PRESTAREA UNEI ACTIVITĂŢI ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII, AMENDA

POSIBILITATEA DE A SE DISPUNE ÎNLOCUIREA SANCŢIUNII AMENZII CONTRAVENŢIONALE CU SANCŢIUNEA PRESTĂRII UNEI ACTIVITĂŢI ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII, ATUNCI CÂND ACEASTA DIN URMĂ NU ESTE PREVĂZUTĂ, PRIN LEGE, ALTERNATIV CU AMENDA

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite – prin Decizia nr. 7 din 20 septembrie 2010 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 18 februarie 2011 a statuat că dispoziţiile art. 9 alin. (3)-(5) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, prin raportare la dispoziţiile art. 9 alin. (1) şi (2) din aceeaşi ordonanţă şi la dispoziţiile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002, se interpretează în sensul admisibilităţii cererilor de înlocuire a sancţiunii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii indiferent dacă contravenţiile săvârşite sunt prevăzute şi sancţionate prin legi, ordonanţe ale Guvernului sau alte acte cu caracter normativ şi chiar dacă actul care stabileşte şi sancţionează contravenţiile nu prevede, alternativ cu sancţiunea amenzii, sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii.

Leave a Reply