LUCRĂRI PUBLICATE

CĂRŢI

 

 • Sesizarea organelor judiciare, (în colaborare), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986;
 • Arestarea preventivă , Lumina lex , 2002, (în colaborare);
 • Legea nr. 92/1992 comentată şi adnotată, (în colaborare), Lumina lex, 2002;
 • Legislaţie, jurisprudenţă şi doctrină anticorupţie, vol. I – VII,  supliment „Buletin Documentar” Bucureşti, 2003;
 • Liberarea provizorie şi sub control judiciar, Editura Juridica, 2004;
 • Jurisprudenţă şi doctrină în materia corupţiei, Lumina Lex, 2004;
 • Studiu privind cauzele care generează şi condiţiile care favorizează corupţia, supliment „Buletin documentar”,  PNA, 2004;
 • Note pentru specialiști, supliment „Buletin documentar”,  PNA, 2004;
 • Privatizarea în România. Aspecte tehnice-consecințe juridice, (în colaborare), Editura Universul Juridic, 2008;
 • Infracțiuni de corupție și infracțiuni privind piața de capital, (în colaborare), Editura Universul Juridic, 2009;
 • Prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, Editura Universul Juridic, 2009;
 • Dreptul penal al afacerilor, Editura Universul Juridic, 2012;
 • Corupția și politică, Editura Universul Juridic, 2013;
 • Corupția în spațiul public.Cronică de jurisprudență penală, Editura Universul Juridic, 2014;
 • Legea nr.78 din 8 mai 2000.Prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, Editura Universul Juridic, 2015;
 • Dicționar de procedură penală, Editura Universul Juridic, 2015;
 • Legea nr. 78 din 8 mai 2000. Prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Comentarii și jurisprudență, ediția a III-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, 2017;
 • Anticorupția în mediul de afaceri. Conflictul (de interese) de natură constituțională, Editura Universul Juridic, 2017;

ARTICOLE

 

 • Abuz în serviciu. Comparaţii, în „“Revista de drept penal” nr. 1/2001, p.76;
 • Accesul la justiţie în cazul netrimiterii în judecată, în „Dreptul” nr. 6/1997, p. 58;
 • Acordarea ilegală de credite ,   “R.D.P.” nr. 3/2003;
 • Act de comerţ, în „Dreptul” nr. 5/1996, p. 64; „Dreptul” nr.6/1995, p.59;
 • Actele ce pot fi îndeplinite înaintea încuviinţării prealabile a cercetării penale, în „Dreptul” nr. 9/1999, p. 111;
 • Actele încheiate de ORDA, în “Revista de drept penal” nr. 2/1996, p.41 şi în „Revista de drept comercial” nr. 4/1997, p.66;
 • Actele premergătoare şi garanţiile procesuale, în „Dreptul” nr. 7/1996, p. 88;
 • Actele premergătoare urmăririi penale şi garanţiile constituţionale în cazul percheziţiei, în I.R.D.O., “Drepturile omului” nr.1/1999, p.25 şi urm.;
 • Administrarea probelor şi respectarea dreptului la apărare, în „Dreptul” nr. 6/2002, p. 115;
 • Analiza solicitărilor adresate autorităţilor române a căror soluţionare este de competenţa Ministerului Public, în “Drepturile omului” nr. 3/1997, p. 31;
 • Aplicarea graţierii anterior începerii executării pedepsei, în “Revista de drept penal” nr. 1/1999, p. 134;
 • Aplicarea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea învinuitului sau inculpatului străin, în „Dreptul” nr. 9/1995, p. 73 – 75;
 • Aplicarea sancţiunilor vamale, în „Revista de drept comercial” nr. 9/1996, p. 74;
 • Arestarea preventivă  în faza judecării cauzei, „Dreptul”nr.7/2001, p.120;
 • Arestarea preventivă, în „Pro lege” nr. 3/2001, p. 27;
 • Armonizarea dispoziţiilor constituţionale cu cele procedural penale, în „Pro lege” nr. 1/2000, p. 55;
 • Asigurarea unei practici unitare prin recursul  în  casaţie ,  “Revista de drept penal” nr. 1/2009;
