EXCEPŢIA DE NECONSTITUŢIONALITATE A DISPOZIŢIILOR ART. 14, ART. 15 ŞI ART. 16 DIN CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ

Curtea constată că autorii acesteia susţin înfrângerea prevederilor constituţionale ale art. 137 alin. (2) referitoare la leu ca monedă naţională, deoarece în cauza dedusă judecăţii raportarea prejudiciului cauzat s-a făcut la moneda euro, care nu este recunoscută de Legea fundamentală ca monedă naţională. Or, din examinarea prevederilor contestate referitoare la Obiectul şi exercitarea acţiunii civile, Constituirea ca parte civilă şi Partea responsabilă civilmente nu rezultă că acestea ar institui obligativitatea pentru instanţele de judecată de a calcula întinderea unui prejudiciu material în moneda euro. Aşa fiind, modalitatea de aplicare şi interpretare a unor dispoziţii legale nu constituie un atribut al instanţei de contencios constituţional, ci intră în sfera de competenţă a instanţelor de drept comun, aşa cum sunt ele definite de art. 126 alin. (1) din Legea fundamentală. Prin urmare, chiar reală de ar fi, o aplicare a legii în vădită contradicţie cu Constituţia nu poate fi cenzurată de Curtea Constituţională, care, potrivit art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, asigură controlul constituţionalităţii legilor care încalcă dispoziţiile sau principiile Constituţiei. Aşa fiind, Curtea constată că şi această excepţie urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.

Curtea Constituțională , Decizia nr. 94 din 27 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 4 martie 2011

Leave a Reply