INDICE

INDICE  CONSTITUTIE

INDICE  CODUL PENAL AL ROMÂNIEI

INDICE  CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ

INDICE CODUL CIVIL

A

Accesul la cultură, 33

Accesul liber la justiţie, 16, 21, 49 (restrângeri), 54 , 128

Act nepublicat, inexistent, 100

Actele guvernului, 107

Actele Parlamentului (legi, hotărâri, moţiuni), 64

Actele Preşedintelui, 99, 102

Administraţia publică, 101, 116-123

Administraţia publică locală, 72, 120-123

Adoptarea legilor şi a hotărârilor, 64, 74, 76, 84, 95, 145, 146

Ajutor de şomaj, 43

Alegerea Preşedintelui, 81

Alegeri, 34, 35

Alienaţii mintal, puşi sub interdicţie,  persoane  condamnate,vot, 36

Amnistia şi graţierea, 72, 73

Angajarea răspunderii, 113

Apatrizii, 18, 41, 54, 57

Apărarea ţării, 55

Arestarea, 23

Armata, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, 119

Asistenţă medicală, 47

Asistenţă socială, , 43, 47

Asociaţiile profesionale, 9

Autonomia universitară, 32

Autoritatea judecătorească, 124-134

Autorităţi administrative autonome, 116

Autorităţile publice, 49,  61-134

Avocatul Poporului, 58- 60  , 136

Avocat, 23, 24

B

Bugetul, 138

C

Căsătoria, 48

Cetăţenia, 5

Cetăţeni  români în străinătate, 17

Cetăţeni străini, 18, 19, 44, 57, 128

Cetăţeni străini şi apatrizii, 57

Conflictul temporal de legi, 154

Consiliul Economic şi Social, 141

Consiliul Legislativ, 79

Consiliul Superior al Magistraturii, 133-134    , 146

Constituţie, 1, 11, 15, 18, 65, 73, 80, 95, 99, 115, 142, 146, 147

150, 153, 154, 155

Contravenţii, 44

Cultele religioase, 29

Curtea Constituţională, 40, 142-147

Curtea de Conturi, 117, 140

D

Debili  sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie,  persoane  condamnate,vot, 36

Delegare legislativă, 115

Dizolvarea Parlamentului, 89

Domiciliu, 16, 25, 27

Dreptul intern, 11

Dreptul internaţional, 11

Dreptul de a fi ales, 37

Dreptul de a fi ales în Parlamentul European, 38

Dreptul de asociere, 40

Dreptul de petiţionare, 51

Dreptul de proprietate privată, 44

Dreptul de vot, 36, 37, 62, 65, 74, 76, 81, 85, 89, 95,

96, 103, 113, 134, 142, 150

Dreptul la apărare, 24

Dreptul la identitate, 6

Dreptul la informaţie, 31

Dreptul la învăţătură, 32

Dreptul la grevă, 43

Dreptul la ocrotirea sănătăţii, 34

Dreptul la mediu sănătos, 35

Dreptul la moştenire, 44,  46

Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, 22

Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, 52

Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, 15-60

Drepturile omului, 20

Drepturile şi libertăţile fundamentale, 22-53

E

Economia şi finanţele publice, 135-141

Egalitatea în drepturi, 16

Egalitatea între cetăţeni, 4

Erori  judiciare, 52

Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor, 57

Expulzarea, 19

Extrădarea, 19

F

Familia, 48

Fidelitatea faţă de ţară, 54

Finanţele publice, 135-141

Flagrant, 72

Folosirea limbii materne, 128

Forma de guvernământ, 1

Frontiere, 7

Funcţii publice, 16

–          atribuţiile Preşedintelui, 94

–          avocatul poporului, 58

–          de autoritate, 105

–          incompatibilităţi, 144

–          imunităţi, 84

–          numai cetăţeni români, 16

G

Graţierea,72,  73,74,  94

Grevă, 43

Guvern, consultare , 86

Guvern, numire , 85

Guvernul, 102- 110   , 123

I

Identitate, 6

Impozite, 56, 139

Imunitatea parlamentară, 72

Incompatibilităţi, 71

–          Guvern, 105

–          Curtea Constituţională, 144

–          Curtea de Conturi, 140

Incompatibilităţi şi imunităţi ale Preşedintelui, 84

Infracţiuni  , 27, 44, 73

Iniţiativa legislativă, 74

Integrarea euroatlantică, 148-149

Interzicerea muncii forţate, 42

Inviolabilitatea domiciliului, 27

Î

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 126, 133, 134

Îndatoririle fundamentale, 54-57

Învăţământul, 32

J

Jurisdicţiile speciale administrative, 21

Justiţia, 124-134

L

Lege organică, 31, 40, 44, 52, 55, 58, 70, 71, 73, 79,

83, 102, 105, 117, 118, 123, 126, 137

Legi  constituţionale, 115

Legiferarea, 73-79

Libera circulaţie, 25

Libertate provizorie, 23

Libertatea conştiinţei, 29

Libertatea economică, 45

Libertatea individuală, 23

Libertatea întrunirilor, 39

Libertatea de exprimare, 30

Limba oficială, 1

M

Mandatul Preşedintelui, 83

Mandatul reprezentativ, 69, 70

Mediu sănătos, 35

Militari, 42, 55, 65,  118, 119

Ministerul Public, 129,   131-132

Minori, 49

Minorităţi, 6

Moţiunea de cenzură, 113

Mobilizare, 65

Moştenire, 44, 46

Munca forţată, 42

Munca şi protecţia socială a muncii, 41

N

Nivelul de trai, 47

Numirea Guvernului, 85

O

Obscen, 30

Ordinea de drept, 8

Ordonanțe, 108

Ordonanțe de urgență, 115

P

Parlamentul, 61-79

Parlamentul European, 38

Partide, 8, 37,  40, 73, 103

Patronatele, 9

Pedeapsa cu moartea, 22

Percheziţionarea, reţinerea sau arestarea, 23

Persoane  condamnate,vot, 36

Persoane  cu handicap, 50

Persoane puse sub interdicţie,  persoane  condamnate,vot, 36

Pluralismul, 8

Prefectul, 123

Preşedintele, 80-101

Primul-ministru, 107

Principii generale, 1-14

Principiul separaţiei şi echilibrului puterilor, 1

Poliţia instanţelor, 130

Procurori,131-132

Proprietatea, 136

Proprietatea privată, 44

Protecţia socială a muncii, 41

Protecţia copiilor şi a tinerilor, 49

Protecţia persoanelor cu handicap, 50

Protecţia   tinerilor, 49

Punerea sub acuzare a Preşedintelui, 96

R

Răspunderea membrilor Guvernului, 109

Referendumul, 2, 90

Relaţii internaţionale, 10

Remaniere guvernamentală, 85

Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, 53

Reţinerea sau arestarea, 23

Revizuirea Constituţiei, 150-152

Românii din străinătate, 7

S

Secretul corespondenţei, 28

Simboluri naţionale, 12

Sindicatele, 9, 40

Starea de asediu, 93

Starea de război, 65

Starea de urgenţă, 93

Statul român, 1

Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 69-72

Suveranitatea, 2

T

Taxe, 139

Teritoriul, 3

Tortură, 22

Tratatele internaţionale privind drepturile omului, 20

U

Unitatea poporului, 4

Universalitatea, 15

Uniunea Europeană, 38, 135

Urmărirea penală, 23, 72, 109

V

Viaţa intimă, familială şi privată, 26

Vot, 36, 37, 62, 65, 74, 76, 81, 85, 89, 95,

96, 103, 113, 134, 142, 150

INDICE  CODUL PENAL AL ROMÂNIEI

A

Abandonul de familie, 305

Absenţa nejustificată, 331

Abuzul de încredere, 213

Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor, 246

Abuzul în serviciu contra intereselor publice, 248

Abuzul în serviciu în formă calificată, 2481

Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, 247

Accidentul şi catastrofa de cale ferată, 277

Actele de diversiune, 163

Activitatea legii penale, 10

Actul sexual cu un minor, 198

Acţiuni împotriva ordinii constituţionale, 1661

Acţiunile duşmănoase contra statului, 158

Adulterul, 304

Amenda, 63-631

Ameninţarea, 193

Amnistia, 119

Anularea executării pedepsei la locul de muncă, 8610

Anularea reabilitării, 139

Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, 865

Anularea suspendării pentru infracţiuni săvârşite anterior, 85

Aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive, 15

Aplicarea legii penale, 3-16

Aplicarea legii penale mai favorabile, 13

Aplicarea legii penale temporare, 16

Aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive, 14

Aplicarea pedepsei interzicerii unor drepturi, 65

Aplicarea şi executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice, 532

Arestarea nelegală şi cercetarea abuzivă, 266

Arme, 151

Asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni, 323

Atentatul care pune în pericol siguranţa statului, 160

Atentatul contra unei colectivităţi, 161

Autorul, 24

B

Beţia, 49

Bigamia, 303

C

Calculul pedepsei în caz de comutare sau înlocuire, 552

Calculul pedepselor, 87-89

Calculul termenului de reabilitare, 136

Calculul timpului, 154

Calomnia, 206

Capitularea, 338

Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei, 44-51

Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării, 119-139

Cazul fortuit, 47

Cazuri speciale de pedepsire, 2391

Călcarea de consemn, 333

Cerşetoria, 326

Circumstanţe agravante, 75

Circumstanţe atenuante, 73

Circumstanţe atenuante în cazul pedepsei detenţiunii pe viaţă, 77

Circumstanţele personale şi reale, 28

Coborârea pavilionului, 344

Coliziunea, 345

Complicele, 26

Complotul, 167

Compromiterea unor interese de stat, 168

Computarea privaţiunii de libertate executată în afara ţării, 89

Computarea reţinerii şi a arestării preventive, 88

Comunicarea de informaţii false, 1681

Concurenţa neloială, 301

Concursul de infracţiuni, 33 , 34, 35

Concursul între cauzele de agravare şi de atenuare, 80

Condamnările care nu atrag starea de recidivă, 38

Condiţii de aplicare, 867

Condiţiile de aplicare a suspendării condiţionate, 81

Condiţiile de aplicare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, 861

Condiţiile înlocuirii, 90

Condiţiile răspunderii penale a persoanelor juridice, 191

Condiţiile reabilitării judecătoreşti, 137

Confiscarea specială, 118

Conflictul de interese, 2531

Consecinţe deosebit de grave, 146

Consecinţele răspunderii penale, 100

Constrângerea fizică şi constrângerea morală, 46

Contaminarea venerică şi transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit, 309

Contopirea pedepselor pentru infracţiuni concurente săvârşite de persoana fizică, 36

Contrafacerea obiectului unei invenţii, 299

Conţinutul pedepsei complementare a afişării sau difuzării hotărârii de condamnare, 717

Conţinutul pedepsei amenzii, 711

Conţinutul pedepsei complementare a dizolvării persoanei juridice, 712

Conţinutul pedepsei complementare a interzicerii de a participa la procedurile de achiziţii publice, 716

Conţinutul pedepsei complementare a închiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice, 715

Conţinutul pedepsei complementare a suspendării activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice, 713

Conţinutul şi modul de executare a pedepsei accesorii, 71

Conţinutul tentativei, 20

Corupţia sexuală, 202

Criteriile generale de individualizare, 72

D

Darea de mită 255

Defăimarea ţării sau a naţiunii, 2361

Defetismul, 349

Degradarea militară, 67

Delapidarea, 2151

Denunţarea calomnioasă, 259

Desistarea şi împiedicarea rezultatului, 22

Determinarea sau înlesnirea sinuciderii, 179

Deturnarea de fonduri, 3021

Deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori, 285

Dezertarea, 332

Dispoziţii finale, 362, 363

Distrugerea, 217

Distrugerea calificată, 218

Distrugerea din culpă, 219

Distrugerea şi semnalizarea falsă, 276

Distrugerea unor obiective şi însuşirea unor bunuri, 359

Distrugerea, jefuirea sau însuşirea unor valori culturale, 360

Divulgarea secretului care periclitează siguranţa statului, 169

Divulgarea secretului economic, 298

Divulgarea secretului profesional, 196

Durata executării, 87

Durata măsurilor, 106

E

Efectele amnistiei, 119

Efectele circumstanţelor agravante, 78

Efectele circumstanţelor atenuante, 76

Efectele graţierii, 120

Efectele liberării condiţionate, 61

Efectele reabilitării, 133

Eroarea de fapt, 51

Evadarea, 269

Executarea pedepsei interzicerii unor drepturi, 66

Executarea pedepsei într-o închisoare militară, 62

Executarea pedepsei la locul de muncă, 867-8611

Exercitarea fără drept a unei profesii, 281

Expulzarea, 117

Extrădarea, 9

F

Falsificarea de alimente sau alte produse, 313

Falsificarea de monede sau de alte valori, 282

Falsificarea de timbre, mărci sau de bilete de transport, 283

Falsificarea de valori străine, 284

Falsificarea instrumentelor oficiale, 286

Falsul intelectual, 289

Falsul în declaraţii, 292

Falsul în înscrisuri sub semnătură privată, 290

Falsul material în înscrisuri oficiale, 288

Falsul prin folosirea emblemei Crucii Roşii, 294

Falsul privind identitatea, 293

Falsuri în înscrisuri, 288-294

Fapta săvârşită în public, 152

Faptă care nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni, 181

Fapte săvârşite de alţi funcţionari, 258

Favorizarea infractorului, 264

Felurile măsurilor de siguranţă, 112

Felurile pedepselor aplicabile persoanei fizice, 53

Felurile pedepselor aplicabile persoanei juridice, 531

Folosirea emblemei Crucii Roşii în timpul operaţiilor militare, 351

Folosirea instrumentelor oficiale false, 287

Formele pluralităţii, 32

Funcţionar public şi funcţionar, 147

Furtul, 208

Furtul calificat, 209

G

Genocidul, 357

Gestiunea frauduloasă, 214

Graţierea, 120

H

Hărţuirea sexuală, 2031

I

Imunitatea de jurisdicţie, 8

Incestul, 203

Indicarea circumstanţelor, 79

Infectarea apei, 311

Infracţiune săvârşită pe teritoriul ţării, 143

Infracţiunea, 17-51

Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, 259-272

Infracţiuni contra autorităţii, 236-281

Infracţiuni contra avutului obştesc, 223 – 235

Infracţiuni contra capacităţii de apărare a României, 331-355

Infracţiuni contra demnităţii, 205-207

Infracţiuni contra familiei, 303-307

Infracţiuni contra patrimoniului, 208-222

Infracţiuni contra păcii şi omenirii, 356-362

Infracţiuni contra persoanei, 174-207

Infracţiuni contra reprezentantului unui stat străin, 171

Infracţiuni contra sănătăţii publice, 308-313

Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate, 273-278

Infracţiuni contra siguranţei statului, 155-173

Infracţiuni de fals, 282-294

Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul, 246-258

Infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice, 295-330

Infracţiuni privitoare la aeronave, 347

Infracţiuni privitoare la asistenţa celor în primejdie, 314-316

Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru unele activităţi reglementate de lege, 279-281

Instigarea neurmată de executare, 29

Instigarea publică şi apologia infracţiunilor, 324

Instigatorul, 25

Insubordonarea, 334

Insulta, 205

Interdicţia de a reveni în locuinţa familiei pe o perioadă determinată, 1181

Internarea într-un centru de reeducare, 104

Internarea într-un institut medical-educativ, 105

Internarea medicală, 114

Interzicerea de a se afla în anumite localităţi, 116

Interzicerea unei funcţii sau profesii, 115

Interzicerea unor drepturi, 64

Iresponsabilitatea, 48

Împăcarea părţilor, 132

Împiedicarea libertăţii cultelor, 318

Împiedicarea participării în proces, 2611

Împiedicarea săvârşirii faptei, 30

Împrejurări care pot constitui circumstanţe atenuante, 74

Încăierarea, 322

Încercarea de a determina mărturia mincinoasă, 261

Încetarea executării pedepsei, 8611

Închisoarea, 56-62

Înlesnirea evadării, 270

Înlocuirea în caz de pluralitate de infractori sau de infracţiuni, 98

Înlocuirea pedepsei amenzii, 631

Înlocuirea răspunderii penale, 90-98

Înscris oficial, 150

Însuşirea bunului găsit, 216

Înşelăciunea, 215

Înşelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor, 297

Înşelăciunea la măsurătoare, 296

Întreruperea cursului prescripţiei, 123

Întreruperea cursului prescripţiei executării, 127

Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală, 140-154

J

Jefuirea celor căzuţi pe câmpul de luptă, 350

Jocul de noroc, 330

L

Lăsarea fără ajutor prin omisiunea de înştiinţare, 316

Lăsarea fără ajutor, 315

Legalitatea incriminării, 2

Legea penală, 141

Legea penală mai favorabilă, 13, 14, 15

Legea penală şi convenţiile internaţionale, 7

Legea temporară, 16

Legitima apărare, 44

Liberarea condiţionată, 551

Liberarea condiţionată, 59

Liberarea condiţionată în cazul infracţiunilor săvârşite din culpă, 591

Liberarea condiţionată în cazuri speciale, 60

Liberarea minorului înainte de a deveni major, 107

Libertatea supravegheată, 103

Limitele răspunderii penale, 99

Lipsa plângerii prealabile, 131

Lipsirea de libertate în mod ilegal, 189

Lovirea sau alte violenţe, 180

Lovirea sau insulta inferiorului, 336

Lovirea sau insulta superiorului, 335

Lovirea şi vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii 180-184

Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte, 183

Luarea de mită, 254

M

Mărturia mincinoasă, 260

Măsurile de siguranţă, 111-1181

Măsurile de supraveghere şi obligaţiile condamnatului, 863

Măsurile educative, 101

Membru de familie, 1491

Minoritatea, 99-1101

Minoritatea făptuitorului, 50

Modul de executare, 868

Mustrarea, 102

N

Neaplicarea dizolvării sau suspendării activităţii persoanei juridice, 714

Neaplicarea pedepsei detenţiunii pe viaţă, 55

Nedenunţarea, 170

Nedenunţarea unor infracţiuni, 262

Neglijenţa în păstrarea secretului de stat, 252

Neglijenţa în serviciu, 249

Neîndeplinirea cu ştiinţă a îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, 274

Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, din culpă, 273

Neluarea măsurilor necesare în operaţiile navale, 343

Neprezentarea la încorporare sau concentrare, 354

Nerespectarea dispoziţiilor privind importul de deşeuri şi reziduuri, 3022

Nerespectarea dispoziţiilor privind operaţii de import sau export, 302

Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, 271

Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului,307

Nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, 279

Nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri, 2801

Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, 2791

Nerespectarea regimului materiilor explozive, 280

Nerespectarea regimului transportului rutier public, 2811

Neretroactivitatea legii penale, 11

O

Obligarea la tratament medical, 113

Ofensa adusă unor însemne, 236

Omisiunea de a încunoştinţa organele judiciare, 265

Omisiunea sesizării organelor judiciare, 263

Omorul, 174

Omorul calificat, 175

Omorul deosebit de grav, 176

Omuciderea, 174-179

P

Participanţii, 23

Participaţia improprie, 31

Participaţia, 23-31

Participaţie, 27

Părăsirea câmpului de luptă, 339

Părăsirea comenzii, 342

Părăsirea navei, 341

Părăsirea postului şi prezenţa la serviciu în stare de ebrietate, 275

Pedeapsa complementară şi măsurile de siguranţă în caz de concurs de infracţiuni, 35

Pedeapsa în caz de concurs de infracţiuni săvârşite de persoana juridică, 401

Pedeapsa în caz de participaţie, 27

Pedeapsa în caz de recidivă pentru persoana fizică, 39

Pedeapsa în unele cazuri când nu există recidivă, 40

Pedeapsa pentru infracţiunea continuată, 42

Pedeapsa principală în caz de concurs de infracţiuni săvârşite de persoana fizică, 34

Pedeapsa şi scopul ei, 52

Pedeapsă prevăzută de lege, 1411

Pedepsele, 52-89

Pedepsele aplicabile persoanei juridice, 711 – 717

Pedepsele principale aplicabile persoanei fizice, 533 – 62

Pedepsele complementare şi pedepsele accesorii aplicabile persoanei fizice, 64-71

Pedepsele pentru minori, 109

Pedepsirea tentativei, 21

Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă, 210

Pericolul social al faptei, 18

Persoana juridică, 191,401, 402, 711, 712, 72, 76, 80, 122, 134

Personalitatea legii penale, 4

Perversiunea sexuală, 201

Pirateria, 212

Pluralitatea de infracţiuni, 32-43

Portul nelegal de decoraţii sau semne distinctive, 241

Prescripţia, 121-130

Prescripţia executării pedepsei, 125

Prescripţia executării pedepsei care a înlocuit pedeapsa detenţiunii pe viaţă, 130

Prescripţia răspunderii penale, 121

Prescripţia specială, 124

Primirea de foloase necuvenite, 256

Proba verităţii, 207

Profanarea de morminte, 319

Propaganda în favoarea statului totalitar, 166

Propaganda naţionalist-şovină, 317

Propaganda pentru război, 356

Prostituţia, 328

Provocarea ilegală a avortului, 185

Proxenetismul, 329

Pruncuciderea, 177

Public, 145

Punerea în circulaţie a produselor contrafăcute, 300

Punerea în mişcare a acţiunii penale, 337

Punerea în mişcare a acţiunii penale, 355

Punerea în mişcare a acţiunii penale, 278

Punerea în primejdie a unei persoane în neputinţă de a se îngriji, 314

Purtarea abuzivă, 250

R

Răspândirea bolilor la animale sau plante, 310

Răspândirea de materiale obscene, 325

Răspunderea penală a persoanelor juridice, 191

Reabilitarea, 133-139

Reabilitarea de drept, 134

Reabilitarea în cazul suspendării condiţionate a executării pedepsei, 86

Reabilitarea în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere, 866

Reabilitarea judecătorească, 135

Realitatea legii penale, 5

Recalcularea pedepsei pentru infracţiunea continuată sau complexă, 43

Recidiva în cazul persoanei fizice , 37

Recidiva în cazul persoanei juridice, 402

Regimul de deţinere, 57

Regimul de executare a pedepselor principale privative de libertate, 533 – 534

Regimul de muncă, 534

Regimul detenţiunii pe viaţă, 54

Reguli generale ale executării pedepselor principale privative de libertate, 533

Reînnoirea cererii de reabilitare, 138

Relele tratamente aplicate minorului, 306

Represiunea nedreaptă, 268

Retroactivitatea legii penale, 12

Reţinerea sau distrugerea de înscrisuri, 272

Revocarea executării pedepsei la locul de muncă, 869

Revocarea în cazul neexecutării obligaţiilor civile, 84

Revocarea în cazul săvârşirii unei infracţiuni, 83

Revocarea liberării sau internării minorului, 108

Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, 864

Rude apropiate, 149

Ruperea de sigilii, 243

S

Sancţionarea persoanei juridice, 2851

Sancţionarea tentativei, 204, 222, 346

Sancţionarea tentativei, tăinuirii şi favorizării, 173

Sancţionarea tentativei, tăinuirii şi favorizării, 361

Sancţiunile cu caracter administrativ, 91

Săvârşirea unei infracţiuni, 144

Sclavia, 190

Scopul legii penale, 1

Scopul măsurilor de siguranţă, 111

Secrete de stat şi înscrisuri oficiale, 150

Seducţia, 199

Specula, 295

Spionajul, 159

Stabilirea amenzii, 63

Starea de necesitate, 45

Subminarea economiei naţionale, 165

Subminarea puterii de stat, 162

Supunerea la muncă forţată sau obligatorie, 191

Supunerea la rele tratamente, 267

Suspendarea condiţionată a executării pedepsei, 110

Suspendarea condiţionată a executării pedepsei, 81-86

Suspendarea cursului prescripţiei, 128

Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, 861-866

Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau sub control, 1101

Sustragerea de la rechiziţii militare, 352

Sustragerea de la recrutare, 353

Sustragerea de la serviciul militar, 348

Sustragerea de la tratament medical, 3091

Sustragerea de sub sechestru, 244

Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, 242

Ş

Şantajul, 194

T

Tâlhăria, 211

Tăinuirea, 221

Tentativa, 20-22, 173, 204, 222, 346, 361

Teritorialitatea legii penale, 3

Teritoriul, 142

Termenele de prescripţie a executării pedepsei, 126

Termenele de prescripţie a răspunderii penale, 122

Termenele de prescripţie pentru minori, 129

Termenul de încercare, 82

Termenul de încercare, 862

Timp de război, 153

Tortura, 2671

Traficul de influenţă, 257

Traficul de stupefiante, 312

Tratamentele neomenoase, 358

Trădarea, 155

Trădarea prin ajutarea inamicului, 156

Trădarea prin transmitere de secrete, 157

Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii, 17

Tulburarea de posesie, 220

Tulburarea folosinţei locuinţei, 320

U

Uciderea din culpă, 178

Ultrajul, 239

Ultrajul contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, 321

Unele cauze de nepedepsire sau de reducere a pedepsei, 172

Unitatea infracţiunii continuate şi a celei complexe, 41

Universalitatea legii penale, 6

Uzul de fals, 291

Uzurparea de calităţi oficiale, 240

V

Vagabondajul, 327

Vătămarea corporală, 181

Vătămarea corporală din culpă, 184

Vătămarea corporală gravă, 182

Vinovăţia, 19

Violarea de domiciliu, 192

Violarea secretului corespondenţei, 195

Violul, 197

Z

Zădărnicirea combaterii bolilor, 308

Zborul neautorizat, 340

INDICE  CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ

A

Abateri judiciare, Art. 198

Abţinerea, Art. 50

Acoperirea cheltuielilor judiciare, Art. 189

Acte considerate ca făcute în termen, Art. 187

Acte premergătoare, Art. 224

Acte procesuale şi procedurale comune, Art. 171-199

Actele încheiate de comandanţii de nave şi aeronave, precum şi de agenţii de poliţie de frontieră, Art. 215

