DAUNE MORALE, LOVIRI CAUZATOARE DE MOARTE,COPIL MINOR AL VICTIMEI

Decesul victimei în urma infracţiunii este de natură să cauzeze soţiei şi copilului său minor suferinţe morale ce constituie un prejudiciu nepatrimonial ce îndreptăţeşte pe aceştia să primească de la inculpat o compensare bănească sub forma daunelor morale.

Prin sentinţa penală nr. 213 din 6 decembrie 2001, Tribunalul Buzău a condamnat pe inculpatul I.F. pentru săvârşirea infracţiunii de loviri cauzatoare de moarte şi l-a obligat la plata unei despăgubiri globale pentru daunele materiale suferite de O.M., soţia victimei şi la despăgubiri sub forma unor prestaţii lunare pentru O.P., copilul minor al acesteia.

Cererea părţilor civile privind plata daunelor morale a fost respinsă.

Instanţa a reţinut că, la 6 mai 2001, inculpatul a lovit pe O.N. cu pumnul în cap, iar în cădere victima s-a lovit puternic în zona occipitală, decedând în urma leziunilor suferite.

Prin decizia penală nr. 89 din 11 martie 2002, Curtea de Apel Ploieşti a admis apelul declarat de partea civilă O.M. şi a obligat pe inculpat la plata daunelor morale către aceasta.

Apelul părţii civile O.P. a fost respins.

Recursul declarat de partea civilă O.P., cu privire la respingerea cererii sale de a i se plăti daune morale, este fondat.

Daunele morale reprezintă o compensare bănească pentru suferinţa cauzată unei persoane prin infracţiune, alături de prejudiciul material ce i s-a produs.

Prin moartea tatălui său, cauzată de inculpat, partea civilă O.P., minor la acea dată, a suferit incontestabil urmare pierderii tatălui la o vârstă când avea nevoie de sprijinul moral şi material al părintelui, ceea ce justifică acordarea daunelor morale şi acestei părţi civile, nu numai soţiei victimei.

În consecinţă recursul a fost admis şi s-a dispus obligarea inculpatului la plata daunelor morale în sumă de 50 de milioane de lei.

C.S.J.,  S. pen., decizia nr . 3012 din 12 iunie 2002

Leave a Reply