RECTIFICAREA, MODIFICAREA UNUI ACT NORMATIV

RECTIFICAREA, MODIFICAREA UNUI ACT NORMATIV

Judecătorul Ion Predescu de la Curtea Constituțională a declarat miercuri pentru gândul.info că trimiterea la Monitorul Oficial al „eratei” privitoare la includerea în cvorumul de la referendum a românilor din străinătate nu s-a făcut legal, deoarece decizia trimiterii documentului la Monitor a fost luată fără consultarea tuturor judecătorilor care semnaseră Hotărârea inițială. „Dacă s-a luat decizia doar cu cinci prezenţi nu este legal, o decizie se ia în cvorum minim cu şase prezenţi. … Dacă au dubii, pot aştepta plenul Curţii, nu ce a trimis judecătorul de serviciu”, a precizat judecătorul Ion Predescu.

Modificările privesc introducerea unui nou paragraf în Hotărârea nr. 3 din 2 august 2012 a Curții Constituţionale asupra contestaţiilor referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  546 din 3 august 2012.

Adresa de la CCR, publicată în facsimil pe siteul www.Luju.ro,  nu era semnată de președintele Curții, Augustin Zegrean, ci de un alt judecător, se pare a fi Ștefan Minea, împuternicit de Zegrean să semneze în numele său. După ce Curtea a revenit precizând că judecătorul Minea era împuternicit de Zegrean să semneze „erata”, aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial ( Judecătorul CCR Ion Predescu susține că erata trimisă la Monitorul Oficial cu privire la românii din străinătate ar fi trebuit aprobată în prezenţa tuturor celor 9 judecători: „Altfel nu e legal!” A.M.PRESS, 8 august 2012).

Legea nr. 24 din 27 martie 2000,  republicată , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  260 din 21 aprilie 2010, privește normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 60/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 6 aprilie 2010, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 25 august 2004 şi ulterior a mai fost modificată şi completată prin:

– Legea nr. 49/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 21 martie 2007;

– Legea nr. 173/2007 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 18 iunie 2007;

– Legea nr. 194/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 4 iulie 2007;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 9 iunie 2009.

Articolul  71 al acestei legii reglementează Rectificările astfel:

(1) În cazul în care după publicarea actului normativ se descoperă erori materiale în cuprinsul său, se procedează la publicarea unei note cuprinzând rectificările necesare.

(2) Se interzice modificarea prevederilor unor acte normative prin recurgerea la operaţiunea de rectificare, care trebuie limitată numai la erorile materiale.

(3) Rectificarea se face la cererea organului emitent, cu avizul Consiliului Legislativ.

Prin  adresa nr. 5307 din 06.08.2012, Curtea Constituțională solicită:

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, numarul 546 din 3 august 2012, in mod gresit, in cuprinsul Hotararii Curtii Constitutionale nr. 3 din 2 august 2012, la pagina 7, coloana 1, paragraful 2, randul 8, si la pagina 7, coloana 1, paragraful 5, randul 3, in loc de ”2 august 2012” s-a retinut „1 august 2012”, eroarea neapartinand Monitorului Oficial.

De asemenea, la pagina 10, coloana 2, dupa paragraful 2, se va introduce un nou paragraf: ”In speta, insa, sunt aplicabile dispozitiile legale din art.2 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei si ale art. 17 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului”.

Va rugam sa dispuneti rectificarea in sensul celor mai sus aratate.

Dacă schimbarea din „1 august 2012”, în ”2 august 2012” reprezintă o eroare, adăugăm noi, materială, introducerea unui nou paragraf nu poate fi privită ca o eroare materială, și nici nu a fost privită,  astfel,  nici de autor, care, după cum rezultă,s-a ferit de greșeală, dar s-a ferit să spună și ce valoare juridică . Eroarea aparține exclusiv presei, fiind de natură a încurca și mai mult căile…

Modificarea unui act normativ constă în schimbarea expresă a textului unora sau mai multor articole ori alineate ale acestuia şi în redarea lor într-o nouă formulare.

Pentru exprimarea normativă a intenţiei de modificare a unui act normativ se nominalizează expres textul vizat, cu toate elementele de identificare necesare, iar dispoziţia propriu-zisă se formulează utilizându-se sintagma “se modifică şi va avea următorul cuprins:”, urmată de redarea noului text (cf articolul 59 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000,  republicată).

Potrivit art. 60 din Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

Completarea actului normativ constă în introducerea unor dispoziţii noi, cuprinzând soluţii legislative şi ipoteze suplimentare, exprimate în texte care se adaugă elementelor structurale existente, prin utilizarea unei formule de exprimare, cum ar fi: “După articolul… se introduce un nou articol, ……, cu următorul cuprins:”.

Dacă actul de completare nu dispune renumerotarea actului completat, structurile, inclusiv articolele sau alineatele nou-introduse, vor dobândi numărul structurilor corespunzătoare celor din textul vechi, după care se introduc, însoţite de un indice cifric, pentru diferenţiere.

Articolul  61 din această lege reglementează Condiţiile de fond pentru modificarea şi completarea actelor normative.

Modificarea sau completarea unui act normativ este admisă numai dacă nu se afectează concepţia generală ori caracterul unitar al acelui act sau dacă nu priveşte întreaga ori cea mai mare parte a reglementării în cauză; în caz contrar actul se înlocuieşte cu o nouă reglementare, urmând să fie în întregime abrogat.

Prevederile modificate sau care completează actul normativ trebuie să se integreze armonios în actul supus modificării ori completării, asigurându-se unitatea de stil şi de terminologie, precum şi succesiunea normală a articolelor.

Leave a Reply