ABUZ DE ÎNCREDERE, ANGAJAT ,CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII,DELAPIDARE

Însuşirea de către cel angajat prin contract de prestări de servicii pentru achiziţionarea unor mărfuri, a banilor primiţi de la angajator, constituie infracţiunea de abuz de încredere, iar nu aceea de delapidare, făptuitorul neavând calitatea de funcţionat.

Prin sentinţa nr. 177 din 5 iunie 2001, Tribunalul Argeş a condamnat pe inculpatul A.S. pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare prevăzută în art. 2151 alin. (1) C. pen.

Instanţa a reţinut că inculpatul a fost angajat ca merceolog la o societate comercială, pe baza unui contract de prestări de servicii, potrivit căruia avea obligaţia să achiziţioneze produse pentru plata cărora ridica sumele necesare de la casierie.

În perioada iulie-septembrie 1999, inculpatul a ridicat de la casieria societăţii 10.000 DM şi suma de 14.452.585 de lei pentru plata unor mărfuri şi cheltuieli de deplasare, bani pe care i-a folosit în interesul său.

Curtea de Apel Piteşti, prin decizia penală nr. 244/A din 20 septembrie 2001, a respins apelul inculpatului.

Recursul declarat de inculpat este fondat.

Din actele dosarului rezultă că între societatea comercială şi inculpat a intervenit un contract civil de prestări de servicii, pe baza căruia executantul – inculpatul – s-a obligat să achiziţioneze pentru societate metale neferoase, activitate pentru care i s-a fixat un onorariu.

Pe baza acestui contract, inculpatul a primit mai multe sume de bani, dintre care pe unele le-a însuşit, aşa cum au reţinut instanţele.

Inculpatul nu şi-a însuşit banii în calitate de gestionar al acestora, de salariat sau funcţionar cu atribuţii de gestiune, ci în baza unui contract civil de prestări de servicii, în baza căruia a dobândit detenţia juridică a acelor sume.

Potrivit art. 213 C. pen. care încriminează abuzul de încredere, săvârşeşte această infracţiune cel care deţine un bun mobil al altuia în baza unui titlu, a unui raport juridic patrimonial şi îl însuşeşte, dispune de el pe nedrept ori refuză a-l restitui.

Devenit deţinător al bunului, făptuitorul interverteşte în mod abuziv detenţia într-o stăpânire deplină, se comportă ca şi cum ar fi proprietarul acelui bun, abuzând de încrederea celui care i l-a încredinţat.

În cazul de faţă, inculpatul a dispus pe nedrept, în interesul său, de banii ce i-au fost încredinţaţi pentru achiziţionarea unor mărfuri şi efectuarea altor activităţi.

Ca atare, încadrarea juridică reţinută de instanţe, în prevederile art. 2151 alin. (1) C. pen. este greşită, fapta săvârşită de inculpat constituind infracţiunea de abuz de încredere prevăzută de art. 213 din acelaşi cod, motiv pentru care recursul a fost admis, s-a schimbat încadrarea juridică în sensul celor ce preced şi s-a încetat procesul penal ca efect al retragerii plângerii prealabile de către partea vătămată.

C.S.J.,S. pen., decizia nr . 3502 din 4 iulie 2002

Leave a Reply