ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA OFICIULUI RESPONSABILULUI CU PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  170 din 10 martie 2011 a fost publicat Ordinul nr. 50 din 4 martie 2011 emis de ministrul administraţiei şi internelor,  prin care se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului responsabilului cu protecţia datelor personale.

Oficiul are competenţă generală în domeniul aplicării unitare, la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor, a măsurilor tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr.  677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.  238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice şi ale Instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor nr.  27/2010 privind măsurile de natură organizatorică şi tehnică pentru asigurarea securităţii prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Oficiul responsabilului cu protecţia datelor personale coordonează, îndrumă şi monitorizează activitatea unităţilor din aparatul central, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

Oficiul colaborează cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu alte autorităţi sau instituţii publice, cu organisme ale societăţii civile, precum şi cu organizaţii neguvernamentale şi experţi independenţi care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

Pe plan internaţional, Oficiul stabileşte şi menţine contactele profesionale necesare îndeplinirii atribuţiilor sale cu instituţiile ce au competenţe în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal din cadrul instituţiilor Uniunii Europene şi ale statelor membre, precum şi cu ataşaţii de afaceri interne de pe teritoriul României sau din străinătate, pe domeniul de competenţă, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Personalul Oficiului are acces, în condiţiile legii, la informaţiile, documentele sau actele pe care le deţin operatorii, precum şi, în condiţiile legii, la documentele clasificate necesare clarificării situaţiei supuse monitorizării.

Oficiul valorifică activităţile realizate prin rapoarte, studii, analize şi poate formula propuneri de optimizare a activităţilor de instruire, prevenire şi combatere a încălcării normelor legale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal desfăşurate de structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Potrivit art.  6 din Regulament,  Oficiul constituie şi actualizează  Registrul de evidenţă a operatorilor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Leave a Reply