CASETELE DE VALORI

CASETELE  DE VALORI

Avantajele casetelor de valori sunt : siguranţa valorilor tezaurizate (bijuterii, diverse colecţii, documente de valoare, testamente, titluri, acţiuni, obligaţiuni, certificate de proprietate, certificate de depozit), confidenţialitatea operaţiunilor, eliminarea riscurilor furtului din locuinţă. Potrivit procedurii, casetele de valori pot fi deschise numai cu cheile unice de acces aflate in posesia clienţilor, după acţionarea, in prealabil, a unei alte chei unice aflate in posesia băncii

Anchetatorii au întocmit un cerc de suspecţi în cazul furtului din cutia de valori de la sucursala BCR din centrul Piteştiului. Potrivit unor surse din poliţie, sunt suspecte toate persoanele care au intrat şi au ieşit din încăperea unde se găsea cutia de valori respectivă, inclusiv angajaţi şi clienţi ai băncii[1].

Directorul de comunicare al BCR a descris jurnaliştilor sistemul de securitate al băncii din zona de Tezaur şi procedura deschiderii unei casete de valori, cu “trei bariere de securitate”, precizând că în niciun moment “un angajat al băncii nu vede, nu observă, nu are idee ceea ce se află în interiorul acesteia”[2].

Se pare că au fost persoane care, au închiriat cutii de valori la bancă pentru o scurtă perioadă de timp, au făcut dubluri la cheile de la seifuri şi au aşteptat ca acestea să fie reînchiriate. Deşi cheile ar trebui schimbate după încetarea contractului cu fiecare client, poliţiştii ar fi aflat că, din lipsă de fonduri, reprezentanţii băncii nu au mai făcut acest lucru[3].

Hoţii ar fi deschis respectivele casete cu dubluri după cheile pe care banca le dădea clienţilor, ceea ce înseamnă ca nu existau chei unice, pentru fiecare client, aşa cum susţine banca[4].

Daca acest lucru a fost posibil, atunci este, in mod evident, un caz de flagranta neglijenţă din partea băncii.   Nu credem însă ca aceasta s-a fi putut întâmpla intr-o banca de calibrul BCR[5].

Măsuri suplimentare de securitate sunt cheia unică pentru fiecare client şi legitimarea chiriaşului casetei (un permis de intrare în bancă).  Identitatea  chiriaşului poate înlătura răspunderea băncii, dacă actele prezentate nu ridică suspiciuni evidente.

Capitolul XV din  Titlul IX  intitulat   Diferite contracte speciale al Cărţii a V-a –     Despre obligaţii[6] din Codul civil[7] tratează Contul bancar curent şi alte contracte bancare.

Secţiunea a 4-a a acestui capitol reglementează   Închirierea casetelor de valori.

În executarea contractului de închiriere a casetei de valori, instituţia de credit sau o altă entitate care prestează în condiţiile legii astfel de servicii, denumită prestator, răspunde faţă de client pentru asigurarea unei încăperi adecvate şi sigure, precum şi pentru integritatea casetei (Art. 2.196 din Codul civil  ).

În cazul în care caseta este închiriată mai multor persoane, oricare dintre acestea poate cere deschiderea casetei, dacă nu s-a stipulat altfel prin contract.

În caz de deces al clientului sau al unuia dintre clienţii care foloseau aceeaşi casetă, prestatorul, odată ce a fost înştiinţat, nu poate să consimtă la deschiderea casetei decât cu acordul tuturor celor îndreptăţiţi sau, în lipsă, în condiţiile stabilite de instanţa de judecată.

Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul încetării sau reorganizării persoanei juridice. În acest caz poate solicita deschiderea casetei de valori administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar (Art. 2.197 din Codul civil ).

La împlinirea termenului prevăzut în contract, după expirarea unei perioade de 3 luni de la notificarea adresată clientului, prestatorul poate cere instanţei de judecată, pe cale de ordonanţă preşedinţială, autorizarea de a deschide caseta de valori. Notificarea clientului se poate face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la ultimul domiciliu sau sediu adus la cunoştinţa instituţiei de credit.

Deschiderea forţată a casetei de valori se face în prezenţa unui notar public şi, după caz, cu respectarea măsurilor de prudenţă stabilite de instanţă.

Instanţa de judecată poate, de asemenea, să dispună măsuri de conservare a obiectelor descoperite, precum şi vânzarea acestora în măsura necesară acoperirii chiriei şi cheltuielilor efectuate de prestator, precum şi, dacă este cazul, a prejudiciului cauzat acestuia (Art. 2.198 din Codul civil  ).

Îndeplinind o funcţie bancară, interpretarea  Codului civil  caracterizează contractul ca fiind un contract de închiriere[8],  ca fiind un (alt) contract bancar.