 • Asistenţa juridică obligatorie a inculpatului. Ascultarea cu ocazia arestării preventive, “Revista de drept penal” nr.1/1994, p.135;
 • Asistenţa juridică obligatorie la procedura specială în cazul infracţiunilor prevăzute de art. 254-257 C. pen., în „Dreptul” nr. 8/1998, p. 141;
 • Asistenţă juridică. Refuz, în „“Revista de drept penal” nr. 1/1998, p. 57;
 • Autorizarea judiciară a înregistrărilor audio şi video, în „Pro lege” nr. 2/1998, p. 30 şi în P.C.A. Bucureşti, „Buletin” nr. 1/1998, p. 7;
 • Bancruta frauduloasă, în „“Revista de drept penal” nr. 3/2000, p. 124;
 • Bancruta frauduloasă, în “Buletin documentar”nr. 3-4/ 2006;
 • Calculul prejudiciului, în  ”Dreptul”nr.1/1995, p.80 şi urm.;
 • Calitatea procesuală a asigurătorului, în „“Revista de drept penal” nr. 4/2002, p.76;
 • Calculul prejudiciului produs prin infracţiune ,   “Revista de drept penal” nr.  1/1995;
 • Cauzele care generează şi condiţiile care favorizează corupţia, rezultate din activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în „Pro lege” nr. 1-2/2007;
 • Caz de recurs şi recurs în anulare, în „Dreptul” nr. 4/1995, p. 51;
 • Câteva probleme legate de infracţiunile silvice, în „Dreptul” nr. 11/1997, p. 74;
 • Cercetarea, reţinerea, arestarea, percheziţionarea sau trimiterea în judecată în cazuri derogatorii de la procedura de drept comun, în „Pro lege” nr. 3/2000, p. 41;
 • Cesionarea unor drepturi conexe către un producător pe baza unor contracte individuale de muncă, în „Dreptul” nr. 8/1998, p. 63;
 • Circulaţia rutieră, Fals material, în „“Revista de drept penal” nr. 2/1998, p. 118;
 • Citarea părţilor în apel, în “Revista de drept penal” nr. 1/1995, p.111;
 • Comercializarea unor produse cu depăşirea preţurilor declarate, în „“Revista de drept penal” nr. 4/2000, p. 117;
 • Competență. Declinare. Rezoluţie sau ordonanţă,   “Revista de drept penal” nr. 2/1999;
 • Competenţa procurorului specializat în combaterea corupţiei, în „Dreptul” nr. 1/2001, p. 154;
 • Compunerea completului de judecare a infracţiunilor de corupţie, Publicat în „Buletin documentar”nr. 3/2005;
 • Condiţiile în care procurorul general poate dispune reducerea termenelor de reabilitare, în „Dreptul” nr. 2/1997, p. 73;
 • Consecinţele penale ale neînregistrărilor contabile, în „Dreptul” nr. 3/1996, p. 65;
 • Constatarea tehnico-ştiinţifică în activitatea specialiştilor Parchetului Naţional Anticorupţie, Publicat în „Buletin documentar”nr. 2/2005;
 • Contestaţia la executarea civilă, în cazul confiscării speciale a unui bun proprietate codevălmaşă a soţilor, în „R.R.D.” nr. 1/1989, p. 32;
 • Controlul ierarhic al procurorului,coautorat Publicat în “Revista de drept penal”nr.1/2005;
 • Contumacie ,   “Revista de drept penal” nr. 4/2010;
 • Conţinutul expresiei de „pagubă integral reparată până la pronunţarea hotărârii” la care se referă art. 81 alin. (3) Codul penal, în „Dreptul” nr. 5/1995, p. 32;
 • Conţinutul infracţiunii de spălare a banilor, cu accent pe subiectul activ al infracţiunii şi pe obiectul material al acesteia, aşa cum este reglementată în lit. C) a art. 23 din Legea nr. 656/2002, Publicat în „Pro lege” nr. 4/2005;
 • Corupţie. Faptă asimilată, Publicat în “ Revista de drept penal”nr.3/2007;
 • Criterii distinctive la unele infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul, în „R.R.D.” nr. 1/1987, p. 41;
 • Cu privire la caracteristicile recursului extraordinar, în „Dreptul” nr. 12/1991, p. 68;