Actele încheiate de unele organe de constatare, Art. 214

Actele premergătoare efectuate de investigatorii sub acoperire, Art. 2241

Actul de sesizare a instanţei, Art. 264

Acţiunea adresată instanţei civile, Art. 19

Acţiunea civilă, Art. 14-22

Acţiunea civilă, Art. 476

Acţiunea în regres, Art. 507

Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal, Art. 9-24

Acţiunea penală, Art.9-13

Acţiunea pentru repararea pagubei, Art. 506

Admiterea în principiu, Art. 391

Admiterea în principiu, Art. 403

Adresele şi actele de procedură emise de organul de urmărire penală, Art. 2031

Aducerea la cunoştinţă a motivelor luării măsurilor preventive şi a învinuirii, Art. 1371

Aflarea adevărului, Art. 3

Alte cauze de incompatibilitate, Art. 48

Alte dispoziţii privind executarea, Art. 447 -459

Alte înregistrări, Art. 914

Alte măsuri pregătitoare, Art. 295

Alte modificări de pedepse, Art. 449

Alte părţi în procesul penal, Art. 24

Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă, Art. 453- 454

Amânarea pentru probe noi, Art. 331

Amânarea sau întreruperea executării măsurii internării, Art. 4911

Amenda judiciară, Art. 198-199

Amenzile judiciare, Art. 442

Amnistia şi graţierea, Art. 459

Anularea reabilitării, Art. 503

Apelul peste termen, Art. 365

Apelul şi recursul, Art. 477

Apelul şi recursul, Art. 501

Apelul, Art. 361-385

Arestarea inculpatului în cursul judecăţii, Art. 160a

Arestarea inculpatului în cursul judecăţii, Art. 160b

Arestarea inculpatului în cursul urmăririi penale, Art. 1491

Arestarea învinuitului în cursul urmăririi penale, Art. 146

Arestarea învinuitului la instanţa de judecată, Art. 147

Arestarea preventivă a inculpatului, Art. 236

Arestarea preventivă a învinuitului, Art. 233

Arestarea preventivă a minorului, Art. 160h

Arestarea preventivă, Art. 146-160b

Ascultarea celorlalte părţi, Art. 326

Ascultarea coinculpaţilor, Art. 324

Ascultarea inculpatului, Art. 150

Ascultarea inculpatului, Art. 323

Ascultarea învinuitului înainte de terminarea cercetării, Art. 255

Ascultarea învinuitului sau inculpatului la locul unde se află, Art. 74

Ascultarea martorului, expertului sau interpretului, Art. 327

Ascultarea persoanei obligate a păstra secretul profesional, Art. 79

Ascultarea soţului şi a rudelor apropiate, Art. 80

Asigurarea apărării, Art. 294

Asigurarea ordinii şi solemnităţii şedinţei, Art. 298

Asistenţa celorlalte părţi, Art. 173

Asistenţa învinuitului sau a inculpatului, Art. 171

Asistenţa judiciară internaţională, Art. 513

Asistenţa juridică şi reprezentarea, Art. 171-174

Atribuţiile preşedintelui completului, Art. 296

Audierea martorilor sub 16 ani în anumite cauze, Art. 864

Autoritatea hotărârii penale în civil şi efectele hotărârii civile în penal, Art. 22

Autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire, Art. 2242

C

Calcularea termenelor în cazul măsurilor preventive, Art. 188

Calculul termenelor procedurale, Art. 186

Calea de atac împotriva încheierii pronunţate de instanţă în cursul judecăţii privind măsurile preventive, Art. 141

Calea de atac împotriva încheierii pronunţate de judecător în cursul urmăririi penale privind măsurile preventive, Art. 1403

Calea de atac, Art. 407

Cauţiunea, Art. 1605

Cazul infracţiunilor concurente, indivizibile sau conexe, Art. 478

Cazuri când nu se aplică procedura specială, Art. 479

Cazuri care dau dreptul la repararea pagubei, Art. 504

Cazuri de aplicare a procedurii speciale, Art. 466

Cazuri de încetare, Art. 242

Cazuri de neprezentare a materialului, Art. 254

Cazuri de suspendare, Art. 239

Cazuri speciale de rezolvare a acţiunii civile, Art. 20

Cazuri speciale, Art. 37

Cazuri urgente, Art. 213

Cazurile de amânare, Art. 453

Cazurile de conexitate, Art. 34

Cazurile de contestaţie în anulare, Art. 386

Cazurile de indivizibilitate, Art. 33

Cazurile de întrerupere, Art. 455

Cazurile de reluare, Art. 270

Cazurile de revizuire, Art. 394

Cazurile în care punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale este împiedicată, Art. 10

Cazurile în care se poate face recurs, Art. 3859

Cazurile şi procedura de folosire a interpreţilor, Art. 128

Cazurile şi procedura scoaterii de sub urmărire, Art. 249

Căile de atac ordinare, Art. 361-, Art. 38519

Căile extraordinare de atac, Art. 386-4142

Cercetarea la faţa locului şi reconstituirea, Art. 129-131

Cercetarea la faţa locului, Art. 129

Cercetări în vederea înmânării citaţiei, Art. 180

Cererea de contestaţie, Art. 387

Cererea de liberare provizorie şi organul competent să o rezolve, Art. 1606

Cererea de reabilitare, Art. 495

Cererea de revizuire, Art. 397

Cererea şi efectele ei, Art. 56

Cereri noi formulate de inculpat, Art. 252

Certificarea înregistrărilor, Art. 913

Cheltuieli judiciare avansate de stat, Art. 443

Cheltuieli judiciare, Art. 349

Cheltuielile judiciare, Art. 189-193

Chestiuni complementare, Art. 381

Chestiuni prealabile, Art. 44

Citarea părţilor la judecată, Art. 291

Citarea, Art. 4794

Citarea, comunicarea actelor procedurale, mandatul de aducere, Art. 175-184

Citirea declaraţiilor anterioare ale inculpatului, Art. 325

Clasarea, scoaterea de sub urmărire, încetarea urmăririi penale, achitarea şi încetarea procesului penal, Art. 11

Competenţa Curţii de Apel, Art. 281

Competenţa Curţii Militare de Apel, Art. 282

Competenţa Curţii Supreme de Justiţie, Art. 29

Competenţa după materie şi după calitatea persoanei, Art.25-29

Competenţa în caz de indivizibilitate sau conexitate, Art. 35

Competenţa în caz de indivizibilitate şi conexitate, Art. 32-38

Competenţa în caz de schimbare a calităţii inculpatului, Art. 40

Competenţa în caz de schimbare a încadrării juridice sau a calificării, Art. 41

Competenţa judecătoriei, Art. 25

Competenţa organelor de cercetare ale poliţiei judiciare, Art. 207

Competenţa organelor de cercetare penală speciale, Art. 208

Competenţa organelor de urmărire penală, Art. 207-215

Competenţa pentru infracţiunile săvârşite în străinătate, Art. 31

Competenţa pentru infracţiunile săvârşite în ţară, Art. 30

Competenţa procurorului în faza urmăririi, Art. 209

Competenţa teritorială, Art. 30-31

Competenţa teritorială, Art. 4793

Competenţa tribunalului militar teritorial, Art. 28

Competenţa tribunalului militar, Art. 26

Competenţa tribunalului, Art. 27

Competenţa, Art. 25-45

Compunerea instanţei, Art. 292

Compunerea instanţei, Art. 483

Comunicarea altor acte procedurale, Art. 182

Comunicarea hotărârii, Art. 360

Concludenţa şi utilitatea probei, Art. 67

Concluzii scrise, Art. 342

Condiţii ale ascultării învinuitului sau inculpatului, Art. 711

Condiţii pentru dispunerea comisiei rogatorii, Art. 132

Condiţiile liberării, Art. 1602

Condiţiile liberării, Art. 1604

Condiţiile reţinerii, Art. 143

Condiţiile şi cazurile de interceptare şi înregistrare a convorbirilor sau comunicărilor efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicare, Art. 911

Condiţiile şi cazurile în care se dispune arestarea inculpatului, Art. 148

Condiţiile şi modalităţile de realizare a asistenţei judiciare internaţionale, Art. 513

Conflictul de competenţă, Art. 43

Confruntarea, Art. 87-88

Consecinţele nerespectării termenului, Art. 185

Consemnarea declaraţiilor, Art. 73

Conservarea sau valorificarea obiectelor ridicate, Art. 110

Constatarea dispariţiei înscrisului, Art. 508

Constatarea infracţiunii, Art. 467

Constatarea infracţiunilor de audienţă, Art. 299

Constatarea medico-legală, Art. 114

Constatarea tehnico-ştiinţifică şi constatarea medico-legală, Art. 112-115

Constituirea ca parte civilă, Art. 15

Contestarea măsurii asigurătorii, Art. 168

Contestaţia în anulare, Art. 386-392

Contestaţia la executare, Art. 461

Contestaţia privitoare la amenzile judiciare, Art. 464

Contestaţia privitoare la dispoziţiile civile, Art. 463

Continuarea cercetării de restituire, Art. 469

Continuarea cercetării şi ascultarea inculpatului, Art. 237

Continuarea procesului penal în caz de amnistie, prescripţie sau retragere a plângerii prealabile ori de existenţă a unei cauze de nepedepsire, Art. 13

Conţinutul citaţiei, Art. 176

Conţinutul comisiei rogatorii, Art. 133

Conţinutul deciziei, Art. 383

Conţinutul dispozitivului, Art. 357

Conţinutul expunerii, Art. 356

Conţinutul mandatului de arestare, Art. 151

Conţinutul măsurii, Art. 145

Conţinutul părţii introductive, Art. 355

Conţinutul plângerii, Art. 283

Conţinutul raportului, Art. 123

Corpuri delicte, Art. 95

Cuprinsul actului prin care se ia măsura preventivă, Art. 137

Cuprinsul hotărârii, Art. 354

Cuprinsul ordonanţei de restituire, Art. 266

Cuprinsul rechizitoriului, Art. 263

Cuprinsul referatului întocmit de organul de cercetare penală, Art. 259

Cuprinsul şi forma procesului-verbal, Art. 91

D

Date suplimentare, Art. 260

Declararea apelului, Art. 366

Declararea, renunţarea şi retragerea recursului, Art. 3854

Declaraţiile celorlalte părţi din proces, Art. 75

Declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului, Art. 69

Declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului, Art. 69-74

Declaraţiile martorilor, Art.78-865

Declaraţiile părţii vătămate, părţii civile şi ale părţii responsabile civilmente, Art. 75-771

Declinarea de competenţă, Art. 42

Degradarea militară, Art. 427

Delegarea, Art. 135

Deliberarea şi hotărârea instanţei, Art. 343-360

Deliberarea, Art. 307

Denunţul, Art. 223

Desemnarea altei instanţe pentru judecarea cauzei, Art. 611

Desfăşurarea judecării cauzelor, Art. 313-342

Desfăşurarea judecăţii, Art. 485

Desfăşurarea urmăririi penale, Art. 228-238

Desfiinţarea hotărârii şi conţinutul deciziei, Art. 38517

Desfiinţarea hotărârii, Art. 382

Despăgubirile civile şi cheltuielile judiciare, Art. 446

Dezbaterea recursului, Art. 38513

Dezbaterile şi ordinea în care se dă cuvântul, Art. 340

Disjungerea, Art. 38

Dispoziţii care se aplică la urmărirea penală, Art. 45

Dispoziţii complimentare ale ordonanţei, Art. 245

Dispoziţii comune, Art. 39-45

Dispoziţii date de procuror, Art. 219

Dispoziţii privind apelul şi recursul, Art. 493

Dispoziţii speciale pentru minori  , Art. 160e-160h

Dispoziţii speciale privind unităţile publice şi alte persoane juridice, Art. 111

Dispoziţiile privitoare la măsurile preventive, de siguranţă sau asigurătorii, Art. 267

Dovada de primire şi procesul-verbal de predare a citaţiei, Art. 181

Dovedirea unor cazuri de revizuire, Art. 395

Dreptul de a face plângere, Art. 275

Dreptul de a nu face nicio declarație, Art.  70

Dreptul de a proba lipsa de temeinicie a probelor, Art. 66

Drepturile apărătorului, Art. 172

Drepturile expertului, Art. 121

Drepturile părţilor în cazul comisiei rogatorii, Art. 134

Drepturile procurorului şi ale părţilor în instanţă, Art. 301

Drepturile proprii şi regimul special pentru minori, Art. 160f

Durata arestării inculpatului după reluare, Art. 274

Durata arestării inculpatului, Art. 149

Durata reţinerii, Art. 144

E

Efectuarea actelor de cercetare, Art. 399

Efectuarea percheziţiei corporale, Art. 106

Efectuarea percheziţiei domiciliare, Art. 105

Efectuarea procedurii speciale, Art. 510

Efectuarea unei noi expertize, Art. 125

Efectuarea unor acte de urmărire în incinta unor unităţi, Art. 204

Efectuarea urmăririi penale, Art. 221-260

Efectul devolutiv al apelului şi limitele sale, Art. 371

Efectul devolutiv şi limitele sale, Art. 3856

Efectul extensiv şi limitele sale, Art. 3857

Efectul extensiv, Art. 373

Efectul suspensiv al apelului, Art. 370

Efectul suspensiv al recursului, Art. 3855

Evidenţa întreruperii executării pedepsei, Art. 457

Examinarea cererii, Art. 59

Examinarea şi admiterea în principiu a cererii, Art. 1608

Excepţii de necompetenţă, Art. 39

Executarea altor măsuri de siguranţă, Art. 436

Executarea confiscării speciale, Art. 439

Executarea dispoziţiilor civile, Art. 522

Executarea expulzării, Art. 438

Executarea hotărârilor penale, Art. 415 -464

Executarea interdicţiei de a reveni în locuinţa familiei pe o perioadă determinată, Art. 4391

Executarea într-o închisoare militară, Art. 351

Executarea mandatului de aducere, Art. 184

Executarea mandatului de executare a pedepsei şi a ordinului de interzicere a părăsirii ţării, Art. 422

Executarea mandatului, Art. 152

Executarea mustrării, Art. 487

Executarea sancţiunilor, Art. 4411

Exercitarea acţiunii civile de către sau faţă de succesori, Art. 21

Exercitarea din oficiu a acţiunii civile, Art. 17

Expertiza obligatorie, Art. 117

Expertizele, Art. 116-127

Experţi oficiali, Art. 119

Explicaţii prealabile, Art. 76

Extinderea acţiunii penale pentru alte acte materiale, Art. 335

Extinderea cercetării penale, Art. 238

Extinderea competenţei teritoriale, Art. 211

Extinderea procesului penal cu privire la alte persoane, Art. 337

Extinderea procesului penal pentru alte fapte, Art. 336

F

Felul hotărârilor, Art. 311

Felul şi întinderea reparaţiei, Art. 505

Felurile competenţei, Art.25-45

Fixarea termenului de judecată şi prezenţa părţilor, Art. 375

Folosirea datelor obţinute de investigatorii sub acoperire, Art. 2243

Folosirea interpreţilor, Art. 128

Folosirea limbii oficiale prin interpret, Art. 8

Folosirea unor specialişti, Art. 112

G

Garantarea dreptului de apărare, Art. 6

Garantarea libertăţii persoanei, Art. 5

H

Hotărârea instanţei, Art. 475

Hotărâri executorii, Art. 415

Hotărârile supuse apelului, Art. 361

Hotărârile supuse recursului, Art. 3851

Hotărârile supuse revizuirii, Art. 393

I

Identificarea şi păstrarea obiectelor, Art. 107

Incompatibilitatea

Incompatibilitatea expertului şi interpretului, Art. 54

Incompatibilitatea grefierului, Art. 49

Incompatibilitatea magistratului-asistent, Art. 49

Incompatibilitatea organului de cercetare penală, Art. 49

Incompatibilitatea procurorului, a organului de cercetare penală, a magistratului-asistent şi a grefierului, Art. 49

Incompatibilitatea şi strămutarea 46-61

Inculpatul, Art. 23

Inculpaţi minori cu majori, Art. 486

Indicii temeinice, Art. 681

Infirmarea actelor sau măsurilor procesuale nelegale, Art. 220

Infracţiunea flagrantă, Art. 465

Instanţa competentă a hotărî reunirea cauzelor, Art. 36

Instanţa competentă, Art. 389

Instanţa competentă, Art. 401

Instanţa competentă, Art. 454

Instanţa competentă, Art. 456

Instanţa competentă, Art. 471

Instanţa competentă, Art. 494

Instanţa de executare, Art. 418

Instanţa la care se depune apelul, Art. 367

Interceptările şi înregistrările audio sau video, Art. 911-916

Internarea medicală, Art. 432

Internarea minorului, Art. 490

Intervenirea unei legi penale noi, Art. 458

Interzicerea exerciţiului unor drepturi, Art. 426

Interzicerea fuziunii, a divizării, a reducerii capitalului social, a dizolvării sau lichidării, Art. 4798

Interzicerea mijloacelor de constrângere, Art. 68

Î

Înaintarea dosarului privind pe inculpat, Art. 258

Înaintarea dosarului privind pe învinuit, Art. 256

Încălcările care atrag nulitatea, Art. 197

Începerea cercetării judecătoreşti, Art. 322

Începerea urmăririi penale, Art. 228

Încetarea de drept a măsurilor preventive, Art. 140

Încetarea executării pedepsei la locul de muncă, Art. 4501

Încetarea urmăririi penale, Art. 242-248

Încheierea de şedinţă, Art. 305

Îndatoririle instanţei de judecată, Art. 287

Îndreptarea erorilor materiale, Art. 195

Înlăturarea sau modificarea pedepsei, Art. 458 -459

Înlăturarea unor omisiuni vădite, Art. 196

Înlocuirea executării pedepsei pentru militari, Art. 451

Înlocuirea înscrisului, Art. 511

Înlocuirea pedepsei amenzii, Art. 4491

Înlocuirea pedepsei detenţiunii pe viaţă, Art. 448

Înlocuirea răspunderii penale, Art. 440

Înlocuirea sau revocarea măsurilor preventive, Art. 139

Înlocuirea tratamentului medical, Art. 431

Înmânarea citaţiei altor persoane, Art. 179

Înmânarea citaţiei, Art. 178

Înregistrări, soluţii NUP, înştiinţarea persoanei, Art. 913

Înregistrările de imagini, Art. 915

Înscrisurile declarate false, Art. 445

Înscrisurile, Art. 89-91

Înştiinţarea despre încetarea urmăririi penale, Art. 246

Înştiinţarea părţilor, Art. 58

Întrebări cu privire la faptă, Art. 72

Întrebări prealabile, Art. 84

Întrebări şi lămuriri prealabile, Art. 70

Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă, Art. 455 -457

Învinuitul, Art. 229

J

Judecarea apelului, Art. 378

Judecata de urgenţă în cauzele cu deţinuţi, Art. 293

Judecata în primă instanţă, Art. 313-360

Judecata în primă instanţă, Art. 473

Judecata, Art. 287 -4142

Judecător care s-a pronunţat anterior, Art. 47

Judecătorul delegat cu executarea, Art. 419

Jurământul martorului, Art. 85

L

Lămurirea cauzei prin probe, Art. 62

Lămuriri cerute la institutul de emisiune, Art. 126

Lămuriri date expertului şi părţilor, Art. 120

Lămuriri, excepţii şi cereri, Art. 320

Legalitatea şi oficialitatea procesului penal, Art. 2

Liberarea condiţionată, Art. 450

Liberarea provizorie pe cauţiune, Art. 1604 -1605

Liberarea provizorie sub control judiciar, Art. 1602-1603

Limba în care se desfăşoară procesul penal, Art. 7

Limitele rejudecării, Art. 385

Limitele rejudecării, Art. 38518

Locul de citare, Art. 177

Locul unde se desfăşoară judecata, Art. 288

Luarea hotărârii, Art. 308

Luarea măsurilor de siguranţă, Art. 162

M

Mandatul de aducere, Art. 183

Martor minor, Art. 81

Martorii asistenţi, Art. 92-93

Martorul, Art. 78

Măsuri cu privire la starea de libertate, Art. 350

Măsuri cu privire la starea de libertate, Art. 474

Măsuri de protecţie a investigatorilor sub acoperire, Art. 2244

Măsuri de siguranţă provizorii, Art. 435

Măsuri pregătitoare, Art. 472

Măsuri premergătoare privind martorii, experţii şi interpreţii, Art. 319

Măsuri premergătoare, Art. 313

Măsuri premergătoare, Art. 402

Măsuri premergătoare, Art. 496

Măsuri preventive, Art. 4795

Măsuri privind obiectele ridicate, Art. 109

Măsuri privind reparaţiile civile, Art. 353

Măsuri privitoare la martori, Art. 328

Măsurile asigurătorii, Art. 163

Măsurile asigurătorii, Art. 4796

Măsurile care pot fi luate după admiterea în principiu, Art. 404

Măsurile de ocrotire în caz de reţinere sau de arestare preventivă, Art. 161

Măsurile premergătoare examinării cererii, Art. 1607

Măsurile preventive, Art. 136-16010

Menţinerea arestării inculpatului la primirea dosarului, Art. 160

Menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurii internării medicale, Art. 434

Menţiuni despre reabilitare, Art. 502

Mijloace electronice de supraveghere, Art. 914, 145, 1602, 4531, 4935

Mijloacele de probă scrise, Art. 89

Mijloacele de probă, Art. 64

Mijloacele de probă, Art. 69-135

Mijloacele materiale de probă, Art. 94-95

Minuta, Art. 309

Modalităţi de exercitare a supravegherii, Art. 218

Modalităţi speciale de ascultare a martorului, Art. 862

Modalităţi speciale de ascultare a părţii vătămate şi a părţii civile, Art. 771

Modalităţile liberării provizorii, Art. 1601

Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale si înlăturarea unor omisiuni vădite, Art. 194-196

Modificarea sau ridicarea controlului judiciar, Art. 1603

Modificări în acte procedurale, Art. 194

Modul de ascultare, Art. 71

Modul de ascultare, Art. 77

Modul de citare, Art. 175

Modul şi limitele ascultării martorului, Art. 86

Modurile de sesizare, Art. 221

Motivarea apelului, Art. 374

Motivarea recursului, Art. 38510

N

Neagravarea situaţiei în propriul apel, Art. 372

Neagravarea situaţiei în propriul recurs, Art. 3858

Negăsirea persoanei menţionate în mandat, Art. 154

Note privind desfăşurarea procesului, Art. 304

Nulităţile, Art. 197

O

Obiectele ca mijloc de probă, Art. 94

Obiectul confruntării, Art. 87

Obiectul deliberării, Art. 343

Obiectul judecăţii, Art. 317

Obiectul procedurii speciale, Art. 509

Obiectul supravegherii, Art. 216

Obiectul şi exercitarea acţiunii civile, Art. 14

Obiectul şi exercitarea acţiunii penale, Art. 4792

Obiectul şi exercitarea acţiunii penale, Art. 9

Obiectul şi materialul constatării tehnico-ştiinţifice, Art. 113

Obiectul urmăririi penale, Art. 200

Obiecţii în ceea ce priveşte identitatea, Art. 153

Obiecţii privind identitatea, Art. 423

Obligarea de a nu părăsi localitatea, Art. 145

Obligarea de a nu părăsi ţara, Art. 1451

Obligarea la tratament medical, Art. 429

Obligativitatea referatului de evaluare, Art. 482

Obligaţia de înaintare a plângerii, Art. 276

Obligaţia de prezentare, Art. 83

Obligaţii ale instanţei în caz de condamnare cu suspendarea executării pedepsei sau cu executarea pedepsei la locul de muncă, Art. 359

Obligaţii în legătură cu internarea medicală, Art. 433

Obligaţii în legătură cu tratamentul medical, Art. 430

Obligaţiile organelor competente, Art. 269

Oficialitatea, Art. 101, 102, 1129, 162, 163, 221, 228, 232, 236, 262, 313, 321-324, 345, 346

Oralitatea, nemijlocirea şi contradictorialitatea, Art. 289

Ordinea cercetării judecătoreşti, Art. 321

Ordinea în care se dă cuvântul, Art. 377

Ordonanţa de încetare a urmăririi penale, Art. 244

Ordonanţă,

– Aplicarea amenzii, Art. 199

– Autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire, Art. 2242

– Cheltuieli judiciare avansate de stat, Art. 443.

