ETNOBOTANICE

CONSTITUIREA ECHIPELOR MIXTE CE VOR EFECTUA CONTROALE, CONFORM COMPETENŢELOR LEGALE, ÎN LOCURILE ŞI/SAU ÎN MEDIILE ÎN CARE SE PRODUC, SE COMERCIALIZEAZĂ, SE UTILIZEAZĂ SAU SE CONSUMĂ SUBSTANŢE ŞI/SAU PRODUSE NOI CU EFECTE PSIHOACTIVE, DĂUNĂTOARE SĂNĂTĂŢII, ALTELE DECÂT CELE REGLEMENTATE

Potrivit Ordinului comun nr. 121 / 37 / 1.647 / 43 / 8 / 1/239 emis la 17 februarie 2011, miniștrii   Sănătăţii ,  Administraţiei şi Internelor ,  Finanţelor Publice ,  Agriculturii şi Dezvoltării Rurale , respectiv,  președintele  Autorității Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor și al     Autorității Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ,

la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti se constituie echipe mixte de control, alcătuite din angajaţi, specialişti în domeniu, ai structurilor teritoriale subordonate Ministerului Sănătăţii, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Ordinul comun, precum și normele anexă la ordin, sunt  publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 17 februarie 2011.

Echipele mixte efectuează controale, conform competenţelor legale, în toate locurile şi/sau mediile în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă substanţe şi/sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii.

Desemnarea şi participarea specialiştilor în echipele mixte de control sunt obligatorii.

Rapoartele acţiunilor realizate la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti se întocmesc şi se semnează de către membrii echipelor de control şi se transmit de către instituţia prefectului, lunar, Ministerului Administraţiei şi Internelor, care întocmeşte şi transmite sinteza acţiunilor realizate la nivel naţional primului-ministru.

Potrivit    Normelor  Metodologice privind instituirea unor măsuri de combatere a proliferării substanţelor/produselor noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate, precum şi de prevenire a consumului acestora , norme anexă la ordin,

  • Ministerul Sănătăţii, prin structurile de control în sănătate publică din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti:

– verificarea respectării prevederilor privind condiţiile igienico-sanitare de funcţionare a unităţilor;

– verificarea stării de sănătate a personalului în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

– respectarea prevederilor legale privind interdicţia fumatului în spaţii publice închise;

– verificarea conformităţii produselor cosmetice;

– verificarea conformităţii produselor biocide;

– constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

  • Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structurile specializate ale Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de combatere a criminalităţii organizate, Direcţia de investigare a fraudelor şi Direcţia de ordine publică:

– sprijinirea şi asigurarea protecţiei membrilor echipelor de control în acţiunile desfăşurate;

– prelevarea probelor în vederea analizării acestora în scopul depistării substanţelor prevăzute în tabelele-anexă la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare;

– pentru probele ridicate care nu conţin substanţe din categoria celor prevăzute mai sus, efectuarea de cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a normelor legale încălcate (în special cu privire la infracţiunea de “înşelăciune cu privire la calitatea mărfurilor”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 297 din Codul penal);

– asigurarea unui climat de normalitate pe timpul desfăşurării acţiunilor de control, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

  • Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti:

– verificarea conformităţii îngrăşămintelor;

– constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

  • Ministerul Finanţelor Publice, prin structurile specializate ale Gărzii Financiare:

– verificarea autorizaţiilor de funcţionare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

– verificarea documentelor de provenienţă a mărfurilor;

– verificarea respectării legislaţiei în domeniul financiar-contabil;

– verificarea modului de respectare a legislaţiei privind dotarea cu case de marcat;

– verificarea respectării normelor fiscale în vigoare.

Controlul va urmări verificarea pe lanţul comercial a tuturor livrărilor, respectiv intrărilor de marfă, acţiunea urmând să cuprindă toţi operatorii economici implicaţi în actul comercial al produselor identificate;

  • Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor:

– verificarea existenţei documentelor de provenienţă a mărfurilor sub aspectul încadrării într-una dintre categoriile: periculoase, falsificate sau contrafăcute;

– verificarea condiţiilor de depozitare, păstrare şi expunere la comercializare prevăzute de producător;

– verificarea prezenţei semnelor organoleptice de alterare, modificări ale aspectului, deteriorări ale ambalajului;

– verificarea modului de etichetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

– verificarea posibilităţii ca activităţile desfăşurate să constituie practici comerciale incorecte, înşelătoare;

  • Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor:

– verificarea conformităţii şi siguranţei alimentelor, aşa cum sunt definite prin lege;

– verificarea conformităţii hranei pentru animale şi a produselor medicinale veterinare;

– constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, în conformitate cu prevederile prevăzute în legislaţia specifică în vigoare.

Leave a Reply