ÎNŞELĂCIUNE CU PRIVIRE LA CALITATEA MĂRFURILOR. LATURA OBIECTIVĂ. SUBSTITUIREA PRODUSULUI ŞI ATRIBUIREA UNEI ALTE CALITĂŢI DECÂT CEA REALĂ

ÎNŞELĂCIUNE CU PRIVIRE LA CALITATEA MĂRFURILOR. LATURA OBIECTIVĂ. SUBSTITUIREA PRODUSULUI ŞI ATRIBUIREA UNEI ALTE CALITĂŢI DECÂT CEA REALĂ

Prin sentinţa penală nr. 908 din 25 octombrie 2000, rămasă definitivă prin neapelare, Judecătoria Piatra Neamţ a condamnat pe inculpatul R.V. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu privire la calitatea mărfurilor prevăzută în art. 297 alin. 1 C.pen., reţinând că, la 26 şi 27 martie 2000, inculpatul   a vândut unor persoane carne de cal drept carene de vită.

Împotriva sentinţei s-a declarat recurs în anulare, cu motivarea că fapta săvârşită de inculpat nu este prevăzută de legea penală, întrucât nu a contrafăcut sau alterat carnea, nu a vândut-o ca fiind de o calitate superioară celei reale, iar cumpărătorilor nu li s-a cauzat o pagubă.

Recursul în anulare nu este fondat.

Potrivit art. 297 alin. 1 C.pen., falsificarea ori substituirea mărfii sau altor produse, precum şi expunerea spre vânzare sau vânzarea de asemenea bunuri, cunoscând că sunt falsificate ori substituite, constituie infracţiunea de înşelăciune cu privire la calitatea mărfurilor.

Expunând şi vânzând carne de cal drept carne de vită, inculpatul a indus şi menţinut în eroare pe cumpărători.

Substituirea, înlocuirea şi atribuirea unei alte calităţi decât cea reală a produsului fiind incontestabilă, elementele constitutive ale infracţiunii pentru care inculpatul a fost condamnat sunt întrunite.

Aşa fiind, recursul în anulare a fost respins ( Curtea Supremă de Justiţie, Secţia penală, Decizia nr. 4012 din 26 septembrie 2001[1] ).

Înşelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor[2] reprezintă falsificarea ori substituirea de mărfuri sau orice alte produse, precum şi expunerea spre vânzare sau vânzarea de asemenea bunuri, cunoscând că sunt falsificate ori substituite, şi se pedepsesc cu închisoare de la unu la 7 ani.

Dacă mărfurile sau produsele au devenit, prin falsificare sau substituire, vătămătoare sănătăţii, sunt aplicabile dispoziţiile art. 313.

Tentativa se pedepseşte ( Art. 297 în Titlul VIII –    Infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice).

Înşelăciunea reprezintă o inducere în eroare, o surprindere a încrederii, o amăgire cu privire la cerinţele produselor, aducându-se atingere regimului normal al activităţii economice sau sociale.

Prin falsificare înţelegem alterarea conţinutului, denaturarea compoziţiei, amestecarea, alcătuirii sau înfăţişării normale, potrivit destinaţiei , schimbarea calităţilor necesare, fireşti. Substituirea presupune o calitate inferioară[3].

Este vorba de un preţ corespunzător unei calităţi cuvenite[4].

Legea nu cere cerinţa unei calităţi inferioare, întrucât este posibilă şi prezenţa aceleiaşi calităţi (se înţelege superioare), dar pentru un produs refolosit – de exemplu -.Modalităţile substituirii pot prezenta o gamă foarte largă de operaţiuni[5].

Titlul IX conţine Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială,  Capitolul II, Infracţiuni contra sănătăţii publice

Falsificarea de alimente sau alte produse – Art. 313.[6]Prepararea de alimente ori băuturi falsificate, alterate sau interzise consumului, vătămătoare sănătăţii, expunerea spre vânzare sau vânzarea unor astfel de alimente sau băuturi, cunoscând că sunt falsificate sau alterate ori interzise consumului, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani.

Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează falsificarea sau substituirea altor mărfuri sau produse, dacă prin falsificare sau substituire acestea au devenit vătămătoare sănătăţii.

[7]Punerea în consum public de carne sau produse din carne, provenite din tăieri de animale sustrase controlului veterinar, dacă a avut ca urmare îmbolnăvirea unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani, iar dacă a avut ca urmare moartea, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.

Dacă prin faptele prevăzute în alin. 1 sau 2 s-au produs vătămări uneia sau mai multor persoane care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 20 de zile, pedeapsa este închisoarea de la 4 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi, iar dacă necesită îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.