– Clasare, scoatere de sub urmărire sau încetarea urmăririi penale, Art. 262

– Completarea cercetării penale, Art. 252

– Declinarea de competenţă, Art. 45

– Efectuarea de cercetări pentru a verifica temeinicia cererii de revizuire, Art. 399

– Extinderea cercetării penale, Art. 238

– Identitatea reală a martorului, introdusă în dosarul penal, Art. 861

– Infirmarea actelor sau măsurilor procesuale nelegale, Art. 220

– Interceptarea şi înregistrarea convorbirilor sau comunicărilor în caz de urgenţă, Art. 912

– Interceptarea şi înregistrarea convorbirilor sau comunicărilor în caz de urgenţă, Art. 4934

– Încetarea urmăririi penale, Art. 243

– Înlocuirea sau reconstituirea dosarului ori înscrisului dispărut, Art. 509

– Luarea măsurii reţinerii, Art. 1401

– Măsura de siguranţă a confiscării speciale, Art. 439

– Ordonanţele organului de urmărire penală, Art. 203

– Prelungirea reţinerii minorului, Art. 160g

– Privarea sau restrângerea de libertate, revocarea măsurii, Art. 504.

– Punerea de îndată în libertate a celui reţinut sau arestat, Art. 140

– Punerea în mişcare a acţiunii penale prin ordonanţă, Art. 235

– Redeschiderea urmăririi penale, Art. 273

– Reluarea urmăririi penale după suspendare, Art. 271

– Scoaterea de sub urmărire, Art. 230

– Scoaterea de sub urmărirea penală, Art. 249

– Soluţionarea cererii de abţinere sau recuzare, Art. 53

– Soluţionarea plângerilor împotriva rezoluţiilor de neîncepere a urmăririi penale, Art. 278

– Suspendarea urmăririi penale Art. 239

– Trecerea cauzei la un alt organ, Art. 217

Ordonanţa de suspendare, Art. 240

Ordonanţele organului de urmărire penală, Art. 203

Ordonarea efectuării expertizei, Art. 116

Organ de cercetare penală , incompatibilitate, Art. 49

Organele care aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii, Art. 164

Organele care efectuează interceptarea şi înregistrarea, Art. 912

Organele cărora li se adresează plângerea, Art. 279

Organele de urmărire penală, Art. 201

Organul care dispune liberarea provizorie, Art. 1602a

Organul care efectuează controlul respectării obligaţiilor, Art. 1602b

P

Partea responsabilă civilmente, Art. 16

Participarea procurorului, Art. 315

Părţile în procesul penal, Art.23-24

Păstrarea unor acte de urmărire penală, Art. 205

Percheziţia domiciliară în cursul judecăţii, Art. 102

Percheziţia domiciliară în cursul urmăririi penale, Art. 101

Percheziţia, Art. 100

Persoana vătămată, Art. 82

Persoane chemate la judecarea minorilor, Art. 484

Persoanele care pot cere revizuirea, Art. 396

Persoanele care pot face apel, Art. 362

Persoanele care pot face recurs, Art. 3852

Persoanele chemate la organul de urmărire, Art. 481

Plângerea contra actelor procurorului, Art. 278

Plângerea greşit îndreptată, Art. 285

Plângerea împotriva măsurilor  şi actelor de urmărire penală, Art. 275- 2781

Plângerea împotriva ordonanţei organului de cercetare penală sau a procurorului privind măsura reţinerii, Art. 1401

Plângerea împotriva ordonanţei procurorului privind măsurile preventive prevăzute în, Art. 136 lit. b) şi c), Art. 1402

Plângerea în faţa judecătorului împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată, Art. 2781

Plângerea, Art. 222

Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de condamnare, Art. 191

Plata cheltuielilor avansate de stat în celelalte cazuri, Art. 192

Plata cheltuielilor judiciare făcute de părţi, Art. 193

Poprirea, Art. 167

Predarea obiectelor şi înscrisurilor, Art. 97

Prelungirea duratei arestării în cursul urmăririi penale, Art. 155

Prezentarea din nou a materialului de urmărire penală, Art. 253

Prezentarea materialului de către procuror, Art. 257

Prezentarea materialului, Art. 250

Prezentarea mijloacelor materiale de probă, Art. 330

Prezentarea scriptelor de comparaţie, Art. 127

Prezenţa inculpatului la judecată, Art. 314

Prezenţa martorilor asistenţi, Art. 92

Prezenţa părţilor şi a procurorului, Art. 38511

Prezenţa procurorului, Art. 376

Prezumţia de nevinovăţie, Art. 52

privind înlocuirea răspunderii penale, Art. 440

Probele si mijloacele de probă, Art. 62-681

Probele şi aprecierea lor, Art. 63

Procedura confruntării, Art. 88

Procedura dării în urmărire, Art. 4931 4937

Procedura de informare, Art. 4797

Procedura de informare, Art. 57

Procedura de judecare, Art. 392

Procedura de rejudecare, Art. 384

Procedura de rejudecare, Art. 38519

Procedura de soluţionare în cursul judecăţii, Art. 52

Procedura de soluţionare în cursul urmăririi penale, Art. 53

Procedura expertizei, Art. 118

Procedura în cauzele cu infractori minori, Art. 480-493

Procedura în caz de conexitate sau de indivizibilitate, Art. 281

Procedura în caz de dispariţie a înscrisurilor judiciare, Art. 508 -512

Procedura în cazul infracţiunilor flagrante, Art. 280

Procedura încetării, Art. 243

Procedura la instanţa de executare, Art. 460

Procedura percheziţiei, Art. 104

Procedura plângerii prealabile, Art. 279 -286

Procedura prelungirii arestării preventive dispuse în cursul urmăririi penale, Art. 159

Procedura prezentării materialului de urmărire penală, Art. 250- 254

Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice, Art. 4791 – 47915

Procedura privitoare la amenda judiciară, Art. 199

Procedura reabilitării judecătoreşti, Art. 494 -503

Procedura sechestrului, Art. 165

Proceduri speciale, Art. 465-5221

Procesul-verbal ca mijloc de probă, Art. 90

Procesul-verbal de cercetare la faţa locului, Art. 131

Procesul-verbal de percheziţie şi de ridicare a obiectelor şi înscrisurilor, Art. 108

Procesul-verbal de prezentare a materialului, Art. 251

Procesul-verbal de sechestru şi inscripţia ipotecară, Art. 166

Pronunţarea dispozitivului hotărârii, Art. 358

Pronunţarea hotărârii, Art. 310

Propunerea pentru prelungirea arestării dispuse în cursul urmăririi penale, Art. 156

Propuneri făcute de organul de cercetare penală, Art. 234

Protecţia datelor de identificare a martorului, Art. 861

Protejarea deplasărilor martorului, Art. 865

Publicitatea şedinţei de judecată, Art. 290

Punerea în executare a amenzii judiciare şi a cheltuielilor judiciare avansate de stat, Art. 442-443

Punerea în executare a amenzii penale, Art. 425

Punerea în executare a dispoziţiilor

Punerea în executare a dispoziţiilor civile din hotărâre, Art. 444-446

Punerea în executare a dispoziţiilor prin care s-au aplicat sancţiunile prevăzute în, Art. 181 din Codul penal

Punerea în executare a hotărârilor, Art. 420-446

Punerea în executare a libertăţii supravegheate, Art. 488

Punerea în executare a măsurilor de siguranţă, Art. 429 -4391

Punerea în executare a ordonanţei prin care s-a aplicat o sancţiune cu caracter administrativ, Art. 2491

Punerea în executare a pedepsei amenzii, Art. 4799

Punerea în executare a pedepsei complementare a afişării sau a difuzării hotărârii de condamnare, Art. 47914

Punerea în executare a pedepsei complementare a dizolvării persoanei juridice, Art. 47910

Punerea în executare a pedepsei complementare a interzicerii de a participa la procedurile de achiziţii publice, Art. 47912

Punerea în executare a pedepsei complementare a închiderii unor puncte de lucru, Art. 47913

Punerea în executare a pedepsei complementare a suspendării activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice, Art. 47911

Punerea în executare a pedepsei închisorii cu executarea la locul de muncă, Art. 4221

Punerea în executare a pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă, Art. 420

Punerea în executare a pedepselor complimentare, Art. 426 -427

Punerea în executare a pedepselor principale, Art. 420-425

Punerea în mişcare a acţiunii penale prin ordonanţă, Art. 235

R

Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică sau medico-legală, Art. 115

Raportul de expertiză, Art. 122

Raportul scris, Art. 38512

Rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de apel, Art. 4161

Rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de recurs, Art. 417

Rămânerea definitivă a hotărârii primei instanţe, Art. 416

Reconstituirea înscrisului, Art. 512

Reconstituirea, Art. 130

Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine, Art. 522

Recursul împotriva încheierilor privind liberarea provizorie, Art. 1609

Recursul în interesul legii, Art. 4142

Recursul, Art. 3851-38519

Recuzarea, Art. 51

Redactarea şi semnarea hotărârii, Art. 312

Reducerea pedepsei pentru militari, Art. 452

Regulile de bază ale procesului penal, Art.1-8

Rejudecarea celor judecaţi în lipsă în caz de extrădare, Art. 5221

Rejudecarea în caz de extrădare, Art. 5221

Rejudecarea, Art. 405

Reluarea cercetării judecătoreşti sau a dezbaterilor, Art. 344

Reluarea după suspendare, Art. 271

Reluarea în caz de redeschidere a urmăririi, Art. 273

Reluarea în caz de restituire, Art. 272

Reluarea urmăririi penale, Art. 270-274

Renunţarea la apel, Art. 368

Renunţarea la martori, Art. 329

Repararea pagubei materiale sau a daunei morale în cazul condamnării pe nedrept sau al privării ori restrângerii de libertate în mod nelegal, Art. 504-507

Repetarea cererii, Art. 61

Reprezentarea, Art. 174

Repunerea în termen, Art. 364

Respectarea demnităţii umane, Art. 51

Respingerea cererii pentru lipsa condiţiilor de formă, Art. 497

Restabilirea situaţiei anterioare, Art. 170

Restituirea cauzei sau trimiterea la alt organ de urmărire, Art. 265

Restituirea dosarului pentru continuarea cercetării penale, Art. 231

Restituirea dosarului pentru începerea sau continuarea cercetării penale, Art. 232

Restituirea dosarului şi continuarea cercetării penale, Art. 248

Restituirea lucrurilor şi valorificarea celor neridicate, Art. 444

Restituirea lucrurilor, Art. 169

Restituirea pentru refacerea urmăririi penale, Art. 332

Retragerea apelului, Art. 369

Reţinerea minorului la dispoziţia organului de cercetare penală sau a procurorului, Art. 160g

Reţinerea şi arestarea învinuitului sau a inculpatului, Art. 468

Reţinerea şi predarea corespondenţei şi a obiectelor, Art. 98

Reţinerea, Art. 143- 144

Reunirea cauzelor, Art. 32

Revizuirea dispoziţiilor civile, Art. 408

Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, Art. 4081

Revizuirea, Art. 393 -4081

Revocarea liberării, Art. 16010

Revocarea măsurilor de siguranţă, Art. 437

Revocarea măsurilor luate faţă de minor, Art. 492

Revocarea sau anularea executării pedepsei la locul de muncă, Art. 4471

Revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei, Art. 447

Revocarea şi înlocuirea libertăţii supravegheate, Art. 489

Rezoluţia,

– Rezoluţia prin care s-a dispus comisia rogatorie, Art. 133

– Ordonanţele organului de urmărire penală, Art. 203

– Începerea urmăririi penale, Art. 228

– Procedura încetării urmăririi penale, Art. 243

– Înştiinţarea despre încetarea urmăririi penale, Art. 246

– Reluarea în caz de redeschidere a urmăririi, Art. 273

– Plângerea contra actelor procurorului, Art. 278

– Plângerea în faţa judecătorului împotriva ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată, Art. 2781.

Rezolvarea acţiunii civile, Art. 346

Rezolvarea acţiunii penale, Art. 345

Rezolvarea cauzelor, Art. 262

Rezolvarea chestiunilor incidente, Art. 302

Rezolvarea contestaţiei, Art. 462

Rezolvarea separată a acţiunii civile, Art. 347

Rezolvarea separată a acţiunii civile, Art. 348

Ridicarea de obiecte şi înscrisuri, Art. 96

Ridicarea silită de obiecte sau de înscrisuri, Art. 99

Rolul activ al organului de urmărire penală, Art. 202

Rolul activ, Art. 4

Rolul procurorului, Art. 316

Rudenia între judecători, Art. 46

S

Sarcina administrării probelor, Art. 65

Sarcina organului de cercetare în timpul suspendării, Art. 241

Schimbarea încadrării faptei, Art. 286

Schimbarea încadrării juridice, Art. 334

Schimbări în executarea unor hotărâri, Art. 447-452

Schimbări privind măsura internării, Art. 491

Scoaterea de sub urmărire când fapta nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni, Art. 230

Scoaterea de sub urmărirea penală, Art. 249-2491

Scopul procesului penal, Art. 1

Scopul şi categoriile măsurilor preventive, Art. 136

Scopul şi regulile de bază ale procesului penal, Art.1-8

Sechestru, Art. 163

Sesizarea altor organe decât cele judiciare, Art. 12

Sesizarea la cererea organului competent, Art. 225

Sesizarea organelor de urmărire penală, Art. 221-227

Sesizarea procurorului pentru luarea unor măsuri preventive, Art. 138

Sesizări făcute de persoane cu funcţii de conducere şi de alţi funcţionari, Art. 227

Situaţii privind despăgubirile civile, Art. 499

Soluţii complimentare, Art. 380

Soluţii şi chestiuni complementare, Art. 38516

Soluţiile după rejudecare, Art. 406

Soluţiile la judecata în apel, Art. 379

Soluţiile, Art. 38515

Soluţionarea cauzei, Art. 306

Soluţionarea cererii, Art. 1608a

Soluţionarea cererii, Art. 498

Soluţionarea cererii, Art. 60

Stabilirea identităţii martorilor asistenţi, Art. 93

Strămutarea judecăţii cauzei penale, Art.55-611

Strigarea cauzei şi apelul celor citaţi, Art. 297

Sumele cuvenite martorului, expertului şi interpretului, Art. 190

Suplimentul de expertiză, Art. 124

Supravegherea executării pedepselor complementare aplicate persoanei juridice, Art. 47915

Supravegherea exercitată de procuror în activitatea de urmărire penală, Art. 216-220

Suspendarea examinării cererii, Art. 500

Suspendarea executării, Art. 390

Suspendarea judecăţii în caz de extrădare activă, Art. 3031

Suspendarea judecăţii, Art. 303

Suspendarea urmăririi penale, Art. 239- 241

Susţinerea acţiunii civile de către procuror, Art. 18

T

Temeiul strămutării, Art. 55

Termenele, Art. 185-188

Termenii explicaţi în Codul penal, Art. 523

Termenul de declarare a apelului, Art. 363

Termenul de declarare a recursului, Art. 3853

Termenul de introducere a cererii, Art. 398

Termenul de introducere a plângerii, Art. 284

Termenul de introducere, Art. 388

Termenul de rezolvare, Art. 277

Terminarea cercetării judecătoreşti, Art. 339

Terminarea urmăririi penale, Art. 255-260

Timpul de efectuare a percheziţiei, Art. 103

Trecerea cauzei de la un organ la altul, Art. 217

Trimiterea în judecată, Art. 261-269

Trimiterea la organul competent, Art. 268

Trimiterea spre executare a mandatului de executare a pedepsei şi a ordinului de interzicere a părăsirii ţării, Art. 421

Trimiterea spre executare a mandatului şi a dispozitivului hotărârii, Art. 4222

Ţinerea separată a unor categorii de infractori, Art. 142

U

Ultimul cuvânt al inculpatului, Art. 341

Unele dispoziţii privind urmărirea penală pentru militari, Art. 226

Urmărire cu acţiunea penală pusă în mişcare, Art. 258-260

Urmărire fără punerea în mişcare a acţiunii penale, Art. 255-257

Urmărirea penală, Art. 200- 286

Urmărirea şi judecarea unor infracţiuni flagrante, Art. 465-479

V

Verificarea competenţei, Art. 210

Verificarea hotărârii, Art. 38514

Verificarea lucrărilor de cercetare penală, Art. 470

Verificarea lucrărilor urmăririi penale, Art. 261

Verificarea mijloacelor de probă, Art. 916

Verificarea regularităţii arestării inculpatului la primirea dosarului, Art. 3001

Verificarea sesizării instanţei, Art. 300

Verificări privind arestarea inculpatului în cursul judecăţii, Art. 3002

Verificări privitoare la inculpat, Art. 318

INDICE  COD  CIVIL

A

Absenţa ascendenţilor privilegiaţi sau a colateralilor privilegiaţi, Art. 979

Abitaţia, Art. 749-754

Abuzul de drept,  Art. 15

Acceptarea donaţiei după decesul dispunătorului, Art. 999

Acceptarea forţată, Art. 1.119

Acceptarea moştenirii de către creditori, Art. 1.107

Acceptarea necorespunzătoare a ofertei, Art. 1.197

Acceptarea ofertei, Art. 1.196

Acceptarea stipulaţiei, Art. 1.286

Acceptarea tardivă, Art. 1.198

Accesiunea , Art. 567

Accesiunea mobiliară, Art. 598

Accesiunea naturală asupra animalelor , Art. 576

Accesoriile bunului care constituie obiectul unui legat cu titlu particular, art. 1.061

Accesoriile bunurilor ce formează obiectul uzufructului, Art. 707

Accesoriile creanţei, Art. 1.602

Acoperirea nulităţii, Art. 303

Acordarea despăgubirilor, Art. 388

Acordul creditorului, Art. 1.605

Actele conservatorii, Art. 1.409

Actele cu valoare de acceptare tacită, Art. 1.110

Actele de administrare Art. 345

Actele de administrare şi de dispoziţie, Art. 641

Actele de conservare, Art. 640

Actele de conservare, de folosinţă şi de administrare, Art. 345

Actele de dispoziţie care pun în pericol grav interesele familiei, Art. 316

Actele de folosinţă Art. 345

Actele de grevare Art. 346

Actele de înstrăinare şi de grevare, Art. 346

Actele de înstrăinare, Art. 1.648

Actele emise de organele persoanei juridice, Art. 212

Actele făcute în lipsa inventarului, Art. 141

Actele încheiate de cel pus sub interdicţie judecătorească, Art. 172

Actele încheiate de gerant, Art. 1.336

Actele încheiate în frauda celuilalt soţ, Art. 386

Actele întocmite de un ofiţer de stare civilă necompetent, Art. 102

Actele juridice asupra moştenirii nedeschise, Art. 956

Actele juridice privind cotele-părţi, Art. 651

Actele nepatrimoniale, Art. 1.294

Actele sau faptele care pot fi notate în cartea funciară, Art. 903

Actele sau faptele supuse notării, Art. 902

Actele unilaterale supuse comunicării, Art. 1.326

Actele unilaterale, Art. 1.293

Acţiunea confesorie de servitute, Art. 757

Acţiunea confesorie de superficie, Art. 696

Acţiunea confesorie de uzufruct, Art. 705

Acţiunea deţinătorului deposedat în mod nelegitim, Art. 1.592

Acţiunea directă a lucrătorilor, Art. 1.856

Acţiunea formulată în caz de moştenire vacantă, Art. 439

Acţiunea în contestaţia filiaţiei, Art. 421

Acţiunea în prestaţie tabulară, Art. 896

Acţiunea în revendicare, Art. 563

Acţiunea în stabilirea filiaţiei faţă de mamă, Art. 422

Acţiunea în stabilirea maternităţii, Art. 422

Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei, Art. 424

Acţiunea în stabilirea paternităţii, Art. 425

Acţiunea în tăgada paternităţii, Art. 429

Acţiunea negatorie, Art. 564

Acţiuni împotriva sublocatarului, Art. 1.807

Acţiuni privind filiaţia faţă de tatăl din căsătorie, Art. 429

Acţiuni privind filiaţia, Art. 421

Acţiunile împotriva debitorului creanţei grevate, Art. 2.403

Acţiunile în caz de neexecutare a sarcinii, Art. 1.027

Acţiunile în justiţie, Art. 643

Acţiunile posesorii, Art. 949-952

Acţiunile şi excepţiile referitoare la acte şi operaţiunile trecute în cont, Art. 2.175

Actul de căsătorie, Art. 290

Actul juridic unilateral, Art. 1.324-1329

Adaptarea contractului, Art. 1.213

Administrarea bunurilor altuia, Art. 792 – 857

Administrarea bunurilor copilului, Art. 501

Administrarea bunurilor minorului, Art. 142

Administrarea provizorie a bunurilor moştenirii, Art. 1.136

Administrarea societăţii, Art. 1.913

Administratorul aparent, Art. 817

Adoptarea deciziilor, Art. 1.917

Adoptarea hotărârilor în situaţii speciale, Art. 826

Adoptarea hotărârilor, Art. 825, Art. 1.911

Adopţia internaţională, Art. 453

Adopţia simultană sau succesivă, Art. 462

Adopţia, Art. 451

Afinitatea, Art. 407

Agravarea răspunderii, Art. 1.990

Albiile părăsite de apele curgătoare, Art. 575

Albiile râurilor, insulele şi prundişurile, Art. 573

Alegerea debitorului, Art. 1.437

Alegerea legii aplicabile, Art. 2.659

Alegerea numelui de familie, Art. 282

Alegerea prestaţiei de către creditor, Art. 1.465

Alegerea prestaţiei de către debitor, Art. 1.464

Alegerea regimului matrimonial, Art. 329

Alienaţia şi debilitatea mintală, Art. 276

Alte cauze de exonerare, Art. 1.354

Alte cauze de încetare a puterii de a reprezenta, Art. 1.307

Alte cazuri de răspundere, Art. 1.379

Alte dispoziţii aplicabile consiliului de familie, Art. 126

Alte dispoziţii aplicabile, Art. 502

Alte drepturi ale uzufructuarului asupra pădurilor ce fac obiectul uzufructului, Art. 719

Alte forme de înstrăinare a moştenirii, Art. 1.754

Alte incapacităţi de a cumpăra, Art. 1.654

Alte mijloace de dovadă a stării civile, Art. 103

Alte persoane care locuiesc împreună cu chiriaşul, Art. 1.832

Aluviunile , Art. 569

Ambalajul, Art. 1.966

Ameliorările şi degradările bunului donat în cazul raportului în natură, Art. 1.154

Amenda civilă, Art. 163

Ameninţarea cu exerciţiul unui drept, Art. 1.217

Amintirile de familie, Art. 1.141,1142

Antihreza, Art. 2.385

Anularea adopţiei, Art. 479

Anularea hotărârii de declarare a morţii, Art. 54

Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă, Art. 100

Anunţarea conflictului de interese, Art. 805

Anunţuri privitoare la răspundere, Art. 1.356

Apărarea dreptului de administrare, Art. 870

Apărarea dreptului de concesiune, Art. 873

Apărarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit, Art. 875

Apărarea dreptului de proprietate publică, Art. 865

Apărarea dreptului la nume, Art. 254

Apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice, Art. 257

Apărarea drepturilor nepatrimoniale, Art. 252-257

Apărări contra creditorului comun, Art. 1.448

Aplicabilitatea dispoziţiilor de la vânzare, Art. 1.764

Aplicabilitatea dispoziţiilor de la vânzare, Art. 1.771

Aplicarea generală a Codului civil, Art. 3

Aplicarea în timp a legii civile,   Art. 6

Aplicarea legii civile,  Art. 6 –  Art. 8

Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene,  Art. 5

Aplicarea prioritară a tratatelor internaţionale privind drepturile omului,  Art. 4

