diminuării drepturilor patrimoniale[15],  astfel ca plasarea măsurilor de austeritate sub auspiciile securității naționale, obliga la respectarea procedurii instituirii si încetării stării de urgenta, astfel cum este reglementată de cap. II din  O.U.G. nr. 1/1999. Așadar, Guvernul nu se poate substitui atribuțiilor Președintelui si Parlamentului pentru a lua masuri de austeritate implicând securitatea naţională decât prin încălcarea art. 53 si art. 93 din Constituție.

Pensiile de serviciu au fost stabilite inițial pentru anumite categorii socio-profesionale, fiind alcătuite din doua componente – pensia contributiva plătită din bugetul de stat din bugetul asigurărilor de stat (stabilita prin raportare la contribuția efectiva plătită de salariat) si pensie suplimentara suportata din bugetul de stat, fără plata unei contribuții.

Prin acordarea pensiei suplimentare nu a fost instituit un privilegiu în favoarea unor categorii socio-profesionale, ci o măsură instituita de stat, ce poate fi oricând modificata pe cale legislativa din rațiuni de ordin economico-financiare si de politica economica a statului, funcție de resursele financiare avute la dispoziție.

În conformitate cu principiul contributivității prevăzut de Legea nr. 19/2000, principiu mentinut în Legea nr. 263/2010, (act normativ ce abroga legea nr. 19/2000), în procesul de recalculare a pensiilor, fiecarei persoane i se determina si i se atribuie un punctaj mediu anual ce determina cuantumul pensiei, corespunzator stagiului efectiv de cotizare si prin raportare la contributie efectiv achitata de asigurat.

Prin Decizia nr. 871/2010 a Curtii Constitutionale, referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 119/2010 (prin care s-a recalculat initial pensia contestatorului), s-a statuat ca prevederile acestui act normativ sunt constitutionale, nefiind discriminatorii, ele aplicându-se tuturor pensiilor speciale si, totodata ca acest act normativ nu prevede discriminari si diferentieri procentuale pentru diferitele categorii de persoane carora li se adreseaza.

Totodata prin Decizia nr. 873/2010 Curtea Constitutionala a statuat, în argumentarea respingerii exceptiei de neconstitutionalitate a Legii nr. 119/2010, ca, acordarea pensiei suplimentare nu se subsumeaza dreptului constitutional la pensie, asa cum a fost reglementat în cuprinsul art. 42 alin. 2 din Constitutie, aratând ca în conceptul de “drepturi câstigate” pot intra doar prestatiile deja realizate pâna la intrarea în vigoare a noii reglementari. De altfel, sub acest aspect legea nu retroactiveaza, întrucât urmareste o recalculare echitabila a dreptului de pensie, avându-se în vedere ca unic principiu, cel al contributivitatii.

Pe de altă parte, aplicarea principiului drepturilor câstigate, după intrarea în vigoare a noilor reglementari ar conduce la inechități vădite între categoriile de personal stabilite de noul act normativ și cele pensionate anterior intrarii în vigoare a acestei legi, creându-se o veritabilă stare de discriminare.

Legea nr. 119/2010 și, ulterior,  O.U.G. nr. 59/2011 nu încalcă principiul retroactivitățiii consacrat de art. 15 alin. 2 din Constituție, asa cum s-a statuat în cuprinsul Deciziei nr. 375/2005 a Curtii  Constituționale, întrucât nu se refera la o recalculare retroactiva a dreptului de pensie, legea dispunând numai pentru viitor.

În acest sens, neacordarea pensiei suplimentare raportat la resursele financiare aflate la dispozitia statului la un moment dat nu poate fi considerata o încalcare a prevederilor art. 20 din  Constituție, raportat la art. 1 din Protocolul CEDO, întrucât masura recalcularii și a revizuirii nu echivaleaza cu o privare cu o privare de proprietate, întrucât nu afecteaza contributiile efective ale beneficiarului pensiei.

De altfel, în cauza Muller/Austria, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat ca textul art. 1 din Protocolul 1 din CEDO nu poate fi interpretat în sensul  că  o persoana ar avea dreptul la o pensie într-un anumit cuantum.

Pe de alta parte, notiunea de “bun” în sensul art. 1 din Protocolul 1 și jurisprudenta CEDO a avut ca punct de vedere principiul garantarii dreptului de proprietate, protectia instituita de Conventie fiind extinsa și la valori patrimoniale.

Institutiile Conventiei au statuat  că  plata unor contributii la sistemul de securitate sociala, duce la nasterea unui drept cu valoare patrimoniala protejat de art. 1 din Protcolul nr. 1 aditional la Conventie, însa  că  acest drept sa se nas că , el trebuie sa se nas că  și sa fie recunoscut, cel interesat trebuie sa îndeplineas că  toate conditiile prevazute de legislatia nationala în materie.

În cauza de față,contestatorului i s-a recunoscut dreptul la pensia de serviciu în baza legii speciale, iar aceasta categorie de pensie intra sub sfera de aplicare a articolului 1 din Protocolul 1 la Conventie, iar recalcularea și revizuirea acestei categorii de pensie reprezinta o ingerinta a statului, ce trebuie, însa, sa se subordoneze celor 3 limitari impuse de primul paragraf ala art. 1 din Protocolul aditional nr. 1 la Conventie, respectiv sa fie prevazuta de lege, sa aiba un scop legitim și să existe un raport de proportionalitate între mijloacele folosite și scopul urmarit. Se constată  că  această măsură este prevazută de lege (Legea  nr. 119/2010 și  O.U.G.  59/2011), scopul recalcularii și revizuirii pensiei este legitim (având în vedere  că  se urmareste diminuarea efectelor crizei economice și financiare ce afecteaza în prezent România), iar în cauza de fata tribunalul apreciaza  că  se pastreaza un raport rezonabil de proportionalitate între mijlocul ales și interesul individual, și nu a fost instituita o sarcina impunatoare și excesiva pentru contestator, întrucât cuantumul pensiei revizuite este de 2.299 lei, cuantum ce depaseste în mod semnificativ nivelul pensiei medii pe tara și relativ apropriate de salariul mediu net pe economie.

În concluzie, tribunalul considera  că  ingerinta statului în recalcularea și revizuirea pensiei contestatorului a avut loc cu respectarea celor trei limitari impuse de primul paragraf al art. 1 din Protocolul 1 aditional al Conventiei existând atât un scop legitim cât și un raport rezonabil de proportionalitate între mijloacele folosite și scopul urmarit, motiv pentru care contestatia va fi respinsa  că  neîntemeiată[16].

În art. 53 al Constituției este reglementată Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți. (1)Exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a drepturilor și a libertăților cetățenilor; desfășurarea instrucției penale; prevenirea consecințelor unei calamități naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. (2)Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertății.


Prin adresa cu nr. 6786 din 15 aprilie 2020,  Avocatul Poporului contestă că președintele României poate să legifereze „în domenii pentru care Constituția cere intervenția legiuitorului primar sau a celui delegat prin modificarea unor legi organice și prin restrângerea efectivă a exercițiului drepturilor omului”.

În sesizarea către Curtea Constituțională, Avocatul Poporului susține că exigențele statului de drept impun ca garanțiile juridice ale drepturilor prevăzute de Constituție în beneficiul cetățenilor să fie utilizate potrivit scopului pentru care au fost instituite.

Renate Weber susține că sunt neconstituționale articolul 9, o parte din articolul 14 și articolul 28 din Ordonanța de urgență nr. 1/1999 , dar și O.U.G. nr. 34/2020 (care stabilește sancțiuni mai dure pentru încălcarea unor prevederilor din O.U.G. nr.  1/1999)[1].

Restrangerea drepturilor fundamentale s-a realizat intr-o proportie si de o gravitate fara precedent de la  căderea comunismului. Fara indoiala, vremurile de criza impun solutii exceptionale, insa restrangerea drepturilor fundamentale poate fi facuta doar cu respectarea limitelor impuse de art. 53 din Constituție[2]

O serie de juriști se întreabă dacă este constituțional ca prin ordonanțe militare sau prin decretul de instituire a stării de urgență  să fie restranse drepturi și libertati fundamentale.

O alta problemă ridicată este denumirea lor. De ce se numesc „ordonanțe militare” când acestea sunt emise de un minister civil? România nu este în razboi și nu e atacată militar, pentru a justifica denumirea de „ordonanțe militare”.

Articolul  27 al O.U.G. nr. 1/1999 modificat prin Legea nr. 453 arată că încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență sau a dispozițiilor ordonanțelor militare ori a ordinelor emise pe timpul stării de asediu și al stării de urgență atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

            Formularea vorbește atât de prevederi ale O.U.G. ,  cât și de prevederi ale ordonanțelor militare ori ale ordinelor. Aceasta înseamnă că ele pot coexista atât în timpul stării de asediu ,   cât și al stării de urgență. Sintagma „după caz” se referă  la natura răspunderii antrenate. Caracterul militar vine din natura  acțiunilor și măsurilor luate pe fond militar ce se întreprind (art. 4 din O.U.G. nr. 21/2004).

Dacă situația a impus o intervenție legislativă,  aceasta a intervenit întotdeauna într-un cadru legal,  adică numai prin intervenenția unei ordonanțe de urgență,   dar nu printr-un ordin sau ordonanțe  militare într-o stare de urgență, adică, „în condițiile legii, după caz” (art. 4 din O.U.G. nr. 21/2004)

Probleme juridice ridică și decretul Președintelui de institutire a stării de urgență, precum și cel de prelungire a acestei stări. De exemplu, o serie de prevederi din aceste decrete pot fi privite ca reprezentând dispozitii pur legislative, când singura autoritate legislativa a tarii – spune Constituția – este Parlamentul.

In acest context s-a ridicat intrebarea daca prerogativele constituționale ale Presedintelui permit acestuia, în situația stării de urgență, să emită decrete ce conțin dispoziții pur legislative.

Constituția nu prevede însă ca în starea de urgență sau de asediu prerogativele constitutionale ale autorităților s-ar modifica [3].

Art. 1 din Ordonanța de urgență nr. 1/1999 arăta că Starea de asediu și starea de urgență privesc situații de criză ce impun măsuri excepționale care se instituie în cazuri determinate de apariția unor pericole grave la adresa apărării țării și securității naționale, a democrației constituționale ori pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor unor dezastre.
Starea de asediu reprezintă ansamblul de măsuri excepționale de natură politică, militară, economică, socială și de altă natură aplicabile pe întreg teritoriul țării ori în unele unități administrativ-teritoriale, instituite pentru adaptarea capacității de apărare a țării la pericole grave, actuale sau iminente, care amenință suveranitatea, independența, unitatea ori integritatea teritorială a statului, în cazul instituirii stării de asediu se pot lua măsuri excepționale aplicabile pe întreg teritoriul țării ori în unele unități administrativ-teritoriale.
Art. 2 a fost modificat de art. I, pct 2  din Legea nr. 453/2004.  Forma anterioră prevedea că Starea de asediu reprezintă ansamblul de măsuri cu caracter politic, militar, economic și social, care se instituie în anumite zone sau pe întregul teritoriu al țării, în scopul creșterii capacității de apărare a țării, în situația iminenței unei acțiuni sau inacțiuni îndreptate împotriva suveranității, independenței, unității statului sau integrității teritoriale (Art. 2).

            Potrivit art. 3 al ordonanțeiStarea de urgență reprezintă ansamblul de măsuri excepționale de natură politică, economică și de ordine publică aplicabile pe întreg teritoriul țării sau în unele unități administrativ-teritoriale care se instituie în următoarele situații: a)existența unor pericole grave actuale sau iminente privind securitatea națională ori funcționarea democrației constituționale; b)iminența producerii ori producerea unor calamități care fac necesară prevenirea, limitarea sau înlăturarea, după caz, a urmărilor unor dezastre.
            Articolul  3 fusese modificat de art. I, pct.  3. din Legea nr.  453/2004 . Forma anterioară prevedea că Starea de urgență reprezintă ansamblul de măsuri cu caracter politic, economic, social și de ordine publică, instituit în întreaga țară sau în anumite zone ori în unele unități administrativ – teritoriale, în următoarele situații: a)existența unor amenințări la adresa siguranței naționale sau democrației constituționale, ceea ce face necesare apărarea instituțiilor statului de drept și menținerea sau restabilirea stării de legalitate; b)iminența producerii ori producerea unor dezastre, ceea ce face necesare prevenirea, limitarea și înlăturarea efectelor acestora.

Pe durata stării de asediu sau a stării de urgență, exercițiul unor drepturi și libertăți fundamentale poate fi restrâns, cu excepția drepturilor omului și libertăților fundamentale prevăzute la art. 32, numai în măsura în care situația o cere și cu respectarea art. 53 din Constituția României, republicată (Art. 4).

  Articolul  4 fusese modificat de art. I, pct. 5. din Legea nr. 453/2004 . Forma anterioară prevedea că pe durata stării de asediu și a stării de urgență, proporțional cu gravitatea situației ce a determinat instituirea acestora și numai dacă este necesar, poate fi restrâns exercițiul unor drepturi sau libertăți fundamentale înscrise în Constituție, cu acordul ministrului justiției.

Conducătorii autorităţilor publice, ai celorlalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice au obligaţia să respecte şi să aplice toate măsurile stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă, în actele normative conexe, precum şi în ordonanţele militare sau în ordine, specifice stării instituite .

 Conducătorii autorităţilor publice şi administratorii operatorilor economici care asigură servicii de utilitate publică în domeniile energetic, sănătate, agricultură şi alimentaţie, alimentare cu apă, comunicaţii şi transporturi au obligaţia de a asigura continuitatea furnizării serviciilor esenţiale pentru populaţie şi pentru forţele destinate apărării.
(Art. 9 din Ordonanța de urgență nr. 1/1999[4]).

            Potrivit art. 28,  (1)Nerespectarea acestor prevederi (ale art. 9) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice. (2) Pe lângă sancţiunea contravenţională principală prevăzută la alin. (1), în funcţie de natura şi gravitatea faptei, se pot aplica şi una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare, prevăzute în ordonanţele militare: a)confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie; b)interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate; c)suspendarea temporară a activităţii; d)desfiinţarea unor lucrări; e)refacerea unor amenajări[5].

Ordonanţă de urgenţă nr. 48 din 9 aprilie 2020 privind unele măsuri financiar-fiscale (Monitorul Oficial nr.  319 din   16 aprilie 2020) a modificat prevederea anterioră, O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, ( Monitorul Oficial nr. 22 din 21 ianuarie 1999), introducând un nou articol, articolul 285, cu următorul cuprins:”Art. 285. . . (5) Produsele accizabile confiscate sau rechiziţionate definitiv care nu pot fi valorificate în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3) se distrug în condiţiile prevăzute în reglementările referitoare la modul şi condiţiile de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

Ordonanța de urgență aparține Guvernului,  deci nu vedem per se  un abuz direct al intervenției Președintelui.  Formularea vagă[6] a art. 9 ( despre obligaţia să respecte şi să aplice toate măsurile stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă, în actele normative conexe, precum şi în ordonanţele militare sau în ordine, specifice stării instituite) este mai mult decât criticabilă, prezentând carențe de tehnica legislativa,  dar nu le putem pune în sarcina Președintelui. 

Decizia nr. 65 din 20 iunie 1995, publicată în Monitorul Oficial nr. 129 din 28 iunie 1995, a statuat că situația extraordinară trebuie evaluată în raport cu “necesitatea și urgența reglementării unei situații care, datorită circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public”. Cu aceeași finalitate, a definirii cât mai precise a situației excepționale, Curtea, prin Decizia nr. 83 din 19 mai 1998, publicată în Monitorul Oficial nr. 211 din 8 iunie 1998, a precizat că de esența acesteia este caracterul obiectiv, “în sensul că existența sa nu depinde de voința Guvernului care, în asemenea împrejurări, este constrâns să reacționeze prompt pentru apărarea unui interes public pe calea ordonanței de urgență”.

Având în vedere criticile invocate de autorii excepției în prezenta cauză, Curtea a precizat că existența unor “situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată” și care, potrivit art. 115 alin. (4) din Constituție, justifică emiterea unei ordonanțe de urgență, nu trebuie confundată cu existența unei “stări de urgență”, care se instituie de Președintele României și se încuviințează de Parlament, în temeiul art. 93 din Constituție, impunând o serie de măsuri reglementate de  O.U.G.  nr. 1/1999 [7].

De exemplu, art. 32 lit. d) din O.U.G. nr.  1/1999 prevede ca pe timpul stării de urgență este interzisă „restrângerea accesului liber la justiție”. Or  o serie de juriști[8] au ridicat problema dacă prevederile cu privire la justiție din decretele Presedintelui nu restrâng tocmai accesul liber la justiție al cetățenilor.

Paradoxul, în această situație cu adevarat exceptională, este că Guvernul nu a utilizat instrumentul ordonanțelor de urgență, perfect justificate în condițiile și limitele prevăzute de Constituție, preferându-l pe cel al ordonanțelor militare.

Mai amintim că,  potrivit art. 100 alin.  (2) din Constituție,  Decretele emise de Președintele României în exercitarea atribuțiilor sale prevăzute în articolul 93 alineatul (1)  (privind instituirea, potrivit legii, a stării de asediu sau a stării de urgență) se contrasemnează de primul-ministru. Natura juridică a oricăror asemenea acte este aceea de acte cu caracter  administrativ.

După terminarea stării de urgență, Parlamentul va trebui să efectueze o anchetă prin intermediul unei comisii parlamentare speciale. Parlamentul va trebui să se implice în tragerea la răspundere juridică a persoanelor vinovate de acte anticonstituționale[9]

Măsurile  excepționale pomenite în O.U.G. nr. 1/1999 sunt exclusiv  de natură politică, militară, economică, socială și de altă natură caracteristic administrative și nu legislative. Enumerarea privește starea de asediu ca determinând acțiuni   caracteristic administrative, legiuitorul ferindu-se a departeja după natura juridică cele două stări; dar acest lucru nu amestecă reglementarea constituțională cu una pur administrativă,   cu caracter militar. Acest lucru însemnă că putem lua în stare de urgență măsuri militare (prin ordine și ordonanțe militare),  dar niciodată măsuri legislative de valoare constituțională,  într-o stare de asediu.

O analiză ar trebui făcută pe pct. 5 al O.U.G.  nr. 34/2020. 5.După articolul 33 se introduc două noi articole, articolele 331 și 332, cu următorul cuprins: “Art. 331 Pe perioada stării de asediu sau a stării de urgență, normele legale referitoare la transparența decizională și dialogul social nu se aplică în cazul proiectelor de acte normative prin care se stabilesc măsuri aplicabile pe durata stării de asediu sau a stării de urgență ori care sunt o consecință a instituirii acestor stări.  

Soluția legislativă privind  suspendarea aplicării normelor legale referitoare la transparența decizională și dialogul social este criticabilă întrucât ea pornește „de la premisa că procedurile de transparență decizională în administrația publică  și  cele aferente dialogului social afecteaza celeritatea masurilor normative. Or, premisa de la care trebuie plecat este aceea că statul de drept, chiar  și  în perioada stării de urgență, consacra o serie de garanții menite să asigure respectarea drepturilor   și   a libertatilor cetatenilor, respectiv incadrarea autoritatilor publice in coordonatele dreptului. Exigentele statului de drept impun ca garantiile juridice ale drepturilor prevazute de Legea fundamentală in beneficiul cetățenilor să fie utilizate potrivit scopului pentru care au fost instituite. În felul acesta, se poate ajunge la consolidarea unei adevărate democrații constituționale”[10].

Atât timp cât activitatea va fi desfășurată cu bună credință,  nu avem de ce a o privi ca fiind abuzivă. Dar apar elemente  subiective sau discreționare.    Ca exemplu de măsuri criticabile desfășurate,  din acest punct de vedere,   apare Acțiunea Sparanghelul[11].

În consecință,  din analiza sumară a criticilor formulate,  unele îndrituite din punct de vedere juridic,  și lăsate a fi lămurite tehnic de forul constituțional,  rezultă nu doar exprimarea unor puncte de vedere cu caracter politic,  dar,  mai ales,  substratul unor influențe de un grad mult mai ridicat.


ACTIVITATEA DE LOBBY ÎN ROMÂNIA

  “Problema reglementarii creditului în valută nu este o inițiativă locală,  ci europeană”[1].  Potrivit viceguvernatorului BNR, lobby-ul făcut de bănci pentru modificarea Ordonanței nr. 50/2010 a fost transparent  și corect. “În toamna lui 2009 noi am organizat o dezbatere la BNR la care au participat mai toate părțile implicate. Consiliul Concurenței, ANPC, băncile s. a. m. d. Noi am sfătuit autoritățile publice să nu impună măsuri exagerate. Nu s-a urmat punctul nostru de vedere din acel moment, băncile au procedat transparent și au făcut lobby în mod transparent”[2].

Valeriu Tabără, ministrul agriculturii a recunoscut public ca a fost consilierul celei mai mari companii exportatoare de organisme modificate genetic din lume, Monsanto, gigant american care se lupta de ani buni să intre pe piața Uniunii Europene unde cultivarea acestui tip de plante a fost restricționată. în  aceste condiții,  Tabără, din  poziția de membru al Guvernului, a anunțat recent ca ministerul condus de el va lua toate masurile pentru ca de la anul România să cultive la scară industrială soia modificata genetic[3].

Când o asemenea activitate este legitimă și când este o infracțiune, cum ar fi un trafic de influență?

Un proiect de lege privitor la reglementarea activității de lobby a fost inițial  elaborat de Ministerul pentru IMM-uri și a fost lansat în dezbatere publică încă din  anul 2009[4]  .

În expunerea de motive a proiectului se precizează că, reglementarea activității de lobby în România ar permite cointeresarea societății în adoptarea unei decizii , din stadiul de proiect.  Obiectivul acestei legi este de a stabili modul în care trebuie să se desfășoare relațiile dintre autoritățile publice și lobbiști, de a populariza activitatea de lobby și de a reglementa această activitate.

Proiectului de lege definește activitatea de lobby ca fiind totalitatea acțiunilor, desfășurate prin metode legale, pentru influențarea activității puterii legislative sau a celei executive, fie că este vorba despre instituții publice centrale sau locale, acțiuni desfășurate în favoarea unei terțe părți, în schimbul unor beneficii materiale, prevăzute ca atare în contractul de lobby. Acțiuni specifice activității de lobby constau în orice comunicare orală sau scrisă, inclusiv electronică, adresată unor reprezentanți ai unei autorități sau instituții publice, în favoarea clientului.

Prezenta lege reglementează modul de desfășurare a acțiunilor de influențare a activității puterii legislative și a celei executive, acțiuni desfășurate în favoarea unei terțe părți, în baza unui contract de lobby. În această categorie se includ:

a) informarea beneficiarilor asupra etapelor care trebui parcurse pentru atingerea obiectivului urmărit;

b) cercetarea și adunarea de informații necesare îndeplinirii scopului propus;

c) informarea beneficiarilor asupra demersurilor întreprinse și monitorizarea rezultatelor;

d) analiza activității desfășurată de autoritățile publice centrale și locale;

e) participarea la dezbaterile organizate de autoritățile publice centrale și locale asupra cărora se exercită activitatea de lobby;

f) dezvoltarea și atragerea susținerii publice prin orice mijloace publicitare, mass-media, conferințe sau dezbateri publice;

g) contribuții la dezvoltarea strategiilor politice și/sau economice și atragerea sprijinului formațiunilor politice pentru atingerea obiectivului urmărit;

h) contacte directe cu reprezentanții puterii legislative sau executive, fie că este vorba despre autoritățile publice centrale sau locale;

i) alte activități conexe activității de lobby.

În sensul proiectului, nu sunt considerate acțiuni specifice activității de lobby următoarele tipuri de comunicări:

(a) comunicări făcute de o persoană oficială, în virtutea atribuțiilor sale oficiale;

(b) comunicări făcute de un reprezentant al unei organizații mass-media, în scopul strângerii și difuzării de știri și informații către public;

(c) comunicări făcute într-un discurs, articol, publicație sau în altă formă destinată aducerii la cunoștința publicului, ori prin radio, TV sau alte mijloace de comunicare;

(d) comunicări făcute în favoarea Guvernului unei țari străine sau a unui partid politic străin;

(e) comunicări făcute în vederea fixării unei întâlniri, a cererii de informații și alte asemenea cereri administrative, dacă această cerere nu urmărește influențarea persoanelor oficiale;

(f) mărturii depuse în cadrul audierilor organizate și desfășurate potrivit legii;

(g) comunicări trimise ca răspuns la cererea unei persoane oficiale;

(h) comunicări care nu pot fi efectuate fără a divulga informații, care potrivit legii sunt secrete.

Articolul 2 al proiectului definește scopul unei activități de lobby ca fiind una dintre următoarele activități, cu excepția cazurilor în care aceste activități devin contrare apărării țării și siguranței naționale sau aduc atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale omului:

a) în exercitarea inițiativei legislative: retragerea, modificarea, adoptarea sau abrogarea, după caz, a unei legi, hotărâri sau moțiuni de către Camera Deputaților și/sau Senat, a unui decret emis de Președintele României, a unei hotărâri sau ordonanțe emise de către Guvern, sau a altui act administrativ emis de către autoritățile administrației publice centrale sau locale;

b) în exercitarea de către Guvern a funcției de strategie, aplicare a programelor de dezvoltare economică a țării, pe ramuri și domenii de activitate, realizare a politicii în domeniul social, cât și a funcției de administrare a proprietății statului, precum și în elaborarea și implementarea de către ministere a politicilor și strategiilor din domeniile specifice de activitate;

c) declanșarea procedurilor de stabilire a obiectului și de organizare, în condițiile legii, a unui referendum;

d) nominalizarea, audierea sau confirmarea unei persoane într-o funcție publică care este aleasă de Camera Deputaților și/sau Senat, de autoritățile administrației publice locale, inclusiv dacă este numită de către autoritățile administrației publice centrale.

Activitatea de lobby poate fi desfășurată de orice persoană fizică sau juridică, după înregistrarea acesteia într-un  Registru  de Lobby[5]

Fiind o activitate civil/comercială, ni se pare excesivă reglementarea.  Este suficient, potrivit legii române, înregistrarea activității ca societate comercială, respectiv persoană autorizată,  atât timp cât prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin crearea unui Registru voluntar, în contextul Inițiativei europene în materie de transparență, Comisia Europeană dorește să aducă la cunoștința cetățenilor informații despre interesele generale sau specifice care influențează procesul de luare a deciziilor la nivelul instituțiilor europene și despre resursele mobilizate în acest scop. Organizațiile care doresc să se înregistreze au ocazia de a-și demonstra angajamentul profund în favoarea transparenței, precum și legitimitatea deplină a activităților pe care le desfășoară. Înregistrându-se, reprezentanții grupurilor de interese își asumă obligația de a respecta prevederile Codului de conduită european.

Comisia europeană subliniază caracterul voluntar al înregistrării[6]  .

Potrivit proiectului, este interzisă desfășurarea activității de lobby de către:

(a) Membrii Parlamentului, membrii Parlamentului European, membrii Guvernului, salariații organelor administrației publice centrale și locale;

(b) Agențiile sau regiile de stat, directorii și membrii din conducerea acestora;

(c) Orice operator economic în cadrul căruia statul deține o participație mai mare de 51%, directorii și membrii consiliului de administrație al acestora;

(d) Partidele politice și membrii organelor de conducere ale acestora;

(e) Societăți comerciale, regii autonome, organizații, asociații și fundații care nu au în obiectul de activitate desfășurarea activității de lobby și nu sunt înregistrate în Registrul de Lobby.

Trebuie să arătăm că activitatea membrilor partidelor politice este, evident,  prin definiție o activitate politică. Ar trebui o analiză aparte,  o reglementare specifică a activității acestora , făcând trimitere la acțiunile de finanțare a partidelor și de sponsorizare, în general.

O altă problemă ce ar trebui analizată este diferențierea dintre activități liberale: civilă, strict comercială, contract de sine stătător sau de consultanță, avocațial etc. (
Advocacy  include orice activitate care se angajează o persoană sau o organizație de a influența politicile. Există o mare latitudine în această definiție, și unii oameni considera advocacy care urmează să fie toate activitățile care nu sunt în mod special lobby, cum ar fi demonstrații publice, sau depunerea de către un cunoscut  acte la dosarul unei instanțe  – such as public demonstrations, or the filing of friend of the court briefs[7].).

Potrivit art. 12 din proiect,  (1) desfășurarea activității de lobby în alte condiții decât cele prevăzute de prezenta lege constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3. 000 lei la 5. 000 lei.

(2) Desfășurarea activității de lobby fără respectarea prevederilor art.4 și ale art.5 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5. 000 lei 7. 000 lei.

(3) Constatarea și sancționarea contravențiilor se efectuează de către funcționarii anume autorizați ai direcțiilor generale județene de finanțe publice și control financiar de stat, respectiv ai municipiului București.

(4) Soluționare plângerilor împotriva sancțiunilor stabilite prin procesul verbal de constatare a contravenției se face potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Este obligatoriu a se arăta că desfășurarea activității de lobby în alte condiții decât cele prevăzute de lege constituie contravenție, dacă fapta nu întrunește condițiile unei infracțiuni.

 Comisia Europeană apreciază că: „reprezentarea grupurilor de interese este o parte legitima a unui sistem democratic” [8] .

Consolidarea încrederii în instituțiile democratice cere clarificarea „regulilor jocului” pentru luarea deciziilor, printre care principiile bunei guvernanțe.

  Lobby-ul nu înseamnă altceva decât un mecanism democratic de a lua parte la decizii ce ne afectează viața. Lobby înseamnă să te adresezi celor pe care i-ai ales atunci când ai o problemă, înseamnă să ai idei pe care să le transmiți prin intermediul telefonului, a scrisorilor, a întâlnirilor sau prin alte mijloace celor care crezi că ar trebui să fie informați cu privire la problema ta. Înseamnă să îți susții cauza încercând prin aceasta să influențezi pe cei ce iau decizii, să acționeze în beneficiul tău ca alegător. Dacă sunt și alții care susțin aceeași cauză e și mai bine, mesajul poate fi mai convingător și mai bine auzit.

Principiile care fundamentează activitatea de lobby în România se raportează la dreptul de a petiționa (Constituția României, art. 51), libertatea de exprimare (art. 30) și, nu în ultimul rând, dreptul la informație (art. 31). La acestea se adaugă transparența decizională (Legea nr.52/2003), un cadru util pentru activitățile preventive de lobby  [9].

 În concluzie, dacă legiuitorul va fi suficient de motivat, va adopta, printre multe alte inițiative, și un proiect privind lobby-ul. Sau lobbyul . 

Diferența dintre lobby și trafic este dată de desfășurarea transparentă a unei activități

 • comerciale, nu civile,
 • cu aplicarea reglementărilor comerciale,
 • și fiscale, 
 • exceptând un conflict de interese.

Agenția de presa Mediafax a publicat pe  27 August 2018 o scrisoare (cu antetul firmei de avocatura) pe care Rudy Giuliani, actualmente șeful echipei de avocați a lui Donald Trump, i-a trimis-o președintelui Klaus Ioannis, precum si premierului Viorica Dancila si președinților celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tăriceanu[10].
            După căderea lui Nicolae Ceaușescu din 1989, România a făcut pași hotărâți spre aplicarea legilor, in concordanta cu respectarea dreptului la un proces corect in regulile statului de drept. Cu toate acestea, progresele au fost subminate grav de excesele D.N.A., sub conducerea fostului procuror șef, Laura Codruța Kovesi. Aceste excese au inclus: intimidarea judecătorilor, a avocaților apărării si a martorilor; ascultarea neconstituționala a telefoanelor; marturii silite si procese judiciare incorecte, se arată în scrisoare.

Ar fi însă excesiv în a  susține o legătură de condiționare între excesele  și nerealizările instituțiilor anticorupție. și delegitimarea și distrugerea partidelor politice tradiționale (din Italia),  urmate de creșterea mișcărilor populiste și antisistem[11]. Lupta anticorupție și distrugerea vieții politice sunt acțiuni paralele și pornite din alte interese globale,   cu scopuri ce se arată la nivelul public a fi politică „locală”. Ceea ce apare la nivel media,  de exemplu,  este comportamentul imoral și ilicit, cel puțin lamentabil, al vieții și educației noastre. 

In plus, fata de excesele făcute de D. N. A.  în numele „aplicării legii”, „am luat la cunoștință cu tristețe” în cursul ultimelor luni despre existența  protocoalelor secrete  pe care mai multe instituții publice le-au semnat cu S. R. I. [12]   Ambasadorul României în SUA, George Maior, nominalizat în scrisoare, spune că acțiunea  este expresia unui lobby inițiat de „forte interesate sa apere persoane cu probleme cu legea”.

Louis Freeh, fost avocat adjunct al Statelor Unite, fost judecător și director al  F. B. I. , care a plătit pentru ca Rudolf Giuliani să semneze scrisoarea acuzatoare la adresa D. N. A. , a fost avocatul lui Puiu Popoviciu, al miliardarului israelian Beny Steinmetz și al fugarului Alexander Adamescu[13].

În Statele Unite, reglementările  Internal Revenue Service (Agenția guvernamentală de finanțe) fac distincția între lobbying și advocacy: lobby-ul se referă strict la acțiunea de a-i influența pe responsabilii de politicile publice pentru a adopta o poziție în ceea ce privește un anumit segment de legislație, în timp ce advocacy se referă la orice demers pe care o persoană sau o organizație îl ia pentru a influența politicile publice (proteste, amicus curiae, mese rotunde, conferințe de presă)[14].  În SUA, activitatea de lobby este protejată de primul amendament al Constituției Statelor Unite ale Americii prin dreptul la petiție[15].

Asociația Registrul Român de Lobby , persoană juridică, de drept privat, cu caracter nonprofit, a fost înființată în iunie 2010 cu scopul de a contribui la popularizarea si promovarea activității de lobby, văzută ca fiind o activitate multidisciplinară, ce implică cunoștințe juridice, economice, sociologice și de comunicare[16].

LUAREA DE MITĂ, LOBBY, TRAFIC DE INFLUENȚĂ , EUROPARLAMENTAR

Adevăratul cost social al corupției nu poate fi măsurat doar prin cuantumul mitelor plătite sau al fondurilor publice deturnate. Acesta include și pierderile de producție din cauza alocării greșite a  resurselor, a denaturării stimulentelor și a altor ineficiențe cauzate de corupție. De asemenea, corupția poate produce efecte negative asupra distribuției veniturilor și neglijarea protecției mediului. Dar cel mai important lucru este că ea subminează încrederea în instituțiile legitime, diminuându-le capacitatea de a furniza servicii publice corespunzătoare și de a asigura un mediu favorabil dezvoltării sectorului privat. În cazuri extreme, corupția poate atrage după sine nerecunoașterea legitimității statului, ducând la instabilitate politică și economică. Incertitudinea rezultată descurajează angajamentul întreprinderilor private față de o strategie de dezvoltare pe termen lung, ceea ce face mai dificilă realizarea unei dezvoltări durabile[1].

Europarlamentarul P.S.D., fost ministru de externe, a făcut subiectul unei anchete a Parlamentului European, după ce reporteri ai „The Sunday Times”, care pretindeau ca sunt lobbyisti, au convins mai mulți europarlamentari să introducă un amendament în Comisia pentru Afaceri Juridice a Parlamentului European, la o lege care prevedea scurtarea perioadei de restituire a unui depozit bancar de la patru săptămâni la o săptămână, Directiva europeană cu privire la fondurile de garantare a depozitelor(94/19/EC), contra unei sume ce putea ajunge până la 100.000 de euro pe an. S.  a fost unul dintre cei trei europarlamentari care au acceptat oferta falșilor lobbiști. Parlamentul European a anunțat  deschiderea unei anchete privind acuzațiile de corupție aduse împotriva a trei europarlamentari, printre care și românul A. S. .

După ce amendamentul a fost depus, A. S.  le-a trimis un e-mail falșilor lobbiști ce au pretins că sunt reprezentanții unei firme de lobby, numită Tyler Jones, care promova interesele unui grup de bănci cu mesajul: “Doar ca să știți ca amendamentul pe care îl vreți a fost depus la timp”. Ulterior, europarlamentarul român a trimis companiei de lobby o factură de 12.000 de euro pentru “servicii de consultanță”.

“Este un contract legal. Avem dreptul să fim membri în aceste advisory boards, avem dreptul să funcționăm în calitate de consultanți politici, cu singura obligație de a nu transfera informații confidențiale”, a spus S. [2]   “Deci, au cerut sa depun un amendament și eu nu am făcut lucrul acesta. Dar, după aceea mi-am spus că, totuși, ținând cont de faptul că eu sunt consultant al acestei firme și că nu este cazul să acționez pentru ea și în numele ei, ci doar să îi dau sfaturi în legătură cu eventuale politici de promovat, am refuzat să depun acest amendament”, a detaliat europarlamentarul.

Actuala directivă conține un termen de 30 de zile[3].

Luarea de mită reprezintă fapta funcționarului care, direct sau indirect, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri. 

Potrivit art. 81 din Legea nr. 78/2000[4]  , prevederile art. 254 – 257 C.pen.  și ale art. 61 și 82 din prezenta lege se aplică în mod corespunzător și următoarelor persoane:

a) funcționarilor sau persoanelor care își desfășoară activitatea pe baza unui contract

de muncă ori altor persoane care exercită atribuții similare, în cadrul unei organizații publice internaționale la care România este parte;

b) membrilor adunărilor parlamentare ale organizațiilor internaționale la care România este parte;

c) funcționarilor sau persoanelor care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane care exercită atribuții similare, în cadrul Comunităților Europene;

d) persoanelor care exercită funcții judiciare în cadrul instanțelor internaționale a căror competență este acceptată de România, precum și funcționarilor de la grefele acestor instanțe;

e) funcționarilor unui stat străin;

f) membrilor adunărilor parlamentare sau administrative ale unui stat străin.

Prin Legea nr. 161/2003, după articolul 8, au fost introduse două noi articole, articolul 81 și articolul 82.

Articolul  81 din Legea nr.  78   extinde noțiunea de funcționar și la  europarlamentari.   Unui cetățean român i se aplică legea română. idem legea slovenă sau austriacă.
            Forma concretă de accesare a folosului poate fi mascată chiar printr-o activitate normală. Diferența dintre corupție și lobby constă, în principiu, în existența acțiunii de pretindere ori primire de bani sau de alte foloase, legate de un act privitor la îndatoririle de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri. Dacă nu există o legătură, oricât de depărtată, dar legătură, între folos și un act privitor la serviciu, de competența sa, nu se poate reține o faptă de corupție.

Lobby-ul necontrolat constituie o problemă serioasă, procesul legislativ nu este suficient de bine conceput pentru a putea permite limitarea influenței pe care o are corupția asupra conținutului actelor normative în sprijinul unor interese de natură pecuniară – ceea ce banca mondială definește ca fiind „acapararea statului”[5]   .

