EXCEPŢIA DE NECONSTITUŢIONALITATE A DISPOZIŢIILOR ART. 581 ALIN. 3 DIN CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ, ORDONANŢA, CITAREA PĂRŢILOR, JUDECATA ASUPRA FONDULUI

EXCEPŢIA DE NECONSTITUŢIONALITATE A DISPOZIŢIILOR ART. 581 ALIN. 3 DIN CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ, ORDONANŢA, CITAREA PĂRŢILOR, JUDECATA ASUPRA FONDULUI
Ordonanţa va putea fi dată şi fără citarea părţilor şi chiar atunci când există judecată asupra fondului. Judecata se face de urgenţă şi cu precădere. Pronunţarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordonanţei se face în cel mult 48 de ore de la pronunţare (art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă).
Prin procedura de urgenţă instituită de art. 581 din Codul de procedură civilă nu numai că nu se aduce vreo îngrădire dreptului persoanei la apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime, ci, dimpotrivă, se creează posibilitatea pentru cel vătămat într-un drept legitim de a se adresa justiţiei în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări (Curtea Constituţională, Decizia nr. 426/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 11 iunie 2007).
Legiuitorul poate institui reguli speciale de procedură, cum este aceea că ordonanţa va putea fi dată şi fără citarea părţilor, în considerarea unor situaţii deosebite. Astfel, specificul ordonanţei preşedinţiale este dat de faptul că măsurile luate pe această cale presupun urgenţa, sunt vremelnice, iar instanţa de judecată nu poate să judece fondul dreptului. Prin urmare, se constată că este pe deplin justificată soluţia legislativă privind posibilitatea judecării ordonanţei preşedinţiale şi fără citarea părţilor, dispoziţiile art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă fiind constituţionale.
Curtea Constituţională, Decizia nr. 1.585 din 13 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 11 ianuarie 2012

Leave a Reply