EVAZIUNE FISCALA, VAMA, DECLARAŢII CU CONŢINUT NEREAL , ÎNCETAREA PROCESULUI PENAL, COMPLICITATE

Controlul financiar şi expertiza contabilă efectuată la urmărirea penală au stabilit că în perioada iunie 1996-aprilie 1997, inculpatul, în baza unor contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu firme din Ungaria, SUA, Marea Britanie, cu aceasta din urmă pentru trei societăţi reprezentate de coinculpatului B.P. a importat 2.973.419 l alcool etilic 96% – valoare de 1.108.835,57 dolari USA, din aceasta el achitând firmelor din Anglia 173.352,04 DOLARI SUA prin bancă şi 604.360,25 DOLARI SUA prin compensare cu o linie de îmbuteliere, neachitând însă firmelor din Ungaria şi din SUA.

Pentru obţinerea liberului de vamă şi scutirea de taxe vamale, inculpatul, prin intermediul împuternicitului, coinculpatul P.A., prezenta pentru fiecare import, declaraţii cu conţinut nereal, semnate de el, astfel atestând că sunt îndeplinite condiţiile impuse de art. 6 şi 7 din Legea nr. 57/1993.

Băuturile rezultate urmare procesării alcoolului etilic s-au individualizat numai pe baza facturilor întocmite pentru SC T.P.C. SRL Baia Mare, administrată de coinculpatul H.V.D., aceasta nefacturând pentru producători, societatea inculpatului neţinând evidenţa nici a alcoolului, nici a băuturilor rezultate, iar în multe situaţii firmele producătoare, de asemenea, nu au evidenţiat cantităţile fabricate, sortimentele, ingredientele utilizate, costul procesării.

Societatea coinculpatului H.V.D. s-a îndestulat pentru băuturile produse, compensând cu instalaţii de îmbuteliere, preţul fiind însă supraevaluat.

În maniera arătată, inculpatul C.O. a ascuns sursa impozabilă, venitul realizat prin acte ilicite de comerţ.

În anul 1996, luna octombrie, B.P., C.O. şi H.V.D., în acord cu cetăţeanul moldovean V.C., au înfiinţat SC E.C.I. SRL Arad, asociat unic inculpatul V.C., societatea fiind cu participare exclusiv străină. Inculpatul C.O. i-a dat cetăţeanului moldovean un paşaport pierdut în ţară de un anume P.V., de care primul s-a folosit, capitalul social a fost de 10.000 DOLARI USA, plătiţi de inculpatul B.P. căruia însă la 12 februarie 1997 i s-au restituit 9000 DOLARI SUA.

Şi această firmă a fost înfiinţată pentru ca cei trei inculpaţi să realizeze profituri prin încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 35/1991 şi a celor referitoare la obligaţiile fiscale cuvenite statului.

Şi de această dată alcoolul etilic a fost furnizat prin firmele reprezentate de inculpatul B.P., sediile lor fiind în Marea Britanie şi în SUA, alcoolul provenind din Bolivia, India şi SUA, portul de încărcare pentru România fiind Rotherdam, transportul realizându-se pe calea ferată.

Facturile privind exporturile s-au întocmit la Arad, la sediul firmei inculpatului C.O., ele fiind prezentate la vamă de inculpatul V.C.

În ce priveşte preţul, acesta era înscris a fi 35 centi/l, deci inferior celui practicat pe piaţa mondială, valoarea s-a achitat în valută, plata s-a făcut către inculpatul B.P. în numerar, plătitor a fost coinculpatul C.O., fără însă a se proba provenienţa banilor şi a faptului plăţii, confirmarea din 20 decembrie 1996 fiind nereală în nicio situaţie neexistând documente financiar bancare.

Declaraţiile vamale de import şi celelalte documente necesare vămii, 4 dintre ele au fost prezentate de coinculpatul P.A., muncitor necalificat la SC C. SRL administrată de soţia inculpatului C.O., el cunoscând însă activităţile ilicite, precum şi falsa identitate sub care se prezenta V.C.

În acest mod, SC E.C.I. SRL Arad a beneficiat nelegal de scutirea de plată a taxelor vamale şi a TVA în vamă.

Pentru depozitarea alcoolului etilic, inculpatul C.O. a pus la dispoziţie rezervoarele firmei sale amplasate, într-o incintă a stadionului S. din Arad, livrarea alcoolului era sarcina inculpatului H.V.D., el livrând şi 2.989.455 l primită compensare de la firma sa şi de la F.I. către producătorii de băuturi 3 cu sediul în Baia Mare, şi una în Şomcuta Mare, jud.Maramureş. La sarcina de mai sus, a participat şi coinculpatului P.A.