  Aici nu avem un lobby, să zicem că avem un contract de consultanță.  Un contract de consultanță în formă legală poate fi cu o cauză ilicită (vezi  art. 948 C. civ.  ), fiind deci nul (fără efect). Noțiunea de cauză a obligației trebuie luată în sensul de finalitate, de scop (ilicit), în lipsa căruia debitorul nu s-ar fi obligat, el situându-se anterior (quia), chiar dacă efectele se produc ulterior (ut). Un asemenea folos (contractual)devine folos necuvenit, în sensul legii  penale.

Trebuie totuși să amintim:

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  659 din 15 septembrie 2011 au fost publicate Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

Potrivit normelor, sistemele și indicatorii de fraudă ce trebuie avuți în vedere, în baza principiului bunelor practici, în scopul identificării indiciilor privind o posibilă fraudă, în situațiile în care evaluarea riscurilor indică un risc de fraudă ridicat, sunt prevăzuți în Anexa nr. 1, – sisteme și indicatori de fraudă.

 Această anexă conține informații cuprinse în documentul de lucru elaborat de Comisia Europeană “Notă informativă privind indicatorii de fraudă pentru FEDR, FSE și FC”[6].

La pct. 4.3 se prezintă, pe baza unui caz real,un sistem de fraudare când  serviciile ce erau însoțite de contracte de consultanță detaliate, cu facturile și rapoartele aferente. Aspectele acoperite erau relevante pentru operațiunile contractantului și ofereau recomandări adecvate privind eficientizarea anumitor activități. Contractantul a pus în aplicare majoritatea recomandărilor. Contractele aplicabile conțineau toate explicațiile necesare, iar onorariile au fost considerate rezonabile.

    Cu toate acestea, serviciile unora dintre societățile contractate nu fuseseră utilizate anterior. Contractele nu descriau serviciile care urmau a fi furnizate de către societăți, dar prezentau în detaliu persoanele care urmau să ofere serviciile și onorariile pe oră percepute. CV-urile persoanelor nu erau disponibile. Onorariile societăților noi erau mai ridicate. Reprezentanții societății nu au putut explica onorariile mai mari sau natura serviciilor care urmau să fie oferite.

    În plus, facturile emise de aceste societăți pentru serviciile suplimentare prestate nu descriau caracteristicile acestora, menționând doar numărul contractului. Costurile erau reprezentate sub formă de sumă forfetară, fără o defalcare în funcție de orele lucrate, tariful orar, cheltuielile de călătorie sau alte cheltuieli. Nu existau rapoarte de călătorie sau rapoarte de sinteză. Nu existau informații suplimentare privind aceste societăți; angajatorul nu a putut oferi decât asigurări verbale privind serviciile furnizate.

    În sfârșit, adresa de corespondență de pe facturi era o căsuță poștală, iar societățile nu apăreau în lista abonaților telefonici.

Ca  indicatori de fraudă sunt enumerate situații în care:

    – nu există acorduri sau contracte încheiate oficial; cu toate acestea, se plătesc sume mari pentru “servicii prestate”, pe baza unor facturi conținând date insuficiente;

    – există acorduri sau contracte oficiale, dar acestea sunt vagi în ceea ce privește serviciile care urmează a fi prestate, și nu există facturi detaliate, rapoarte de călătorie sau studii care să justifice cheltuielile;

    – serviciile plătite au fost utilizate pentru obținerea, distribuirea sau utilizarea unor informații ori date protejate prin legi sau regulamente;

    – serviciile plătite aveau scopul de a influența în mod ilegal conținutul unei cereri, evaluarea unei propuneri sau estimări de preț, selecția de surse pentru atribuirea de contracte ori negocierea unui contract, a unei modificări sau a unei revendicări. Nu este important dacă atribuirea se face de către contractantul principal ori un subcontractant de la orice nivel;

    – serviciile plătite au fost obținute sau efectuate prin încălcarea unui statut ori a unui regulament care interzice practicile antreprenoriale neloiale sau conflictele de interese.

În concluzie, dacă legiuitorul va fi suficient de motivat, va adopta, printre multe alte inițiative, și un proiect privind lobby-ul.   

Diferența dintre lobby și trafic este dată de desfășurarea transparentă a unei activități

 • comerciale, nu civile,
 • cu aplicarea reglementărilor comerciale,
 • și fiscale, 
 • exceptând un conflict de interese.

Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent (Art.291 alin.2)

   Făptuitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta.

  Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat, dacă au fost date după denunțul prevăzut în alin. (2).

  Banii, valorile sau orice alte bunuri date sau oferite sunt supuse confiscării, iar dacă acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent (Art.292 alin.2-4)

Banii, valorile sau orice alte bunuri primite de făptuitor se confiscă, în natură sau prin echivalent bănesc, după caz, și nu se restituie beneficiarilor traficului de influență care denunță autorității fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat. În raport cu prevederile menționate, decizia de îndrumare nr. 3/1973 nu poate constitui un temei pentru neconfiscarea valorilor și restituirea lor persoanei care le-a dat[7].

Simplist vorbind,  pentru a nu fi infracțiune,  se dă chitanță,  se întocmește factură,   se introduce în contabilitate,  adică se plătesc impozite. Nu avem cunoștință dacă,   în speța prezentată,  magistrații s-au preocupat, au discutat,   au produs probe într-un sens și în  altul.

Cu privire la cerințe de calitate a legii, garanție a principiului legalității, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin hotărârile din 5 ianuarie 2000, 4 mai 2000, 25 ianuarie 2007 și 24 mai 2007, pronunțate în cauzele Beyeler c Italiei (§ 109), Rotaru c României (§ 52), Sissanis c României (§ 66), și Dragotoniu și Militaru-Pidhorni c României (§ 34) a reținut obligativitatea asigurării acestor standarde de calitate a legii drept garanție a principiului legalității, prevăzut la art. 7 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Astfel, prin Hotărârea pronunțată în Cauza Sissanis c României (§ 66), instanța europeană a reținut că sintagma “prevăzută de lege” impune ca măsura incriminată să aibă un temei în dreptul intern, însă vizează, de asemenea, calitatea legii în cauză: aceasta trebuie, într-adevăr, să fie accesibilă justițiabilului și previzibilă în ceea ce privește efectele sale. S-a reținut, totodată, că, pentru ca legea să satisfacă cerința de previzibilitate, ea trebuie să precizeze cu suficientă claritate întinderea și modalitățile de exercitare a puterii de apreciere a autorităților în domeniul respectiv, ținând cont de scopul legitim urmărit, pentru a oferi persoanei o protecție adecvată împotriva arbitrarului. În plus, a fost statuat faptul că nu se poate considera drept “lege” decât o normă enunțată cu suficientă precizie, pentru a permite cetățeanului să își controleze conduita; apelând la nevoie la consiliere de specialitate în materie, el trebuie să fie capabil să prevadă, într-o măsură rezonabilă, față de circumstanțele speței, consecințele care ar putea rezulta dintr-o anumită faptă. De asemenea, prin hotărârea pronunțată în Cauza Rotaru c României (§ 52), Curtea a reamintit jurisprudența sa constantă, conform căreia “prevăzut de lege” înseamnă nu doar o anume bază legală în dreptul intern, ci și calitatea legii în cauză: astfel, aceasta trebuie să fie accesibilă persoanei și previzibilă. Totodată, în hotărârea pronunțată în Cauza Dragotoniu și Militaru-Pidhorni c României (§ 34), Curtea de la Strasbourg a statuat că noțiunea “drept” folosită la art. 7 din Convenție corespunde noțiunii de “lege” ce apare în alte articole din Convenție; ea înglobează dreptul de origine atât legislativă, cât și jurisprudențială și implică condiții calitative, printre altele, pe cele ale accesibilității și previzibilității[8].

Europarlamentarul Zoran Thaler,  fost ministru de externe al Slovaciei,  a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare și la plata unei amenzi în sumă de 32. 250 € pentru luare de mită,  iar europarlamentarul Ernst Strasser  (care fusese anterior ministru de interne în Austria din partea conservatorilor) condamnat în octombrie 2014 la trei ani de  închisoare cu executare,  întrucât a acceptat să prezinte,  pentru bani,  amendamente la legi europene aflate în dezbatere[9]

STATUTUL JUDECĂTORILOR și PROCURORILOR

 „Magistratul este pentru toți tipul omului capabil,  omului imparțial și just,  al cărui concurs este necesar în atribuțiunile sale cele mai diverse.   Și când în politică a fost nevoie pentru alegeri de o stâncă,  care să oprească și să potolească pasiunile ce se desfășoară cu atâta violență,  tot la magistratură s’a recurs”,  a ridicat în toastul său la încheierea lucrărilor Congresului Avocaților,  întrunit la București în zilele de 6,  7 și 8 mai 1921,  ministrul justiției al României Mari,  Mihail Antonescu[1].

  Legea nr. 303 din 28 iunie 2004,  M. Of. nr. 576 din 29 iunie 2004 și modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2004, M. Of. nr. 1.168 din 9 decembrie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2005, M. Of. nr. 300 din 11 aprilie 2005,  a fost republicată în temeiul art. XII al titlului XVII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, M. Of. nr. 653 din 22 iulie 2005, dându-se textelor o noua numerotare[2].

Titlul IV reglementează răspunderea judecătorilor și procurorilor . Potrivit art. 94, judecătorii și procurorii răspund civil, disciplinar și penal, în condițiile legii. Judecătorii, procurorii și magistrații-asistenți pot fi percheziționați, reținuți, arestați la domiciliu sau arestați preventiv numai cu încuviințarea secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii. În caz de infracțiune flagrantă, judecătorii, procurorii și magistrații-asistenți pot fi reținuți și supuși percheziției potrivit legii, Consiliul Superior al Magistraturii fiind informat de îndată de organul care a dispus reținerea sau percheziția [art.  95. alin. (1) al art. 95 a fost modificat prin  pct. 13 al art. 71 din Legea nr. 255 din 19 iulie 2013[3]].

  În Capitolul I al Titlului IV din Legea nr. 303/2004 se stabilesc regulile generale aplicabile în cazul răspunderii judecătorilor sau procurorilor,  adăugându-se că statul răspunde, în condițiile legii, pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare, ceea ce nu înlătură răspunderea judecătorilor sau procurorilor care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau cu gravă neglijență. Curtea Constituțională  constată că principala critică de neconstituționalitate privește imposibilitatea justițiabililor de a se îndrepta împotriva judecătorilor, “în mod direct”, “pe cale civilă”, pentru repararea prejudiciilor materiale și morale suferite. Or, sub acest aspect, Curtea s-a pronunțat, de exemplu, prin Decizia nr. 1.052 din 13 noiembrie 2007[4], constatând că răspunderea magistraților stabilită în condițiile legii nu înlătură răspunderea acestora pentru exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență, precum și că răspunderea statului nu mai este limitată doar la erorile judiciare săvârșite în materie penală, ci privește toate erorile judiciare, indiferent de natura cauzelor în care au fost săvârșite, lărgindu-se astfel garanția constituțională a acestei răspunderi. De asemenea, de exemplu, prin Decizia nr. 633 din 24 noiembrie 2005[5], Curtea a observat că problema erorilor judiciare se ridică în principal sub aspectul reparațiilor pe care societatea este datoare să le acorde celui care a suferit în mod injust de pe urma erorilor comise în sistemul judiciar, prevederile constituționale cuprinse în art. 52 alin. (3) consacrând principiul răspunderii obiective a statului în asemenea împrejurări[6].

Magistrații constituie o categorie specială de persoane, care face parte din autoritatea judecătorească și care are menirea de a exercita puterea judecătorească, aflându-se în raporturi juridice de muncă cu autoritatea din care fac parte[7].

Ei se bucură de un statut special, împrejurare care rezultă din coroborarea art. 124 alin. (3), art. 125, art. 132 și art. 134 din Constituția României cu Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii și Legea nr. 304/2004privind organizarea judiciară.

   Magistrații își desfășoară activitatea în temeiul unui raport de muncă sui generis, care are la bază un acord de voință (un contract nenumit, de drept public) încheiat cu însuși statul, reprezentat de Președintele României și de Consiliul Superior al Magistraturii.

  Prin deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secțiile Unite date în interesul legii nr. 14 din 18 februarie 2008[8], și nr. 46 din 15 decembrie 2008[9], s-au reținut, cu privire la raporturile juridice de muncă ale judecătorilor și procurorilor, următoarele: Prestarea muncii se realizează în cadrul unor raporturi sociale care, odată reglementate pe norme de drept, devin, de regulă, raporturi juridice de muncă. Statutul juridic al unei categorii de personal este configurat de normele legale referitoare la încheierea, executarea, suspendarea și încetarea raportului juridic de muncă în care se află respectiva categorie.

Numărul inculpaților trimiși în judecată în anul 2018 a fost de 58.737 de persoane ( față de 59.839 în anul 2017), înregistrându-se o scădere de 1, 8% fată de anul anterior. Dintre aceștia, numărul inculpaților trimiși în judecată arestați preventiv a fost de 5.900 ( în scădere cu 3, 2% fată de cei 6.092 inculpați trimiși în judecată arestați preventiv în anul 2017), cu o pondere în totalul inculpaților trimiși în judecată de 10%. Au existat și 203 inculpați arestați preventiv netrimiși în judecată (fată de 165 în anul 2017). Dispozițiile de renunțare la urmărirea penală au fost aplicate fată de un număr de 30.657 de învinuiți și inculpați (cu 0, 1% mai puțin fată de 2017 când numărul acestora a fost de 30.695). Numărul inculpaților achitați definitiv a crescut cu 24, 5% în anul 2018, la 1290 persoane, în comparație cu 1036 achitate definitiv în anul 2017, indiferent de perioada trimiterii în judecată, cu mențiunea că s-a luat în calcul inclusiv numărul inculpaților persoane juridice[10].

GREȘEALA DE JUDECATĂ ȘI EROAREA JUDICIARĂ. RĂSPUNDEREA MAGISTRAȚILOR

Înalta Curte de Casație și Justiție susține că modificările propuse a fi aduse Legii nr. 303/2004 în legătura cu răspunderea materială a magistraților încalcă Constituția și reglementari internaționale, deoarece nu corespund cerințelor de previzibilitate[11].   

Prin modificările aduse Legii 303/2004[12] sunt încălcate următoarele dispoziții din Constituția României: art. 1 alin. (4) privind separația puterilor în stat; art. 1 alin. (5) în ceea ce privește claritatea și previzibilitatea legii; art.16 alin. (1) privind egalitatea în fata legii și a autorităților publice; art. 20 referitor la tratatele internaționale privind drepturile omului; art. 21 privind liberul acces la justiție; art. 41 alin. (1) privind dreptul la munca; art. 52 alin. (3) în ceea ce privește răspunderea magistraților, art. 53 alin. (2) în ceea ce privește proporționalitatea măsurii de restrângere a exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți; art. 124 privind înfăptuirea justiției; art. 125 privind statutul judecătorilor; art. 126 privind instanțele judecătorești; art. 129 privind folosirea cailor de atac; art. 133 și art. 134 privind Consiliul Superior al Magistraturii și art. 147 alin. (4) teza a II-a privind obligativitatea deciziilor Curții Constituționale.

Unul dintre articolele contestate de judecători este cel privitor la răspunderea materială a magistraților (art. 96 din Legea nr. 303/2004).

I. C. C. J. susține ca modificările sunt contrare art. 1 alin. (5) din legea fundamentala referitoare la obligația respectării Constituției și a legilor, „prin conținutul lor neclar și confuz”, încălcând principiul legalității, care este fundamental pentru buna funcționare a statului de drept.

„De asemenea, derogă de la dispozițiile art. 52 alin. (3) din Constituție, instituind în sarcina magistraților o răspundere materială ce depășește granițele trasate de acest articol. Prin intermediul acestor prevederi, Constituția României asigură un echilibru perfect intre necesitatea asigurării cadrului legal și instituțional al funcționarii unei justiții independente – ca premisa fundamentala a existentei statului de drept și democratic – și drepturile persoanei care a avut de suferit în urma săvârșirii unei erori judiciare, stabilind următoarele: Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilita în condițiile legii și nu înlătura răspunderea magistraților care si-au exercitat funcția cu rea-credința sau grava neglijenta”, mai spune I. C. C. J.

Instanța suprema susține ca actualul cadru constituțional oferă garanția fermă a faptului ca o persoană care a fost victima unei erori judiciare va fi despăgubită pentru prejudiciile astfel cauzate, precum și faptul ca actualul conținut al legii fundamentale prevede răspunderea magistraților, pe care o circumscrie, însă, condiției privitoare la existenta unei exercitări a funcției de magistrat cu rea-credința ori cu grava neglijentă și o stabilește într-o maniera care nu implica în niciun fel elementele unei răspunderi materiale directe[13].

Conform I. C. C. J. , dispoziția actuală este în perfect acord cu conținutul Recomandării Comitetului Miniștrilor nr. 12/2010 emisa în baza art. 15 din Statutul Consiliului Europei, potrivit căreia „judecători nu răspund personal în cazul în care decizia lor este infirmata sau modificata într-o cale de atac ori pentru modul de interpretare a legii, de apreciere a faptelor sau de evaluare a pedepselor, cu excepția cazurilor de rea-credința și grava neglijenta”, precum și cu Opinia nr. 3/2002 a Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni unde se precizează faptul ca „magistratul nu trebuie sa muncească sub amenințarea unei sancțiuni financiare sau, mai grav, a unei pedepse cu închisoarea, amenințări a căror existenta ar putea, chiar inconștient, sa influențeze judecata sa”.

De asemenea, în pct. 5 lit. iii) din lucrările preliminare ale avizului nr. 3 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni se retine ca nu este potrivit ca judecătorul sa fie expus, în ceea ce privește exercițiul funcțiunii sale, vreunei răspunderi personale, cu excepția cazului în care face o greșeala intenționată. Aceeași concluzie este reluata în  Magna carta privind statutul judecătorilor  (pct. 20 – 22).

I. C. C. J. precizează ca textul art. 96, în forma propusa pentru modificare, schimba viziunea constituționala asupra acestei construcții juridice a răspunderii pentru eroarea judiciara (gândita ca o răspundere directa a statului și o răspundere subsidiara a judecătorului) si, prin stabilirea caracterului obligatoriu al acțiunii în regres împotriva magistratului, instituie, în esența, în sarcina acestuia, contrar spiritului constituțional, o răspundere materiala obiectiva.

„Noțiunea de eroare judiciară este reglementată în legislația internațională, deoarece art. 3 din Protocolul adițional nr. 7 la Convenția europeana a drepturilor omului și art. 14 § 6 al Pactului International cu privire la drepturile civile și politice prevăd ca, atunci când o condamnare penală definitivă este ulterior anulată sau când este acordată grațierea, pentru că un fapt nou sau recent descoperit dovedește ca s-a produs o eroare judiciara, persoana care a suferit o pedeapsă din cauza acestei condamnări este despăgubita conform legii ori practicii în vigoare în statul respectiv, cu excepția cazului în care se dovedește ca nedescoperirea în timp util a faptului necunoscut ii este imputabilă în tot sau în parte. Prin urmare, la nivel internațional, eroarea judiciara este reglementata doar în materie penală și presupune, în primul rând, existenta unei hotărâri definitive de condamnare si, urmare a acestei condamnări, să se fi executat o pedeapsa cu închisoarea”, arată I. C. C. J.

Credem că „a suferi o pedeapsă” nu este egal cu „să se fi executat o pedeapsă cu închisoarea”,  neapărat[14].

In al doilea rând, explica I. C. C. J., dispozițiile internaționale invocate se aplică numai atunci când condamnarea este anulată sau se acordă grațierea, daca, un fapt nou, demonstrează că s-a produs o eroare judiciară.

Credem că „un fapt nou sau recent descoperit dovedește”,   trebuie cititîn sensul că „duce la dovedirea judiciară a constatării unei erori judiciare”[15].

Dreptul persoanei vătămate la repararea prejudiciilor materiale cauzate prin erorile judiciare săvârșite în alte procese decât cele penale nu se va putea exercita decât în cazul în care s-a stabilit, în prealabil, printr-o hotărâre definitivă, răspunderea penală sau disciplinară, după caz, a judecătorului sau procurorului pentru o faptă săvârșită în cursul judecății procesului și dacă această faptă este de natură să determine o eroare judiciară.(spune art. 96 alin. 4 din Legea nr. 303/2004[16])

De asemenea, reglementările internaționale conturează eroarea judiciara ca o figura juridica distincta, care nu se confunda cu greșeala de judecata, pentru care, atât dispozițiile legale interne, cat și cele internaționale, prevăd alte mijloace de remediere[17].

„Fata de aceste reglementari, se constată că definiția data erorii judiciare prin forma propusă de modificarea art. 96 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 încalcă art. 3 din Protocolul adițional nr. 7 la Convenție și art. 14 § 6 al Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice. Astfel, forma propusa presupune ca exista eroare judiciară atunci când, în înfăptuirea actului de justiție, se determină o desfășurare greșită a unei proceduri judiciare și prin acesta se produce o vătămare a drepturilor și intereselor legitime ale unei persoane. Or, „desfășurarea greșită a unei proceduri judiciare” excede cu totul noțiunii de eroare judiciară și se circumscrie mai degrabă noțiunii de greșeală de judecată.

În opinia I. C. C. J., sub un alt aspect, se constată ca sintagmele cuprinse în alin. (3) al propunerii referitoare la „înfăptuirea actului de justiție” și „se determină o desfășurare greșită a unei proceduri judiciare” nu corespund cerințelor de previzibilitate și claritate a legii, deoarece ambele sunt vagi și generale și vor ridica în practica probleme de interpretare[18], încălcând astfel, dispozițiile art. 1 alin. (5) din Constituția României.

În  plus, alin. (8) al art. 96 din proiect ridica probleme de neconstituționalitate în ceea ce privește art. 1 alin. (5) din Constituția României, deoarece prevede ca acțiunea în regres se exercita împotriva judecătorului sau procurorului care a determinat eroarea judiciara, competenta de judecata revenind Curții de Apel București, dispozițiile Codului de procedura civila fiind pe deplin aplicabile.

 „În  lipsa oricărei alte reglementari, se deduce ca instanța sesizata, respectiv Curtea de Apel București, va verifica în cadrul acțiunii daca «eroarea judiciara» a fost săvârșita cu rea-credința sau grava neglijenta. în condițiile în care reaua-credința sau grava neglijenta nu pot fi analizate decât în cadrul unei proceduri penale sau disciplinare, atribuirea unei astfel de competente unei instanțe civile este de natura a încalcă normele de competenta în materie penală și în materie disciplinara. Se încalcă, astfel, dispozițiile art. 1 alin. (5) din Constituția României privind previzibilitatea și claritatea legii, dar și ale art. 134 alin. (2) din Constituție, care prevăd ca, în materie disciplinara, Consiliul Superior al Magistraturii îndeplinește rolul de instanța de judecata, prin secțiile sale. Daca s-ar accepta ideea ca reaua-credința și grava neglijenta pot fi analizate în proceduri paralele, se creează riscul imprevizibilității actului de justiție, în condițiile în care este posibil ca instanțele disciplinare sau penale sa statueze diferit asupra relei-credințe sau gravei neglijente în raport cu instanța civila investita cu soluționarea acțiunii în regres. O lipsa acută de precizie a textului legal se poate constata, de altfel, și în ceea ce privește definiția noțiunii de «gravă neglijență» care, deși prin însuși sensul firesc al sintagmei impune o culpă în formă agravată, este circumscrisa unei culpe simple. Din acest motiv, textul de lege propus poate oferi temei pentru răspunderea materială a magistraților inclusiv atunci când există culpa în cea mai puțin gravă dintre formele sale (culpa levissima)”, explica judecători.

Noi credem că o procedură penală se poate desfășura paralel de disciplinar,  antrenând răspunderi de grad diferit,  după cum și o acțiune civilă se poate continua separat de penal, urmând regulile procedurii penale. 

Mai mult, arată I. C. C. J., dispozițiile alin. (8) – care stabilesc faptul ca statul prin Ministerul Finanțelor Publice „se întoarce în mod obligatoriu” împotriva judecătorului sau procurorului care a determinat eroarea judiciară – instituie o prezumție legală relativă de culpabilitate pentru magistratul chemat să răspundă material, îngreunând-i acestuia în mod nejustificat sarcina probei.

Aici trebuie să spunem că acțiunea statului trebuie să fie obligatorie întotdeauna,  dar după ce s-a stabilit judiciar existența unei erori judiciare,  în sensul legii. Dar încă o hotărâre nu îi este opozabilă magistratului,  care nu a fost parte în proces.

Textul art. 52 alin. (3) din Constituție prevede răspunderea patrimonială a statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Se propunea o nouă formulare, respectiv „ Statul exercită dreptul de regres, în condițiile legii.” Teza propusă a fi introdusă nu reglementa o acțiune în regres a statului împotriva magistraților pentru recuperarea prejudiciilor cauzate prin orice eroare judiciară, ci numai prin acele erori judiciare care au fost rezultatul exercitării funcției cu rea-credință sau gravă neglijență[19].

 Din conținutul normativ al art. 52 alin. (3) din Constituție rezultă că acoperirea prejudiciului cauzat prin erori judiciare este asigurată în toate cazurile de către stat, persoana vătămată putându-se îndrepta cu acțiune numai împotriva statului, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice [v art. 96 alin. (6) din Legea nr. 303/2004].

 În acest sens, atât art. 542 C. pr. pen., cât și art. 96 din Legea nr. 303/2004 stabilesc condițiile în care persoana vătămată exercită acțiunea în repararea prejudiciilor materiale cauzate prin erorile judiciare, admisibilitatea acțiunii fiind condiționată fie de rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată, precum și a ordonanței sau încheierii organelor judiciare, prin care s-a constatat eroarea judiciară, respectiv privarea nelegală de libertate, fie de stabilirea, în prealabil, printr-o hotărâre definitivă, a răspunderii penale sau disciplinare, după caz, a judecătorului sau procurorului pentru o faptă săvârșită în cursul judecății procesului și dacă această faptă este de natură să determine o eroare judiciară.

 În schimb, statul se poate îndrepta cu acțiune în regres împotriva magistratului doar dacă acesta a provocat situația generatoare de daune cu rea-credință sau din culpă gravă [art. 542 alin. (1) C. pr. pen.], respectiv a săvârșit eroarea judiciară cauzatoare de prejudicii cu rea-credință sau gravă neglijență [a se vedea art. 96 alin. (7) din Legea nr. 303/2004]. Astfel, statul este cel care, în cadrul acțiunii în regres, trebuie să dovedească faptul că magistratul și-a exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență,  spune Curtea Constituțională

Deși sintagma propusă a fi introdusă pare a viza indicarea titularului dreptului de regres în cazul prejudiciilor cauzate prin orice eroare judiciară care a fost rezultatul exercitării funcției cu rea-credință sau gravă neglijență, în realitate, din cauza modului său de formulare, obligă statul să își exercite dreptul de regres. Caracterul imperativ al sintagmei propuse a fi introduse în corpul art. 52 alin. (3) din Constituție poate duce la situații inadmisibile, în care statul va promova în mod automat acțiunea în regres ori de câte ori acoperă un prejudiciu cauzat printr-o eroare judiciară, fără a mai avea un drept de apreciere[20] asupra faptului dacă magistratul și-a exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență, solicitând, astfel, în mod mecanic intervenția instanței judecătorești. De aceea, conținutul normativ propus ar trebui să aibă în vedere, eventual, posibilitatea statului de a exercita dreptul de regres în condițiile legii.

Așadar, textul constituțional nu poate constrânge statul la inițierea, în toate cazurile, a unor acțiuni în regres, ci trebuie să lase în marja sa de apreciere problema exercitării acestei acțiuni pentru ca, desigur, în final, tot instanța judecătorească să se pronunțe asupra acțiunii astfel promovate.

Având în vedere cele de mai sus, cu unanimitate de voturi, Curtea Constituțională recomandă reformularea modificării propuse în privința alin. (3) al art. 52 din Constituție[21].

Răspunderea statului este stabilită în condițiile legii și nu înlătură răspunderea judecătorilor și procurorilor care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență.

Răspunderea magistraților,  stabilită în condițiile legii,  nu înlătură răspunderea acestora pentru exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență, iar răspunderea statului nu este limitată doar la erorile judiciare săvârșite în materie penală, ci privește toate erorile judiciare, indiferent de natura cauzelor în care au fost săvârșite, lărgindu-se astfel garanția constituțională a acestei răspunderi[22]. Curtea Constituțională  a observat că problema erorilor judiciare se ridică în principal sub aspectul reparațiilor pe care societatea este datoare să le acorde celui care a suferit în mod injust de pe urma erorilor comise în sistemul judiciar, prevederile constituționale cuprinse în art. 52 alin. (3) consacrând principiul răspunderii obiective a statului în asemenea împrejurări[23].

Statul nu poate el însuși,  de la sine putere,  să aprecieze el singur dacă magistratul si-a exercitat funcția cu rea-credință sau grava neglijentă,  dar legea îl obligă  să acționeze în justiție.   Acțiunea în despăgubire se îndrepta numai împotriva statului, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice.  Potrivit art 1384 alin. (2) C. civ.,  cel care răspunde pentru fapta altuia fiind statul, Ministerul Finanțelor Publice se va întoarce în mod obligatoriu, pe cale judiciară, împotriva aceluia care a cauzat prejudiciul. „Posibilitatea” se referă la  măsura în care există o lege specială pentru producerea acelui prejudiciu,  se referă la întinderea răspunderii (Art. 1385 alin. (1)Prejudiciul se repară integral, dacă prin lege nu se prevede altfel),  dar în nici un caz nu lasă la latitudinea unui ministru să păgubească bugetul public.

               Ministerul Finanțelor Publice poate să cheme în garanție o terță persoană, împotriva căreia ar putea să se îndrepte cu o cerere separată în  despăgubiri,  pentru opozabilitate. .

   În aceleași condiții, la rândul său,  magistratul poate să cheme în garanție asigurătorul ( dacă există -!),  potrivit art. 72 C. pr. civ. ,  în regres. Trebuie să vorbim de o acțiune în regres,  și nu de o acțiune nouă,  în despăgubiri,  lăsată la latitudinea unui ministru; acest lucru trebuie să îl permită legea – dacă vrea![24]

Asigurarea malpraxis a fost creată pentru a-i proteja pe cei  ce desfășoară o activitate ce ar putea afecta alte persoane și are drept scop acoperirea prejudiciilor pe care aceștia le pot cauza din culpă, datorită unor erori, din cunoștințe profesionale insuficiente sau din neglijență în exercitarea profesiei [25]. În practica asigurărilor nu poate exista o garantare pentru ceea ce în penal desemnăm prin sintagma „rea-credință”. Argumentarea constă în ideea de acoperire a riscului statistic,  întâmplător. De aceea, textul trebuie citit ca referindu-se doar  la asigurarea culpei.

Nu poate fi antrenată răspunderea civilă sau disciplinară a unui judecător pentru modul de interpretare a legii, apreciere a faptelor sau evaluare a probelor, cu excepția cazurilor de rea-credință și gravă neglijență. Principiul este statuat în Recomandarea CM/Rec(2010)12 a Comitetului Miniștrilor către statele membre cu privire la judecători: independența, eficiența și responsabilitățileadoptată de Comitetul Miniștrilor în 17 noiembrie 2010,la cea de-a 1098-a întâlnire a delegaților miniștrilor[26]. 

 Dreptul persoanei vătămate la repararea prejudiciilor materiale cauzate prin erorile judiciare săvârșite în alte procese decât cele penale nu se va putea exercita decât în cazul în care s-a stabilit, în prealabil, printr-o hotărâre definitivă, răspunderea penală sau disciplinară, după caz, a judecătorului sau procurorului pentru o fapta săvârșită în cursul judecății procesului (și dacă aceasta fapta este de natură să determine o eroare judiciară).

Potrivit art. 52 alin. (3) din Constituție, statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare, răspundere stabilită în condițiile legii și care nu înlătură răspunderea magistraților care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență. Totodată, la revizuirea Constituției din 2003, această răspundere a statului nu a mai fost limitată doar la erorile judiciare săvârșite în materie penală, ci privește în prezent toate erorile judiciare, indiferent de natura cauzelor în care au fost săvârșite, lărgindu-se astfel garanția constituțională a acestei răspunderi. De asemenea, potrivit art. 52 alin. (2) din Legea fundamentală, statul răspunde în condițiile legii, legiuitorul reglementând, prin art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004, cerințele în care se stabilește această răspundere, printre care se află și aceea a existenței unei hotărâri definitive de stabilire a răspunderii penale sau disciplinare a judecătorului sau procurorului. Astfel, dispozițiile criticate stabilesc modalitățile și condițiile în care angajarea acestei răspunderi urmează a se face prin acordarea și plata despăgubirilor cuvenite. În ceea ce privește critica de neconstituționalitate raportată la prevederile art. 16 alin. (1) din Constituție, Curtea a constatat că și aceasta este neîntemeiată, deoarece textul de lege atacat se aplică în egală măsură tuturor persoanelor la care se referă ipoteza normei prevăzute de acest text. Referitor la critica de neconstituționalitate privind încălcarea prevederilor art. 21 din Constituție, Curtea a constatat că aceasta este neîntemeiată, deoarece dispozițiile de lege criticate nu îngrădesc accesul la justiție, ci, dimpotrivă, stabilesc condițiile în care se poate exercita dreptul persoanei vătămate la repararea prejudiciilor materiale cauzate prin erorile judiciare săvârșite în alte procese decât cele penale[27].

Textele constituționale considerate a fi încălcate sunt cele ale art. 21 privind accesul liber la justiție și dreptul la un proces echitabil și ale art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.[28]. Curtea a constatat   că dispozițiile art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 sunt constituționale.

 În ce privește eroarea judiciară din procesele penale, dispozițiile legale criticate – art. 96 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 – au făcut trimitere la dispozițiile din Codul de procedură penală, iar în ce privește eroarea judiciară ce a izvorât din alte procese, aceleași norme – art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 – au instituit dreptul persoanei vătămate la repararea prejudiciului după ce în prealabil a fost pronunțată o hotărâre definitivă (penală sau disciplinară) împotriva judecătorului sau procurorului pentru o faptă săvârșită în cursul judecării procesului cu condiția ca aceasta să fi fost de natură să determine eroarea. Este firesc să fie așa, deoarece numai în procesele penale eroarea judiciară reprezintă o evidență în măsura în care, după condamnarea definitivă prin hotărâre, s-a pronunțat o nouă hotărâre definitivă de achitare[29]. Legea va trebui să prevadă o acțiune în regres,  nu o acțiune în despăgubiri! Legiuitorul va exprima,  într-un fel sau altul,  voința restabilirii unei justiții independente și responsabile!

Legea de procedură cere întotdeauna ca temei al răspunderii civile pentru magistrat, existența unei rele credințe sau  măcar a unei culpe grave  profesionale.

Articolul  78 din Legea nr. 303/2004 prevedea că  (1)Judecătorii și procurorii beneficiază de asigurare pentru risc profesional, realizată din fondurile bugetare ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale Ministerului Justiției, Ministerului Public sau, în cazul judecătorilor și procurorilor militari, din fondurile Ministerului Apărării Naționale, pentru viață, sănătate și bunuri, dacă sunt afectate în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea, în limita veniturilor pentru anii lucrați în aceste funcții, dar nu în mai mult de 15 ani de activitate.

(2)La eliberarea din funcție, asigurarea prevăzută la alin. (1) încetează.

(3)Asigurarea prevăzută la alin. (1) se realizează în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

(4)Judecătorii și procurorii se pot asigura pentru risc profesional peste limita prevăzută la alin. (1).

(5)Prin hotărâre a Guvernului, se poate înființa Casa de asigurări a judecătorilor și procurorilor.

(1)Judecătorii și procurorii beneficiază de despăgubiri acordate din fondurile bugetare ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale Ministerului Justiției, Ministerului Public sau, în cazul judecătorilor și procurorilor militari, din fondurile Ministerului Apărării, în cazul în care viața, sănătatea ori bunurile le sunt afectate în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea. Articolul  78  alin. (1) din titlul III a fost  modificat de Art. I, punctul 138. din Legea 242/2018[30] .

Noua formă prevede că  (1)Judecătorii și procurorii, inclusiv cei pensionați, beneficiază de despăgubiri acordate din fondurile bugetare ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale Ministerului Justiției, Ministerului Public sau, în cazul procurorilor militari, din fondurile Ministerului Apărării Naționale, în cazul în care viața, sănătatea ori bunurile le sunt afectate în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea.
           (2)Despăgubirile prevăzute la alin. (1) se acordă în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. ( Art. a fost modificat de Art. I, punctul 6. din Legea nr.  97/2008[31] )

(3)În cazul refuzului de acordare a despăgubirilor prevăzute la alin. (1), beneficiarul acestora se poate adresa secției de contencios administrativ a tribunalului. Acțiunea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru. (alin. completat prin  Legea nr. 242/2018 )

În practica instanțelor judecătorești s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar în legătură cu aplicarea dispozițiilor art. 100 din Legea nr. 92/1992[1] și ale art. 78 din Legea nr. 303/2004, referitoare la asigurarea pentru risc profesional de care beneficiază.

Astfel, unele instanțe au decis că magistrații sunt îndreptățiți să beneficieze de asigurare realizată din fondurile bugetare, pentru viață, sănătate și bunuri, potrivit dispozițiilor art. 100 din Legea nr. 92/1992.

În motivarea acestui punct de vedere s-a relevat că modificările aduse art. 77 (devenit art. 78) din Legea nr. 303/2004 prin Legea nr. 247/2005, în sensul că judecătorii și procurorii beneficiază de asigurare pentru risc profesional, pentru viață, sănătate și bunuri, dacă sunt afectate în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea, au devenit fără relevanță juridică atât timp cât acele modificări legislative au intervenit după încheierea contractelor de asigurare și efectuarea plății primelor de asigurare.

S-a considerat că o astfel de soluție se impune și în cazul în care evenimentul asigurat nu s-a produs anterior modificării aduse Legii nr. 303/2004 prin Legea nr.247/2005, întrucât nici art. 100 din Legea nr. 92/1992 și nici textul anterior al art. 77 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 nu făceau vreo distincție în această privință.

Alte instanțe, dimpotrivă, au considerat că dispozițiile art. 100 din Legea nr. 92/1992 își puteau produce efectele numai în situații de risc, concretizat în apariția evenimentului ce dă drept magistratului să obțină plata asigurării, care, potrivit Instrucțiunilor Ministerului Justiției nr. 761/1999, date în aplicarea acelei legi, trebuia să aibă legătură cu exercitarea funcției de magistrat.

