MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII NR. 31/1990 PRIVIND SOCIETĂŢILE COMERCIALE

Prin  Legea nr. 34 din 21 martie 2011,   Parlamentul României a aprobat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  90 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.  31/1990 privind societăţile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 4 octombrie 2010.

Legea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 24 martie 2011.

Prin  Legea nr. 34 din 21 martie 2011,   Parlamentul României a aprobat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  90 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.  31/1990 privind societăţile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 4 octombrie 2010.

Legea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 24 martie 2011.

La data adoptării Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  90 din 29 septembrie 2010 , s-a avut în vedere nevoia stringentă de redresare economică în condiţiile actualei crize economice mondiale, resimţite în mod drastic şi la nivelul economiei naţionale;    s-a ținut cont de faptul că redresarea economiei naţionale se poate realiza, printre altele, şi prin implementarea unor proiecte de reorganizare a societăţilor comerciale, precum fuziunea sau divizarea, care să fie de natură a eficientiza activitatea acestora şi a sprijini realizarea obiectivelor de dezvoltare economică şi sustenabilitate funcţională; procesele de reorganizare corporativă, precum fuziunea sau divizarea, presupun parcurgerea unor etape specifice, conform prevederilor în vigoare ale Legii nr.  31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care reclamă respectarea unui calendar de timp apreciabil; în preambulul legii se arată că s-a avut  în vedere că    durata operaţiunilor de reorganizare a societăţilor comerciale prin fuziune internă şi transfrontalieră sau divizare este considerabilă, întârzierile fiind generate, în special, de efectul suspensiv de drept al opoziţiei.

Dat fiind că o procedură prelungită în timp limitează interesul investitorilor de a face uz de aceste mecanisme importante de reorganizare a societăţilor comerciale, care în foarte multe cazuri pot revitaliza nu numai societăţile implicate în fuziune sau divizare, ci un întreg circuit comercial în care acestea sunt angrenate,  luându-se în considerare gradul ridicat de încărcare a instanţelor judecătoreşti, ce determină soluţionarea litigiilor aflate pe rolul acestora, inclusiv a opoziţiilor introduse în cadrul proceselor de fuziune sau divizare, într-un interval de timp mult prea mare faţă de cel optim, care ar fi consonant cu principiul judecării cu celeritate a proceselor comerciale,   Ordonanţa de urgenţă a Guvernului a fost adoptată  pentru salvgardarea deciziilor economice de reorganizare luate la nivelul societăţilor comerciale, cu respectarea în acelaşi timp a dreptului la o protecţie adecvată a intereselor creditorilor societăţilor comerciale supuse proceselor de fuziune sau divizare.

Leave a Reply