FALS INTELECTUAL, PARTICIPAŢIE IMPROPRIE


Prin sentinţa penală nr. 191 din 4 septembrie 1997 a Tribunalului Iaşi a fost condamnat inculpatul A. Al. pentru infracţiunea de fals intelectual săvârşită în condiţiile participaţiei improprii prevăzută în art. 289, cu aplicarea art. 31 alin. (2) Cod penal.

S-a reţinut că Gh. M., cetăţean străin, a cumpărat la data de 2 septembrie 1993, de la S.C. A. S.R.L. Iaşi, al cărei administrator era inculpatul A. Al., cantitatea de 120 kg fire sintetice în valoare de 1.485.000 lei.

La solicitarea cetăţeanului străin de a i se menţiona în chitanţa fiscală o valoare mai mică, pentru a plăti taxe vamale în cuantum mai redus, din dispoziţia inculpatului, o salariată a firmei respective a întocmit chitanţa cerută pentru cantitatea de 61,25 kg fire în valoare de 735.000 lei.

La controlul făcut de organele de poliţie, în autoturismul cetăţeanului străin a fost găsită cantitatea de 129 kg fire sintetice.

Apelul declarat de inculpat a fost respins prin decizia penală nr. 54 din 19 februarie 1998 a Curţii de Apel Iaşi.

Declarând recurs, inculpatul a cerut schimbarea încadrării juridice în instigare la infracţiunea de fals intelectual.

Recursul nu este fondat.

Din examinarea actelor dosarului rezulta în mod vădit ca inculpatul a dat dispoziţii unei subalterne să treacă în chitanţa fiscală datele pe care aceasta le-a înscris fără să-şi dea seama că, în realitate, cantitatea vândută era mult mai mare.

Ca urmare, fapta inculpatului de a determina, cu intenţie, pe o salariată subalternă lui, de a atesta, într-o chitanţă fiscală, date necorespunzătoare adevărului, cu scopul de a fi plătite taxe vamale mai reduse de către persoana căreia i-a fost eliberată chitanţa, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de fals intelectual săvârşita în condiţiile participaţiei improprii prevăzută în art. 289 alin. (1), cu aplicarea art. 31 alin. (2) Cod penal.

În consecinţă, recursul inculpatului a fost respins.

Curtea Supremă de Justiţie, Secţia penală, decizia nr. 53 din 21 ianuarie 1999

Leave a Reply