În justificarea acestui punct de vedere s-a făcut referire și la actualele dispoziții ale art. 78 din Legea nr. 303/2004, subliniindu-se că din conținutul lor rezultă fără echivoc voința legiuitorului de a limita beneficiul asigurării pentru risc profesional numai la cazurile când viața, sănătatea sau bunurile magistraților au fost afectate în exercitarea atribuțiilor lor de serviciu sau în legătură cu ele.

Aceste din urmă instanțe au interpretat și au aplicat corect dispozițiile legii.

Într-adevăr, prin art. 100 alin. (1) din Legea nr. 92/1992, republicată la 30 septembrie 1997, se prevedea că “magistrații beneficiază de asigurare realizată din fonduri bugetare, pentru viață, sănătate și bunuri, în limita veniturilor pentru 15 ani de activitate”.

Prin Instrucțiunile nr. 761 din 22 aprilie 1999, emise de Ministerul Justiției în vederea aplicării textului de lege menționat, s-a precizat că ordonatorii de credite vor plăti direct despăgubirea prevăzută de norma legală, numai în situația în care se produce un eveniment care să dea dreptul magistratului la plata asigurării.

Prin aceleași instrucțiuni s-a mai stabilit că acordarea de despăgubiri magistraților în temeiul art. 100 alin. (1) din Legea nr. 92/1992, republicată, poate avea loc numai pentru evenimente determinate de exercitarea profesiei de magistrat, care să fie constatate de instituțiile publice competente potrivit legii: poliție, parchet, unități sanitare, după caz, urmând ca plata despăgubirii să fie efectuată după soluționarea definitivă a cauzei de către instanța de judecată.

Ca urmare, efectele la care se referă art. 100 din Legea nr. 92/1992, republicată, se produc numai în situații de risc, prin apariția unui eveniment cauzator de daune, determinat de exercitarea funcției de magistrat sau având legătură cu aceasta.

De altfel, în actuala reglementare a art. 78 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, se prevede, fără echivoc, că “judecătorii și procurorii beneficiază de asigurare pentru risc profesional, realizată din fondurile bugetare ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale Ministerului Justiției, Ministerului Public sau, în cazul judecătorilor și procurorilor militari, din fondurile Ministerului Apărării Naționale, pentru viață, sănătate și bunuri, dacă sunt afectate în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea, în limita veniturilor pentru anii lucrați în aceste funcții, dar nu mai mult de 15 ani de activitate”, prevăzându-se, în cadrul alin. 3 al aceluiași articol, că “asigurarea prevăzută la alin. (1) se realizează în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii”.

Or, în aceste condiții, este evident că, în raport cu reglementarea legală existentă, magistrații nu pot beneficia de asigurare pentru risc profesional, realizată din fondurile bugetare, decât în măsura în care viața, sănătatea și bunurile lor sunt afectate în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea[2].

Dacă ținem chiar să funcționeze sistemul,  trebuie să recunoaștem finanțelor un drept de regres,  pornit dintr-o acțiune devenită opozabilă magistratului,  și nu un drept ulterior la despăgubiri. Dacă vrem!

DREPTUL DE ACCES LA DOSAR . OBSTRUCȚIONAREA AFLĂRII ADEVĂRULUI

Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, prin Directiva 2012/13/UE din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale stabilește normele minime relative la informațiile privind drepturile persoanelor suspectate sau acuzate.

Autoritățile competente ar trebui să informeze cu promptitudine persoanele suspectate sau acuzate cu privire la drepturile respective, așa cum se aplică ele conform dreptului intern, care sunt esențiale pentru garantarea caracterului echitabil al procedurilor, verbal sau în scris, astfel cum se prevede în prezenta directivă. Pentru a permite exercitarea practică și efectivă a acestor drepturi, informațiile ar trebui furnizate cât mai curând în cursul procedurilor și cel târziu înainte de primul interogatoriu oficial al persoanei suspectate sau acuzate de către poliție sau de către o altă autoritate competentă.

Prin securitatea națională a României se înțelege starea de legalitate, de echilibru și de stabilitate socială, economică și politică necesară existenței și dezvoltării statului național român ca stat suveran, unitar, independent și indivizibil, menținerii ordinii de drept, precum și a climatului de exercitare neîngrădită a drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale cetățenilor, potrivit principiilor și normelor democratice statornicite prin Constituție (art. 1 din Legea nr. 51/1991).

Curtea Constituțională[3] a statuat că informațiile calificate de art. 10 din Legea nr. 51/1991 ca având caracter de secret de stat, informații care în virtutea acestui caracter nu pot fi comunicate decât persoanelor strict și limitativ prevăzute de art. 11 din același act normativ, aparțin domeniului siguranței naționale [după revizuirea Constituției sintagma de “siguranță națională” a fost înlocuită cu cea de “securitate națională”]. Interesul apărării securității naționale justifică restrângerea unor drepturi, prin limitarea impusă de legiuitor, restrângerea fiind în concordanță cu dispozițiile constituționale ale art. 53 alin. (1), potrivit cărora “Exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a drepturilor și a libertăților cetățenilor; desfășurarea instrucției penale; prevenirea consecințelor unei calamități naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav”. Această restrângere este în consens și cu dispozițiile art. 31 alin. (3) din Constituție, conform cărora “Dreptul la informație nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecție a tinerilor sau securitatea națională”.

În  Codul de procedură penală,  art. 9 privitor la Dreptul la libertate și siguranță  dispune ca orice persoană arestată are dreptul de a fi informată în cel mai scurt timp și într-o limbă pe care o înțelege asupra motivelor arestării sale și are dreptul de a formula contestație împotriva dispunerii măsurii (alin.  3)

Atunci când se constată că o măsură privativă sau restrictivă de libertate a fost dispusă în mod nelegal, organele judiciare competente au obligația de a dispune revocarea măsurii și, după caz, punerea în libertate a celui reținut sau arestat. (4)

Orice persoană față de care s-a dispus în mod nelegal, în cursul procesului penal, o măsură privativă de libertate are dreptul la repararea pagubei suferite, în condițiile prevăzute de lege. (5)

Alineatul (2) al art. 102 C. pr. pen. interzice folosirea în procesul penal a probelor obținute în mod nelegal, prevedere legală ce urmează a fi coroborată cu dispozițiile textului criticat[4], care prevăd excluderea probelor în situația constatării nulității actului prin care a fost dispusă sau autorizată administrarea respectivelor probe ori prin care acestea au fost administrate. Aceste dispoziții legale reprezintă garanții procesuale ale dreptului la un proces echitabil, asigurat, în acest caz, prin reglementarea în sarcina organelor judiciare a interdicției de a utiliza în soluționarea cauzelor penale probe declarate nule.

Curtea a definit convingerea magistratului ca fiind acea stare a unei persoane răspunzătoare de aplicarea legii, bazată pe buna-credință, care este împăcată cu propria conștiință morală care a îndrumat-o în aflarea adevărului prin utilizarea tuturor mijloacelor legale, respectiv a probelor. S-a constatat, cu această ocazie, că, la baza hotărârilor pe care un judecător le pronunță, stă o convingere ce are drept fundament o conștiință juridică formată numai după epuizarea duelului judiciar. De aceea, în măsura în care judecătorul nu poate ajunge la o concluzie fermă, legiuitorul a consacrat instituția reluării cercetării judecătorești sau a dezbaterilor, prevăzută de art. 395 C. pr. pen. . Pentru a ajunge însă la o anumită convingere, judecătorul va face o analiză logică, științifică și riguroasă a faptelor relevate, cu respectarea principiilor legale referitoare la loialitatea administrării probelor și a aprecierii lor ca un tot unitar.

Acest proces complex  presupune realizarea de către instanțele de judecată a unei atente și detaliate analize a probelor administrate în dosarul cauzei, precum și excluderea dintre acestea a probelor obținute în mod nelegal, proces care trebuie finalizat prin pronunțarea unei soluții, bazate pe un raționament juridic ce trebuie să facă abstracție de informațiile furnizate de probele declarate nule.

Cu toate că excluderea juridică a probelor obținute în mod nelegal din procesul penal apare ca fiind o garanție suficientă a drepturilor fundamentale anterior menționate, această garanție este una pur teoretică, în lipsa îndepărtării efective a mijloacelor de probă obținute în mod nelegal din dosarul cauzei. Mai mult, menținerea acestora în dosar, pe parcursul soluționării eventualelor căi ordinare și extraordinare de atac, ce pot fi invocate, nu poate produce decât același efect cognitiv contradictoriu, de natură a afecta procesul formării convingerii dincolo de orice îndoială rezonabilă a completului de judecată învestit cu soluționarea cauzei, referitoare la vinovăția sau nevinovăția inculpatului[5].

Curtea Constituțională  a constatat  ce reprezintă, din punct de vedere al dreptului procesual penal, punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică și procesul-verbal de consemnare a activităților de supraveghere tehnică[6].

Procesul-verbal întocmit de procuror sau de organul de cercetare penală, conform art. 143 C. pr. pen. , în care sunt consemnate rezultatele activităților de supraveghere tehnică efectuate constituie un mijloc de probă. Prin urmare, având în vedere cele reținute de Curtea Constituțională prin Decizia nr. 383 din 27 mai 2015 (§ 21), Curtea constată că nelegalitatea dispunerii, autorizării, consemnării sau administrării actului atrage sancțiunea nulității absolute sau relative, potrivit distincțiilor prevăzute la art. 281 și 282 C. pr. pen. . Așa fiind, realizarea supravegherii tehnice, ca procedeu probator, cu încălcarea condițiilor legale prevăzute la art. 138-146 C. pr. pen. , inclusiv a celor referitoare la organele abilitate să pună în executare mandatul de supraveghere, are ca efect nulitatea probelor astfel obținute și, în consecință, imposibilitatea folosirii lor în procesul penal, conform art. 102 alin. (3) C. pr. pen. 

Actele îndeplinite de organele prevăzute la art. 142 alin. (1) teza a doua C. pr. pen.  reprezintă procedee probatorii care stau la baza procesului-verbal de consemnare a activității de supraveghere tehnică, ce constituie un mijloc de probă. Pentru aceste motive, organele care pot participa la realizarea acestora sunt numai organele de urmărire penală. Acestea din urmă sunt cele enumerate la art. 55 alin. (1) C. pr. pen. , respectiv procurorul, organele de cercetare penală ale poliției judiciare și organele de cercetare penală speciale[7].

Autorii excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală §7).au arătat că, dintotdeauna, a existat o imixtiune a serviciilor secrete în actul de justiție din România, imixtiune care a avut loc, sub imperiul vechiului Cod de procedură penală, conform protocolului la care se face referire și care, potrivit reglementării procesual penale în vigoare, se realizează conform art. 142 din actualul Cod de procedură penală[8].

Procedura de declasificare a Protocolului de cooperare încheiat în anul 2009 între Serviciul Român de Informații, Înalta Curte de Casație și Justiție și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost definitivată la data de 14 iunie 2018[9].

Protocolul a vizat exprimarea acordului instituțiilor pentru crearea unui sistem informatic și de comunicații (SIC), astfel încât transmiterea documentelor privind emiterea mandatelor de securitate națională, elaborate în baza Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională și a Legii nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, să fie realizată în format electronic. În acest context, protocolul are natura juridică a unui acord privind crearea SIC, prealabil acreditării sistemului, cerință impusă de actele normative privind acreditarea sistemelor informatice și de comunicații care vehiculează informații secrete de stat.[10]


Informațiile puse la dispoziția persoanelor suspectate sau acuzate cu privire la fapta penală de a cărei comitere sunt suspectate ar trebui să fie furnizate cu promptitudine, cel târziu înainte de primul lor interogatoriu oficial, de către poliție sau de către o altă autoritate competentă și fără a aduce atingere desfășurării anchetei în curs.

Curtea reține că sintagma “ori de alte organe specializate ale statului” apare ca fiind lipsită de claritate, precizie și previzibilitate, nepermițând subiecților să înțeleagă care sunt aceste organe abilitate să realizeze măsuri cu un grad ridicat de intruziune în viața privată a persoanelor.

  În ceea ce privește materia interceptărilor, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în Decizia de admisibilitate din 29 iunie 2006, pronunțată în Cauza Weber și Saravia c Germaniei, § 93-95, a generalizat jurisprudența sa vizavi de cerința legală a “previzibilității” legii în acest domeniu, statuând că reglementarea unor măsuri speciale secrete de urmărire, cum ar fi interceptarea comunicărilor, trebuie să se realizeze în mod esențial prin norme clare, detaliate, din moment ce tehnologia disponibilă pentru efectuarea lor devine constant din ce în ce mai sofisticată[1] .

Curtea a dezvoltat garanțiile minime care ar trebui să fie prevăzute în legislația statului, pentru evitarea abuzurilor de putere: natura infracțiunilor care determină necesitatea de interceptare; stabilirea categoriilor de persoane pasibile de înregistrarea convorbirilor telefonice; o limitare a duratei de înregistrare a convorbirilor telefonice; procedura obligatorie pentru examinarea, utilizarea și stocarea datelor obținute; măsurile de precauție care trebuie luate în cazul informării altor părți; împrejurările în care înregistrările pot sau urmează să fie șterse ori distruse [v, inter alia, Hotărârea din 24 aprilie 1990, pronunțată în Cauza Huvig c Franței, (§ 34)].

Curtea Constituțională pune, în mod esențial, accentul pe respectarea exigențelor de calitate a legislației interne, legislație care, pentru a fi compatibilă cu principiul preeminenței dreptului, trebuie să îndeplinească cerințele de accesibilitate (normele care guvernează materia interceptării comunicațiilor trebuie reglementate la nivel de lege), claritate (normele trebuie să aibă o redactare fluentă și inteligibilă, fără dificultăți sintactice și pasaje obscure sau echivoce, într-un limbaj și stil juridic specific normativ, concis, sobru, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale și de ortografie), precizie și previzibilitate (lex certa, norma trebuie să fie redactată clar și precis, astfel încât să permită oricărei persoane – care, la nevoie, poate apela la consultanță de specialitate – să își corecteze conduita și să fie capabilă să prevadă, într-o măsură rezonabilă, consecințele care pot apărea dintr-un act determinat). Aceste exigențe trebuie să fie inerente oricărui act normativ, cu atât mai mult unei reglementări care dă dreptul autorităților publice de a interveni în viața intimă, familială și privată, precum și dreptul de a accesa corespondența persoanelor.

Curtea reține că este justificată opțiunea legiuitorului ca mandatul de supraveghere tehnică să fie pus în executare de procuror și de organele de cercetare penală, care sunt organe judiciare, conform art. 30 C. pr. pen, precum și de către lucrătorii specializați din cadrul poliției, în condițiile în care aceștia pot deține avizul de ofițeri de poliție judiciară, în condițiile art. 55 alin. (5) C. pr. pen Această opțiune nu se justifică, însă, în privința includerii, în cuprinsul art. 142 alin. (1) C. pr. pen, a sintagmei “alte organe specializate ale statului”, neprecizate în cuprinsul Codului de procedură penală sau în cuprinsul altor legi speciale. Noțiunea de “sprijin tehnic” reprezintă porți prin care serviciile secrete pătrund în activitatea de urmărire penală [2].

Suspectul are dreptul de a fi informat, înainte de a fi ascultat, despre fapta pentru care este cercetat și încadrarea juridică a acesteia. Inculpatul are dreptul de a fi informat de îndată despre fapta pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală împotriva lui și încadrarea juridică a acesteia.(art. 10 alin. 3)

Înainte de a fi ascultați, suspectului și inculpatului trebuie să li se pună în vedere că au dreptul de a nu face nicio declarație. (4)

Organele judiciare au obligația de a asigura exercitarea deplină și efectivă a dreptului la apărare de către părți și subiecții procesuali principali în tot cursul procesului penal. (5)

În pregătirea ședinței de judecată,  Președintele completului de judecată are îndatorirea să ia din timp toate măsurile necesare pentru ca la termenul de judecată fixat judecarea cauzei să nu sufere amânare Art. 361 alin. 2 C. pr. pen dosarele repartizate pe complete în mod aleatoriu vor fi preluate de președintele completului, care va lua măsurile necesare în scopul pregătirii judecății, astfel încât să se asigure soluționarea cu celeritate a cauzei. Documentele și, dacă este cazul, fotografiile și înregistrările audio și video care sunt esențiale pentru contestarea efectivă a legalității unei arestări sau detenției unor persoane suspectate sau acuzate, în conformitate cu dreptul intern, ar trebui să fie puse la dispoziția persoanelor suspectate sau acuzate sau a avocaților acestora cel târziu înainte ca autoritatea judiciară competentă să fie chemată să se pronunțe cu privire la legalitatea arestării sau detenției în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din CEDO și cu suficient timp înainte pentru a permite exercitarea efectivă a dreptului de a contesta legalitatea arestării sau detenției. (30)
În sensul prezentei directive, accesul la mijloacele de probă materiale, definite în conformitate cu dreptul intern, în apărarea sau împotriva persoanei suspectate sau acuzate și care sunt în posesia autorităților competente în raport cu cauza penală specifică, ar trebui să includă accesul la materiale cum ar fi documente și, dacă este cazul, fotografii și înregistrări audio sau video. Astfel de materiale pot fi incluse într-un dosar sau deținute de autoritățile competente în orice mod adecvat în conformitate cu dreptul intern. (31) În   Codul de procedură penală ,  art. 94 tratează Consultarea dosarului: (1) Avocatul are dreptul de a solicita consultarea dosarului pe tot parcursul procesului penal. Acest drept nu poate fi exercitat, nici restrâns în mod abuziv. (2) Consultarea dosarului presupune dreptul de a studia actele acestuia, dreptul de a nota date sau informații din dosar, precum și de a obține fotocopii pe cheltuiala clientului. (3) În cursul urmăririi penale, procurorul stabilește data și durata consultării într-un termen rezonabil. Acest drept poate fi delegat organului de urmărire penală. (4) În cursul urmăririi penale, procurorul poate restricționa motivat consultarea dosarului de către suspect, inculpat sau avocat, pe o perioadă de cel mult 15 zile, dacă prin aceasta s-ar putea aduce atingere bunei desfășurări a urmăririi penale. (5) În cursul urmăririi penale, avocatul are obligația de a păstra confidențialitatea sau secretul datelor și actelor de care a luat cunoștință cu ocazia consultării dosarului. (6) În toate cazurile, avocatului nu îi poate fi restricționat dreptul de a consulta declarațiile părții sau ale subiectului procesual principal pe care îl asistă ori îl reprezintă. (7) În vederea pregătirii apărării, avocatul inculpatului are dreptul de a lua cunoștință de întreg materialul dosarului de urmărire penală în procedurile desfășurate în fața judecătorului de drepturi și libertăți privind măsurile privative sau restrictive de drepturi, la care avocatul participă. Dreptul de a studia actele dosarului presupune consultarea întregului dosarul, a tuturor pieselor/actelor aflate la dosar.  În art. 83 C. pr. pen. sunt arătate Drepturile inculpatului. În cursul procesului penal, inculpatul are , printre altele,  b) dreptul de a consulta dosarul, în condițiile legii; Consultarea dosarului penal de către părți, subiecții procesuali principali și avocatul acestora, denumite în continuare persoane interesate, se realizează potrivit art. 94 C. pr. pen.  și presupune dreptul de a studia actele dosarului penal, dreptul de a nota date sau informații din dosarul penal, precum și dreptul de a obține fotocopii pe cheltuiala persoanelor interesate[3]  . Art. 5 al ordinului dispune că (1) Organul poliției judiciare asigură exercitarea dreptului prevăzut la art. 3 numai dacă procurorul competent nu a restricționat acest drept, prin actul de delegare sau pe cererile prevăzute la art. 4. În cursul urmăririi penale, procurorul poate restricționa motivat consultarea dosarului, dacă prin aceasta s-ar putea aduce atingere bunei desfășurări a urmăririi penale. După punerea în mișcare a acțiunii penale, restricționarea se poate dispune pentru cel mult 10 zile. ( art. 94 alin. 4 C. pr. pen. )   Art. 207 C. pr. pen reglementează Verificarea măsurilor preventive în procedura de cameră preliminară.  (1)Când procurorul dispune trimiterea în judecată a inculpatului față de care s-a dispus o măsură preventivă, rechizitoriul, împreună cu dosarul cauzei, se înaintează judecătorului de cameră preliminară de la instanța competentă, cu cel puțin 5 zile înainte de expirarea duratei acesteia.   În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 207 alin. (1) și (2) C. pr. pen.  stabilește că: Termenul “cu cel puțin 5 zile înainte de expirarea duratei acesteia” este un termen peremptoriu, iar nerespectarea sa atrage sancțiunea decăderii din exercițiul dreptului de a depune propunerea de prelungire a duratei arestului preventiv și nulitatea absolută a actului făcut peste termen [4]
Accesul la mijloacele de probă materiale, aflate în posesia autorităților competente, în apărarea sau împotriva persoanei suspectate sau acuzate, astfel cum este prevăzut în prezenta directivă, poate fi refuzat, în conformitate cu dreptul intern, în cazul în care astfel de acces poate avea drept consecință periclitarea gravă a vieții sau a drepturilor fundamentale ale unei alte persoane sau dacă refuzul acestui acces este strict necesar pentru apărarea unui interes public important. Decizia prin care se refuză accesul trebuie privită în raport cu drepturile în materie de apărare ale persoanei suspectate sau acuzate, ținând seama de diferitele etape ale procedurilor penale. Restricțiile la acest acces ar trebui interpretate strict și în conformitate cu dreptul la un proces echitabil, prevăzut de CEDO și astfel cum este interpretat în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. (32)

Persoanele suspectate sau acuzate sau avocații acestora ar trebui să aibă dreptul să conteste, în conformitate cu procedurile din dreptul intern, posibila incapacitate sau refuzul autorităților competente de a furniza informații sau de a prezenta anumite materiale ale cauzei în conformitate cu prezenta directivă. Acest drept nu atrage după sine obligația ca statele membre să pună la dispoziție o procedură specifică a unei căi de atac, un mecanism separat sau o procedură de plângere pentru contestarea unei astfel de incapacități sau a unui astfel de refuz.

În materia protecției dreptului constituțional la viață privată, legiuitorul are obligația de a reglementa o cale de atac efectivă, care să permită persoanei supuse măsurii de supraveghere tehnică să obțină repararea apropriată a urmărilor încălcării contestate[5].

Instanța de contencios constituțional a statuat cu valoare de principiu că, în exercitarea controlului de constituționalitate, trebuie să țină cont de voința reală a părții care a ridicat excepția de neconstituționalitate, în caz contrar, Curtea ar fi ținută de un criteriu procedural strict formal, respectiv indicarea formală de către autorul excepției a textului legal criticat [6]

Analiza îndeplinirii obligației pozitive a statului, în sensul instituirii unui recurs efectiv, nu poate fi raportată la acele etape procedurale din materia supravegherii tehnice care sunt caracterizate de specificul secret pe care aceste măsuri le presupun la momentul respectiv, ci trebuie raportată la momentul procedural care se delimitează de celelalte prin pierderea acestui caracter.

Metodele speciale de supraveghere tehnică, precum și procedura ce trebuie urmată în cazul folosirii acestora sunt reglementate de dispozițiile art. 138 – art. 146 din Codul de procedură penală. Curtea reține că, potrivit art. 140 alin. (1) din Codul de procedură penală, supravegherea tehnică poate fi dispusă în cursul urmăririi penale. În acest context, Curtea observă că dispozițiile art. 305 alin. (1) din Codul de procedură penală prevăd că, atunci când actul de sesizare îndeplinește condițiile prevăzute de lege, organul de urmărire penală dispune începerea urmăririi penale cu privire la fapta săvârșită ori a cărei săvârșire se pregătește, chiar dacă autorul este indicat sau cunoscut[7].

  În legătură cu începerea urmăririi penale, în jurisprudența sa[8], Curtea a reținut că noua reglementare nu mai permite începerea urmăririi penale direct față de o anumită persoană, instituind obligația începerii, în toate cazurile, a urmăririi penale in rem. Această dispoziție are caracter imperativ și este aplicabilă chiar și în ipoteza în care în cuprinsul actului de sesizare este indicată o anumită persoană ca fiind cea care a săvârșit infracțiunea ce face obiectul sesizării ori când starea de fapt descrisă permite identificarea sa.

Sintagma “în cursul urmăririi penale”, utilizată de legiuitor în cuprinsul art. 140 alin. (1) din Codul de procedură penală, se referă la orice moment ulterior începerii urmăririi penale cu privire la faptă – urmărirea penală in rem. Astfel, Curtea constată că supravegherea tehnică se poate dispune în cursul urmăririi penale, indiferent de etapa acesteia.

 Potrivit art. 138 alin. (2) C. pr. pen. , prin interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare se înțelege interceptarea, accesul, monitorizarea, colectarea sau înregistrarea comunicărilor efectuate prin telefon, sistem informatic ori prin orice alt mijloc de comunicare. În acest sens, Curtea constată că instanța de la Strasbourg a reținut că sunt cuprinse în noțiunile de “viață privată” și “corespondență”, în sensul art. 8 paragraful 1 din Convenție, convorbirile telefonice, interceptarea acestora, memorarea datelor astfel obținute și eventuala utilizare a acestora în cadrul urmăririi penale declanșate împotriva unei persoane, interpretându-se ca fiind o “ingerință a unei autorități publice” în exercitarea dreptului garantat de art. 8[9]  . Totodată, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reținut că toate comunicațiile telefonice, cele prin facsimil și cele prin e-mail intră în sfera de acoperire a noțiunilor de “viață privată” și “corespondență”, în sensul art. 8 paragraful 1 din Convenție[10]  .

  Noțiunea de viață privată include elementele la care art. 138 alin. (1) lit. a)-d) C. pr. pen. face referire, acestea putând face obiectul unor metode speciale de supraveghere. Din această perspectivă, Curtea constată că, atât în jurisprudența sa, cât și în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, s-a reținut că, nefiind un drept absolut, exercițiul dreptului la respectarea vieții private poate fi supus unor restrângeri. Astfel, paragraful 2 al art. 8 CEDH și alin. 2 al art. 53 din Constituție prevăd condițiile ce trebuie îndeplinite pentru ca restrângerea exercițiului acestui drept să fie conformă dispozițiilor constituționale și convenționale.

  Astfel, Curtea reține că, potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, o ingerință în dreptul la viața privată și de familie nu contravine prevederilor art. 8 doar dacă “este prevăzută de lege”, urmărește unul sau mai multe scopuri legitime prevăzute în paragraful 2 al articolului și dacă este “necesară într-o societate democratică” pentru atingerea acelui scop (Hotărârea din 24 august 1998, pronunțată în Cauza Lambert c Franței, § 22). Totodată, Curtea observă că, potrivit jurisprudenței sale, pentru ca restrângerea unui drept să poată fi justificată, trebuie întrunite, în mod cumulativ, cerințele expres prevăzute de art. 53 din Constituție, și anume: să fie prevăzută prin lege; să se impună restrângerea sa; să se circumscrie motivelor expres prevăzute de textul constituțional, și anume pentru: apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a drepturilor și a libertăților cetățenilor; desfășurarea instrucției penale; prevenirea consecințelor unei calamități naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav; să fie necesară într-o societate democratică; să fie proporțională cu situația care a determinat-o; să fie aplicată în mod nediscriminatoriu; să nu aducă atingere existenței dreptului sau a libertății [11] Ori de câte ori se aduce o atingere unui interes legitim al unei persoane, această persoană trebuie să aibă posibilitatea să se poată adresa instanței cu o acțiune în care să pună în discuție încălcarea astfel suferită și să obțină, dacă este cazul, reparația corespunzătoare, chiar dacă, în unele cazuri, acțiunea exercitată îmbracă forma unei căi de atac împotriva unei hotărâri judecătorești.

 Dreptul de “recurs” instituit de art. 13 este un drept subiectiv de natură procedurală: el garantează, în privința drepturilor și libertăților prevăzute de Convenție, un drept de acces în fața judecătorului intern sau în fața oricărei alte autorități competente ce poate dispune “redresarea” situației litigioase, adică înlăturarea încălcării denunțate și a consecințelor sale pentru titularul dreptului încălcat.

  Calea de atac trebuie să fie “efectivă” atât din punctul de vedere al reglementării, cât și din cel al rezultatului practic. “Autoritatea” la care se referă art. 13 nu trebuie să fie neapărat o instanță de judecată. Totuși, atribuțiile și garanțiile procesuale oferite de o astfel de autoritate prezintă o deosebită importanță pentru a determina caracterul efectiv al căii de atac oferite[12] 

Pentru a fi necesară într-o societate democratică, ingerința în dreptul la viață privată al unei persoane trebuie să se bucure de garanții adecvate și eficiente împotriva abuzurilor, concretizate în proceduri destinate controlului adoptării și aplicării măsurii restrictive cu scopul de a limita ingerința care rezultă din legislația incriminată la ceea ce este necesar într-o societate democratică[13] 

Potrivit directivei,  Statele membre trebuie să se asigură că autoritățile competente acordă persoanelor suspectate sau învinuite sau avocaților acestora accesul cel puțin la toate mijloacele de probă aflate în posesia lor, indiferent dacă sunt în apărarea sau împotriva persoanelor suspectate sau acuzate, pentru a garanta caracterul echitabil al procedurilor și pentru a pregăti apărarea.

Articolul 7 al Directivei reglementeazăDreptul de acces la materialele cauzei. Statele membre se asigură că autoritățile competente acordă persoanelor suspectate sau învinuite sau avocaților acestora accesul cel puțin la toate mijloacele de probă aflate în posesia lor, indiferent dacă sunt în apărarea sau împotriva persoanelor suspectate sau acuzate, pentru a garanta caracterul echitabil al procedurilor și pentru a pregăti apărarea. (alin. 2)   

     Dreptul de acces la dosar este prevăzut explicit în Directiva 2012/13/UE din 12 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale, care în art. 7 dispune că: „(1) Atunci când o persoană este arestată și reținută în orice etapă a procesului penal, statele membre se asigură că documentele referitoare la cauza specifică, aflate în posesia autorităților competente și care sunt esențiale pentru a contesta în mod efectiv, în conformitate cu dreptul intern, legalitatea arestării sau reținerii, sunt puse la dispoziția persoanelor arestate sau a avocaților acestora.

Statele membre se asigură că, în conformitate cu dispozițiile dreptului intern, decizia prin care se refuză accesul la anumite materiale în conformitate cu prezentul alineat este luată de o autoritate judiciară sau poate face, cel puțin, obiectul controlului judiciar”[14].

  Cu condiția ca aceasta să nu aducă prejudicii dreptului la un proces echitabil, prin derogare,   accesul la anumite materiale poate fi refuzat, în cazul în care astfel de acces ar putea conduce la periclitarea gravă a vieții sau a drepturilor fundamentale ale unei alte persoane sau dacă refuzul este strict necesar pentru apărarea unui interes public important, ca de exemplu în cazurile în care accesul poate prejudicia o anchetă în curs sau poate afecta grav securitatea internă a statului membru în care se desfășoară procedurile penale. Statele membre se asigură că, în conformitate cu dispozițiile dreptului intern, decizia prin care se refuză accesul la anumite materiale în conformitate cu prezentul alineat este luată de o autoritate judiciară sau poate face, cel puțin, obiectul controlului judiciar. (Directiva  2012/13/UE din 22 mai 2012 art. 7 alin. 4 )   

  „O altă particularitate ce se impune a fi menționată constă în înregistrarea dosarelor confidențiale, având ca obiect măsuri de supraveghere, percheziții informatice ori domiciliare, în cazul cărora se impune aplicarea în mod obligatoriu a bifei Dosar Confidențial, astfel încât, datorită caracterului nepublic al fazei de urmărire penală și al confidențialității acestor tipuri de informații, datele regăsite în sistemul ECRIS să nu apară pe Portalul Instanțelor de Judecată. ECRIS-ul a fost modificat, astfel încât, în mod automat, la înregistrarea unui dosar confidențial (după alegerea obiectului principal) va fi aplicată bifa confidențial, ce va fi vizibilă la secțiunea Informații generale. Astfel, chiar dacă grefierul nu aplică bifa confidențial la momentul înregistrării dosarului, după înregistrarea lui la secțiunea Informații generale se va regăsi bifa Dosar confidențial aplicată automat. În practică, în cadrul unor instanțe grefierii registratori aplică în continuare bifa Dosar Confidențial la momentul înregistrării dosarului. ”[15].

Socotim că în dreptul nostru nu poate fi necesar la cunoștința completului,   în timpul judecății un asemenea Dosar Confidențial. Condițiile unei ședințe nepublice le găsim reglementate în art. 351,  art. 509,  în cauzele cu inculpați minori,  sau art. 535,  la judecarea contestației la hotărârea primei instanțe la cererea de reabilitare.

În consecință,  cum în dosarul instanței  nu pot încăpea documente secrete,  Dosarul  Confidențial – dacă există așa ceva – nu poate ajunge la completul de judecată desemnat.

Informații clasificate,  fiind interzis a se discuta la judecată,  pot constitui un punct de plecare în alcătuirea unor probe pertinente,  la îndemâna oricui.

Materialele urmăririi penale fiind supuse direct verificării și evaluării completului de judecată și fiind cunoscute de la dosar părților interesate,  citirea lor în instanță și posibilitatea părților de a le discuta,  folosirea lor la soluționarea cauzei nu constituie o încălcare  a principiului nemijlocirii atunci când la soluționarea cauzei s-ar lua în considerare acte care nu aparțin  nici materialelor urmăririi penale,  nici celor realizate prin cercetarea judecătorească și care nu au fost deci supuse discuției orale a părților și controlului activ în ședință al controlului completului de judecată[16].


DREPTUL PERSOANEI VĂTĂMATE DE O AUTORITATE PUBLICĂ. RĂSPUNDEREA STATULUI PENTRU ERORI JUDICIARE. RĂSPUNDEREA JUDECĂTORILOR ȘI PROCURORILOR. ACȚIUNEA ÎN REGRES. EROARE JUDICIARĂ

Potrivit Art. 52 din Constituția României, republicată, (1)Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim[1], de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptățită să obțină recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului și repararea pagubei.

(2)Condițiile și limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică.

(3)Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condițiile legii și nu înlătură răspunderea magistraților care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență.

Răspunderea administrativă are prioritate față de cea penală, că procedura prioritară este cea administrativă, iar nu cea penală, abuzul funcționarilor publici trebuind sancționat în condițiile legii contenciosului administrativ și nu potrivit legislației penale, prin infracțiunea de abuz in serviciu, dar și că dispozițiile art. 297 alin. (1) C. pen. au caracter subsidiar în raport cu cele ale art. 52 din Constituție, astfel încât aplicarea prioritară a acestora și în cazurile prevăzute de norma constituțională înseamnă o încălcare a principiului de rang constituțional al legalității pedepselor, prevăzut de art. 23 alin. (12) din Legea fundamentală.

1. – Făcându-se trimitere la Decizia nr. 405/2016 a Curții Constituționale[2] ,  sub aspectul netemeinicie soluționării laturii penale, într-o cauză[3],   s-a susținut că prima instanță nu a analizat dacă alte măsuri decât cele penale (civil, administrativ) nu ar putea asigura în mod suficient solicitările părților civile. S-a susținut că, în speță, operează răspunderea administrativă în afara dispozițiilor legale menționate mai sus și stabilite și de Curtea Constituțională și pentru faptul că inculpata, având calitatea de primar, potrivit art. 21 alin. (2) (1) din Legea nr. 205/2001 (text introdus prin Lega nr. 74/2012) stă în judecată ca reprezentant legal și nu în nume personal”. Inculpata nu a vândut cele două suprafețe de teren în nume propriu cum reclamă părțile civile și cum se reține în rechizitoriu ci ca reprezentant legal al UAT Gârcina ducând la îndeplinire cele două hotărâri, obligație prevăzută in art. 61 din Legea nr. 215/2001.

Apelanta inculpată a arătat că după publicarea Deciziei nr. 405/2016, s-a cristalizat în practica judiciară opinia dominantă cum că atribuția încălcată de funcționar, pentru a fi menținută sub sfera ilicitului penal, trebuie să fie una specifică funcției și nu e suficient a fi o atribuție cu caracter general. Or, obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanului printre care evident și dreptul de proprietate (garantat de Constituție și de reglementările din C. civ.) sunt obligații generale ce incumbă nu numai primarului prin natura funcției sale, ci oricărui cetățean al Românei și nu numai.

Curtea a constatat că potrivit art. 61 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 “primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică.” La alin. (2) se prevede că “primarul asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale prefectului, precum și a hotărârilor consiliului județean, în condițiile legii.

Interpretând gramatical dispozițiile alineatului 3 cu trimitere la alineatul 2, Curtea a constatat că primarul asigură “respectarea drepturilor și libertăților individuale, și punerea în aplicare a legilor, decretelor. . .

Într-adevăr, potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât și public.

În mod cert, legalitatea unei hotărâri, pronunțată de consiliul local al unei unități administrativ teritoriale locale, constituie o chestiune prealabilă de natură civilă ce cade în competența instanței civile de contencios administrativ.

Potrivit art. 52 alin. (1) C. pr. pen. , instanța penală este competentă să judece orice chestiune prealabilă soluționării cauzei, chiar dacă prin natura ei acea chestiune este de competența altei instanțe, cu excepția situațiilor în care competența de soluționare nu aparține organelor judiciare. Chestiunile extrapenale de a căror soluționare depinde rezolvarea unei cauze penale se numesc chestiuni prealabile. Din această rezultă că o chestiune prealabilă trebuie să fie, în primul rând, de altă materie juridică decât cea penală iar în al doilea rând, chestiunea prealabilă trebuie să fie esențială pentru rezolvarea corectă a cauzei penale. Dispoziția prevăzută în art. 52 C. pr. pen.  instituie o prorogare de competență, deoarece instanței penale i se extinde puterea de a soluționa și o chestiune prealabilă, de regulă de competența instanței civile. Dacă competența de rezolvare a acestei chestiuni prealabile ar fi revenit instanței penale, aceasta ar fi trebuit să respecte regulile și mijloacele de probă privitoare la materia căreia îi aparține această chestiune prealabilă, cum ar fi cel prevăzute de legea contenciosului administrativ, legea administrației publice locale, C. civ. etc.

Apelanta inculpată a susținut că “asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale a cetățenilor ce sunt prevăzute atât în Constituție, cât și în Legea nr. 215/2001 nu sunt sarcina de serviciu ale primarului. Asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale a cetățenilor ce sunt prevăzute atât în Constituție, cât și în Legea nr. 215/2001 revine Guvernului și tuturor autorităților cu titlu general.

