LUARE DE MITĂ,FUNCŢIONAR CU ATRIBUŢII DE CONTROL, FUNCŢIONAR BANCAR

Fapta persoanei având calitatea de director de bancă, de a pretinde sume de bani în scopul de a îndeplini un act privitor la îndatoririle sale de serviciu legate de acordarea unui împrumut, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de luare de mită în forma agravată prevăzută în art. 254 alin. (2) C. pen., directorul de bancă având calitatea de funcţionar cu atribuţii de control.

Prin sentinţa penală nr. 93 din 11 aprilie 2002, Tribunalul Braşov, rejudecând cauza după casare, a condamnat pe inculpatul P.V. pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită prevăzută în art. 254 alin. (2) C. pen.

Instanţa a reţinut că, în 1993, inculpatul ave a calitatea de director al Băncii B., sucursala Cluj, iar denunţătorul R.A., patron al societăţii comerciale M., a solicitat un împrumut de 300 de milioane de lei băncii, pentru a plăti preţul unui hotel cumpărat de la societatea comercială T.

După ce aprobarea creditului a fost amânată de mai multe ori, R.A. a fost convocat în octombrie 2003 de către inculpat, care l-a informat că va vira către S.C. T. prima tranşă de 150 de milioane de lei, pentru această aprobare inculpatul cerându-i să depună pe numele său şi al directorului Băncii B. Bucureşti sume de bani.

La 22 octombrie 1993, denunţătorul a depus un milion de lei pentru inculpat şi 6 milioane pentru directorul Băncii B. Bucureşti. În aceeaşi zi, Banca B., sucursala Cluj, a virat prima tranşă de 150 de milioane de lei către S.C. T. în contul firmei denunţătorului, cealaltă tranşă de 150 de milioane de lei fiind plătită la 25 octombrie 1993.

Curtea de Apel Braşov, prin decizia penală nr. 83 din 27 martie 2003, a admis apelul inculpatului numai cu privire la modalitatea de executare a pedepsei, dispunând suspendarea executării sub supraveghere.

Recursul declarat de inculpat, cu motivarea că nu avea atribuţii de serviciu privind acordarea creditului, iar în subsidiar, că nu avea atribuţii de control, astfel că încadrarea juridică a faptei este cea prevăzută în art. 254 alin. (1) C. pen., este nefondat.                                                                                      ­

Fapta inculpatului care, În calitate de director al unei bănci, a pretins sume de bani, În scopul de a Îndeplini un act privitor la îndatoririle sale de serviciu legate de acordarea unui împrumut, constituie infracţiunea de luare de mită prevăzută În art. 254 alin. (2) C. pen.

Funcţia de director al băncii, deţinuta de inculpat la data săvârşirii faptei, îi conferă acestuia atât atribuţii de coordonare şi conducere, cât şi de control al activităţii subordonaţilor, astfel că şi apărarea inculpatului în sensul schimbării încadrării juridice a faptei în dispoziţiile art. 254 alin. (1) C. pen. este nefondată.

În consecinţă, recursul a fost respins.

I.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 744 din 6 februarie 2004

Leave a Reply