Termenul limită de încheiere a politelor obligatorii de asigurare a locuintelor

Asigurarea obligatorie a locuintelor se poate încheia până la 15 iulie 2011.

Ministerul de Interne precizează că termenul limită de încheiere a politelor obligatorii de asigurare a locuintelor este 15 iulie 2011.

MAI precizează miercuri, intr-un comunicat remis redacției Ziare.com, ca, in conformitate cu prevederile art. 35 din Legea 260/2008, „obligativitatea încheierii asigurărilor de locuințe decurge de la un an de la începerea emiterii polițelor.”
Întrucât polițele de asigurare obligatorie a locuințelor au început sa fie emise in 15 iulie 2010, termenul limita de încheiere a acestora, conform art. 35 din Legea 260/2008, „este 15 iulie 2011”.

După aceasta data, primarii vor putea amenda proprietarii de locuințe care nu au încheiat asigurarea obligatorie. Sursa: Ziare.com,  Miercuri, 29 Decembrie 2010, ora 18:54

In  CAPITOLUL VI – Dispoziţii finale din Legea nr. 260 din  4/11/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757  din 10/11/2008 (textul actualizat include modificările aduse prin  Legea nr. 248/2010 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 16/12/2010), art. 35  arată că „Pentru primul an, proprietarii de construcţii cu destinaţia de locuinţă sunt obligaţi să încheie contracte de asigurare obligatorie a locuinţelor până la expirarea unei perioade de un an de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3 alin. (1).”

Art. 3 alin. (1) din aceeași lege arată că  „Începând cu data la care se împlinesc 90 de zile de la data adoptării normelor de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, emise în aplicarea prezentei legi, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să îşi asigure împotriva dezastrelor naturale, în condiţiile prezentei legi, toate construcţiile cu destinaţia de locuinţă, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora şi înregistrate în evidenţele organelor fiscale. ”

Alineatul (1) este reprodus astfel cum a fost modificat prin punctul 3  din Legea nr. 248/2010 începând cu 19.12.2010.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a adoptat Normă din 18/12/2008 privind autorizarea asigurătorilor pentru încheierea asigurării obligatorii a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 5/1/2009, iar ulterior, Normă din 28/5/2009 privind constatarea, evaluarea şi lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  369 din 2/6/2009 (adoptate prin Ordin nr. 23/2008, respectiv Ordin nr. 7/2009, Ordin nr. 19/2009).

Potrivit art. 40, Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobau prin hotărâre a Guvernului, la propunerea C.S.A., în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Acesta dispoziție a fost modificată prin articolul 1 din Legea nr. 248/2010 în data de 19 decembrie 2010.

Legea nr. 248 din 14/12/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din  16/12/2010 arată la ț

Pct.  22: „Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 40. – Normele de aplicare a prezentei legi se adoptă de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi C.S.A. şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Ne întreabăm:

  • normele CSA nu sunt norme adoptate  de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.  Trebuie adoptate noi reglementari, care intră în vigoare prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, dar norme care nu pot adăuga la lege.
  • ziare. com citează eronat comunicatul MAI,  care ar face trimitere greșit la art. 35 din lege, care ar trimite la art. 3 alin. 1 din lege, dar care nu face vorbire de “un an de la începerea emiterii polițelor”, nici conform textului inițial,  nici textului modificat.
  • probabil ,  Ministerul Administraţiei şi Internelor şi C.S.A. au adoptat /vor adopta Normele de aplicare a prezentei legi. Acest lucru îl va comunica MAI și  către Ziare.com, și sub această formă (că s-a adoptat o normă).
  • probabil normele au stabilit un alt termen,  propter legem, si care ar fi 15 iulie 2011.

Ceva îmi scapă,  și eu vreau să știu cum e corect! Vreau un răspuns  autorizat. Chiar sunt jignit că nu pricep.

Leave a Reply