Neglijenţa în serviciu

Dispoziţiile art. 249 din Codul penal referitoare la paguba adusă avutului obştesc sunt parţial abrogate potrivit art. 150 alin. (1) din Constituţie şi, în consecinţa, acestea urmează a se aplica numai cu privire la bunurile prevăzute de art. 135 alin. (4) din Constituţie, bunuri ce formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice.

Curtea Constituţională, decizia nr. 18 din 14 martie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 12 decembrie 1994. A se vedea decizia nr. 38/1993, decizia nr. 95 din 21 octombrie 1994, decizia nr. 52 din 18 mai 1994, publicată în Monitorul Oficial nr. 29 din 8 februarie 1995 şi decizia nr. 117 din 16 noiembrie 1994.

Leave a Reply