Așa cum s-a reținut și “asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale a cetățenilor ce sunt prevăzute atât în Constituție, cât și în Legea nr. 215/2001 sunt sarcini de serviciu ale primarului”. În plus, funcționarul public este în exercițiul atribuțiilor de serviciu atunci când desfășoară activități legate de îndatoririle sale de serviciu. De regulă aceste activități se desfășoară la locul unde trebuie îndeplinit actul și în timpul orelor legale de serviciu, condiții care sunt îndeplinite în cauză.

În cuprinsul căii de atac formulată de inculpata A., prin prisma cazului de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 7 C. pr. pen. , s-a arătat, în esență, că a fost condamnată pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală, având în vedere că, raportat la Deciziile nr. 405/2016 și nr. 392/2017, au fost dezincriminate faptele de abuz în serviciu pentru care a fost condamnată în condițiile în care în rechizitoriu nu au fost indicate textele legale încălcate, atribuțiile de serviciu ce izvorăsc din lege și nici eventuala conduită ce nu ar fi atras incidența normei penale. Mai mult, vătămarea intereselor părților civile, reținută în actul de sesizare, se putea produce prin adoptarea hotărârilor de consiliu local, aspect care depășește atribuțiile sale legale, astfel încât nu există legătură de cauzalitate între acțiunea invocată și respectiva vătămare. Pe de altă parte, s-a mai arătat că părțile civile, dacă se considerau vătămate în drepturile pretinse, trebuiau să se adreseze instanței de contencios administrativ pentru anularea acelor hotărâri, iar dispozițiile art. 297 alin. (1) C. pen. și ale art. 246 C. pen. (1969) au caracter subsidiar față de cele ale Legii nr. 554/2004 și ale art. 52 din Constituția României, astfel încât în cauză, raportat și la prevederile art. 21 alin. (2), (1) din Legea nr. 205/2001, operează doar răspunderea administrativă.

Raportat de criticile aduse deciziei de condamnare de către recurenta inculpată, întemeiate pe cazul de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 7 C. pr. pen. , Înalta Curte reține că, în calea de atac extraordinară a recursului în casație, se poate analiza dacă faptele, astfel cum au fost reținute de către instanța de apel, sunt prevăzute de legea penală în sensul că acestea constituie infracțiuni.

Astfel, pornind de la scopul recursului în casație impus prin dispozițiile art. 433 C. pr. pen. , potrivit căruia examinarea cauzei în recurs în casație se limitează doar la verificarea conformității hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile, Înalta Curte menționează că pentru a verifica dacă inculpata a fost condamnată pentru o faptă prevăzută de legea penală, instanța de recurs în casație are în vedere situația de fapt deja stabilită de instanța de apel – care nu poate fi schimbată.

Având în vedere criticile recurentei inculpate ce au vizat, din perspectiva Deciziilor Curții Constituționale nr. 405/2016 și nr. 392/2017, inexistența unei suprapuneri a situației de fapt pe elementele de tipicitate ale infracțiunii de abuz în serviciu, astfel cum este reglementat de norma de incriminare după adoptarea respectivelor hotărâri, acestea pot fi circumscrise punctului 7 al articolului 438 C. pr. pen. , fapta nu este prevăzută de legea penală.

În hotărârea prealabilă nr. 6/2017 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală al Înaltei Curți de Casație și Justiție s-a arătat că efectele unei decizii a Curții Constituționale sunt echivalente abrogării textului de incriminare, inclusiv dezincriminării acestuia. Totodată, atunci când fapta anterioară a fost dezincriminată, trăsătura tipicității nu este întrunită indiferent dacă dezincriminarea a operat ca efect al abrogării normei sau ca efect al admiterii excepției de neconstituționalitate și a constatării neconstituționalității normei. Pe de altă parte, constatarea neconstituționalității unei norme de incriminare, având ca efect dezincriminarea, poate privi norma în integralitatea sa ori numai anumite variante de incriminare (prin constatarea neconstituționalității unor teze ale normei de incriminare sau a unor sintagme din norma de incriminare care determină existența unor variante de incriminare), împrejurare în care, constatarea neconstituționalității are ca efect dezincriminarea acelei variante vizate de decizia instanței de contencios constituțional, iar nu a tuturor variantelor prevăzute în norma de incriminare.

Raportând considerentele teoretice anterior menționate la prezenta speță, Înalta Curte constată că aspectele invocate de apărare nu sunt incidente în cauză, inculpata A. fiind condamnată pentru săvârșirea a două infracțiuni de abuz în serviciu în forma încălcării legislației primare, respectiv Legea nr. 215/2001, dar și dispozițiile vechiul C. civ., instanța de apel menționând, în cuprinsul hotărârii, dispozițiile legale încălcate prin nerespectarea atribuțiilor sale de serviciu.

Împrejurarea că în actul de sesizare, emis anterior publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziilor nr. 405/2006 și nr. 392/2017 ale Curții Constituționale, nu au fost făcute precizări cu trimitere la dispozițiile legale încălcate, nu pot conduce la aprecierea că atribuțiile de serviciu încălcate de inculpată nu se regăsesc într-o prescripție normativă cu caracter previzibil, în condițiile în care faptele pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată au fost descrise în rechizitoriu; atât elementele ce caracterizează latura obiectivă a infracțiunii de abuz în serviciu – prin indicarea actelor întocmite și atribuțiilor de serviciu încălcate, a prejudiciului/vătămărilor cauzate, a folosului necuvenit realizat, cât și cele pe latură subiectivă – cu indicarea cunoașterii aspectelor încălcate și a legăturii de cauzalitate între acțiunile de încălcare a atribuțiilor și vătămarea intereselor părților civile, care denotă intenția inculpatei în comiterea faptelor. Mai mult, criticile recurentei privind neclaritatea sau ambiguitatea rechizitoriului au format obiectul procedurii de cameră preliminară.

Pe cale de consecință, față de elementele faptice stabilite definitiv de instanța de control judiciar și având în vedere considerentele Deciziilor nr. 405/2016 și nr. 392/2017 ale Curții Constituționale, Înalta Curte apreciază ca fiind neîntemeiată critica recurentei inculpate A. în sensul dezincriminării faptelor de abuz în serviciu, reținute de cele două instanțe în sarcina sa, soluția de condamnare în baza art. 246 C. pen..(1969) cu aplicarea art. 132 din Legea nr. 78/2000 și art. 5 alin. (1) C. pen.[4]

În susținerea cazului de recurs în casație întemeiat pe dispozițiile art. 438 pct. 7 C. pr. pen. , inculpata A. a mai invocat și faptul că nu există legătură de cauzalitate între acțiunile sale și vătămarea intereselor părților civile, reținută în actul de sesizare, întrucât acesta se putea produce prin adoptarea hotărârilor de consiliu local, aspect care depășește atribuțiile sale legale, că părțile civile trebuiau să se adreseze instanței de contencios administrativ pentru anularea acelor hotărâri dacă se considerau vătămate în drepturile pretinse, dar și că dispozițiile art. 297 alin. (1) C. pen. și ale art. 246 C. pen. (1969) au caracter subsidiar față de cele ale Legii nr. 554/2004 și ale art. 52 din Constituția României, astfel încât operează doar răspunderea administrativă.

Astfel, așa cum s-a menționat și anterior, instanța de casare nu judecă procesul propriu zis, respectiv litigiul care are ca temei juridic fapta penală, ci verifică exclusiv, în drept, dacă hotărârea atacată este corespunzătoare, numai în limita cazurilor de casare prevăzute expres și limitativ de dispozițiile art. 438 C. pr. pen.

Prin urmare, limitarea obiectului judecății în recursul în casație la cazurile strict prevăzute de lege înseamnă că nu orice presupusă încălcare a legii de procedură penală sau a legii substanțiale constituie temei pentru a casa hotărârea recurată, ci numai acelea care corespund unui dintre cazurile de casare prevăzute de lege, iar criticile recurentei nu se încadrează în cazul de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 7 C. pr. pen. , neputând fi valorificate în contextul vreunuia dintre celelalte temeiuri de casare reglementate de art. 438 C. pr. pen.

În raport de aceste considerente, Înalta Curte constatând că în cauză nu este incident cazul de casare prevăzute de art. 438 alin. (1) pct. 7 C. pr. pen. , în temeiul art. 448 alin. (1) pct. 1 C. pr. pen. , va respinge, ca nefondat, recursul în casație formulat de inculpata A. împotriva deciziei penale nr. 1317 din 23 noiembrie 2017 pronunțată de Curtea de Apel Bacău, S.  penală și pentru cauze cu minori și de familie[5].

2. – Activitatea jurisdicțională este supusă normelor dreptului public, dar poate produce, prin disfuncționalități sau prin săvârșirea unor abuzuri, efecte de natură civilă, concretizate în prejudicii materiale sau morale justițiabililor sau altor persoane, efecte care cad sub incidența legii civile.

Acordarea cheltuielilor de judecată are la bază și principiul răspunderii civile delictuale. Pârâtul statul român nu poate fi obligat la plata cheltuielilor de judecată nici din perspectiva dreptului comun al răspunderii civile delictuale, întrucât, pentru atragerea acestei răspunderi, se cer a fi îndeplinite cumulativ patru condiții: fapta ilicită a pârâtului, existența unui prejudiciu cauzat reclamantei prin fapta ilicită, legătura de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu și vinovăția pârâtului în săvârșirea faptei ilicite, iar în speță, în mod cert, nu este îndeplinită prima condiție, aceea a existenței unei fapte proprii a statului român cu caracter ilicit, respectiv o faptă contrară legilor imperative și bunelor moravuri, având ca efect încălcarea sau atingerea drepturilor subiective ale reclamantei[6].

Nici răspunderea civilă delictuală obiectivă a pârâtului statul român nu poate fi reținută, deoarece, pentru ca aceasta să își găsească aplicarea, ar fi necesar ca pârâtul să aibă calitatea de comitent al magistraților procurori, iar între pârât și procurori nu există un raport de prepușenie, pârâtul nefiind ținut să răspundă pentru modul de exercitare a atribuțiilor profesionale de către procurori în baza principiilor răspunderii civile delictuale, ci doar în cazurile expres prevăzute de lege[7].

Instanța de fond a reținut, de asemenea, că art. 52 alin. (3) din Constituția României  stabilește răspunderea patrimonială a statului pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare, aceeași prevedere fiind preluată și de art. 96 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 303/2004)[8]. Din interpretarea a contrario a textului art. 52 alin. (3) din Constituția României, republicată, precum și din cea sistematică a tezelor defipte de art. 52 din Constituție, în integralitatea sa, prima instanță a reținut că, în cazul unor pretinse vătămări cauzate de autoritățile menționate în titlul III capitolul VI din Constituție, statul nu poate fi tras la răspundere decât în cazul vătămărilor cauzate prin erori judiciare. Așadar, în conformitate cu dreptul național, statul român răspunde pentru prejudiciile cauzate unui inculpat într-un proces penal doar în temeiul și în condițiile reglementării speciale referitoare la răspunderea pentru erorile judiciare, iar nu în temeiul normelor generale de drept civil privind răspunderea delictuală.

Or, vătămarea invocată de reclamantă, constând în generarea unor costuri în sarcina sa, nu se subsumează noțiunii de “eroare judiciară”, noțiune al cărei conținut rezultă din interpretarea coroborată a art. 96 alin. (3) și (4) din Legea nr. 303/2004 și art. 538 și 539 C. pr. pen. ; în dreptul intern nu există deci niciun temei pentru a antrena răspunderea pârâtului pentru fapta reclamată și pretins cauzatoare de prejudicii (subl. ns. – D. C.) [9].

Prin urmare, statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de garant al înfăptuirii justiției și de titular al acțiunii penale, a pierdut procesul penal, astfel încât aceasta trebuie să despăgubească persoana care a fost achitată prin hotărâre definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni pe motivul de achitare prevăzut de art. 16 lit. a) din Codul de procedură penală, cu cheltuielile de judecată efectuate de persoana achitată în cadrul dosarului de urmărire penală.[10]

De altfel, procurorul, subiectul activ principal al acțiunii penale, este un reprezentant al statului, iar răspunderea statului este una obiectivă, întemeiată pe obligația de a garanta riscul de activitate a serviciului public de înfăptuire a justiției.

Reglementarea legală care stabilește cazurile ce reprezintă erori judiciare, pentru care se poate angaja răspunderea statului, o constituie art. 504 C. pr. pen. , raportat la art. 52 alin. (3) din Constituție; legiuitorul a stabilit așadar răspunderea statului, limitând-o la erorile judiciare săvârșite în procesele penale[11].

  Astfel, este nejustificată în acest caz antrenarea răspunderii statului pe temeiul răspunderii civile delictuale, așa cum s-a reținut constant în jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție[12]  .

Este, de asemenea, de menționat și Decizia nr. 45 din 10 martie 1998[13], prin care instanța de contencios constituțional a admis excepția de neconstituționalitate cu care a fost sesizată, constatând că “dispozițiile art. 504 alin. 1 din Codul de procedură penală sunt constituționale numai în măsura în care nu limitează, la ipotezele prevăzute în text, cazurile în care statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare săvârșite în procesele penale, potrivit art. 48 alin. (3) din Constituție“.

Procesul penal fiind finalizat, sunt aplicabile prevederile art. 276 alin. (6) C. pr.  pen,  , fiind îndeplinite toate condițiile de exercitare a acțiunii civile, prevăzute de art. 32 alin. (1) C. pr. civ., inclusiv cea privind calitatea procesuală pasivă a statului, deoarece prin trimiterea reclamantei în judecată s-a stabilit un raport juridic litigios, chiar dacă de natură penală, între stat și reclamant.

Chiar dacă statul, în procesul penal, nu a avut ceea ce numim calitatea de “parte”, acesta a provocat procesul respectiv, care s-a dovedit neîntemeiat, astfel încât temeiul de drept substanțial pentru obligarea la plata cheltuielilor de judecată este răspunderea civilă delictuală.

Temeiul răspunderii pentru plata cheltuielilor de judecată este culpa procesuală a părții, culpă dovedită prin aceea că statul a pierdut procesul pe care l-a declanșat. Culpa procesuală nu presupune, în mod necesar, reaua-credință, însă, fără discuție, statul poate fi considerat în culpă, deoarece a determinat trimiterea în judecată a unei persoane care a fost achitată pe temeiul că fapta nu există.

În doctrină s-a considerat că acordarea cheltuielilor de judecată are la bază și principiul răspunderii civile delictuale, iar cheltuielile de judecată nu pot fi limitate numai la finalitatea de a constitui o sancțiune procedurală, având și rolul de a despăgubi partea care a câștigat procesul și care nu este vinovată de declanșarea activității judiciare.

În alte cuvinte, tribunalul a considerat că în lipsa unei norme legale directe și explicite care să facă posibilă, prin aplicarea sa în cauză, obligarea unui subiect determinat la plata cheltuielilor de judecată în favoarea inculpatului care a fost achitat definitiv, prin hotărârea instanțelor penale, este justă aplicarea dispozițiilor art. 453 C. pr. civ. , ca temei pentru angajarea răspunderii patrimoniale a statului, ca titular al acțiunii penale și ca subiect rezidual al acestei acțiuni, exercitate prin procuror.

Cu referire la problematica adusă în dezbatere în procedura examinată, aceea a acordării cheltuielilor judiciare efectuate de inculpat în procesul penal – privite ca prejudiciu material – în care a fost achitat, într-un proces civil ulterior, și a temeiului juridic al acestora a permis identificarea a relativ puține soluții punctuale. Cu titlu de exemplu, amintim:

– Decizia nr. 422 din 17 ianuarie 2006, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – S.  civilă și de proprietate intelectuală, prin care, admițându-se recursul statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, s-a stabilit că instanța de apel a făcut o greșită aplicare a legii atunci când a soluționat acțiunea pe temeiul art. 998999 C. civ., deși trebuia să judece având în vedere conținutul dispozițiilor art. 504 C. pr.  pen,, referitoare la răspunderea statului pentru erori judiciare în procesele penale, deoarece acest temei era invocat de parte. S-a statuat, deopotrivă, că instanța de apel a stabilit greșit că dispozițiile art. 504 din Codul de procedură penală ar constitui o aplicație concretă a principiilor răspunderii civile delictuale, deoarece s-ar induce ideea că statul are o răspundere nelimitată și necondiționată. În acest caz, instanța de apel admisese în parte acțiunea reclamantului, stabilind, în raport cu considerentele Deciziei nr. 45 din 10 martie 1998 a Curții Constituționale, că limitarea cazurilor de răspundere a statului la cele două situații prevăzute de art. 504 din Codul de procedură penală nu este constituțională, încălcându-se prevederile art. 48 alin. (3) din Constituția României, care, în acord cu dispozițiile art. 3 din Protocolul nr. 7 la Convenția europeană a drepturilor omului, instituie o răspundere patrimonială a statului pentru prejudiciile cauzate prin orice eroare săvârșită în procesele penale;

– Decizia nr 6076 din 9 decembrie 2004, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – S.  civilă și de proprietate intelectuală, prin care s-a statuat că statul român răspunde pentru prejudiciile cauzate unui inculpat, înglobând cheltuielile efectuate într-un proces penal, numai în limitele și în situațiile prevăzute de art. 504 C. pr. pen. , iar nu pe temeiul art. 998999 C. civ. , precum și pentru alte situații, neprevăzute în textul citat în Codul de procedură penală. În acest caz, reclamantul pretindea de la statul român atât despăgubiri materiale, cât și daune morale pentru trimiterea sa în judecată pentru comiterea infracțiunii de mărturie mincinoasă, ulterior, dovedindu-se nevinovăția sa și fiind achitat definitiv. Instanța a apreciat în acest caz că actele procedurale săvârșite de organele de urmărire penală nu pot fi incluse în categoria erorilor judiciare, deoarece pe întreaga durată a procesului penal persoana beneficiază de prezumția de nevinovăție, care s-a concretizat prin achitarea definitivă a inculpatului.

Prevederile art 1357 C. civ.  nu pot fi invocate atât timp cât există dispoziții legale exprese aplicabile reparării pagubei materiale și daunelor morale, numai în cazul condamnării pe nedrept, arestării ori restrângerii libertății în mod nelegal, respectiv art. 504507 din Codul de procedură penală;

– Decizia nr 3529 din 3 iulie 2013, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – S.  I civilă, prin care a fost admis recursul statului român, a fost modificată decizia pronunțată în apel și menținută soluția de respingere a cererii ca inadmisibilă, reținându-se că răspunderea statului nu poate fi antrenată decât în condițiile art. 504 C. pr. pen.   și, în situația în care nu sunt întrunite aceste dispoziții legale, “răspunderea statului pentru fapta proprie nu poate fi analizată potrivit dreptului comun, întrucât pentru acest tip de raport juridic există norme juridice speciale, derogatorii și, prin urmare, prevalente, în virtutea principiului specialia generalibus derogant“. În această cauză, reclamantul a solicitat, într-un proces civil, obligarea statului român la plata de despăgubiri pentru prejudiciile materiale suferite – compuse, între altele, și din onorariile achitate avocaților pe parcursul procesului penal – pentru faptul de a fi fost trimis în judecată prin rechizitoriul parchetului pentru săvârșirea infracțiunilor de fals, uz de fals și mărturie mincinoasă, procesul penal fiind finalizat cu o hotărâre de achitare, fără ca acesta să fi fost supus pe durata procesului vreunei măsuri privative or restrictive de libertate sau să se fi pronunțat vreo hotărâre de condamnare; temeiul de drept al pretențiilor civile a fost fondat pe dispozițiile art. 998999 din Codul civil[14].

3. – Într-o altă speță,  nu sunt îndeplinite condițiile pentru ca Statul să răspundă pentru eroare judiciară în condițiile art. 504506 C. pr. pen. , deoarece reclamanta nu a dovedit că s-ar încadra în vreuna dintre variantele normative ale textelor legale menționate[15].

Instanța a reținut că, atât în cererea introductivă, cât și în cererea precizatoare din data de 13 decembrie 2010 reclamanta a invocat ca temei juridic, dispozițiile art. 504506 C. pr. pen.  și art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului În cererea precizatoare menționată și în răspunsul la întâmpinare depus de reclamantă au fost invocate dispozițiile art. 998 – 1000 C. civ. și dispozițiile art. 5 § 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Astfel, reclamanta nu a fost condamnată prin hotărâre penală definitivă, pentru ca ulterior să fie achitată printr-o altă hotărâre penală definitivă. Din contră, prin Decizia penală nr. 570 din 20 iunie 2008 a Curții de Apel Ploiești s-a dispus achitarea definitivă a reclamantei pentru infracțiunea de abuz în serviciu. Faptul că într-un prim ciclu procesual, prin hotărâri nedefinitive, reclamanta a fost condamnată, nu este relevant, deoarece în al doilea ciclu procesual, aceasta a fost achitată atât în primă instanță de către Judecătoria Sinaia, cât și în apel, de către Tribunalul Prahova, soluția de achitare fiind menținută, după cum s-a arătat, inclusiv în recurs.

Pentru a hotărî astfel, instanța a reținut că în speță nu sunt incidente dispozițiile art. 504506 C. pr. pen. , în nici una dintre variantele normative cuprinse în acestea, și anume, condamnare greșită prin hotărâre definitivă, respectiv reținere sau arestare nelegală. În consecință, Statul nu poate răspunde față de reclamantă pentru eroare judiciară în condițiile art. 504506 C. pr. pen.

Chiar dacă se acceptă că pot exista și alte forme de eroare judiciară decât cele prevăzute în art. 504506 C. pr. pen. , respectiv că statul răspunde pentru orice eroare judiciară, nu se poate accepta că există eroare judiciară în cazul persoanei care la sfârșitul procesului este declarată nevinovată. O astfel de interpretare ar însemna că orice hotărâre penală de achitare este o eroare judiciară. Or, aflarea adevărului este scopul procesului penal iar adevărul, chiar din perspectivă exclusiv juridică, nu poate fi considerat o eroare.

Articolul  52 alin. (3) din Constituție prevede că statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare, dar această răspundere trebuie să fie stabilită în condițiile legii. Cel care consideră că legile prin care se stabilește răspunderea statului sunt neconforme cu dispozițiile constituționale poate invoca excepția de neconstituționalitate dar nu poate solicita ca litigiul să nu fie soluționat conform legilor în vigoare.

Răspunderea Statului prin B. pentru faptă proprie în condițiile art. 998 – 1000 C. civ. presupune dovedirea întrunirii tuturor elementelor răspunderii civile delictuale, ceea ce nu s-a întâmplat în speță. Astfel, reclamanta nu a dovedit că Statul Român prin B. ar fi săvârșit o faptă ilicită în procesul penal finalizat prin pronunțarea hotărârii de achitare definitivă a reclamantei (Decizia penală nr. 570 din 20 iunie 2008 a Curții de Apel Ploiești).

Apelantul pârât Statul Român prin B. și apelantul C. – Parchetul de pe lângă Tribunalul București au arătat, cu trimitere la practica judiciară relevantă, că „statul răspunde pentru prejudiciile cauzate unui inculpat într-un proces penal numai în temeiul și în situațiile prevăzute de art. 504 și urm. C. pr. pen. , iar nu în temeiul art. 998 – 999 C. civ., sau a altor situații neprevăzute în textul citat C. pr. pen. ” (Decizia nr. 6976 din 9 decembrie 2004, nr. 422 din 19 ianuarie 2006 pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, S.  civilă și de proprietate intelectuală).

„Prin urmare, dacă asupra reclamantei nu a fost luată nici o măsură procesuală preventivă, privativă sau restrictivă de libertate, așa cum sunt acestea reglementate în mod strict, în cuprinsul art. 136 C. pr. pen. , ci numai în măsura suspendării de drept din funcție, conform prevederilor legii pentru organizare judecătorească, nu sunt incidente – în acțiunea în despăgubiri – nici dispozițiile art. 504 și urm. C. pr. pen.  și nici prevederile dreptului comun din materia răspunderii civile delictuale, respectiv art. 998 – 999 C. civ.” (Decizia nr. 3371 din 13 iunie 2013 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, S.  I civilă).

Nuanțând practica instanței supreme prin raportare la datele concrete ale speței, Curtea de Apel precizează că instanța de la Strasbourg recunoaște existența unei răspunderi patrimoniale directe a Statului pentru situații procesuale, care, deși nu se circumscriu sferei erorilor judiciare, au ca rezultat prejudicierea unor persoane. Astfel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului i-a acordat reclamantei A. compensații în sumă de 3600 euro, urmare a constatării încălcării de către Statul Român a art. 6 § 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului sub aspectul duratei procesului penal (s-a avut în vedere atât durata urmăririi penale din Dosarul de urmărire penală nr. x/P/1997, cât și dosarele din fața diverselor instanțe, până la momentul anului 2008, când s-a pronunțat decizia penală de achitare definitivă la care ne-am referit anterior).

Referirea la hotărârea pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Lörincz și alții împotriva României din data de 2 octombrie 2012, (prin care i-au fost acordate reclamantei compensații[16] ) este relevantă, deoarece în prezenta cauză, reclamanta a solicitat despăgubiri, inclusiv pentru durata nerezonabilă a procesului penal. Or, deși Statul răspunde direct și patrimonial pentru nerespectarea termenului rezonabil de soluționare a procesului (întrunirea elementelor răspunderii civile delictuale fiind demonstrată prin însăși decizia Curții Europene a Drepturilor Omului menționată), Curtea de Apel reține că, în speță, Statul nu trebuie și nu poate fi obligat să repare încă odată (subl. ns.  – D. C.  !!!???) prejudiciul pe care l-a reparat Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

În lipsa unei prevederi legale exprese, răspunderea Statului prin B., pentru formularea de către titularul acțiunii penale a unei acuzații nedrepte în materie penală, aspect care nu a fost susținut in terminis de către reclamantă, nu poate fi tratată ca o răspundere pentru faptă proprie, ci doar ca o răspundere pentru fapta altei persoane. Antrenarea unei astfel de răspunderi ar presupune să se dovedească întrunirea elementelor răspunderii civile delictuale, în persoana celui care a formulat acuzația nedreaptă în materie penală, ceea ce nu s-a realizat în speță.


O altă critică se întemeiază pe dispozițiile art. 304 pct. 9 C. pr. civ. , în sensul că hotărârea este luată cu aplicarea greșită a legii, sub trei aspecte: aplicabilitatea dispozițiilor art. 998-999 C. civ., neinvocarea duratei procesului penal și inaplicabilitatea art. 96 din Legea nr. 303/2004.

Instanța de apel a arătat că dispozițiile art. 998-999 C. civ. nu pot constitui temei pentru antrenarea răspunderii statului pentru erorile judiciare, citând în acest sens mai multe decizii ale Înaltei Curți. Pot exista și alte forme de erori judiciare în afara celor prevăzute de art. 504506 C. pr. pen. , dar nu se poate reține că există eroare judiciară la capătul unui proces în care persoana este declarată nevinovată.

Reclamanta a arătat că a solicitat repararea producerii unor prejudicii generate de săvârșirea unor fapte ilicite, constând în derularea unor proceduri judiciare în trei dosare penale pe o durată de 12 ani. În acest context este nerelevant dacă procedura judiciară poate fi calificată drept o eroare judiciară, trebuia însă verificat dacă faptele deduse judecății, raportate la temeiul de drept invocat, respectiv art. 998-999 C. civ., constituie fapte ilicite.

Jurisprudența Înaltei Curți nu este relevantă în această speță, deoarece privește erorile judiciare întemeiate pe art. 504 C. pr. pen.

Dacă nu se stabilește săvârșirea unei erori judiciare, atunci statul nu răspunde, deoarece înseamnă că legea a fost respectată și procesul s-a conformat cerințelor de drept.

Este relevantă reglementarea prevăzută în art. 96 din Legea nr. 303/2004, potrivit căruia: Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. (…). Cazurile în care persoana vătămată are dreptul la repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare săvârșite în procesele penale sunt stabilite de codul de procedură penală.

Practica judiciară este constantă sub acest aspect, regăsindu-se în jurisprudența instanței supreme prin Deciziile nr. 422 din 17 ianuarie 2006 și 3371 din 13 iunie 2013 – în cauzele respective s-a statuat fără putință de tăgadă că dispozițiile art. 998-999 C. civ. nu pot constitui temei pentru răspunderea patrimonială a statului. De altfel, dacă nu s-a constatat existența unei erori judiciare, atunci nu poate fi identificată o faptă ilicită, pentru că prin ipoteză, înseamnă că legalitatea în cadrul procesului penal a fost respectată.

Statul este o ficțiune juridică menită să asigure respectarea ordinii de drept prin organele sale, prevăzute de Constituție și prin aplicarea legilor emise de Parlament. În consecință, statul nu poate fi personificat de maniera susținută de reclamantă pentru a săvârși o faptă ilicită de natură să producă prejudicii materiale și morale unei persoane fizice.

Este neîndoielnic că pe parcursul mai multor ani de urmărire penală urmată trimiterea în judecată, o persoană poate fi afectată pe multiple planuri, însă acest lucru nu este de natură să atragă răspunderea patrimonială a statului, dacă nu s-a constatat existența unei erori judiciare în procesul penal. Reiterăm argumentul că în situația dedusă judecății, se prezumă legalitatea procesului penal, incluzând și urmărirea penală.

În ceea ce privește durata procesului penal, pentru acest aspect reclamanta a fost despăgubită, ca urmare sesizării Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Lörincz contra României.

Un element important al statului de drept este acela că organele statului trebuie să fie înființate prin lege, să funcționeze în virtutea legii și a statutelor de funcționare și corelativ acestor aspecte, răspunderea statului, prin organele sale poate fi antrenată numai dacă există temei legal. Or, în măsura în care nu s-a demonstrat existența unei încălcări a legii de către unul sau mai multe din organele statului, atunci nu există temei pentru răspunderea patrimonială, pentru că nu există o faptă nelegală ( deci fapta ilicită nu există, ca premisă a răspunderii).

Dacă se susține că reclamanta a fost urmărită penal cu rea-credință, ceea ce în sine, constituia săvârșirea infracțiunii de represiune nelegală, atunci trebuia sesizat Parchetul, pentru că ordinea de drept presupune că infracțiunile sunt cercetate de Parchet, iar persoanele vinovate sunt trimise în judecată pentru săvârșirea unor fapte penale.

Aspectele invocate în recurs referitoare la săvârșirea unor abuzuri de către organele de urmărire penală nu au fost demonstrate, astfel încât nu există temei pentru antrenarea răspunderii statului pentru eventualele prejudicii cauzate reclamantei.

În ceea ce privește încălcarea drepturilor omului, pentru ca instanța să procedeze la acordarea unui remediu efectiv trebuie, conform normei constituționale (art. 20 alin. (2) din Constituția României), să constate care sunt acele dispoziții de drept care sunt în contradicție cu tratatele internaționale în această materie[1].

4. – Într-un alt caz,  prima instanță a reținut că prin cererea de chemare cu care a învestit instanța, astfel cum a fost precizată, reclamantul A. a solicitat obligarea pârâtului Statul Român, prin B., la plata de despăgubiri în cuantum de 5 milioane euro, pentru erorile judiciare săvârșite în mai multe procese penale și civile, invocând ca temei de drept al pretențiilor sale dispozițiile art. 96 din Legea nr. 303/2004.

Reclamantul a susținut săvârșirea unor erori judiciare în procese penale și civile în care a fost parte, fără a preciza în concret numărul hotărârilor pronunțate în cauzele respective, fără a depune la dosar respectivele hotărâri și fără a preciza în ce constau erorile judiciare săvârșite.

Cu privire la răspunderea statului pentru erorile judiciare săvârșite în procesele penale, tribunalul a reținut că aceasta intervine în condițiile prevăzute de art. 504 C. pr. pen.  Reclamantul nu a probat faptul că ar fi fost condamnat pe nedrept, iar în urma rejudecării cauzei s-a pronunțat o hotărâre definitivă de achitare și nici că ar fi fost privat de libertate în mod nelegal, iar nelegalitatea privării de libertate a fost stabilită prin ordonanța procurorului de încetare sau scoatere de sub urmărire penală sau de revocare a măsurii privative de libertate sau după caz, prin hotărâre a instanței de achitare sau încetare a procesului penal, respectiv de revocare a măsurii privative de libertate.

În ceea ce privește răspunderea statului pentru erorile judiciare săvârșite în alte procese decât cele penale, aceasta poate fi antrenată, conform art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004, doar în cazul în care s-a stabilit, în prealabil, printr-o hotărâre definitivă, răspunderea penală sau disciplinară, după caz, a judecătorului sau procurorului pentru o faptă săvârșită în cursul judecății procesului și dacă această faptă este de natură să determine o eroare judiciară.

Recurentul a solicitat antrenarea răspunderii Statului Român și plata de despăgubiri pentru nelegala soluționare a cauzelor sale pe parcursul derulării litigiilor anterior menționate.

Curtea de apel a reținut că răspunderea civilă a judecătorilor și procurorilor pentru erorile judiciare săvârșite în procesele penale, precum și în alte procese decât cele penale este reglementată de Legea nr. 303/2004 și de C. pr. pen.

Din analiza textelor de lege, respectiv art. 96 din Legea nr. 303/2004, temeiul de drept invocat de către reclamant și art. 504 C. pr. pen. , în forma în vigoare la data sesizării instanței rezultă că pot fi formulate două acțiuni cu titulari diferiți, având cauze juridice distincte și anume: – acțiunea în despăgubiri formulată de partea care a fost vătămată prin săvârșirea erorii judiciare împotriva statului, care poate avea ca temei atât dispozițiile art. 504 C. pr. pen. , cât și art. 96 alin. (1) și (4) din Legea nr. 303/2004; – acțiunea în regres a statului împotriva judecătorului și procurorului, care este subsecventă acțiunii în despăgubiri formulată de parte.

Prin urmare, instanța de apel a statuat că angajarea răspunderii statului pentru erorile judiciare săvârșite în procesele penale poate fi avea loc doar în cazurile unei condamnări definitive a unei persoane nevinovate sau unei arestări nelegale a unei persoane. Or, reclamantul nu a afirmat și, cu atât mai mult, dovedit, că s-ar afla într-una din aceste situații (să fi fost condamnat sau arestat).

Cât privește angajarea răspunderii statului pentru erorile judiciare săvârșite în alte procese decât cele penale, Curtea de apel a reținut că aceasta poate avea loc doar dacă s-a stabilit, în prealabil, printr-o hotărâre definitivă, răspunderea penală sau disciplinară, după caz, a judecătorului sau procurorului pentru o faptă săvârșită în cursul judecății procesului și dacă această faptă este de natură să determine o eroare judiciară. Or, reclamantul nu a afirmat și, cu atât mai mult, dovedit, existența unei/unor asemenea hotărâri.

Față considerentele expuse instanța de apel, reținând temeinicia și legalitatea hotărârii atacate și completând motivarea acesteia, a respins apelul, ca nefondat.

În recurs,  s-a susținut  că este îndreptățit la despăgubirile pe care le-a solicitat în prezenta cauză prin raportare la prevederile Constituției României, care nu condiționează acordarea sau promovarea unei asemenea acțiuni de existența unei hotărâri de condamnare pronunțată împotriva unuia dintre magistrații care au judecat cauza.

Critica recurentului nu este fondată.

Antrenarea răspunderii statului în temeiul dispozițiilor art. 504 C. pr. pen.  reclamă îndeplinirea cumulativă a condițiilor privitoare la existența unui prejudiciu cert în cazul persoanelor condamnate definitiv și existența unei hotărâri de achitare survenită ulterior, ca urmare a rejudecării cauzei. Instanța de apel a reținut corect faptul că cererea reclamantului nu se încadrează în temeiul de drept invocat, nefiind îndeplinite condițiile expres prevăzute de lege.

Pe de altă parte, în mod judicios instanța de apel a apreciat că angajarea răspunderii statului pentru erorile judiciare săvârșite în alte procese decât cele penale poate avea loc doar dacă s-a stabilit, în prealabil, printr-o hotărâre definitivă, răspunderea penală sau disciplinară, după caz, a judecătorului sau procurorului pentru o faptă săvârșită în cursul judecății procesului și dacă această faptă este de natură să determine o eroare judiciară. În speță, reclamantul nu a afirmat și nu a dovedit existența unei/unor asemenea hotărâri, astfel încât s-a reținut corect neîndeplinirea cerințelor legale impuse de textul normativ.

Afirmația recurentului că și-a fundamentat pretențiile pe dispozițiile constituționale, iar legea fundamentală nu condiționează promovarea unei acțiuni de angajare a răspunderii statului pentru erorile săvârșite de magistrați de existența unei hotărâri de condamnare pronunțată împotriva unui magistrat, nu poate fi primită.

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare este reglementată principial în art. 52 alin. (3) din Constituția României.

În acest context, instanțele de fond au reținut în mod corect că textul constituțional este dezvoltat în art. 96 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor care cuprinde condițiile imperative pentru antrenarea răspunderii statului pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare în general, precum și regulile aplicabile în materie în cazul erorilor judiciare săvârșite în alte procese decât cele penale. În ce privește cazurile în care persoana vătămată are dreptul la repararea prejudiciului cauzat prin erori judiciare săvârșite în procese penale, prevederile art. 96 din legea specială se completează cu reglementările art. 504507 C. pr. pen.

Contrar susținerilor recurentului, Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor condiționează exercitarea dreptului la despăgubire al persoanei vătămate pentru antrenarea răspunderii statului pentru erorile judiciare săvârșite în alte procese decât cele penale de existența unei hotărâri judecătorești prin care să se fi statuat, în prealabil, în privința răspunderii penale sau disciplinare, după caz, a magistratului pentru o faptă săvârșită în cursul judecății procesului, faptă de natură să determine o eroare judiciară. Prin urmare, în cadrul unei acțiuni în despăgubiri fundamentată pe un atare temei juridic, reclamantul trebuie să dovedească existența condițiilor angajării răspunderii civile delictuale, precum și a unor condiții impuse de norma specială, respectiv să existe o hotărâre definitivă care să stabilească răspunderea penală sau disciplinară, după caz, a judecătorului sau procurorului, respectiv ca eroarea pretinsă să se fi produs în timpul unei proceduri judiciare.

Or, în speța de față, recurentul nu combate în vreun fel argumentele și soluția instanței de apel relativ la inexistența condițiilor angajării răspunderii civile a statului, respectiv neîntrunirea condiției referitoare la existența unei hotărâri de atragere a răspunderii penale sau disciplinare a unor judecători sau procurori pentru fapte săvârșite de aceștia în cursul judecării procesului său. Simpla afirmație că temeiul de drept al cererii introductive este Constituția României și nu dispozițiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor nu poate fi primită atât timp cât răspunderea Statului este circumscrisă ipotezelor avute în vedere de legiuitor, dispoziția constituțională de la art. 52 alin. (3) făcând trimitere la stabilirea răspunderii statului „în condițiile legii (…)”, reclamantul neaflându-se în vreuna din situațiile expres reglementate de lege care să-i justifice prezentul demers judiciar[2].

