INTERZICEREA TORTURII, TRATAMENTE INUMANE ORI DEGRADANTE, DREPTUL LA LIBERTATE ȘI LA SIGURANȚĂ, DREPTUL LA RESPECTAREA VIEȚII PRIVATE ȘI DE FAMILIE

INTERZICEREA TORTURII, TRATAMENTE INUMANE ORI DEGRADANTE, DREPTUL LA LIBERTATE ȘI LA SIGURANȚĂ, DREPTUL LA RESPECTAREA VIEȚII PRIVATE ȘI DE FAMILIE

În Cauza Burzo contra României , Curtea Europeană a Drepturilor Omului  a constatat încălcarea art.3 din Convenţie datorită condiţiilor în care a fost deţinut în penitenciar – reclamantul a dispus în perioada detenţiei de un spaţiu vital foarte redus  (1,50 – 1,90 mp), desfăşura pe o perioadă foarte scurtă de timp activităţi în aer liber şi avea acces la duşuri doar o dată pe săptămână.

De asemenea, a constatat încălcarea art.5 alin.3 din Convenţie, datorită întârzierii (19 zile) cu care reclamantul a fost prezentat în faţa instanţei  naţionale în vederea examinării temeiniciei arestării sale.

Totodată, s-a constatat încălcarea art.8 din Convenţie sub două aspecte, respectiv pentru că, la data faptelor, în dreptul intern nu existau suficiente garanţii pentru a asigura un nivel minim de protecţie cu privire la interceptarea convorbirilor telefonice (, Cerere nr.75109/01; nr.12639/02, din 30 iunie 2009, definitivă la 30 septembrie 2009 , www.CSM1909) vezi și Repertoire de jurisprudence IV, 2004, Publications revelant la vie privee d’une personnalite

Leave a Reply