ÎNREGISTRAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ

ÎNREGISTRAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ

Articolul 13 din Legea nr. 304 din 28 iunie 2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004 dispune că

(1) Şedinţele de judecată se înregistrează prin mijloace tehnice video sau audio ori se consemnează prin stenografiere. Înregistrările sau stenogramele se transcriu de îndată.

(2) Grefierul sau specialistul în stenografie consemnează toate afirmaţiile, întrebările şi susţinerile celor prezenţi, inclusiv ale preşedintelui completului de judecată.

(3) La cerere, părţile pot primi o copie a transcrierii înregistrărilor, stenogramelor sau notelor grefierului.

Având în vedere imposibilitatea finalizării procedurilor de achiziţionare a echipamentelor audio-video până la data de 1 iulie 2006, dată la care era prevăzută începerea procesului de înregistrare a şedinţelor de judecată potrivit art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările ulterioare, ceea ce este de natură a produce grave difuncţionalităţi legate de neîndeplinirea măsurilor procedurale prevăzute de lege şi care ar putea fi invocată în cadrul proceselor aflate pe rolul instanţelor de judecată, dispoziţiile acestui articol referitoare la înregistrarea şedinţelor de judecată se aplică de la data de 1 ianuarie 2008 (art. III din O.U.G. Nr. 50/2006).

Dispoziţiile referitoare la înregistrarea şedinţelor de judecată se aplică de la data de 1 ianuarie 2009 (potrivit art. unic din O.U.G. Nr. 154/2007), de la data de 1 ianuarie 2010 (art. 1 din O.U.G. Nr. 137/2008).

Termenul de la care se aplică dispoziţiile art. 13, referitoare la înregistrarea şedinţelor de judecată, s-a prorogat până la data de 1 ianuarie 2011 (art. XI din O.U.G. Nr. 114/2009), până la data de 1 ianuarie 2012 (art. V din O.U.G. nr. 109/2010) şi până la data de 1 iulie 2012  (art. 1 din O.U.G. Nr. 120/2011).

Soluţia legislativă a prorogării termenului prevăzut de art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 a făcut, în repetate rânduri, obiect al controlului de constituţionalitate  (spre exemplu, Decizia nr. 835 din 8 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 30 iulie 2008, Decizia nr. 1.385 din 29 octombrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 15 decembrie 2009, Decizia nr. 492 din 20 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 11 iunie 2010, Decizia nr. 1.179 din 15 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 21 noiembrie 2011, Decizia nr. 112 din 9 februarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 5 aprilie 2012, Decizia nr. 332 din 10 aprilie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 13 iunie 2012,   Decizia nr. 637 din 14 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 10 iulie 2012 şi Decizia nr. 751 din 20 septembrie 2012 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.   787 din 22 noiembrie 2012).

Respingând excepţia, Curtea Constituţională a reţinut, în esenţă, că prorogarea termenului pentru înregistrarea prin mijloace audiovideo a şedinţelor de judecată s-a realizat în vederea unei bune administrări a justiţiei ca serviciu public, ţinând seama de gravele consecinţe de ordin procedural care ar putea apărea în activitatea de judecată din cauza inexistenţei suportului tehnic necesar şi care ar putea fi invocate în cadrul proceselor aflate pe rolul instanţelor de judecată .

Ulterior, termenul prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare  privind înregistrarea şedinţelor de judecată, de la care se aplică dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 304/2004, republicată, a fost prorogat până la data de 1 iulie 2013 (prin Ordonanţă de urgenţă nr. 23 din 6 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  383 din 7 iunie 2012).

Parlamentul României a adoptat Legea nr. 137 din 26 aprilie 2013 prin care a aprobat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.  Legea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.   256 din 8 mai 2013.

Legea a aprobat Ordonanţa de urgenţă cu unele modificări şi completări (la articolul I, punctul 4 a fost abrogat, după articolul I s-a introdus un nou articol, articolul I1, prin care  alineatul  1  al articolului 54 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 1 septembrie 2012, se modifică , astfel încât durata mandatului membrilor aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 ani, fără posibilitatea reînvestirii. De asemenea, judecătorii şi procurorii, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, au calitatea de demnitar).

Bineînţeles că înregistrarea şedinţelor de judecată prin mijloace tehnice video sau audio este un procedeu modern, firesc.  Cum legea prevede varianta alternativă a consemnării prin stenografiere, nu vedem nimic ilegal în posibilitatea redusă a  finalizării procedurilor de achiziţionare a echipamentelor audio-video imediat, fără a se produce grave difuncţionalităţi în justiţie.

Leave a Reply