Titlul IV al Legii nr. 303/2004[3] reglementează Răspunderea judecătorilor și procurorilor.  Potrivit Art. 94,  Judecătorii și procurorii răspund civil, disciplinar și penal, în condițiile legii.

Articolul   96 dispune că (1)Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare.

(2)Răspunderea statului este stabilită în condițiile legii și nu înlătură răspunderea judecătorilor și procurorilor care, chiar dacă nu mai sunt în funcție, și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență, conform definiției acestora de la art. 991.

(3)Există eroare judiciară atunci când:

a)s-a dispus în cadrul procesului efectuarea de acte procesuale cu încălcarea evidentă a dispozițiilor legale de drept material și procesual, prin care au fost încălcate grav drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei, producându-se o vătămare care nu a putut fi remediată printr-o cale de atac ordinară sau extraordinară;

b)s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă în mod evident contrară legii sau situației de fapt care rezultă din probele administrate în cauză, prin care au fost afectate grav drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei, vătămare care nu a putut fi remediată printr-o cale de atac ordinară sau extraordinară[4].

(4)Prin Codul de procedură civilă și Codul de procedură penală, precum și prin alte legi speciale pot fi reglementate ipoteze specifice în care există eroare judiciară.

(5)Pentru repararea prejudiciului, persoana vătămată se poate îndrepta cu acțiune numai împotriva statului, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice. Competența soluționării acțiunii civile revine tribunalului în a cărui circumscripție domiciliază reclamantul.

(6)Plata de către stat a sumelor datorate cu titlu de despăgubire se efectuează în termen de maximum un an de la data comunicării hotărârii judecătorești definitive.

(7)În termen de două luni de la comunicarea hotărârii definitive pronunțate în acțiunea prevăzută la alin. (6), Ministerul Finanțelor Publice va sesiza Inspecția Judiciară pentru a verifica dacă eroarea judiciară a fost cauzată de judecător sau procuror ca urmare a exercitării funcției cu rea-credință sau gravă neglijență, potrivit procedurii prevăzute la art. 741 din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare.

(8)Statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, va exercita acțiunea în regres împotriva judecătorului sau procurorului dacă, în urma raportului consultativ al Inspecției Judiciare prevăzut la alin. (7) și al propriei evaluări, apreciază că eroarea judiciară a fost cauzată ca urmare a exercitării de judecător sau procuror a funcției cu rea-credință sau gravă neglijență. Termenul de exercitare a acțiunii în regres este de 6 luni de la data comunicării raportului Inspecției Judiciare.

(9)Competența de soluționare a acțiunii în regres revine, în primă instanță, secției civile a curții de apel de la domiciliul pârâtului. În cazul în care judecătorul sau procurorul împotriva căruia se exercită acțiunea în regres își exercită atribuțiile în cadrul acestei curți sau la parchetul de pe lângă aceasta, acțiunea în regres va fi soluționată de o curte de apel învecinată, la alegerea reclamantului.

(10)Împotriva hotărârii pronunțate potrivit alin. (9) se poate exercita calea de atac a recursului la secția corespunzătoare a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

(11)Consiliul Superior al Magistraturii va stabili, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, condiții, termene și proceduri pentru asigurarea profesională obligatorie a judecătorilor și procurorilor[5]. Asigurarea va fi acoperită integral de către judecător sau procuror, iar lipsa acesteia nu poate să întârzie, să diminueze sau să înlăture răspunderea civilă a judecătorului sau procurorului pentru eroarea judiciară cauzată de exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență[6].

Art. 97

(1)Orice persoană poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, direct sau prin conducătorii instanțelor ori ai parchetelor, în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a judecătorilor sau procurorilor, încălcarea obligațiilor profesionale în raporturile cu justițiabilii ori săvârșirea de către aceștia a unor abateri disciplinare.

(2)Exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) nu poate pune în discuție soluțiile pronunțate prin hotărârile judecătorești, care sunt supuse căilor legale de atac.

În Capitolul II este reglementată Răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor

Art. 98 (1)Judecătorii și procurorii răspund disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu, precum și pentru faptele care afectează prestigiul justiției.

(2)Răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor militari poate fi angajată numai potrivit dispozițiilor prezentei legi.

Constituie abateri disciplinare (Art. 99 ):

a)manifestările care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului justiției, săvârșite în exercitarea sau în afara exercitării atribuțiilor de serviciu;

b)încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilități și interdicții privind judecătorii și procurorii;

c)atitudinile nedemne în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu față de colegi, celălalt personal al instanței sau al parchetului în care funcționează, inspectori judiciari, avocați, experți, martori, justițiabili ori reprezentanții altor instituții;[7]

d)desfășurarea de activități publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

e)refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de părțile din proces;

f)refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu;

g)nerespectarea de către procuror a dispozițiilor procurorului ierarhic superior, date în scris și în conformitate cu legea;

h)nerespectarea în mod repetat și din motive imputabile a dispozițiilor legale privitoare la soluționarea cu celeritate a cauzelor ori întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive imputabile;

i)nerespectarea îndatoririi de a se abține atunci când judecătorul sau procurorul știe că există una din cauzele prevăzute de lege pentru abținerea sa, precum și formularea de cereri repetate și nejustificate de abținere în aceeași cauză, care are ca efect tergiversarea judecății;

j)nerespectarea secretului deliberării sau a confidențialității lucrărilor care au acest caracter, precum și a altor informații de aceeași natură de care a luat cunoștință în exercitarea funcției, cu excepția celor de interes public, în condițiile legii, dacă fapta nu constituie infracțiune[8];
k)absențe nemotivate de la serviciu, în mod repetat sau care afectează în mod direct activitatea instanței ori a parchetului;

l)imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror;

m)nerespectarea în mod nejustificat a dispozițiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse în conformitate cu legea de conducătorul instanței sau al parchetului ori a altor obligații cu caracter administrativ prevăzute de lege sau regulamente;

n)folosirea funcției deținute pentru a obține un tratament favorabil din partea autorităților sau intervențiile pentru soluționarea unor cereri, pretinderea ori acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal reglementat pentru toți cetățenii, dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni[9];
o)nerespectarea dispozițiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor[10];
p)obstrucționarea activității de inspecție a inspectorilor judiciari, prin orice mijloace;

q)participarea directă sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investiții pentru care nu este asigurată transparența fondurilor;

r)neredactarea sau nesemnarea hotărârilor judecătorești sau a actelor judiciare ale procurorului, din motive imputabile, în termenele prevăzute de lege[11];

s)utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul hotărârilor judecătorești sau al actelor judiciare ale procurorului ori motivarea în mod vădit contrară raționamentului juridic, de natură să afecteze prestigiul justiției sau demnitatea funcției de magistrat;

ș)nerespectarea deciziilor Curții Constituționale ori a deciziilor pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în soluționarea recursurilor în interesul legii;

t)exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență, dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni.

Sancțiunea disciplinară nu înlătură răspunderea penală[12].

Art. 991

(1)Există rea-credință atunci când judecătorul sau procurorul încalcă cu știință normele de drept material ori procesual, urmărind sau acceptând vătămarea unei persoane.

(2)Există gravă neglijență atunci când judecătorul sau procurorul nesocotește din culpă, în mod grav, neîndoielnic și nescuzabil, normele de drept material ori procesual[13].

Într-o speță[1],  Tribunalul a făcut referire la elementele răspunderii civile delictuale din perspectiva dispozițiilor C. civ.[2]

Răspunderea statului, fără nicio distincție între procesele penale și alte categorii de procese, este reglementată de art. 96 alin. (1) și (2) din Legea nr. 303/2004.

Răspunderea magistratului pentru prejudiciul produs de către acesta statului, precum și dreptul statului la acțiune împotriva magistratului, de asemenea, fără nicio distincție legată de natura procesului, sunt stabilite de art. 94 alin. (7) și (8) din Legea nr. 303/2004. rile prevăzute de prezentul articol este de un an.”

Repararea prejudiciului, adică situațiile și modul în care persoana îndreptățită se poate îndrepta cu o acțiune în despăgubire împotriva statului, este reglementată, distinct, în art. 94 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, pentru erorile judiciare săvârșite în procesele penale, și în art. 94 alin. (4) din aceeași lege, pentru erori judiciare săvârșite în alte procese decât cele penale

Instanța a reținut că Legea nr. 303/2004 și Constituția stabilesc condițiile generale ale răspunderii patrimoniale a statului și a magistraților pentru erorile judiciare, fiind vorba despre două instituții diferite, răspunderea patrimonială a statului pentru erori judiciare și răspunderea patrimonială a magistraților.

Pentru răspunderea patrimonială a statului și a magistraților pentru erori judiciare ce au ca izvor procesele penale, așa cum prevede art. 96 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, cazurile în care persoana vătămată are dreptul la repararea prejudiciilor sunt stabilite de C. pr. pen.

Prevederile art. 504 C. pr. pen. , astfel cum au fost modificate, se aplică de la intrarea în vigoare nu numai situațiilor juridice care se vor naște, modifica sau stinge de la data intrării în vigoare, ci și efectelor prezente sau viitoare ale unor raporturi juridice trecute.

Aplicarea legii noi cu privire la efectele prezente sau viitoare ale unei situații juridice create anterior intrării în vigoare nu înseamnă că legea retroactivează, întrucât nu aduce atingere acelei situații juridice și nici efectelor care au fost realizate.

Astfel, art. 504 C. pr. pen.  nu mai restricționează angajarea răspunderii statului numai la cele două cazuri de achitare, cum era prevăzut anterior modificărilor legislative, respectiv numai când, prin hotărâre definitivă, s-a stabilit că inculpatul nu a săvârșit fapta imputabilă ori când fapta nu există.

La stabilirea caracterului de eroare judiciară, Tribunalul a avut în vedere criteriile prevăzute de art. 504 C. pr. pen. , iar pârâtul răspunde nu ca urmare a angajării răspunderii civile delictuale pentru faptă proprie, ci potrivit normei speciale prevăzute de art. 506 C. pr. pen. , care arată că, pentru obținerea reparării pagubei, persoana îndreptățită se poate adresa tribunalului în a cărui circumscripție domiciliază, chemând în judecată civilă statul, care este citat prin M.F.P.

Potrivit art. 505 C. pr. pen. , la stabilirea întinderii reparației se ține seama de durata privării de libertate sau a restrângerii de libertate suportate, precum și de consecințele produse asupra persoanei ori asupra familiei celui privat de libertate sau a cărui libertate a fost restrânsă.

Având în vedere că, în ceea ce privește răspunderea patrimonială a statului și a magistraților pentru erori judiciare “săvârșite în alte procese decât cele penale”, nu există o altă reglementare specială în afara celei cuprinse în Legea nr. 303/2004, se aplică regulile de la răspunderea civilă delictuală.

Referitor la repararea prejudiciilor produse prin erorile judiciare, nu există o noțiune a termenului de “eroare judiciară”. Dacă în C. pr. pen.  sunt stabilite acele situații când persoana prejudiciată trebuie despăgubită, în materie civilă lipsește orice reglementare de acest fel.

În al doilea rând, în ceea ce privește prejudiciile care au ca izvor alte procese decât cele penale, singura reglementare existentă, adică cea cuprinsă în Legea nr. 303/2004, condiționează exercitarea dreptului la despăgubire al persoanei vătămate de existența răspunderii penale sau disciplinare, după caz, a magistratului.

Dreptul la repararea prejudiciului ia naștere printr-o hotărâre definitivă prin care se stabilește felul și întinderea prejudiciului. Dacă, în materie penală, lucrurile sunt relativ simple cu privire la repararea prejudiciului, în celelalte cazuri prevăzute de art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004, lucrurile sunt ceva mai complicate. Pentru ca o persoană să poată fi despăgubită, aceasta trebuie să parcurgă o serie de pași și să îndeplinească o serie de condiții:

– să aștepte să se pronunțe o hotărâre judecătorească de condamnare penală definitivă a judecătorului sau o hotărâre definitivă și irevocabilă de sancționare disciplinară (cu alte cuvinte, trebuie să se parcurgă un proces în care să se judece o faptă penală sau disciplinară a magistratului);

– fapta penală sau disciplinară pentru care a fost condamnat sau sancționat magistratul să fie comisă în cursul procesului (o faptă în exercitarea atribuțiilor funcției specifice de magistrat, săvârșită în timpul procesului prin care s-a generat eroarea prejudiciabilă);

– să existe legătura de cauzalitate între fapta magistratului și eroarea judiciară;

– să fie pornită acțiunea privind răspunderea patrimonială a statului pentru acea eroare judiciară în termen de 1 an, pentru a se constata eroarea judiciară, răspunderea statului și întinderea prejudiciului.

Răspunderea se poate angaja numai dacă, prin eroarea judiciară, s-a cauzat un prejudiciu. Dacă nu au fost suportate daune de către stat conform procedurilor prevăzute, statul nu se poate îndrepta împotriva magistratului; cu atât mai puțin în situația în care persoana prejudiciată nu va introduce acțiune pentru repararea prejudiciului.

Erorile judiciare pot avea ca izvor fie procesele penale, fie alte procese decât cele penale (art. 96 alin. (3) și (4) din Legea nr. 303/2004).

Eroarea judiciară trebuie să fi fost săvârșită cu rea-credință sau gravă neglijență.

Din hotărârile judecătorești invocate de reclamantă și depuse la dosar reiese că este vorba despre procese de revizuire a unei sentințe penale, nefiind vorba despre condițiile răspunderii statului pentru erori săvârșite în procesele penale, prevăzute de art. 504 C. pr. pen.  Ca atare, reclamanta trebuia să facă dovada, pentru angajarea răspunderii statului, a unor hotărâri definitive privind răspunderea penală sau disciplinară, după caz, a judecătorilor, pentru o faptă săvârșită în cursul judecații procesului, să facă dovada că faptele pretinse sunt de natură să determine o eroare judiciară și că dreptul la acțiune privind răspunderea statului pentru erori judiciare a fost exercitat într-un an de la data producerii prejudiciului.

Or, reclamanta nu a făcut nicio dovadă în acest sens, conform art. 1169 C. civ.

Pentru aceste considerente, prima instanță a respins acțiunea, ca neîntemeiată.

Considerentul Curții de Apel, în sensul că sunt incidente, în speță, dispozițiile art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraților este greșit. Textul de lege menționat se referă la dreptul persoanei vătămate la repararea prejudiciilor materiale cauzate prin erorile judiciare săvârșite în alte procese decât cele penale, drept a cărui exercitare este condiționată de stabilirea, în prealabil, printr-o hotărâre definitivă, a răspunderii penale sau disciplinare, după caz, a judecătorului sau procurorului pentru o faptă săvârșită în cursul judecății procesului și dacă această faptă este de natură să determine o eroare judiciară. Or, în speță, cum s-a arăta deja, litigiul în care s-a pronunțat Decizia nr. 2504/2009 a Înaltei Curți de Casație și Justiție este penal, iar nu un proces de altă natură.

Cu alte cuvinte, pornind de la concluzia greșită cu privire la natura litigiului în care s-a pronunțat decizia în raport de care s-a formulat acțiunea pendinte, Curtea de Apel a aplicat un text de lege care nu era incident și, astfel, a pretins în mod greșit reclamantei să facă dovada existenței unei hotărâri judecătorești definitive, prin care să se stabilească răspunderea penală sau disciplinară, după caz, a judecătorilor care au soluționat recursul declarat împotriva hotărârii date în revizuire.

Pornind de la dispozițiile constituționale, care determină răspunderea statului pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare “în condițiile legii” (art. 52 alin. (3)) și de la natura penală a litigiului în care s-a pronunțat Decizia nr. 2504 din 30 iunie 2009, în speță sunt aplicabile dispozițiile art. 56 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, conform cărora “cazurile în care persoana vătămată are dreptul la repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare săvârșite în procese penale sunt stabilite de C. pr. pen.

Or, astfel cum, în mod corect, a considerat și Curtea de Apel, repararea prejudiciului creat ca urmare a arestării sau condamnării pe nedrept este reglementată de dispozițiile art. 504507 C. pr. pen. , incidente, în consecință și în speța de față.

Prin urmare, criticile subsumate acestui motiv de recurs sunt neîntemeiate.

Legea specială se aplică prioritar dreptului comun în materie, conform principiului  Specialia generalibus derogant  . Ca atare, în mod corect, instanța de apel a verificat în speță, ulterior stabilirii incidenței dispozițiilor art. 504 C. pr. pen. , dacă reclamanta se află în vreunul dintre cazurile prevăzute de textul de lege menționat, iar nu condițiile răspunderii civile delictuale de drept comun. De asemenea, față de concluzia referitoare la inexistența, în speță, a vreuneia dintre ipotezele din art. 504, în mod corect nu a mai procedat la examinarea pretinsului[3]

În cuprinsul textelor de lege menționate s-a prevăzut în mod imperativ că în ipoteza erorilor judiciare magistratul nu poate avea calitate de parte, ci doar statul, prin M.F.P., care are drept de regres împotriva magistratului în situația când magistratul și-a exercitat funcția cu rea-credință sau cu gravă neglijență, ipoteză invocată în cauză. Raportat la aceste dispoziții legale este nefondată soluția de admitere a excepției lipsei calității procesuale pasive a pârâtului Statul roman, prin M.F.P.

În ceea ce o privește pe intimata – pârâtă C.C., raportat la dispozițiile art. 96 alin 6 din Lg. 303/2004, Curtea a apreciat că legiuitorul nu a prevăzut calea acțiunii directe împotriva magistratului în această ipoteză, astfel încât nu a mai analizat în apel criticile ce vizează respingerea ca nefondată a acțiunii față de această parte.

Cât privește calitatea procesuală pasivă a pârâților Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, D.G.F.P. Timiș, Curtea a apreciat că în mod corect a reținut instanța de fond că aceasta nu a fost dovedită în cauză, prin raportare la dispozițiile legale mai sus menționate, în cuprinsul cărora s-a prevăzut că în acțiunea în repararea prejudiciului are calitate procesuală pasivă numai statul, prin M.F.P.

Curtea a reținut că cele invocate de apelantul reclamant, privind încălcarea dispozițiilor art. 1 din Protocolul Adițional la C.E.D.O. nu reprezintă critici ale sentinței apelate, ci critici ale conduitei judecătorului care a soluționat cauza, astfel încât acestea exced cadrului procesual stabilit prin acțiune, neputând face obiectul analizei în calea de atac a apelului.

Împotriva deciziei au declarat recurs reclamantul și pârâții Statul român, prin M.F.P. și C.C.

Cu privire la pârâta C.C. se arată că nu sunt aplicabile dispozițiile art. 96 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 pentru că instanța de apel a făcut o gravă confuzie atât în fapt cât și în drept, în raport de situația dedusă judecății și de prevederile legale aplicabile.

Cauza este întemeiată în fapt pe săvârșirea cu vinovăție a unor fapte ilicite de către pârâtă, pentru care trebuie să răspundă conform dispozițiilor art. 998, 1000 C. civ. de la 1864.

Articolul  96 din Legea nr. 303/2004 se referă la prejudicii pentru erori judiciare în modalitatea stabilită de C. pr. pen.  Acesta este sensul art. 96 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, raportat la alin 3 al aceluiași articol.

Nici dispozițiile art. 96 din Legea nr. 303/2004 și nici dispozițiile art. 504 C. pr. pen.  nu puteau și nu pot restrânge răspunderea magistratului numai la cele două situații enunțate.

Ar însemna că se încalcă Constituția și că dispozițiile susmenționate intră în conflict cu norme constituționale, respectiv art. 16.

Recurentul înțelege să invoce excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 din Legea nr. 303/2004 și a dispozițiilor art. 504 C. pr. pen.

Totodată se invocă principiul supremației legii, în raport de care principiul independenței magistraților se află în raport de subsidiaritate, conform art. 124 alin. (1) – (3) din Constituție coroborat cu art. 132 din Constituție, referitor la statutul procurorilor, potrivit căruia procurorii își desfășoară activitatea potrivit principiului legalității, al imparțialității și al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiției.

În considerarea celor de mai sus se solicită să aibă în vedere încălcarea de către judecătorul cauzei, a dispozițiilor art. 998,1000 C. civ. de la 1864, a Constituției României – art. 124 alin. (1) – (3) din Constituție, art. 132, art. 142, precum și ale art. 20 raportat la art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului ratificată de România prin Legea nr. 30/1994 și art. I din Protocolul Adițional nr. 1 la Convenția pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului ratificată prin Legea nr. 30/1994 cât și a Legii nr. 303 din 28 iunie 2004 republicată, privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legea nr. 304/2004, republicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, hotărârea nr. 387 din 22 septembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, hotărârea din 24 august 2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor.

Prima instanță a stabilit că nu există faptă ilicită.

Prin urmare, oricând un procuror, urmare a independenței sale și a faptului că un magistrat poate aprecia de maniera în care a făcut-o prima instanță că nu există faptă ilicită, poate trimite în judecată oricând orice persoană, inclusiv un judecător.

Prima instanță s-a limitat la a constata doar lipsa faptei ilicite fără a aborda celelalte elemente ale răspunderii civile delictuale, sub acest aspect, hotărârea apare nemotivată.

Trimiterea în judecată s-a făcut în contextul în care procurorului i s-a imputat culpa profesională, necunoașterea dispozițiilor legale civile de drept penal și procesual penal imperative în speță.

Prin Hotărârea penală nr. 14/2007 s-a dispus restituirea cauzei la procuror, cu o motivare care creionează de o manieră convingătoare profilul profesional al pârâtei Cârstea, a cărei incapacitate e asociată cu rea voință.

Referitor la ceilalți pârâți, având în vedere că instanța de apel a menținut, cu excepția Statului român, aspectele și motivarea avută în vedere de hotărârea primei instanțe, recurentul reiterează criticile din apel, fiind deopotrivă aplicabile și hotărârii pronunțate în apel.

Se arată că nu se poate accepta că pârâta nu ar fi avut raporturi de subordonare față de unii dintre ceilalți pârâți, Ministerul Public și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara.

Pârâta, ca fost procuror, a fost integrată unui sistem caracterizat prin subordonare ierarhică în raport cu procurorii superiori, a unui sistem instituționalizat.

Independența procurorului este relevantă numai în sensul de a nu putea fi supus la ingerințe și imixtiuni de natura a-l determina să nu respecte legea, față de acestea este independent.

Independența procurorului nu poate fi față de lege, ceea ce însă se tinde a se invoca în speță.

„ Surprinzător este că pârâții, în virtutea calității lor, alta decât aceea de pârâți, au găsit receptivitate la un magistrat, care a rezonat la pseudoargumente de acest gen. Este de refuzat să se considere că magistratul care a pronunțat hotărârea în prima instanță este reprezentativ pentru sistemul judiciar din România. Daca ar fi așa, ar fi mai mult decât un vot de blam la adresa magistraturii.”

Procurorul nu este un liber profesionist, situație în care, este de subliniat că nici liber profesioniștii nu sunt în afara oricăror discuții în legătură cu raporturile dintre aceștia și formele de exercitare a unor profesii liberale.

Instanța superioară de fond și-a argumentat soluția în temeiul dispozițiilor art. 96 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 conform cărora pentru repararea prejudiciului, persoana vătămată se poate îndrepta cu acțiune numai împotriva statului, reprezentat prin M.F.P.

Drept urmare, față de dispozițiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, cererea de sesizare cu privire la art. 504 C. pr. pen.  va fi respinsă ca inadmisibilă, întrucât aceste dispoziții nu au legătură cu soluționarea cauzei.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 96 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 și au următorul conținut: ”Pentru repararea prejudiciului, persoana vătămată se poate îndrepta cu acțiune numai împotriva statului, reprezentat prin M.F.P.”

Autorul excepției susține că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile constituționale cuprinse în:

– art. 16: „(1) Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări; (2) Nimeni nu este mai presus de lege; (3) Funcțiile și demnitățile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condițiile legii, de persoanele care au cetățenia română și domiciliul în țară. Statul român garantează egalitatea de șanse între femei și bărbații pentru ocuparea acestor funcții și demnități; (4) În condițiile aderării României la U.E., cetățenii Uniunii care îndeplinesc cerințele legii organice au dreptul de a alege și de a fi aleși în autoritățile administrației publice locale”.

– art. 124: „(1) Justiția se înfăptuiește în numele Legii; (2) Justiția este unică; (3) Judecătorii sunt independenți și se supun legii”.

Condiționarea recunoașterii dreptului la despăgubire exclusiv de săvârșirea erorii judiciare are drept consecință ușurarea sarcinii probațiunii, față de ipoteza în care, alături de eroarea judiciară ar trebui dovedită și reaua credință sau grava neglijență a magistratului.

Față de împrejurarea că dispozițiile art. 96 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 au legătură cu soluționarea cauzei, Înalta Curte va admite cererea de sesizare a Curții Constituționale.

Sesizarea Curții Constituționale prin decizia pronunțată în recurs și nu prin încheierea conform art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, se va dispune ca urmare a faptului că excepția de neconstituționalitate a fost invocată ca motiv de recurs.

Reclamantul și-a întemeiat în drept cererea de chemare în judecată, în principal, pe dispozițiile art. 998-999 și 1000 alin. (3) C. civ. privind răspunderea civilă delictuală pentru faptă proprie, în prima ipoteză și pentru fapta altuia în cea de-a doua ipoteză – răspunderea comitentului pentru fapta prepusului.

Pentru a se statua cu privire la eventuala incidență a dispozițiilor sus arătate trebuie pornit de la dispoziția constituțională înscrisă la art. 52 alin. (3) conform căreia „Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condițiile legii și nu înlătură răspunderea magistraților care și-au exercitat funcția cu rea credință sau gravă neglijență”.

Or legea organică prin care au fost stabilite condițiile în care statul și magistratul răspund patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare este Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

Rezultă astfel că statul răspunde doar pentru erori judiciare, o răspundere obiectivă, întemeiată pe ideea de garanție, iar nu pentru faptă proprie ori în calitate de comitent.

De precizat că textul art. 96 face o distincție clară între prejudiciile săvârșite în procese penale și prejudiciile materiale, cauzate prin erori judiciare săvârșite în alte procese decât cele penale.

Reclamantul a precizat că nu înțelege să invoce dispozițiile art. 504 C. pr. pen. , situație în care devin incidente prevederile alin. (4) și (6) din art. 96 al Legii nr. 303/2004.

Astfel, răspunderea statului pentru repararea prejudiciilor materiale, este antrenată doar dacă printr-o hotărâre definitivă s-a stabilit răspunderea penală sau disciplinară a judecătorului sau procurorului pentru o faptă săvârșită în cursul judecății procesului și dacă această faptă este de natură să determine o eroare judiciară.

Or, în cauză nu există vreo hotărâre judecătorească prin care să se fi constatat aspecte care să atragă răspunderea disciplinară ori răspunderea penală a pârâtei C.C. pentru fapte de natura neglijenței sau imprudenței cu care ar fi acționat în cursul urmăririi penale sau a abuzurilor de orice fel.

Prin raportare la dispozițiile constituționale înscrise la art. 52 coroborate cu dispozițiile art. 96 din Legea nr. 303/2004 rezultă că în speță nu poate fi vorba de incidența art. 998-999 și 1000 alin. (3) C. civ. câtă vreme statul și magistratul răspund doar în condițiile expres prevăzute de lege.

Prin urmare nu pot fi reținute considerentele instanței de apel din dispoziția de trimitere, câtă vreme statul nu are o răspundere nelimitată și necondiționată.

De asemenea, este eronată și motivarea instanței de apel atunci când face trimitere la dispozițiile art. 96 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 deoarece în cauză nu a fost antrenată răspunderea penală ori disciplinară a procurorului pentru a deveni incidente dispozițiile menționate.

Curtea de Apel a dat o soluție legală cu privire la inexistența calității procesuale pasive a Ministerului Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara și D.G.F.P. Timiș, câtă vreme singura entitate desemnată de legiuitor să răspundă pentru erori judiciare este statul.

scopul reglementărilor exprese a fost acela de a asigura independența judecătorilor și procurorilor, inclusiv prin împiedicarea promovării unor acțiuni directe împotriva acestora de către persoanele victime ale unor erori judiciare.

Dat fiind caracterul de serviciu public al justiției legiuitorul a stabilit ca victima să fie dezdăunată de stat, acesta din urmă având posibilitatea unei acțiuni în regres împotriva magistratului vinovat doar în condițiile strict prevăzute de lege[5].

  Procedura reparării pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare judiciară sau în caz de privare nelegală de libertate ori în alte cazuri își găsește reglementarea în   Codul de procedură penală ,  în forma :

Art. 538 C. pen. : Dreptul la repararea pagubei în caz de eroare judiciară

(1)Persoana care a fost condamnată definitiv, indiferent dacă pedeapsa aplicată sau măsura educativă privativă de libertate a fost sau nu pusă în executare, are dreptul la repararea de către stat a pagubei suferite în cazul în care, în urma rejudecării cauzei, după anularea sau desființarea hotărârii de condamnare pentru un fapt nou sau recent descoperit care dovedește că s-a produs o eroare judiciară, s-a pronunțat o hotărâre definitivă de achitare.

(2)Dispozițiile alin. (1) se aplică și în cazul redeschiderii procesului penal cu privire la condamnatul judecat în lipsă, dacă după rejudecare s-a pronunțat o hotărâre definitivă de achitare.

(3)Persoana prevăzută la alin. (1) și persoana prevăzută la alin. (2) nu vor fi îndreptățite să ceară repararea de către stat a pagubei suferite dacă, prin declarații mincinoase ori în orice alt fel, au determinat condamnarea, în afara cazurilor în care au fost obligate să procedeze astfel.

(4)Nu este îndreptățită la repararea pagubei nici persoana condamnată căreia îi este imputabilă în tot sau în parte nedescoperirea în timp util a faptului necunoscut sau recent descoperit.

Art. 539: Dreptul la repararea pagubei în cazul privării nelegale de libertate

(1)Are dreptul la repararea pagubei și persoana care, în cursul procesului penal, a fost privată nelegal de libertate.

(2)Privarea nelegală de libertate trebuie să fie stabilită, după caz, prin ordonanță a procurorului, prin încheierea definitivă a judecătorului de drepturi și libertăți sau a judecătorului de cameră preliminară, precum și prin încheierea definitivă sau hotărârea definitivă a instanței de judecată învestită cu judecarea cauzei.

Art. 540: Felul și întinderea reparației

(1)La stabilirea întinderii reparației se ține seama de durata privării nelegale de libertate, precum și de consecințele produse asupra persoanei, asupra familiei celui privat de libertate ori asupra celui aflat în situația prevăzută la art. 538.

(2)Reparația constă în plata unei sume de bani sau în constituirea unei rente viagere ori în obligația ca, pe cheltuiala statului, cel reținut sau arestat nelegal să fie încredințat unui institut de asistență socială și medicală.

(3)La alegerea felului reparației și la întinderea acesteia se va ține seama de situația celui îndreptățit la repararea pagubei și de natura daunei produse.

(4)Persoanelor îndreptățite la repararea pagubei, care înainte de privarea de libertate ori de încarcerare ca urmare a punerii în executare a unei pedepse ori măsuri educative privative de libertate erau încadrate în muncă, li se calculează, la vechimea în muncă stabilită potrivit legii, și timpul cât au fost private de libertate.

(5)Reparația este în toate cazurile suportată de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 541: Acțiunea pentru repararea pagubei

(1)Acțiunea pentru repararea pagubei poate fi pornită de persoana îndreptățită, potrivit art. 538 și 539, iar după moartea acesteia poate fi continuată sau pornită de către persoanele care se aflau în întreținerea sa la data decesului.

(2)Acțiunea poate fi introdusă în termen de 6 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței de judecată, precum și a ordonanței sau încheierilor organelor judiciare, prin care s-a constatat eroarea judiciară, respectiv privarea nelegală de libertate.

(3)Pentru obținerea reparării pagubei, persoana îndreptățită se poate adresa tribunalului în a cărei circumscripție domiciliază, chemând în judecată civilă statul, care este citat prin Ministerul Finanțelor Publice.

(4)Acțiunea este scutită de taxa judiciară de timbru.

Art. 542: Acțiunea în regres

(1)În cazul în care repararea pagubei a fost acordată potrivit art. 541, precum și în situația în care statul român a fost condamnat de către o instanță internațională pentru vreunul dintre cazurile prevăzute la art. 538 și 539, acțiunea în regres pentru recuperarea sumei achitate poate fi îndreptată împotriva persoanei care, cu rea-credință sau din culpă gravă, a provocat situația generatoare de daune sau împotriva instituției la care aceasta este asigurată pentru despăgubiri în caz de prejudicii provocate în exercițiul profesiunii[6].

(2)Statul trebuie să dovedească în cadrul acțiunii în regres, prin ordonanța procurorului sau hotărâre penală definitivă, că cel asigurat în condițiile alin. (1) a produs cu rea-credință sau din culpă gravă profesională eroarea judiciară sau privarea nelegală de libertate cauzatoare de prejudicii[7].

S-a constatat că nu sunt aplicabile speței nici prevederile art. 998 și urm. C. civ., invocate de reclamantă, care vizează răspunderea specială a statului și nici cele ale art. 1000 alin. (3) C. civ., de asemenea invocate de reclamantă, conform cărora comitenții răspund de prejudiciul cauzat de prepușii lor în funcțiile ce li s-au încredințat.

S-a arătat că nu se poate reține că reclamanta a optat pentru chemarea în judecată a comitenților ori că și-a îndeplinit obligația de a proba elementele necesare pentru angajarea răspunderii acestora, în baza art. 1000 alin. (3) C. civ. și anume: existența prejudiciului, existența faptei ilicite a prepusului, existența raportului de cauzalitate dintre fapta ilicită și prejudiciu și existența vinei prepusului în comiterea faptei ilicite, de vreme ce nu a formulat pretenții concrete față de aceștia.

Soluția primei instanțe a fost menținută de Curtea de Apel Brașov, S.  civilă și pentru cauze cu minori și de familie, de conflicte de muncă și asigurări sociale, prin decizia nr. 156/Ap din 10 noiembrie 2010 prin care s-a respins apelul declarat de reclamanta C.M. împotriva sentinței tribunalului.

Instanța de apel a constatat că motivațiile reclamantei în susținerea cererii privind acordarea daunelor materiale și morale sunt cantonate, în esență, pe așa zisa conduită culpabilă a reprezentanților instituțiilor judiciare, însă atâta timp cât nu s-a stabilit caracterul ilegal al modului de desfășurare al cercetării penale, raportat la art. 5 din CEDO nu se poate angaja răspunderea statului, pentru că lipsește situația premisă a stabilirii condițiilor prevăzute de art. 504 C. pr. pen.  și a răspunderii civile delictuale.

S-a reținut, prin prisma art. 52 alin. (3) din Constituția României, că răspunderea statului în acest context este circumscrisă exclusiv celor două ipoteze avute în vedere de legiuitor, respectiv arestarea ca măsură preventivă și condamnarea, fiind o răspundere directă cauzată de erorile judiciare săvârșite în procesele penale.

Or, apelanta nu se află în situațiile expres prevăzute de art. 504 C. pr. pen. , care să îi confere calitatea de victimă a unei erori judiciare, săvârșită într-un proces penal.

Curtea de apel a constatat că modul de desfășurare a cercetării penale și soluționarea cauzei cu depășirea termenului rezonabil nu pot constitui fapte ilicite cauzatoare de prejudiciu, decât în condițiile în care s-ar încălca drepturile procesuale ale părților precum și dispozițiile legale imperative aplicabile. Prin așa zisele fapte considerate a fi ilicite nu a fost dovedită existența prejudiciului aflat în legătură de cauzalitate cu încălcarea drepturilor și intereselor legitime ale reclamantei.

Pe de altă parte, s-a reținut că angajarea răspunderii statului nu se circumscrie dispozițiilor Codului civil, din împrejurările invocate de reclamantă nerezultând caracterul nelegal al vreunei măsuri ce s-ar fi dispus, cauzatoare de prejudiciu și care i-ar putea conferi acesteia un anume drept.

S-a constatat astfel că enumerarea exhaustivă a unor fapte care au făcut obiectul mai multor dosare penale, fără o specificare a modului în care acestea au fost soluționate și a consecințelor produse în persoana reclamantei prin respectiva modalitate de soluționare nu se circumscrie dispozițiilor legale invocate, care vizează eroarea judiciară, răspunderea civilă delictuală, precum și a prevederilor constituționale.

A arătat că instanțele au interpretat greșit actul dedus judecății, întrucât a invocat prevederile art. 52 alin. (3) din Constituția României, potrivit cărora statul răspunde patrimonial pentru erorile judiciare. A precizat totodată că nu a sesizat instanța pentru repararea pagubei în conformitate cu art. 504 C. pr. pen. , deși în hotărârile pronunțate în cauză se fac ample referiri la acest temei legal, fără a fi luate în calcul prevederile art. 94 – 96 din Legea nr. 303/2004.

A precizat că a dovedit cu acte faptul că procurorii care au fost implicați în anchetarea cazului au devenit complici cu infractorii prin tăinuire, prin falsuri, prin invocarea unor înscrisuri născocite, prin distrugerea materialului probator.

Revenind la motivul de recurs privind aplicarea greșită a legii, se reține că potrivit prevederilor art. 52 alin. (3) din Constituția României, invocate de reclamantă, statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condițiile legii și nu înlătură răspunderea magistraților care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență.

Se constată deci că aceste dispoziții constituționale trimit la lege, respectiv stipulează expres faptul că răspunderea patrimonială a statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare este stabilită în condițiile legii.

Astfel, nu pot fi primite susținerile reclamantei potrivit cărora deși nu s-a prevalat de dispozițiile art. 504 C. pr. pen. , instanța a înțeles să-și argumenteze considerentele în baza acestui text de lege.

Procedând astfel instanța a valorificat textul constituțional la care s-a făcut referire, trimiterea la dispozițiile art. 504 C. pr. pen.  realizându-se motivat de faptul că în cuprinsul acestui text de lege se stipulează tocmai răspunderea statului pentru erorile judiciare, însă în anumite condiții care nu sunt întrunite în speță.

În temeiul acestui articol, are dreptul la repararea de către stat a pagubei suferite, persoana care a fost condamnată definitiv, dacă în urma rejudecării cauzei s-a pronunțat o hotărâre definitivă de achitare, precum și persoana care, în cursul procesului penal, a fost privată de libertate ori căreia i s-a restrâns libertatea în mod nelegal.

Privarea sau restrângerea de libertate în mod nelegal trebuie stabilită, după caz, prin ordonanță a procurorului de revocare a măsurii privative sau restrictive de libertate, prin ordonanță a procurorului de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale pentru cauza prevăzută în art. 10 alin. (1) lit. j) din cod ori prin hotărâre a instanței de revocare a măsurii privative sau restrictive de libertate, prin hotărâre definitivă de achitare sau prin hotărâre definitivă de încetare a procesului penal pentru cauza prevăzută în art. 10 alin. (1) lit. j).

