DESPĂGUBIRI. DELAPIDARE. CEC. DOBÂNDĂ

În cazul unor infracţiuni prin care s-a cauzat o pagubă Casei de Economii şi Consemnaţiuni de către un angajat al său, făptuitorul va fi obligat să plătească, pe lângă paguba efectiv produsă, o dobândă anuală de 92,33% stabilită de CEC prin instrucţiuni interne, în temeiul art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2000.

Tribunalul Caraş-Severin, prin sentinţa penală nr.71 din 19 aprilie 2001, a condamnat pe inculpata V.M. pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare prevăzută în art. 2151 alin. (1) C. pen.

Inculpata a fost obligată faţă de partea civilă CEC – Sucursala Caraş-Severin, la plata sumei de 83.835.000 de lei cu titlu de despăgubiri.

Sucursala CEC Caraş-Severin s-a constituit parte civilă cu suma de 83.835.000 de lei plus dobânda BUBOR în sumă de 87.517.360 lei.

Pretenţiile părţii civile privind plata dobânzii au fost respinse cu motivarea că expertiza contabilă efectuată în cauză a stabilit că prejudiciul efectiv suferit de CEC nu include şi această dobândă, iar inculpata nu s-a obligat anterior constatării prejudiciului să acopere şi dobânda BUBOR pentru eventualele pagube ce s-ar fi putut produce în gestiunea sa.

În fapt, instanţa a reţinut că inculpata, controlor de ghişeu şi gestionar casier contabil al tezaurului de valori în cadrul sucursalei CEC, a sustras obligaţiuni CEC cu câştiguri, în valoare de 83.835.000 de lei.

Curtea de Apel Timişoara, prin decizia penală nr. 473/A din 8 noiembrie 2001, a respins ca nefondat apelul părţii civile.

Recursul declarat de partea civilă este fondat.

Potrivit art. 14 C. pr. pen., repararea pagubei produse prin infracţiune se face potrivit dispoziţiilor legii civile, prin plata unei despăgubiri băneşti care trebuie să acopere inclusiv folosul de care partea civilă a fost lipsită.

Prin urmare, despăgubirea cuprinde atât suma de bani care acoperă prejudiciul efectiv cauzat, cât şi folosul sau câştigul de care partea civilă a fost lipsită prin infracţiune.

În cazul sustragerilor unor sume de bani, autorul infracţiunii va fi obligat să acopere atât prejudiciul efectiv, cât şi dobânda legală aferentă, pe durata de timp de la data săvârşirii infracţiunii şi până la achitarea sumei datorate.

În anumite cazuri de sustragere a unor sume de bani, câştigul nerealizat nu se acoperă prin plata dobânzii legale, ci a unor sume prevăzute în legi speciale.

În acest sens, Ordonanţa Guvernului nr. 9/2002 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti, în art. 10, îndrituieşte Casa de Economii şi Consemnaţiuni să reglementeze dobânda pe care o percepe pentru pagube produse de angajaţii săi prin fapte infracţionale.

Partea civilă CEC a stabilit, prin instrucţiuni interne, o dobândă BUBOR de 92,33 % pe an, la care a solicitat să fie obligată inculpata, potrivit Circularei nr. 5640 din 21 martie 1997 emisă de Centrala CEC, ale cărei prevederi erau cunoscute de inculpată care, de altfel, s-a angajat să acopere integral prejudiciul, inclusiv dobânda menţionată.

În consecinţă, recursul părţii civile a fost admis, dispunându-se obligarea inculpatei şi la plata acestei dobânzi.

C.S.J.,  S. pen., decizia nr . 2723 din 29 mai 2002

Leave a Reply