proxenetismul

Pentru prevenirea şi combaterea prostituţiei nu este suficient să se incrimineze şi să se sancţioneze numai proxenetismul, ci trebuie incriminată şi sancţionată însăşi practicarea prostituţiei, ca expresie a folosirii abuzive şi antisociale a dreptului femeii de a dispune de ea însăşi.

Curtea reţine că în ceea ce priveşte proxenetismul, incriminat prin însăşi convenţia menţionată, caracterul său profund antisocial nu poate fi pus la îndoială şi nu se poate vorbi despre neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 329 din Codul penal.

Curtea Constituţională, decizia nr. 21 din 24 ianuarie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 25 februarie 2002. A se vedea şi decizia nr. 74/1996

Leave a Reply