INDEPENDENŢA PUTERII JUDECĂTOREŞTI ȘI LIMITAREA COMENTARIILOR EXECUTIVULUI ŞI LEGISLATIVULUI

Procedurile judiciare (pe de o parte) şi problemele privind administrarea justiţiei (pe de altă parte) sunt de interes public. Dreptul la informare cu privire la acestea trebuie exercitat ţinându-se seama de limitele impuse de independenţa justiţiei.

Dealtfel, judecătorii ar trebui să fie reţinuţi în relaţiile lor cu mass-media (pct. 19 din Recomandarea CM/Rec 2010-12 a Comitetului Miniştrilor către statele member cu privire la judecători: independenţa, eficienţa şi responsabilităţile, adoptată de Comitetul Miniştrilor în 17 Noiembrie 2010,la cea de-a 1098-a întâlnire a delegaţilor miniştrilor).

Dacă comentează deciziile judecătorești, executivul şi legislativul trebuie să evite criticile care ar submina independenţa puterii judecătoreşti sau ar slăbi încrederea publicului în justiţie. De asemenea, acestea ar trebui să evite acţiuni ce pot pune sub semnul întrebării intenţia lor de a respecta deciziile judecătorilor, altele decât cele prin care îşi manifestă intenţia lor de a formula o cale de atac (pct. 18 din Recomandarea CM/Rec 2010-12).

Limitarea comentariilor se referă doar la procedurile judiciare.  Referitor la problemele privind administrarea justiţiei (în general),  în recomandare nu există alte restricții morale.

Leave a Reply