ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE DATE GENETICE JUDICIARE

Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 25 din 5 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare şi pentru crearea cadrului legal intern necesar aplicării Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, în ceea ce priveşte transferul automatizat al profilelor genetice.

Pentru crearea cadrului legal intern necesar aplicării Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 6 august 2008, în ceea ce priveşte transferul automatizat al profilurilor genetice:

a) se desemnează Institutul de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române ca punct naţional de contact în sensul prevederilor art. 6 din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului;

b) se autorizează punctele naţionale de contact ale statelor membre ale Uniunii Europene cu drept de acces automatizat la baza de date cu profile genetice judiciare, prevăzută la art. 2 lit. f) din Legea nr. 76/2008, şi cu drept de a efectua căutări automatizate prin compararea profilelor ADN.

Autorizarea prevăzută la alin. (1) lit. b) se acordă în vederea cercetării infracţiunilor, iar căutările automatizate prin compararea profilelor ADN pot fi efectuate numai în cazuri individuale şi în conformitate cu dreptul naţional al statului membru solicitant.

Leave a Reply