RECURS. CONDAMNARE ÎN APEL PENTRU O INFRACŢIUNE NESUPUSĂ JUDECĂŢII ÎN PRIMĂ INSTANŢĂ

Condamnarea inculpatului în apel pentru o infracţiune nesupusă judecăţii în primă instanţă este nelegală, deoarece inculpatul a fost lipsit atât de dreptul la apărare, cât şi de un grad de jurisdicţie.

Prin sentinţa penală nr. 679 din 7 octombrie 2003, Tribunalul Iaşi a condamnat, între alţii, pe inculpatul F.G. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prevăzută în art. 211 alin. (2) lit. a), d) şi e) C. pen., cu aplicarea art. 13 din acelaşi cod.

Instanţa a reţinut că, în seara zilei de 27 noiembrie 2001 inculpatul se afla într-un local împreună cu alţi inculpaţi şi, profitând de neatenţia părţii, vătămate A.D., unul dintre ceilalţi inculpaţi i-a sustras suma de 360.000 de lei; ulterior, inculpatul a urmărit partea vătămată şi a lovit­o cu pumnul, în timp ce ceilalţi inculpat i-au smuls din mână sacoşele.

Curtea de Apel Iaşi, prin decizia penală nr. 477 din 18 decembrie 2003, a admis, între altele, apelul procurorului, a menţinut condamnarea pentru tâlhărie şi a dispus condamnarea inculpatului şi pentru complicitate la infracţiunea de furt calificat prevăzută în art. 26 raportat la art. 208 şi art. 209 alin. (1) lit. a), e) şi g) C. pen. şi a respins apelul inculpatului.

Recursul declarat de inculpat este fondat.

Prin încălcarea dreptul la apărare al inculpatului şi a ordinii gradelor de jurisdicţie, prin admiterea apelului procurorului şi condamnarea inculpatului recurent pentru complicitate la infracţiunea de furt calificat direct de către instanţa de apel, au fost încălcate prevederile art. 384 C. pr. pen.

În consecinţă, întrucât prima instanţă a omis să se pronunţe asupra tuturor infracţiunilor deduse judecăţii, soluţia legală era de admitere a apelului procurorului şi de casare a sentinţei cu trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanţă.

Cum inculpatul a fost în mod ne legal privat de dreptul său la apărare şi de un grad de jurisdicţie, recursul a fost admis, hotărârile au fost casa te şi s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanţă.

I.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 1314 din 5 martie 2004

Leave a Reply