ÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE. INFRACŢIUNE PENTRU CARE URMĂRIREA PENALĂ SE EFECTUEAZĂ ÎN MOD OBLIGATORIU DE CĂTRE PROCUROR. PROCES-VERBAL DE ÎNCEPERE A URMĂRIRII PENALE ÎNCHEIAT DE ORGANUL DE POLIŢIE

Începerea urmăririi penale, din oficiu, prin proces ­verbal încheiat de organul de poliţie în cazul infracţiunilor pentru care urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror este legală. Procesul-verbal încheiat potrivit art. 224 şi art. 228 alin. (3) C. pr. pen., prin care se constată efectuarea unor acte premergătoare şi sesizarea din oficiu, constituie act de începere a urmăririi penale.

Prin sentinţa penală nr. 200 din 17 iunie 2003, Tribunalul Giurgiu a condamnat pe inculpatul Ş.R. pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane prevăzută în art. 13 alin. (1) din Legea nr. 678/200l.

Instanţa a reţinut că, în august 2002, inculpatul a recrutat pe minora C.r. în scopul de a practica prostituţia în străinătate.

Prin decizia nr. 690 din 13 noiembrie 2003, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală, a respins apelul declarat de inculpat, prin care s-a cerut restituirea cauzei la procuror pentru refacerea actului de sesizare, întrucât în cauză nu s-a dispus începerea urmăririi penale prin rezoluţie sau proces verbal de sesizare din oficiu.

Recursul declarat de inculpat, între altele, cu privire la motivul invocat în apel, este nefondat.

Din actele dosarului rezultă că organul de poliţie a efectuat acte premergătoare potrivit art. 224 C. pr. pen., s-a sesizat din oficiu, a încheiat un proces-verbal şi, constatând că potrivit art. 21 din Legea nr. 678/200J competenţa de efectuare a urmăririi penale aparţine procurorului, a trimis acestuia dosarul pentru a efectua urmărirea penală.

Procurorul, primind dosarul, nu a dispus începerea urmăririi penale, însă procesul-verbal încheiat de organul de poliţie ca urmare a sesizării din oficiu constituie, potrivit art. 228 alin. (3) C. pr. pen., actul de începere a urmăririi penale, astfel că dispunerea din nou de către procuror, prin rezoluţie, a începerii urmăririi penale nu este prevăzută de lege, câtă vreme, în vederea sesizării din oficiu, organele de poliţie au efectuat acte premergătoare şi au încheiat proces ­verbal, în sensul art. 228 alin. (3) C. pr. pen.

În consecinţă, recursul inculpatului a fost respins.

I.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 1106 din 25 februarie 2004

Leave a Reply