avut obstesc,proprietate publica

Art. 223 din Codul penal a fost abrogat parţial potrivit art. 150 alin. (1) din Constituţie şi, în consecinţă, acesta urmează a se aplica numai cu privire la bunurile prevăzute de art. 135 alin. (4) din Constituţie, bunuri ce formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice.

Curtea Constituţională, decizia nr. 32 din 26 mai 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 23 mai 1994

Art. 224 din Codul penal a fost abrogat parţial potrivit art. 150 alin. (1) din Constituţie şi, în consecinţa, acesta urmează a se aplica numai cu privire la bunurile prevăzute de art. 135 alin. (4) din Constituţie, bunuri ce formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice.

Curtea Constituţională, decizia nr. 33 din 26 mai 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 30 noiembrie 1993. A se vedea şi decizia nr. 49 din 29 septembrie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 23 mai 1994

Art. 225 alin. 2 din Codul penal a fost abrogat parţial potrivit art. 150 alin. (1) din Constituţie şi, în consecinţă, acesta urmează să se aplice numai cu privire la bunurile prevăzute de art. 135 alin. (4) din Constituţie, bunuri care formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice, el neputându-se aplica în cazul proprietăţii cooperatiste.

Curtea Constituţională, decizia nr. 31 din 26 mai 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 19 ianuarie 1994

Dispoziţiile art. 229 din Codul penal sunt parţial abrogate potrivit art. 150 alin. (1) din Constituţie şi, în consecinţa, acestea urmează a se aplica numai cu privire la bunurile prevăzute de art. 135 alin. (4) din Constituţie, bunuri ce formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice.

Curtea Constituţională, decizia nr. 24 din 14 martie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 8 februarie 1995. Vezi şi decizia Curţii Constituţionale nr. 109 din 9 noiembrie 1994.

Dispoziţiile art. 234 din Codul penal au fost abrogate parţial potrivit art. 150 alin. (1) din Constituţie şi, în consecinţa, acestea urmează sa se aplice numai cu privire la bunurile prevăzute de art. 135 alin. (4) din Constituţie, bunuri ce formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice.

Curtea Constituţională, decizia nr. 49 din 29 septembrie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 23 mai 1994

Prevederile la condamnările pentru infracţiuni contra avutului obştesc ale art. 60 alin. 1 din Codul penal sunt parţial abrogate potrivit art. 150 alin. (1) din Constituţie, urmând sa fie aplicate numai condamnărilor pentru infracţiuni privind bunurile prevăzute în art. 135 alin. (4) din Constituţie, bunuri ce formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice, cu aplicarea prealabilă a art. 26 alin. (2) din Legea nr. 47/1992.

Dispoziţiile art. 238 din Codul penal sunt abrogate parţial, conform art. 150 alin. (1) din Constituţie, rămânând în vigoare numai în măsura în care faptele incriminate se referă la o persoană care îndeplineşte o activitate importantă de stat.

Curtea Constituţională, decizia nr. 25 din 6 martie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 4 decembrie 1996. A se vedea şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 140 din 19 noiembrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 4 decembrie 1996.

Leave a Reply