Are drept la repararea pagubei suferite și persoana care a fost privată de libertate după ce a intervenit prescripția, amnistia sau dezincriminarea faptei.

Prin urmare, după cum corect au constatat și instanțele fondului, cerințele art. 504 C. pr. civ.  nu sunt întrunite în speță.

Totodată, în prevederile art. 96 din Legea nr. 303/2004, invocate de recurentă, la alin. (3) se stipulează că situațiile în care persoana vătămată are dreptul la repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare săvârșite în procese penale sunt stabilite de Codul de procedură penală.

Prin urmare, și acest text de lege face trimitere la Codul de procedură penală și deci implicit la dispozițiile art. 504 care reglementează tocmai răspunderea statului pentru erori judiciare.

Pe de altă parte, în cuprinsul aceluiași art. 96 din Legea nr. 303/2004, la alin. (4) se prevede că dreptul persoanei vătămate la repararea prejudiciilor materiale cauzate prin erorile judiciare săvârșite în alte procese decât cele penale nu se va putea exercita decât în cazul în care s-a stabilit, în prealabil, printr-o hotărâre definitivă, răspunderea penală sau disciplinară, după caz, a judecătorului sau procurorului pentru o faptă săvârșită în cursul judecății procesului și dacă această faptă este de natură să determine o eroare judiciară.

În consecință, atragerea răspunderii este condiționată, în prealabil, de existența unei hotărâri definitive prin care să se constate reaua-credință pentru o faptă săvârșită în cursul judecății procesului și dacă această faptă este de natură să determine o eroare judiciară, situație neîntrunită, de asemenea, în speță.

Nu pot fi primite nici criticile recurentei referitoare la îngrădirea dreptului constituțional la justiție, în lumina dispozițiilor Convenției Europene a Drepturilor Omului, atâta timp cât instanțele au analizat acțiunea reclamantei pe fondul acesteia prin verificarea tuturor temeiurilor legale în care s-ar putea încadra[2].

Oricine  răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral, – atât despăgubiri materiale, cât și daune morale.

Concluzia noastră presupune recunoașterea existenței unei răspunderi patrimoniale directe pentru situații procesuale, care, fără a se circumscrie sferei erorilor judiciare, au avut ca rezultat prejudicierea unor persoane.

În baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a) C.pr. pen., admite apelurile declarate de intimații apelanți l, precum și de partea responsabilă civilmente SC Rom C Co SRL împotriva sentinței penale nr. 30/F din data de 14 februarie 2018 a Curții de Apel București – S.  I Penală, pronunțată în dosarul nr. 3203/2/2015 (1897/2015), pe care o desființează în parte, în latură penală și civilă, și rejudecând:

 I. În baza art. 396 alin. 1 și 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.pr. pen. achită inculpata Z I , pentru infracțiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art.13/2 din Legea nr.78/2000 raportat   la art.248 C.pen. anterior raportat   la art. 248/1 C.pen. anterior, cu aplicarea  art.41 al.2 C.pen. anterior., cu aplicarea  art.74 al.2 C.pen. anterior., art.76 al. 1 lit. b) C.pen. anterior și cu aplicarea  art. 5 C.pen..

 II. Descontopește pedeapsa rezultantă de 4 ani și 6 luni închisoare aplicată inculpatului I  M  – R prin sentința apelată în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor, respectiv: -4 ani închisoare pentru infracțiunea de abuz în serviciu prevăzute  de art. 13/2 din Legea nr.78/2000 raportat   la art.297 alin.1 C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea  art.35 al.1 C.p. și art.5 C.pen -1 an și 6 luni închisoare aplicată prin sentința penală nr.619/10.10.2014 a Curții de Apel Cluj În baza art. 396 alin. 1 și 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.pr. pen. achită inculpatul I  M – R  pentru infracțiunea de abuz în serviciu prevăzute  de art. 13/2 din Legea nr.78/2000 raportat   la art.297 alin.1 C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea  art.35 al.1 C.p. și art.5 C.pen. Înlătură dispoziția privind anularea amânării aplicării pedepsei de 1 an și 6 luni închisoare aplicată prin sentința penală nr.619/10.10.2014 a Curții de Apel Cluj. Menține amânarea aplicării pedepsei de 1 an și 6 luni închisoare stabilită pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.48 al.1 C.p. raportat   la art.12 lit. b din Legea nr.78/2000 și art.35 alin.1 C.pen. prin sentința penală nr.619/10.10.2014 a Curții de Apel Cluj, definitivă prin decizia penală nr.53/A/16.02.2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Constată că inculpatul a fost reținut și arestat preventiv de la 17.03 2015 la 09.07.2015.

 III. Descontopește pedeapsa rezultantă de 9 ani și 4 luni închisoare aplicată inculpatului N  T –C  prin sentința apelată în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor, respectiv: -4 ani închisoare pentru infracțiunea de abuz în serviciu, prevăzute  de art.13/2 din Legea nr.78/2000 raportat   la art.297 alin.1 C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea  art.35 al.1 C.p. și art.5 C.pen. -8 ani închisoare pentru infracțiunea de luare de mită prevăzute  de art. art.289 C.pen. raportat   la art 6 și 7 lit. a) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și aplicarea  art.5 C.pen În baza art. 396 alin. 1 și 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.pr. pen. achită inculpatul N  T –C  pentru infracțiunea de abuz în serviciu, prevăzute  de art.13/2 din Legea nr.78/2000 raportat   la art.297 alin.1 C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea  art.35 al.1 C.p. și art.5 C.pen. Menține pedeapsa de 8 ani închisoare aplicată pentru infracțiunea de luare de mită prevăzute  de art. art.289 C.pen. raportat   la art 6 și 7 lit. a) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și aplicarea  art.5 C.pen. Menține dispozițiile cu privire la pedeapsa complementară și accesorie. În baza art.72 C.p. deduce reținerea, arestul preventiv și arestul la domiciliu de la 26.03.2015 la 19.01.2016 inclusiv.  IV. În baza art. 396 alin. 1 și 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.pr. pen. achită inculpata M  I  L , pentru infracțiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 13/2 din Legea nr.78/2000 raportat   la art. 297 alin. 1 C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea art.35 al.1 C.pen. și art.5 C.pen. Constată că inculpata a fost reținută pentru 24 de ore în data 16.03 2015 și arestată preventiv de la 18.03.2015 la 09.07.2015. 

V. Descontopește pedeapsa rezultantă de 6 ani și 4 luni închisoare aplicată inculpatului B  R –V  prin sentința apelată în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor, respectiv: -4 ani închisoare pentru infracțiunea de abuz în serviciu, prevăzute  de art. 13/2 din Legea nr.78/2000 raportat   la art. 297 alin. 1 C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea art.35 al.1 C.pen. și art.5 C.pen. -5 ani închisoare aplicată prin sentința penală nr.62/15.02.2013 pronunțată de Curtea de Apel București. În baza art. 396 alin. 1 și 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.pr. pen. achită inculpatul B  R –V  pentru infracțiunea de abuz în serviciu, prevăzute  de art. 13/2 din Legea nr.78/2000 raportat   la art. 297 alin. 1 C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea art.35 al.1 C.pen. și art.5 C.pen. Înlătură mențiunile referitoare la pedeapsa și măsurile stabilite prin sentința penală nr.62/15.02.2013 pronunțată de Curtea de Apel București, definitivă prin decizia penală nr.97/A/16.04.2014 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și dispoziția vizând anularea mandatului de executare a pedepsei nr.69/16.04.2014 emis de Curtea de Apel București S.  a II – Penală. Constată că inculpatul a fost reținut și arestat preventiv de la 16.04. 2015 la 06.02.2017. 

VI. În baza art. 396 alin. 1 și 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.pr. pen. achită inculpatul G  H , pentru infracțiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 13/2 din Legea nr.78/2000 raportat   la art. 297 alin. 1 C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea art.35 al.1 C.pen. și art.5 C.pen. Constată că inculpatul a fost reținut pentru 24 de ore în data 16.03 2015 și arestat preventiv de la 18.03.2015 la 09.07.2015.

 VII. Descontopește pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare aplicată inculpatului M  A –G  prin sentința apelată în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor, respectiv: -4 ani închisoare, pentru infracțiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 13/2 din Legea nr.78/2000 raportat   la art. 297 alin. 1 C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea art.35 al.1 C.pen. și art.5 C.pen. -3 ani închisoare aplicată prin sentința penală nr.715/28.06.2012 pronunțată de Judecătoria Buzău S.  Penală. În baza art. 396 alin. 1 și 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.pr. pen. achită inculpatul M  A –G , pentru infracțiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 13/2 din Legea nr.78/2000 raportat   la art. 297 alin. 1 C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea art.35 al.1 C.pen. și art.5 C.pen. Înlătură dispoziția privind anularea suspendării a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.248 C.pen. anterior. raportat   la art.248/1 C.pen. anterior cu aplicarea  art.5 C.pen., art.74 al.1 lit. a) și art.76 al.1 lit. b) C.pen. anterior prin sentința penală nr.715/28.06.2012 pronunțată de Judecătoria Buzău S.  Penală, definitivă prin decizia penală nr.1179/26.11.2014 a Curții de Apel Ploiești S.  Penală. Înlătură dispoziția privind menținerea măsurii arestării preventive în lipsă. 

VIII. În baza art. 396 alin. 1 și 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.pr. pen. achită inculpatul C  C –C , pentru infracțiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 13/2 din Legea nr.78/2000 raportat   la art. 297 alin. 1 C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea art.35 al.1 C.pen. și art.5 C.pen. Constată că inculpatul a fost reținut pentru 24 de ore în data 16.03 2015 și arestat preventiv de la 18.03.2015 la 09.07.2015. 

IX. Descontopește pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare aplicată inculpatului H  A  F  prin sentința apelată în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor, respectiv: – 4 ani pentru infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu, prevăzute  art.48 C.pen. raportat   la art. 13/2 din Legea nr.78/2000 raportat   la art.297 alin.1 C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea  art.5 C.pen. – 3 ani închisoare pentru infracțiunea de luare de mită prevăzută de art.289 C.pen. raportat   la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea  art.5 C.pen. În baza art. 396 alin. 1 și 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.pr. pen. achită inculpatul H  A  F  pentru infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu, prevăzute  art.48 C.pen. raportat   la art. 13/2 din Legea nr.78/2000 raportat   la art.297 alin.1 C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea  art.5 C.pen. Menține pedeapsa de 3 ani închisoare pentru infracțiunea de luare de mită prevăzute  de art.289 C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea  art.5 C.pen. Menține dispozițiile cu privire la pedeapsa complementară și accesorie. În baza art. 72 C.p. deduce reținerea, arestarea preventivă și arestul la domiciliu de la 17.03.2015 la 30.03.2016 inclusiv. 

X. În baza art. 396 alin. 1 și 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.pr. pen. achită inculpatul V  G  pentru infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu, prevăzute  de art.26 C.pen. anterior raportat   la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat   la art.248 C.pen. anterior raportat   la art. 248/1 C.pen. anterior. cu aplicarea  art.41 alin.2 C. pen. anterior și art.5 C.pen. 

XI. În baza art. 396 alin. 1 și 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.pr. pen. achită inculpatul D  D –C  pentru infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu, prevăzute  de art.26 C.pen. anterior raportat   la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat   la art.248 C.pen. anterior raportat   la art. 248/1 C.pen. anterior. cu aplicarea  cu aplicarea  art.74 al.2, art.76 al.1 lit. b) C.pen. anterior și art.5 C.pen. Constată că inculpatul a fost reținut pentru 24 de ore în data 16.03 2015 și arestat preventiv de la 18.03.2015 la 09.07.2015.

XII. În baza art. 396 alin. 1 și 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.pr. pen. achită inculpatul N  N  pentru infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu, prevăzute  de art.26 C.pen. anterior raportat   la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat   la art.248 C.pen. anterior raportat   la art. 248/1 C.pen. anterior. cu aplicarea  cu aplicarea  art.74 al.2, art.76 al.1 lit. b) C.pen. anterior și art.5 C.pen. Constată că inculpatul a fost reținut pentru 24 de ore în data 16.03 2015 și arestat preventiv de la 18.03.2015 la 22.04.2015. În baza în baza art. 397 alin. 1 raportat la art. 25 alin. 5 C.pr. pen. lasă nesoluționată latura civilă a cauzei.

[. . . ] Definitivă. Pronunțată în ședință publică, azi, 8 octombrie 2019.[3]

REAUA-CREDINȚĂ SAU GRAVA NEGLIJENȚĂ 

Răspunderea statului este stabilită în condițiile legii și nu înlătură răspunderea judecătorilor și procurorilor care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență.

Răspunderea magistraților,  stabilită în condițiile legii,  nu înlătură răspunderea acestora pentru exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență, iar răspunderea statului nu este limitată doar la erorile judiciare săvârșite în materie penală, ci privește toate erorile judiciare, indiferent de natura cauzelor în care au fost săvârșite, lărgindu-se astfel garanția constituțională a acestei răspunderi[4]. Curtea Constituțională  a observat că problema erorilor judiciare se ridică în principal sub aspectul reparațiilor pe care societatea este datoare să le acorde celui care a suferit în mod injust de pe urma erorilor comise în sistemul judiciar, prevederile constituționale cuprinse în art. 52 alin. (3) consacrând principiul răspunderii obiective a statului în asemenea împrejurări[5].

Cazurile în care persoana vătămată are dreptul la repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare săvârșite în procese penale sunt stabilite de Codul de procedura penală (art. 96).

Capitolul VI  din Titlul IV – Proceduri speciale – al Părții speciale a Codului de procedură penală  reglementează procedura reparării pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare judiciară sau în caz de privare nelegală de libertate ori în alte cazuri.

  Persoana care a fost condamnată definitiv, indiferent dacă pedeapsa aplicată sau măsura educativă privativă de libertate a fost sau nu pusă în executare, are dreptul la repararea de către stat a pagubei suferite în cazul în care, în urma rejudecării cauzei, după anularea sau desființarea hotărârii de condamnare pentru un fapt nou sau recent descoperit care dovedește că s-a produs o eroare judiciară, s-a pronunțat o hotărâre definitivă de achitare.  Aceste dispoziții se aplică și în cazul redeschiderii procesului penal cu privire la condamnatul judecat în lipsă, dacă după rejudecare s-a pronunțat o hotărâre definitivă de achitare. Aceștia nu vor fi însă îndreptățite să ceară repararea de către stat a pagubei suferite dacă, prin declarații mincinoase ori în orice alt fel, au determinat condamnarea, în afara cazurilor în care au fost obligate să procedeze astfel. De asemenea,  nu este îndreptățită la repararea pagubei nici persoana condamnată căreia îi este imputabilă în tot sau în parte nedescoperirea în timp util a faptului necunoscut sau recent descoperit (art. 538 C. pr. pen.  – Dreptul la repararea pagubei în caz de eroare judiciară).

 Are dreptul la repararea pagubei și persoana care, în cursul procesului penal, a fost privată nelegal de libertate. Privarea nelegală de libertate trebuie să fie stabilită, după caz, prin ordonanță a procurorului, prin încheierea definitivă a judecătorului de drepturi și libertăți sau a judecătorului de cameră preliminară, precum și prin încheierea definitivă sau hotărârea definitivă a instanței de judecată învestită cu judecarea cauzei  (  art. 539 – Dreptul la repararea pagubei în cazul privării nelegale de libertate).

La stabilirea întinderii reparației se ține seama de durata privării nelegale de libertate, precum și de consecințele produse asupra persoanei, asupra familiei celui privat de libertate ori asupra celui aflat în situația de a cere repararea pagubei în caz de eroare judiciară.

 Reparația constă în plata unei sume de bani sau în constituirea unei rente viagere ori în obligația ca, pe cheltuiala statului, cel reținut sau arestat nelegal să fie încredințat unui institut de asistență socială și medicală.  La alegerea felului reparației și la întinderea acesteia se va ține seama de situația celui îndreptățit la repararea pagubei și de natura daunei produse.  Persoanelor care înainte de privarea de libertate ori de încarcerare ca urmare a punerii în executare a unei pedepse ori măsuri educative privative de libertate erau încadrate în muncă, li se calculează, la vechimea în muncă stabilită potrivit legii, și timpul cât au fost private de libertate.

            În toate cazurile reparația va fi suportată de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice (  cf  art. 540 C.pr.pen.  – Felul și întinderea reparației).

            Acțiunea pentru repararea pagubei poate fi pornită de persoana îndreptățită, iar după moartea acesteia poate fi continuată sau pornită de către persoanele care se aflau în întreținerea sa la data decesului. Ea  poate fi introdusă în termen de 6 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței de judecată, precum și a ordonanței sau încheierilor organelor judiciare, prin care s-a constatat eroarea judiciară, respectiv privarea nelegală de libertate. Pentru obținerea reparării pagubei, persoana îndreptățită se poate adresa tribunalului în a cărei circumscripție domiciliază, chemând în judecată civilă statul, care este citat prin Ministerul Finanțelor Publice.   Acțiunea este scutită de taxa judiciară de timbru (art. 541 – Acțiunea pentru repararea pagubei). Personal nu văd motivul limitării acestui termen, deși codul poate avea în vedere situații de repunere în termen.

   În cazul în care repararea pagubei a fost acordată direct de o instanță, precum și în situația în care statul român a fost condamnat de către o instanță internațională pentru vreunul dintre cazurile de eroare judiciară sau de privare nelegală de libertate, acțiunea în regres pentru recuperarea sumei achitate poate fi îndreptată ulterior  împotriva magistratului care,   cu rea-credință sau din culpă gravă, a provocat situația generatoare de daune sau împotriva instituției la care acesta este asigurat pentru despăgubiri în caz de prejudicii provocate în exercițiul profesiunii.

Asigurarea malpraxis a fost creată pentru a-i proteja pe cei  ce desfășoară o activitate ce ar putea afecta alte persoane și are drept scop acoperirea prejudiciilor pe care aceștia le pot cauza din culpă, datorită unor erori, din cunoștințe profesionale insuficiente sau din neglijență în exercitarea profesiei [6]. În practica asigurărilor nu poate exista o garantare pentru ceea ce în penal desemnăm prin sintagma „rea-credință”. Argumentarea constă în ideea de acoperire a riscului statistic,  întâmplător. De aceea, textul trebuie citit ca referindu-se doar  la asigurarea culpei.

               Codul de procedură penală  repetă faptul că Statul trebuie să dovedească în cadrul acțiunii în regres, prin ordonanța procurorului sau hotărâre penală definitivă, că cel asigurat pentru despăgubiri în exercițiul profesiunii a produs cu rea-credință sau din culpă gravă profesională eroarea judiciară sau privarea nelegală de libertate cauzatoare de prejudicii ( art. 542 – Acțiunea în regres) . Textul trebuie citit ca desemnând acțiunea în regres a statului împotriva magistratului, asigurat sau nu, ori a instituției care l-a asigurat pe  magistrat pentru despăgubiri în exercițiul profesiunii, dacă a produs pagube din culpă gravă, și neapărat, culpa să fi fosto culpă gravă profesională, ca eveniment asigurat.

            Conchidem că legea de procedură cere întotdeauna ca temei al răspunderii civile pentru magistrat, existența unei rele credințe sau  măcar a unei culpe grave  profesionale.

Nu poate fi antrenată răspunderea civilă sau disciplinară a unui judecător pentru modul de interpretare a legii, apreciere a faptelor sau evaluare a probelor, cu excepția cazurilor de rea-credință și gravă neglijență. Principiul este statuat în Recomandarea CM/Rec(2010)12 a Comitetului Miniștrilor către statele membre cu privire la judecători: independența, eficiența și responsabilitățileadoptată de Comitetul Miniștrilor în 17 Noiembrie 2010,la cea de-a 1098-a întâlnire a delegaților miniștrilor[7]. 

 Dreptul persoanei vătămate la repararea prejudiciilor materiale cauzate prin erorile judiciare săvârșite în alte procese decât cele penale nu se va putea exercita decât în cazul în care s-a stabilit, în prealabil, printr-o hotărâre definitivă, răspunderea penală sau disciplinară, după caz, a judecătorului sau procurorului pentru o fapta săvârșită în cursul judecății procesului (și dacă aceasta fapta este de natură să determine o eroare judiciară).

Curtea Constituțională  constată că dispozițiile art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 – raportate la aceleași prevederi constituționale ca și cele invocate în cauza de față – au mai făcut obiect al controlului de constituționalitate, Curtea pronunțându-se prin Decizia nr. 182/2008[8]. Cu acel prilej, Curtea a statuat că, potrivit art. 52 alin. (3) din Constituție, statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare, răspundere stabilită în condițiile legii și care nu înlătură răspunderea magistraților care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență. Totodată, la revizuirea Constituției din 2003, această răspundere a statului nu a mai fost limitată doar la erorile judiciare săvârșite în materie penală, ci privește în prezent toate erorile judiciare, indiferent de natura cauzelor în care au fost săvârșite, lărgindu-se astfel garanția constituțională a acestei răspunderi. De asemenea, potrivit art. 52 alin. (2) din Legea fundamentală, statul răspunde în condițiile legii, legiuitorul reglementând, prin art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004, cerințele în care se stabilește această răspundere, printre care se află și aceea a existenței unei hotărâri definitive de stabilire a răspunderii penale sau disciplinare a judecătorului sau procurorului. Astfel, dispozițiile criticate stabilesc modalitățile și condițiile în care angajarea acestei răspunderi urmează a se face prin acordarea și plata despăgubirilor cuvenite. În ceea ce privește critica de neconstituționalitate raportată la prevederile art. 16 alin. (1) din Constituție, Curtea a constatat că și aceasta este neîntemeiată, deoarece textul de lege atacat se aplică în egală măsură tuturor persoanelor la care se referă ipoteza normei prevăzute de acest text. Referitor la critica de neconstituționalitate privind încălcarea prevederilor art. 21 din Constituție, Curtea a constatat că aceasta este neîntemeiată, deoarece dispozițiile de lege criticate nu îngrădesc accesul la justiție, ci, dimpotrivă, stabilesc condițiile în care se poate exercita dreptul persoanei vătămate la repararea prejudiciilor materiale cauzate prin erorile judiciare săvârșite în alte procese decât cele penale[9].

EROAREA JUDICIARĂ ÎN EXERCITAREA FUNCȚIEI DE MAGISTRAT CU REA-CREDINȚĂ SAU GRAVĂ NEGLIJENȚĂ

 Condiționând efectele juridice ale unei fapte, o persoană răspunde numai pentru faptele săvârșite cu intenție sau din culpă,  dacă prin lege nu se prevede altfel.

Potrivit art. 16 (2) din Codul civil[1],  fapta este săvârșită cu intenție când autorul prevede rezultatul faptei sale și fie urmărește producerea lui prin intermediul faptei, fie, deși nu îl urmărește, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat.

Fapta[2] este săvârșită din culpă când autorul fie prevede rezultatul faptei sale, dar nu îl acceptă, socotind fără temei că nu se va produce, fie nu prevede rezultatul faptei, deși trebuia să îl prevadă. Culpa este gravă atunci când autorul a acționat cu o neglijență sau imprudență pe care nici persoana cea mai lipsită de dibăcie[3] nu ar fi manifestat-o față de propriile interese (alin. 3).

În literatura juridică civilă vinovăția este definită ca fiind „atitudinea psihică pe care autorul a avut-o la momentul săvârșirii faptei ilicite sau, mai exact, la momentul imediat anterior săvârșirii acesteia, față de faptă și urmările acesteia. Fapta ilicită, ca manifestare exterioară, presupune ca antecedent un proces psihic complex, de conștiință și de voință, proces care se sfârșește prin a se manifesta în exterior, a se obiectiva sub forma acțiunii ori inacțiunii ilicite” [4]

Vinovăția în reglementarea noului Cod civil are aceeași accepțiune ca în dreptul penal . Astfel, unificarea terminologică ce se propunea în literatura juridică anterioară  a avut ecou. Cu toate acestea, trebuie precizat că „nu există o identitate perfectă de sferă a cazurilor de vinovăție penală cu cea a cazurilor de vinovăție civilă; că sfera vinovăției civile este mai largă decât sfera cazurilor de vinovăție penală; că sfera vinovăției civile înglobează toate cazurile de vinovăție penală – când fapta ilicită a cauzat prejudicii –, dar, dincolo de aceste cazuri, poate reține vinovăția autorului, chiar dacă această vinovăție este «pur civilă», fără a se suprapune cu cea penală” [5].

Producerea de urmări păgubitoare sunt consecința unei lipse de diligențe sau rezultatul unor acțiuni dolosive. În aprecierea culpei,  doctrina avea în vedere o culpă considerată în  abstracto,  avându-se în vedere tipul abstract al unui homo diligens,  apreciindu-se comportamentul unui om rezonabil. Se pune întrebarea ce ar fi făcut o altă persoană în împrejurări identice,   ca un om normal,  prudent,  om mijlociu,  avându-se în vedere comportamentul unui bun gospodar[6].

O parte a doctrinei franceze se străduia  să întocmească o listă a obligațiilor a căror violare ar constitui în mod sigur ca fiind o  culpă, metodă ineficientă,  incompletă din start,  ceea ce contează fiind totuși atitudinea subiectivă a făptuitorului[7]. Judecătorul se întreabă,  în realitate,  cum ar fi procedat el însuși în împrejurări asemănătoare[8].

Referitor la persoana juridică de drept public,  funcționarul  răspundere pentru culpa serviciului,   pentru proasta organizare într-o activitate defectuoasă,  angajând mai întâi o responsabilitate administrativă. Doctrina franceză,  urmând jurisprudența, a avut tendința de a  impune o limitare a răspunderii,  de une certaine gravité de la faute[9].

 Mergând mai departe,  trebuie să mai amintim discuțiile legate de teoria abuzului de drept.  La romani numai actul ilicit era sancționat,   exercițiul firesc al dreptului nu putea da ocazia de reparare a unui prejudiciu[10].  Exercițiul excesiv al dreptului însemna fără drept (iniuria),  deci o  culpă. Dreptul încetează unde începe abuzul.  Actul fără utilitate este anormal,  dezvoltându-se ideea de exercitate a unei funcții sociale a dreptului. Un drept-funcție trebuie să activeze limitativ în ideea unei destinații economice și sociale. O culpă personală a unui funcționar într-o administrație se detașează de o culpă a serviciului,  existând un cumul . Dacă un parlamentar nu răspunde pentru injurii,  un judecător poate răspunde ,  de exemplu,  pentru părtinire.

Teza omului abstract mijlociu oferă o ipostază imprecisă în raportul subiectiv/obiectiv,  la fel în codurile europene criteriile de apreciere ale culpei fiind tot atât de imprecise[11]. Codul nostru civil anterior nu dădea o definiție propriu-zisă a culpei,  concepută ca o noțiune relativă,  aprecierea ei fiind lăsată la aprecierea judecătorului,  drept o chestiune de fapt[12] . În doctrina mai veche răspunderea se aprecia după tipul abstract al bunului proprietar,   deci a unui om cu capacitate și diligența mijlocie,[13]  răspunderea delictuală,  apreciată în  abstracto,  relativ la o activitate exercitată cu prudență,  cu destulă băgare de seamă,   cu o diligență sporită pentru a nu vătăma drepturile altuia Orice faptă a omului, care cauzează altuia prejudiciu, obligând pe acela din a cărui  (cea mai mică) greșeală s-a ocazionat, a-l repara[14] .

În materie medicală,  îngrijirea trebuie să fie conștiincioasă,  atentă și,  sub rezerva împrejurărilor excepționale,  conform datelor oferite de știință,  considerându-se că există o culpă calificată atunci când este vorba de diagnostic sau tratament. La fel era cazul răspunderii profesionale a avocatului și a notarului. Răspunderea și pentru o culpă foarte ușoară ar duce la paralizarea activității profesionale. Doctrina vorbea deci  nu de aplicarea regulii clasice a răspunderii pentru cea mai ușoară culpă,  tribunalele desemnând o culpă flagrantă sau cel puțin caracterizată[15].

Spre deosebire de legea penală,  cârmuită de principiul legalității pedepselor – nullum crimen,  nulla poena,  sine lege,  răspunderea civilă este stabilită prin largi dispoziții de principiu,  concepute în termeni generali,  îndestulător de mlădioși pentru a permite o interpretare extensivă[16].

Potrivit art. 1349 din noul Cod civil,  (1) orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune și să nu aducă atingere, prin acțiunile ori inacțiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.

Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral (alin. 2). Obligația despăgubirii nu este niciodată un efect al voinței debitorului,  ci numai un efect al legii,  care sancționează fapta cauzatoare de prejudicii[17]

             Subliniem că,  potrivit art. 1355 C. civ. ,  (1) nu se poate exclude sau limita, prin convenții sau acte unilaterale, răspunderea pentru prejudiciul material cauzat altuia printr-o faptă săvârșită cu intenție sau din culpă gravă.

Sunt valabile clauzele care exclud răspunderea pentru prejudiciile cauzate, printr-o simplă imprudență sau neglijență, bunurilor victimei (alin. 2).

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate integrității fizice sau psihice ori sănătății nu poate fi înlăturată ori diminuată decât în condițiile legii (alin. 3).

Declarația de acceptare a riscului producerii unui prejudiciu nu constituie, prin ea însăși, renunțarea victimei la dreptul de a obține plata despăgubirilor (alin. 4 al art. 1355).

Un anunț care exclude sau limitează răspunderea contractuală, indiferent dacă este adus ori nu la cunoștința publicului, nu are niciun efect decât dacă acela care îl invocă face dovada că cel prejudiciat cunoștea existența anunțului la momentul încheierii contractului (alin. 1,  art.  1356,   Anunțuri privitoare la răspundere ).

            Printr-un anunț nu poate fi exclusă sau limitată răspunderea delictuală pentru prejudiciile cauzate victimei. Un asemenea anunț poate avea însă valoarea semnalării unui pericol, fiind aplicabile, după împrejurări, dispozițiile art. 1.371 alin. (1).

Pentru a stabili vinovăția autorului faptei ilicite, art. 1358 C. civ. face trimitere la două criterii de apreciere, unul obiectiv, extern, care vizează împrejurările, condițiile în care s-a produs dauna, și un altul de natură subiectivă, care ține de pregătirea, de instruirea celui care a săvârșit fapta prejudiciabilă, respectiv dacă este vorba de un profesionist în exercitarea unei activități pentru care se cere o anumită pregătire[18].

Se va ține seama de împrejurările în care s-a produs prejudiciul, străine de persoana autorului faptei (art. 1358,   Criterii particulare de apreciere a vinovăției).

Mai amintim că dreptul de regres,  reglementat în art. 1384 presupune că (1) acel care răspunde pentru fapta altuia se poate întoarce împotriva aceluia care a cauzat prejudiciul, cu excepția cazului în care acesta din urmă nu este răspunzător pentru prejudiciul cauzat.

Când cel care răspunde pentru fapta altuia este statul, Ministerul Finanțelor Publice se va întoarce în mod obligatoriu, pe cale judiciară, împotriva aceluia care a cauzat prejudiciul, în măsura în care acesta din urmă este răspunzător, potrivit legii speciale, pentru producerea acelui prejudiciu (alin. 2).

Dacă prejudiciul a fost cauzat de mai multe persoane, cel care, fiind răspunzător pentru fapta uneia dintre ele, a plătit despăgubirea se poate întoarce și împotriva celorlalte persoane care au contribuit la cauzarea prejudiciului sau, dacă va fi cazul, împotriva celor care răspund pentru acestea. În toate cazurile, regresul va fi limitat la ceea ce excede partea ce revine persoanei pentru care se răspunde și nu poate depăși partea din despăgubire ce revine fiecăreia dintre persoanele împotriva cărora se exercită regresul (alin. 3).

În toate cazurile, cel care exercită regresul nu poate recupera partea din despăgubire care corespunde propriei sale contribuții la cauzarea prejudiciului (alin. 4 al art. 1384 C. civ. ).


          Titlul IV din  Legea nr. 303 din 28 iunie 2004[19],  reglementează răspunderea judecătorilor și procurorilor . Potrivit art. 94, aceștia răspund civil, disciplinar și penal, în condițiile legii.

  În Capitolul I al Titlului IV se stabilesc regulile generale aplicabile în cazul răspunderii judecătorilor sau procurorilor,  adăugându-se că statul răspunde, în condițiile legii, pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare, ceea ce nu înlătură răspunderea judecătorilor sau procurorilor care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau cu gravă neglijență. Curtea Constituțională  constată că principala critică de neconstituționalitate privește imposibilitatea justițiabililor de a se îndrepta împotriva judecătorilor, “în mod direct”, “pe cale civilă”, pentru repararea prejudiciilor materiale și morale suferite. Or, sub acest aspect, Curtea s-a pronunțat, de exemplu, prin Decizia nr. 1.052 din 13 noiembrie 2007[20], constatând că răspunderea magistraților stabilită în condițiile legii nu înlătură răspunderea acestora pentru exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență, precum și că răspunderea statului nu mai este limitată doar la erorile judiciare săvârșite în materie penală, ci privește toate erorile judiciare, indiferent de natura cauzelor în care au fost săvârșite, lărgindu-se astfel garanția constituțională a acestei răspunderi. De asemenea, de exemplu, prin Decizia nr. 633 din 24 noiembrie 2005[21], Curtea a observat că prevederile constituționale cuprinse în art. 52 alin. (3) consacră principiul răspunderii obiective a statului în asemenea împrejurări[22].

Răspunderea statului este stabilită în condițiile legii și nu înlătură răspunderea judecătorilor și procurorilor care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență.

Răspunderea magistraților,  stabilită în condițiile legii,  nu înlătură răspunderea acestora pentru exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență, iar răspunderea statului nu este limitată doar la erorile judiciare săvârșite în materie penală, ci privește toate erorile judiciare, indiferent de natura cauzelor în care au fost săvârșite, lărgindu-se astfel garanția constituțională a acestei răspunderi[23]. Curtea Constituțională  a observat că problema erorilor judiciare se ridică în principal sub aspectul reparațiilor pe care societatea este datoare să le acorde celui care a suferit în mod injust de pe urma erorilor comise în sistemul judiciar, prevederile constituționale cuprinse în art. 52 alin. (3) consacrând principiul răspunderii obiective a statului în asemenea împrejurări[24].

Curtea Constituțională s-a mai pronunțat asupra constituționalității aceluiași text de lege, în raport de aceleași prevederi din Legea fundamentală[25],  constatând   că dispozițiile art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 sunt constituționale.

  În ce privește eroarea judiciară din procesele penale, dispozițiile legale criticate – art. 96 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 – au făcut trimitere la dispozițiile din Codul de procedură penală, iar în ce privește eroarea judiciară ce a izvorât din alte procese, aceleași norme – art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 – au instituit dreptul persoanei vătămate la repararea prejudiciului după ce în prealabil a fost pronunțată o hotărâre definitivă (penală sau disciplinară) împotriva judecătorului sau procurorului pentru o faptă săvârșită în cursul judecării procesului cu condiția ca aceasta să fi fost de natură să determine eroarea. Este firesc să fie așa, deoarece numai în procesele penale eroarea judiciară reprezintă o evidență în măsura în care, după condamnarea definitivă prin hotărâre, s-a pronunțat o nouă hotărâre definitivă de achitare[26].

Capitolul IV – Răspunderea civilă , din Titlul II – Izvoarele obligațiilor al Cărții a V-a – Despre obligații a Codului civil reglementează Condițiile răspunderii:  Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârșită cu vinovăție, este obligat să îl repare. Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai ușoară culpă  (art. 1357). Față de răspunderea reglementată în Legea nr. 303/2004, Codul civil statornicește principiul răspunderii nelimitate pentru fapta proprie. În cazul răspunderii comitenților pentru prepuși,  comitentul este obligat să repare prejudiciul cauzat de prepușii săi ori de câte ori fapta săvârșită de aceștia are legătură cu atribuțiile sau cu scopul funcțiilor încredințate.

 Este comitent cel care, ( în virtutea unui contract sau) în temeiul legii, exercită direcția, supravegherea și controlul asupra celui care îndeplinește anumite funcții sau însărcinări în interesul său ori al altuia.

 Comitentul nu răspunde dacă dovedește că victima cunoștea sau, după împrejurări, putea să cunoască, la data săvârșirii faptei prejudiciabile, că prepusul a acționat fără nicio legătură cu atribuțiile sau cu scopul funcțiilor încredințate (art. 1373 C. civ. ).

Articolul 1384 din cod reglementează dreptul de regres, astfel încât cel care răspunde pentru fapta altuia se poate întoarce împotriva aceluia care a cauzat prejudiciul, cu excepția cazului în care acesta din urmă nu este răspunzător pentru prejudiciul cauzat.

 Când cel care răspunde pentru fapta altuia este statul, Ministerul Finanțelor Publice se va întoarce în mod obligatoriu, pe cale judiciară, împotriva aceluia care a cauzat prejudiciul, în măsura în care acesta din urmă este răspunzător, limitat,  potrivit legii speciale, pentru producerea acelui prejudiciu. În cazul nostru, legea specială este Legea nr. 303/2004, care limitează răspunderea magistratului.  Obligația statului de a răspunde civil este totală,  înscrisă în art. 1357 din Codul civil.

 Dacă prejudiciul a fost cauzat de mai multe persoane, cel care, fiind răspunzător pentru fapta uneia dintre ele, a plătit despăgubirea se poate întoarce și împotriva celorlalte persoane care au contribuit la cauzarea prejudiciului sau, dacă va fi cazul, împotriva celor care răspund pentru acestea. În toate cazurile, regresul va fi limitat la ceea ce depășește partea ce revine persoanei pentru care se răspunde și nu poate depăși partea din despăgubire ce revine fiecăreia dintre persoanele împotriva cărora se exercită regresul.

 În toate cazurile, cel care exercită regresul nu poate recupera partea din despăgubire care corespunde propriei sale contribuții la cauzarea prejudiciului.

Prin Decizia nr. 1.307 din 2 decembrie 2008[27], Curtea Constituțională a reținut că răspunderea magistraților este stabilită în condițiile legii speciale, în timp ce  răspunderea statului nu mai este limitată doar la erorile judiciare săvârșite în materie penală, și privește toate erorile judiciare[28].