Aplicarea regulilor de la renta viageră, Art. 2.256

Aplicarea regulilor de la tutelă, Art. 171

Aplicarea regulilor substituţiei fideicomisare, Art. 1.005, Art. 1.006

Aplicarea unor reguli de la vânzare, Art. 1.651

Aportul de bunuri comune, Art. 348

Aportul în bunuri incorporale, Art. 1.897

Aportul în bunuri, Art. 1.896

Aportul în numerar, Art. 1.898

Aporturile în prestaţii şi cunoştinţe specifice, Art. 1.899

Aprobarea contului, Art. 2.180

Arendarea făcută pe durată nedeterminată, Art. 1.837

Arvuna confirmatorie, Art. 1.544

Arvuna penalizatoare, Art. 1.545

Arvuna, Art. 1.538

Ascultarea copilului, Art. 264

Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani, Art. 139

Asigurarea bunurilor arendate, Art. 1.840

Asigurarea facultativă, Art. 824

Asigurarea folosinţei, Art. 1.789

Asigurarea multiplă, Art. 2.219

Asigurarea parţială, Art. 2.218

Asigurările de credite şi garanţii, Art. 2.221

Asigurările de pierderi financiare, Art. 2.222

Asigurările, Art. 997B

Asociaţia de proprietari, Art. 658

Asocierea asupra drepturilor sociale şi cedarea acestora, Art. 1.908

Aspectele speciale privind regimul nulităţii, Art. 197

Atenuarea răspunderii administratorului, Art. 812

Atingeri aduse vieţii private, Art. 74

Atribuirea beneficiului contractului de închiriere, Art. 324

Atribuirea în folosinţă exclusivă a părţilor comune, Art. 650

Atributele de identificare, Art. 59, Art. 230

Atribuţiile administratorului, Art. 796, Art. 800

Atribuţiile consiliului de familie, Art. 130

Autentificarea în situaţii particulare, Art. 1.045

Autoritatea părintească, Art. 483-512

Autorizarea actelor de dispoziţie, Art. 799

Autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, Art. 146

Autorizarea instanţei de tutelă, Art. 145

Autorul lucrării care foloseşte materialele altuia, Art. 594

Avizul consiliului de familie, Art. 136

Avulsiunea, Art. 572

B

Beneficiarii garanţiei, Art. 1.706

Beneficiarul fideiusiunii, Art. 2.284

Beneficiarul fiduciei, Art. 777

Beneficiarul indemnizaţiei, Art. 2.230

Beneficiul de discuţiune, Art. 2.294

Beneficiul de diviziune, Art. 2.298

Beneficiul termenului, Art. 1.413

Bigamia, Art. 273

Buna-credinţă a autorului lucrării, Art. 586

Buna-credinţă în negocieri, Art. 1.183

Buna-credinţă, Art. 14, Art. 938, Art. 1.170 , Art. 1.300

Bunul nepartajat, Art. 1.761

Bunuri ce pot fi arendate, Art. 1.836

Bunurile care aparţin altuia, Art. 1.230

Bunurile care constituie amintiri de familie, Art. 1.141

Bunurile care nu pot fi uzucapate, Art. 929

Bunurile care nu sunt în circuitul civil, Art. 1.229

Bunurile care rămân sau devin imobile, Art. 538

Bunurile ce pot face obiectul locaţiunii, Art. 1.779

Bunurile ce pot fi vândute, Art. 1.657

Bunurile comune, Art. 339

Bunurile consumptibile şi bunurile neconsumptibile, Art. 544

Bunurile de familie, Art. 1.752

Bunurile de uz personal, Art. 821

Bunurile divizibile şi bunurile indivizibile, Art. 545

Bunurile dobândite de mandatar, Art. 2.041

Bunurile fungibile şi bunurile nefungibile, Art. 543

Bunurile imobile, Art. 537

Bunurile inalienabile sau insesizabile, Art. 2.351

Bunurile mobile accesorii unui imobil, Art. 2.356

Bunurile mobile prin anticipaţie, Art. 540

Bunurile mobile şi imobile, Art. 536

Bunurile mobile, Art. 539

Bunurile periculoase, Art. 1.996

Bunurile principale şi bunurile accesorii, Art. 546

Bunurile proprietate comună pe cote-părţi, Art. 362

Bunurile proprii, Art. 340

Bunurile şi drepturile reale în general, Art. 535-554

Bunurile viitoare, Art. 1.228

C

Caducitatea donaţiilor, Art. 1.030

Caducitatea legatului, Art. 1.071

Caducitatea ofertei, Art. 1.195

Caducitatea testamentelor privilegiate, Art. 1.048

Căile de realizare a raportului, Art. 1.152

Căile de realizare a reducţiunii, Art. 1.094

Calcularea cuantumului despăgubirii, Art. 1.987

Calculul termenelor, Art. 1.416, Art.2551-2556

Calculul valorii comisionului, Art. 2.087

Calitatea de administrator al bunurilor altuia, Art. 792

Calitatea de comodant, Art. 2.147

Calitatea de persoană juridică, Art. 188

Cambia, biletul la ordin şi cecul, Art. 2.647

Capacitatea civilă , Art. 28

Capacitatea civilă a persoanei fizice , Art. 34-Art. 57

Capacitatea civilă a persoanei juridice, Art. 205

Capacitatea de a moşteni, Art. 957

Capacitatea de a primi liberalităţi, Art. 208

Capacitatea de exerciţiu anticipată, Art. 40

Capacitatea de exerciţiu restrânsă, Art. 41

Capacitatea de exerciţiu, Art. 209, Art. 2.271

Capacitatea de folosinţă, Art. 987

Capacitatea executorului, Art. 1.078

Capacitatea părţilor, Art. 1.180,Art. 1.298

Capacitatea şi starea de sănătate, Art. 459

Caracterele dreptului de proprietate publică, Art. 861

Caracterele juridice ale opţiunii succesorale, Art. 1.101

Caracterele juridice, Art. 2.344

Caracterul cert al prejudiciului, Art. 1.532

Caracterul executoriu, Art. 1.798

Caracterul executoriu, Art. 1.845

Caracterul incesibil şi insesizabil al întreţinerii, Art. 2.258

Caracterul legal al obligaţiei de întreţinere , Art. 513

Caracterul personal al acţiunii, Art. 302

Caracterul personal al obligaţiei de întreţinere , Art. 514

Caracterul personal al obligaţiei de raport, Art. 1.149

Caracterul personal al tutelei, Art. 122

Caracterul subsidiar al restituirii , Art. 1.348

Cartea funciară, Art. 876-915

Căsătoria fictivă, Art. 295

Căsătoria putativă, Art. 304

Căsătoria, Art. 259-404

Categorii de legate, Art. 1.054

Categorii de obligaţii, Art. 1.396

Categorii de persoane juridice, Art. 189

Categorii de termene, Art. 1.412

Categoriile de lucrări, Art. 578

Categoriile de plasamente considerate sigure, Art. 831

Categoriile de poliţe de asigurare, Art. 2.202

Cauza, Art. 1.235

Cauze de exonerare, Art. 1.380

Cauzele de încetare a cesiunii, Art. 1.321

Cauzele de nulitate absolută, Art. 1.250

Cauzele de nulitate relativă, Art. 1.251

Cauzele de nulitate, Art. 196, Art. 1.250 , Art. 2.273

Cauzele de preferinţă, Art. 2.327

Cauzele de stingere a servituţilor, Art. 770

Cauzele de validare, Art. 1.261

Cauzele restituirii, Art. 1.635

Cazul obligaţiilor solidare, Art. 1.526

Cazul special de acceptare tacită, Art. 2.014

Cazul special de revocare, Art. 2.260

Cazuri de decădere, Art. 1.994

Cazuri de instituire, Art. 178

Cazuri de punere în întârziere a creditorului, Art. 1.510

Cazuri în care compensaţia este exclusă, Art. 1.618

Cazuri speciale de încetare a contractului, Art. 1.850

Cazurile care nu constituie posesie, Art. 918

Cazurile de coproprietate forţată, Art. 646

Cazurile de dobândire a dreptului de proprietate publică, Art. 863

Cazurile de încetare a superficiei, Art. 698

Cazurile de încetare a tutelei, Art. 156

Cazurile de încetare, Art. 846

Cazurile de instituire, Art. 110

Cazurile de nerestituire a bunului, Art. 2.120

Cazurile de nulitate absolută, Art. 293

Cazurile de numire a curatorului special, Art. 150

Cazurile de stingere a uzufructului, Art. 746

Cazurile speciale de accesiune, Art. 596

Cedarea acţiunilor, Art. 2.046

Cedarea drepturilor din contractul de transport, Art. 2.007

Cedarea drepturilor sau acţiunilor, Art. 1.484

Celebrarea căsătoriei, Art. 287

Cercetarea cărţii funciare, Art. 883

Cesiunea arendării, Art. 1.846

Cesiunea asigurării, Art. 2.212

Cesiunea contractului de închiriere, Art. 1.833

Cesiunea de creanţă în locul executării, Art. 1.493

Cesiunea de creanţă, Art. 1.566-1592

Cesiunea ipotecii, Art. 2.358

Cesiunea parţială, Art. 1.571

Cesiunea sau ipoteca asupra unei creanţe, Art. 1.623

Cesiunea şi plata anticipată a chiriei, Art. 1.815

Cesiunea uzufructului, Art. 714

Cesiuni succesive, Art. 1.583

Cetăţenii străini şi apatrizii , Art. 27

Cheltuieli de îngrijire a sănătăţii. Cheltuieli de înmormântare, Art. 1.392

Cheltuieli de înmormântare, Art. 1.392

Cheltuielile căsătoriei, Art. 325

Cheltuielile de întreţinere şi reparare a despărţiturilor comune, Art. 663

Cheltuielile făcute cu bunul, Art. 2.151

Cheltuielile făcute pentru societate, Art. 1.907

Cheltuielile de conservare, vânzare a bunurilor şi executare a contractului, Art. 2.059

Cheltuielile legate de întreţinerea, repararea şi exploatarea părţilor comune, Art. 654

Cheltuielile plăţii, Art. 1.498

Cheltuielile predării legatului, Art. 1.066

Cheltuielile predării, Art. 1.667

Cheltuielile privitoare la bun, Art. 1.644

Cheltuielile referitoare la irigaţii, Art. 606

Cheltuielile restituirii, Art. 1.646

Cheltuielile schimbului, Art. 1.765

Cheltuielile şi despăgubirile, Art. 2.122

Cheltuielile vânzării, Art. 1.666

Chemarea în judecată a vânzătorului, Art. 1.705

Chitanţa liberatorie, Art. 1.500

Cine poate cumpăra sau vinde, Art. 1.652

Citarea părinţilor şi a copilului, Art. 436

Clandestinitatea, Art. 925

Clasificarea legatelor, Art. 1.054

Clauza de inalienabilitate, Art. 1.570

Clauza de inalienabilitate, Art. 2.376

Clauza de inalienabilitate. Condiţii. Domeniu de aplicare, Art. 627

Clauza de neconcurenţă, Art. 2.075

Clauza de preciput, Art. 333

Clauza penală şi arvuna, Art. 1.538

Clauza penală, Art. 1.538

Clauze de exonerare sau înlăturare a răspunderii, Art. 1.995

Clauze externe, Art. 1.201

Clauze nescrise, Art. 1.826

Clauze neuzuale, Art. 1.203

Clauze privind răspunderea, Art. 1.355

Clauze standard, Art. 1.202

Clauzele considerate nescrise, Art. 1.009

Clauzele de inalienabilitate, Art. 2.384

Clauzele de insesizabilitate, Art. 2.329

Coasigurarea, Art. 2.239

Codebitori, Art. 1.457

Comisionul, Art. 2.049

Compensarea reciprocă a soldurilor, Art. 2.185

Compensaţia, Art. 1.438

Compensaţia, Art. 1.450

Compensaţia, Art. 1.616 – Art. 1.623

Competenţa instanţei de tutelă, Art. 179

Competiţiile sportive, Art. 2.265

Comportamentul necorespunzător, Art. 526

Comunicarea defecţiunii, Art. 1.718

Comunicarea încheierii contractului intermediat, Art. 2.101

Comunicarea odată cu cererea de chemare în judecată, Art. 1.580

Comunicarea ofertei, acceptării şi revocării, Art. 1.200

Comunicarea preluării, Art. 1.606

Comunicarea producerii riscului asigurat, Art. 2.207

Comunicarea şi acceptarea cesiunii, Art. 1.578

Comunicarea şi contestarea inventarului, Art. 823

Comunicarea stării de sănătate, Art. 278

Concursul cauzelor de preferinţă, Art. 2.342

Concursul dintre formele de publicitate , Art. 23

Condiţia imposibilă, ilicită sau imorală, Art. 1.402

Condiţia pur potestativă, Art. 1.403

Condiţia rezolutorie, Art. 1.401

Condiţia suspensivă, Art. 1.400

Condiţia, Art. 1.399

Condiţii ale preţului, Art. 1.660

Condiţii de înscriere, Art. 888

Condiţii de opozabilitate, Art. 628

Condiţii de validitate, Art. 1.882

Condiţii privitoare la creanţă, Art. 1.563

Condiţiile comisionului, Art. 2.083

Condiţiile confirmării, Art. 1.263

Condiţiile de publicitate, Art. 19

Condiţiile divorţului, Art. 381

Condiţiile dobândirii fructelor bunului posedat, Art. 948

Condiţiile esenţiale pentru validitatea contractului, Art. 1.179

Condiţiile exprimării consimţământului, Art. 468

Condiţiile garanţiei contra evicţiunii, Art. 1.695

Condiţiile garanţiei pentru buna funcţionare, Art. 1.716

Condiţiile generale ale dreptului de a moşteni, Art. 957-962

Condiţiile morale şi materiale, Art. 461

Condiţiile obligaţiei de întreţinere, Art. 524

Condiţiile pentru a deveni fideiusor, Art. 2.285

Condiţiile prestaţiei compensatorii, Art. 390

Condiţiile privind terţul beneficiar, Art. 1.285

Condiţiile punerii sub interdicţie, Art. 164

Condiţiile răspunderii, Art. 1.357

Condiţiile revocării, Art. 2.031

Condiţiile şi întinderea restituirii, Art. 1.347

Condiţiile speciale privind capacitatea de exerciţiu, Art. 674

Confidenţialitatea informaţiilor, Art. 445

Confirmarea actului anulabil, Art. 48

Confirmarea contractului, Art. 1.262

Confirmarea liberalităţilor, Art. 1.010

Conflictul de interese, Art. 1.303

Conflictul dintre terţii dobânditori de la un autor comun, Art. 891

Confuziunea şi ipoteca, Art. 1.625

Confuziunea, Art. 1.439 , Art. 1.452 , Art. 1.624- 1.628 , Art. 2.314

Conservarea acţiunii personale, Art. 2.364

Conservarea şi înstrăinarea obiectului sechestrului, Art. 2.140

Consimţământul debitorului principal, Art. 2.283

Consimţământul la adopţie, Art. 463

Consimţământul la căsătorie, Art. 271

Consimţământul testatorului, Art. 1.038

Consimţământul, Art. 1.182

Constatarea îndeplinirii condiţiei, Art. 1.404

Constatarea stării bunului, Art. 1.979

Constituirea asociaţiilor de proprietari, Art. 659

Constituirea consiliului de familie, Art. 128

Constituirea de depozite bancare, Art. 149

Constituirea dreptului de administrare, Art. 867

Constituirea garanţiei pentru îndeplinirea obligaţiilor uzufructuarului, Art. 726

Constituirea în favoarea mai multor persoane, Art. 2.245

Constituirea ipotecii imobiliare, Art. 2.377

Constituirea ipotecii, Art. 2.387

Constituirea pe durata vieţii mai multor persoane, Art. 2.244

Constituirea pe durata vieţii unei persoane afectate de o boală letală, Art. 2.247

Constituirea pe durata vieţii unui terţ deja decedat, Art. 2.246

Constituirea servituţii în vederea utilităţii viitoare, Art. 758

Constituirea servituţii, Art. 756

Constituirea şi eficacitatea ipotecii, Art. 2.387

Constituirea şi transferul drepturilor reale, Art. 1.273

Constituirea uzufructului, Art. 704

Constituirea uzului şi a abitaţiei, Art. 751

Constituitorul ipotecii, Art. 2.366

Construcţiile şi instalaţiile aflate în legătură cu zidul comun, Art. 664

Consultarea registrelor publice , Art. 24

Contestarea filiaţiei faţă de tatăl din căsătorie, Art. 434

Contestarea filiaţiei, Art. 421, Art. 443

Contestarea hotărârilor, Art. 1.912

Contestarea recunoaşterii de filiaţie, Art. 420

Continuarea acţiunii de divorţ, Art. 380

Continuarea contractului în cazul morţii unui asociat, Art. 1.939

Continuarea gestiunii de către moştenitorii gerantului, Art. 1.333

Continuarea gestiunii, Art. 1.332

Conţinutul autorităţii părinteşti, Art. 487

Conţinutul capacităţii de folosinţă, Art. 206

Conţinutul contractului de fiducie, Art. 779

Conţinutul contractului de ipotecă, Art. 2.372

Conţinutul contractului, Art. 1.272

Conţinutul curatelei, Art. 183

Conţinutul declaraţiei de căsătorie, Art. 281

Conţinutul dreptului de concesiune, Art. 871

Conţinutul dreptului de proprietate privată, Art. 555

Conţinutul obligaţiei de a transporta, Art. 2.002

Conţinutul raportului obligaţional, Art. 1.164

Conţinutul şi auditarea dării de seamă, Art. 843

Conţinutul şi limitele dreptului de folosinţă cu titlu gratuit, Art. 874

Conţinutul testamentului, Art. 1.035

Conţinutul tutelei, Art. 134

Contractele de administrare a coproprietăţii, Art. 644

Contractele de locaţiune, Art. 715

Contractul comutativ şi contractul aleatoriu, Art. 1.173

Contractul consensual, solemn sau real, Art. 1.174

Contractul cu sine însuşi şi dubla reprezentare, Art. 1.304

Contractul cu titlu oneros şi contractul cu titlu gratuit, Art. 1.172

Contractul de adeziune, Art. 1.175

Contractul de agenţie, Art. 2.072-2095

Contractul de antrepriză, Art. 1.851-1880

Contractul de asigurare, Art. 2.199-2241

Contractul de comision, Art. 2.043

Contractul de consignaţie, Art. 2.054

Contractul de cont curent, Art. 2.171-2183

Contractul de depozit, Art. 2.103-2143

Contractul de expediţie, Art. 2.064

Contractul de furnizare, Art. 1.766-1771

Contractul de împrumut, Art. 2.144-2170

Contractul de intermediere, Art. 2.096-2102

Contractul de întreţinere, Art. 2.254-2263

Contractul de locaţiune, Art. 1.777-1823

Contractul de mandat, Art. 2.009-2071

Contractul de rentă viageră, Art. 2.242-2253

Contractul de report, Art. 1.772-1776

Contractul de schimb, Art. 1.763- 1.765

Contractul de societate, Art. 1.881-1954

Contractul de subantrepriză, Art. 1.852

Contractul de transport, Art. 1.955-2008

Contractul de vânzare, Art. 1.650-1762

Contractul încheiat cu consumatorii, Art. 1.177

Contractul pe durată nedeterminată, Art. 1.277

Contractul sinalagmatic şi contractul unilateral, Art. 1.171

Contractul, Art. 1.166-1323

Contractul-cadru, Art. 1.176

Contraordinul , Art. 1.970, Art. 2.066

Contrarietatea de interese, Art. 215

Contribuţia soţilor, Art. 325

Controlul executării lucrării, Art. 1.861 , Art. 1.876

Controlul instanţei de tutelă, Art. 151

Contul bancar curent şi alte contracte bancare, Art. 2.184-2198

Contul curent indiviz, Art. 2.187

Convenţia matrimonială, Art. 329

Convenţiile contrare regimului comunităţii legale, Art. 359

Convenţiile privitoare la suspendarea partajului, Art. 672

Conversiunea contractului nul, Art. 1.260

Conversiunea formei testamentare, Art. 1.050

Copilul din afara căsătoriei, Art. 505

Coproprietatea asupra despărţiturilor comune, Art. 660

Coproprietatea asupra părţilor comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente, Art. 648

Corelaţia formelor de răspundere pentru fapta altei persoane, Art. 1.374

Costuri suplimentare, Art. 1.577

Cota succesorală a soţului supravieţuitor, Art. 972

Cotitate disponibilă, Art. 1.089

Cotitatea disponibilă specială a soţului supravieţuitor, Art. 1.090

Cotitularii unui cont curent, Art. 2.186

Creanţe care nu pot fi cedate, Art. 1.569

Creanţe viitoare, Art. 1.572

Creanţele care beneficiază de ipotecă legală, Art. 2.386

Creditele excluse, Art. 2.172

Creditorii mandatarului, Art. 2.042

Creditorul întreţinerii, Art. 524

Criterii particulare de apreciere a vinovăţiei, Art. 1.358

Criteriile pentru aprecierea motivelor temeinice, Art. 819

Cuantumul întreţinerii, Art. 529

Cumulul penalităţii cu executarea în natură, Art. 1.539

Cuprinsul actului confirmativ, Art. 1.264

Cuprinsul inventarului, Art. 820

Curatela, Art. 178-  Art. 186

Curgerea dobânzii, Art. 2.169

Curgerea termenului uzucapiunii, Art. 932

Cvasiuzufructul, Art. 712

D

Darea de seamă finală, Art. 850

Darea de seamă generală, Art. 160

Darea de seamă în ipoteza în care sunt mai mulţi administratori, Art. 844

Darea de seamă, Art. 152

Darea în plată, Art. 1.492

Darea şi revocarea consimţământului părinţilor, Art. 466

Data adopţiei, Art. 469

Data curgerii dobânzilor, Art. 855

Data de la care se datorează pensia de întreţinere, Art. 532

Data desfacerii căsătoriei, Art. 382

Data dobândirii capacităţii de exerciţiu, Art. 209

Data dobândirii capacităţii de folosinţă, Art. 205

Data dobândirii drepturilor şi obligaţiilor de către destinatar, Art. 1.977

Data încetării personalităţii juridice, Art. 251

Data intrării în vigoare, Art. 2.664

Data plăţii chiriei, Art. 1.797

Data plăţii prin virament bancar, Art. 1.497

Data plăţii, Art. 1.495

Data prezumată a morţii celui dispărut, Art. 52

Data producerii efectelor înscrierilor, Art. 890

Data transmiterii drepturilor şi obligaţiilor, Art. 242

Datoriile comune ale soţilor, Art. 351

Datoriile născute în legătură cu bunul comun, Art. 677

Daunele moratorii în cazul obligaţiilor băneşti, Art. 1.535

Daunele moratorii în cazul obligaţiilor de a face, Art. 1.536

Daunele-interese, Art. 1.430, Art. 2.375

Daunele-interese. Reducerea prestaţiilor, Art. 1.257

Debitarea contului de capital, Art. 839

Debitarea contului de venituri, Art. 838

Debitorul întreţinerii, Art. 527

Decăderea adoptatorului din exerciţiul drepturilor părinteşti, Art. 472

Decăderea din beneficiul termenului, Art. 1.417

Decăderea din dreptul la repararea prejudiciului, Art. 2.134

Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti, Art. 508

Decesul antreprenorului sau incapacitatea sa de a executa contractul, Art. 1.871

Decesul beneficiarului, Art. 1.870

Decesul chiriaşului, Art. 1.834

Decesul fideiusorului, Art. 2.319

Decesul titularului dreptului nepatrimonial, Art. 256

Declaraţia de căsătorie , Art. 280

Declaraţia de neacceptare, Art. 1.111

Declaraţiile inexacte sau reticenţa privind riscul, Art. 2.204

Declaraţiile privitoare la ipotecă, Art. 2.397

Deducerea remuneraţiei, Art. 856

Defecţiunea imputabilă cumpărătorului, Art. 1.717

Definiţia dreptului de proprietate publică, Art. 858

Delegarea, Art. 829

Delimitarea de domeniul privat, Art. 859

Delimitarea faţă de vânzare, Art. 1.855

Denumirea persoanei juridice, Art. 226

Denunţarea contractului, Art. 1.816

Denunţarea depozitului, Art. 2.115

Denunţarea închirierii încheiate pe durată determinată, Art. 1.825

Denunţarea unilaterală a contractului, Art. 2.209

Denunţarea unilaterală în cazuri speciale, Art. 2.090

Denunţarea unilaterală, Art. 1.276, Art. 2.089, Art. 2.188, Art. 2.195

Denunţarea viciilor, Art. 1.709

Denunţarea, modificarea şi revocarea contractului de fiducie, Art. 789

Depăşirea inconvenientelor normale ale vecinătăţii, Art. 630

Depăşirea puterilor încredinţate mai multor persoane, Art. 815

Depozitul de fonduri, Art. 2.191

Depozitul de titluri, Art. 2.192

Descărcarea de gestiune, Art. 162

Descărcarea judiciară de gestiune, Art. 851

Descărcarea tutorelui, Art. 153

Deschiderea casetei de valori, Art. 2.197

Deschiderea forţată a casetei de valori, Art. 2.198

Deschiderea moştenirii, Art. 954

Deschiderea testamentului olograf, Art. 1.042

Descoperirea certificatului de deces, Art. 55

Descrierea bunului ipotecat, Art. 2.391

Desemnarea beneficiarului liberalităţii, Art. 989

Desemnarea beneficiarului, Art. 2.231

Desemnarea mai multor tutori, Art. 115

Desemnarea şi misiunea executorului, Art. 1.077

Desemnarea tutorelui de către părinte, Art. 114

Desemnarea tutorelui, Art. 166

Desfacerea adopţiei la cererea adoptatorului, Art. 477

Desfacerea adopţiei la cererea adoptatului, Art. 478

Desfacerea adopţiei, Art. 476, Art. 373

Desfăşurarea activităţilor autorizate, Art. 207

Desfiinţarea confuziunii, Art. 1.628

Desfiinţarea contractului înaintea ratificării, Art. 1.314

Desfiinţarea contractului şi a actelor subsecvente, Art. 1.254

Desfiinţarea partajului, Art. 684

Desfiinţarea titlului locatorului, Art. 1.819

Desfiinţarea unor persoane juridice, Art. 250

Desfiinţarea vacanţei moştenirii, Art. 1.140

Despăgubirea în raport cu ajutorul şi pensia, Art. 1.393

Despăgubirea mandatarului, Art. 2.026

Despăgubirea, Art. 428, Art. 2.217

Despăgubirile datorate proprietarului fondului pe care se află izvorul, Art. 609

Despre bunuri , Art. 535

Despre bunuri în general, Art. 535

Despre familie, Art. 258 -534

Despre legea civilă,Art.1-Art.24

Despre moştenire şi liberalităţi, Art. 953-1163

Despre obligaţii, Art. 1.164 – 2499

Despre persoane , Art. 25-  Art. 33

Despre regimul matrimonial în general, Art. 312

Destinaţia bunurilor constituind obiectul unui legat ineficace, Art. 1.072

Destinaţia bunurilor rămase după lichidare, Art. 249

Determinarea calităţii obiectului, Art. 1.231

Determinarea îndeplinirii sau neîndeplinirii condiţiei, Art. 1.405

Determinarea obiectivă a legii aplicabile, Art. 2.660

Determinarea obiectului de către un terţ, Art. 1.232

Determinarea preţului de către un terţ, Art. 1.662

Determinarea preţului între profesionişti, Art. 1.233

Dezacordul asupra calităţii, Art. 1.691

Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată, Art. 693-772

Diferenţa de vârstă, Art. 460

Diferite contracte speciale, Art. 1.650-2278

Diligenţa cerută în executarea obligaţiilor, Art. 1.480

Diligenţa datorată de gerant, Art. 1.334

Diligenţa depozitarului, Art. 2.107

Diligenţa mandatarului, Art. 2.018

Discontinuitatea, Art. 923

Dispoziţii comune privind acţiunile referitoare la filiaţie, Art. 435

Dispoziţii testamentare, Art. 350

Distanţa minimă în construcţii, Art. 612

Distanţa minimă pentru arbori, Art. 613

Distanţa minimă pentru fereastra de vedere, Art. 615

Distanţa şi lucrările intermediare cerute pentru anumite construcţii, lucrări şi plantaţii, Art. 612

