ACTA, LIBERTATEA DE EXPRIMARE, DREPTUL DE A FURNIZA ŞI DE A PRIMI INFORMAŢIE

ACTA, LIBERTATEA DE EXPRIMARE, DREPTUL DE A FURNIZA ŞI DE A PRIMI INFORMAŢIE

Reprezentanţi din 22 de state membre UE, inclusiv România, alături de SUA, Australia, Canada, Japonia, Mexic, Maroc, Noua Zeelandă, Singapore, Coreea de Sud şi Elveţia au semnat, la Tokyo, Tratatul Comercial Anti-Contrafacere (Anti Counterfeiting Trade Agremeent – ACTA), care nu va putea intra însă în vigoare fără aprobarea Parlamentului European; nu au semnat tratatul Germania, Olanda, Estonia, Cipru și Slovacia.
Scopul acordului este acela de a consolida respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv online, şi de a combate contrafacerea şi pirateria pentru bunuri precum haine de lux, muzică şi filme.
În cazul în care va fi ratificat, acesta propune consolidarea “aplicării drepturilor de proprietate intelectuală” în ţările semnatare. El sugerează crearea de standarde internaţionale în abordarea încălcărilor copyright-ului, dar și măsuri preventive, închisoare şi amenzi.
ACTA riscă să aibă implicaţii grave generate de faptul că nu reuşeşte să stabilească un echilibru între protecţia drepturilor de proprietate intelectuală şi apărarea drepturilor fundamentale, ca întreg, cum ar fi libertatea de exprimare, liberul acces la informaţie şi cultură şi viaţa privată.
În viitor, dacă tratatul va fi aprobat şi pus în practică în Parlamentul European, în urma votului care va avea loc în iunie 2012, se vor putea face, de exemplu, controale la aeroporturi pentru a se verifica licenţele softurilor, furnizorii de internet vor avea obligaţia de a urmări traficul clienţilor, descărcările dubioase, dreptul de a se verifica daca tot ce există pe un calculator sau pe un mobil este licențiat, presiuni și controale, fără mandat judecătoresc prealabil.
Este criticabilă lipsa consultării societăţii civile, lipsa transparenţei încă de la începutul negocierilor, respingerea recomandărilor Parlamentului European, aşa cum au fost ele formulate într-o serie de rezoluţii.
WikiLeaks a publicat, în 2008, o versiune a textului, la doi ani după începerea negocierilor.
Încălcarea drepturilor recunoscute şi protejate prin Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, modificată prin O. U. G. nr. 71 din 31 august 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 6 septembrie 2011 atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.
În cadrul unei acţiuni referitoare la încălcarea drepturilor protejate de prezenta lege şi ca răspuns la o cerere justificată a solicitantului, instanţa are dreptul să solicite furnizarea informaţiilor privind originea şi reţelele de distribuţie a mărfurilor sau a serviciilor care aduc atingere unui drept prevăzut de prezenta lege, fie de la făptuitor, fie de la orice altă persoană care:
a) a deţinut în scop comercial mărfuri-pirat;
b) a utilizat în scop comercial servicii prin care încalcă drepturile protejate de prezenta lege;
c) a furnizat, în scop comercial, produse sau servicii utilizate în activităţi prin care se încalcă drepturile prevăzute de prezenta lege;
d) a fost indicată, de oricare dintre persoanele prevăzute la lit. a), b) sau c), ca fiind implicată în producerea, realizarea, fabricarea, distribuirea sau închirierea mărfurilor-pirat ori a dispozitivelor-pirat de control al accesului sau în furnizarea produselor ori serviciilor prin care se încalcă drepturile protejate de prezenta lege.
Informaţiile cuprind, după caz:
a) numele şi adresa producătorilor, fabricanţilor, distribuitorilor, furnizorilor şi ale celorlalţi deţinători anteriori ai mărfurilor, dispozitivelor sau ai serviciilor, inclusiv ale transportatorilor, precum şi ale angrosiştilor destinatari şi ale vânzătorilor cu amănuntul;
b) informaţii privind cantităţile produse, fabricate, livrate sau transportate, primite ori comandate, precum şi preţul obţinut pentru mărfurile, dispozitivele sau serviciile respective.
Prevederile de mai sus se aplică fără a aduce atingere altor dispoziţii legale, care:
a) acordă titularului dreptul de a primi informaţii mai extinse;
b) prevăd utilizarea în cauzele civile sau penale a informaţiilor comunicate în conformitate cu prezentul articol;
c) prevăd răspunderea pentru abuzul de drept la informare;
d) dau posibilitatea să se refuze furnizarea de informaţii care ar constrânge persoana menţionată în alin. (1) să admită propria sa participare sau pe cea a rudelor sale apropiate la o activitate prin care se încalcă drepturile protejate de prezenta lege;
e) prevăd protecţia confidenţialităţii surselor de informare sau prelucrarea datelor cu caracter personal (Art. 1387).

Orice nouă reglementare este benefică; pericolul constă utilizarea în abuz a textului. Sursa: http://www.infosecurity-us.com;ziare. Com; BBC News Online; alexa.com; What is ACTA?”. Electronic Frontier Foundation (EFF); StopACTA.info; „Proposed US ACTA multi-lateral intellectual property trade agreement (2007)”, Wikileaks, 22 May 2008;
Wikileaks.org ( Site is undergoing a maintenance, please try again later…).

Leave a Reply