Într-un  caz , nemulțumirea autorului excepției izvorăște din aceea că un procuror a emis un rechizitoriu care nu s-a fundamentat pe fapte care să întrunească elementele constitutive ale vreunor infracțiuni. Pentru a fi pusă în discuție o eventuală reparare de prejudicii, ar trebui să existe o eroare judiciară în materie penală. Or, eroarea judiciară constă atât potrivit dispozițiilor art. 504 C. pr. pen.  din 1968 (actualul art. 538 ), într-o condamnare definitivă și pentru care, în urma rejudecării, s-a pronunțat o hotărâre definitivă de achitare. Prin urmare, nu poate fi pus semnul egalității între un rechizitoriu care doar dispune trimiterea în judecată și o hotărâre definitivă de condamnare, deoarece, potrivit dispozițiilor art. 23 alin. (11) din Constituție, “Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare, persoana este considerată nevinovată”, prezumție care nu poate fi înlăturată de existența unui act de trimitere în judecată, care, de altfel, poate fi supus cenzurii, partea interesată având posibilitatea “de a arăta judecătorului în ce constă nelegalitatea comisă”[29].

Curtea Constituțională  constată că poate exista o eroare judiciară, dar nu fundamentată pe tipul de eroare din procesele penale. Astfel, în măsura în care un procuror își exercită atribuțiile specifice cu rea-credință sau gravă neglijență, acesta poate fi răspunzător disciplinar în condițiile art. 99 lit. t) din Legea nr. 303/2004, putând fi sesizată  Inspecția Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, întrucât potrivit art. 991 din aceeași lege “există rea-credință atunci când judecătorul sau procurorul încalcă cu știință normele de drept material ori procesual, urmărind sau acceptând vătămarea unei persoane”, și “există gravă neglijență atunci când judecătorul sau procurorul nesocotește din culpă, în mod grav, neîndoielnic și nescuzabil, normele de drept material ori procesual.” Prin urmare, în acord cu dispozițiile art. 134 alin. (2) din Constituție, competența de a se pronunța în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor și procurorilor și de a identifica în concret existența unei erori judiciare în alte cauze decât cele penale revine în exclusivitate Consiliului Superior al Magistraturii care, în astfel de situații, îndeplinește rol de instanță de judecată, Curții Constituționale nefiindu-i atribuită o astfel de posibilitate. Totodată, în măsura în care, în exercitarea atribuțiilor specifice, un magistrat săvârșește o infracțiune, atunci hotărârea penală de condamnare a acestuia poate constitui temei al acțiunii directe împotriva statului pentru prejudiciile cauzate unei persoane prin acea faptă dacă s-a stabilit că fapta comisă a fost de natură să determine o eroare judiciară. Prin urmare, și acest tip de fapte generatoare de prejudicii poate intra sub incidența erorii judiciare, fiind vorba așadar de răspunderea statului în condițiile instituite de art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004, iar identificarea erorii judiciare în astfel de situații reprezintă atributul exclusiv al instanțelor de drept comun, ținând de specificitatea fiecărui caz în parte.  În consecință, nu poate fi primită critica referitoare la încălcarea art. 16 alin. (1) din Constituție, deoarece, pe de o parte, situația juridică a cetățenilor care au fost vătămați printr-o eroare judiciară nu este identică cu cea a celor care au fost vătămați de conduita magistraților în alte cazuri decât cele la care se referă art. 96 din Legea nr. 303/2004 și, pe de altă parte, spre deosebire de faptele ilicite cauzatoare de prejudicii săvârșite de alți cetățeni (de exemplu, răspunderea medicului pentru culpa medicală) care pot fi chemați direct în judecată, pentru magistrați, Constituția, și nu legea, consacrând principiul răspunderii directe a statului, a instituit cu titlu de excepție răspunderea subsidiară a acestora[30].

Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului dezvoltată pe marginea noțiunii de eroare judiciară consacrată de art. 3 din Protocolul nr. 7 la Convenție relevă faptul că aceasta este, ca regulă generală, asociată materiei penale și decurge din ideea de eroare de fapt săvârșită de instanța care, fiind chemată să se pronunțe asupra temeiului unei acuzații penale, pronunță condamnarea unei persoane nevinovate.   Referindu-se la noțiunea de “eroare judiciară”, instanța europeană a statuat că simpla considerare a faptului că investigația în cazul reclamantului era “incompletă și părtinitoare” nu poate,  prin ea însăși, în absența erorilor judiciare sau a unor încălcări serioase a procedurilor judecătorești, a unor abuzuri de putere ori a unor erori evidente în aplicarea dreptului material sau a oricărui alt motiv important ce rezultă din interesul justiției, să indice prezența unei erori judiciare în procedura anterioară. De aceea, s-a statuat că ceea ce prevalează cu privire la eroarea judiciară comisă de către instanțele inferioare, adică a greșelilor din administrarea justiției, constă în imposibilitatea neutralizării sau corectării sale în alt fel[31].

De altfel, referindu-se la principiul răspunderii statului cu privire la încălcarea normelor Uniunii Europene prin hotărâri judecătorești, Curtea de la Luxemburg a statuat că persoanele particulare trebuie să aibă posibilitatea de a obține în fața unei instanțe naționale repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea drepturilor lor în urma unei hotărâri, cu condiția ca aceasta să fie pronunțată în fața unei instanțe de ultim grad de jurisdicție, iar încălcarea să fie suficient de gravă. Această din urmă condiție se apreciază în funcție de nivelul de claritate și precizie al normei, de caracterul intenționat al încălcării și de împrejurarea că eroarea nu poate fi scuzabilă[32] . Or, în prezenta cauză supusă cenzurii Curții Constituționale, emiterea incorectă a unui rechizitoriu putea fi neutralizată de către instanțele de judecată competente să se pronunțe asupra dezlegării pricinii, fapt care, de altfel, s-a întâmplat; deci nu poate fi pusă în discuție existența hotărâri judecătorești vătămătoare.

 În consecință, o încălcare gravă a unei norme de drept de către un judecător prin care a produs o eroare judiciară trebuie mai întâi constatată de o instanță națională în condițiile unui proces echitabil, ca efect al antrenării răspunderii statului, stat care, la rândul său, are o acțiune în regres împotriva judecătorului, dacă se stabilește, tot în cadrul unui proces echitabil, că acesta este cel care a încălcat norma de drept cu gravă neglijență sau rea-credință[33].

Nu este îndreptățită la repararea pagubei persoana care, în cursul procesului, a contribuit în orice mod la săvârșirea erorii judiciare de către judecător sau procuror.

Am îndrăzni o părere personală: dreptul la repararea pagubei există chiar dacă persoana, în cursul procesului, a contribuit în orice mod la săvârșirea erorii judiciare de către judecător sau procuror; ceea ce credem noi că va exista este o limitare a întinderii cuantumului prejudiciului, deci a pagubei, ce trebuie cantonată corespunzător gradului de vinovăție a fiecăruia, nefiind vorba, în principiu, de a exonerare totală de răspundere.  Textul ar trebui să se refere la “a determina”, și nu la “a contribui”. Poate fi vorba de o exonerare de răspundere determinată de o faptă exclusivă, și de o limitare a cuantumului răspunderii pe măsura gradului de vină a fiecăruia la producerea prejudiciului.

În cazul în care victima a contribuit cu intenție sau din culpă la cauzarea ori la mărirea prejudiciului sau nu le-a evitat, în tot sau în parte, deși putea să o facă, – cu valoare de principiu –  cel chemat să răspundă va fi ținut numai pentru partea de prejudiciu pe care a pricinuit-o. Aceste dispoziții  se aplică și în cazul în care la cauzarea prejudiciului au contribuit atât fapta săvârșită de autor, cu intenție sau din culpă, cât și forța majoră, cazul fortuit ori fapta terțului pentru care autorul nu este obligat să răspundă ( spune art. 1371 C. civ., care  reglementează  Vinovăția comună. Pluralitatea de cauze).

Pentru repararea prejudiciului, persoana vătămată se poate îndrepta cu acțiune numai împotriva statului, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice.

Nici cu această limitare nu am îndrăzni să fim de acord. Nu văd de ce  un reclamant nu ar avea beneficiul de discuțiune. Potrivit acestui text de lege aș chema la directă răspundere solidară, atât a Ministerului Finanțelor Publice, cât și a magistratului. Este latitudinea ministerului să arate directul vinovat și răspunzător. Nu vedem de ce indivizibilitatea ar  fi stipulată , întrucât obiectul obligației este,  prin natura sa, susceptibil de divizare materială sau intelectuală. Limitativ, Ministerul Finanțelor Publice, fiind singurul desemnat direct prin lege, nu vedem de ce nu ar chema în garanție în același proces, și pe magistrat. După ce prejudiciul  (având un singur obiect, una res vertitur ) a fost acoperit  integral de stat în temeiul  (acestei legi,  ce ni se pare că stipulează expres solidaritatea) hotărârii irevocabile date, statul se poate îndrepta cu o acțiune în despăgubiri împotriva judecătorului sau procurorului care, cu rea-credință sau gravă neglijență, a săvârșit eroarea judiciară cauzatoare de prejudicii. Credem că statul este obligat a se  îndrepta cu o acțiune în despăgubiri împotriva judecătorului sau procurorului care, cu rea-credință sau gravă neglijență, a săvârșit eroarea judiciară cauzatoare de prejudicii.  Această târzie acțiune nu profită statului (sed non ad argentum obligationem), și nu îndeamnă pe magistrat la prudență. Este pur și simplu superfluă. Este evident că statul răspunde pentru tot, obiectiv,  iar magistratul limitat, numai pentru intenție sau culpă gravă profesională.


Curtea[1] constată că este vorba de o răspundere care nu este bazată pe culpă, fiind fundamentată pe rolul statului de garant al activității autorității judecătorești, însă este condiționată de existența unei hotărâri definitive de atragere a răspunderii penale sau de sancționare disciplinară a judecătorului sau a procurorului, pentru o faptă săvârșită în cursul judecării procesului, și care a fost de natură a determina eroarea judiciară, condiție reglementată de textul de lege criticat. Existența hotărârii definitive de constatare a răspunderii penale sau disciplinare a judecătorului pentru o faptă săvârșită în cursul judecății procesului este o condiție prealabilă pentru exercitarea dreptului la despăgubiri din partea statului pentru prejudiciile materiale cauzate prin erori judiciare. După acoperirea prejudiciului de către stat, acesta din urmă poate[2] formula acțiunea în regres împotriva magistratului, în măsura în care respectiva eroare judiciară a fost cauzată de exercitarea cu rea-credință sau gravă neglijență a funcției, caz în care intervine răspunderea civilă a judecătorului sau procurorului, în raport cu statul.

Curtea reține că, în vederea protejării independenței judecătorului și a evitării supunerii activității acestuia unor presiuni nejustificate, în cazul reparării prejudiciilor cauzate prin erori judiciare nu poate fi angajată răspunderea personală și directă a judecătorului pentru fapte săvârșite în exercițiul funcției publice, în aceste situații intervenind răspunderea statului, în virtutea rolului acestuia de garant al activității autorității judecătorești. Așadar, răspunderea judecătorului sau procurorului care și-a exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență este subsidiară răspunderii statului și indirectă, statul având drept de regres împotriva magistraților, care se exercită ulterior acțiunii în despăgubiri formulate de parte. De altfel, raportarea criticilor de neconstituționalitate la dispozițiile constituționale referitoare la accesul liber la justiție, formulate cu privire la acțiunea în despăgubiri pe care partea îndreptățită o poate formula împotriva statului, este neîntemeiată. În acest sens, Curtea reține că exercițiul niciunui drept fundamental recunoscut de Constituție sau de tratatele internaționale privind drepturile omului nu trebuie absolutizat, astfel încât instituirea prin lege a unor condiții procesuale de valorificare a respectivului drept, cum este, în speță, obținerea unei hotărâri de angajare a răspunderii penale sau disciplinare a magistratului care a determinat eroarea judiciară, prealabile dreptului la acțiune pentru repararea prejudiciului produs prin eroarea judiciară, nu este incompatibilă cu exigențele constituționale care se circumscriu principiului liberului acces la justiție. În acord cu jurisprudența Curții Constituționale, condiționarea dreptului la acțiune pentru repararea prejudiciului produs prin eroarea judiciară de pronunțarea unei hotărâri prealabile prin care să se atragă răspunderea penală sau disciplinară a magistratului nu constituie o încălcare a principiului constituțional al liberului acces la justiție, ci reprezintă, dimpotrivă, o normă favorabilă persoanei îndreptățite la repararea prejudiciului, contribuind la valorificarea dreptului la despăgubire, prin ușurarea sarcinii probei în cadrul acțiunii pentru repararea prejudiciului. În cursul judecării acțiunii în pretenții formulate împotriva statului, persoana îndreptățită la repararea prejudiciului este ținută să probeze numai existența unei erori judiciare, fără a mai proba existența faptei săvârșite de judecător sau procuror în cursul judecării procesului sau vinovăția acestuia, aceste aspecte fiind stabilite în mod definitiv prin hotărârea prealabilă de constatare a răspunderii penale sau disciplinare a magistratului[3].

În materia acțiunii în repararea pagubei cauzate printr-o faptă ilicită, art. 8 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958[4], respectiv art. 2.528 din Codul civil, reglementează începutul cursului prescripției extinctive ca fiind acela al datei la care cel prejudiciat a cunoscut sau trebuia să cunoască atât prejudiciul, cât și pe cel care răspunde de producerea lui. Astfel, în prezenta cauză, momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție de un an reglementat de art. 96 alin. (8) din Legea nr. 303/2004, nu poate fi decât acela al rămânerii definitive a hotărârii de stabilire a răspunderii penale sau de constatare a răspunderii disciplinare a judecătorului sau procurorului, moment în care, în mod obiectiv, este stabilită atât existența faptei prejudiciabile, cât și vinovăția autorului acesteia. Prin urmare, începutul termenului de prescripție a dreptului la acțiune este întotdeauna ulterior obținerii hotărârii judecătorești prealabile exercitării dreptului la acțiune pentru repararea prejudiciului, astfel încât susținerile autoarei excepției referitoare la încălcarea dreptului constituțional la un proces echitabil, prin imposibilitatea obținerii unei hotărâri de angajare a răspunderii magistratului înaintea împlinirii termenului de prescripție a dreptului la acțiune pentru repararea prejudiciului, sunt lipsite de obiect[5].

Curtea a stabilit că, “în ceea ce privește critica de neconstituționalitate raportată la prevederile art. 16 alin. (1) din Constituție, aceasta este neîntemeiată, deoarece textul de lege atacat se aplică în egală măsură tuturor persoanelor la care se referă ipoteza normei prevăzute de acest text[6].

Exercitarea dreptului la despăgubiri din partea statului pentru prejudiciile materiale cauzate prin erori judiciare  este condiționată de existența unei hotărâri judecătorești prealabile prin care să se fi angajat răspunderea penală sau disciplinară a judecătorului pentru o faptă săvârșită în cursul judecății procesului și dacă această faptă este de natură să determine o eroare judiciară[7].

Legea nr. 24 din 17 ianuarie 2012 a introdus prin pct. 4 al art. I  un nou articol, 991  care stipulează că există rea-credință atunci când judecătorul sau procurorul încalcă cu știință normele de drept material ori procesual, urmărind sau acceptând vătămarea unei persoane.  Există gravă neglijență atunci când judecătorul sau procurorul nesocotește din culpă, în mod grav, neîndoielnic și nescuzabil, normele de drept material ori procesual.  

Într-o formă votată de legiuitor se prevede:

– Articolul I pct. 156 [cu referire la art. 96]: “Art. 96. – (1) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare.

(2) Eroarea judiciară atrage răspunderea judecătorilor și procurorilor doar în ipoteza în care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență.

(3) Există eroare judiciară atunci când, în înfăptuirea actului de justiție, se determină o desfășurare greșită a unei proceduri judiciare și prin aceasta se produce o vătămare a drepturilor ori intereselor legitime ale unei persoane.

(4) Există rea-credință atunci când judecătorul sau procurorul, în exercitarea funcției, cu știință, prin încălcarea Convenției pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale, a drepturilor și libertăților fundamentale prevăzute de Constituția României, ori a normelor de drept material sau procesual, a determinat o eroare judiciară.

(5) Există gravă neglijentă atunci când judecătorul sau procurorul, în exercitarea funcției, din culpă, nesocotește normele de drept material ori procesual, determinând o eroare judiciară.

(6) Nu este îndreptățită la repararea pagubei persoana care, în cursul procesului, a contribuit în orice mod la săvârșirea erorii judiciare de către judecător sau procuror.

(7) Pentru repararea prejudiciului produs printr-o eroare judiciară, persoana vătămată se poate îndrepta cu acțiune numai împotriva statului, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice, în condițiile legii, la tribunalul în cărui circumscripție își are domiciliul sau sediul, după caz. Plata de către stat a sumelor datorate cu titlu de despăgubire se efectuează în termen de maximum un an de la data comunicării hotărârii judecătorești definitive.

(8) După ce prejudiciul cauzat de o eroare judiciară a fost acoperit de stat, Ministerul Finanțelor Publice se întoarce în mod obligatoriu, pe cale judiciară împotriva judecătorului sau procurorului care a determinat eroarea judiciară. Competența de judecată, în primă instanță, revine Curții de Apel București, dispozițiile Codului de procedură civilă fiind pe deplin aplicabile.

(9) Termenul de prescripție a dreptului la acțiune al statului, prevăzut la alin. (8) este de un an, de la data când a fost achitat integral prejudiciul.

(10) Consiliul Superior al Magistraturii poate stabili condiții, termene și proceduri pentru asigurarea profesională obligatorie a judecătorilor și procurorilor. Asigurarea obligatorie nu poate să întârzie, să diminueze sau să înlăture răspunderea pentru eroarea judiciară determinată de rea-credință sau gravă neglijență.”;

Cu privire la criticile aduse art. I pct. 156 [referitor la art. 96] din lege, Curtea Constituțională constată că în materie penală, dreptul persoanei vătămate la repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare săvârșite în procesele penale este reglementat, în prezent, de Codul de procedură penală[8]. Potrivit art. 538 alin. (1) și (2) C. pr. pen., persoana care a fost condamnată definitiv, indiferent dacă pedeapsa aplicată sau măsura educativă privativă de libertate a fost sau nu pusă în executare, are dreptul la repararea de către stat a pagubei suferite în cazul în care, în urma rejudecării cauzei, după anularea sau desființarea hotărârii de condamnare pentru un fapt nou sau recent descoperit care dovedește că s-a produs o eroare judiciară, s-a pronunțat o hotărâre definitivă de achitare. De asemenea, dreptul la repararea de către stat a pagubei subzistă și în cazul redeschiderii procesului penal cu privire la condamnatul judecat în lipsă, dacă după rejudecare s-a pronunțat o hotărâre definitivă de achitare. Totodată, art. 539 alin. (1) C. pr. pen.  prevede că are dreptul la repararea pagubei și persoana care, în cursul procesului penal, a fost privată nelegal de libertate.

  În cazul în care repararea pagubei a fost acordată în urma admiterii acțiunii pentru repararea pagubei, precum și în situația în care statul român a fost condamnat de către o instanță internațională pentru vreunul dintre cazurile prevăzute la art. 538 și 539, acțiunea în regres pentru recuperarea sumei achitate poate fi îndreptată împotriva persoanei care, cu rea-credință sau din culpă gravă, a provocat situația generatoare de daune sau împotriva instituției la care aceasta este asigurată pentru despăgubiri în caz de prejudicii provocate în exercițiul profesiunii. Statul trebuie să dovedească în cadrul acțiunii în regres, prin ordonanța procurorului sau hotărâre penală definitivă, că “cel asigurat” a produs cu rea-credință sau din culpă gravă profesională eroarea judiciară sau privarea nelegală de libertate cauzatoare de prejudicii (§210).

Eroarea judiciară nu se circumscrie numai la materia penală, ci poate privi și alte materii (civilă/administrativă), persoanele afectate de aceasta având aceeași îndreptățire la repararea prejudiciului suferit. Din perspectiva apărării drepturilor și libertăților fundamentele garantate prin Constituție nu se poate face nicio distincție după cum eroarea judiciară a fost comisă în materie penală sau extrapenală, din contră, subzistă aceeași obligație a statului la repararea consecințelor acesteia. Raportat la eroarea judiciară în materie extrapenală, Curtea constată că, în prezent, răspunderea civilă a statului și, cea subsidiară, a judecătorului/procurorului poate fi antrenată numai dacă în prealabil a fost angajată răspunderea penală sau disciplinară a judecătorului/procurorului. Cu alte cuvinte, nu poate exista răspundere civilă pentru eroare judiciară, fără răspunderea penală/disciplinară a judecătorului/procurorului. Această soluție legislativă este constituțională în sine[9] ,  fără a exclude, însă, și posibilitatea reglementării altor soluții legislative cu privire la condițiile angajării răspunderii civile a statului și cu privire la procedura angajării răspunderii civile a judecătorului/procurorului. În acest sens se observă că textul constituțional al art. 52 alin. (3) nu condiționează răspunderea civilă de răspunderea penală/disciplinară a judecătorului, ceea ce înseamnă că a lăsat în marja de apreciere a legiuitorului configurarea unei soluții legislative care să facă aplicabile prevederile art. 52 alin. (3) din Constituție. Actuala soluție legislativă, astfel cum s-a arătat, este constituțională în sine, dar nu exclusivă. Prin urmare, este de competența exclusivă a legiuitorului să reglementeze sfera răspunderii statului, pentru a garanta într-un mod mai complet cetățeanul pentru erorile judiciare săvârșite, și procedura prin care statul se poate îndrepta împotriva judecătorului/procurorului (§213).

  Astfel, textul actual al art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 asigură, în materie extrapenală, o răspundere limitată a statului cu privire la erorile judiciare, în sensul că acesta va indemniza persoana vătămată numai dacă, în prealabil, a fost stabilită răspunderea penală sau disciplinară a judecătorului/procurorului. Întrucât numai fapta pentru care a fost angajată răspunderea penală sau disciplinară a judecătorului/procurorului este de natură să determine o eroare judiciară, rezultă că, în lipsa acestei din urmă răspunderi constatate ca atare, nu există o faptă generatoare a unei erori judiciare care să poată fi “reparată” prin indemnizarea persoanei vătămate de către stat.

Noi îndrăznim a afirma că este obligatorie despăgubirea pentru prejudiciu existent,   independent de rezolvarea litigiului apărut sau rezolvat (sau nu) în relația stat/magistrat,  așa cum, de altfel ,  se arată în continuare.

  În noua redactare a legii, răspunderea civilă a statului pentru eroare judiciară nu mai este legată de angajarea răspunderii penale sau disciplinare a judecătorului, ci strict de ideea de eroare judiciară. Cu alte cuvinte, indemnizarea de către stat pentru eroare judiciară nu este condiționată de săvârșirea unei fapte de către judecător/procuror pentru care acesta a răspuns penal/disciplinar. Se realizează, astfel, o distincție, pe de o parte, între răspunderea civilă a statului și cea a judecătorului/procurorului și, pe de altă parte, între răspunderea penală/disciplinară a judecătorului/procurorului. Din modul de redactare a noului text normativ se înțelege că statul va indemniza persoanele vătămate dacă s-a produs o eroare judiciară, indiferent de conduita magistratului în cauză; practic, răspunderea civilă a statului este îndepărtată de sfera răspunderii penale/disciplinare a judecătorului/procurorului. Prin urmare, răspunderea statului devine o răspundere directă și obiectivă, nefiind condiționată de  poziția subiectivă pe care judecătorul/procurorul a avut-o pe parcursul procesului (§215) [constatată ca atare].

  În prezent, în materie penală, există tot o răspundere civilă obiectivă a statului pentru eroare judiciară săvârșită în condițiile art. 538 și 539 din Codul de procedură penală, care se mențin și în noua reglementare; acestor situații, în materie penală, noul text, lărgind definiția erorii judiciare și nelimitând-o numai la cele 2 articole din Codul de procedură penală antereferite, le-a adăugat în mod implicit și alte cazuri, pentru care statul va răspunde civil. În materie extrapenală, noua reglementare se desprinde de paradigma actualului art. 96, în sensul că introduce răspunderea civilă obiectivă pentru eroarea judiciară. O asemenea reglementare normativă și opțiunea pentru aceasta țin de alegerea și voința corpului legiuitor. Totuși, definirea erorii judiciare trebuie să fie clară, precisă și previzibilă [cu privire la cerințele de calitate a legii,  v  Decizia Curții Constituționale nr. 1 din 10 ianuarie 2014] și să stabilească justul raport care trebuie să existe între o eroare judiciară și o greșeală de judecată. Pentru că, în caz contrar, s-ar ajunge la situația în care orice greșeală, cât de mică sau neînsemnată, va fi calificată drept eroare judiciară, întrucât, în principiu, este susceptibilă să producă o vătămare, iar statul va fi pasibil a răspunde civil. Constituția prevede că statul răspunde pentru erori judiciare, noțiune care presupune o abatere de o anumită gravitate de la interpretarea și aplicarea normelor legale, indiferent că sunt de procedură sau substanțiale, dar care produc consecințe grave asupra drepturilor și libertăților fundamentale. Dacă în privința drepturilor absolute orice abatere produce consecințe grave, în privința altor categorii de drepturi fundamentale, legiuitorul trebuie sa circumscrie condițiile care, întrunite fiind, denotă o încălcare de o gravitate ridicată, aptă/capabilă să producă, la rândul ei, o vătămare de o anumită intensitate. Prin urmare, legiuitorul trebuie să dea o definiție acestei noțiuni care să reflecte caracterul său de abatere neobișnuită de la modul uzual de desfășurare a procedurilor judiciare sau de aplicare a normelor de drept substanțial, raportându-se, astfel, la greșeli manifeste, indubitabile, incontestabile, crase, grosiere, absurde sau care au provocat concluzii faptice sau juridice ilogice sau iraționale. Se evită, astfel, de exemplu, și situația calificării jurisprudenței neunitare sau a revirimentului jurisprudențial drept eroare judiciară. Este, de asemenea, de observat că simplele interpretări judiciare eronate sunt susceptibile a fi corectate în mod exclusiv prin intermediul căilor ordinare/extraordinare de atac, ele neconstituindu-se în erori judiciare în sensul art. 52 alin. (3) din Constituție (§216).

  Totodată, legiuitorul trebuie să aibă în vedere faptul că noțiunea de eroare judiciară, astfel cum este normativizată în art. 52 alin. (3) din Constituție, este o noțiune autonomă, ea trebuind interpretată atât în litera, cât și în spiritul Constituției[10] . Ea aduce în discuție caracterul defectuos al funcționării serviciului justiției, astfel încât, în definirea ei, trebuie să se țină cont, pe lângă intensitatea abaterii anterior relevate, de două elemente, respectiv: dezlegarea unei situații litigioase contrar realității faptice/juridice, precum și neregularitatea manifestă în privința desfășurării procedurii, care nu a fost remediată în cursul acesteia, ambele legate de ideea de vătămare a drepturilor și libertăților fundamentale. Cu cuvinte, eroarea judiciară nu trebuie să fie privită numai prin prisma pronunțării unei hotărâri judecătorești greșite, contrare realității, ci și din perspectiva modului de desfășurare a procedurii (lipsa de celeritate, amânări nejustificate, redactarea cu întârziere a hotărârii). Această ultimă componentă este importantă pentru modul în care decurge procedura de judecată, mod care în sine poate provoca prejudicii iremediabile; prin urmare, chiar dacă o parte își valorifică/își apără cu succes dreptul său subiectiv dedus judecății, ea poate suferi prejudicii mai însemnate decât chiar câștigul obținut în urma finalizării favorabile a procesului [spre exemplu, o întindere în timp excesivă a procedurii].

  În continuare, Curtea mai reține că o abatere neobișnuită/crasă de la modul uzual de desfășurare a procedurilor judiciare sau de aplicare a normelor de drept substanțial, neremediată în căile de atac sau în procedurile prevăzute de lege, trebuie să aibă drept consecință o vătămare a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei pentru a putea fi calificată drept eroare judiciară (§218).

  Se constată că definiția erorii judiciare cuprinsă în art. I pct. 156 [cu referire la art. 96 alin. (3)] din lege este mult prea generică. Este evident că printr-o greșită desfășurare a unei proceduri judiciare, chiar remediată în cadrul procedurii de judecată, per se se produce o vătămare a drepturilor/intereselor legitime ale unei persoane. Or, o asemenea definiție normativă nu se subsumează conceptului de eroare judiciară. Practic, din definiția dată erorii judiciare, prin textul art. I pct. 156 [cu referire la art. 96 alin. (3)] din lege, statul va răspunde pentru orice neconformitate procedurală, indiferent de natura sau intensitatea acesteia (§219).

  În continuare, se reține că în vederea angajării răspunderii statului pentru o eroare judiciară, aceasta trebuie să fie constatată ca atare. Din textul de lege rezultă că alin. (7) reglementează o acțiune în răspundere civilă delictuală în care se stabilește eroarea judiciară [adică a faptei ilicite, cu excepția ipotezelor art. 538 și art. 539 din Codul de procedură penală, unde eroarea a fost deja stabilită], paguba propriu-zisă [vătămarea produsă urmează a fi reparată prin indemnizarea corespunzătoare a persoanei vătămate] și relația de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu. În noua paradigmă legislativă se poate acorda judecătorului/procurorului și dreptul de a interveni chiar în această procedură.

Noi ne putem întreba dacă poate fi vorba de un intervenient în nume propriu?

  După repararea prejudiciului în această manieră, statul, potrivit Constituției, are o acțiune în regres[11] împotriva judecătorului/procurorului, dacă acesta și-a exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență. Astfel, statul este cel care, în cadrul acțiunii în regres, trebuie să dovedească faptul că magistratul și-a exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență[12].  Sub aspectul instituirii competenței de judecată a Curții de Apel București în privința acțiunii în regres a statului, alin. (8), nou conceput, nu este contrar art. 52 alin. (3) sau art. 134 din Constituție. Așa cum s-a arătat, în cauză, nu este vorba despre o acțiune disciplinară, ci de una în răspundere civilă, astfel încât acțiunea statului împotriva judecătorului/procurorului nu este condiționată de tragerea mai întâi la răspundere disciplinară a judecătorului (competență care ar reveni, în exclusivitate Consiliului Superior al Magistraturii). Chiar dacă exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență constituie abatere disciplinară, între cele două forme de răspundere disciplinară/civilă nu există o legătură intrinsecă pentru ca, în mod obligatoriu, să rezulte o intercondiționare între ele. Nefiind în discuție răspunderea disciplinară a judecătorului, nu se poate angaja competența Consiliului Superior al Magistraturii sau cea a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru acțiunile formulate împotriva hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii.

  Se mai reține că reglementarea competenței de judecată a instanțelor judecătorești este de competența legiuitorului, Curtea neputând interveni decât dacă acesta contrazice în mod expres textul Constituției. Or, raportat la art. 52 alin. (3) din Constituție, se constată că acesta nu fixează nicio condiție în acest sens. Mai mult, fiind vorba de o răspundere civilă delictuală, nu se poate pune problema aplicării art. 134 alin. (3) din Constituție, respectiv competența rezervată Înaltei Curți de Casație și Justiție în materie disciplinară (§222 ).

  Cu privire la caracterul obligatoriu al introducerii acțiunii în regres, Curtea, prin Decizia nr. 80 din 16 februarie 2014, § 174, a statuat că, “deși sintagma propusă a fi introdusă pare a viza indicarea titularului dreptului de regres în cazul prejudiciilor cauzate prin orice eroare judiciară care a fost rezultatul exercitării funcției cu rea-credință sau gravă neglijență, în realitate, din cauza modului său de formulare, obligă statul să își exercite dreptul de regres. Caracterul imperativ al sintagmei propuse a fi introdusă în corpul art. 52 alin. (3) din Constituție poate duce la situații inadmisibile, în care statul va promova în mod automat acțiunea în regres ori de câte ori acoperă un prejudiciu cauzat printr-o eroare judiciară, fără a mai avea un drept de apreciere asupra faptului dacă magistratul și-a exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență, solicitând, astfel, în mod mecanic intervenția instanței judecătorești. De aceea, conținutul normativ propus ar trebui să aibă în vedere, eventual, posibilitatea statului de a exercita dreptul de regres în condițiile legii”.

  Raportat la cauza dedusă judecății, Curtea constată că din modul de formulare a textului de lege nu reiese faptul că acesta trebuie coroborat cu alineatul (2), în sensul că acest caracter obligatoriu al acțiunii în regres se referă la ipotezele în care există rea-credință sau gravă neglijență [ care abia va urma a se stabili?!]. Or, statul trebuie să realizeze o primă evaluare și nu să introducă mecanic o asemenea acțiune. Astfel, statul, prin reprezentanții săi, va trebui să formuleze acțiuni în regres numai dacă în urma evaluării realizate la nivelul acestuia  [adică în prealabil,  administrativist ?!] se apreciază că există  gravă neglijență sau rea-credință.

Existența unei  grave neglijențe sau a relei-credințe nu credem că poate fi constatată decât juridicește. Instanța va stabili ea întinderea prejudiciului,  care se poate constata a fi mai mare sau mai mic decât despăgubirea acordată de stat.

Dacă statul, prin reprezentanții săi, exercită acțiunea în regres, prin neluarea în considerare a prevederilor alineatului (2), s-ar ajunge la translatarea acțiunii în răspundere civilă obiectivă promovată împotriva statului la acțiunea în regres promovată împotriva magistratului. Ar rezulta că magistratul ar fi chemat în judecată ori de câte ori statul “pierde” un proces în condițiile art. 96 alin. (7), în temeiul răspunderii civile obiective. Or, deși acțiunea de regres are în vedere răspunderea civilă subiectivă, caracterul obligatoriu al acțiunii statului, astfel cum aceasta este reglementată, nu lasă nicio marjă de apreciere în privința acestuia pentru a discerne dacă sunt îndeplinite criteriile prevăzute pentru angajarea răspunderii civile subiective a judecătorilor/ procurorilor (§224).

  Chiar dacă eroarea judiciară este definită corect și va viza erorile crase [sic!] în interpretarea și aplicarea normelor de drept procesual și material, odată ce statul a răspuns pentru prejudiciul creat, nu este răsturnată prezumția de exercitare de către magistrat a funcției cu bună-credință și în acord cu exigențele profesionale. Numai în măsura în care rezultă serioase dubii cu privire la acestea, statul poate exercita acțiunea în regres. Prin urmare, revine statului obligația de a realiza o procedură de filtraj în vederea formulării acțiunii în regres și de a-și prezenta dovezile/probele în legătură cu poziția personală și subiectivă avută de către magistratul respectiv în judecarea cauzei. Așadar, sarcina probei revine statului, iar prezumțiile anterioare, simple, prin natura lor, pot fi răsturnate numai ca urmare a intervenirii unei hotărâri judecătorești de soluționare a acțiunii în regres (§ 225)..

Cu privire la problema determinării relei-credințe sau a gravei neglijențe, Curtea constată că definițiile oferite la alin. (4) și (5) sunt de natură să altereze sensul acestor termeni, ceea ce duce, în mod direct, la afectarea art. 52 alin. (3) din Constituție, îndepărtându-se, în mod discutabil, de la elementele definitorii ale relei-credințe și ale gravei neglijențe, astfel cum acestea sunt reglementate în conținutul normativ al art. 991 din Legea nr. 303/2004, care prevede:

“(1) Există rea-credință atunci când judecătorul sau procurorul încalcă cu știință normele de drept material ori procesual, urmărind sau acceptând vătămarea unei persoane.

(2) Există gravă neglijență atunci când judecătorul sau procurorul nesocotește din culpă, în mod grav, neîndoielnic și nescuzabil, normele de drept material ori procesual”.

Avizul Comisiei de la Veneția nr. 847/2016 privind dreptul de regres al statului împotriva judecătorilor a fost adoptat, la cea de-a 107-a sa reuniune plenară din 10-11 iunie 2016. Normativizând expres, ca standard de referință, dispozițiile Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, legiuitorul ar fi trebuit să indice și actele Uniunii Europene[13]  . De asemenea, în definirea gravei neglijențe trebuia indicată intensitatea culpei, și nu orice culpă să determine grava neglijență, astfel cum apare în textul de lege supus analizei; cu privire la categoriile de norme încălcate trebuiau indicate identic ca la definirea relei-credințe. În ambele cazuri, sintagma “determinând o eroare judiciară” nu este corespunzătoare, întrucât reaua-credință nu se definește prin faptul că a determinat o eroare judiciară, ci aceasta este un rezultat al exercitării funcției cu rea-credință. Aceeași observație este valabilă în privința gravei neglijențe. Curtea subliniază că este de competența legiuitorului reglementarea sferei de cuprindere a noțiunii de eroare judiciară, fiind la aprecierea sa normativizarea situațiilor și ipotezelor în care statul va răspunde civil pentru erorile comise în desfășurarea actului de justiție, cu indemnizarea corespunzătoare a persoanelor prejudiciate din fondurile sale. Corelativ acestui drept de apreciere al legiuitorului, acesta trebuie să realizeze o necesară coroborare a unei asemenea opțiuni legislative cu prevederile art. 52 alin. (3) din Constituție, în componenta sa referitoare la răspunderea magistraților, în sensul de a stabili, în mod riguros, că răspunderea civilă a acestora este angajată numai în condițiile în care și-au exercitat prerogativele funcției lor cu rea-credință sau gravă neglijență, ceea ce evidențiază că nu există o suprapunere între cele două răspunderi – a statului, respectiv a magistratului – și că răspunderea statului nu angajează, în mod implicit, răspunderea magistratului. O asemenea delimitare între cele două tipuri de răspundere se impune tocmai pentru a evita crearea unui sentiment de temere a magistratului în a-și exercita atribuțiile sale constituționale și legale (§ 227).

De asemenea se constată că definirea relei-credințe și a gravei neglijențe este realizată într-un mod care aduce în discuție, în mod corect, atât încălcarea normelor de drept material, cât și a celor de drept procesual; în schimb, eroarea judiciară, așa cum este definită în alin. (3) al art. 96 din lege, este raportată numai la desfășurarea greșită a unei proceduri judiciare, ceea ce înseamnă că sfera sa materială de cuprindere este mai redusă decât în privința relei-credințe sau a gravei neglijențe. În acest context normativ se reține că eroarea judiciară poate fi comisă și prin cele două modalități, drept pentru care poate fi calificata drept noțiunea gen, iar modalitățile de realizare a erorii judiciare, fiind specii ale acesteia, trebuie să i se subsumeze. În cazul de față, Curtea constată o deficiență în definirea erorii judiciare, care pare a nu cuprinde încălcarea normelor de drept material (§ 228).

Având în vedere cele expuse, legiuitorul trebuie să coreleze alin. (3) cu alin. (4) și (5) ale art. 96 din lege, în sensul dezvoltării corespunzătoare a noțiunii de eroare judiciară (§ 229).