Distribuţia plăţii datoriilor debitorului comun, Art. 1.906

Distrugerile datorate vechimii ori cazului fortuit, Art. 731

Divizarea acţiunii de către creditor, Art. 2.299

Divizarea, Art. 236

Divizibilitatea întreţinerii, Art. 523

Divizibilitatea obligaţiei între moştenitori, Art. 1.427

Divizibilitatea obligaţiei între moştenitori, Art. 1.442

Divizibilitatea obligaţiei solidare între moştenitori, Art. 1.460

Divorţul din cauza stării sănătăţii unui soţ, Art. 381

Divorţul din culpă, Art. 379

Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă sau prin procedură notarială, Art. 374

Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară, Art. 374

Divulgarea secretului comercial, Art. 1.363

Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat, Art. 245

Dizolvarea persoanelor juridice de drept public, Art. 246

Dobândirea bunului mobil în temeiul uzucapiunii, Art. 939

Dobândirea bunului prin ocupaţiune, Art. 941

Dobândirea coproprietăţii asupra despărţiturilor, Art. 666

Dobândirea cu bună-credinţă a unui drept tabular, Art. 901

Dobândirea dreptului de proprietate prin accesiune    , Art. 567

Dobândirea dreptului de proprietate, Art. 557

Dobândirea fructelor şi a productelor, Art. 550

Dobândirea fructelor, Art. 841

Dobândirea lucrării de către proprietarul imobilului, Art. 577

Dobândirea numelui, Art. 84

Dobândirea personalităţii juridice, Art. 1.889

Dobândirea proprietăţii mobiliare prin posesia de bună-credinţă, Art. 937

Dobândirea servituţii prin uzucapiune, Art. 763

Dobândirea sezinei de către moştenitorii legali nesezinari, Art. 1.127

Dobândirea şi stingerea drepturilor reale asupra imobilelor, Art. 885

Dobândirea unor drepturi reale fără înscriere, Art. 887

Dobânzi asupra preţului, Art. 1.721

Dobânzile la sumele datorate, Art. 2.020

Dobânzile scadente şi neîncasate, Art. 1.576

Dobânzile sumelor de bani, Art. 1.489

Documente de transport individuale, Art. 1.963

Documente de transport negociabile, Art. 1.964

Documentul de transport, Art. 1.961

Dolul comis de un terţ, Art. 1.215

Dolul, Art. 1.214

Domeniul public naţional, judeţean şi local, Art. 860

Domiciliul ales, Art. 97

Domiciliul la curatorul special, Art. 95

Domiciliul minorului şi al celui pus sub interdicţie judecătorească, Art. 92

Domiciliul minorului, Art. 137

Domiciliul persoanei puse sub curatelă, Art. 94

Domiciliul profesional, Art. 96

Domiciliul, Art. 87

Donaţia, Art. 985, Art. 1.011-1033

Donaţiile simulate, Art. 1.033

Dovada bunurilor soţilor, Art. 343

Dovada căsătoriei, Art. 292

Dovada contractului, Art. 1.956

Dovada denumirii şi sediului, Art. 229

Dovada filiaţiei, Art. 409

Dovada prejudiciului, Art. 1.537

Dovada proprietăţii, Art. 2.110

Dovada stării civile, Art. 99

Dovada stării de nevoie, Art. 528

Dovada, Art. 91

Dreptul asupra carierelor de piatră şi de nisip aflate în exploatare, Art. 721

Dreptul asupra pomilor fructiferi, Art. 720

Dreptul autorului lucrării la ridicarea materialelor, Art. 590

Dreptul creditorilor asupra bunurilor uzufructului, Art. 744

Dreptul de a culege fructele bunului ipotecat, Art. 2.395

Dreptul de a culege moştenirea vacantă, Art. 1.138

Dreptul de a dispune de sine însuşi , Art. 60

Dreptul de a dispune de soldul creditor, Art. 2.184

Dreptul de a ipoteca, Art. 2.365

Dreptul de a reprezenta în justiţie, Art. 810

Dreptul de a spori capitalul, Art. 740

Dreptul de a subcontracta şi de a ceda contractul, Art. 1.805

Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor, Art. 973

Dreptul de abitaţie, Art. 750

Dreptul de administrare, Art. 1.079

Dreptul de dispoziţie al instituitului, Art. 1.002

Dreptul de dispoziţie ulterioară, Art. 1.973

Dreptul de îngrădire, Art. 561

Dreptul de inspecţie, Art. 2.394

Dreptul de moştenire al ascendenţilor ordinari, Art. 982

Dreptul de moştenire al colateralilor ordinari, Art. 983

Dreptul de moştenire al descendenţilor, Art. 975

Dreptul de preempţiune, Art. 1.849

Dreptul de preferinţă al chiriaşului la închiriere, Art. 1.828

Dreptul de preferinţă al creditorilor moştenirii faţă de legatari, Art. 1.067

Dreptul de proprietate asupra insulelor nou-formate, Art. 574

Dreptul de refuz al transportatorului, Art. 1.975

Dreptul de regres, Art. 1.384, Art. 2.645

Dreptul de retenţie , Art. 365, Art. 2.062, Art. 2.135, Art. 2.153,Art.2495-2499

Dreptul de retenţie al mandatarului, Art. 2.029

Dreptul de retenţie aparţinând comisionarului, Art. 2.053

Dreptul de trecere pentru efectuarea unor lucrări, Art. 622

Dreptul de trecere pentru reintrarea în posesie, Art. 623

Dreptul de trecere pentru utilităţi, Art. 621

Dreptul de trecere, Art. 617

Dreptul de urmărire al creditorului ipotecar, Art. 2.360

Dreptul de uz, Art. 749

Dreptul de vot, Art. 741

Dreptul internațional privat,Art.2557-2663

Dreptul la comision în cazul contractelor neexecutate, Art. 2.086

Dreptul la comision, Art. 2.085

Dreptul la compensaţie, Art. 328

Dreptul la daune-interese, Art. 1.530

Dreptul la demnitate, Art. 72

Dreptul la despăgubiri, Art. 388

Dreptul la dividende, Art. 742

Dreptul la domiciliu şi reşedinţă, Art. 86

Dreptul la executarea în natură, Art. 1.527

Dreptul la indemnizaţie, Art. 2.236

Dreptul la informare, Art. 318

Dreptul la întreţinere al minorului, Art. 525

Dreptul la libera exprimare, Art. 70

Dreptul la nume, Art. 82

Dreptul la propria imagine, Art. 73

Dreptul la restituirea cheltuielilor, Art. 638

Dreptul la rezoluţiune sau reziliere, Art. 1.549

Dreptul la viaţa privată, Art. 71

Dreptul special de moştenire al soţului supravieţuitor, Art. 974

Drepturi accesorii, Art. 1.773

Drepturi ale personalităţii, Art. 58

Drepturile asociaţilor care nu sunt administratori, Art. 1.918

Drepturile asociatului exclus, Art. 1.929

Drepturile asupra tezaurului găsit, Art. 946

Drepturile asupra tezaurului găsit, Art. 946

Drepturile constituitorului, Art. 2.373

Drepturile copilului conceput, Art. 36

Drepturile creditorilor personali ai coproprietarului, Art. 679

Drepturile creditorului ipotecar, Art. 2.345, Art. 2.404

Drepturile creditorului, Art. 1.447, Art. 1.516

Drepturile debitorului, Art. 1.512

Drepturile expeditorului, Art. 2.069

Drepturile la plata comisioanelor şi la restituirea cheltuielilor, Art. 2.174

Drepturile legatarului cu titlu particular, Art. 1.059

Drepturile moştenitorilor în cadrul societăţii, Art. 1.940

Drepturile moştenitorului aparent, Art. 57

Drepturile părintelui minor, Art. 490

Drepturile părintelui separat de copil, Art. 401

Drepturile reale anterioare ale terţului dobânditor, Art. 2.362

Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice, Art. 866

Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice, Art. 866

Drepturile reale în general, Art. 535-554

Drepturile şi îndatoririle părinteşti, Art. 487

Drepturile şi îndatoririle personale ale soţilor, Art. 307

Drepturile şi obligaţiile asociaţilor între ei, Art. 1.894

Drepturile şi obligaţiile coproprietarilor, Art. 653, Art. 690

Drepturile şi obligaţiile în cazul uzufructului asupra creanţelor, Art. 738

Drepturile şi obligaţiile părţilor, Art. 2.384, Art. 2.394, Art. 2.403

Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor, Art. 312

Drepturile soţilor asupra locuinţei închiriate, Art. 323

Drepturile soţului divorţat, Art. 384

Drepturile substituitului, Art. 996

Drepturile tabulare, Art. 877

Drepturile terţelor persoane păgubite, Art. 2.224

Drepturile uzufructuarului şi ale nudului proprietar, Art. 709

Drepturile uzufructuarului, Art. 709

Durata autorităţii părinteşti, Art. 484

Durata capacităţii de folosinţă, Art. 35

Durata contractului, Art. 2.088

Durata dreptului de superficie, Art. 694

Durata mandatului, Art. 2.015

Durata maximă a locaţiunii, Art. 1.783

Durata persoanei juridice, Art. 195

Durata societăţii, Art. 1.885

Durata uzufructului, Art. 708

E

Efecte cu privire la regimul matrimonial, Art. 385

Efectele acceptării, Art. 1.114

Efectele acţiunii în prestaţie tabulară faţă de terţul dobânditor de rea-credinţă, Art. 897

Efectele admiterii acţiunii în rectificare, Art. 910

Efectele admiterii acţiunii în revendicare, Art. 566

Efectele admiterii acţiunii oblice, Art. 1.561- Art. 1.563

Efectele admiterii acţiunii, Art. 1.565

Efectele asupra rudeniei, Art. 470

Efectele cesiunii înainte de notificare, Art. 1.575

Efectele cesiunii între cesionar şi debitorul cedat, Art. 1.582

Efectele cesiunii locaţiunii, Art. 1.808

Efectele cesiunii parţiale între cesionarii creanţei, Art. 1.584

Efectele compensaţiei faţă de terţi, Art. 1.622

Efectele confirmării, Art. 1.265

Efectele confuziunii faţă de terţi, Art. 1.627

Efectele contractului de societate, Art. 1.894

Efectele curatelei, Art. 181

Efectele divizării, Art. 237

Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori, Art. 396

Efectele divorţului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soţi, Art. 383

Efectele divorţului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soţi, Art. 385

Efectele evicţiunii parţiale, Art. 1.703

Efectele faţă de terţi, Art. 2.040

Efectele faţă de terţi, Art. 372

Efectele fideiusiunii între creditor şi fideiusor, Art. 2.293, Art. 2.305

Efectele fideiusiunii între mai mulţi fideiusori, Art. 2.313

Efectele fuziunii, Art. 235

Efectele garanţiei contra viciilor, Art. 1.791

Efectele garanţiei, Art. 1.710

Efectele garanţiilor constituite de locatar, Art. 1.814

Efectele generale ale revocării, Art. 1.025

Efectele hotărârii judecătoreşti, Art. 1.455

Efectele hotărârii penale, Art. 1.365

Efectele încetării adopţiei, Art. 482

Efectele încetării cesiunii, Art. 1.322

Efectele încetării contractului de fiducie, Art. 791

Efectele încetării regimului comunităţii, Art. 356

Efectele încetării superficiei prin consolidare, Art. 700

Efectele încetării superficiei prin expirarea termenului, Art. 699

Efectele încetării superficiei prin pieirea construcţiei, Art. 701

Efectele îndeplinirii condiţiei, Art. 1.407

Efectele înscrierii provizorii, Art. 899

Efectele întârzierii debitorului, Art. 1.525

Efectele între soţi, Art. 371

Efectele ipotecii faţă de dobânditorul bunului, Art. 2.361

Efectele ipotecii faţă de terţi, Art. 2.360

Efectele juridice ale partajului, Art. 680

Efectele legatelor, Art. 1.058

Efectele nedemnităţii, Art. 960

Efectele nedemnităţii, Art. 960

Efectele novaţiei asupra creditorilor solidari, Art. 1.614

Efectele novaţiei asupra debitorilor solidari şi fideiusorilor, Art. 1.613

Efectele nulităţii, Art. 1.254 , Art. 1.935 , Art. 198

Efectele obligaţiei indivizibile, Art. 1.425

Efectele personalităţii juridice, Art. 193

Efectele posesiei, Art. 928

Efectele principale în raporturile dintre creditor şi debitorii solidari, Art. 1.447

Efectele secundare în raporturile dintre creditor şi debitorii solidari, Art. 1.454

Efectele publicităţii, Art. 20

Efectele punerii în întârziere a creditorului, Art. 1.511

Efectele ratificării, Art. 1.312

Efectele recunoaşterii calităţii de moştenitor, Art. 1.131

Efectele reducţiunii, Art. 1.097

Efectele regimului matrimonial, Art. 313

Efectele renunţării, Art. 1.121

Efectele restituirii faţă de terţi, Art. 1.648- 1.649

Efectele revocării, Art. 2.032

Efectele rezoluţiunii şi ale rezilierii, Art. 1.554

Efectele solidarităţii în raporturile dintre creditor şi debitorii solidari, Art. 1.447

Efectele solidarităţii în raporturile dintre debitori, Art. 1.456

Efectele speciale ale revocării, Art. 1.026

Efectele stabilirii filiaţiei asupra unui proces penal, Art. 440

Efectele sublocaţiunii. Acţiuni împotriva sublocatarului, Art. 1.807

Efectele subrogaţiei, Art. 1.597

Efectuarea de vărsăminte asupra titlurilor, Art. 1.775

Efectuarea reparaţiilor mari, Art. 730

Efectul general al reprezentării succesorale, Art. 968

Efectul particular al reprezentării succesorale, Art. 969

Efectul termenului suspensiv, Art. 1.414

Egalitatea creditorilor, Art. 2.326

Egalitatea în drepturi a copiilor, Art. 260, Art. 448

Egalitatea în faţa legii civile, Art. 30

Elementele constitutive ale persoanei juridice, Art. 187

Elementele de care depinde încheierea contractului, Art. 1.185

Eroarea asumată, Art. 1.209

Eroarea comună şi invincibilă , Art. 17

Eroarea de calcul, Art. 1.210

Eroarea de comunicare sau de transmitere, Art. 1.211

Eroarea nescuzabilă, Art. 1.208

Eroarea, Art. 1.207

Evacuarea chiriaşului, Art. 1.831

Evaluarea bunului în cazul raportului prin echivalent, Art. 1.153

Evaluarea prejudiciului, Art. 1.531

Evaluarea prestaţiei superficiarului, Art. 697

Evitarea conflictului de interese, Art. 804

Examenul caracteristicilor genetice, Art. 65

Examinarea registrelor, Art. 845

Excepţia de garanţie, Art. 1.696

Excepţia de neexecutare, Art. 1.556

Excepţii şi apărări contra creditorului comun, Art. 1.448

Excepţiile contractantului cedat, Art. 1.319

Excepţiile de la obligaţia de raport, Art. 1.150

Excepţiile invocate de fideiusor, Art. 2.296

Excepţiile, Art. 1.150, Art. 1.448, Art. 1.556, Art. 1.696, Art. 2.175, Art. 2.296, Art. 2.348

Excepţiile referitoare la acte şi operaţiunile trecute în cont, Art. 2.175

Excluderea din societate, Art. 1.928

Executarea directă, Art. 1.726

Executarea împuternicirilor primite, Art. 2.189

Executarea în natură, Art. 1.428, Art. 1.527

Executarea mandatului, Art. 2.017

Executarea obligaţiei de a face, Art. 1.528

Executarea obligaţiei de a nu face, Art. 1.529

Executarea obligaţiilor, Art. 1.469-1565

Executarea şi poprirea, Art. 2.181

Executarea silită a obligaţiilor, Art. 1.516-1557

Executarea silită a ratelor, Art. 2.250

Executarea silită privitoare la bunul comun, Art. 678

Exercitarea autorităţii părinteşti de către alte persoane, Art. 399

Exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi, Art. 397

Exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur părinte, Art. 398, Art. 507

Exercitarea autorităţii părinteşti în caz de divorţ , Art. 504

Exercitarea autorităţii părinteşti, Art. 503

Exercitarea dreptului de administrare, Art. 868

Exercitarea dreptului de concesiune, Art. 872

Exercitarea dreptului de folosinţă, Art. 653

Exercitarea dreptului de trecere în situaţii speciale, Art. 618

Exercitarea în comun a dreptului de folosinţă, Art. 636

Exercitarea opţiunii, Art. 1.759, Art. 1.760

Exercitarea posesiei, Art. 917

Exercitarea servituţii în caz de împărţire a fondurilor, Art. 769

Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului    , Art. 140

Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului, Art. 136

Exercitarea tutelei în interesul minorului, Art. 133

Exerciţiul drepturilor, Art. 1.353

Exigibilitatea anticipată, Art. 1.418, Art. 2.396

Exigibilitatea preţului, Art. 1.864

Existenţa mai multor creditori, Art. 1.431

Existenţa mai multor debitori, Art. 1.432

Existenţa tutelei, Art. 300

Exonerarea de răspundere, Art. 766

Expeditorul transportator, Art. 2.070

Expirarea termenului şi tacita relocaţiune, Art. 1.809

Expirarea termenului, Art. 1.809

Exploatarea pădurilor înalte, Art. 718

Exploatarea pădurilor tinere, Art. 717

Extinderea ipotecii asupra amelioraţiunilor, Art. 2.382

Extinderea ipotecii asupra fructelor imobilului, Art. 2.383

Extinderea ipotecii asupra produselor, Art. 2.392

Extinderea ipotecii prin accesiune, Art. 2.355

Extrateritorialitatea legii civile,  Art. 8

F

Familia, Art. 258-534

Fapta terţilor, Art. 1.519, Art. 1.520

Fapta victimei sau a terţului, Art. 1.352

Faptul juridic licit, Art. 1.330-1348

Felul învăţăturii sau al pregătirii profesionale, Art. 138

Felurile acceptării moştenirii, Art. 1.108

Felurile cesiunii, Art. 1.567

Felurile împrumutului, Art. 2.144

Felurile înscrierilor, Art. 881

Felurile locaţiunii, Art. 1.778

Felurile mandatului, Art. 2.011

Felurile moştenirii, Art. 955

Felurile partajului, Art. 670

Felurile recunoaşterii, Art. 415

Felurile subrogaţiei, Art. 1.593

Fereastra de lumină, Art. 616

Fereastra sau deschiderea în zidul comun, Art. 615

Fideiusiunea asimilată, Art. 2.292

Fideiusiunea dată unui fideiusor, Art. 2.304

Fideiusiunea obligatorie, Art. 2.281

Fideiusiunea parţială, Art. 2.291

Fideiusiunea solidară, Art. 2.300

Fideiusiunea, Art. 1.621 , Art. 1.626  , Art. 1.633 , Art. 2.280-2320

Fiducia, Art. 2.659- Art. 2.662 , Art. 773 , Art. 773-791

Filiaţia , Art. 408

Filiaţia legal stabilită, Art. 435

Folosinţa bunurilor celuilalt soţ, Art. 363

Folosirea apelor, Art. 604

Folosirea bunurilor sociale, Art. 1.904

Folosirea fondurilor comune, Art. 1.905

Folosirea părţilor şi instalaţiilor comune ale clădirii, Art. 1.829

Forma cerută pentru înscrierea în cartea funciară, Art. 1.244

Forma cesiunii, Art. 1.316, Art. 1.573

Forma contractelor electronice, Art. 1.245

Forma contractului de ipotecă, Art. 2.388

Forma contractului, Art. 1.884 Art. 2.078, Art. 2.378

Forma donaţiei, Art. 1.011

Forma fideiusiunii, Art. 2.282

Forma împuternicirii, Art. 1.301

Forma mandatului, Art. 2.013

Forma ofertei şi a acceptării, Art. 1.187

Forma prestaţiei compensatorii, Art. 392

Forma renunţării, Art. 1.120

Forma scrisă, Art. 1.241

Forma şi condiţiile asocierii, Art. 1.954

Forma şi întinderea mandatului, Art. 2.013

Formalităţi de publicitate, Art. 1.753

Formalităţi ulterioare încheierii căsătoriei, Art. 290

Formalităţile de publicitate, Art. 344

Formalităţile privind regimul matrimonial, Art. 291

Formarea capitalului social, Art. 1.894

Formarea contractului, Art. 1.182

Formele accesiunii, Art. 568

Formele de administrare, Art. 795

Formele de exprimare a consimţământului, Art. 1.240

Formele de proprietate, Art. 552

Formele proprietăţii comune, Art. 632

Formele recunoaşterii, Art. 416

Formele reparaţiei, Art. 1.386

Formele restituirii, Art. 1.637

Formele societare, Art. 1.888

Formele testamentului ordinar, Art. 1.040

Forţa majoră şi cazul fortuit, Art. 1.351

Forţa obligatorie, Art. 1.270

Frauda comisă de incapabil, Art. 45

Frauda la lege, Art. 1.237

Fructele bunului comun, Art. 637

Fructele bunului vândut, Art. 1.692

Fructele bunurilor ce constituie obiectul legatului, Art. 1.058

Fructele civile, Art. 711

Fructele culese înaintea îndeplinirii condiţiei, Art. 1.410

Fructele naturale şi industriale, Art. 710

Fructele, Art. 548

Funcţionarea consiliului de familie, Art. 129

Funcţionarea persoanei juridice, Art. 212

Fuziunea, Art. 234

G

Gajul, Art.2480-2486

Garantarea creanţei preţului, Art. 1.723

Garantarea creanţelor transportatorului, Art. 1.982

Garantarea drepturilor inerente fiinţei umane, Art. 61

Garanţia comună a creditorilor, Art. 2.324

Garanţia constituită în avans, Art. 2.371

Garanţia contra evicţiunii, Art. 1.018

Garanţia contra viciilor ascunse, Art. 1.019

Garanţia contra viciilor bunului vândut, Art. 1.707

Garanţia contra viciilor şi pentru calităţile convenite, Art. 1.863

Garanţia contra viciilor, Art. 1.707, Art. 1.790

Garanţia în cazul vânzării după mostră sau model, Art. 1.715

Garanţia legală, Art. 2.249

Garanţia pentru buna funcţionare, Art. 1.716

Garanţia pentru evicţiune şi vicii ascunse, Art. 683

Garanţia pentru lipsa calităţilor convenite, Art. 1.714, Art. 1.792

Garanţia, Art. 1.748

Garanţii, Art. 1.632 , Art. 117 , Art. 393

Garanţiile asupra navelor şi aeronavelor, Art. 2.359

Garanţiile autonome, Art. 2.321-2322

Garanţiile creanţei novate, Art. 1.611

Garanţiile creanţelor înscrise în cont, Art. 2.176

Garanţiile personale, Art. 2.279-2322

Garanţiile reale, Art. 2.323-2499

Garanţiile şi asigurările, Art. 997

Gestiunea inoportună, Art. 1.339

Gratuitatea tutelei, Art. 123

H

Hotărârile privind societatea, Art. 1.910

I

Identificarea persoanei fizice, Art. 82 – , Art. 103

Identificarea persoanei juridice, Art. 225

Imparţialitatea administratorului, Art. 811

Imposibilitatea constituirii consiliului de familie, Art. 132

Imposibilitatea de executare, Art. 1.557

Imposibilitatea de individualizare a autorului faptei ilicite, Art. 1.370

Imposibilitatea executării obligaţiei în natură, Art. 1.454

Imposibilitatea folosirii bunului, Art. 1.818

Imposibilitatea fortuită de executare, Art. 1.634

Imposibilitatea iniţială a obiectului obligaţiei, Art. 1.227

Imposibilitatea predării bunurilor, Art. 1.981

Imprescriptibilitatea acţiunii de partaj, Art. 669

Impreviziunea, Art. 1.271

Imputarea liberalităţilor, Art. 1.099

Imputarea sarcinii asupra cotităţii disponibile, Art. 998

Imputarea sumelor percepute, Art. 2.405

Imputaţia făcută de creditor, Art. 1.508

Imputaţia făcută de debitor, Art. 1.507

Imputaţia legală, Art. 1.509

Imputaţia plăţii făcută prin acordul părţilor, Art. 1.506

Imputaţia, Art. 1.620

Inadmisibilitatea acţiunii în anulare, Art. 1.656

Inadmisibilitatea leziunii, Art. 1.224

Inadmisibilitatea partajului în cazul uzucapiunii, Art. 675

Inadmisibilitatea renunţării la întreţinere , Art. 515

Incapacitatea de a cumpăra drepturi litigioase, Art. 1.653

Incapacităţi de a vinde, Art. 1.655

Incapacităţi şi incompatibilităţi, Art. 211

Incapacităţi, Art. 211, Art. 1.653, Art. 1.655, Art. 1.784, Art. 1.853

Incapacităţile speciale în materia legatelor, Art. 991

Incapacităţile speciale, Art. 990, Art. 991

Indemnizaţiile în caz de încetare a contractului, Art. 2.091

Independenţa patrimonială a instituitului, Art. 1.004

Independenţa patrimonială a soţilor, Art. 317

Independenţa patrimonială, Art. 222, Art. 500

Independenţa soţilor, Art. 310

Indivizibilitatea obligaţiei de garanţie, Art. 1.697

Indivizibilitatea tranzacţiei, Art. 2.269

Ineficacitate, Art. 1.000, Art. 1.001, Art. 1.068, Art. 1.163, Art. 1.604, Art. 2.093

