TRAFIC DE DROGURI. ART. 16 DIN LEGEA NR. 143/2000. ART. 19 DIN LEGEA NR. 682/2002. CAUZĂ DE REDUCERE A PEDEPSEI

Persoana care a comis una dintre infracţiunile prevăzute în art. 2 – 10 din Legea nr. 143/2000, iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit infracţiuni legate de droguri, beneficiind de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege în temeiul art. 16 din Legea nr. 143/2000, nu poate beneficia de o nouă reducere la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege în temeiul art. 19 din Legea nr. 682/2002, întrucât cele două dispoziţii au acelaşi conţinut.­

Prin sentinţa penală nr. 379 din 29 iulie 2003, Tribunalul Cluj a condamnat, între alţii, pe inculpatul V.G. pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri prevăzută în art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/2000, a infracţiunii de deţinere de droguri pentru consum propriu, fără drept, prevăzută în art. 4 din Legea nr. 143/2000 şi a infracţiunii de punere la dispoziţia publicului a locuinţei în vederea consumului de droguri prevăzută în art. 5 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 16 din Legea nr. 143/2000.

Instanţa a reţinut că, în anii 2002 şi 2003, inculpatul, împreună cu alţi doi inculpaţi, a comercializat droguri de mare risc şi, împreună cu unul dintre aceştia, a deţinut ilegal astfel de droguri pentru consum propriu, punând şi locuinţa la dispoziţia mai multor persoane în vederea consumului de droguri.

Curtea de Apel Cluj, prin decizia penală nr. 225 din 8 octombrie 2003, a respins, între altele, apelul prin care inculpatul cerea aplicarea în favoarea sa a dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, cu reducerea corespunzătoare a pedepsei.

Recursul declarat de inculpat este nefondat.

Neaplicarea dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 este justificată, în condiţiile în care în favoarea inculpatului s-a reţinut cauza de reducere a pedepsei prevăzută în art. 16 din Legea nr. 143/2000, el neputând beneficia de două ori de reducerea la jumătate a pedepsei, Întrucât cele două dispoziţii invoca te au acelaşi conţinut.

În consecinţă, recursul a fost respins.

I.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 545 din 29 ianuarie 2004

Leave a Reply