CONSTITUŢIA, STATUL DE DREPT, ACŢIUNILE GUVERNULUI ŞI PARLAMENTULUI ROMÂNIEI, ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CURŢII CONSTITUŢIONALE, ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA REFERENDUMULUI

CONSTITUŢIA,  STATUL DE DREPT,  ACŢIUNILE GUVERNULUI ŞI PARLAMENTULUI ROMÂNIEI, ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CURŢII CONSTITUŢIONALE, ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA REFERENDUMULUI

Avizul/ Opinion nr. 685/2012 Adoptat de COMISIA EUROPEANĂ PENTRU DEMOCRAŢIE PRIN DREPT (COMISIA DE LA VENEŢIA)  la cea de-a 93-a Sesiune Plenară  , 14-15 decembrie 2012

Strasbourg, 17 decembrie 2012,  CDL-AD(2012)026

Traducere pe  http://www.ccr.ro/noutati

La 6 iulie 2012, Secretarul general al Consiliului Europei a solicitat Comisiei de la Veneţia să emită o opinie cu privire la compatibilitatea cu principiile constituţionale şi cu statul de drept a acţiunilor întreprinse de Guvernul şi Parlamentul României .

Recurgerea extinsă la ordonanţe de urgenţă guvernamentale – atât de către majorităţile anterioare, cât şi de cele actuale – care prezintă un risc pentru democraţie şi pentru statul de drept în România (§ 85).

Nu mai puţin de 140 de ordonanţe de urgenţă au fost adoptate în 2011, ceea ce reprezintă o folosire abuzivă, nefiind conformă principiilor fundamentale ale corectitudinii ce rezultă din statul de drept şi din principiul separaţiei puterilor (§ 36).

Prin simplificarea procedurii legislative şi prin recurgerea la delegarea legislativă, necesitatea adoptării de ordonanţe de urgenţă ale Guvernului ar trebui să dispară aproape complet.  Menţinerea valabilităţii ordonanţelor cazul în care Parlamentul nu le respinge în mod explicit, ar trebui să fie eliminată prin introducerea unui termen fix pentru aprobare de către Parlament .

By streamlining the legislative procedure and through recourse to delegated legislation, the need for government emergency ordinances should nearly disappear; paragraphs 4 to 8 of Article 115 of the Constitution on government emergency ordinances could become redundant. At the very least, the incentive to use these ordinances so frequently, i.e. the continued validity of the ordinances if Parliament does not contradict them explicitly, should be removed by introducing a fixed deadline for the approval of Parliament. (§ 79).

Cvorumurile pentru participarea la referendum sunt mai degrabă o excepţie în Europa (CDL-AD(2005)034, Referendums in Europe – An analysis of the legal rules in European States –   the Council for Democratic Elections , Venice, 20 October 2005).

În Codul  de bune practici în materie de Referendum (CDL-AD(2007)008, the Council for Democratic Elections , Venice, 16 December 2006) Comisia de la Veneţia recomandă să nu existe un cvorum de participare în cazul referendumului, iar dezbaterea din România cu privire la valabilitatea listelor electorale arată într-adevăr dificultăţile care pot rezulta urmare a introducerii unui astfel de cvorum (§ 48).

Este esenţial să se respecte stabilitatea dreptului stabilit. Nu se poate schimba „regulile jocului” în timp ce jocul este deja în plină desfăşurare. Chiar dacă pot exista motive valide pentru a schimba o regulă electorală, acest lucru nu trebuie să se facă chiar înainte de alegeri sau de referendum (§ 49)

Procedura de suspendare a Preşedintelui   urmărește ca acesta să răspundă politic în faţa Parlamentului şi a electoratului, deşi motivele de demitere invocă răspunderea juridică. Rolul Curţii Constituţionale în cadrul acestei proceduri este, de asemenea, destul de neclar. Dacă se decide menţinerea sa, procedura prevăzută la art. 95 din Constituţie  ar trebui să vizeze clar responsabilitatea juridică.

If maintained at all, the procedure of Article 95 of the Constitution on the suspension of the President as it stands should be transformed into a clearly legal responsibility, initiated by Parliament but settled by a court (§78).

În practica sa, Curtea Constituţională a României mai întâi publică un comunicat de presă în care indică dispozitivul deciziei, iar textul integral al deciziei se publică pe site-ul Curţii şi este trimis spre publicare la Monitorul Oficial al României uneori cu considerabilă întârziere. Comisia de la Veneţia recomandă anunţarea publică a deciziilor numai atunci când textul complet este disponibil pentru a fi făcut public.

The Venice Commission recommends announcing a judgement only when its full text is available for public release. In order to properly implement a judgement of a constitutional court for other state powers the sentence but also the arguments leading to that sentence are essential (§ 66).

Nouă ni se pare cel puțin incorectă varianta propusă, atât timp cât o soluție judecătorească este pronunțată în ședință publică, minuta fiind consemnată în registrul de ședințe, urmând mai apoi, evident,  redactarea hotărârii. Propunerea redactării cu celeritate a unor hotărâri este superfluă.

Respectul pentru independenţa organelor judiciare este o condiţie indispensabilă pentru o democraţie stabilă bazată pe statul de drept. Apărarea judecătorilor şi procurorilor de presiuni nejustificate este o sarcină tipică a unui consiliu judiciar. Ca o măsură de protecţie pentru independenţa judiciară este important ca respectivul consiliul judiciar să beneficieze de un temei juridic suficient de clar pentru această competenţă, inclusiv pentru declaraţiile publice din partea sistemului judiciar.

Even if the Superior Council of Magistracy already fulfils this function in practice, such a provision should be introduced into Law no. 317/2004 on the Superior Council of Magistracy (§ 71).

Leave a Reply