EXPULZARE, RISC DE TRATAMENTE INUMANE,PREJUDICII CE S-AR CAUZA FAMILIEI

În cazul în care expulzarea cetăţeanului străin l-ar expune în ţara de origine persecuţiei religioase şi, totodată, ar aduce grave prejudicii materiale şi morale familiei, luarea acestei măsuri de siguranţă nu se justifică.

Aşa cum rezultă din actele aflate la dosar, măsura expulzării inculpatului contravine prevederilor  art. 3 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi jurisprudenţei în materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Astfel, este de examinat dacă expulzarea inculpatului îl expune unui risc real de tratamente inumane. Un asemenea risc este credibil în raport cu situaţia sa din ţara de origine.

Aşa cum rezultă din actele depuse la dosar, şi anume scrisoarea primită din partea familiei inculpatului şi adresa din 25 martie 1999 a Societăţii de Avocatură din localitatea natală, reîntoarcerea inculpatului va avea pentru el repercusiuni  grave, urmare a unor probleme de natură religioasă create de el şi grupul său în acea ţară, unii dintre coreligionari fiind deja condamnaţi la pedepse de 15 ani închisoare.

În spiritul aceluiaşi text din Convenţie, expulzarea inculpatului ar crea grave prejudicii morale atât pentru inculpat, cât şi pentru soţie şi copil.

Rezultă, aşadar, că aplicarea dispoziţiilor art. 117 C.pen. ar expune pe inculpat unor consecinţe grave urmare a orientării sale religioase, orientare protejată, de asemenea, prin art. 9 din Convenţie, şi ar expune familia inculpatului unor consecinţe morale şi materiale ce nu ar putea fi evitate.

În raport cu considerentele expuse, recursul declarat de inculpat a fost admis şi s-a dispus înlăturarea măsurii expulzării.

C.S.J., Decizia Secţiei penale nr.600 din 1 februarie 2002

Leave a Reply