Şi în cazul SC E.C.I. SRL pentru a crea aparenţa că este producătoare de băuturi, s-au încheiat contracte de închiriere şi de colaborare cu firme procesatoare (instalaţii, personal, spaţii), dar nu s-au întocmit documente din care să fi rezultat cantităţile obţinute.

Verificarea financiară şi expertiza contabilă au reţinut că firma a facturat băuturi în valoare de 25.922.945.389 ROL, facturile au fost întocmite din dispoziţia inculpatului S.I.R., contabil şef al firmei coinculpatului H.V.D., printre cei care le întocmeau fiind şi coinculpatul P.A., datele necesare fiindu-le furnizate de S.I.R., el fiind cel care făcea menţiunile privind cantitatea, firma neţinând nicio evidenţă, iar pentru a urmări îndeaproape „mersul afacerii”, din ordinul coinculpatului H.V.D., şi-a stabilit reşedinţa în Arad.

Curtea de Apel Craiova, prin Decizia penală nr. 112 din 16 septembrie 2008, a admis apelurile, a extins efectele acestei căi de atac şi în ce-i priveşte pe inculpaţii V.C., B.P., S.I.R., a admis şi apelul formulat de partea civilă Autoritatea Naţională a Vămilor prin Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Timişoara, a desfiinţat sentinţa şi a decis:

– în baza dispoziţiilor art. 334 C. pr. pen., a schimbat încadrarea juridică a faptelor, astfel:

– pentru inculpaţii C.O. şi V.C., din infracţiunile prevăzute de art. 13 din Legea nr. 87/1994, cu aplicarea art. 13, a art. 41 alin. (2) C. pen., art. 40 din Legea nr. 82/1991 raportat la art. 289 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2), într-o singură infracţiune prevăzută de art. 13 din Legea nr. 87/1994, cu aplicarea art. 13 şi a art. 41 alin. (2) C. pen. (punctul 2 rechizitoriu);

– pentru inculpaţii B.P. şi H.V.D., din infracţiunea prevăzută de art. 26 C. pen., raportat la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplicarea art. 13, a art. 41 alin. (2) C. pen., art. 26 C. pen., raportat la art. 40 din Legea nr. 82/1991 cu referire la art. 289 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) din acelaşi cod, într-o singură complicitate, prevăzută de art. 26 C. pen., raportat la art. 13 din Legea nr. 87/1994, cu aplicarea art. 13 şi a art. 41 alin. (2) C. pen. (acelaşi punct din rechizitoriu);

Recursurile nu sunt fondate.

Din examinarea lucrărilor dosarului, se reţine că probatoriul administrat a conturat situaţia de fapt şi implicit vinovăţia inculpaţilor, faptele lor fiind dovedite cu înscrisuri, declaraţii coinculpaţi, martori, acte de control, expertize.

Astfel, este probat că inculpatul C.O. a depus în vamă documentaţia primă de înfiinţarea SC N.S. SRL Arad, fără a prezenta şi actul de retragere a cetăţeanului german, a încheiat contracte de colaborare şi închiriere fără a evidenţia în contabilitatea firmei livrările de alcool etilic, prin intermediul inculpatului P.A. a prezentat autorităţilor vamale declaraţii semnate personal, cu conţinut nereal, nu a ţinut evidenţa alcoolului livrat şi a băuturilor, firma sa nu a realizat producţie proprie, astfel cauzând pagubă A.N.A.F. – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Arad, precum şi Autorităţii Naţionale a Vămilor, Direcţia Regională de Accize şi Operaţiuni Vamale Timişoara, el astfel urmărind şi realizând inducerea în eroare cu privire la calitatea de societate cu participare străină.

În continuare, ceilalţi inculpaţi, pentru activitatea infracţională dovedită, derularea faptelor lor întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor, toţi au conlucrat pentru a se completa reciproc, prin acestea inducând în eroare autorităţile fie ca autori, fie ca şi complici, infracţiunile de înşelăciune şi de evaziune fiscală s-au comis în concurs ideal.

Totodată, avându-se în vedere dispoziţiile art. 124 C. pen., termenele de prescripţie a răspunderii penale pentru unele dintre fapte fiind împlinite, instanţele, legal, au dat soluţia corectă.

Pentru considerentele expuse, recursurile atât cele în termen cât şi cele peste termen, declarat de inculpaţi nefiind fondate, potrivit dispoziţiilor art. 38515 pct. 1 lit. b) C. pr. pen., vor fi respinse.

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE, SECŢIA PENALĂ, Decizia nr. 149 din 19 ianuarie 2010, Dosar nr. 2423/54/2007

Leave a Reply