DREPTUL LA VIAŢĂ, SISTEM JUDICIAR , RECURS

Curtea Europeana a Drepturilor Omului , prin  Decizia din 18 mai 2010 ,  pronunțată în Cauza Drăganschi împotriva României (Cererea nr. 40.890/04), declară cererea inadmisibilă, având în vedere  că reclamanţii nu ar putea reproşa autorităţilor că nu le-au pus la dispoziţie un sistem judiciar adecvat care să permită clarificarea circumstanţelor decesului lui M.D. şi sancţionarea vinovaţilor.

Decizia este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 25 februarie 2011. Aspectele esenţiale cu privire la regimul general al răspunderii civile delictuale, rezultând din art.998-1000 din Codul civil, în vigoare la momentul derulării faptelor, sunt descrise în cauzele Iambor împotriva României (nr. 1) (nr. 64.536/01, § 142, 24 iunie 2008) şi Toma împotriva României (nr. 42.716/02, § 32, 24 februarie 2009).

Leave a Reply