TRAFIC DE MINORI, TRAFIC DE PERSOANE,ELEMENTE CONSTITUTIVE

Recrutarea unui minor în scopul exploatării acestuia prin practicarea cerşetoriei şi recrutarea unei persoane majore, prin oferirea şi darea de bani sau de alte foloase pentru obţinerea consimţământului persoanei care are autoritate asupra acesteia, în acelaşi scop, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de trafic de minori şi trafic de persoane prevăzute în art. 13 şi art. 12 din Legea nr. 678/2001.

Prin sentinţa penală nr. 585 din 8 octombrie 2003, Tribunalul Constanţa a condamnat pe inculpaţii R.B. şi G.J. pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori şi trafic de persoane prevăzute în art. 13 alin. (1), (3) şi (4) şi în art. 12 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001.

Instanţa a reţinut că, la 19 mai 2002, inculpatul G.J. s-a deplasat în oraşul Năvodari şi, interesându-se despre existenţa unor copii cu handicap, a fost îndrumat la familia minorei B.M.

Minora, care avea o infirmitate la picior, a acceptat oferta inculpatului de a o duce în străinătate la cerşit, cu condiţia de a fi însoţită de sora sa B.A.

Inculpatul a convins-o pe mama celor două surori, B.C., să fie de acord cu plecarea acestora, dându-i bani şi bunuri.

În realizarea scopului propus, inculpatul G.J. a dus pe minoră şi pe sora acesteia, precum şi pe mama lor, la autorităţi pentru îndeplinirea formalităţilor de obţinere a paşapoartelor. Inculpatul R.B. a achitat taxele pentru eliberarea paşapoartelor, pe care, apoi, le-au reţinut cei doi inculpaţi.

La 15 iulie 2002, inculpatul R.B. a fost reţinut la frontieră, încercând să scoată din ţară pe B.M. şi B.A.

Curtea de Apel Constanţa, prin decizia penală nr. 354/P din 7 noiembrie 2003, a respins apelurile inculpaţilor.

Recursurile declarate de inculpaţi sunt nefondate.

Art. 13 din Legea nr. 678/2001 prevede că „recrutarea, transportarea, transferarea, găzduirea sau primirea unei persoane cu vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani, în scopul exploatării acesteia, constituie infracţiunea de trafic de minori.”

Art. 12 alin. (1) din aceeaşi lege, referindu-se la victime majore, condiţionează existenţa infracţiunii de trafic de persoane de o activitate prealabilă de recrutare, transportare, transferare, cazare sau primire a o unei persoane, prin ameninţare, violenţă sau alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori înşelăciune, prin abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori alte foloase pentru obţinerea consimţământului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, în scopul exploatării acestei persoane.

Art. 2 pct. (2) lit. b) din Legea nr. 678/2001 prevede că prin exploatare se înţelege „ţinerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de aservire”, iar lit. e) a aceluiaşi articol prevede că „efectuarea unor alte asemenea activităţi prin care se încalcă drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului” constituie, de asemenea, o formă de exploatare, prin „aservire” în sensul textului citat înţelegându-se „acţiunea de a supune.”

Or, odată ajunse în străinătate, cele două surori, lipsite de acte de identitate, într-o ţară a cărei limbă nu o cunosc, s-ar fi putut întreţine numai din expediente, prin cerşit pentru inculpatul R.B.

Fapta celor doi inculpaţi întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de persoane, în condiţiile în care recrutarea persoanei majore B.A., în scopul exploatării, s-a făcut cu consimţământul persoanelor care au autoritate asupra acesteia – părinţii fetei – cărora inculpaţii le-au dat bani şi bunuri, promiţându-le, totodată, că le vor trimite jumătate din banii câştigaţi din cerşit de fiicele lor.

Prin urmare, în cauză sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor de trafic de minori şi trafic de persoane, motiv pentru care recursurile inculpaţilor au fost respinse.

I.C.C.J.,, Secţia penală, decizia nr. 593 din 30 ianuarie 2004

Leave a Reply