  Având în vedere cele de mai sus, se constată că art. I pct. 156 [cu referire la art. 96 alin. (3)-(5) și (8) teza întâi] din lege încalcă art. 1 alin. (5) și art. 52 alin. (3) din Constituție. Totodată, se reține că art. I pct. 156 [cu referire la art. 96 alin. (1), (2) și (6), (7), (8) teza a doua, alin. (9) și (10)] din lege nu încalcă art. 1 alin. (5) și art. 52 alin. (3) din Constituție (§ 230)[14].

ACCESUL LIBER LA JUSTIȚIE ȘI DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL

Textele constituționale considerate a fi încălcate sunt cele ale art. 21 privind accesul liber la justiție și dreptul la un proces echitabil și ale art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică. Examinând excepția de neconstituționalitate se constată că, în jurisprudența sa, Curtea Constituțională s-a mai pronunțat asupra constituționalității aceluiași text de lege, în raport de aceleași prevederi din Legea fundamentală[1]. Curtea a constatat   că dispozițiile art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 sunt constituționale.

  În ce privește eroarea judiciară din procesele penale, dispozițiile legale criticate – art. 96 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 – au făcut trimitere la dispozițiile din Codul de procedură penală, iar în ce privește eroarea judiciară ce a izvorât din alte procese, aceleași norme – art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 – au instituit dreptul persoanei vătămate la repararea prejudiciului după ce în prealabil a fost pronunțată o hotărâre definitivă (penală sau disciplinară) împotriva judecătorului sau procurorului pentru o faptă săvârșită în cursul judecării procesului cu condiția ca aceasta să fi fost de natură să determine eroarea. Este firesc să fie așa, deoarece numai în procesele penale eroarea judiciară reprezintă o evidență în măsura în care, după condamnarea definitivă prin hotărâre, s-a pronunțat o nouă hotărâre definitivă de achitare[2].

Capitolul IV – Răspunderea civilă , din Titlul II – Izvoarele obligațiilor al Cărții a V-a – Despre obligații a Codului civil reglementează Condițiile răspunderii:  Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârșită cu vinovăție, este obligat să îl repare. Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai ușoară culpă  (art. 1357). Față de răspunderea reglementată în Legea nr. 303/2004, Codul civil statornicește principiul răspunderii nelimitate pentru fapta proprie. În cazul răspunderii comitenților pentru prepuși,  comitentul este obligat să repare prejudiciul cauzat de prepușii săi ori de câte ori fapta săvârșită de aceștia are legătură cu atribuțiile sau cu scopul funcțiilor încredințate.

 Este comitent cel care,( în virtutea unui contract sau) în temeiul legii, exercită direcția, supravegherea și controlul asupra celui care îndeplinește anumite funcții sau însărcinări în interesul său ori al altuia.

 Comitentul nu răspunde dacă dovedește că victima cunoștea sau, după împrejurări, putea să cunoască, la data săvârșirii faptei prejudiciabile, că prepusul a acționat fără nicio legătură cu atribuțiile sau cu scopul funcțiilor încredințate (art. 1373 C. civ. ).

Articolul 1384 din cod reglementează dreptul de regres, astfel încât cel care răspunde pentru fapta altuia se poate întoarce împotriva aceluia care a cauzat prejudiciul, cu excepția cazului în care acesta din urmă nu este răspunzător pentru prejudiciul cauzat.

 Când cel care răspunde pentru fapta altuia este statul, Ministerul Finanțelor Publice se va întoarce în mod obligatoriu, pe cale judiciară, împotriva aceluia care a cauzat prejudiciul, în măsura în care acesta din urmă este răspunzător, limitat,  potrivit legii speciale, pentru producerea acelui prejudiciu. În cazul nostru, legea specială este Legea nr. 303/2004, care limitează răspunderea magistratului.  Obligația statului de a răspunde civil este totală,  înscrisă în art. 1357 din Codul civil.

 Dacă prejudiciul a fost cauzat de mai multe persoane, cel care, fiind răspunzător pentru fapta uneia dintre ele, a plătit despăgubirea se poate întoarce și împotriva celorlalte persoane care au contribuit la cauzarea prejudiciului sau, dacă va fi cazul, împotriva celor care răspund pentru acestea. În toate cazurile, regresul va fi limitat la ceea ce depășește partea ce revine persoanei pentru care se răspunde și nu poate depăși partea din despăgubire ce revine fiecăreia dintre persoanele împotriva cărora se exercită regresul.

 În toate cazurile, cel care exercită regresul nu poate recupera partea din despăgubire care corespunde propriei sale contribuții la cauzarea prejudiciului.

Magistratul răspunde în limita cantonată de rea-credință sau de culpă gravă profesională. Astfel, prin Decizia nr. 1.307 din 2 decembrie 2008[3], Curtea Constituțională a reținut că răspunderea magistraților este stabilită în condițiile legii speciale, în timp ce  răspunderea statului nu mai este limitată doar la erorile judiciare săvârșite în materie penală, și privește toate erorile judiciare[4].

Într-un  caz , nemulțumirea autorului excepției izvorăște din aceea că un procuror a emis un rechizitoriu care nu s-a fundamentat pe fapte care să întrunească elementele constitutive ale vreunor infracțiuni. Pentru a fi pusă în discuție o eventuală reparare de prejudicii, ar trebui să existe o eroare judiciară în materie penală. Or, eroarea judiciară constă atât potrivit dispozițiilor art. 504 C. pr. pen. din 1968 (actualul art. 538 ), într-o condamnare definitivă și pentru care, în urma rejudecării, s-a pronunțat o hotărâre definitivă de achitare. Prin urmare, nu poate fi pus semnul egalității între un rechizitoriu care doar dispune trimiterea în judecată și o hotărâre definitivă de condamnare, deoarece, potrivit dispozițiilor art. 23 alin. (11) din Constituție, “Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare, persoana este considerată nevinovată”, prezumție care nu poate fi înlăturată de existența unui act de trimitere în judecată, care, de altfel, poate fi supus cenzurii, partea interesată având posibilitatea “de a arăta judecătorului în ce constă nelegalitatea comisă”[5]. Curtea Constituțională  constată că poate exista o eroare judiciară, dar nu fundamentată pe tipul de eroare din procesele penale, ci pe tipul de eroare ce izvorăște din alte procese. Astfel, în măsura în care un procuror își exercită atribuțiile specifice cu rea-credință sau gravă neglijență, acesta poate fi răspunzător disciplinar în condițiile art. 99 lit. t) din Legea nr. 303/2004, putând fi sesizată, așa cum s-a arătat anterior, Inspecția Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, întrucât potrivit art. 991 din aceeași lege “există rea-credință atunci când judecătorul sau procurorul încalcă cu știință normele de drept material ori procesual, urmărind sau acceptând vătămarea unei persoane”, și “există gravă neglijență atunci când judecătorul sau procurorul nesocotește din culpă, în mod grav, neîndoielnic și nescuzabil, normele de drept material ori procesual .” Prin urmare, în acord cu dispozițiile art. 134 alin. (2) din Constituție, competența de a se pronunța în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor și procurorilor și de a identifica în concret existența unei erori judiciare în alte cauze decât cele penale revine în exclusivitate Consiliului Superior al Magistraturii care, în astfel de situații, îndeplinește rol de instanță de judecată, Curții Constituționale nefiindu-i atribuită o astfel de posibilitate. Totodată, în măsura în care, în exercitarea atribuțiilor specifice, un magistrat săvârșește o infracțiune, atunci hotărârea penală de condamnare a acestuia poate constitui temei al acțiunii directe împotriva statului pentru prejudiciile cauzate unei persoane prin acea faptă dacă s-a stabilit că fapta comisă a fost de natură să determine o eroare judiciară. Prin urmare, și acest tip de fapte generatoare de prejudicii poate intra sub incidența erorii judiciare, fiind vorba așadar de răspunderea statului în condițiile instituite de art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004, iar identificarea erorii judiciare în astfel de situații reprezintă atributul exclusiv al instanțelor de drept comun, ținând de specificitatea fiecărui caz în parte.  În consecință, nu poate fi primită critica referitoare la încălcarea art. 16 alin. (1) din Constituție, deoarece, pe de o parte, situația juridică a cetățenilor care au fost vătămați printr-o eroare judiciară nu este identică cu cea a celor care au fost vătămați de conduita magistraților în alte cazuri decât cele la care se referă art. 96 din Legea nr. 303/2004 și, pe de altă parte, spre deosebire de faptele ilicite cauzatoare de prejudicii săvârșite de alți cetățeni (de exemplu, răspunderea medicului pentru culpa medicală) care pot fi chemați direct în judecată, pentru magistrați, Constituția, și nu legea, consacrând principiul răspunderii directe a statului, a instituit cu titlu de excepție răspunderea subsidiară a acestora[6].

 Potrivit art. 132 din Constituție, procurorii își desfășoară activitatea potrivit principiului legalității, imparțialității și a controlului ierarhic sub autoritatea ministrului justiției, sens în care toate actele întocmite de aceștia, în funcție de faza procesuală în care au fost emise, sunt supuse cenzurii procurorului ierarhic superior ori instanțelor judecătorești stabilite de lege care, în acord cu art. 126 alin. (1) din Legea fundamentală, alături de Înalta Curte de Casație și Justiție, înfăptuiesc justiția.  Totodată, o astfel de critică nu poate fi primită nici din perspectiva magistratului judecător, deoarece acesta, în procesul de înfăptuire a actului de justiție, nu este titular de drepturi subiective proprii a căror exercitare abuzivă poate genera încălcarea drepturilor altor persoane. Câtă vreme judecătorul aparține puterii judecătorești, el pronunță hotărâri nu numai în numele legii, ci și în cel al statului pe care îl reprezintă, stat de la care emană legea căreia i se supune. și din această perspectivă este firesc ca, în situația în care s-a produs o eroare judiciară, persoana interesată să se îndrepte direct împotriva statului și nu împotriva judecătorului, acesta din urmă nefiind decât un reprezentat al primului.

Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului dezvoltată pe marginea noțiunii de eroare judiciară consacrată de art. 3 din Protocolul nr. 7 la Convenție relevă faptul că aceasta este, ca regulă generală, asociată materiei penale și decurge din ideea de eroare de fapt săvârșită de instanța care, fiind chemată să se pronunțe asupra temeiului unei acuzații penale, pronunță condamnarea unei persoane nevinovate. Referindu-se la noțiunea de “eroare judiciară”, instanța europeană a statuat că simpla considerare a faptului că investigația în cazul reclamantului era “incompletă și părtinitoare” nu poate prin ea însăși, în absența erorilor judiciare sau a unor încălcări serioase a procedurilor judecătorești, a unor abuzuri de putere ori a unor erori evidente în aplicarea dreptului material sau a oricărui alt motiv important ce rezultă din interesul justiției, să indice prezența unei erori judiciare în procedura anterioară. De aceea, s-a statuat că ceea ce prevalează cu privire la eroarea judiciară comisă de către instanțele inferioare, adică a greșelilor din administrarea justiției, constă în imposibilitatea neutralizării sau corectării sale în alt fel[7].

De altfel, referindu-se la principiul răspunderii statului cu privire la încălcarea normelor Uniunii Europene prin hotărâri judecătorești, Curtea de la Luxemburg a statuat că persoanele particulare trebuie să aibă posibilitatea de a obține în fața unei instanțe naționale repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea drepturilor lor în urma unei hotărâri, cu condiția ca aceasta să fie pronunțată în fața unei instanțe de ultim grad de jurisdicție, iar încălcarea să fie suficient de gravă. Această din urmă condiție se apreciază în funcție de nivelul de claritate și precizie al normei, de caracterul intenționat al încălcării și de împrejurarea că eroarea nu poate fi scuzabilă[8] . Or, în prezenta cauză supusă cenzurii Curții Constituționale, emiterea incorectă a unui rechizitoriu putea fi neutralizată de către instanțele de judecată competente să se pronunțe asupra dezlegării pricinii, fapt care, de altfel, s-a întâmplat; deci nu poate fi pusă în discuție existența hotărâri judecătorești vătămătoare.

 În consecință, o încălcare gravă a unei norme de drept de către un judecător prin care a produs o eroare judiciară trebuie mai întâi constatată de o instanță națională în condițiile unui proces echitabil, ca efect al antrenării răspunderii statului, stat care, la rândul său, are o acțiune în regres împotriva judecătorului, dacă se stabilește, tot în cadrul unui proces echitabil, că acesta este cel care a încălcat norma de drept cu gravă neglijență sau rea-credință[9].

Nu este îndreptățită la repararea pagubei persoana care, în cursul procesului, a contribuit în orice mod la săvârșirea erorii judiciare de către judecător sau procuror.

Am îndrăzni o părere personală: dreptul la repararea pagubei există chiar dacă persoana, în cursul procesului, a contribuit în orice mod la săvârșirea erorii judiciare de către judecător sau procuror; ceea ce credem noi că va exista este o limitare a întinderii cuantumului prejudiciului, deci a pagubei, ce trebuie cantonată corespunzător gradului de vinovăție a fiecăruia, nefiind vorba, în principiu, de a exonerare totală de răspundere.  Textul ar trebui să se refere la “a determina”, și nu la “a contribui”. Poate fi vorba de o exonerare de răspundere determinată de o faptă exclusivă, și de o limitare a cuantumului răspunderii pe măsura gradului de vină a fiecăruia la producerea prejudiciului.

În cazul în care victima a contribuit cu intenție sau din culpă la cauzarea ori la mărirea prejudiciului sau nu le-a evitat, în tot sau în parte, deși putea să o facă, – cu valoare de principiu –  cel chemat să răspundă va fi ținut numai pentru partea de prejudiciu pe care a pricinuit-o.

Aceste dispoziții  se aplică și în cazul în care la cauzarea prejudiciului au contribuit atât fapta săvârșită de autor, cu intenție sau din culpă, cât și forța majoră, cazul fortuit ori fapta terțului pentru care autorul nu este obligat să răspundă ( spune art. 1371 C. civ., care  reglementează  Vinovăția comună. Pluralitatea de cauze).

Pentru repararea prejudiciului, persoana vătămată se poate îndrepta cu acțiune numai împotriva statului, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice.

Nici cu această limitare nu am îndrăzni să fim de acord. Nu văd de ce  un reclamant nu ar avea beneficiul de discuțiune. Potrivit acestui text de lege aș chema la directă răspundere solidară, atât a Ministerului Finanțelor Publice, cât și a magistratului. Este latitudinea ministerului să arate directul vinovat și răspunzător. Nu vedem de ce indivizibilitatea ar  fi stipulată , întrucât obiectul obligației este,  prin natura sa, susceptibil de divizare materială sau intelectuală. Limitativ, Ministerul Finanțelor Publice, fiind singurul desemnat direct prin lege, nu vedem de ce nu ar chema în garanție în același proces, și pe magistrat. După ce prejudiciul  [având un singur obiect, una res vertitur ] a fost acoperit  integral de stat în temeiul  [acestei legi,  ce ni se pare că stipulează expres solidaritatea] hotărârii irevocabile date, statul se poate îndrepta cu o acțiune în despăgubiri împotriva judecătorului sau procurorului care, cu rea-credință sau gravă neglijență, a săvârșit eroarea judiciară cauzatoare de prejudicii. Credem că statul este obligat a se  îndrepta cu o acțiune în despăgubiri împotriva judecătorului sau procurorului care, cu rea-credință sau gravă neglijență, a săvârșit eroarea judiciară cauzatoare de prejudicii.  Această târzie acțiune nu profită statului (sed non ad argentum obligationem), și nu îndeamnă pe magistrat la prudență. Este pur și simplu superfluă. Este evident că statul răspunde pentru tot, obiectiv,  iar magistratul limitat, numai pentru intenție sau culpă gravă profesională.

Într-o excepție  invocată într-o cauză având ca obiect apelul declarat împotriva Sentinței civile nr. 37 din 28 februarie 2013, pronunțată de Tribunalul Gorj autorul susține că art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 contravine prevederilor constituționale ale art. 16 și 21. În acest sens, arată, în esență, că “durata unui proces nu este strict limitată de normele de procedură, dar pentru exercitarea acțiunii pentru repararea prejudiciilor materiale este prevăzut termenul de un an, cât și termenul de prescripție al faptelor. Dreptul la un proces echitabil prevede și egalitatea părților, or, dacă pentru o faptă este prevăzut un termen, același termen trebuie prevăzut și pentru acțiunea în repararea prejudiciilor și pentru soluționarea cauzelor”.

În ceea ce privește critica de neconstituționalitate raportată la art. 21 alin. (1) și (3) din Legea fundamentală[10],   Curtea a statuat că “dispozițiile de lege criticate nu îngrădesc accesul la justiție, ci, dimpotrivă, stabilesc condițiile în care se poate exercita dreptul persoanei vătămate la repararea prejudiciilor materiale cauzate prin erorile judiciare săvârșite în alte procese decât cele penale”. Prin urmare, tocmai dispozițiile legale criticate constituie cadrul legal pentru exercitarea dreptului la despăgubiri din partea statului pentru prejudiciile materiale cauzate prin erori judiciare, exercitare care este condiționată de existența unei hotărâri judecătorești prealabile prin care să se fi angajat răspunderea penală sau disciplinară a judecătorului pentru o faptă săvârșită în cursul judecății procesului și dacă această faptă este de natură să determine o eroare judiciară[11].

Legea stipulează că orice persoană poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, direct sau prin conducătorii instanțelor ori ai parchetelor, în legătura cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a judecătorilor sau procurorilor, încălcarea obligațiilor profesionale în raporturile cu justițiabilii ori săvârșirea de către aceștia a unor abateri disciplinare. Exercitarea acestui drept  nu poate pune în discuție soluțiile pronunțate prin hotărârile judecătorești, care sunt supuse căilor legale de atac (art. 97).

  Referitor la imposibilitatea justițiabililor de a se îndrepta împotriva judecătorilor, “în mod direct”, “pe cale civilă”, pentru repararea prejudiciilor materiale și morale suferite, Curtea Constituțională s-a mai pronunțat, de exemplu, prin Decizia nr. 1.052 din 13 noiembrie 2007[12],  subliniind  extinderea  garanției constituționale a acestei răspunderi. De asemenea, Curtea a observat că prevederile constituționale cuprinse în art. 52 alin. (3) consacră principiul răspunderii obiective a statului în asemenea împrejurări[13].

Capitolul II al Legii nr. 303/2004 reglementează Răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor. Magistrații răspund disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu, precum și pentru faptele care afectează prestigiul justiției.

Constituie abateri disciplinare:

a) manifestările care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului justiției, săvârșite în exercitarea sau în afara exercitării atribuțiilor de serviciu;

b) încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilități și interdicții privind judecătorii și procurorii;

c) atitudinile nedemne în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu față de colegi, celălalt personal al instanței sau al parchetului în care funcționează, inspectori judiciari, avocați, experți, martori, justițiabili ori reprezentanții altor instituții;

d) desfășurarea de activități publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

e) refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de părțile din proces;

f) refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu;

g) nerespectarea de către procuror a dispozițiilor procurorului ierarhic superior, date în scris și în conformitate cu legea;

h) nerespectarea în mod repetat și din motive imputabile a dispozițiilor legale privitoare la soluționarea cu celeritate a cauzelor ori întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive imputabile;

i) nerespectarea îndatoririi de a se abține atunci când judecătorul sau procurorul știe că există una din cauzele prevăzute de lege pentru abținerea sa, precum și formularea de cereri repetate și nejustificate de abținere în aceeași cauză, care are ca efect tergiversarea judecății;

j) nerespectarea secretului deliberării sau a confidențialității lucrărilor care au acest caracter, precum și a altor informații de aceeași natură de care a luat cunoștință în exercitarea funcției, cu excepția celor de interes public, în condițiile legii;

k) absențe nemotivate de la serviciu, în mod repetat sau care afectează în mod direct activitatea instanței ori a parchetului;

l) imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror;

m) nerespectarea în mod nejustificat a dispozițiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse în conformitate cu legea de conducătorul instanței sau al parchetului ori a altor obligații cu caracter administrativ prevăzute de lege sau regulamente;

n) folosirea funcției deținute pentru a obține un tratament favorabil din partea autorităților sau intervențiile pentru soluționarea unor cereri, pretinderea ori acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal reglementat pentru toți cetățenii;

o) nerespectarea în mod grav sau repetat a dispozițiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor;

p) obstrucționarea activității de inspecție a inspectorilor judiciari, prin orice mijloace;

q) participarea directă sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investiții pentru care nu este asigurată transparența fondurilor;

r) lipsa totală a motivării hotărârilor judecătorești sau a actelor judiciare ale procurorului, în condițiile legii;

s) utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul hotărârilor judecătorești sau al actelor judiciare ale procurorului ori motivarea în mod vădit contrară raționamentului juridic, de natură să afecteze prestigiul justiției sau demnitatea funcției de magistrat;

ș) nerespectarea deciziilor Curții Constituționale ori a deciziilor pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în soluționarea recursurilor în interesul legii;

 t) exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență. ( art. 99 a fost modificat de pct. 3 al art. I din Legea nr. 24 / 2012[14]).

Legea nr. 24 din 17 ianuarie 2012 a introdus prin pct. 4 al art. I  un nou articol, 991  care stipulează că există rea-credință atunci când judecătorul sau procurorul încalcă cu știință normele de drept material ori procesual, urmărind sau acceptând vătămarea unei persoane.  Există gravă neglijență atunci când judecătorul sau procurorul nesocotește din culpă, în mod grav, neîndoielnic și nescuzabil, normele de drept material ori procesual.  

Sancțiunile disciplinare care se  pot aplica judecătorilor și procurorilor de secțiile Consiliului Superior al Magistraturii[15], proporțional cu gravitatea abaterilor, sunt: a) avertismentul; b) diminuarea indemnizației de încadrare lunare brute cu până la 20% pe o perioadă de până la 6 luni; c) mutarea disciplinară pentru o perioadă de până la un an la o altă instanță sau la un alt parchet, situate în circumscripția altei curți de apel ori în circumscripția altui parchet de pe lângă o curte de apel; d) suspendarea din funcție pe o perioadă de până la 6 luni) excluderea din magistratură (art. 100 a fost modificat prin pct. 5 al art. I din Legea nr. 24/2012  )[16].

Capitolul Responsabilitate și proceduri disciplinare  din Recomandarea CM/Rec(2010)12 a Comitetului Miniștrilor către statele membre cu privire la judecători: independența, eficiența și responsabilitățile este deosebit de succint:

66. Nu poate fi antrenată răspunderea civilă sau disciplinară a unui judecător pentru modul de interpretare a legii, apreciere a faptelor sau evaluare a probelor, cu excepția cazurilor de rea-credință și gravă neglijență.

67. Numai statul, în caz că a plătit o compensație, poate să încerce să stabilească răspunderea civilă a unui judecător, prin acțiune în justiție.

68. Nu poate fi antrenată răspunderea penală a unui judecător pentru modul de interpretare a legii, apreciere a faptelor sau evaluare a probelor, cu excepția cazurilor de rea-credință.

69. Procedurile disciplinare pot fi demarate în cazul în care judecătorii nu reușesc să își îndeplinească obligațiile într-o manieră eficientă și adecvată. Aceste proceduri ar trebui să fie efectuate de către o autoritate independentă sau o instanță judecătorească, cu toate garanțiile unui proces echitabil și care să îi asigure judecătorului dreptul de a contesta decizia și sancțiunea. Sancțiunile disciplinare trebuie să fie proporționale cu abaterea comisă.

70. Judecătorii nu trebuie să fie responsabili personal în cazul în care decizia lor este infirmată sau modificată într-o cale de atac.

71. Atunci când nu exercită funcții judiciare, judecătorii sunt responsabili civil, penal sau administrativ potrivit dreptului comun[17].

Această recomandare este valabilă și pentru magistrații-procurori sau magistrații asistenți.

Și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului este în sensul că instituirea unor incompatibilități pentru funcții publice elective nu contravine prevederilor Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Astfel, prin Hotărârea din 15 iunie 2006, pronunțată în Cauza Lykourezos c Greciei, § 51, s-a statuat că, în virtutea obligației statelor contractante de a organiza alegeri în condiții care să asigure libertatea de exprimare a opiniei poporului, prevăzută la art.3 din primul Protocol adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, statele au o largă marjă de apreciere în instituirea unor limitări sau incompatibilități ale funcțiilor publice și a unor reguli specifice cu privire la statutul parlamentarilor, în funcție de factori istorici și politici proprii fiecărui stat[18]. Curtea de la Strasbourg a reținut că există numeroase moduri de organizare și de funcționalitate a sistemelor electorale, precum și o multitudine de diferențe în Europa, care decurg în special din evoluția istorică, din diversitatea culturală și din opinia politică, diferențe care impun fiecărui stat contractant să le încorporeze în propria viziune asupra democrației[19] .

Dispozițiile Legii nr.161/2003, în partea referitoare la incompatibilitățile privind aleșii locali, prevăd în mod concret atât ceea ce este permis, cât și ceea ce este interzis. În acest context se înscriu și prevederile articolului unic pct.2 [cu referire la art.87 alin.(3) teza a doua] din legea supusă controlului de constituționalitate, care nu fac altceva decât să completeze dispozițiile art.87 alin.(3) din Legea nr. 161/2003, în sensul că primarii și viceprimarii, primarul general și viceprimarii municipiului București pot exercita funcții în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă cu atribuțiile exercitate ca primari sau viceprimari, primar general sau viceprimari ai municipiului București, potrivit legii[20].

            În consecință, chiar dacă reglementarea poate fi îmbunătățită, considerăm că ea este suficient de clară, întreagă și lămuritoare. Așa, de exemplu, exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență poate fi uneori abatere disciplinară , dar acest fapt nu împiedică antrenarea răspunderii.

 Orice fel de presiune asupra legiuitorului excede cadrul administrativ, trecând în sfera presiunilor politice.

REPARTIZAREA ALEATORIE A CAUZELOR

Statutul procurorului este determinat de dispozițiile art.132 din Constituție, care, în alin.(1), stabilesc că procurorii își desfășoară activitatea potrivit principiului legalității, al imparțialității și al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiției. Din acest text constituțional rezultă, fără dubiu, o legătură a instituției Ministerului Public cu puterea executivă, care este determinată de faptul că aceasta din urmă reprezintă interesele societății în mod permanent și continuu, iar Ministerul Public, potrivit art.131 alin.(1) din Constituție, reprezintă și el în activitatea judiciară interesele generale ale societății și apără ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor. „Este adevărat că Ministerul Public face parte, potrivit Constituției, din «autoritatea judecătorească». Totuși, el reprezintă o magistratură specială, care nu îndeplinește atribuții de natură jurisdicțională. În sensul prevederilor art.131 alin.(1) din Constituție, procurorii își desfășoară activitatea «sub autoritatea ministrului justiției», organ esențialmente executiv, fiind, pe cale de consecință, ei înșiși agenți ai autorității executive” [1]  . Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat că, pe terenul art.6 §1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în România, procurorii, acționând în calitate de reprezentanți ai Ministerului Public, subordonați, mai întâi, procurorului general, apoi ministrului justiției, nu îndeplinesc condiția de independență în raport cu puterea executivă; or, independența față de executiv este inclusă printre garanțiile pe care le presupune noțiunea de „magistrat”, în sensul art.5 § 3 din Convenție [Hotărârea din 22 mai 1998, pronunțată în Cauza Vasilescu c României, §§ 40 și 41, sau Hotărârea din 3 iunie 2003, pronunțată în Cauza Pantea c României, § 238]; mai mult, această jurisprudență a Curții Europene a Drepturilor Omului a fost reflectată și în jurisprudența Curții Constituționale[2] . În consecință, procurorii nu pot invoca o poziție de independență, asemenea judecătorilor, cu privire la care art.124 alin.(3) prevede expres că „Judecătorii sunt independenți și se supun numai legii”, din moment ce activitatea acestora se desfășoară sub control ierarhic și sub autoritatea ministrului justiției. În acest sens, Comisia de la Veneția a subliniat că politica judiciară — penală sau civilă — a unui stat este determinată, într-un context democratic, de Guvern, emanație a majorității parlamentare. Această politică trebuie să fie executată de agenți ai Guvernului, și anume de procurori, astfel încât exigențele referitoare la independența completă a judecătorilor nu sunt aplicabile în aceeași măsură și procurorilor[3] .Totodată, Comisia de la Veneția a reiterat că Ministerul Public nu trebuie să fie, în mod necesar, independent, fiind de preferat ca acesta să depindă de Ministerul Justiției[4] .

În temeiul Constituției și al Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, procurorii din fiecare parchet sunt subordonați conducătorului parchetului respectiv, iar conducătorul unui parchet este subordonat conducătorului parchetului ierarhic superior din aceeași circumscripție [art.65 din lege]. Potrivit prevederilor art.64 alin.(1), alin.(3) și alin.(4) din Legea nr.304/2004, dispozițiile procurorului ierarhic superior, date în scris și în conformitate cu legea, sunt obligatorii pentru procurorii din subordine; soluțiile adoptate de procuror pot fi infirmate motivat de către procurorul ierarhic superior, când sunt apreciate ca fiind nelegale sau netemeinice, iar lucrările repartizate unui procuror pot fi trecute altui procuror (i) în cazul suspendării sau încetării calității de procuror; (ii) în absența sa, dacă există cauze obiective care justifică urgența și care împiedică rechemarea sa; (iii) când lasă cauza în nelucrare în mod nejustificat mai mult de 30 de zile. În temeiul art.64 alin.(5) din lege, procurorul poate contesta la Secția  pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în cadrul procedurii de verificare a conduitei procurorilor, măsura dispusă de procurorul ierarhic superior.

Curtea Constituțională a statuat că procurorii nu pot invoca o poziție de independență, asemenea judecătorilor, din moment ce activitatea acestora se desfășoară sub control ierarhic și sub autoritatea ministrului justiției[5] . Prin urmare, având în vedere că procurorul nu este independent în structura Ministerului Public, ci subordonat ierarhic, nu se pot reglementa garanții aferente imparțialității obiective care ar afecta în substanța sa conceptul constituțional de control ierarhic. Or, repartizarea aleatorie a cauzelor transgresează autonomia funcțională de care beneficiază procurorul și afectează însăși esența controlului ierarhic. Curtea nu exclude, însă, posibilitatea legiuitorului să reglementeze măsuri care să crească gradul de imparțialitate obiectivă a procurorului, însă, în structurarea acestora, privite global, nu poate să afecteze substanța controlului ierarhic, trebuind să mențină un just echilibru între garanțiile legale de imparțialitate obiectivă astfel reglementate și esența controlului ierarhic. Totodată, Curtea subliniază că tensiunea normativă dintre un concept constituțional și cel legal nu poate să ducă la denaturarea normei constituționale, astfel încât normele legale trebuie să se modeleze în funcție de exigențele constituționale.

Având în vedere aceste considerente, Curtea apreciază că soluția legislativă privind repartizarea aleatorie a cauzelor în ceea ce îi privește pe procurori contravine principiului constituțional al subordonării ierarhice, statuat la art.132 alin.(1) din Constituție, care îndrituiește procurorul ierarhic superior să dispună cu privire la modul în care sunt administrate cauzele la nivelul parchetului pe care îl conduce, inclusiv sub aspectul repartizării lor, în funcție de numărul de cauze aflate în cercetare pe rolul parchetului, de complexitatea lor, precum și de specializarea procurorilor din subordine.[6]

Dispozițiile art. 95 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, potrivit cărora judecătorii, procurorii și magistrații-asistenți pot fi percheziționați, reținuți sau arestați preventiv numai cu încuviințarea secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii, dau expresie unei atribuții a acestui organism, stabilite prin legea sa organică, “în realizarea rolului său de garant al independenței justiției”, așadar sunt în concordanță cu dispozițiile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (4) din Constituție. Nu poate fi reținută nici încălcarea prevederilor art. 21 și art. 124 din Legea fundamentală, întrucât dispozițiile art. 95 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 nu stabilesc nicio obligație pentru judecătorii învestiți cu soluționarea cererilor la care textul legal face referire, de natură să știrbească în vreun fel independența acestora, consfințită prin dispozițiile art. 124 alin. (3) din Constituție, potrivit cărora “Judecătorii sunt independenți și se supun numai legii”. Cât privește dispozițiile art. 148 alin. 1 lit. f) C. pr. pen., acestea sunt criticate pentru faptul că sunt interpretabile, întrucât omit să stabilească situațiile în care poate dispune arestarea unor persoane, “lăsând aceasta la arbitrariul judecătorului”. Or, o asemenea împrejurare nu constituie în sine o încălcare a dispozițiilor constituționale, întrucât rolul instanței judecătorești este tocmai acela de a interpreta actul normativ și de a-l aplica la o speță concretă[7].

             Adriana Stoicescu, șefa Tribunalului Timiș,  a transmis, via Facebook, un mesaj colegilor săi de breaslă: Oare cum putea fi apreciată capacitatea unui magistrat de a motiva coerent o hotărâre, la standardele cerute de Înalta Curte, „când la mapa profesională existau doar rechizitorii. Nimeni nu s-a revoltat când procurori de parchet local dobândeau grad și salarizare aferentă Parchetului Înaltei Curți, prin delegare, apoi cercetau judecători și procurori cu grad de curte și cu 20 de ani vechime, în timp ce marea masă de procurori lua drumul capitalei, în fiecare an, pentru a-și obține gradul profesional. Nimeni nu s-a revoltat când șefilor Inspecției Judiciare sau judecătorilor „prea curajoși, prea independenți, de-a dreptul obraznici” li se făceau dosare penale, doar-doar li se închide gura.”

Astăzi, falșii apostoli ai luptei anticorupție resimt în fiecare celulă frustrarea pricinuită de înființarea Secției Speciale. Alături de ei,  nostalgicii  unor vremuri   apuse, „care nu pot și nu vor să înțeleagă că lumea se schimbă sub ochii lor. Care nu vor să accepte că moda notelor informative și a delațiunii trebuie să dispară pentru totdeauna.”[8]

PARTICIPAREA PROCURORILOR LA JUDECAREA CAUZELOR  S. I. I. J.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție susține că procurorul militar care a făcut ancheta penală în Dosarul Mineriada, având „cea mai bună cunoaștere a cauzei dintre toți procurorii Ministerului Public”, nu mai poate reprezenta în instanță această cauză odată ce dosarul a fost preluat de Secția  specială de anchetare a magistraților. Augustin Lazăr spune că acesta este un exemplu al haosului din Justiție creat de ordonanțele ministrului Tudorel Toader.

Procurorul militar care a făcut anchetă în Dosarul Mineriadei  și care intră în sala de judecată pentru a susține acuzațiile a trebuit să fie schimbat după ce a intrat în vigoare una dintre ordonanțele de urgență promovate de ministrul Justiției, Tudorel Toader. Acesta este un exemplu din solicitarea prin care procurorul Augustin Lazăr cere C. S. M.  să sesizeze Curtea Constituțională  cu un posibil conflict constituțional legat de modul în care Guvernul a adoptat mai multe ordonanțe de urgență care modifică Legile Justiției[1].

În „dosarul Mineriada” a fost inculpat, printre alții – inclusiv militari, și un magistrat; astfel, dosarul a devenit un dosar preluat de S.I.I.J., conform   art. II alin. 11 din OUG nr. 90/2018.

          Având în vedere că, potrivit art. III alin. (1) din Legea nr. 207/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, “Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție începe să funcționeze în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, respectiv la data de 23 octombrie 2018, ținând seama că până la acest moment Consiliul Superior al Magistraturii nu a finalizat în termenul legal procedura de operaționalizare a Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, luând în considerare faptul că legea prevede expres competența acestei secții de a efectua urmărirea penală pentru infracțiunile săvârșite de judecători și procurori, inclusiv judecătorii și procurorii militari și cei care au calitatea de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, precum și faptul că, începând cu data de 23 octombrie 2018 – data stabilită de lege pentru operaționalizarea secției, Direcția Națională Anticorupție și celelalte parchete nu vor mai avea competența de a efectua urmărirea penală a infracțiunilor săvârșite de aceste persoane, situație care ar afecta în mod grav procedurile judiciare în cauzele ce intră în competența secției și ar putea crea un blocaj instituțional, ținând cont de faptul că legea în vigoare nu conține norme tranzitorii cu privire la modul concret de operaționalizare a Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, în cazul depășirii termenului stabilit de Legea nr. 207/2018, fiind necesară adoptarea unor măsuri legislative urgente care să reglementeze o procedură simplă, derogatorie de la art. 883-885 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea numirii provizorii a procurorului-șef, a procurorului-șef adjunct și a cel puțin unei treimi din procurorii secției, ceea ce va permite operaționalizarea secției în termenul stabilit de lege, respectiv 23 octombrie 2018, Guvernul României a adoptat Ordonanță de Urgență nr. 90 din 10 octombrie 2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție[2].

Organizarea judiciară se instituie având ca finalitate asigurarea respectării drepturilor și a libertăților fundamentale ale persoanei prevăzute, în principal, în următoarele documente: Carta internațională a drepturilor omului, Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Convenția Organizației Națiunilor Unite asupra drepturilor copilului și Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, precum și pentru garantarea respectării Constituției și a legilor țării.

Organizarea judiciară are, de asemenea, ca obiectiv de bază asigurarea respectării dreptului la un proces echitabil și judecarea proceselor de către instanțe judecătorești în mod imparțial și independent de orice influențe extranee.

Capitolul II al Legii nr. 304/2004 reglementează Organizarea Ministerului Public.

Articolul   88dinSecțiunea 21– Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție  a Legii nr. 304 din 28 iunie 2004 privind organizarea judiciară,  republicată[3] dispune că :

În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție se înființează și funcționează Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție care are competența exclusivă de a efectua urmărirea penală pentru infracțiunile săvârșite de judecători și procurori, inclusiv judecătorii și procurorii militari și cei care au calitatea de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (alin. 1).

Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție își păstrează competența de urmărire penală și în situația în care, alături de persoanele prevăzute la alin. (1), sunt cercetate și alte persoane ( alin. 2).

În cazul infracțiunilor săvârșite de judecătorii și procurorii militari, dispozițiile art. 56 alin. (4) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile (alin. 3),  ceea ce înseamnă că urmărirea penală în cazul infracțiunilor săvârșite de militari nu se mai efectuează, în mod obligatoriu, de procurorul militar.

              Alineatul (11) al aceluiași articol spune că de la data operaționalizării Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, cauzele de competența acesteia, aflate în lucru la Direcția Națională Anticorupție și alte unități de parchet, precum și dosarele cauzelor referitoare la infracțiunile prevăzute de art. 881 alin. (1) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și soluționate până la data acestei operaționalizări se preiau de către aceasta.

  În Raportul ad hoc, GRECO recomandă să fie abandonată crearea noii secții speciale pentru investigarea infracțiunilor din justiție(recomandarea ii).

  GRECO reamintește că a evaluat crearea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, văzută ca o anomalie a cadrului instituțional existent, „care ar putea conduce la conflicte de competență și ar putea fi folosită necorespunzător și supus