COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ, CONVENŢIA EUROPEANĂ PRIVIND TRANSFERUL DE PROCEDURI ÎN MATERIE PENALĂ (STRASBOURG, 1972), PRELUAREA PROCEDURII PENALE. ETAPE

COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ, CONVENŢIA EUROPEANĂ PRIVIND TRANSFERUL DE PROCEDURI ÎN MATERIE PENALĂ (STRASBOURG, 1972), PRELUAREA PROCEDURII PENALE. ETAPE

Preluarea procedurii penale la cererea unui stat străin, reglementată în art. 114 din Legea nr. 302/2004, se desfăşoară în două etape: în prima etapă, curtea de apel competentă se pronunţă asupra admisibilităţii cererii de preluare a judecăţii, prin încheiere motivată, conform art. 114 alin. (4) şi (5) din aceeaşi lege, iar în etapa a doua, în cazul în care cererea a fost considerată admisibilă de către curtea de apel, judecata continuă potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală, în temeiul art. 114 alin. (6) din Legea nr. 302/2004.

Dispoziţiile art. 114 din Legea nr. 302/2004, modificată, reglementează cererea de preluare a procedurii penale adresată de un stat străin parchetelor sau instanţelor române, iar în alin. (5) este prevăzută procedura de soluţionare a cauzei, stabilindu-se că „odată învestită cu o cerere de preluare a judecăţii, curtea de apel competentă dispune prin încheiere motivată asupra admisibilităţii cererii.”

În alin. (6) se prevede că, în cazul în care cererea a fost considerată admisibilă, judecata continuă potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală.

Termenii imperativi folosiţi de legiuitor conduc la concluzia că cererea de preluare a procedurii penale se desfăşoară în două etape.

Într-o primă etapă, curtea de apel învestită cu soluţionarea cauzei se pronunţă asupra admisibilităţii cererii, instanţa urmând a verifica dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru preluarea procedurii penale.

În a doua etapă, în cazul în care curtea de apel consideră cererea admisibilă, continuă judecata potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală.

Ignorând aceste dispoziţii legale, instanţa de fond a procedat la soluţionarea cererii fără a se pronunţa asupra admisibilităţii acesteia.

Ca atare, instanţa de fond era obligată, potrivit dispoziţiilor legale imperative menţionate, de a se pronunţa asupra îndeplinirii condiţiilor de admisibilitate şi nu să analizeze cererea în fond.

Procedura prevăzută în art. 114 alin. (4) din Legea nr. 302/2004, modificată, desfăşurată fără citarea părţilor, nu impune obligaţia pentru instanţă de a face verificări asupra identităţii învinuiţilor, ci doar de a se pronunţa asupra admisibilităţii cererii.

Ca atare, în raport cu considerentele invocate, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie consideră că se impune trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond, ocazie cu care va verifica condiţiile de admisibilitate a cererii privind preluarea procedurii penale formulată de autorităţile judiciare din Slovenia şi numai ulterior să se pronunţe asupra fondului cauzei.

I.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 4649 din 29 decembrie 2010

Leave a Reply