RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE, MĂSURI PREVENTIVE, SPĂLAREA BANILOR

RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE, MĂSURI PREVENTIVE, SPĂLAREA BANILOR

Măsurile asigurătorii se iau în vederea reparării pagubei sau pentru garantarea executării pedepsei amenzii (art. 163 C. proc. pen). Măsurile preventive se iau pentru asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal (art. 4795 C. proc. pen). Existenţa unor măsuri asigurătorii anterioare nu împiedică, având în vedere diferenţele referitoare la scopul prevăzut de lege, luarea unei măsuri preventive. De asemenea, între măsurile asigurătorii şi măsurile preventive există o diferenţă de conţinut, măsurile preventive constând în: a) suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; b) suspendarea fuziunii, a divizării sau a reducerii capitalului social al persoanei juridice; c) interzicerea unor operaţiuni patrimoniale specifice, susceptibile de a antrena diminuarea semnificativă a activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice; d) interzicerea de a încheia anumite acte juridice, stabilite de organul judiciar; e) interzicerea de a desfăşura activităţi de natura celor în exerciţiu sau cu ocazia cărora a fost comisă infracţiunea.

Conform datelor comunicate de Registrul Comerţului, societatea comercială B. a intrat în acţionariatul societăţii comerciale A. la 27 octombrie 2010, fiind înlocuită la 20 ianuarie 2011 de P.

Totodată, instanţa constată că societatea comercială B. are, conform datelor transmise, un salariat, iar ca administrator pe Z.A.

În cursul urmăririi penale s-a aplicat un sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute în proprietate de către societatea comercială B. şi asupra tuturor acţiunilor deţinute de societatea comercială B. la societatea comercială A.

Deşi în cauză luarea unei măsuri preventive faţă de o persoană juridică nu este împiedicată de luarea unei măsuri preventive faţă de o persoană fizică sau de măsuri asigurătorii luate cu privire la acea persoană juridică, instanţa constată că modul în care şi-a desfăşurat activitatea societatea comercială B. nu indică, în prezent, riscul de deschidere a unei proceduri de dizolvare şi nici posibilitatea pierderii unor active, astfel încât luarea măsurii preventive nu este justificată.

În cazul schimbării situaţiei referitoare la patrimoniul şi integritatea structurii persoanei juridice, reţinute de instanţa de recurs, se poate formula o nouă propunere de luare a măsurii preventive, fără ca respingerea propunerii actuale să poată fi opusă cu autoritate de lucru judecat.

Dimpotrivă, în ceea ce priveşte societatea comercială C., deschiderea procedurii insolvenţei, precum şi o soluţie, încă nedefinitivă, cu privire la desfiinţarea titlului de proprietate asupra celor trei terenuri, justifică necesitatea ca o măsură preventivă să asigure buna desfăşurare a procesului penal şi menţinerea integrităţii patrimoniului acesteia.

Faţă de considerentele anterioare, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursurile declarate de inculpatele – persoane juridice societatea comercială B., societatea comercială A. şi societatea comercială I. împotriva încheierii din camera de consiliu din data de 3 iulie 2012 a Curţii de Apel Bucuresti, Secţia I penală.

A casat, în parte, încheierea recurată şi, rejudecând, a respins, ca nefondată, propunerea de luare a măsurilor preventive formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de Combatere a Infracţiunilor Conexe Infracţiunilor de Corupţie faţă de inculpatele societatea comercială B., societatea comercială A. şi societatea comercială I.

A înlăturat obligarea inculpatelor persoane juridice societatea comercială B., societatea comercială A. şi societatea comercială I. la plata cauţiunii de câte 10.000 lei şi a menţinut celelalte dispoziţii ale încheierii atacate.

I.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 2550 din 13 august 2012, www. scj. ro

Leave a Reply