ACORDAREA PLĂŢILOR COMPENSATORII ÎN CAZUL CONCEDIERILOR COLECTIVE

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  175 din 11 martie 2011 a fost publicată Hotărârea din 2 noiembrie 2010 în Cauza Ştefănică şi alţii împotriva României (Cererea nr. 38.155/02).

Curtea Europeană a Drepturilor Omului  declară admisibil capătul de cerere întemeiat pe art. 6 § 1 în ceea ce priveşte insecuritatea raporturilor juridice și  hotărăşte că a fost încălcat art. 6 § 1 din  Convenție.

În ceea ce priveşte încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice, Curtea concluzionează că, în absenţa unui remediu care să rezolve divergenţe de interpretare privind acordarea plăţilor compensatorii în cazul concedierilor colective, soluţionarea diferită a cererilor prezentate de mai multe persoane aflate în situaţii similare conduce la o stare de incertitudine, care trebuie să fi diminuat încrederea publicului în actul de justiţie, această încredere fiind cu certitudine o componentă esenţială a statului de drept .  Incertitudinea juridică în cauză i-a privat pe reclamanţi de un proces echitabil.

Leave a Reply