EVAZIUNE FISCALA, PROCUROR, COMPLICITATE, NEÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE, PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR SAU ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR SAU EFECTUATE PE BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA

La data de 17 iunie 2008, administratorul SC P.F. SRL Galaţi, U.P., a formulat plângere penală împotriva procurorului G.M. din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi, fiind nemulţumit de modul de soluţionare a cauzei penale privind pe M.A., fost director în cadrul Administraţiei Finanţelor Publice Galaţi şi M.C., director judiciar al SC M.R.L. SRL Iaşi şi solicitând tragerea sa la răspundere penală pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu, spălare de bani şi complicitate la evaziune fiscală.

Prin rezoluţia nr. 111/P/2008 din 29 iulie 2008, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Galaţi a dispus, în temeiul art. 228 alin. (4) şi art. 10 lit. a) C. pr. pen., neînceperea urmăririi penale faţă de procurorul G.M. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 257 alin. (1) C. pen. în referire la art. 6 şi art. 7 din Legea nr. 78/2000, întrucât fapta sesizată nu există.

Totodată, s-a dispus disjungerea cauzei şi sesizarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi în legătură cu săvârşirea de către G.M. a infracţiunilor prevăzute de art. 246 C. pen., art. 26 C. pen. în referire la art. 9 din Legea nr. 241/2005, art. 26 C. pen. în referire la art. 23 din Legea nr. 652/2002, art. 272 C. pen., art. 290 C. pen.

Din actele premergătoare efectuate în cauză nu a rezultat că procurorul G.M. ar fi săvârşit vreo faptă de natură penală; de altfel, nici petiţionarul U.P. nu a putut arăta în ce anume ar consta pretinsa infracţiune de trafic de influenţă.

Plângerea petentei SC P.F. SRL Galaţi împotriva măsurii dispuse de procuror, potrivit dispoziţiilor art. 275-278 C. pr. pen., a fost respinsă ca neîntemeiată prin rezoluţia nr. 299/II/2/2008 din 5 septembrie 2008 a procurorului şef al Serviciului Teritorial Galaţi din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Investită cu plângerea petiţionarei împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale, conform art. 2781 C. pr. pen., instanţa de fond a constatat că aceasta este legală şi temeinică. În fapt, faţă de procurorul G.M. nu s-au conturat indicii privind săvârşirea vreunei fapte penale, nemulţumirea petentei în legătură cu modul de soluţionare de către procuror a unei cauze penale neputând constitui dovada săvârşirii unei infracţiuni şi nici temeiul de tragere la răspundere penală a pretinsului făptuitor.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs petiţionara SC P.F. SRL Galaţi, fără a arăta motivele de casare.

Examinând recursul în conformitate cu dispoziţiile art. 3856 alin. (3) C. pr. pen., Înalta Curte constată că sentinţa penală nr. 68/F din 10 aprilie 2009 a Curţii de Apel Galaţi este legală şi temeinică.

Instanţa a verificat rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale nr. 111/P/2008 din 29 iulie 2008 dată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul cauzei, constatând că soluţia procurorului este justă.

Verificările efectuate nu au relevat niciun indiciu de stabilire a vreunei fapte penale de către procurorul G.M. din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi şi nici petiţionara nu a fost în măsură să arate în ce ar consta pretinsa săvârşire a infracţiunii de trafic de influenţă, exprimându-şi doar nemulţumirea în legătură cu soluţia penală dispusă de procuror într-unul din dosarele formate în urma plângerilor petiţionarei. Întrucât fapta sesizată nu există, în mod corect s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de procurorul G.M.

Cât priveşte cursul cercetărilor ce se efectuează în legătură cu persoanele şi faptele pentru care s-a disjuns dosarul nr. 111/P/2008, această chestiune excede obiectului cauzei şi nu poate fi analizată în acest recurs.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte va respinge ca nefondat recursul petiţionarei, dispunând obligarea acesteia la plata cheltuielilor judiciare către stat.

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE, SECŢIA PENALĂ, Decizia nr. 2373 din 23 iunie 2009, Dosar nr. 1114/44/2008

Leave a Reply