ACCESUL NEÎNGRĂDIT AL ORICĂREI PERSOANE LA JUSTIŢIE. CONSEMNAREA ŞI CERTIFICAREA AUTENTICITĂŢII CONVORBIRILOR ÎNREGISTRATE ŞI A REDĂRII INTEGRALE A ACESTORA

Curtea a constatat că prevederile art. 911 – 916 din Codul de procedură penală, deci inclusiv articolul care constituie obiectul prezentei excepţii, sunt constituţionale, întrucât, prin reglementarea în detaliu a justificării emiterii autorizaţiei, a condiţiilor şi a modalităţilor de efectuare a înregistrărilor, a consemnării şi certificării autenticităţii convorbirilor înregistrate şi a redării integrale a acestora, se prevăd suficiente garanţii procesuale specifice procesului echitabil, cu respectarea dreptului la apărare şi a prezumţiei de nevinovăţie consacrate de Constituţie şi de celelalte prevederi convenţionale invocate (Decizia nr. 539 din 7 decembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 18 ianuarie 2005).

În plus, nu se poate susţine că dispoziţiile legale criticate aduc atingere prevederilor art. 124 alin. (2) din Legea fundamentală, deoarece judecătorul sesizat de organul de urmărire spre a hotărî care dintre informaţiile culese prezintă interes în cercetarea şi soluţionarea cauzei nu se antepronunţă, nefiind învestit cu judecarea pe fond, ci cu o simplă certificare a valabilităţii unor fapte juridice.

Curtea Constituțională, decizia nr. 648 din 29 noiembrie 2005 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 23 ianuarie 2006

Leave a Reply