 • Curgerea termenului de reabilitare în cazul liberării condiţionate dintr-o pedeapsă graţiată condiţionat, aplicată prin hotărârea de condamnare, în „Dreptul” nr. 9/1999, p. 114;
 • Declinarea de competenţă făcută de procuror în favoarea altui parchet, prin rezoluţie sau prin ordonanţă, în „Pro lege” nr. 4/1998, p. 17;
 • Decretul nr. 94/ 1983 în lumina principiilor constituţionale ,   “Revista de drept penal” nr.  2/1994;
 • Delapidare. Casier remizier. Obligarea la restituirea sumei însuşite şi la plata dobânzii legale, de la data comiterii faptei, în „Dreptul” nr. 1/1991, p. 60;
 • Desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris, în „“Revista de drept penal” nr. 2/1997, p. 61 sqq.;
 • Din nou despre infracţiunea de tâlhărie comisă într-o locuinţă sau dependinţele acesteia şi violarea de domiciliu, în „Dreptul” nr. 4/1999, p. 95;
 • Discuţii în legătură cu condiţiile în care procurorul competent poate autoriza o înregistrare audio-video, în „Dreptul” nr. 1/2002, p. 148;
 • Dreptul de a sesiza CEDH în cazul epuizării căilor interne, în „Drepturile omului”, IRDO, nr. 2/1997, p. 44;
 • Dreptul inter-temporal şi controlul constituţionalităţii legii, 1/1994, p.248;
 • Drepturile părţii civile în procesul penal, în „“Revista de drept penal” nr. 4/2000, p. 94;
 • Efectele suspendării judecăţii pe perioada soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate asupra măsurii arestării preventive, în „Dreptul” nr. 12/1998, p. 117;
 • Efectuarea, fără drept, a operaţiunilor cu arme sau muniţii, Publicat în “Buletin documentar”nr. 3-4/ 2006;
 • Efectul neîndeplinirii obligaţiei de plată a taxei de timbru judiciar în cazul cererilor în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile, în „Dreptul” nr. 2/1998, p. 67;
 • Eroarea gravă de fapt – caz de recurs şi recurs în anulare, în „Dreptul” nr. 4/1994, p. 5;
 • Evoluţia practicii supremei instanţe în legătură cu încadrarea juridică a faptei creării de plusuri în gestiune prin practicarea de preţuri superioare celor legale, în „Dreptul” nr. 1/1993, p. 58;
 • Exercitarea din oficiu a acţiunii civile ,  “Revista de drept penal” nr. 3/2001;
 • Fals contabil , în  „Revista de drept comercial” nr. 12/1996, 63;
 • Fals de monede. Înşelăciune. Concurs, în „Revista de drept comercial” nr. 11/1996, p. 92 sqq.;
 • Falsificarea cecurilor. Încadrare juridică ,   “Revista de drept penal” nr. 4/1995;
 • Fals intelectual al unui înscris contabil oficial, în „Dreptul” nr. 12/1996, p. 63;
 • Fals intelectual în contabilitate , Publicat în “ Revista de drept penal”nr.1/2007;
 • Fals. Determinarea sferei noţiunii „înscrisuri oficiale”. Producerea de consecinţe juridice, în „R.R.D.” nr. 6/88, p. 51;
 • Falsificare de monede, în „“Revista de drept penal” nr. 4/1996, p. 43;
 • Falsificarea cecurilor, în “Revista de drept penal” nr. 4/1995, p. 122;
 • Falsificarea unui lingou străin din aur, în „Dreptul” nr. 8/1995, p. 51;
 • Falsul intelectual al unui înscris contabil oficial , înRevista de drept comercial” 6/1996;
 • Folosirea armei la săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu, în “Revista de drept penal”.   3/1996;
 • Forma de vinovăţie necesară pentru realizarea laturii subiective în cazul infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în „Pro lege” nr. 2/1999, p. 23;
 • Funcţionarul ca subiect al delapidării şi gestiunii frauduloase, în „Pro lege” nr. 4/1997, p. 24;
 • Furt calificat. Legea mai favorabilă, în “Revista de drept penal” nr. 2/2002, p. 142;
