DETAŞAREA MAGISTRAȚILOR

DETAŞAREA MAGISTRAȚILOR

COMUNICAT al Biroului de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media al CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII privind hotărârea Secţiei pentru judecători a CSM asupra cererii de detaşare la Ministerul Justiţiei, în vederea numirii în funcţia de ministru al justiţiei a doamnei judecător Mona Maria PIVNICERU, membru ales al CSM

În şedinţa din data de 06 august 2012, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a analizat solicitarea privind detaşarea la Ministerul Justiţiei, pe o perioadă de 6 luni, în vederea numirii în funcţia de ministru al justiţiei, a doamnei judecător Mona Maria PIVNICERU, membru ales al CSM

În conformitate cu prevederile Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu unanimitate de voturi, Secţia pentru judecători a hotărât că este inadmisibilă detaşarea unui membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii în orice funcţii, inclusiv în cele de demnitate publică numite şi, în consecinţă, a respins cererea de detaşare la Ministerul Justiţiei a doamnei judecător Mona Maria PIVNICERU, membru ales al CSM.

Potrivit art. 58  din  Legea nr. 303 din 28 iunie 2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată , Consiliul Superior al Magistraturii dispune detaşarea judecătorilor şi procurorilor, cu acordul scris al acestora, la alte instanţe sau parchete, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Ministerul Justiţiei sau la unităţile subordonate acestuia ori la alte autorităţi publice, în orice funcţii, inclusiv cele de demnitate publică numite, la solicitarea acestor instituţii, precum şi la instituţii ale Uniunii Europene sau organizaţii internaţionale.

Durata detaşării este cuprinsă între 6 luni şi 3 ani. Detaşarea se prelungeşte o singură dată, pentru o durată de până la 3 ani, în condiţiile prevăzute la alin. (1).

În perioada detaşării, judecătorii şi procurorii îşi păstrează calitatea de judecător sau procuror şi beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru personalul detaşat. Când salariul şi celelalte drepturi băneşti prevăzute pentru funcţia în care este detaşat judecătorul sau procurorul sunt inferioare, acesta îşi păstrează indemnizaţia de încadrare lunară şi celelalte drepturi băneşti.

Anexa Nr. IX/2 din Reglementările specifice personalului care ocupă funcţii de demnitate publică şi personalului care ocupă funcţii asimilate cu funcţii de demnitate publică, emise de Parlamentul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  762 din 9 noiembrie 2009 arată care sunt

FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ NUMITE

(Indemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, numite în funcţii potrivit legii)

Guvernul României

1.Prim-ministru                                       11,70

2.Viceprim-ministru                                     11,20

3.Ministru de stat                                         11,00

4.Ministru                                                  10,80

5.Ministru delegat                                         10,80

6.Secretar de stat membru al Guvernului                   10,20

7.Secretar de stat                                          9,80

8.Subsecretar de stat                                        9,60

Anexa Nr. IX/4 definește  Funcţiile asimilate cu funcţii de demnitate publică.

Leave a Reply