Ineficacitatea clauzei de neconcurenţă, Art. 2.093

Ineficacitatea legatelor, Art. 1.068

Ineficacitatea preluării datoriei, Art. 1.604

Ineficacitatea substituţiei, Art. 1.000, Art. 1.001

Informarea beneficiarului, Art. 1.858

Informarea fideiusorului, Art. 2.302

Informaţiile cu privire la adopţie, Art. 474

Informaţiile privind riscul, Art. 2.203

Inopozabilitatea convenţiei matrimoniale, Art. 335

Inopozabilitatea decăderii din termen, Art. 1.419

Insesizabilitatea rentei, Art. 2.253

Insolvabilitatea codebitorilor, Art. 1.457

Insolvabilitatea noului debitor, Art. 1.601

Insolvenţa fiduciarului, Art. 785

Instanţa competentă, Art. 265

Instanţa de tutelă, Art. 107

Instituirea tutelei, Art. 511

Instrucţiunile comitentului, Art. 2.048

Interdicţia actelor de dispoziţie cu titlu gratuit, Art. 809

Interdicţia de a dispune cu titlu gratuit, Art. 1.003

Interdicţia dobândirii de drepturi în legătură cu bunurile administrate, Art. 806

Interdicţia emiterii instrumentelor financiare, Art. 1.923

Interdicţia folosirii bunurilor administrate în interes propriu, Art. 808

Interdicţia liberalităţii indirecte, Art. 775

Interdicţia subarendării, Art. 1.847

Interdicţia sublocaţiunii şi a cesiunii, Art. 1.806

Interesul asigurării, Art. 2.215, Art. 2.215

Interesul persoanei ocrotite, Art. 104, Art. 104

Interesul public şi interesul privat, Art. 602

Interpretarea clauzelor îndoielnice, Art. 1.268

Interpretarea clauzelor vânzării, Art. 1.671

Interpretarea clauzelor vânzării, Art. 1.671

Interpretarea după voinţa concordantă a părţilor, Art. 1.266

Interpretarea după voinţa concordantă a părţilor, Art. 1.266

Interpretarea legii,  Art. 9

Interpretarea şi efectele legii civile , Art. 9 –  Art. 17

Interpretarea sistematică, Art. 1.267

Interpretarea testamentului, Art. 1.039

Intervenţiile asupra caracterelor genetice, Art. 63

Intervenţiile medicale asupra unei persoane, Art. 67

Intervertirea precarităţii în posesie, Art. 920

Interzicerea adopţiei între fraţi, Art. 457

Interzicerea analogiei, Art. 10

Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate, Art. 79

Interzicerea căsătoriei între rude, Art. 274

Interzicerea căsătoriei între tutore şi persoana minoră, Art. 275

Interzicerea dispensei de a da socoteală, Art. 154

Interzicerea practicii eugenice, Art. 62

Interzicerea sau echivalarea unor forme de convieţuire cu căsătoria, Art. 277

Interzicerea unor acte juridice, Art. 147

Interzicerea unor acte patrimoniale, Art. 66

Intrarea în stăpânirea moştenirii vacante şi răspunderea pentru pasiv, Art. 1.139

Intrarea legatarului universal sau cu titlu universal în stăpânirea moştenirii, Art. 1.128

Introducerea în proces a locatorului, Art. 1.795

Inventarierea bunurilor, Art. 723

Inventarul bunurilor minorului, Art. 140

Inventarul bunurilor mobile, Art. 361

Inventarul, Art. 140, Art. 361, Art. 1.943

Investirea sumelor de bani, Art. 798

Inviolabilitatea corpului uman, Art. 64

Invocarea beneficiului de discuţiune, Art. 2.295

Invocarea erorii cu bună-credinţă, Art. 1.212

Invocarea viciilor posesiei, Art. 926

Învoiala părinţilor, Art. 506

Ipoteca asupra unei construcţii viitoare, Art. 2.380

Ipoteca asupra unei universalităţi de bunuri, Art. 2.357

Ipoteca asupra unei universalităţi de bunuri, Art. 2.368

Ipoteca instrumentelor financiare, Art. 2.390

Ipoteca legală, Art. 1.869, Art. 2.386

Ipoteca nudei proprietăţi, Art. 2.352

Ipoteca unei cote-părţi indivize, Art. 2.353

Ipoteca unei creanţe garantate cu ipotecă, Art. 2.402

Ipoteca unui drept anulabil sau condiţional, Art. 2.367

Ipoteca, Art. 1.625, Art. 1.869, Art. 2.343-2479

Ipotecile asupra creanţelor, Art. 2.398

Ipotecile convenţionale, Art. 2.365

Ipotecile legale, Art. 1.869, Art. 2.386

Ipotecile mobiliare perfecte, Art. 2.409

Irevocabilitatea contractului, Art. 2.252

Izvoarele dreptului civil, Art. 1

Izvoarele fiduciei, Art. 774

Izvoarele ipotecii, Art. 2.349

Izvoarele obligaţiilor Art. 1.165-1395

Izvoarele solidarităţii, Art. 1.445

Izvorul obligaţiei privind inventarul, garanţiile şi asigurarea, Art. 818

Izvorul solidarităţii, Art. 1.435

Î

Îmbogăţirea justificată, Art. 1.346

Îmbunătăţirile făcute de locatar, Art. 1.823

Împărţeala bunurilor sociale, Art. 1.948

Împărţeala părţilor comune ale clădirilor, Art. 671

Împărţirea moştenirii între ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi, Art. 978

Împărţirea moştenirii între ascendenţii privilegiaţi, Art. 980

Împărţirea moştenirii între colateralii privilegiaţi, Art. 981

Împărţirea moştenirii între soţul supravieţuitor, ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi, Art. 977

Împiedicarea executării transportului. Consecinţe, Art. 1.971

Împotrivirea beneficiarului gestiunii, Art. 1.338

Împrejurări care împiedică executarea lucrărilor, Art. 1.877

Împrumutul cu dobândă, Art. 2.167

Înălţarea zidului comun, Art. 665

Înapoierea copilului de la alte persoane , Art. 495

Începutul capacităţii de exerciţiu, Art. 38

Începutul prescripţiei privind răspunderea pentru vicii, Art. 1.880

Încetarea administrării, Art. 846

Încetarea adopţiei, Art. 475

Încetarea contractului de cont curent, Art. 2.183

Încetarea contractului de fiducie, Art. 790

Încetarea contractului de întreţinere, Art. 2.263

Încetarea contractului de societate şi dizolvarea societăţii, Art. 1.930

Încetarea contractului, Art. 1.816, Art. 1.870, Art. 2.063

Încetarea curatelei, Art. 185

Încetarea destinaţiei folosinţei comune, Art. 658

Încetarea execuţiunii, Art. 1.085

Încetarea împuternicirii, Art. 1.305

Încetarea locaţiunii în caz de înstrăinare, Art. 1.812

Încetarea mandatului în caz de pluralitate de mandatari, Art. 2.038

Încetarea mandatului, Art. 2.030

Încetarea persoanei juridice , Art. 244

Încetarea posesiei, Art. 921

Încetarea prestaţiei compensatorii, Art. 395

Încetarea proprietăţii periodice, Art. 692

Încetarea regimului matrimonial, Art. 319 , Art. 386

Încetarea unor contracte, Art. 240

Încetarea viciilor posesiei, Art. 927

Încheierea căsătoriei, Art. 271

Încheierea contractului de locaţiune, Art. 1.781

Încheierea contractului de societate, Art. 1.890

Încheierea contractului, Art. 1.182

Încheierea contului, Art. 2.179

Încheierea convenţiei matrimoniale de către minor, Art. 337

Încheierea convenţiei matrimoniale, Art. 330

Încheierea logodnei, Art. 266

Închirierea făcută fără determinarea duratei, Art. 1.824

Încredinţarea bunului către subdepozitar, Art. 2.113

Încredinţarea bunului, Art. 2.112

Încuviinţarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, Art. 146

Îndatorirea de respect, Art. 485

Îndatorirea părinţilor, Art. 261

Îndatoririle celui care a constituit ipoteca, Art. 2.374

Îndatoririle soţilor, Art. 309

Îndatoririle părintești specifice, Art. 488

Îndepărtarea tutorelui, Art. 158

Îndeplinirea unei activităţi impuse ori permise de lege, Art. 1.364

Îndreptarea erorilor materiale, Art. 913

Înfiinţarea persoanei juridice, Art. 194

Înlăturarea efectelor nedemnităţii, Art. 961

Înlăturarea efectelor revizuirii, Art. 1.008

Înlăturarea evicţiunii de către cumpărător, Art. 1.704

Înlăturarea răspunderii, Art. 1.991, Art. 2.008

Înlocuirea consiliului de familie, Art. 131

Înlocuirea curatorului, Art. 184

Înlocuirea fiduciarului, Art. 788

Înlocuirea întreţinerii prin rentă, Art. 2.261

Înlocuirea tutorelui, Art. 121, Art. 173

Înregistrarea actelor de acceptare, Art. 1.109

Înregistrarea donaţiei autentice, Art. 1.012

Înregistrarea fiscală, Art. 780

Înregistrarea modificărilor aduse actului de înfiinţare, Art. 204

Înregistrarea persoanei juridice, Art. 200

Înregistrarea testamentului autentic, Art. 1.046

Înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, Art. 589

Înscrierea drepturilor reale afectate de modalităţi, Art. 882

Înscrierea drepturilor reale în cazul actelor juridice succesive, Art. 894

Înscrierea drepturilor tabulare, Art. 885-901

Înscrierea în cartea funciară, Art. 2.377

Înscrierea ipotecii, Art. 2.381

Înscrierea menţiunilor pe actul de stare civilă, Art. 101

Înscrierea provizorie, Art. 898

Înscrierea unei creanţe sub rezerva încasării, Art. 2.178

Înscrierea unui titlu de credit, Art. 2.177

Înscrierile în caz de alipire sau dezlipire, Art. 880

Înscrierile întemeiate pe obligaţiile defunctului, Art. 895

Înscrisurile false, Art. 2.275

Înscrisurile necunoscute, Art. 2.276

Înştiinţarea fideiusorului, Art. 2.311

Înştiinţarea locatorului despre nevoia de reparaţii, Art. 1.801

Înştiinţarea nudului proprietar, Art. 734

Înstrăinarea bunului asigurat, Art. 2.220

Înstrăinarea bunului dat în locaţiune, Art. 1.811

Înstrăinarea bunului ipotecat, Art. 2.393

Înstrăinarea bunurilor atribuite, Art. 685

Întârzierea creditorului, Art. 1.510

Întârzierea de drept în executarea obligaţiei, Art. 1.523

Întârzierea în depunerea garanţiei, Art. 728

Întinderea cotelor-părţi, Art. 634

Întinderea creanţei ipotecare, Art. 2.354

Întinderea daunelor-interese, Art. 1.702

Întinderea decăderii, Art. 509

Întinderea dreptului de proprietate asupra terenurilor, Art. 559

Întinderea dreptului de regres, Art. 2.306

Întinderea fideiusiunii, Art. 2.290

Întinderea garanţiei, Art. 1.712

Întinderea ipotecii asupra unei universalităţi de creanţe, Art. 2.399

Întinderea mandatului, Art. 2.013, Art. 2.016

Întinderea obligaţiei de executare, Art. 1.028

Întinderea obligaţiei de întreţinere, Art. 2.257

Întinderea obligaţiei de predare, Art. 1.686

Întinderea obligaţiei de restituire, Art. 853

Întinderea puterilor administratorului, Art. 801

Întinderea răspunderii în caz de divizare, Art. 238

Întinderea reparaţiei, Art. 1.385

Întinderea rezervei succesorale, Art. 1.088

Întinderea şi exercitarea dreptului de superficie, Art. 695

Întinderea şi modul de stabilire a dreptului de trecere, Art. 619

Întinderea tranzacţiei, Art. 2.270

Întoarcerea convenţională, Art. 1.016

Întocmirea inventarului, Art. 1.115

Întocmirea testamentului autentic, Art. 1.044

Întrebuinţarea izvoarelor, Art. 608

Întreţinerea copilului de către soţul părintelui său, Art. 517

Întreţinerea în cazul desfacerii adopţiei, Art. 520

J

Jocul şi pariul, Art. 2.264-2264

Jocurile şi pariurile autorizate, Art. 2.266

Joncţiunea posesiilor, Art. 933

Justificarea puterii de a reprezenta, Art. 1.302

L

Legatul alternativ, Art. 1.063

Legatul bunului altuia, Art. 1.064

Legatul conjunctiv, Art. 1.065

Legatul cu titlu particular, Art. 1.057

Legatul cu titlu universal, Art. 1.056

Legatul rentei viagere sau al unei creanţe de întreţinere, Art. 1.062

Legatul universal, Art. 1.055

Legatul, Art. 986-, Art. 1.062

Legea aplicabilă acceptării, Art. 2.653

Legea aplicabilă acţiunii în regres, Art. 2.649

Legea aplicabilă capacităţii, Art. 2.647

Legea aplicabilă condiţiilor de formă, Art. 2.648

Legea aplicabilă dobândirii creanţei, Art. 2.652

Legea aplicabilă efectelor obligaţiilor, Art. 2.651, Art. 2.657

Legea aplicabilă în caz de pierdere sau furt, Art. 2.654

Legea aplicabilă obligaţiilor contractuale, Art. 2.640

Legea aplicabilă obligaţiilor extracontractuale, Art. 2.641

Legea aplicabilă protestului, Art. 2.650

Legitima apărare, Art. 1.360

Leziunea, Art. 1.221

Liberalităţile primite de descendenţii interzisului judecătoresc, Art. 175

Liberalităţile, Art. 984-1099

Liberarea administratorului-sechestru, Art. 2.141

Liberarea cedentului, Art. 1.318

Liberarea fideiusorului pentru obligaţiile viitoare sau nedeterminate, Art. 2.316

Liberarea fideiusorului prin fapta creditorului, Art. 2.315

Liberarea garanţiilor, Art. 1.505

Libertatea acceptării moştenirii, Art. 1.106

Libertatea consimţământului părinţilor, Art. 465

Libertatea de a contracta, Art. 1.169

Libertatea de a dispune, Art. 12

Libertatea formei, Art. 1.178

Lichidarea comunităţii. Partajul, Art. 357

Lichidarea diferenţelor şi reînnoirea reportului, Art. 1.776

Lichidarea regimului comunităţii, Art. 355

Lichidarea regimului matrimonial, Art. 320

Lichidarea reportului. Lichidarea diferenţelor şi reînnoirea reportului, Art. 1.776

Lichidarea societăţii, Art. 1.941

Lichidarea, Art. 248Limitarea răspunderii în funcţie de separaţia maselor patrimoniale, Art. 786

Limitarea dreptului de proprietate prin acte juridice, Art. 626

Limitarea drepturilor creditorului, Art. 2.325

Limitarea răspunderii beneficiarului faţă de terţi, Art. 816

Limitarea răspunderii, Art. 1.989

Limitele alegerii prestaţiei, Art. 1.463

Limitele capacităţii civile , Art. 29

Limitele clauzei de nerăspundere pentru evicţiune, Art. 1.699

Limitele dreptului de uz şi abitaţie, Art. 752

Limitele exercitării dreptului de proprietate privată, Art. 556

Limitele exercitării dreptului de proprietate publică, Art. 862

Limitele fideiusiunii, Art. 2.289

Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată, Art. 602

Limitele obligaţiei de restituire, Art. 47

Limitele prudenţiale ale efectuării plasamentelor, Art. 832

Limitele răspunderii administratorului, Art. 802

Limitele regresului, Art. 2.309

Limitele şi revocarea mandatului de administrator, Art. 1.914

Lipsa capacităţii de exerciţiu, Art. 43

Lipsa capacităţii depline de exerciţiu a dispunătorului, Art. 988

Lipsa de folosinţă în caz de reparaţii urgente, Art. 1.803

Lipsa determinării exprese a preţului, Art. 1.664

Lipsa discernământului, Art. 299, Art. 1.205

Lipsa dreptului la acţiune, Art. 2.264

Lipsa încuviinţărilor cerute de lege, Art. 297

Lipsa înregistrării, Art. 202

Lipsa organelor de administrare , Art. 210

Lipsa publicităţii. Sancţiuni , Art. 22

Lipsa răspunderii, Art. 2.130

Lipsa riscului asigurat, Art. 2.205

Lipsa sau depăşirea puterii de reprezentare, Art. 1.309

Lipsa vârstei matrimoniale, Art. 294

Litigiile cu privire la caracterul suficient al fideiusiunii, Art. 2.287

Localuri asimilate hotelurilor, Art. 2.137

Locaţiunea fără durată determinată, Art. 1.785

Locaţiuni succesive, Art. 1.782

Locuinţa copilului după divorţ, Art. 400

Locuinţa copilului, Art. 496

Locuinţa familiei, Art. 321

Locuinţe cu destinaţie specială, Art. 1.835

Locul executării, Art. 1.493

Locul încheierii căsătoriei, Art. 279

Locul plăţii, Art. 1.494

Locul predării bunurilor, Art. 852

Locul predării, Art. 1.689

Locul şi data plăţii preţului, Art. 1.720

Logodna, Art. 266

Luarea deciziilor de către soţi, Art. 308

Luarea măsurilor pentru conservarea bunului posedat, Art. 952

Lucrările adăugate necesare, Art. 583

Lucrările adăugate utile, Art. 584

Lucrările adăugate voluptuare, Art. 585

Lucrările autonome cu caracter durabil efectuate cu bună-credinţă, Art. 581

Lucrările autonome cu caracter durabil efectuate cu rea-credinţă, Art. 582

Lucrările efectuate de un detentor precar, Art. 597

Lucrările provizorii, Art. 588

Lucrările realizate parţial asupra imobilului autorului, Art. 587

Lucrările şi îmbunătăţirile, Art. 716

M

Mai mulți creditori, Art. 1.431

Mai mulți debitori, Art. 1.432

Mandatul convenţional, Art. 314

Mandatul cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, Art. 2.010

Mandatul judiciar, Art. 315

Martorii la căsătorie, Art. 288

Măsuri conservatorii, Art. 1.145

Măsuri de conservare a bunurilor mandantului, Art. 2.024

Măsuri provizorii, Art. 116

Măsuri provizorii, Art. 255

Măsurile asigurătorii, Art. 1.559- Art. 1.561

Măsurile conservatorii, Art. 1.558

Măsurile de ocrotire, Art. 106

Măsurile disciplinare, Art. 489

Măsurile speciale de conservare a bunurilor, Art. 1.117

Măsurile speciale privind sumele de bani şi alte valori, Art. 1.118

Membrii consiliului de familie, Art. 125

Menţinerea adopţiei, Art. 481

Menţinerea destinaţiei bunurilor, Art. 797

Menţinerea plasamentelor anterioare, Art. 834

Menţinerea unor obligaţii ale mandatarului, Art. 2.037

Menţiunea în actul de căsătorie, Art. 377

Menţiuni obligatorii, Art. 231

Mijloace de apărare, Art. 253, Art. 1.589 Art. 1.603, Art. 1.612

Mijloace de dovadă, Art. 1.499

Mijloacele de apărare ale debitorului urmărit, Art. 1.458

Mijloacele de apărare ale promitentului, Art. 1.288

Mijloacele de protecţie a drepturilor creditorului, Art. 1.558-1565

Minorul pus sub interdicţie judecătorească, Art. 176

Moartea locatorului sau a locatarului, Art. 1.820

Moartea sau punerea sub interdicţie a administratorului, Art. 848

Moartea tutorelui, Art. 157

Moartea, incapacitatea sau falimentul uneia dintre părţi, Art. 2.035

Modalităţi ale dobânzii, Art. 2.168

Modalităţi de transmitere, Art. 1.588

Modalităţi de transport, Art. 1.957

Modalităţile de executare, Art. 530

Modalităţile de restituire, Art. 1.639-1647

Modalităţile obligaţiilor Art. 1.396-1420

Modificarea consiliului de familie, Art. 127

Modificarea contractului de societate, Art. 1.891

Modificarea contractului, Art. 1.243

Modificarea convenţiei matrimoniale, Art. 336

Modificarea convenţională, Art. 369

Modificarea descrierii imobilului, Art. 914

Modificarea drepturilor reale asupra imobilelor, Art. 886

Modificarea imobilului înscris în cartea funciară, Art. 879

Modificarea judiciară, Art. 370

Modificarea măsurilor luate cu privire la copil, Art. 403

Modificarea prestaţiei compensatorii, Art. 394

Modificarea sau înlăturarea convenţională a garanţiei, Art. 1.698

Modificarea sau înlăturarea convenţională a garanţiei, Art. 1.708

Modificarea şi încetarea pensiei de întreţinere, Art. 531

Modificarea şi revocarea împuternicirii, Art. 1.306

Modificări aduse de transportator, Art. 1.972

Modul de efectuare a raportului, Art. 1.151

Modul de exercitare a autorităţii părinteşti , Art. 503

Modul de folosire a bunului comun, Art. 639

Modul de operare, Art. 1.092, Art. 1.550

Modul de suportare a reparaţiilor de către uzufructuar şi nudul proprietar, Art. 729

Modurile de încetare a persoanei juridice, Art. 244

Modurile de încetare, Art. 2.030

Modurile de înfiinţare, Art. 194

Modurile de reorganizare, Art. 233

Modurile de stabilire a filiaţiei, Art. 408

Momentul cesiunii, Art. 1.317

Momentul încheierii căsătoriei, Art. 289

Momentul naşterii dreptului beneficiarului la venitul net, Art. 840

Momentul predării, Art. 1.693

Momentul şi locul încheierii contractului, Art. 1.186

Moneda de plată, Art. 2.646

Moştenirea legală, Art. 963-983

Moştenirea vacantă, Art. 1.135-1140

Moştenitorii legali, Art. 970-983

Moştenitorii rezervatari, Art. 1.087

Moştenitorii sezinari, Art. 1.126

Motive de divorţ, Art. 373

Munca în gospodărie, Art. 326

N

Naţionalitatea persoanei juridice, Art. 225

Natura împrumutului, Art. 2.159

Nearătarea calităţii de reprezentant, Art. 1.297

Necunoaşterea cauzei de încetare a mandatului, Art. 2.036

Nedemnitatea de drept, Art. 958

Nedemnitatea judiciară, Art. 959

Neexecutarea imputabilă creditorului, Art. 1.517

Neînţelegerile dintre părinţi, Art. 486

Neluarea măsurilor necesare de către beneficiar, Art. 1.859

Neplata unei singure rate din preţ, Art. 1.756

Nerealizarea câştigului din muncă, Art. 1.388

Nerealizarea evenimentului, Art. 1.420

Notarea antecontractelor şi a pactelor de opţiune, Art. 906

Notarea intenţiei de a înstrăina sau de a ipoteca, Art. 904

Notarea unor drepturi, fapte şi raporturi juridice, Art. 902-906

Notificarea debitorului creanţei ipotecate, Art. 2.400

Notificarea renunţării, Art. 847

Noţiunea de cotitate disponibilă, Art. 1.089

Noţiunea de pază, Art. 1.377

Noţiunea de rezervă succesorală, Art. 1.086

Noţiunile de opţiune succesorală şi de succesibil, Art. 1.100

Novaţia, Art. 1.609-Art. 1.614

Nulitatea absolută a adopţiei, Art. 480

Nulitatea absolută a recunoaşterii, Art. 418

Nulitatea absolută, Art. 418, Art. 480, Art. 1.247

Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice, Art. 216

Nulitatea căsătoriei , Art. 293

Nulitatea cecului, Art. 2.656

Nulitatea clauzei penale, Art. 1.540

Nulitatea contractului plurilateral, Art. 1.256

Nulitatea convenţiei matrimoniale, Art. 338

Nulitatea donaţiei între soţi, Art. 1.032

Nulitatea parţială, Art. 1.255

Nulitatea relativă a recunoaşterii, Art. 419

Nulitatea relativă, Art. 347, Art. 1.248

Nulitatea societăţii, Art. 1.932

Nulitatea virtuală, Art. 1.253

Nulitatea, Art. 338, Art. 347, Art. 418, Art. 480, Art. 1.076, Art. 1.246, Art. 1.247, Art. 1.253, Art. 1.932

