Consecinţe deosebit de grave

Este în afara oricărui dubiu că, în condiţiile unei creşteri continue a inflaţiei, limita de 50.000.000 lei prevăzută la art. 146 din Codul penal, care determină înţelesul agravantei „consecinţe deosebit de grave”, nu mai reprezintă o valoare constantă faţă de care se impune un regim sancţionator mai sever. Însă modificarea conţinutului unei norme juridice, prin schimbarea condiţiilor impuse de aceasta, semnifică „legiferare”, iar Curtea nu îşi poate asuma rolul de a crea, de a abroga sau de a modifica legea şi nici nu poate impune organului legiuitor o anumită concepţie legislativă. Şi aceasta întrucât, potrivit competenţei sale înscrise în art. 144 lit. c) din Constituţie şi în art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constituţională verifică, în cadrul controlului de constituţionalitate a legilor, conformitatea lor cu dispoziţiile constituţionale. În plus, conform art. 58 alin. (1) din Constituţie, „Parlamentul este […] unica autoritate legiuitoare a ţării”.

Curtea Constituţională, decizia nr. 65 din 22 aprilie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 18 iunie 1999

Leave a Reply