FALSIFICARE DE MONEDE SAU ALTE VALORI,ÎNŞELĂCIUNE, PARTICIPAŢIE IMPROPRIE

Prin sentinţa penală nr. 32 din 19 februarie 1998 a Tribunalului Brăila a fost condamnat inculpatul P.I. pentru săvârşirea infracţiunilor de participaţie improprie la falsificarea de monede sau de alte valori prevăzută în art. 31 alin. (1) raportat la art. 282 alin. (1) şi (2) Cod penal şi de participaţie improprie la înşelăciune prevăzută în art. 31 alin. (1) raportat la art. 215 alin. (2) şi (3) Cod penal, pentru ambele infracţiuni cu aplicarea art. 13 Cod penal.

S-a reţinut că, la data de 8 octombrie 1996, inculpatul, asociat unic şi administrator al S.C. „A.” S.R.L. Baia Mare, a delegat pe merceologul B.A. să ridice marfă de la S.C. „Laminorul” S.A. Brăila, înmânându-i o filă CEC, semnată de el, pentru a face plata.

După ce a preluat marfă în valoare de 5.263.949 lei, merceologul a completat fila CEC fără a cunoaşte că societatea beneficiară nu dispunea de aceşti bani în cont. Ca urmare, fila CEC a fost restituită, fiind respinsă la plată.

Apelul declarat de inculpat a fost respins prin decizia penală nr. 203/A din 18 mai 1998 a Curţii de Apel Galaţi.

Declarând recurs, inculpatul a susţinut că a fost în mod greşit condamnat deoarece fapta sa nu constituie infracţiune.

Recursul nu este fondat.

Aşa cum rezultă din actele dosarului, deşi ştia că nu are disponibil în cont, inculpatul a emis o filă CEC semnată de el, încredinţând-o unui merceolog, pentru a face plata mărfii ce urma să o ridice, iar acesta, fără să cunoască situaţia contului, după ce a completat fila cu valoarea mărfii, a predat-o unităţii furnizoare.

În acest fel, în mod corect s-a considerat că, prin emiterea acelei file CEC fără acoperire, inculpatul a săvârşit infracţiunile de participaţie improprie la falsificarea de monede sau alte valori şi de participaţie improprie la înşelăciune, deoarece în modul arătat, el a falsificat şi pus în circulaţie una din valorile la care se referă art. 282 alin. (1) Cod penal, iar cu prilejul încheierii contractului privind cumpărarea mărfii, prin folosirea acelui mijloc fraudulos, a indus în eroare pe furnizor, prejudiciindu-l.

Ca urmare, recursul declarat de inculpat a fost respins.

Curtea Supremă de Justiţie, Secţia penală, decizia nr. 829 din 5 martie 1999

Leave a Reply