Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului

Din conţinutul acestor dispoziţii legale, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 140/1996, reiese că scopul urmărit de legiuitor este de a incrimina nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului şi de a asigura apărarea eficientă a drepturilor prevăzute la art. 44 alin. (1) din Constituţie, potrivit căruia „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor”. În aceste condiţii raportarea art. 307 alin. 1 din Codul penal la prevederile constituţionale ale art. 22 şi 23, care nu fac referire în mod special la familie sau la protecţia copilului, nu determină concluzia că aceste din urmă prevederi ar fi fost încălcate.

Curtea Constituţională, decizia nr. 153 din 10 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 16 iulie 2001

Leave a Reply