EXCEPŢIA DE NECONSTITUŢIONALITATE A DISPOZIŢIILOR ART. 327 ALIN. (3) DIN CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ

Dispoziţiile art. 327 alin. (3) din Codul de procedură penală nu sunt contrare prevederilor art. 24 din Constituţie, deoarece dreptul la apărare al inculpatului nu este afectat de valorificarea unei depoziţii date în cursul urmăririi penale de către martorul care, din motive obiective, nu s-a putut prezenta în faţa instanţei pentru o nouă declaraţie. Inculpatul poate cunoaşte declaraţia dată de un martor în cursul urmăririi penale fie prin apărătorul său, care are dreptul să asiste la audierea martorului, fie cu prilejul prezentării materialului de urmărire penală, având posibilitatea de a cere confruntarea cu acesta.

Curtea Constituțională , Decizia nr. 468 din 4 decembrie 2003 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2004. Prin Decizia nr. 275 din 26 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 6 august 2003, şi prin Decizia nr. 386 din 16 octombrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 26 noiembrie 2003  Curtea, respingând excepţia de neconstituţionalitate, a subliniat că este în interesul aflării adevărului citirea şi punerea în discuţia părţilor a depoziţiei date în cursul urmăririi penale de către martorul care, din cauze obiective, nu s-a putut prezenta în faţa instanţei pentru a da o nouă declaraţie.

Leave a Reply