 • Garanţia asistenţei juridice, în „“Revista de drept penal” nr. 2/2001, p. 59;
 • Graţiere. Recidivă, în “Revista de drept penal” nr. 4/1998, p. 134;
 • Hotărârile sunt supuse căilor de atac prevăzute de legea în vigoare la data pronunţării lor, în „Revista juridică”, Timişoara, nr. 9/1996, p. 23;
 • Inadmisibilitatea de a dispune prin rechizitoriu asupra arestării preventive a inculpatului, în „Pro lege” nr. 2/1998, p. 24 şi în “Revista de drept penal” nr. 1/1994, p. 133;
 • Incompatibilităţi ale funcţiei de magistrat , în“Revista de drept penal”. 1/1995;
 • Incriminarea operaţiunilor interzise cu metale şi pietre preţioase, în „Pro lege” nr. 4/1998, p. 188;
 • Individualizarea pedepselor aplicate inculpaţilor minori, în „Dreptul” nr. 7/1998, p. 97;
 • Infracţiunea de contrabandă, în „Dreptul” nr. 10 – 11/1995, p. 118;
 • Infracţiunea de luare de mită în forma continuată, în „Dreptul” nr. 4 – 5 /1991, p. 70;
 • Infracţiunea de sacrificare ilegală a bovinelor şi cabalinelor. Lipsa pericolului social al faptei. Obligarea la plata despăgubirilor, în „R.R.D.” nr. 10/86, p. 65;
 • Infracţiuni de corupţie. Reglementări aparent paralele, Publicat în “ Revista de drept penal”nr.3/2005;
 • Infracțiuni silvice. Criteriul valorii., , în „Revista de drept penal”   nr.   1999, VI;
 • Infracţiunile de exercitare fără drept a votului şi de introducere în urnă a unui număr suplimentar de voturi, în „Dreptul” nr. 12/1997, p. 91;
 • „Interesul legitim” în cazul admisibilităţii probei verităţii, în „Dreptul” nr. 4/1997, p. 75;
 • Intervenienţi. Constituirea de parte civilă ulterior citirii actului de sesizare. Tranzacţie, în „R.R.D.” nr. 7/86, p. 58;
 • Încadrarea juridică a faptei de furt săvârşită de o rudă apropiată a patronului unei societăţi comerciale, din patrimoniul acesteia, în „Dreptul” nr. 10/1997, p. 89;
 • Încadrarea juridică a înşelăciunii prin cecuri raportat la Legea nr. 59/1934, în „Pro lege” nr. 1/2001, p. 175;
 • Înregistrările audio si video. Mijloace de proba, în“Revista de drept penal”.  4/1997;
 • Înstrăinarea bunului gajat, în „Revista de drept penal” nr. 4/1995, p.77;
 • Înstrăinarea de către proprietar a bunului gajat, în „Revista de drept penal”.   2/1995;
 • Înşelăciune prin cecuri, în „Dreptul” nr. 3/1994, p. 89;
 • Înşelăciunea în contractele informatice prin intermediul internetului, în „“Revista de drept penal” nr. 3/1999, p. 65;
 • Judecătorul – sindic, subiect al infracţiunii de remuneraţie injustă, Publicat în „Buletin documentar”nr. 4/2005;
 • Legea penală mai favorabilă, în “Revista de drept penal” nr. 3/1997, p. 56;
 • Limitele rolului activ al instanţei ,   “Revista de drept penal” nr. 2/1994;
 • Mijloacele procedurale de realizare a confiscării speciale , în „R.R.D.” nr. 4/81, p. 89;
 • Luare de mită. Lichidator judiciar ,   “Revista de drept penal” nr. 1/2008;
 • Minor. Tentativa. Suspendarea condiționată, înRevista de drept penal” ,   1999, VI / ;
 • Modalitatea de punere în mişcare a acţiunii penale în cazul bunurilor statului, în „Dreptul” nr. 1/1998, p.84;
 • Modificări ale Codului silvic, în „Dreptul” nr. 3/2000, p. 97;
 • Natura juridică a dreptului ministrului justiţiei de a da dispoziţii de începere a urmăririi penale şi de a se promova acţiunile în justiţie, în „Dreptul” nr. 9/1997, p. 91;
 • Neconstituţionalitatea unor dispoziţii privind exercitarea din oficiu a acţiunii penale în cazul unor bunuri proprietatea statului, în „Dreptul” nr. 7/1999, p. 17;
