TRAFIC DE DROGURI. ART. 16 DIN LEGEA NR. 143/2000. CAUZĂ DE REDUCERE A PEDEPSEI. CONDIŢII

Persoana care a comis una dintre infracţiunile prevăzute în art. 2 – 10 din Legea nr. 143/2000 nu poate beneficia de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege, potrivit art. 16 din Legea nr. 143/2000, dacă denunţul conţine date insuficiente pentru identificarea persoanelor care au săvârşit infracţiuni legate de droguri.

Prin sentinţa penală nr. 110 din 20 martie 2003, Tribunalul Prahova a condamnat pe inculpatul LG., între altele, pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de droguri pentru consum propriu, fără drept, prevăzută în art. 4 din Legea nr. 143/2000.

Instanţa a reţinut că, la 29 noiembrie 2002, inculpatul a deţinut pentru consum propriu 8 comprimate de amfetamină.

Curtea de Apel Ploieşti, prin decizia penală nr. 251 din 21 mai 2003, a respins apelul inculpatului.

Recursul declarat de inculpat, prin care s-a solicitat, între altele, reducerea pedepsei prin aplicarea prevederilor art. 16 din Legea nr. 143/2000, este nefondat.

Solicitarea inculpatului de a se reţine în favoarea sa beneficiul prevăzut în art. 16 din Legea nr. 143/2000 privind reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea de deţinere de droguri pentru consumul propriu, susţinând că prin denunţ ar fi oferit informaţii pe baza cărora a fost identificat un alt traficant de droguri, nu poate fi primită.

Din examinarea înscrisului privitor la denunţ, reiese că acesta conţine date de ordin general, insuficiente pentru identificarea altor persoane care au săvârşit infracţiuni legate de droguri, ceea ce s-a menţionat şi în rechizitoriul procurorului, unde s-a precizat că datele furnizate de inculpat nu au putut fi valorificate prin activităţile specifice desfăşurate de organele de poliţie.

Cum alte motive de casare susceptibile a fi examinate din oficiu nu s-au constatat, recursul inculpatului a fost respins.

I.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 929 din 17 februarie 2004

Leave a Reply