Nerespectarea dispoziţiilor privind operaţii de import sau export

Dispoziţiile art. 302 din Codul penal sunt constituţionale şi nu contravin în nici un fel prevederilor referitoare la dreptul de proprietate. Totodată s-a precizat că intervenţia statului în economie prin licenţe de import-export constituie o practică obişnuită în toate ţările şi nu poate fi interpretată ca o încălcare a principiului libertăţii comerţului, consacrat la art. 134 alin. (2) lit. a) din Constituţie.

Curtea Constituţională, decizia nr. 19 din 8 aprilie 1993, rămasă definitivă prin nerecurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 24 mai 1993, decizia nr. 111 din 19 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 7 iunie 2001

Leave a Reply