REFORMA SISTEMULUI JUDICIAR

La data de 26 noiembrie 2010 a intrat în vigoare Hotărârea nr. 1133 din 10/11/2010 privind aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 6 octombrie 2010 şi la Bucureşti la 18 octombrie 2010 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006. Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 26/11/2010.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 205/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, cu completările ulterioare, Guvernul României a aprobat amendamentul convenit prin Scrisoarea semnată la Washington la 6 octombrie 2010 şi la Bucureşti la 18 octombrie 2010 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti în 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, cu completările ulterioare (Prim-ministru Emil Boc , Contrasemnează Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu, p. Ministrul justitiei, Alina Mihaela Bica, secretar de stat, Ministrul afacerilor externe, Teodor Baconschi ).

Articolul II, secţiunea 2.03 se amendează şi se va citi după cum urmează “Data-limită de tragere va fi 31 martie 2013 sau orice altă dată ulterioară stabilită de către Bancă. Banca va notifica imediat Împrumutatului în legătură cu această dată ulterioară.”

Leave a Reply