NEEPUIZAREA CĂILOR INTERNE DE RECURS, ART. 2 DIN PROTOCOLUL NR. 4

NEEPUIZAREA CĂILOR INTERNE DE RECURS, ART. 2 DIN PROTOCOLUL NR. 4

Reclamanţii se plâng în esenţă cu privire la restrângerea exercitării dreptului lor de a circula liber pe teritoriul statelor Uniunii Europene.

Curtea observă că reclamanţii nu au introdus recurs împotriva deciziilor menţionate mai sus. Rezultă că acest capăt de cerere trebuie respins pentru neepuizarea căilor interne de recurs (§ 34).

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Decizia din 18 mai 2010 în Cauza Drăganschi împotriva României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  143 din 25 februarie 2011, Cererea nr. 40.890/04

Leave a Reply