ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE, MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ A ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE,  MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ A ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

În temeiul art. 224 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil şi al art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,     Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a dispus modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi.

Potrivit art. II din Hotărârea  nr. 11 din 22 septembrie 2011,  începând cu data de 1 octombrie 2011, Secţia civilă şi de proprietate intelectuală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie funcţionează ca Secţia I civilă, iar Secţia comercială a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie funcţionează ca Secţia a II-a civilă.

Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la propunerea preşedintelui sau a vicepreşedintelui acesteia, poate aproba înfiinţarea de complete specializate în cadrul Secţiei I civile şi Secţiei a II-a civile, pe baza propunerilor formulate, pentru fiecare secţie, de preşedintele acesteia.

Sub semnătura Preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, judecător dr. Livia Doina Stanciu, Hotărârea colegiului nr. 11 / 2011 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 27 septembrie 2011.

Leave a Reply