În cazul în care prin faptele prevăzute în alin. 1 sau 2 s-au produs vătămări uneia sau mai multor persoane care necesită pentru vindecare mai mult de 60 de zile de îngrijiri medicale ori vreuna din consecinţele prevăzute în art. 182 alin. 1, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi, iar dacă a avut ca urmare moartea, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.

Tentativa infracţiunilor prevăzute la alin. 1 şi 2 se pedepseşte.

Din alimente se exclud fructele sau legumele care se consumă nepreparate[8].

Iată câteva consideraţii care pot înlătura raţionamentul casaţiei. Dar cumpărătorilor (cel puţin magazin) li s-a cauzat o pagubă.

Amintim de un posibil abuz în serviciu contra intereselor persoanelor dacă s-a efectuat o vânzare cu suprapreţ,  faţă de o calitate a mărfii superioară[9]. Înşelăciunea, inducerea în eroare , nu există. O contravenţie comercială este de avut în vedere însă.

În speţă, ne apropiem de o infracţiune putativă, putem vorbi de o eroare de fapt asupra calităţii (inferioare a ) mărfii etc., dar soluţia va fi dată de noua codificare.

Titlul VII al NCP reglementează infractiuni contra sigurantei publice                             art. 329-366:

–    Capitolul I – Infractiuni contra sigurantei circulatiei pe caile ferate   (     art. 329-333);

–    Capitolul II – Infractiuni contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice  (art. 334-341);

–    Capitolul III – Nerespectarea regimului armelor, munitiilor, materialelor nucleare si al materiilor explozive     ( art. 342-347);

Capitolul IV – Infractiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte    activitati reglementate de lege ( art. 348-351);

–    Capitolul V – Infractiuni contra sanatatii publice  (   art. 352-359).

Falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse  (  art. 357 ) este incriminată ca fiind prepararea, oferirea sau expunerea spre vânzare de alimente, băuturi ori alte produse falsificate sau substituite, dacă sunt vătămătoare sănătăţii, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Prepararea, oferirea sau expunerea spre vânzare de medicamente contrafăcute sau substituite care sunt vătămătoare sănătăţii se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Vânzarea de alimente, băuturi sau alte produse cunoscând că sunt alterate ori cu perioada de valabilitate depăşită, dacă sunt vătămătoare sănătăţii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează punerea în consum de carne sau produse din carne, provenite din tăieri de animale sustrase controlului veterinar, dacă sunt vătămătoare sănătăţii.

Noul cod (alin.3 al art.358) sancţionează doar vânzarea de medicamente contrafăcute, alterate ori cu perioada de valabilitate depăşită, dacă acestea şi-au pierdut în tot sau în parte eficienţa terapeutică, chiar dacă ele nu sunt vătămătoare sănătăţii .

Incriminarea se reîntoarce la forma antebelică a incriminării doar a produselor vătămătoare sănătăţii,  de inspiraţie italiană.

Prin medicamente înţelegem medicamente umane, deoarece limităm sănătatea publică la aceea umană.


[1] citată în eurolex, după arhiva instanţei.

[2] Alin. 1 al art. 297 a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 93 din 20 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 27 iunie 2002, care a majorat pedepsele.

[3] V.Rămureanu, Comentariu, în “Codul penal comentat şi adnotat”, Partea specială, vol. II, p. 342.O. Loghin, T. Toader, Drept penal roman, Partea specială, p. 570, ed. a IV-a, V. Pătulea, notă în “RRD”nr. 8/1988, p.30

[4] V.Rămureanu, Comentariu, în “Codul penal comentat şi adnotat”, Partea specială, vol. II, p. 342.

[5] Inferioară la V.Rămureanu, Comentariu, în “Codul penal comentat şi adnotat”, Partea specială, vol. II, p. 342,  I.Fodor, în “Explicaţii teoretice . . . ” de V. Dongoroz ş. a.,p. 506 , ed. 1972

[6] Alin. 1 şi alin. 3 ale art. 313 au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă nr. 93/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 27 iunie 2002.

[7] Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 93/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 27 iunie 2002, au fost introduse cele trei alineate finale ale art. 313.

[8] V. Dongoroz, Comentare, în “Codul penal Carol al II-lea, adnotat”, vol. II, p. 511 sqq, 1937

[9] La o vânzare a pâinii cu un preţ superior, N.Cimpoiaşu (I),  A.Popa (II) Note la Trib.jud.Prahova, dec.pen.nr.979/1972, în “RRD”nr. 8/1973, p. 151 şi în Codul penal comentat şi adnotat, Partea special, vol. II, p. 342.  Vezi şi C.Niculeanu , notă în “RRD”nr.9-12/1989, p. 121. A. Filipaş, Comentariu, în  “Practica judiciară penală” de G. Antoniu, C. Bulai, sub art. 297.

Leave a Reply