 • Nerespectarea dispoziţiilor privind operaţii de import sau export, în „Dreptul” nr. 6/1995, p. 59;
 • Nominalizarea participării procurorului la judecarea în primă urgenţă a cauzelor penale, la tribunale şi curţi de apel, în „Pro lege” nr. 3/1997, p. 36;
 • Notă la Curtea Supremă de Justiţie, Secţia penală, decizia nr. 149/A/1996,   în „Dreptul” nr. 8/1997, p. 115;
 • Notă la Jud. Bistriţa, sent. pen. nr. 807/84, în „R.R.D.” nr. 7/86, p. 58;
 • Obligarea la restituirea sumei însuşite şi la plata dobânzii legale, casier, în „Dreptul” nr. 1/1991, p. 60;
 • Observații în legătură cu procedura punerii sub sechestru,”Dreptul”. Serie noua. Ediția a III-a, An 2002, XIII;
 • Parchetul National Anticorupție. Competenta., în “ Revista de drept penal”nr.   2003, X ;
 • Partea civila in cazul cheltuielilor de spitalizare,. în “ Revista de drept penal” nr.   2003, X;
 • Participarea procurorului la judecarea anumitor cauze civile , Publicat în „Pro lege” nr. 4/2006;
 • Participarea statului în litigiile vamale, în „Revista de drept comercial” nr. 2/1997, p. 69;
 • Plângerea contra actelor procurorului, în „Pro lege” nr. 3/2001, p. 202;
 • Plângerea contra soluţiilor procurorului şef. Suportarea    cheltuielilor judiciare, în „Pro lege” nr. 3/2005;
 • Plângerea în faţa instanţei împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată, în  „Buletin documentar”  nr. 1/2005;
 • Plângerea prealabilă în cazul  abuzului în serviciu, , în „Pro lege” nr. 2/2008, pp.60 sqq;
 • Posibilitatea percheziţionării localurilor publice de către Garda Financiară, în „Dreptul” nr. 10/1992, p. 54;
 • Posibilitatea procurorului de a dispune prin rechizitoriu, în “Revista de drept penal” 1/1994;
 • Predarea înscrisurilor. Cheltuieli judiciare, în “Revista de drept penal” nr. 1/1997, p. 61;
 • Principiul legalităţii si principiul controlului ierarhic în activitatea procurorilor , coautor, “Revista de drept penal” nr. 4/2007;
 • Traficul de persoane şi  proxenetismul, Publicat în „Pro lege” nr. 2/2006;
 • Ultraj. Subiect pasiv. Funcţionar. Infracţiune complexă, în „Pro lege” nr. 4/2001, p. 232;
 • Un aspect din tactica utilizării probelor în procesul penal, în “Revista de drept penal” nr. 1/2001, p. 100;
 • Un punct de vedere asupra incriminării evaziunii fiscale prin neplata accizelor la alcool, potrivit Legii nr. 42/1993 republicată şi ulterior abrogată prin O.U. nr. 82/1997, în „Pro lege” nr. 2/1999, p. 66;
 • Unele consideraţii asupra tentativei în cazul infracţiunii continuate de înşelăciune, în dauna avutului obştesc, în „R.R.D.” nr. 9/86, p. 56;
 • Unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de urmărire penală raportat la aplicarea Ordinului nr. 43 din 29 iunie 1999 al procurorului general, în „Pro lege” nr. 3/2001, p. 52;
 • Uzul de armă în mod legal, în „ Revista de drept penal” nr. 3/ 1996;
 • Uzul de fals, în “Revista de drept penal” nr. 4/1997, p. 86;
 • Valoarea probantă legală, în „Pro lege” nr. 3/1999, p. 41 sqq.;
 • Studiu privind cauzele care generează și a condițiilor care favorizează corupția, în „Pro lege” nr.1/2006,pp.49 sqq;
 • Cauzele care generează și condițiile care favorizează corupția,rezultate din activitatea Direcției Naționale Anticorupție, partea I, în „Pro lege” nr.1/2007,pp.59 sqq;
 • Cauzele care generează și condițiile care favorizează corupția,rezultate din activitatea Direcției Naționale Anticorupție, partea II, în „Pro lege” nr.1/2007, pp.129 sqq;
 • Plângerea prealabilă în cazul abuzului în serviciu, în „Pro lege” nr.2/2008,pp.60 sqq;