Numele adoptatului, Art. 473

Numele copilului din afara căsătoriei, Art. 450

Numele copilului din căsătorie, Art. 449

Numele copilului, Art. 492

Numele de familie după căsătorie, Art. 383

Numirea administratorilor, Art. 727, Art. 1.913

Numirea curatorului special, Art. 159

Numirea şi revocarea lichidatorului, Art. 1.941

Numirea tutorelui de către instanţa de tutelă, Art. 118

Numirea tutorelui, Art. 170

Numirea unui curator special, Art. 167

O

Obiectul contractului, Art. 1.225

Obiectul convenţiei matrimoniale, Art. 332

Obiectul convenţiei matrimoniale, Art. 367

Obiectul drepturilor tabulare, Art. 878

Obiectul ipotecii imobiliare, Art. 2.379

Obiectul ipotecii mobiliare, Art. 2.389

Obiectul ipotecii, Art. 2.350, Art. 2.398

Obiectul obligaţiei, Art. 1.226

Obiectul proprietăţii publice, Art. 859

Obiectul publicităţii şi modalităţile de realizare,  Art. 18

Obiectul reparaţiei, Art. 1.381

Obiectul şi conţinutul Codului civil, Art. 2

Obiectul şi întinderea ipotecii, Art. 2.350

Obiectul uzufructului, Art. 706

Obiectul vânzării, Art. 1.657

Obligaţia administratorului de a-şi arăta calitatea, Art. 836

Obligaţia afectată de termen, Art. 1.411

Obligaţia alternativă, Art. 1.461

Obligaţia comodatarului, Art. 2.148

Obligaţia condiţională, Art. 1.399

Obligaţia de a constitui o garanţie, Art. 1.487

Obligaţia de a da bunuri de gen, Art. 1.486

Obligaţia de a da o sumă de bani, Art. 1.488

Obligaţia de a da socoteală şi răspunderea executorului, Art. 1.082

Obligaţia de a da socoteală, Art. 783, Art. 2.019

Obligaţia de a nu agrava situaţia fondului aservit, Art. 768

Obligaţia de a permite accesul în spaţiile care constituie bunurile principale, Art. 656

Obligaţia de a permite examinarea bunului, Art. 1.804

Obligaţia de a preda bunuri individual determinate, Art. 1.482

Obligaţia de a preda un bun, Art. 1.485

Obligaţia de a strămuta proprietatea, Art. 1.483

Obligaţia de a transmite dreptul vândut, Art. 1.673

Obligaţia de a transporta bunurile, Art. 1.968

Obligaţia de acceptare, Art. 2.125

Obligaţia de confidenţialitate în negocierile precontractuale, Art. 1.184

Obligaţia de conservare a clădirii, Art. 655

Obligaţia de construire a despărţiturilor comune, Art. 662

Obligaţia de despăgubire şi excluderea, Art. 691

Obligaţia de diligenţă, onestitate şi loialitate, Art. 803

Obligaţia de garanţie, Art. 1.320, Art. 1.585

Obligaţia de grăniţuire, Art. 560

Obligaţia de informare, Art. 2.100, Art. 2.238

Obligaţia de înştiinţare, Art. 1.331

Obligaţia de întreţinere aparţinând moştenitorilor, Art. 518

Obligaţia de întreţinere între foştii soţi, Art. 389

Obligaţia de întreţinere, Art. 389, Art. 499, Art. 510, Art. 513-534

Obligaţia de neconcurenţă, Art. 1.903

Obligaţia de predare şi de informare, Art. 1.976

Obligaţia de reparare a prejudiciului pentru plasamentele nesigure, Art. 835

Obligaţia de verificare a documentelor publicate, Art. 201

Obligaţia divizibilă, Art. 1.422

Obligaţia fideiusorului, Art. 2.293

Obligaţia moştenitorului depozitarului, Art. 2.121

Obligaţia nudului proprietar de a restitui sumele avansate de uzufructuar, Art. 743

Obligaţia prestatorului, Art. 2.196

Obligaţia principală divizibilă, Art. 1.543

Obligaţia principală indivizibilă, Art. 1.542

Obligaţia privind darea de seamă, Art. 842

Obligaţia proprietarului căruia îi prisoseşte apa, Art. 607

Obligaţia reportatorului de a exercita opţiunea, Art. 1.774

Obligaţia subsidiară de indemnizare a victimei, Art. 1.368

Obligaţia subsidiară, Art. 522

Obligaţia terţului de reparare a prejudiciului, Art. 1.362

Obligaţia uzuarului şi a titularului dreptului de abitaţie, Art. 753

Obligaţii accesorii ale beneficiarului, Art. 1.875

Obligaţii afectate de modalităţi, Art. 1.398

Obligaţii ale hotelierului, Art. 2.131

Obligaţii ale părţilor, Art. 2.003

Obligaţii simple, Art. 1.397

Obligaţiile administratorilor faţă de terţi, Art. 1.924

Obligaţiile agentului, Art. 2.079

Obligaţiile alternative şi facultative, Art. 1.461-1468

Obligaţiile asociaţilor faţă de terţi, Art. 1.920

Obligaţiile asumate ulterior încetării administrării, Art. 849

Obligaţiile comitentului, Art. 2.080

Obligaţiile complexe, Art. 1.421-1468

Obligaţiile cumpărătorului, Art. 1.719, Art. 1.750

Obligaţiile de mijloace şi obligaţiile de rezultat, Art. 1.481

Obligaţiile de rezultat, Art. 1.481

Obligaţiile deponentului, Art. 2.122

Obligaţiile depozitarului, Art. 2.107

Obligaţiile divizibile şi obligaţiile indivizibile, Art. 1.421-1433

Obligaţiile expeditorului, Art. 2.067

Obligaţiile faţă de creditorii societăţii, Art. 1.920

Obligaţiile garantate, Art. 2.369

Obligaţiile gerantului, Art. 1.335

Obligaţiile geratului, Art. 1.337

Obligaţiile în caz de pieire a turmei, Art. 736

Obligaţiile în sarcina proprietarului fondului aservit, Art. 759

Obligaţiile locatarului, Art. 1.796

Obligaţiile locatorului, Art. 1.786

Obligaţiile mandantului, Art. 2.025

Obligaţiile mandatarului, Art. 2.017

Obligaţiile membrilor organelor de administrare, Art. 213

Obligaţiile părţilor, Art. 1.857

Obligaţiile principale ale locatorului, Art. 1.786

Obligaţiile principale ale vânzătorului, Art. 1.672

Obligaţiile principale, Art. 1.796

Obligaţiile privind folosirea bunului, Art. 1.799

Obligaţiile reprezentantului la încetarea împuternicirii, Art. 1.308

Obligaţiile şi răspunderea lichidatorilor, Art. 1.942

Obligaţiile solidare afectate de modalităţi, Art. 1.444

Obligaţiile solidare, Art. 1.434-1460

Obligaţiile terţului contractant, Art. 2.045

Obligaţiile terţului, Art. 1.608

Obligaţiile tutorelui, Art. 174

Obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar, Art. 723

Obligaţiile vânzătorului, Art. 1.671, Art. 1.749

Obligaţiile viitoare sau eventuale, Art. 2.370

Obligaţiile, drepturile şi puterile administratorului-sechestru, Art. 2.139

Ocrotirea interzisului judecătoresc, Art. 164

Ocrotirea persoanei fizice, Art. 104-Art. 186

Ocrotirea persoanei prin curatelă, Art. 109

Ocrotirea persoanei prin tutelă, Art. 108

Ocrotirea personalităţii umane, Art. 252

Oferta de a contracta, Art. 1.188

Oferta de executare, Art. 1.524

Oferta fără termen adresată unei persoane absente, Art. 1.193

Oferta fără termen adresată unei persoane prezente, Art. 1.194

Oferta irevocabilă, Art. 1.191

Operaţiunile asimilate, Art. 2.347

Opozabilitatea cesiunii faţă de fideiusor, Art. 1.581

Opozabilitatea cesiunii unei universalităţi de creanţe, Art. 1.579

Opozabilitatea contractului de locaţiune faţă de dobânditor, Art. 1.811

Opozabilitatea contractului, Art. 2.211

Opozabilitatea efectelor contractului, Art. 1.281

Opozabilitatea faţă de terţi, Art. 387, Art. 936

Opozabilitatea fiduciei, Art. 781

Opozabilitatea hotărârii judecătoreşti, Art. 306

Opozabilitatea interdicţiei, Art. 169

Opozabilitatea ipotecii, Art. 2.346

Opozabilitatea privilegiilor, Art. 2.334

Opozabilitatea unor acte juridice, Art. 681

Opozabilitatea uzufructului asupra creanţelor, Art. 737

Opozabilitatea vânzării, Art. 1.675

Opoziţia la căsătorie, Art. 285

Opoziţii, Art. 243, Art. 247

Opţiunea asigurătorului, Art. 2.332

Ordinea de plată a întreţinerii, Art. 519

Ordinea executării obligaţiilor, Art. 1.555

Ordinea reducţiunii, Art. 1.096

P

Pactul comisoriu, Art. 1.553

Pactul de opţiune privind contractul de vânzare şi promisiunea de vânzare, Art. 1.668

Pactul de opţiune privind contractul de vânzare, Art. 1.668

Pactul de opţiune, Art. 1.278

Partajul în timpul regimului comunităţii, Art. 358

Partajul succesoral şi raportul, Art. 1.143-1163

Partajul voluntar, Art. 1.144

Participarea la circuitul civil, Art. 218

Participarea la profit şi pierderi, Art. 1.902

Părţile comune Art. 648, Art. 649

Părţile contractului de fiducie, Art. 776

Pasivitatea proprietarului pe durata realizării lucrării, Art. 593

Patrimoniul profesional individual  , Art. 33

Patrimoniul. Mase patrimoniale şi patrimonii de afectaţiune, Art. 31

Pază, Art. 1.377

Perceperea sumelor de cel care a constituit ipoteca, Art. 2.406

Perfectarea ipotecilor mobiliare, Art. 2.409

Persoana care poate fi numită curator, Art. 180

Persoana care poate fi numită tutore, Art. 112

Persoana fizică , Art. 34 – Art. 186

Persoana îndreptăţită la despăgubire în caz de deces, Art. 1.390

Persoana îndreptăţită la restituire, Art. 1.636

Persoana juridică de drept privat, Art. 190

Persoana juridică de drept public, Art. 191

Persoana juridică, Art. 187- Art. 251

Persoanele care consimt la adopţie, Art. 464

Persoanele care nu pot fi numite tutore, Art. 113

Persoanele care pot adopta, Art. 459

Persoanele care pot cere punerea sub interdicţie, Art. 165

Persoanele care pot cere raportul donaţiei, Art. 1.148

Persoanele care pot cere reducţiunea, Art. 1.093

Persoanele care pot face plata, Art. 1.472

Persoanele care pot fi adoptate, Art. 455

Persoanele care pot invoca nulitatea absolută, Art. 296

Persoanele care pot obţine recunoaşterea calităţii de moştenitor, Art. 1.130

Persoanele care pot primi plata, Art. 1.475

Persoanele împotriva cărora se poate face înscrierea drepturilor tabulare, Art. 893

Persoanele împotriva cărora se pot introduce acţiunile posesorii, Art. 950

Persoanele între care există obligaţia de întreţinere şi ordinea în care aceasta se datorează, Art. 516

Persoanele obligate să înştiinţeze instanţa de tutelă, Art. 111

Persoanele ocrotite, Art. 105

Personalitatea juridică, Art. 1.892, Art. 1.951

Picătura streşinii , Art. 611

Pieirea bunurilor subscrise ca aport, Art. 1.937

Pieirea fortuită a bunului, Art. 1.642

Pieirea lucrării înainte de recepţie, Art. 1.860

Pieirea sau deteriorarea bunului, Art. 2.149

Pieirea sau înstrăinarea bunului    , Art. 1.641

Pierderea calităţii de asociat, Art. 1.925

Pierderea dreptului de regres, Art. 2.310

Pierderea efectului notării, Art. 905

Pierderea parţială, Art. 1.643

Pierderea sau deteriorarea bunului, Art. 1.713

Plângerea împotriva tutorelui, Art. 155

Plasarea sumelor de bani, Art. 833

Plata, Art. 1.469-1515, Art. 1.815, Art. 1.844, Art. 2.170

Plata anticipată a chiriei, Art. 1.815

Plata anticipată a dobânzii, Art. 2.170

Plata anticipată, Art. 1.496

Plata arendei în fructe, Art. 1.844

Plata bunurilor indisponibilizate, Art. 1.479

Plata creanţei grevate de ipotecă, Art. 2.401

Plata creanţei, Art. 1.590

Plata datoriilor sociale, Art. 1.945

Plata despăgubirii, Art. 2.226

Plata făcută cu bunul altuia, Art. 1.491

Plata făcută de un incapabil, Art. 1.473

Plata făcută moştenitorilor aparenţi, Art. 56

Plata făcută unui creditor aparent, Art. 1.478

Plata făcută unui incapabil, Art. 1.476

Plata făcută unui terţ, Art. 1.477

Plata indemnizaţiei de asigurare, Art. 2.208

Plata obligaţiei de către un terţ, Art. 1.474

Plata obligaţiei naturale, Art. 1.471

Plata parţială, Art. 1.490

Plata pasivului. Excepţiile de la divizarea de drept a pasivului moştenirii, Art. 1.155

Plata pensiei de întreţinere, Art. 533

Plata preţului şi primirea bunului, Art. 1.719

Plata primelor de asigurare, Art. 2.206

Plata primită cu bună-credinţă de creditor, Art. 1.342

Plata prin virament bancar, Art. 1.504

Plata ratelor de rentă, Art. 2.248

Plata remuneraţiei, Art. 2.123

Plata sumelor datorate transportatorului, Art. 1.980

Pluralitate de bunuri vândute Art. 1.735

Pluralitatea de administratori, Art. 1.916

Pluralitatea de adoptaţi – fraţi şi surori, Art. 456

Pluralitatea de beneficiari, Art. 2.232

Pluralitatea de comodatari, Art. 2.154

Pluralitatea de debitori, Art. 521, Art. 2.644

Pluralitatea de deponenţi sau de depozitari, Art. 2.119

Pluralitatea de exemplare. Recipisa de primire, Art. 1.962

Pluralitatea de fideiusori, Art. 2.297

Pluralitatea de mandanţi, Art. 2.028

Pluralitatea de mandatari, Art. 2.022

Pluralitatea de prestaţii, Art. 1.467

Poliţa de asigurare, Art. 2.201

Posesia de stat conformă cu actul de naştere, Art. 411

Posesia de stat, Art. 410

Posesia titlurilor la purtător, Art. 940

Posesia, Art. 916-952

Posibilitatea salvării bunului, Art. 2.150

Precizarea calităţii fiduciarului, Art. 782

Predarea bunului imobil, Art. 1.687

Predarea bunului mobil, Art. 1.688

Predarea bunului, Art. 161, Art. 1.685, Art. 1.688, Art. 1.787, Art. 1.967, Art. 1.983

Predarea bunurilor fără încasarea sumelor datorate, Art. 1.983

Predarea bunurilor transportatorului, Art. 1.967

Predarea bunurilor, Art. 161

Predarea înscrisului constatator al creanţei, Art. 1.574

Predarea legatului cu titlu particular, Art. 1.129

Preferinţa acordată statului, Art. 2.328

Prejudiciul imputabil creditorului, Art. 1.534

Prejudiciul, Art. 1.531, Art. 1.534

Prelevarea de la persoanele decedate, Art. 81

Prelevarea şi transplantul de la persoanele în viaţă, Art. 68

Preluarea datoriei, Art. 1.599- 1.608

Prelucrarea datelor personale, Art. 77

Prelungirea tacită a contractului de societate, Art. 1.931

Prescripţia acţiunii în despăgubire şi restituirea despăgubirii încasate, Art. 620

Prescripția extinctivă, Art.2500-2544 , Art. 2.663

Prescripţia, Art. 1.249, 1.433, 1.441, 1.449, Art. 1.670, 2.163, 2.237, Art.2500-2544 , Art. 2.663

Prestaţia compensatorie, Art. 390

Preţul, Art. 1.661, Art. 1.665, Art. 1.768, Art. 1.780, Art. 1.854-Art. 1.867, Art. 1.978, Art. 2.056

Preţul determinabil, Art. 1.661

Preţul estimat, Art. 1.865

Preţul fictiv şi preţul derizoriu, Art. 1.665

Preţul forfetar, Art. 1.867

Preţul locaţiunii, Art. 1.780

Preţul produselor sau serviciilor, Art. 1.768

Preţul promisiunii, Art. 1.670

Preţul şi alte cheltuieli, Art. 1.978

Preţul stabilit în funcţie de valoarea lucrărilor sau serviciilor, Art. 1.866

Preţul vânzării, Art. 2.056

Prevenirea producerii riscului asigurat, Art. 2.216

Previzibilitatea prejudiciului, Art. 1.533

Prezumţia de aprobare a hotărârilor, Art. 828

Prezumţia de consimţământ, Art. 76

Prezumţia de coproprietate asupra despărţiturilor comune, Art. 660

Prezumţia de coproprietate, Art. 633

Prezumţia de culpă, Art. 1.548

Prezumţia de divizibilitate. Excepţii, Art. 1.424

Prezumţia de domiciliu, Art. 90

Prezumţia de egalitate, Art. 1.423

Prezumţia de nulitate relativă, Art. 1.252

Prezumţia de paternitate, Art. 414

Prezumţia de posesie şi prezumţia de proprietate, Art. 919

Prezumţia de renunţare, Art. 1.112

Prezumţia de titlu de proprietate, Art. 935

Prezumţia executării prestaţiei accesorii, Art. 1.501

Prezumţia executării prestaţiilor periodice, Art. 1.502

Prezumţia existenţei sau inexistenţei unui drept tabular, Art. 900

Prezumţia filiaţiei faţă de pretinsul tată, Art. 426

Prezumţie de solidaritate, Art. 1.446

Prezumţie, Art. 53

Prezumţiile , Art. 21

Prezumţiile în favoarea proprietarului imobilului, Art. 579

Primirea, păstrarea şi asigurarea bunurilor, Art. 2.060

Principiile adopţiei, Art. 452

Principiile generale ale devoluţiunii legale a moştenirii, Art. 964

Principiul capacităţii, Art. 1.652

Principiul interesului superior al copilului, Art. 263

Principiul irevocabilităţii, Art. 1.015

Prioritatea creanţelor privilegiate faţă de celelalte creanţe, Art. 2.335

Privilegiile, Art. 2.333-2342

Privilegiile generale, Art. 2.338

Privilegiile şi garanţiile reale, Art. 2.323-2499

Privilegiile speciale, Art. 2.339

Proba cauzei, Art. 1.239

Proba contractului, Art. 2.044

Proba dreptului de proprietate asupra imobilelor înscrise în cartea funciară, Art. 565

Proba novaţiei, Art. 1.610

Proba simulaţiei, Art. 1.292

Proba testamentului, Art. 1.037

Proba, Art. 565, Art. 1.037, Art. 1.950, Art. 1.239, Art. 1.610, Art. 2.044

Procedura adopţiei, Art. 454

Procedura de declarare a morţii , Art. 51

Procedura de înscriere, Art. 884

Procedura de instituire, Art. 182

Procedura de numire, Art. 119

Procedura divorțului, Art. 376

Procedura plății, Art. 1.513

Procedura punerii sub interdicţie, Art. 168

Procedura strămutării garanţiei, Art. 2.331

Procesul-verbal de inventariere, Art. 1.116

Procurarea, păstrarea şi întrebuinţarea materialelor, Art. 1.857

Producerea cu intenţie a riscului asigurat, Art. 2.233

Productele, Art. 549

Produsele bunurilor, Art. 547

Promisiunea asupra drepturilor sociale, Art. 1.909

Promisiunea de a contracta, Art. 1.279

Promisiunea de donaţie, Art. 1.014

Promisiunea de împrumut, Art. 2.145

Promisiunea de vânzare şi promisiunea de cumpărare, Art. 1.669

Promisiunea faptei altuia, Art. 1.283

Promisiunea publică de recompensă, Art. 1.328

Promisiunea unilaterală, Art. 1.327

Proprietatea asupra bunului găsit în loc public, Art. 943

Proprietatea bunului găsit, Art. 942

Proprietatea comună în devălmăşie, Art. 667

Proprietatea comună, Art. 631

Proprietatea periodică, Art. 687- Art. 692

Proprietatea privată, Art. 553-692

Proprietatea publică, Art. 554, Art. 858-875

Propunerea adresată unor persoane nedeterminate, Art. 1.189

Prorogarea termenului de opţiune succesorală, Art. 1.104

Prorogarea termenului prescripţiei, Art. 1.394

Prorogarea termenului şi decăderea din termen, Art. 2.301

Protecţia creditorilor părţilor, Art. 2.259

Publicitatea convenţiei matrimoniale, Art. 334

Publicitatea declaraţiei de căsătorie, Art. 283

Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice,  Art. 18-24

Publicitatea revocării procurii autentice notariale, Art. 2.033

Punerea de drept în întârziere, Art. 1.725

Punerea în circulaţie fără voia emitentului, Art. 1.591

Punerea în întârziere de către creditor, Art. 1.522

Puterea de reprezentare, Art. 2.012

Puterile executorului, Art. 1.080

Puterile lichidatorilor, Art. 1.944

Puterile şi remunerarea fiduciarului, Art. 784

R

Radierea drepturilor condiţionale, Art. 912

Radierea drepturilor stinse, Art. 1.677

Rangul privilegiilor între ele, Art. 2.336

Raportarea la un factor de referinţă, Art. 1.234

Raportul datoriilor, Art. 1.158

Raportul dintre valoarea manoperei şi valoarea materialelor, Art. 599

Raporturile cu creditorii, Art. 1.291

Raporturile dintre adoptator şi adoptat, Art. 471

Raporturile dintre asociaţi şi faţă de terţi, Art. 1.953

Raporturile dintre debitori, Art. 1.383

Raporturile dintre locatar şi dobânditor, Art. 1.813

Raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori în alte cazuri, Art. 404

Raporturile dintre părinţii divorţaţi şi copiii lor minori, Art. 396

Raporturile dintre tată şi copil, Art. 446

Raporturile dintre transportatorii succesivi, Art. 2.000

Răscumpărarea servituţii de trecere, Art. 772

Răspunderea administratorilor, Art. 1.915

Răspunderea altor persoane lipsite de discernământ, Art. 1.367

Răspunderea altor persoane, Art. 1.369

Răspunderea asociaţilor aparenţi, Art. 1.921

Răspunderea asociaţilor fondatori şi a primilor administratori, Art. 1.886

Răspunderea asociaţilor oculţi, Art. 1.922

Răspunderea cedentului pentru evicţiune, Art. 1.586, Art. 1.587

Răspunderea civilă a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, Art. 224

Răspunderea civilă, Art. 1.349-1395

Răspunderea comisionarului, Art. 2.052

Răspunderea comitenţilor pentru prepuşi, Art. 1.373

Răspunderea comodantului pentru vicii ascunse, Art. 2.152

Răspunderea contractuală, Art. 1.350

Răspunderea debitorului, Art. 1.518

Răspunderea delictuală, Art. 1.349

Răspunderea depozitarului incapabil, Art. 2.109

Răspunderea donatorului, Art. 1.017

Răspunderea expeditorului, Art. 1.997

Răspunderea expeditorului, Art. 2.068

Răspunderea fiduciarului pentru prejudiciile cauzate, Art. 787

Răspunderea furnizorului principal. Dreptul de regres al acestuia, Art. 1.770

Răspunderea în cadrul transportului succesiv sau combinat, Art. 2.006

Răspunderea în transportul succesiv sau combinat, Art. 1.999

Răspunderea limitată, Art. 2.128

Răspunderea locatarului pentru bunul închiriat, Art. 1.822

Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice, Art. 220

Răspunderea minorului şi a celui pus sub interdicţie judecătorească, Art. 1.366

Răspunderea nelimitată, Art. 2.129

Răspunderea pentru atingeri aduse personalităţii, Art. 2.642

Răspunderea pentru bagaje şi alte bunuri, Art. 2.005

Răspunderea pentru bunurile aduse în hotel, Art. 2.127

Răspunderea pentru datoriile moştenirii, Art. 1.751

Răspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicţie, Art. 1.372

Răspunderea pentru fapta terţilor, Art. 1.519

Răspunderea pentru fapte juridice, Art. 219

Răspunderea pentru neefectuarea formalităţilor de înregistrare, Art. 203

Răspunderea pentru neefectuarea transportului sau pentru întârziere, Art. 1.992

Răspunderea pentru nulitatea societăţii, Art. 1.936

Răspunderea pentru obligaţiile personale, Art. 364

Răspunderea pentru obligaţiile terţilor, Art. 2.021

Răspunderea pentru persoana călătorului    , Art. 2.004

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale, Art. 1.375

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri, Art. 1.376

Răspunderea pentru rambursuri şi formalităţi vamale, Art. 1.993

Răspunderea pentru ruina edificiului, Art. 1.378

Răspunderea pentru ruperea logodnei, Art. 269

Răspunderea pentru ţinerea defectuoasă a cărţii funciare, Art. 915

Răspunderea pentru vicii, Art. 1.879, Art. 2.166

Răspunderea persoanelor juridice de drept public, Art. 221

Răspunderea personală a administratorului în cazul depăşirii puterilor conferite, Art. 814