Banca îşi asumă securitatea compartimentului.  Ea este responsabilă de furt sau de pierdere sau pieire,  dacă există o neglijenţă din partea sa[9], indiferent de ce scrie in contractul de închiriere a casetei cu privire la responsabilităţile si obligaţiile băncii[10], potrivit principiilor generale ale răspunderii prevăzute în Codul civil[11].

Asigurarea complexă a băncilor, Banker’s Blanket Bond desemnează nu atât o acoperire extinsă de riscuri (cum ar fi la poliţele de asigurare de proprietate „toate riscurile”), ci faptul că asigurarea cuprinde toate subdiviziunile, posturile şi operaţiunile băncii.

BBB compensează pierderile financiare şi de patrimoniu cauzate băncilor de imperfecţiunea comportamentului uman,  şi anume legat de:

– infidelitatea angajaţilor (deturnări de fonduri, furturi de valori, fraude cu scop de îmbogăţire personală);

– factor uman extern (jaf, furt, hold-up, falsificări, fraude etc.) la sediile băncilor sau în tranzit, inclusiv pierderile rezultând din falsuri de bani şi documente bancare.

Dacă se vrea o protecţie de asigurare contra toate riscurile asigurabile, banca are nevoie să încheie suplimentar la BBB  asigurări de proprietate contra riscurilor de foc şi explozii, calamităţi naturale, căderi de obiecte, inundaţie, alte distrugeri accidentale[12].

Un exemplu celebru de fraudă internă este cazul Barings Bank (1762)  banca s-a prăbușit în 1995, după ce unul dintre angajații băncii, Nick Leeson , a pierdut £ 827 milioane (1.3 dolari miliarde de euro) din cauza investițiilor speculative, în special în contracte futures,   în urma operaţiunilor la bursa de valori din Singapore[13].

Între 45-75% de infracţiuni săvârşite împotriva companiilor sunt cauzate de angajaţi (îndeosebi sub formă de deturnări de fonduri)[14].

Într-un litigiu, conţinutul casetei este o problemă de probă.

Răspunderea băncii intervine doar în cazul neglijenţei proprii sau alături de angajaţii proprii.


[1] http://www.romanialibera.ro

[2] Director BCR despre furtul din casetele de valori: Nu sunt indicii privind vinovăţia unui angajat al băncii , 30 Octombrie 2013 , http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment.

[3] http://www.click.ro/news/national/seifuri-banca-pitesti,30-10-2013. Mediafax.

[4] Dilemă. Avantajele discreţiei acoperă riscurile depunerilor necertificate? Cât de sigure mai sunt casetele de valori? , 30 Octombrie 2013 , http://www.romanialibera.ro/actualitate. În iulie, doi clienţi Raiffeisen din Ploieşti reclamau dispariţia a sute de mii de euro, ceasuri şi aur din casetele de valori, http://www.romanialibera.ro/actualitate.

[5] http://www.romanialibera.ro .

[6] Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a V-a sunt cuprinse în art. 102 – 189 din Legea nr. 71/2011. Obligaţiile născute din faptele juridice extracontractuale sunt supuse dispoziţiilor legii în vigoare la data producerii ori, după caz, a săvârşirii lor. Vezi art. 103 din Legea nr. 71/2011.

[7] Codul Civil republicat, adoptat prin Legea Nr. 287 din 17 iulie 2009, modificat prin   Legea nr. 60 din 10 aprilie 2012 , Art. IX, cu Rectificarea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.   246/29.04.2013.

[8] Est un contract de louage le contract par laquel une banque met un coffre-fort  à la disposition d´un client, Arret de la Cour de cassation,  11 fev 1946 Recueil Dalloz, 1946, 365, Civ 1re 29 mars 1989 Juris-Classeur Periodique  90, II, 21415.   Un asemenea contract are o natură complexă, Paris, 19 aprilie 1984, JCP 85, ed.II, 14491 notă Prevault, code civil fr  art.  1715

[9] Pierre Despessailles, Au service des affaires:La banque, J, Delmas et Cie, 1959, K5, La location de coffres-forts.

[10] www.bancherul.ro , 2013-10-29.

[11] E.  Safta-Romano, Contrace civile, 1, Editura Graphix, Iaşi, 1993, p.  144-145, Locaţiunea de servicii, Dimitrie Alexandresco, Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român,Bucureşti, 1916,  tom  9, p.  258, C.  Hamangiu, N.  Georgean, Codul civil adnotat, Bucureşti, 1932, vol.  9, p.  126, C.  Hamangiu,I.  Rosetti-Bălănescu, Al.  Băicoianu Tratat de drept civil român, Editura Naţională E.  Ciornei , 1929, pp.  986 sqq

[12][12] V.Cernica, Asigurări pentru bănci: BBB , wwwervax.  Com.

[13] Reason, James (1997). Managing the Risks of Organizational Accidents. Ashgate Publishing Limited. p. 29.

[14] Sursa:”Infidelity insurance”, Munich Re

Leave a Reply