ÎNCĂLCAREA PRINCIPIULUI SECURITĂŢII RAPORTURILOR JURIDICE

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  179 din 14 martie 2011 a fost publicată Hotărârea din 7 octombrie 2009 în Cauza Stanca Popescu împotriva României
(Cererea nr. 8.727/03).

Curtea Europeană a Drepturilor Omului declară cererea admisibilă în ceea ce priveşte încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice din cauza admiterii cererii de revizuire a Sentinţei din 28 octombrie 1996 (art. 6 § 1 din Convenție) şi inadmisibilă în rest .

Curtea hotărăşte că a avut loc încălcarea art. 6 § 1 din Convenţie,  apreciind că admiterea unei cererii de revizuire a încălcat principiul securităţii raporturilor juridice şi, prin aceasta, dreptul reclamantei la un proces echitabil în sensul art. 6 § 1. Revizuirea nu a constituit, în circumstanţele speciale ale cauzei ,  decât o modalitate deghizată de a provoca redeschiderea unei proceduri soluţionate în mod definitiv.

Leave a Reply