Răspunderea personală a administratorului, Art. 813

Răspunderea reprezentantului administratorului, Art. 830

Răspunderea reprezentantului, Art. 1.310

Răspunderea solidară, Art. 1.382

Răspunderea solidară, Art. 827

Răspunderea subsidiară pentru datoriile comune, Art. 352

Răspunderea tatălui, Art. 444

Răspunderea terţilor, Art. 1.520

Răspunderea transportatorului, Art. 1.959, Art. 1.984

Răspunderea uzufructuarului pentru prejudicii, Art. 725

Ratificarea gestiunii, Art. 1.340

Realizarea aporturilor, Art. 1.895

Realizarea lucrării cu materialele altuia, Art. 580

Realizarea unei lucrări  asupra imobilului altuia, Art. 581

Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia, Art. 583

Realizarea unei lucrări autonome, Art. 581

Reasigurarea, Art. 2.240

Recepţia lucrării, Art. 1.862

Recepţia lucrărilor. Riscul contractului, Art. 1.878

Reclamaţiile privind bunurile, Art. 2.077

Rectificarea înscrierilor de carte funciară, Art. 907-915

Rectificarea intabulării sau înscrierii provizorii, Art. 908

Rectificarea notării în cartea funciară, Art. 911

Recunoaşterea copilului, Art. 414

Recunoaşterea de către minorul necăsătorit, Art. 417

Recunoaşterea drepturilor şi libertăţilor civile , Art. 26

Redarea exerciţiului drepturilor părinteşti , Art. 512

Reducerea arendei stabilite în bani în cazul pieirii recoltei, Art. 1.841

Reducerea cuantumului penalităţii, Art. 1.541

Reducerea prestaţiilor, Art. 1.257, Art. 1.551

Reducerea termenului de opţiune, Art. 1.113

Reducţiunea unor liberalităţi speciale, Art. 1.098

Refacerea contractului nul, Art. 1.259

Refuzul celebrării căsătoriei, Art. 286

Refuzul continuării tutelei, Art. 120

Refuzul de a preda bunul, Art. 1.694

Refuzul ofiţerului de stare civilă sau notarului public, Art. 378

Refuzul părinţilor de a-şi da consimţământul, Art. 467

Regimul actelor juridice încheiate cu terţii, Art. 199

Regimul aporturilor, Art. 1.883, Art. 1.952, Art. 349

Regimul bunurilor, Art. 360

Regimul filiaţiei, Art. 441

Regimul juridic , actul juridic unilateral, Art. 1.325

Regimul juridic al actelor de dispoziţie, Art. 144

Regimul juridic al acţiunii în stabilirea maternităţii, Art. 423

Regimul juridic al administrării, Art. 802

Regimul juridic al amintirilor de familie, Art. 1.142

Regimul juridic al bunurilor proprii, Art. 342

Regimul juridic al termenelor de decădere,Art.2545-2550

Regimul juridic aplicabil persoanei juridice, Art. 192

Regimul juridic general al coproprietății, Art. 647

Regimul legatului-sarcină, Art. 1.073, Art. 1.074

Regimul nulităţii, Art. 46, Art. 1.933

Regimul părţilor de interes, Art. 1.900

Regimul unor acte ale minorului, Art. 42

Regimul unor acte juridice, Art. 322

Regimurile matrimoniale, Art. 312

Reglementarea raporturilor personale dintre soţi, Art. 307

Regresul anticipat, Art. 2.312

Regresul contra celorlalţi fideiusori, Art. 2.313

Regresul contra debitorului incapabil, Art. 2.307

Regresul contra mai multor debitori principali, Art. 2.308

Regresul dobânditorului care a plătit datoria, Art. 2.363

Regresul între codebitori, Art. 1.456

Regresul între moştenitori. Insolvabilitatea unuia dintre moştenitori, Art. 1.157

Regularizarea societăţii, Art. 1.934

Reguli aplicabile restituirii, Art. 1.344

Reguli speciale aplicabile vânzării imobilelor, Art. 1.741

Regulile aplicabile bunurilor aflate în coproprietate şi în devălmăşie, Art. 686

Regulile aplicabile contractelor nenumite, Art. 1.168

Regulile aplicabile contractelor, Art. 1.167

Regulile aplicabile drepturilor purtând asupra bunurilor, Art. 542

Regulile aplicabile în cazul cotitularilor altor drepturi reale, Art. 645

Regulile aplicabile în cazul distrugerii clădirii, Art. 657

Regulile aplicabile în cazul imposibilităţii de separare a bunurilor unite, Art. 601

Regulile aplicabile în cazul înlocuirii întreţinerii prin rentă, Art. 2.262

Regulile aplicabile proprietăţii devălmaşe, Art. 668

Regulile privind curgerea firească a apelor, Art. 604

Regulile privind curgerea provocată a apelor, Art. 605

Regulile privind exercitarea dreptului autorului lucrării la indemnizaţie, Art. 591

Regulile privind exercitarea şi conservarea servituţii, Art. 765

Regulile privind obligarea autorului lucrării la cumpărarea imobilului, Art. 592

Regulile privind protecţia mediului şi buna vecinătate, Art. 603

Regulile privitoare la modul de împărţire, Art. 676

Regulile speciale privind folosirea apelor, Art. 610

Regulile subsidiare de interpretare, Art. 1.269

Reînnoirea arendării, Art. 1.848

Reînnoirea declaraţiei de căsătorie, Art. 284

Relaţiile dintre părinţi şi copii, Art. 262

Relaţiile sociale ale copilului, Art. 494

Relativitatea efectelor contractului, Art. 1.280

Religia copilului, Art. 491

Remiterea de datorie, Art. 1.440, Art. 1.451, Art. 1.629-  1.633

Remiterea diferenţei, Art. 2.408

Remiterea înscrisului original al creanţei, Art. 1.503

Remiterea, inspectarea, controlul şi reluarea bunurilor, Art. 2.057

Remunerarea după încetarea contractului, Art. 2.084

Remunerarea intermediarului, Art. 2.097

Remuneraţia administratorului, Art. 793

Remuneraţia agentului, Art. 2.082

Remuneraţia consignatarului, Art. 2.058

Remuneraţia depozitarului, Art. 2.106

Remuneraţia executorului, Art. 1.083

Remuneraţia în cazul pluralităţii de intermediari, Art. 2.099

Remuneraţia mandatarului, Art. 2.027

Remuneraţia, cheltuielile şi despăgubirile, Art. 2.142

Renunţarea anticipată, Art. 2.303

Renunţarea comitentului la încheierea contractelor sau actelor de comerţ negociate, Art. 2.081

Renunţarea frauduloasă, Art. 1.122

Renunţarea la condiţie, Art. 1.406, Art. 2.229

Renunţarea la drept , Art. 13

Renunţarea la dreptul de proprietate, Art. 889

Renunţarea la solidaritate, Art. 1.453

Renunţarea mandatarului, Art. 2.034

Reorganizarea persoanei juridice, Art. 232

Repararea integrală a prejudiciului , Art. 1.531

Repararea prejudiciului constând în vătămarea unui interes, Art. 1.359

Repararea prejudiciului în cazul nulităţii contractului încheiat în formă autentică, Art. 1.258

Repararea prejudiciului nepatrimonial, Art. 1.391

Repararea prejudiciului, Art. 1.985

Reparaţiile locative, Art. 1.802

Repartiţia profitului şi a pierderilor, Art. 837

Repartizarea beneficiilor şi a sarcinilor între coproprietari, Art. 635

Repartizarea contractelor în caz de divizare, Art. 239

Reprezentarea în justiţie, Art. 1.919

Reprezentarea în transportul succesiv sau combinat, Art. 2.001

Reprezentarea intereselor constituitorului, Art. 778

Reprezentarea minorului, Art. 143

Reprezentarea părţilor intermediate, Art. 2.102

Reprezentarea reciprocă a creditorilor, Art. 1.436

Reprezentarea succesorală, Art. 965 –  Art. 967

Repunerea în vigoare a asigurării, Art. 2.235

Reşedinţa, Art. 88

Respectarea destinaţiei bunurilor, Art. 724

Respectarea ordinii publice şi a bunelor moravuri,  Art. 11

Respectarea voinţei persoanei decedate, Art. 80

Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente, Art. 58- Art. 81

Respectul datorat persoanei decedate, Art. 78

Restituirea anticipată, Art. 2.156

Restituirea aporturilor şi împărţirea excedentului rămas în urma lichidării, Art. 1.946

Restituirea arvunei, Art. 1.546

Restituirea bunului găsit către proprietar, Art. 945

Restituirea bunului mobil, Art. 1.727

Restituirea bunului, Art. 1.821, Art. 2.116, Art. 2.155

Restituirea către moştenitorul deponentului, Art. 2.117

Restituirea cheltuielilor, Art. 2.098

Restituirea darurilor, Art. 268

Restituirea fructelor şi a contravalorii folosinţei bunului, Art. 1.645

Restituirea fructelor şi plata dobânzilor, Art. 2.118

Restituirea împrumutului, Art. 2.164

Restituirea în natură, Art. 1.639

Restituirea întreţinerii nedatorate, Art. 534

Restituirea pentru cauză ilicită, Art. 1.638

Restituirea plăţii anticipate, Art. 1.343

Restituirea prestaţiilor de către incapabili, Art. 1.647

Restituirea prestaţiilor, Art. 1.323, Art. 1.429, Art. 1.635-1649

Restituirea preţului şi a cheltuielilor, Art. 1.986

Restituirea preţului, Art. 1.701

Restituirea prin echivalent , Art. 1.640

Retractarea revocării, Art. 1.053

Retragerea bunului consemnat, Art. 1.515

Retragerea din societatea cu durată determinată, Art. 1.927

Retragerea din societatea cu durată nedeterminată, Art. 1.926

Retragerea ofertei sau a acceptării, Art. 1.199

Retransmiterea dreptului de opţiune, Art. 1.105

Retrocesiunea, Art. 2.241

Revocabilitatea donaţiei între soţi, Art. 1.031

Revocarea comisionului, Art. 2.051

Revocarea judecătorească, Art. 1.069

Revocarea pentru ingratitudine, Art. 1.023, Art. 1.024

Revocarea pentru neexecutarea sarcinii, Art. 1.027

Revocarea promisiunii de donaţie, Art. 1.022

Revocarea promisiunii publice de recompensă, Art. 1.329

Revocarea renunţării, Art. 1.123

Revocarea stipulaţiei, Art. 1.287

Revocarea voluntară a legatului, Art. 1.068

Revocarea voluntară expresă, Art. 1.051

Revocarea voluntară tacită, Art. 1.052

Revocarea contractului de expediție, Art. 2.065

Rezerva de prime, Art. 2.234

Rezerva proprietăţii şi riscurile, Art. 1.755

Rezerva proprietăţii, Art. 1.684

Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă şi reducţiunea liberalităţilor excesive, Art. 1.086-1099

Rezilierea contractului, Art. 1.830

Rezilierea locaţiunii, Art. 1.817

Rezoluţiunea contractului la cererea credirentierului, Art. 2.251

Rezoluţiunea contractului, Art. 1.700, Art. 1.757

Rezoluţiunea sau rezilierea contractului imputabilă antreprenorului, Art. 1.872

Rezoluţiunea sau rezilierea contractului imputabilă beneficiarului, Art. 1.873

Rezoluţiunea unilaterală, Art. 1.552

Ridicarea interdicţiei judecătoreşti, Art. 177

Riscul contractului, Art. 1.878

Riscul în contractul translativ de proprietate, Art. 1.274

Riscul pieirii bunului, Art. 558

Riscul pieirii fructelor în cazul în care arenda se plăteşte în fructe, Art. 1.843

Riscul privind o altă persoană, Art. 2.228

Rolul consiliului de familie, Art. 124

Rudenia în linie dreaptă sau colaterală, Art. 406

Rudenia, Art. 405-482

Ruperea logodnei, Art. 267

S

Sancţiune, Art. 44, Art. 1.222 , Art. 1.238 , Art. 1.242 , Art. 1.762

Sancţiunea neplăţii preţului, Art. 1.724

Sancţiunile pentru nerespectarea clauzei de inalienabilitate, Art. 629

Sancţiunile, Art. 642

Sarcina excesivă a legatului cu titlu particular, Art. 1.060

Sarcina reparaţiilor, Art. 1.788

Schimbarea categoriei de folosinţă, Art. 1.839

Schimbarea denumirii şi sediului, Art. 228

Schimbarea felului învăţăturii ori al pregătirii profesionale, Art. 498

Schimbarea formei ori destinaţiei bunului. Folosirea abuzivă, Art. 1.800

Schimbarea locuinţei copilului, Art. 497

Schimbarea locului de exercitare a servituţii, Art. 767

Schimbarea numelui de familie, Art. 311

Schimbarea numelui pe cale administrativă, Art. 85

Scopul şi obiectul cărţii funciare, Art. 876

Scrisoarea de confort, Art. 2.322

Scrisoarea de garanţie, Art. 2.321

Scutirea de raport a renunţătorului la moştenirea legală, Art. 1.147

Sechestrul judiciar, Art. 2.143

Sediul persoanei juridice, Art. 227

Semnele de necomunitate, Art. 661

Separarea patrimoniilor, Art. 214

Separaţia bunurilor administrate, Art. 807

Separaţia judiciară de bunuri, Art. 370

Servituţile aparente şi neaparente, Art. 760

Servituţile continue şi necontinue, Art. 761

Servituţile pozitive şi negative, Art. 762

Servituţile, Art. 755-Art.772

Sesizarea instanţei judecătoreşti, Art. 69

Simulaţia convenţiei matrimoniale, Art. 331

Simulaţia, Art.331, Art. 992,  Art. 993 Art. 1.033

Situaţia carierelor de piatră şi de nisip nedeschise şi a comorilor, Art. 722

Situaţia copiilor, Art. 305 , Art. 438

Situaţia creditorilor personali ai moştenitorilor, Art. 1.156

Situaţia minorului căsătorit, Art. 39

Situaţia soţilor, Art. 458

Situaţia terţului dobânditor de rea-credinţă, Art. 892

Situaţii speciale privind consimţământul părinţilor, Art. 464

Societăţile de fapt, Art. 1.893

Solicitarea de oferte, Art. 1.190

Solidaritatea beneficiarilor, Art. 857

Solidaritatea contractată în interesul unui codebitor, Art. 1.459

Solidaritatea dintre creditori, Art. 1.434

Solidaritatea dintre debitori, Art. 1.443

Solidaritatea şi indivizibilitatea, Art. 1.426

Soluţionarea cererii de revizuire, Art. 1.007

Somarea succesibililor, Art. 1.137

Stabilirea contribuţiei părinţilor, Art. 402

Stabilirea cotelor-părţi, Art. 652

Stabilirea despăgubirii, Art. 2.225

Stabilirea indemnizaţiei sau a despăgubirii , Art. 595

Stabilirea judiciară a termenului, Art. 1.415

Stabilirea paternităţii prin hotărâre judecătorească, Art. 424

Stabilirea pierderii şi a nerealizării câştigului din muncă, Art. 1.388

Stabilirea prestaţiei compensatorii, Art. 391

Stabilirea rezervei succesorale şi a cotităţii disponibile, Art. 1.091

Stabilirea şi executarea obligaţiei de întreţinere, Art. 529

Stabilirea şi schimbarea domiciliului, Art. 89

Starea bunului vândut, Art. 1.690

Starea bunurilor indicate în inventar, Art. 822

Starea civilă, Art. 98

Starea de indiviziune, Art. 1.143

Starea de necesitate, Art. 1.218

Starea de necesitate, Art. 1.361, Art. 624

Statul şi unităţile administrativ-teritoriale, Art. 223

Stingerea dreptului de administrare, Art. 869

Stingerea dreptului de proprietate publică, Art. 864

Stingerea dreptului de proprietate, Art. 562

Stingerea obligaţiei principale prin darea în plată, Art. 2.317

Stingerea obligaţiei, Art. 1.466

Stingerea obligaţiilor, Art. 1.615-1634, Art. 2.643

Stingerea privilegiilor, Art. 2.337

Stingerea privilegiului special, Art. 2.340

Stingerea servituţii prin neuz, Art. 771

Stingerea uzufructului în caz de abuz de folosinţă, Art. 747

Stingerea uzufructului în caz de pieire a bunului, Art. 747

Stipulaţia pentru altul, Art. 1.284

Strămutarea garanţiei, Art. 2.330

Strămutarea garanţiilor, Art. 682

Strămutarea privilegiului vânzătorului, Art. 2.341

Strămutarea proprietăţii imobilelor, Art. 1.676

Structura numelui, Art. 83

Subcontractarea, Art. 1.769

Subiecte, Art. 1.160

Subiectele de drept civil , Art. 25

Subiectele obligaţiei de întreţinere, Art. 516

Subînchirierea şi cesiunea contractului de închiriere, Art. 1.833

Sublocaţiunea şi cesiunea contractului de locaţiune, Art. 1.805

Subrogarea asigurătorului, Art. 2.210

Subrogarea fideiusorului, Art. 2.305

Subrogaţia consimţită de creditor, Art. 1.594

Subrogaţia consimţită de debitor, Art. 1.595

Subrogaţia legală, Art. 1.596

Subrogaţia parţială, Art. 1.598

Subrogaţia, Art. 1.593- 1.598

Substituirea făcută de mandatar, Art. 2.023

Substituirea fideiusiunii legale sau judiciare, Art. 2.286

Substituirea, Art. 1.960

Substituţia fideicomisară, Art. 994

Suma anuală necesară pentru întreţinerea minorului, Art. 148

Sumele necesare executării mandatului, Art. 2.025

Superficia, Art. 693-702

Suportarea cheltuielilor administrării, Art. 854

Suportarea cheltuielilor, Art. 1.084

Suportarea pasivului, Art. 1.947

Suportarea sarcinilor şi a cheltuielilor în caz de litigiu, Art. 733

Suportarea sarcinilor şi a cheltuielilor proprietăţii, Art. 735

Supravegherea copilului, Art. 493

Suspendarea actelor atacate, Art. 217

Suspendarea plăţii preţului, Art. 1.722

Suspendarea prescripţiei, Art. 1.395

Suspendarea pronunţării partajului prin hotărâre judecătorească, Art. 673

Suspendarea transportului şi contraordinul, Art. 1.970

T

Tacita relocaţiune, Art. 1.810

Tăgada paternităţii de către copil şi de către moştenitori, Art. 433

Tăgada paternităţii de către mamă, Art. 431

Tăgada paternităţii de către pretinsul tată biologic, Art. 432

Tăgada paternităţii de către soţul mamei, Art. 430

Temeiul plăţii, Art. 1.470

Temeiul proprietăţii periodice, Art. 688

Temeiul reprezentării, Art. 1.295

Temerea reverenţiară, Art. 1.219

Terenul lăsat de apele curgătoare, Art. 570

Terenul lăsat de apele stătătoare, Art. 571

Teritorialitatea legii civile,  Art. 7

Termen de prescripţie, Art. 1.564

Termenele de exercitare a acţiunii în rectificare, Art. 909

Termenul de acceptare, Art. 1.192, Art. 1.607

Termenul de exercitare a acţiunii estimatorii sau în rezoluţiune, Art. 1.744

Termenul de exercitare a acţiunii posesorii, Art. 951

Termenul de graţie, Art. 1.619

Termenul de opţiune succesorală, Art. 1.103

Termenul de prescripţie Art. 270, Art. 301, Art. 427, Art. 1.070, Art. 1.095, Art. 1.124, Art. 1.125, Art. 1.223,  2.071, Art. 2.182, Art. 2.190,

Termenul de restituire stabilit de instanţă, Art. 2.162

Termenul de restituire stabilit de părţi, Art. 2.161

Termenul de transport, Art. 1.969

Termenul, Art. 1.411

Testamentele privilegiate, Art. 1.047

Testamentul autentic, Art. 1.043

Testamentul olograf, Art. 1.041

Testamentul reciproc, Art. 1.036

Testamentul sumelor şi valorilor depozitate, Art. 1.049

Testamentul, Art. 1.034-1085

Timpul legal al concepţiunii, Art. 412

Tipurile de garanţii personale, Art. 2.279

Titlul executoriu, Art. 2.157, Art. 2.165

Titlurile executorii obţinute împotriva defunctului, Art. 1.159

Transferul drepturilor, Art. 1.568

Transferul intrapatrimonial, Art. 32

Transferul proprietăţii şi al riscurilor, Art. 2.160

Transformarea persoanei juridice, Art. 241

Transmisiunea drepturilor şi obligaţiilor către succesori, Art. 1.282

Transmisiunea facultăţii de a ratifica, Art. 1.313

Transmisiunea moştenirii, Art. 1.100-1134

Transmisiunea şi partajul moştenirii, Art. 1.100-1163

Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor, Art. 1.566

Transmiterea documentelor de transport la ordin sau la purtător, Art. 1.965

Transmiterea dreptului de proprietate. Preluarea şi predarea bunurilor, Art. 1.767

Transmiterea execuţiunii, Art. 1.081

Transmiterea obligaţiei condiţionale, Art. 1.408

Transmiterea părţilor de interes, Art. 1.901

Transmiterea proprietăţii sau a dreptului vândut, Art. 1.672

Transmiterea proprietăţii, Art. 1.674

Transmiterea succesivă a unui bun mobil, Art. 1.275

Transportatorul care se obligă să transporte pe liniile altuia, Art. 1.998

Tranzacţia asupra unui act nul, Art. 2.274

Tranzacţia asupra unui proces terminat, Art. 2.277

Tranzacţia constatată prin hotărâre judecătorească, Art. 2.278

Tranzacţia, Art. 2.267-2278

Trecerea dreptului la destinatar, Art. 1.974

Tulburările de drept, Art. 1.794

Tulburările de fapt  , Art. 1.793

Tutela exercitată de ambii soţi, Art. 135

Tutela minorului, Art. 110-Art. 163

U

Unirea a două bunuri mobile, Art. 600

Uniunea Europeană,  Art. 5

Universalitatea de fapt, Art. 541

Urmărirea bunurilor comune, Art. 353

Urmărirea debitorului principal, Art. 2.318

Urmărirea sumelor neplătite, Art. 2.407

Urmărirea veniturilor din profesie, Art. 354

Utilizarea creditului, Art. 2.194

Uzucapiunea extratabulară, Art. 930

Uzucapiunea şi dobândirea fructelor, Art. 928

Uzucapiunea tabulară, Art. 931

Uzufructul asupra bunurilor neconsumptibile, Art. 713

Uzufructul cu titlu particular, Art. 732

Uzufructul fondului de comerţ, Art. 745

Uzufructul rentei viagere, Art. 739

Uzufructul, Art. 703-748

Uzul şi abitaţia, Art. 749-754

V

Valabilitatea actelor încheiate de coproprietar, Art. 689

Valabilitatea consimţământului, Art. 1.204

Validarea contractului, Art. 1.261

Valorificarea bunurilor, Art. 2.136

Vânzarea a două fonduri cu precizarea întinderii fiecăruia, Art. 1.745

Vânzarea bunului altuia, Art. 1.683

Vânzarea bunului găsit, Art. 944

Vânzarea bunului pierit în întregime sau în parte, Art. 1.659

Vânzarea bunurilor de gen, Art. 1.678

Vânzarea bunurilor neridicate în termen, Art. 1.868

Vânzarea cu opţiune de răscumpărare, Art. 1.758, Art. 1.759

Vânzarea cu plata preţului în rate şi rezerva proprietăţii, Art. 1.755

Vânzarea de titluri de credit şi alte bunuri cotate, Art. 2.050

Vânzarea după mostră sau model, Art. 1.680

Vânzarea imobilelor fără indicarea suprafeţei, Art. 1.741

Vânzarea în bloc a bunurilor, Art. 1.679

Vânzarea pe credit, Art. 2.047, Art. 2.061

Vânzarea pe credit, Art. 2.076

Vânzarea pe gustate, Art. 1.682

Vânzarea pe încercate, Art. 1.681

Vânzarea publică, Art. 1.514

Vânzarea terenurilor forestiere, Art. 1.746 – 1.748

Vânzarea unei suprafeţe dintr-un teren mai mare, Art. 1.742

Vânzarea unui bun viitor, Art. 1.658

Vânzarea unui imobil determinat cu indicarea suprafeţei, Art. 1.743

Vârsta adoptatului, Art. 455

Vârsta matrimonială, Art. 272

Vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii, Art. 1.387

Vătămarea minorului, Art. 1.389

Vederea asupra proprietăţii vecinului, Art. 614

Veniturile din muncă şi cele asimilate acestora, Art. 341

Veniturile din profesie, Art. 327

Vicii care ameninţă sănătatea ori integritatea corporală, Art. 1.827

Viciile care nu afectează toate bunurile vândute, Art. 1.711

Viciile de consimţământ, Art. 298 , Art. 1.206, Art. 1.299

Viciile posesiei, Art. 922

Vinovăţia comună. Pluralitatea de cauze, Art. 1.371

Vinovăţia debitorului, Art. 1.547

Vinovăţia,  Art. 16

Violenţa săvârşită de un terţ, Art. 1.220

Violenţa, Art. 924, Art. 1.216

Virament bancar, Art. 1.497, Art. 1.504

Vocaţia la moştenire a ascendenţilor privilegiaţi şi a colateralilor privilegiaţi, Art. 976

Vocaţia la moştenire a soţului supravieţuitor, Art. 971

Vocaţia la moştenire, Art. 962

Vocaţia multiplă la moştenire, Art. 1.102